Sermons in Polish
Kazania po polsku

TITLE DATE
ŚWIADECTWO SETNIKA
(The Centurion's Testimony)
04 - 12 - 2020 PM
BOJAŹŃ UCZNIÓW
(The Fear of the Disciples)
03 - 22 - 2015 AM
HORROR GETSEMANE
(The Horrors of Gethsemane)
03 - 30 - 2014 AM
BEZGRZESZNY CIERPIĄCY
(The Sinless Sufferer)
04 - 06 - 2014 AM
ZMARTWYCHWSTAŁ – TAK JAK POWIEDZIAŁ!
(He Is Risen - As He Said!)
04 - 20 - 2003 PM
WESELE W KANIE
(The Marriage at Cana)
09 - 02 - 2019 PM
A. W. TOZER O PRZEBUDZENIU
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
BIBLIJNI DIAKONI
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
JAK BYĆ ZWYCIĘZCĄ!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
JONASZ – PROROK PRZEBUDZENIA!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
POWOŁANI, ABY BYĆ MISJONARZAMI!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
RZECZY, KTÓRE NADEJDĄ – KAZANIE NOWOROCZNE
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
EKSPLOZJA EWANGELIZACYJNA
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
BRAKUJĄCY FRAGMENT PROROCTWA BIBLIJNEGO OBJAŚNIONY NAM DZISIAJ
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
JAK PIOTR STAŁ SIĘ UCZNIEM
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
JEZUS – ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA
(Jesus - The Light of the World)
08 - 14 - 2019 PM
JEZUS – ŻYWE SŁOWO!
(Jesus - The Living Word!)
07 - 28 - 2019 PM
FAŁSZYWY CHRZEŚCIJANIN UJAWNIONY!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ŁZY W MODLITWIE
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ZACHĘTA I OSTRZEŻENIA W CZASIE UCISKU – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
A TERAZ ZMARTWYCHWSTANIE!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ODPOWIEDZI JEZUSA
(The Answers of Jesus)
03 - 24 - 2019 PM
JAKI JEST KOSZT STANIA SIĘ CHRZEŚCIJAŃSKIM UCZNIEM
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
W JAKI SPOSÓB CHRYSTUS USTANOWI SWOJE ZIEMSKIE KRÓLESTWO
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
BIBLIA I ZDRAJCY LOKALNEGO KOŚCIOŁA
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
DLACZEGO EWANGELIZUJEMY I JAK TO ROBIMY
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
CHINY – DRZWI SĄ OTWARTE!
(China - The Door Is Open!)
09 - 30 - 2018 AM
CZY ZOSTANIESZ ZABRANY?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
JEZUS ZBAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA!
(Jesus Saves Blind Bartimaeus!)
09 - 02 - 2018 PM
JAK PRZYPROWADZAĆ DUSZE DO CHRYSTUSA – PORADNIK NAWRÓCEŃ!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
NOTATKI NA TEMAT NASZEGO WTORKOWEGO DNIA POSTU
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
KUSZENIE CHRYSTUSA I UPADEK SZATANA!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
UCZNIOWIE I DEMONY
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
JEZUS POWOŁUJE SWOICH UCZNIÓW!
(Jesus Calls His Disciples!)
07 - 21 - 2018 PM
METODA CHRYSTUSA CZYNIENIA UCZNIAMI
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ZDĄŻAJĄC W STRONĘ OZNAK UCZNIOSTWA!
(Pressing Toward the Mark of Discipleship!)
07 - 01 - 2018 PM
WEZWANIE DO UCZNIOSTWA
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
KOŚCIÓŁ UCZNIÓW!
(A Church of Disciples!)
07 - 01 - 2018 AM
NAJPIERW UCZNIOSTWO
(Discipleship First)
06 - 30 - 2018 PM
ARMIA GIDEONA!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
ŻOŁNIERZE KRZYŻA!
(Soldiers of the Cross!)
06 - 24 - 2018 AM
BIBLIA A DZISIEJSZE ODSTĘPSTWO!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
OBMYCI WE KRWI CHRYSTUSA!
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
NIECH PROROCTWO BIBLIJNE MOTYWUJE WAS!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 13 - 2018 PM
„ISTOTA CAŁEJ TEOLOGII” SPURGEONA
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
CUDOWNY KOŚCIÓŁ!
(Miracle Church!)
04 - 28 - 2018 PM
TYLKO W CHRYSTUSIE!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
TYM, KTÓRZY GO PRZYJĘLI!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
DOKTOR HYMERS PRZEMAWIA Z OKAZJI 60-ROCZNICY SWOJEJ SŁUŻBY
“BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W MOIM ŻYCIU”

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
CHRYSTUS I JEGO BRAT – KAZANIE NA TEMAT ZMARTWYCHWSTANIA
(Christ and His Brother - A Resurrection Sermon)
04 - 01 - 2018 AM
PŁACZCIE NAD SOBĄ!
(Weep for Yourself!)
03 - 24 - 2018 PM
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, GRY WIDEO I PORNOGRAFIA ZNISZCZĄ TWOJE ŻYCIE!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
BYŁO TO SŁOWO ZAKRYTE PRZED NIMI
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 11 - 2018 PM
OPUŚCILI GO I UCIEKLI
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
WYDANIE I POJMANIE CHRYSTUSA
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
AGONIA CHRYSTUSA W GETSEMANI
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
OGLĄDAJĄC CZY WIERZĄC?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
JEGO KRWIĄ JESTEŚMY OCZYSZCZENI!
(By His Blood We Are Cleansed)
01 - 28 - 2018 PM
Z KRWIĄ CZY BEZ KRWI
(With or Without Blood)
21 - 01 - 2018 PM
MIEJ ODWAGĘ BYĆ WALECZNYM CHRZEŚCIJANINEM!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
10 - 12 - 2017 PM
„A JEŻELI NIE” – BOŻY LUDZIE W BABILONIE
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
03 - 12 - 2017 PM
HEROD I JAN
(Herod and John)
12 - 11 - 2017 PM
JAK MODLIĆ SIĘ I PROWADZIĆ SPOTKANIA MODLITEWNE
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
15 - 10 - 2017 PM
IDŹ I OBMYJ SIĘ! – TYPOLOGIA NAWRÓCENIA
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
15 - 10 - 2017 AM
JAK PRZYGOTOWAĆ KAZANIE EWANGELIZACYJNE – ZAPOMNIANE PRAWDY KONIECZNE DLA PRAWDZIWEGO NAWRÓCENIA
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
14 - 10 - 2017 PM
SIEDEM PUNKTÓW DLA LUDZI NIEDAWNO NAWRÓCONYCH
(Seven Points for New Converts)
07 - 10 - 2017 PM
PRZEBUDZENIE NIE JEST WYBOREM!
(Revival Is No Option!)
01 - 10 - 2017 PM
EWANGELIZOWAĆ KAŻDY POWINIEN!
(Every Person Evangelizing!)
17 - 09 - 2017 PM
PRZEBUDZENIE KONIECZNE JEST, BY PRZEŻYĆ
(Revival for Survival)
31 - 08 - 2017 PM
POKAŻ MI TWOJĄ CHWAŁĘ
(Show Me Thy Glory)
12 - 08 - 2017 PM
WOŁANIE O PRZEBUDZENIE!
(Heartcry for Revival!)
16 - 07 - 2017 AM
WALKA MODLITEWNA A PRZEBUDZENIE!
(The Battle of Prayer in Revival!)
09 - 07 - 2017 PM
EWANGELIA ZOBRAZOWANA POPRZEZ ARKĘ NOEGO
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
18 - 06 - 2017 PM
PATRZĄC NA JEZUSA
(Looking Unto Jesus)
11 - 06 - 2017 AM
ZBAWIENIE DLA BEZSILNYCH
(Salvation for the Helpless)
03 - 06 - 2017 PM
I ZAMKNIĘTO DRZWI
(And the Door Was Shut)
28 - 05 - 2017 AM
WYBAWIENIE JEST JEDYNIE DLA TYCH, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ROZCZAROWANI
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
14 - 05 - 2017 AM
POCHWYCENIE (KAZANIE NR 3 NA TEMAT PROROCT BIBLIJNYCH)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
07 - 05 - 2017 PM
CICHY I GWAŁTOWNY SMUTEK Mr. John Samuel Cagan
(A Soft and Violent Sadness)
30 - 04 - 2017 PM
PROSZĄC O CHLEB DLA GRZESZNIKÓW – NOWA MYŚL!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
22 - 04 - 2017 PM
TRZY DOWODY NA ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA
( Three Proofs of Christ’s Resurrection)
16 - 04 - 2017 AM
KAIFASZ – CZŁOWIEK, KTÓRY PLANOWAŁ ZAMORDOWAĆ CHRYSTUSA!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
09 - 04 - 2017 AM
MIAŻDŻĄCE DZIAŁANIE BOŻEGO DUCHA
(The Withering Work of God's Spirit)
12 - 03 - 2017 PM
PORZĄDNY CZŁOWIEKZGUBIONY, AZŁY CZŁOWIEKZBAWIONY!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
05 - 03 - 2017 PM
JESTEŚCIESOLĄ ZIEMI IŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
26 - 02 - 2017 PM
GRZECH NIEPRZEBACZALNY – LEKCJA PIERWSZA Z TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
25 - 02 - 2017 PM
ZBAWIENIE CZY POTĘPIENIE – KTÓRE Z NICH?
(Salvation or Damnation - Which?)
19 - 02 - 2017 PM
DLACZEGOEWANGELIŚCINIE DODAJĄ LUDZI DO NASZYCH KOŚCIOŁÓW
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
11 - 02 - 2017 PM
PODDAWAJCIE SAMYCH SIEBIE PRÓBIE!
(Examine Yourselves Now!)
05 - 02 - 2017 AM
WALKA Z SANDEMANIZMEM
(The Battle Against Sandemanianism)
22 - 01 - 2017 AM
ORĘŻ NASZEJ WALKI
(The Weapons of Our Warfare)
07 - 01 - 2017 PM
ROK PIEKŁA – ROK PRZEBUDZENIA!
(A Year of Hell – A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
DWÓCH ADAMÓW - RODZAJ KAZANIA, JAKIEGO POTRZEBUJEMY W UMIERAJĄCYCH KOŚCIOŁACH W DZISIEJSZYCH CZASACH! (KAZANIE NR 90 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
04 - 12 - 2016 PM
ADAMIE, GDZIE JESTEŚ? (KAZANIE NR 89 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
27 - 11 - 2016 PM
WYJDŹCIE SPOŚRÓD NICH!
(Come Out From Among Them!)
13 - 11 - 2016 PM
JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ DIABŁA
How to Overcome the Devil)
06- 111 - 2016 PM
DEMONY DZISIAJ
(Demons Today)
23 - 10 - 2016 AM
NAZNACZONE SUMIENIE
(The Seared Conscience)
16 - 10 - 2016 AM
PIĘĆ KAZAŃ UŻYTYCH W NAWRÓCENIU MŁODEGO EWANGELISTY
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
09 - 10 - 2016 PM
DWA POWODY, DLACZEGO KOŚCIOŁY W AMERYCE I NA ZACHODZIE NIE DOŚWIADCZAJĄ PRZEBUDZENIA
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
25 - 09 - 2016 PM
SZATAN A PRZEBUDZENIE
(Satan and Revival)
15 - 09 - 2016 PM
PORZĄDEK I ARGUMENTOWANIE W MODLITWIE –CZĘŚĆ II  Mr. John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part II)
03 - 09 - 2016 PM
PORZĄDEK I ARGUMENTOWANIE W MODLITWIE – CZĘŚĆ I  Mr. John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part I)
02 - 09 - 2016 PM
MODLĄC SIĘ O PRZEBUDZENIE
(Praying for Revival)
19 - 08 - 2016 PM
WCHODZĄC DO KRÓLESTWA BOŻEGO PRZEZ WIELE UCISKÓW
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
24 - 04 - 2016 AM
RANY CHRYSTUSA
(The Wounds of Christ)
26 - 06 - 2016 AM
DOBRE RZECZY PRZYCHODZĄ POPRZEZ MODLITWĘ
(Good Things Come Through Prayer)
05 - 06 - 2016 PM
JONASZ – ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA!
(Jonah - From Death to Life!)
05 - 06 - 2016 AM
NAUCZANIE DOKTORA LIN NA TEMAT MODLITWY I SPOTKAŃ MODLITEWNYCH
(Dr. Lin’s Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
29 - 05 - 2016 PM
JAK POZNAĆ WOLĘ BOŻĄ,
(How to Know the Will of God)
15 - 05 - 2016 AM
JAK MOŻESZ UJŚĆ PRZED SĄDEM OGNIA PIEKIELNEGO?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
08 - 05 - 2016 AM
CZY TWOJE SERCE TO CIERNISTY GRUNT?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
01 - 05 - 2016 AM
POST I MODLITWA W DNIACH OSTATECZNYCH
(Prayer and Fasting in the Last Days)
24 - 04 - 2016 PM
SIŁA LUDZKIEGO CHARAKTERU - UZNANIE DLA DOKTORA HYMERSA Z OKAZJI JEGO 75-TYCH URODZIN
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
10 - 04 - 2016 PM
ŻYCIE WALKI
(A Life of Conflict)
03 - 04 - 2016 PM
WIZJE NOCĄ – KAZANIE WIELKANOCNE
(Voices in the Night - An Easter Sermon)
27 - 03 - 2016 PM
SIEDEM OSTATNICH SŁÓW JEZUSA NA KRZYŻU
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
20 - 03 - 2016 PM
KRWAWY POT
(The Bloody Sweat)
06 - 03 - 2016 PM
JEZUS – CIERPIĄCY W OGRODZIE
(Jesus - Suffering in the Garden)
28 - 02 - 2016 AM
PIOTR – POWOŁANY, PRZEKONANY I NAWRÓCONY
(Peter - Called, Convicted and Converted)
14 - 02 - 2016 AM
ŻONA LOTA
(KAZANIE NR 87 NA POSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Lot's Wife - Sermon #87 on the Book of Genesis)
31 - 01 - 2016 AM
CHRYSTUS OPUSZCZONY PRZEZ BOGA!
(The God-Forsaken Christ!)
24 - 01 - 2016 AM
ABORCJA I DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA! Dr C. L. Cagan
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
17 - 01 - 2016 AM
ZNAKI KOŃCA ŚWIATA – UAKTUALNIONE I ROZSZERZONE
(Signs of the End - Updated and Expanded)
03 - 01 - 2016 AM
ZNAKI CZASÓW
(Signs of the Times)
27 - 12 - 2015 AM
DOWODY NA NARODZINY Z DZIEWICY
(Proofs of the Virgin Birth)
13 - 12 - 2015 PM
DROGA, I PRAWDA, I ŻYWOT
(The Way, The Truth, and The Life)
15 - 11 - 2015 AM
PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY
(The Parable of the Sower)
08 - 11 - 2015 PM
TWOJE CAŁKOWITE ZEPSUCIE
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
17 - 10 - 2015 PM
ODRODZENIE – OGNIWEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MIŁOŚCI
(Regeneration - The Link to Christian Love)
15 - 03 - 2015 AM
LOGIKA W OGNIU!
(Logic on Fire!)
11 - 10 - 2015 AM
OCZYSZCZAJĄCA KREW
(The Cleansing Blood)
04 - 10 - 2015 PM
ŁZY ZBAWICIELA
(The Tears of the Saviour)
04 - 10 - 2015 AM
JAK MODLIĆ SIĘ O PRZEBUDZENIE
(KAZANIE NUMER 22 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
27 - 09 - 2015 PM
WODA I KREW
(The Water and the Blood)
20 - 09 - 2015 AM
NIEZNISZCZALNA I ODKUPIEŃCZA KREW JEZUSA CHRYSTUSA
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
13 - 09 - 2015 PM
WIELKIE DOKTRYNY O PRZEBUDZENIU
(KAZANIE NUMER 20 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
06 - 09 - 2015 AM
ZNACZENIE LOKALNEGO KOŚCIOŁA
(The Importance of the Local Church)
30 - 08 - 2015 AM
MODLĄC SIĘ TAK DŁUGO, AŻ OTRZYMAMY TO, O CO PROSIMY!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
23 - 08 - 2015 PM
MODLITEWNI WOJOWNICY W DZISIEJSZEJ BITWIE!
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
09 - 08 - 2015 PM
PROSZENIE O CHLEB DLA GRZESZNIKÓW
(Asking for Bread for Sinners)
02 - 08 - 2015 PM
MODLITWA I POST W CZASACH OBAMY
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
12 - 07 - 2015 PM
JAK CZYNIĆ UCZNIAMI! PLAN, KTÓRY NAPRAWDĘ DZIAŁA!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works! )
05 - 07 - 2015 PM
ON ZACHOWA CIĘ BEZPIECZNIE!
(He Will Hold You Fast!)
28 - 06 - 2015 AM
RAZEM JESTEŚMY MOCNI! SAMOTNI JESTEŚMY SŁABI!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
21 - 06 - 2015 AM
SZYDERCY W DNIACH OSTATECZNYCH
(KAZANIE NR 6 OPARTE NA DRUGIM LIŚCIE PIOTRA)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
14 - 06 - 2015 AM
ALEKSAMENOS I JEGO BÓG
(Alexamenos and His God)
07 - 06 - 2015 AM
UPADLI ANIOŁOWIE – OSTRZEŻENIEM DLA UPADŁYCH LUDZI
(KAZANIE NR 4 NA PODSTAWIE 2 LISTU PIOTRA)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
17 - 05 - 2015 PM
WYBAWIENIE CZY POTĘPIENIE
(Deliverance or Damnation)
03 - 05 - 2015 AM
ŻYJĄC W CZASACH ODSTĘPSTWA
(Living in a Time of Apostasy)
26 - 04 - 2015 PM
OBDARZAJĄCY ŻYCIEM ZBAWICIEL!
(The Life-Giving Saviour!)
19 - 04 - 2015 AM
NAWRÓCENIE PIOTRA
(The Conversion of Peter)
03 - 04 - 2015 PM
PIOTR ZOSTAJE PRZEKONANY
(Peter Under Conviction of Sin)
28 - 03 - 2015 PM
BYŁO TO SŁOWO ZAKRYTE PRZED NIMI
(This Saying Was Hid From Them)
22 - 03 - 2015 AM
WĘŻE I ZBAWICIEL
(The Serpents and the Saviour)
08 - 03 - 2015 AM
CHCĘ, BĄDŹ OCZYSZCZONY!
(I Will - Be Thou Clean!)
01 - 03 - 2015 AM
ZWIĄZANIE SZATAŃSKIE
(Satanic Blinding)
22 - 02 - 2015 AM
WYBRANIE
(Election)
01 - 02 - 2015 AM
NIEWYSŁOWIONY DAR
(The Unspeakable Gift)
25 - 01 - 2015 PM
KSIĘGI I KSIĘGA
(KAZANIE NA TEMAT SĄDU OSTATECZNEGO)
(The Book and the Books - A Sermon on the Last Judgment)
25 - 01 - 2015 AM
BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
18 - 01 - 2015 PM
DLACZEGO AMERYKI NIE MA W BIBLIJNYM PROROCTWIE
(KAZANIE GŁOSZONE W NIEDZIELĘ POŚWIĘCONĄ „PRAWU DO ŻYCIA”)
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
18 - 01 - 2015 AM
WIELKI BÓG – POTĘŻNY I STRASZNY!
(A Great God - Mighty and Terrible!)
11 - 01 - 2015 AM
PRAWDZIWE NAWRÓCENIE – WERSJA Z 2015 ROKU
(Real Conversion - 2015 Edition)
04 - 01 - 2015 AM
KSIĘGA NATCHNIONA PRZEZ BOGA
(The God-Breathed Book)
30 - 11 - 2014 PM
SZEŚĆ WSPÓŁCZESNYCH BŁĘDÓW DOTYCZĄCYCH PRZEBUDZENIA
(KAZANIE NR 15 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
16 - 11 - 2014 PM
BÓG PRZEBUDZENIA
(KAZANIE NR 14 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
02 - 11 - 2014 PM
MODLITWA O PRZEBUDZENIE
(KAZANIE NR 13 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
02 - 11 - 2014 AM
TEKST LUTRA
(Luther's Text)
26 - 10 - 2014 PM
LUDZIE, KTÓRYCH BÓG UŻYWA W PRZEBUDZENIU
(KAZANIE NR 12 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
19 - 10 - 2014 PM
NIEWIARA – PRZESZKODĄ W PRZEBUDZENIU
(KAZANIE NR 11 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(Unbelief - Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
12 - 10 - 2014 PM
DLACZEGO NIE MA PRZEBUDZENIA? PRAWDZIWA ODPOWIEDŹ!
(KAZANIE NR 10 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
05 - 10 - 2014 PM
GŁÓWNE CECHY PRAWDZIWEGO PRZEBUDZENIA
(KAZANIE NR 9 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(The Main Features of Revival - Sermon #9 on Revival)
28 - 09 - 2014 PM
TO DZIEJE SIĘ W CZASIE PRZEBUDZENIA!
(KAZANIE NR 8 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(This is What Happens in Revival! - Sermon #8 on Revival)
21 - 09 - 2014 PM
EWANGELIA W JEDNYM ZDANIU
(The Gospel in One Sentence)
14 - 09 - 2014 AM
OTO DNI OSTATECZNE!
(KAZANIE NR 4 POŚWIĘCONE PROROCTWOM BIBLIJNYM)
(These are the Last Days! - Sermon #4 on Bible Prophecy)
31 - 08 - 2014 AM
DUCH ŚWIĘTY UWIELBIAJĄCY JEZUSA W PRZEBUDZENIU!
(KAZANIE NR 6 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
24 - 08 - 2014 PM
ON MNIE UWIELBI
(KAZANIE NR 5 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
17 - 08 - 2014 PM
DOŚWIADCZANIE SAMOTNOŚCI!
(The Experience of Loneliness!)
17 - 08 - 2014 AM
WÓWCZAS POŚCIĆ BĘDĄ
(KAZANIE NR 4 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
10 - 08 - 2014 PM
UWOLNIENIE W NASZYCH CZASACH POPRZEZ MODLITWĘ I POST
(KAZANIE NR 3 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(Prayer and Fasting for Deliverance in this Generation - Sermon #3 on Revival)
03 - 08 - 2014 PM
DAJCIE I MNIE TĘ MOC
(KAZANIE NR 2 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
27 - 07 - 2014 PM
TEN RODZAJ
(KAZANIE NR 1 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
20 - 07 - 2014 PM
NIEBO I PIEKŁO
(Heaven and Hell)
03 - 07 - 2014 AM
WERSET DOKTORA CAGANA
(Dr. Cagan's Verse)
29 - 06 - 2014 AM
NIE ŚPIJMY JAK INNI!
(Don't Sleep As Others Do!)
22 - 06 - 2014 AM
POTRZEBNI – WALECZNI MĘŻCZYŹNI!
(KAZANIE WYGŁOSZONE W DNIU OJCA)
(Needed - Fighting Men!)
15 - 06 - 2014 AM
ODSTĘPSTWO – 2014
(The Apostasy - 2014)
08 - 06 - 2014 AM
ARKA NOEGO
(KAZANIE NR 81 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
01 - 06 - 2014 AM
DEMONY W DZISIEJSZYM ŚWIECIE
(KAZANIE NR 79 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
25 - 05 - 2014 AM
DNI NOEGO I DNI LOTA
(KAZANIE NR 77 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
18 - 05 - 2014 AM
ZWIASTOWANIE NIEZGŁĘBIONEGO BOGACTWA CHRYSTUSOWEGO
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
04 - 05 - 2014 AM
WSZYSTKO, CZEGO MI POTRZEBA TO JEZUS
(All I Need is Jesus)
03 - 05 - 2014 PM
PRAWDZIWY NOE I PRAWDZIWY SĄD!
(The Real Noah and the Real Judgment!)
27 - 04 - 2014 AM
DZIEŃ, W KTÓRYM UMARŁ JEZUS
(The Day Jesus Died)
13 - 04 - 2014 PM
CO WIDZISZ, GDY PATRZYSZ NA KRZYŻ?
(What Do You See When You Look at the Cross?) 
13 - 04 - 2014 AM
TRZY OGRODY OPOWIADAJĄ HISTORIĘ
(Three Gardens Tell the Story) 
06 - 04 - 2014 PM
HAŃBA ZBAWICIELA
(The Saviour's Shame)
30 - 03 - 2014 PM
ANTIDOTUM NA ODSTĘPSTWO
(The Antidote for Apostasy)
23 - 03 - 2014 PM
TRZECI SPOSÓB – KRYZYS NAWRÓCENIA
(The Third Way - Crisis Conversion)
09 - 03 - 2014 PM
KOBIETA W TŁUMIE
(The Woman in the Crowd)
02 - 03 - 2014 AM
SWOJE ZBAWIENIE
(Your Own Salvation)
09 - 02 - 2014 AM
CHRYSTUS CENNY TYLKO DLA LUDZI PRAWDZIWIE NAWRÓCONYCH!
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
DLACZEGO TAK MAŁO EWANGELII ZWIASTUJE SIĘ W DZISIEJSZYCH CZASACH?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
26 - 01 - 2014 AM
ZWIASTOWANIE DO NARODU BUNTOWNIKÓW
(Preaching to a Rebellious People)
19 - 01 - 2014 AM
DOKĄD BÓG PRZYCIĄGA GRZESZNIKÓW
(Where God Draws Sinners)
12 - 01 - 2014 AM
TEN, KTÓRY ŁAMIE SZYKI
(The Breaker)
05 - 01 - 2014 AM
PRZECHODZĄC PRZEZ OGIEŃ Z SYNEM BOŻYM!
(Walking Through the Fire With the Son of God!)
29 - 12 - 2013 AM
ZBAWIENIE PRZEZ TRÓJCĘ – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon)
15 - 12 - 2013 PM
GNIEW SZATANA W DNIACH OSTATECZNYCH
(The Wrath of Satan in the Last Days)
08 - 12 - 2013 AM
SĄD BOŻY – STRASZNA RZECZ
(God's Judgment a Fearful Thing)
17 - 11 - 2013 PM
STRAŻNIKU! JAKA TO PORA NOCNA?
(Watchman, What of the Night?)
10 - 11 - 2013 AM
USYNOWIENIE!
(Adoption!)
03 - 11 - 2013 AM
PREZBITERIANIE I BAPTYŚCI WALCZĄ O POPULARNY HYMN
(KAZANIE WYGŁOSZONE W NIEDZIELĘ ŚWIĘTA REFORMACJI)
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn)
27 - 10 - 2013 PM
CHRYSTUS KRZYŻA
(The Christ of the Cross)
20 - 10 - 2013 AM
ZGUBIENI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁÓW
I KAZNODZIEJE PODKRADAJĄCY WIERNYCH

(KOŚCIÓŁ W DNIACH OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ II)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers -
The Churches of the Last Days - Part II)
19 - 10 - 2013 PM
DLACZEGO KOŚCIOŁY ŚPIĄ I SĄ ZIMNE
(KOŚCIOŁY DNI OSTATECZNYCH – CZĘŚĆ I)
(Why the Churches are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part I)
13 - 10 - 2013 AM
NADCHODZĄCA BURZA
(The Gathering Storm)
06 - 10 - 2013 AM
CIERPIENIE I KRÓLOWANIE
(Suffering and Reigning)
29 - 09 - 2013 AM
SEKRET PRZEBUDZENIA W CHINACH
(The Secret of Revival in China)
22 - 09 - 2013 AM
WEŹ SWÓJ KRZYŻ
(Take Up Your Cross)
15 - 09 - 2013 PM
ANTYNOMIZM WE WŁOSZECH
(Antinomianism in Italy)
08 - 09 - 2013 PM
MYLNA INTERPRETACJA PRZYPOWIEŚCI O SYNU MARNOTRAWNYM
(KAZANIE NR 2 NA PODSTAWIE PRZYPOWIEŚCI O SYNU MARNOTRAWNYM)
(Misinterpreting the Prodigal Son - Sermon #2 on the Prodigal Son)
25 - 08 - 2013 PM
PIERWOWZÓR NAWRÓCENIA
(KAZANIE NR 1 NA PODSTAWIE PRZYPOWIEŚCI O SYNU MARNOTRAWNYM)
(The Archetype of Conversion - Sermon #1 on the Prodigal Son)
25 - 08 - 2013 AM
CEL! OBIEKT! OSOBA!
(The Target!  The Object!  The Person!)
18 - 08 - 2013 AM
WYSPA ZGUBIONYCH DUSZ
(The Island of Lost Souls)
21 - 07 - 2013 PM
IMADŁO EWANGELII
(The Gospel Vise)
14 - 07 - 2013 AM
SANDEMANIZM
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
PROSTA WIARA W JEZUSA
(KAZANIE NR 15 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
21 - 07 - 2013 AM
MILIONY ZGUBIONYCH STUDENTÓW – LECZ GDZIE SĄ BAPTYŚCI?
(Millions of Lost College Students - Where Are the Baptists?)
30 - 06 - 2013 PM
ŹRÓDŁO CHWAŁY CHRYSTUSA
KAZANIE NR 14 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
21 - 04 - 2013 AM
ZADOŚĆUCZYNIENIE I USPRAWIEDLIWIENIE – OSIĄGNIĘTE PRZEZ CHRYSTUSA
(KAZANIE NR 13 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 PM
TRYUMF ZBAWICIELA!
(KAZANIE NR 12 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 AM
OFIARA PRZEBŁAGALNA!
(KAZANIE NR 11 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
13 - 04 - 2013 PM
PARADOKS POGRZEBU CHRYSTUSA
(KAZANIE NR 10 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 PM
OPIS PRZEBŁAGANIA
(KAZANIE NR 9 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 AM
MILCZENIE BARANKA
(KAZANIE NR 8 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 PM
GRZECH POWSZECHNY, GRZECH SZCZEGÓLNY ORAZ LEKARSTWO NA GRZECH
(KAZANIE NR 7 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 AM
JEZUS ZRANIONY, STARTY I UKARANY
(KAZANIE NR 6 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
23 - 03 - 2013 PM
CIERPIENIA CHRYSTUSA – PRAWDZIWE I NIEPRAWDZIWE
(KAZANIE NR 5 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
17 - 03 - 2013 AM
CHRYSTUS – POWSZECHNIE NIEDOCENIANY
(KAZANIE NR 4 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
16 - 03 - 2013 PM
CHRYSTUS – ODRZUCONY PRZEZ TŁUMY
(KAZANIE NR 3 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
10 - 03 - 2013 AM
JÓZEF I JEGO BRACIA
(KAZANIE NR 74 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
10 - 03 - 2013 PM
PIELGRZYMKA JAKUBA DO EGIPTU
(KAZANIE NR 73 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
ODRZUCONA WIEŚĆ
(KAZANIE NR 2 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
CIERPIENIE I TRYUMF BOŻEGO SŁUGI!
(KAZANIE NR 1 NA PODSTAWIE IZAJASZA 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
24 - 02 - 2013 AM
 OD STWORZENIA DO TRUMNY
(SERMON #75 ON THE BOOK OF GENESIS)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
17 - 03 - 2013 PM
JÓZEF – TYPEM CHRYSTUSA
(KAZANIE NR 71 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
17 - 02 - 2013 PM
OFIAROWANIE IZAAKA
(KAZANIE NR 70 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
17 - 02 - 2013 AM
GŁÓD SŁOWA!
(A Famine of the Word!)
03 - 02 - 2013 PM
DOKTRYNA O RESZTCE
(The Doctrine of the Remnant)
27 - 01 - 2013 PM
ZWIASTOWANIE NOEGO
(The Preaching of Noah)
13 - 01 - 2013 PM
WIARA NOEGO
(The Faith of Noah)
06 - 01 - 2013 PM
ODSTĘPSTWO
(The Apostasy)
29 - 12 - 2012 PM
IMIONA JEZUSA
(The Names of Jesus)
16 - 12 - 2012 PM
BOŻONARODZENIOWY KONFLIKT
(KAZANIE NR 66 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
09 - 12 - 2012 AM
SŁUCHAŁ KAZAŃ LECZ NIGDY NIE ZOSTAŁ ZBAWIONY!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
02 - 12 - 2012 PM
PRACA EWANGELISTY
(The Work of an Evangelist)
25 - 11 - 2012 PM
CZŁOWIEK, KTÓRY ZAPOMNIAŁ, JAK BYĆ WDZIĘCZNYM -
KAZANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
 
(KAZANIE NR 65 Z I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)

(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
18 - 11 - 2012 AM
TWOJE SPOTKANIE ZE ŚMIERCIĄ
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
NIEZNISZCZALNA KSIĘGA
(The Indestructible Book)
04 - 11 - 2012 PM
DLACZEGO POŚCIMY
(Why We Fast)
07 - 10 - 2012 AM
BÓG, KTÓRY JEST UKRYTY I KTÓRY OBJAWIA SIĘ
(The God Who Hides and Reveals Himself )
28 - 10 - 2012 AM
MOŻESZ ZNALEŹĆ BOGA! KOMUNIŚCI GO NIE ZABILI!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
21 - 10 - 2012 AM
NIEZNANY BÓG
(KAZANIE WYGŁOSZONE Z OKAZJI CHIŃSKIEGO ŚWIĘTA ŚRODKA JESIENI)
(The Unknown God)
29 - 09 - 2012 PM
GWAŁTOWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ KOŚCIÓŁ!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ OD DOKTORA JOHNA R. RICE'A
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
02 - 09 - 2012 PM
POST ZWYCIĘŻAJĄCY SZATANA
(Fasting to Overcome Satan)
26 - 08 - 2012 PM
NAJWIĘKSZA BITWA CHRZEŚCIJANINA
(The Christian's Greatest Battle)
19 - 08 - 2012 AM
CZTERY WOŁANIA Z PIEKŁA
(Four Cries From Hell)
05 - 08 - 2012 PM
TETELESTAI!
(Tetelestai!)
05 - 08 - 2012 AM
WZGARDZONY LECZ CUDOWNY!
(Despised but Lovely)
08 - 07 - 2012 AM
SKRUSZONE SERCE
(The Broken Heart)
29 - 07 - 2012 PM
PRAWDZIWE PRZEBUDZENIE!
(Real Revival!)
24 - 06 - 2012 AM
DLACZEGO NOE OCALAŁ, A POZOSTALI ZGINĘLI
(Why Noah Was Saved and the Rest Were Lost)
17 - 06 - 2012 PM
ZAPOWIEDZIANE W PROROCTWIE ODSTĘPSTWO W KOŚCIOŁACH
(Apostasy in the Churches - Foretold in Bible Prophecy)
10 - 06 - 2012 PM
SZATAŃSKIE NAUKI I NARZĘDZIA
(Demonic Doctrines and Devices)
03 - 06 - 2012 AM
NIEGODZIWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA W DNIACH OSTATECZNYCH
(Evil Church Members in the Last Days)
27 - 05 - 2012 AM
JEDEN BĘDZIE WZIĘTY, A DRUGI ZOSTAWIONY
(One Taken and One Left)
20 - 05 - 2012 AM
TITANIC
(Titanic)
13 - 05 - 2012 AM
CZY ZWIASTOWANIE Z ŻARLIWOŚCIĄ JEST SZTUKĄ ZAPOMNIANĄ DZIŚ?
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
06 - 05 - 2012 AM
WIELKA MIŁOŚĆ PRZEBACZONYCH GRZESZNIKÓW
(Much Love From Pardoned Sinners)
29 - 04 - 2012 PM
POTĘŻNY BIAŁY TRON SĄDU
(The Great White Throne Judgment)
11 - 03 - 2012 AM
POTĘPIENIE DLA CHRZEŚCIJAŃSTWA  POZBAWIONEGO CHRYSTUSA!
(Correcting Christless Christianity!)
25 - 03 - 2012 AM
AGONIA CHRYSTUSA W GETSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
18 - 03 - 2012 PM
ŁZY JEZUSA
(The Tears of Jesus)
11 - 03 - 2012 PM
OCZYSZCZENIE NAAMANA
(The Cleansing of Naaman)
04 - 03 - 2012 PM
MIEDZIANY WĄŻ
(The Serpent of Brass)
26 - 02 - 2012 PM
NIE MOGLI WEJŚĆ Z POWODU NIEWIARY
(They Could Not Enter in Because of Unbelief)
19 - 02 - 2012 AM
POTĘPIENIE SYNÓW HELIEGO I ZBAWIENIE SAMUELA
(The Reprobation of the Sons of Eli, and the Salvation of Samuel)
29 - 01 - 2012 AM
NAWRÓCENIE ADONIRAMA JUDSONA PIERWSZEGO MISJONARZA W BIRMIE
(The Conversion of Adoniram Judson - The First Missionary to Burma)
29 - 01 - 2012 PM
JAKUBA UMIŁOWAŁEM, A EZAWEM WZGARDZIEM
(Jacob Have I Loved, But Esau Have I Hated)
22 - 01 - 2012 AM
DLACZEGO W CZASACH OSTATECZNYCH ZANIEDBUJE SIĘ DOKTRYNĘ O ANIOŁACH
(Why the Doctrine of Angels is Neglected in the Last Days)
15 - 01 - 2012 AM
ANIOŁOWIE SĄ WŚRÓD NAS!
(The Angels Are With Us!)
08 - 01 - 2012 PM
UWIELBIAM ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – ADAPTACJA KAZANIA DR. JOHNA R. RICE’A
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
18 - 12 - 2011 PM
ŚWIĘTA W PIEKLE
(Christmas in Hell)
11 - 12 - 2011 PM
WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA
(Faith in Jesus Christ)
11 - 12 - 2011 AM
ZBAWCZY DOTYK
(The Saving Touch)
04 - 12 - 2011 PM
TEKST SPURGEONA
(Spurgeon's Text)
27 - 11 - 2011 AM
NAWRÓCENIE LIDII
(The Conversion of Lydia)
20 - 11 - 2011 AM
PROROCKI OBRAZ NAWRÓCENIA
(The Prophetic Picture of Conversions)
13 - 11 - 2011 AM
NAWRÓCENIE RUT
(The Conversion of Ruth)
06 - 11 - 2011 AM
MARCIN LUTER I DIABEŁ
(Martin Luther and the Devil)
30 - 10 - 2011 PM
NAWRÓCENIE HAGAR (KAZANIE NR 63 Z I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
(The Conversion of Hagar - Sermon #63 on the Book of Genesis)
23 - 10 - 2011 AM
CHINY – OPIECZĘTOWANE DUCHEM BOŻYM!
(China - Sealed by God's Spirit!)
25 - 09 - 2011 PM
SEKRET SUKCESU W CHINACH
(The Secret of Success in China)
18 - 09 - 2011 PM
ZDOBYWANIE DUSZ – BOŻYM CELEM DLA TWOJEGO ŻYCIA!
(Soul Winning - God's Purpose for your Life!)
31 - 07 - 2011 PM
ŻARLIWOŚĆ JEZUSA – WIELKIM PRZYKŁADEM DLA NAS!
(The Zeal of Jesus - Our Great Example!)
30 - 07 - 2011 PM
„NOWA” METODA ZDOBYWANIA DUSZ!
(A "New" Method of Soul Winning!)
24 - 07 - 2011 PM
EWANGELIZACJA W PIERWSZYCH KOŚCIOŁACH –  WZORZEC DLA NAS!
(Evangelism in the Early Churches - A Model for Today!)
10 - 07 - 2011 PM
EWANGELIZACJA W KOŚCIELE W JEROZOLIMIE
(Evangelism in the Church at Jerusalem)
17 - 07 - 2011 PM
NOE – TYPEM CHRYSTUSA!
(Noah - A Type of Christ!)
19 - 06 - 2011 PM
WOJNA OBAMY PRZECIWKO IZRAELOWI
(Obama's War on Israel)
29 - 05 - 2011 PM
OPUŚCILI GO I UCIEKLI
(They Forsook Him and Fled)
17 - 04 - 2011 PM
MODLITWA CHRYSTUSA W GETSEMANE
(Christ's Prayer in Gethsemane)
17 - 04 - 2011 AM
FAŁSZYWA POKUTA JUDASZA
(The False Repentance of Judas)
03 - 04 - 2011 AM
ZDECYDOWANY BY CIERPIEĆ
(Determined to Suffer)
20 - 03 - 2011 AM
CHRYSTUS – LEKARZEM DUSZ
(NA PODSTAWIE KAZANIA WIELEBNEGO GEORGE'A WHITEFIELDA)

Christ - The Physician of the Soul)
(Adapted from a Sermon by the Rev. George Whitefield)
27 - 02 - 2011 AM
NAGRODA DLA ZDOBYWCY DUSZ
(The Soul Winner's Reward)
30 - 01 - 2011 PM
MYŚLI LUDZKIE A MYŚLI BOŻE
(Man's Thoughts Versus God's Thoughts)
30 - 01 - 2011 AM
WZORCOWY KOŚCIÓŁ
(The Model Church)
23 - 01 - 2011 AM
MIŁUJCIE LOKALNY ZBÓR!
(Love in the Local Church!)
09 - 01 - 2011 PM
CIERPIENIA CHRYSTUSA
(The Sufferings of Christ)
26 - 12 - 2010 PM
OPOWIEDZI CHRYSTUSOWI W PIERWSZE BOŻE NARODZENIE
(Responses to Christ on the First Christmas)
19 - 12 - 2010 AM
NARODZONY BY UMRZEĆ ZA GRZESZNIKÓW – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(Born to Die for Sinners - A Christmas Sermon)
05 - 12 - 2010 AM
WIEŻA BABEL
 (KAZANIE NR 60 NA PODSTWIE 1 MOJŻESZOWEJ)

(The Tower of Babel - Sermon #60 on the Book of Genesis)
28 - 11 - 2010 PM
ZAPOWIEDZIANE NAWRÓCENIE ŻYDÓW W ODNIESIENIU DO POGAN
(The Prophesied Conversion of the Jews – Applied to Gentiles)
14 - 11 - 2010 PM
BÓLE ZWIĄZANE Z NARODZINAMI PORZĄDKU NOWEGO ŚWIATA!
(Birth Pangs of the New World Order!)
24 - 10 - 2010 AM
SAMOTNOŚĆ EGZYSTENCJONALNA A LOKALNY KOŚCIÓŁ
(Existential Loneliness - And the Local Church)
03 - 10 - 2010 AM
DWA LEKARSTWA NA SAMOTNOŚĆ
(Two Cures for Loneliness)
12 - 09 - 2010 AM
POWRÓT DO NIEBA I WYWYŻSZENIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
(The Ascension and Exaltation of Our Lord Jesus Christ)
29 - 08 - 2010 AM
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA
(He That Winneth Souls is Wise)
28 - 08 - 2010 PM
DLACZEGO POLEGANIE NA MODLITWIE POŚLE CIĘ DO PIEKŁA
(Why Depending on Prayer Will Send You to Hell)
22 - 08 - 2010 PM
OWOC PRAWDZIWIE NAWRÓCONEGO!
(The Fruit of a Real Convert!)
21 - 08 - 2010 PM
KRYTYKA KSIĄŻKI DR ROBERTA BOYD MUNGERA
 „MOJE SERCE – DOMEM CHRYSTUSA”
(A Critique of Dr. Robert Boyd Munger's "My Heart - Christ's Home")
15 - 08 - 2010 PM
SAM CHRYSTUS JEZUS
(Jesus Christ Himself)
05 - 08 - 2010 PM
DLACZEGO JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH
(Why Jesus Rose From the Dead)
11 - 07 - 2010 AM
DOKTRYNY O DEMONACH
(Doctrines of Demons)
04 - 07 - 2010 PM
INNY JEZUS
(Another Jesus)
04 - 07 - 2010 AM
DLACZEGO CZŁOWIEK ZMYSŁOWY ODRZUCA CIELESNE
ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

(Why Natural Men Reject the Bodily Resurrection of Christ)
27 - 06 - 2010 AM
SPOJRZENIE ICH SERC – POCZUCIE WŁASNEJ BEZNADZIEJNOŚCI
(A Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness)
13 - 06 - 2010 PM
LICZĄC KOSZTY I STARAJĄC SIĘ WEJŚĆ!
(Counting the Cost - And Struggling to Enter In!)
06 - 06 - 2010 PM
KORZYŚCI ZE STARANIA SIĘ
(The Benefit of Striving)
30 - 05 -2010 PM
CO ZROBISZ, GDY DRZWI ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE?
(What Will You do When the Door is Shut?)
16 - 05 - 2010 PM
DOWÓD SYNOSTWA JEZUSA
(The Proof of Christ's Sonship!)
16 - 05 - 2010 AM
B ÓG PRZYCIĄGA, A CZŁOWIEK STARA SIĘ
(God's Drawing and Man's Striving)
09 - 05 - 2010 PM
NAWRÓCENI KAPŁANI!
(The Converted Priests!)
09 - 05 - 2010 AM
ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA W STARYM TESTAMENCIE
(The Resurrection of Christ in the Old Testament)
02 - 05 - 2010 AM
KREW PASCHALNA
(The Blood of the Passover)
28 - 03 - 2010 PM
MALCHUS – OSTATNI CZŁOWIEK UZDROWIONY PRZEZ JEZUSA
(Malchus - The Last Man Christ Healed)
14 - 03 - 2010 PM
SZYMON CERENEJCZYK
(Simon of Cyrene)
21 - 02 - 2010 AM
GŁÓWNY TEMAT! TEMAT NIEWYCZERPALNY!
(The Main Subject! The Inexhaustible Subject!)
07 - 02 - 2010 AM
BICIE, WYRYWANIE, OBELGI I PLUCIE
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
31 - 01 - 2010 PM
PRAGNIENIE JEZUSA NA KRZYŻU
(The Thirst of Jesus on the Cross)
24 - 01 - 2010 PM
UCIEKAJ ILE SIŁ! NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE!
(Escape for Your Lives! Look Not Behind You!)
17 - 01 - 2010 PM
CHCIWOŚĆ JUDASZA!
(The Lust of Judas!)
10 - 01 - 2010 PM
RANY CHRYSTUSA
(The Wounds of Christ)
13 - 12 - 2009 AM
2010 – CO PRZYNIESIE KOLEJNY ROK? KAZANIE NOWOROCZNE
(2010 - What Will Happen Next Year? - A New Year's Sermon)
27 - 12 - 2009 AM
IMIĘ JEZUS – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(The Name of Jesus - A Christmas Sermon)
20 - 12 - 2009 PM
RZĄDZĄC Z CHRYSTUSTEM W JEGO KRÓLESTWIE
(Reigning with Christ In His Kingdom)
29 - 11 - 2009 PM
PAWEŁ – WZÓR NAWRÓCENIA
(Paul - The Model Convert)
15 - 11 - 2009 AM
WIERNE ŚWIADECTWO PAWŁA
(Paul's Faithful Testimony)
08 - 11 - 2009 AM
KORZYŚCI I WADY WZRASTANIA W KOŚCIELE
(The Advantages and Disadvantages of Being Raised in Church)
25 - 10 - 2009 PM
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE UWIELBIAJĄ W
NIEDZIELĘ (DZIEŃ PAŃSKI), A NIE W SOBOTĘ (SABAT)?

(Why Christians Worship on Sunday (The Lord's Day)
And not on Saturday (The Sabbath))
18 - 10 - 2009 PM
LECZ ON!
(This Man!)
27 - 09 - 2009 AM
PRZEŚLADOWANIA LOKALNYCH KOŚCIOŁÓW W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH!
(Persecution Against the Local Church Today!)
20 - 09 - 2009 PM
SIARKA I OGIEŃ PIEKIELNY
(Fire and Brimstone in Hell)
04 - 09 - 2009 PM
PRZEBUDZENIE A BIAŁA MAGIA!
(Revival vs. White Magic!)
23 - 08 - 2009 AM
SZEŚĆ WSPÓŁCZESNYCH BŁĘDÓW DOTYCZĄCYCH PRZEBUDZENIA
(Six Modern Errors About Revival)
22 - 08 - 2009 PM
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ II
(He That Winneth Souls is Wise - Part II)
26 - 07 - 2009 PM

CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ I
(He That Winneth Souls is Wise - Part I)

25 - 07 - 2009 PM
Z DOKTOREM SUNG W LIBERALNYM SEMINARIUM
(DRUGIE KAZANIE NA TEMAT DOKTORA JOHN'A SUNG)
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
22 - 06 - 2009 PM
TYLKO PRZEZ MODLITWĘ I POST
(Only by Prayer and Fasting)
14 - 06 - 2009 AM
PRAWDZIWE NAWRÓCENIE DOKTORA JOHN'A SUNG
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
06 - 06 - 2009 PM
PIERWSZE KOŚCIOŁY
(The Early Churches)
30 - 05 - 2009 AM
KOMENTARZ NA TEMAT PIERWSZEGO WIELKIEGO PRZEBUDZENIA
(Comments on the First Great Awakening)
16 - 05 - 2009 PM

NOWONARODZENIE – POPRZEZ  ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA!
(The New Birth - By the Resurrected Christ!)

01 - 03 - 2009 AM
PRAWDZIWE NAWROCENIE
(Real Conversion)
01 - 02 - 2009 AM

KOŚCIÓŁ CENTRUM EWANGELIZACJI!
(Church Centered Evangelism!)

25 - 01 - 2009 AM
SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE
(The Word Made Flesh - A Christmas Sermon)
16 - 12 - 2007 AM
BŁĄKAJĄCE SIĘ POKOLENIE
(This Wandering Generation)
05 - 09 - 2004 PM
UPADEK CZŁOWIEKA I NOWONARODZNIE
(The Fall of Man and the New Birth)
28 - 11 - 2004 PM
CZY PRZYSZEDŁEŚ DO CHRYSTUSA?
(Have You Come to Christ?)
09 - 11 - 2003 PM

CLICK HERE FOR EVEN MORE SERMONS!

HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles