Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NIEZNANY BÓG

(KAZANIE WYGŁOSZONE Z OKAZJI CHIŃSKIEGO ŚWIĘTA ŚRODKA JESIENI)
THE UNKNOWN GOD
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w sobotni wieczór 29-września 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, September 29, 2012


Proszę powstańmy wszyscy. Chcę, abyście otworzyli dziś wieczorem 17 rozdział Dziejów Apostolskich, zaczynając od wersetu 22.

„A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.” (Dzieje Apostolskie 17:22-34).

Usiądźcie.

Apostoł Paweł udał się do Aten w Grecji. Ateny były intelektualnym centrum starożytnego świata. Było to miasto Arystotelesa, Plato, Sokratesa. Paweł przechadzał się po Atenach. Doszedł do Wzgórza Marsowego. Dwa lata temu, w czasie pobytu w Izraelu, moja żona i synowie zwiedzili to miejsce. Na Wzgórzu Marsowym były setki bożków. To tam zbierali się filozofowie ówczesnego świata. I wśród tych wszystkich bożków, Paweł zobaczył ołtarz, na którym napisane było: „Nieznanemu Bogu”. Oddawano tam cześć wielu idolom i bożkom, ale gdzieś w głębi serca ludzie wiedzieli, że istnieje Bóg, którego nie znają. Paweł zaczął zwiastować do zgromadzonego tłumu, mówiąc: „znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu... co czcicie... ja wam zwiastuję.” (Dzieje Apostolskie 17:23).

Zgromadziliśmy się dziś wieczorem na bankiecie z okazji chińskiego Święta Środka Jesieni. Niektórzy Amerykanie nazywają je Festiwalem Ciasteczek Księżycowych. Jest ważne święto w chińskim kalendarzu. Obchodzi się je także w innych azjatyckich krajach: w Korei, Japonii (gdzie tak się działo aż do zmiany kalendarza w 1883 roku), w Indonezji, Laosie, Tajlandii, Kambodży, Wietnamie, Singapurze, Myanmar, na Filipinach, Tajwanie i w wielu innych częściach Azji. Przypada ono na czas jesiennego zrównania w kalendarzu słonecznym, kiedy to księżyc widoczny jest w największym i najpełniejszym kształcie

Dr James Legge (1815-1897) wykładał chiński język i literaturę na Uniwersytecie Oksfordzkim. Według dr Legge starożytni Chińczycy nie oddawali czci księżycowi. Powiedział on, że w przeszłości Chińczycy wielbili jednego Boga, którego nazywali Shang Ti (Królem Niebios). Dr zacytował z „Kanonu” cesarza Shun, którego koniec rządów nastąpił w roku 2207 p.n.e. „Kanon Shuna” podaje, że „Składał szczególne ofiary Shang Ti, to znaczy... Bogu, zachowując ich zwykłą formę” (James Legge, Ph.D., The Religions of China, wydawnictwo Hodder and Stoughton, 1880 rok, str. 24-25). W czasach starożytnych Chińczycy i inni Azjaci oddawali cześć tylko jednemu Bogu - Shang Ti, Królowi Niebios. Miało to miejsce ponad 1500 lat przed Konfucjuszem (551- 479 p.n.e.) i Buddą (563-483 p.n.e.). Setki lat przed pojawieniem się w Chinach buddyzmu, ludzie byli monoteistami. Wierzyli tylko w jednego Boga. W ciągu wieków zaczęto dodawać kult różnych duchów. Ale nawet wtedy w chińskiej starożytnej kulturze Shang Ti pozostał najwyższym Bogiem. Jednak z biegiem czasu ludzie w Azji zaczęli zapominać o Shang Ti, Królu Niebios, i oddawali cześć innym bożkom, a nawet duchom przodków. Zwrócili się do buddyzmu i innych religii.

Podobne odwracanie się od Boga następuje w Stanach Zjednoczonych dzisiaj. W swojej mowie inauguracyjnej prezydent Obama powiedział: „Ameryka nie jest narodem chrześcijańskim”. Kiedyś była, ale pan Obama powiedział, że już dłużej takim nie jest. W tym roku pan Obama zignorował Narodowy Dzień Modlitwy, który Amerykanie przestrzegali od dziesiątek lat. Wielu Amerykanów nie wierzy już w Boga ich przodków. Starożytni Chińczycy przeszli przez podobny proces i podobnie jak współcześni Amerykanie, stopniowo zaczęli odchodzić od Shang Ti, Króla Niebios. Dzisiaj wielu Amerykanów i Azjatów nie zna Boga.

Podobnie działo się w Atenach. Ludzie odwrócili się od żywego Boga. Pismo Święte podaje:

„dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności” (Romans 1:21).

Nie znali Boga, któremu kiedyś oddawali cześć. Paweł powiedział do nich: „znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu... co czcicie... ja wam zwiastuję.” (Dzieje Apostolskie 17:23). Mieli setki idoli i fałszywych bożków. Jednak nie znali prawdziwego Boga. Stał się dla nich „Nieznanym Bogiem”.

Potem Paweł powiedział im, że ten Nieznany Bóg uczynił świat i wszystko co na nim; że Bóg, którego nie znają, jest „Panem nieba i ziemi”, który nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką ludzką. Powiedział im, że ten Nieznany Bóg to Shang Ti, Król Niebios, „Pan nieba i ziemi” (Dzieje Apostolskie 17:24).

Nie mówimy wam, abyście uwierzyli w nową religię. Nie ma niczego nowego w chrześcijaństwie. To najstarsza religia na świecie. Chrześcijaństwo istniało na samym początku, w ogrodzie Eden. Ono było wieki przed pojawieniem się buddyzmu, taoizmu, hinduizmu, islamu, czy wszystkich innych religii. Chrystus przyszedł, aby przywrócić nas do Boga, Niebiańskiego Ojca, Shang Ti, Króla Niebios. Apostoł Paweł said,

„byliście... obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Efezjan 2:12-13).

Chrystus przyszedł, aby przywrócić nas do Boga naszych przodków. Chrystus przyszedł, aby zburzyć nasze zabobony i rozprawić się z bożkami. Chrystus przyszedł, abyśmy poznali „Nieznanego Boga”!

Potem apostoł Paweł powiedział, że Bóg „Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi” (Dzieje Apostolskie 17:26). Dzisiaj na całym świecie mają miejsce napięcia rasowe, wojny rasowe. Widzimy napięcia między Chinami i Japonią; między mieszkańcami Iranu i Żydami w Izraelu. Ale tak naprawdę nie jest to problem rasowy. Jest to problem duchowy. Uprzedzenia rasowe są wynikiem grzechu.

Paweł powiedział, że Bóg uczynił wszystkie narody „z jednej krwi” (Biblia Gdańska, Dz. Ap. 17:26). Skąd o tym wiedział? Z Bożego objawienia w Biblii! Ludzie odkryli dopiero we współczesnych czasach to, co Bóg objawił Pawłowi dwa tysiące lat temu! Można przetoczyć krew Afrykańczyka białej osobie. Można to samo zrobić z krwią Chińczyka i podać ją australijskiemu aborygenowi. Dlaczego jest to możliwe? Ponieważ Bóg „Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi” (Dzieje Apostolskie 17:26). Musiało to zadziwić ateńczyków, słuchających Pawła tamtego dnia. Z powodu grzechu wszyscy byli rasistami. Uważali siebie za lepszych od innych. Ale nie mieli racji. Nieznany Bóg stworzył całą rasę ludzką, z jednego mężczyzny i jednej kobiety. Niedawne badania DNA wskazują na to, że cała rasa ludzka wywodzi się od kobiety ze Środkowego Wschodu. Czasopismo Time kilka lat temu poświęciło temu główny artykuł. Bez względu na rasę, z jakiej się wywodzisz, wszyscy jesteśmy ze są spokrewnieni. Jesteśmy braćmi i siostrami z jednej krwi! Chrystus sprowadza nas z powrotem w jedną rodzinę – kościół. Zwracam się do młodych ludzi, abyście nie pozwalali uprzedzeniom rasowym trzymać was z dala od społeczności z osobą z innej kultury. Przeciwstawiajmy się uprzedzeniom rasowym w kościele! Rzeczą cielesną i grzeszną jest bać się tego, by mieć przyjaciela z innej rasy! Niedawno mój syn powiedział, że to „cud”, że moja żona i ja tak dobrze ze sobą żyjemy po trzydziestu latach małżeństwa, ponieważ ona ma korzenie latynoskie, a ja jestem biały. W ubiegły czwartek świętowaliśmy trzydziestą rocznicę ślubu. W pewnym sensie mój syn miał rację. To może wydawać się cudem, ale dla mnie to najbardziej naturalną rzeczą na świecie! Nie wyobrażam sobie życia bez niej! Ona jest dla mnie wspaniałym Bożym darem i codziennie dziękuję Mu za nią!

I tak właśnie powinno być w kościele, gdyż Bóg „Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi” (Dzieje Apostolskie 17:26). Czymś zupełnie naturalnym dla mnie było przyjąć chrzest w chińskim kościele i to, że przez ponad dwadzieścia lat moim pastorem był uczony Chińczyk. Może to wydawać się dziwne ludziom w tym zgubionym świecie, gdzie nieustannie walczy się ze sobą, jedna rasa przeciwko drugiej. Ale Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby nie tylko przywrócić nas do Boga, ale także zebrać nas razem, wszystkie rasy, w jedno ciało – w kościół! Zbór taki jak nasz, gdzie jest wiele grup etnicznych, powinien być najbardziej naturalną rzeczą na ziemi, gdyż to Bóg zgromadza nas razem! Grzech nas dzieli, lecz Bóg nas jednoczy. W pewnym sensie to cud; cud nowego narodzenia! Jeżeli naprawdę narodziliśmy się na nowo, to tak się będzie działo! Kiedy najmłodsza córka doktora Johna R. Rice’a była tutaj kilka tygodni temu, razem z żoną naliczyliśmy 20 różnych kultur i grup etnicznych w kościele. Powiedziała, że to coś wspaniałego. Pracujmy, aby tak było dalej! Niech świat zobaczy, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie! Niech w tym pełnym podziałów świecie ten kościół będzie świadectwem harmonii i miłości! Zaśpiewajmy pieśń „Help Somebody Today”!

Pomóż komuś dzisiaj, pomóż mu na drodze życia,
   Wyjdź naprzeciw z przyjaźnią, a samotność zniknie.
Ach, pomóż komuś dzisiaj!
   (wolny przekład „Help Somebody Today” autor Carrie E. Breck, 1855-1934;
     zmienione przez pastora)

Apostoł Paweł powiedział ateńczykom:

„Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali” (Dzieje Apostolskie 17:30).

W przeszłości Bóg puszczał płazem naszą ignorancję i zabobony. Teraz jednak nakazuje nam wszystkim, bez względu na rasę i pochodzenie, abyśmy upamiętali się - „teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali”. Nie jest to sugestia czy dobra rada. Bóg nakazuje wszystkim, aby upamiętali się! Tak mówi Boże Słowo! To Bóg mówi: „Nakazuję ci upamiętać się”. Oznacza to przemianę umysłu odnośnie grzechu. Oznacza odwrócenie się od grzechu i przyjście do Chrystusa. Oznacza to, że przestaniesz ufać sobie samemu, a zaufasz Chrystusowi. Kiedy prawdziwie upamiętasz się, to narodzisz się na nowo dzięki Bożej mocy.

Chrystus przyszedł na ten świat, aby wybawić nas z grzechów, śmierci i piekła. Przyszedł specjalnie po to, by umrzeć na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy. Przyszedł, by przelać Swą cenną krew na krzyżu po to, by twe grzechy w Bożych oczach mogły być obmyte. Chrystus powstał z martwych, w fizyczny sposób. On żyje i jest w niebie, w innym wymiarze, gdzie wstawia się za nami. Kiedy przyjdziesz przez wiarę do Chrystusa, to od razu narodzisz się na nowo. Zaczniesz nowe życie z Chrystusem. Biblia mówi: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 Koryntian 5:17).

Pewna biała dziewczyna ze zboru pomagała młodej Chince, która była nową osobą kościele. Dała mi kartkę z prośbą modlitewną. To, co napisała, nie było może zupełnie poprawne gramatycznie, ale była to wspaniała prośba modlitewna. Poprosiła mnie, aby modlić się o tą Chinkę, by „Odczuwała miłość żywego Jezusa, a nie tylko kościoła”. Tak! Amen! Modlimy się, abyś był w stanie spojrzeć poza ludzi w zborze. Chcemy, byś odczuwał i znał miłość żywego Chrystusa! Pragniemy, byś został zbawiony, narodził się na nowo, przeszedł ze śmierci do życia wiecznego poprzez wiarę w żywego Chrystus!

Paweł powiedział ateńczykom, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Powiedział im, że muszą zaufać Chrystusowi, gdyż inaczej doświadczą Sądu Ostatecznego. Chrystus żyje. On powróci, by sądzić ten świat. Czy jesteś gotowy! Czy twe grzechy zostały obmyte krwią Chrystusa?

Jaki był rezultat kazania Pawła na Wzgórzu Marsowych? Były trzy reakcje na jego słowa:

„A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.” (Dzieje Apostolskie 17:32-34).

Niektórzy śmiali się i wyszydzali. Inni powiedzieli: „O tym będziemy cię słuchali innym razem.” Musimy usłyszeć więcej i przemyśleć to. Ale niektórzy uwierzyli od razu w Chrystusa i zostali zbawieni. Modlimy się, aby niektórzy z was tutaj dziś wieczorem od razu odwrócili się od grzesznego stylu życia, zaufali Jezusowi Chrystusowi, zostali przez Niego zbawieni i obmyci z grzechów Jego cenną krwią. Wtedy będziecie pojednani z Bogiem. Poznacie osobiście prawdziwego Boga starożytnych Chin - Shang Ti – Króla Niebios! Zachęcam cię, byś zaufał Chrystusowi. On może dać ci pokój, radość i nadzieję, jakich nigdy nie znałeś wcześniej. I zachęcam cię, byś jutro przyszedł znowu do kościoła. Jutro rano o 10:30 będziemy mieć drugi bankiet, a trzeci o 18:30. Przyjdź, aby mieć z nami społeczność i dobry czas!

Jeżeli ktoś chce porozmawiać na temat zaufania Jezusowi i zbawienia, jestem dostępny dziś wieczorem. Niech Bóg pomoże Wam to uczynić! Amen.

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „MOON CAKES –
AND THE GOD WHO MADE THE MOON!” (CIASTECZKA
KSIĘŻYCOWE I BÓG, KTÓRY UCZYNIŁ KSIĘŻYC
)

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „WHY GOD IS BLESSING
CHINA – BUT JUDGING AMERICA!” (DLACZEGO BÓG
BŁOGOSŁAWI CHINY A SĄDZI AMERYKĘ
)

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „SEKRET SUKCESU
CHINACH”

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „CHINA – THE DOOR IS
OPEN!” (CHINY – OTWARTE DRZWI)

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „CHINA – SEALED BY
GOD’S SPIRIT!” (CHINY – ZAPIECZĘTOWANE PRZEZ DUCHA
ŚWIĘTEGO
)

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „CHINA – THEY SHALL COME
FROM THE EAST!” (CHINY – NADEJDĄ ZE WSCHODU)

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ: „THANKSGIVING IN
CHINA.” (DZIĘKCZYNIENIE W CHINACH)

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Modlitwa przed kazaniem: Dr. Kreighton L. Chan.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Praise, My Soul, the King of Heaven” (autor Henry F. Lyte, 1793-1847).