Sermons in Tamil
தமிழ்ப் பிரசங்கங்கள்

டாக்டர் ஹைமர்ஸின் ஏசாயா பற்றிய 53
சிறந்த பிரசங்கங்கள் இப்போது PDF
புத்தக வடிவில் கிடைக்கின்றன!

அவற்றைப் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

அவற்றை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

காப்புரிமை இல்லை. நீங்கள் அவற்றை
அச்சிடலாம், பிரசங்கிக்கலாம், அல்லது
மற்றவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம்.

டாக்டர் ஹைமர்ஸ் அவர்களின் 2022 கிறிஸ்துமஸ் கடிதத்தைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

நரகத்திலேகிறிஸ்துமஸ்– 2016

TITLE DATE
மூன்றாம் உலகத்தில் பெந்தேகொஸ்தேஇஷம்
(Pentecostalism in the Third World)
11 - 21 - 2021 PM
A. W. டோசர் அவர்களின் எழுப்புதல்
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
வேதாகமத்தின்படியான உதவிக்காரர்கள்
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தல்
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
ஜெயம் கொள்ளுபவராக மாறுவது எப்படி!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
யோனா – எழுப்புதல் தீர்க்கதரிசி!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
கிறிஸ்துவோடுகூட சிலுவையிலறையப்பட்டேன்!
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
இந்தக் கொரோனோ வைரஸ் நம்மை நிறுத்துமா?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
மிஷனெரிகளாக இருக்க நம்முடைய அழைப்பு!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
வரப்போகும் காரியங்கள் – ஒரு புதுவருட போதனை
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
சுவிசேஷத்தின் அதிரடிவெடி
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
வேதாகமத்தில் காணப்படாமல் தவறிப்போன ஒரு தீர்க்கதரிசன பகுதி இன்று நமக்குத் தெளிவாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
இயேசு கிறிஸ்து தாமே
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
பேதுரு எப்படி ஒரு சீஷனாக மாறினான்
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
பொய் கிறிஸ்தவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான்!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ஜெபத்தில் கண்ணீர்
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
உபத்திரவத்தில் உற்சாகப்படுத்துதல் மற்றும் எச்சரிக்கை – இப்பொழுதும் எதிர்காலத்திலும்
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
சிலுவையின் மீதிருந்து இயேசுவானவரின் கடைசி ஏழு வார்த்தைகள்
(The Seven Last Words of Jesus)
03 - 20 - 2016 PM
பிலாத்து மற்றும் புரோகுல்லா
(Pilate and Procula)
02 - 28 - 2010 PM
ஒரு கிறிஸ்தவ சீஷனாக மாறுவதற்கு என்ன கிரயம் செலுத்த வேண்டிதாக இருக்கும்
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
கிறிஸ்து தமது பூலோக இராஜ்ஜியத்தை எப்படி அமைக்கப்போகிறார்;
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ஒரு ஸ்தல சபைக்கு வேதாகமும் மற்றும் தேவதுரோகம் செய்பவர்களும்
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
சுவிசேஷ ஊழியத்தை நாம் – ஏன் செய்கிறோம் அதில் என்ன செய்கிறோம்
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
சீனாவின் வெற்றியின் இரகசியம்
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
டாக்டர் ஜான்சங் அவர்களின் மெய்யான மனந்திரும்புதல்
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
நீ பின்னால் விடப்படுவாயா?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
கடைசி நாட்களின் அடையாளங்கள்
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
அவன் நடக்கிர மனிதர்களை மரங்களைப்போல கண்டான்
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
ஒரு ஆத்துமாவை கிறிஸ்துவிடம் நடத்துவது எப்படி – மனந்திரும்புதலுக்காக கலந்தாய்வு செய்தல்!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ஆரம்பகால சபைகளில் சுவிசேஷ ஊழியங்கள்
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
செவ்வாய்க்கிழமை நமது உபவாச நாளுக்கான குறிப்புக்கள்
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
பிசாசுகளை ஜெயங்கொள்ளுவது அது நம்மை பெலவீனப்படுத்தி உள்ளது – “இவ்வகை”!
(Overcoming The Demons That Weaken Us - "This Kind"!)
08 - 05 - 2018 PM
கிறிஸ்துவின் சோதனை மற்றும் சாத்தானின் வீழ்ச்சி!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
சீஷர்கள் மற்றும் பிசாசுகள்
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
சீஷர்களை உருவாக்குவதில் கிறிஸ்துவின் ஒழுங்கு
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
பாதாளத்தின் வாசற்கதவுகள்மீது முற்றுகை!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
சீஷத்துவத்துக்கு அழைப்பு
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
கிதியோனின் சேனை!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
வேதாகமமும் இன்றய தேவதுரோகமும்!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
சிலுவையின் கிறிஸ்து
(The Christ of the Cross)
06 - 10 - 2018 AM
கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டது
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
சிலுவையை பற்றிய உபதேசம்
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
வேதாகம தீர்க்க தரிசனம் உங்களை செயல் நோக்கம் கொள்ள செய்வதாக!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
வெறுக்கப்பட்டவர் ஆனால் அழகானவர்!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
ஸ்பர்ஜன் அவர்களின் “எல்லா இறையியலிலும் இருந்த கருத்து”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
மனிதனுடைய வீழ்ச்சி
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
கிறிஸ்துவில் மட்டுமே!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
டாக்டர் ஹைமர்ஸ் அவர்கள் தமது 60ம் திருமண நாளன்று ஊழியத்தில் பிரசங்கிக்கிறார் “எனது வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்கள்”
(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life" )
04 - 08 - 2018 PM
கிறிஸ்துவின் உயித்தெழுதலுக்கு மூன்று நிரூபணங்கள்
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
அடிக்கப்படுதல், பிடுங்கப்படுதல், வெட்கப்படுதல் மற்றும் துப்பப்படுதல்
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
பேதுரு – அழைக்கப்பட்டார், உணர்த்தப்பட்டார் மற்றும் மாற்றப்பட்டார்
(Peter – Called, Convicted and Converted)
03 - 18 - 2018 PM
அவர்கள் அவரைவிட்டு ஓடிப்போனார்கள்
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
கிறிஸ்து காட்டிக்கொடுக்கப்படுதல் மற்றும் கைது செய்யப்படுதல்
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
இரத்த வியர்வை
(The Bloody Sweat)
02 - 18 - 2018 PM
தரிசிப்பது அல்லது விசுவாசிப்பது?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டோம்!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
இரத்தத்தோடு அல்லது இரத்தமில்லாமல்
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ஒரு போராடும் கிறிஸ்தவனாக இருக்க தைரியமாக இரு!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“ஆனால் இல்லை என்றால்” – தேவனுடைய மனிதர்கள் பாபிலோனில்
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ஆரம்பகால சபையின் இரகசியத்தைக் கொடுக்கும் மூன்று வார்த்தைகள்!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
ஏரோது மற்றும் யோவான்
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
மூலாதாரமான பாவம் மற்றும் அதனுடைய குணமாகுதல் லூத்தர் அவர்கள் கொடுத்தது
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
ஜெபிப்பது எப்படி மற்றும் ஒரு ஜெபக்கூட்டத்தை நடத்துவது எப்படி
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
கழுவு மற்றம் சுத்தமாக இரு! – ஒரு மாதிரி படிவமான மாறுதல்
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
ஒரு சுவிசேஷ போதனையை தயார் செய்வது எப்படி – மெய்யான மாறுதல்களுக்கு தேவையான மறக்கப்பட்ட சத்தியங்கள்
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
புதிதாக மாற்றப்பட்டவர்களுக்காக ஏழு கருத்துக்கள்
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
எழுப்புதல் விரும்புதல் அல்ல!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
பிழைப்பதற்காக எழுப்புதல்
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
நீ கிறிஸ்துவிடம் வந்திருக்கிறாயா?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
தேவன் இரத்தத்தை பார்த்தபொழுது
(When God Sees The Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ஜார்ஜ் ஒயிட் பீல்டு அவர்களின் “கிருபையின் முறைமை”, நவீன ஆங்கிலத்தில் சுருக்கப்பட்டது மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்டது
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
உமது மகிமையை எனக்குக் காண்பித்தருளும்
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
எழுப்புதல் தள்ளுதலை குணமாக்குகிறது
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
எழுப்புதலுக்காக இருதய அழுகை!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
எழுப்புதலில் ஜெப போராட்டம்!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
இந்த “புதிய” புதிய பாப்டிஸ்டு ஆசாரிப்புக் கூடாரம்!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
நோவா கிருபை பெற்றார்!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
நோவாவின் பேழையின் மூலமாக விவரிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம்
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
இயேசுவை நோக்கி
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
உதவியற்றவர்களுக்கு இரட்சிப்பு
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
கதவும் அடைக்கப்பட்டது
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
திருப்தியற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விடுதலை
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல்
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
ஒரு மென்மையான மற்றும் கொடுமையான சோகம்
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
பாவிகளுக்காக அப்பம் கேட்டுக் கொண்டிருத்தல் – ஒரு புதிய சிந்தனை!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
கிறிஸ்துவின் குமாரத்துவத்தின் நிரூபணம்!
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
காய்பா – கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்குத் திட்டமிட்ட அந்த மனிதன்!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
யூதாசின் பொய்யான மனந்திரும்புதல்
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
வாரினால் அடிக்கப்படுதல், வெட்கப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் துப்பப்படுதல்
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
கெத்செமனேயில் கிறிஸ்துவின் வேதனை
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
தேவனுடைய ஆவியானவரின் தளர்த்தும் வேலை
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ஒரு நல்ல மனிதன் இழக்கப்பட்டான் மற்றும் ஒரு கெட்ட மனிதன் இரட்சிக்கப்பட்டான்!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் மற்றும் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள்!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
இரட்சிப்பா அல்லது அழிவா – எது?
Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
இப்பொழுது உங்களை நீங்களே பரீட்சித்துப் பாருங்கள்!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
சேன்டாமனிஸத்துக்குவிரோதமானபோராட்டம் (போராட்டஅழுகைகள்வரிசைகளில்மூன்றாவது)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
ஞாயிறுஇரவுக்காகபோராட்டம் (போராட்ட அழுகைகள் வரிசையில் முதலாவது)
(The Battle for Sunday Night - Number One in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
நமதுயுத்தத்துக்கானபோராயுதங்கள்
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ஒரு நரகத்தின் வருடம் – ஓர் எழுப்புதலின் வருடம்!
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
நரகத்திலே கிறிஸ்துமஸ் – 2016
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
இரண்டுஆதாம்கள்
மரித்துக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய சபைகளில் நாம் கேட்க வேண்டிய போதனை!
(ஆதியாகமம்புத்தகத்தின் 90வதுபோதனை)
(The Two Adams – Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
இரண்டு ஆதாம்கள்
(ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் 90வது போதனை)
(Adam, Where Art Thou? – Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டுப் பிரிந்து வாருங்கள்!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
சாத்தானை வெற்றி கொள்ளுவது எப்படி
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
இன்றையப் பிசாசுகள்
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
சூடுண்ட மனச்சாட்சி
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ஓர் இளம் சுவிசேஷகரை மாற்ற பயன்பட்ட ஐந்து போதனைகள்
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் சபைகள் ஏன் எழுப்புதலை அனுபவிக்காமல் இருக்கின்றன என்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள்
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
சாத்தான் மற்றும் எழுப்புதல்
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
வரிசையாக மற்றும் வாதாடி ஜெபித்தல் - பகுதி II
திரு. ஜான் சாமுவேல் கேஹன் அவர்களால்
(Order and Argument in Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
வரிசையாக மற்றும் வாதாடி ஜெபித்தல் - பகுதி 1
திரு. ஜான் சாமுவேல் கேஹன் அவர்களால்
(Order and Argument in Prayer - Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருத்தல்
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
பாவ நிலங்களில் இருந்து அவர்களை உள்ளே கொண்டு வாருங்கள்!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ஒர் எழுப்புதலின் தரிசனம்
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
கிறிஸ்துவின் காயங்கள்
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய்த் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல்
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
மனித குணாதிசயத்தின் பெலன் - டாக்டர் ஹைமர்ஸ் அவர்களின் 75வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து செய்தி டாக்டர் சி. எல். கேகன் அவர்களால்
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
இயேசுவில் பழங்கால நம்பிக்கை
(செய்தி எண்: 15 ஏசாயா 53)
(Primitive Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
06 - 07 - 2015 PM
உண்மையான மனந்திரும்புதல் – 2015 பதிப்பு
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
கிறிஸ்துவின் மகிமையின் உற்பத்தி ஸ்தானம்
(செய்தி எண்: 14 ஏசாயா 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 PM
கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிடைத்த திருப்தி மற்றும் நீதிமானாக்குதல்
(செய்தி எண்: 13 ஏசாயா 53)
(Satisfaction and Justification- Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
கிருபாதார பலி!
(செய்தி எண்: 11 ஏசாயா 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
கிறிஸ்துவின் அடக்கத்தின் முரண்பாடு
(பிரசங்க எண் 10 ஏசாயா 53ன் மீதானது)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
சாந்தப் படுத்துதலின் விளக்கம்
(செய்தி எண்: 9 ஏசாயா 53)
(A Description of the Atonment - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மௌனம்
(செய்தி எண்: 8 ஏசாயா 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
அண்டத்தின் பாவம், குறிப்பிட்ட பாவம் மற்றும் பாவத்திற்கான குணமடைவு
(பிரசங்க எண் 7 ஏசாயா 53ன் மீதானது)
(Universal Sin, Particular Sin, And the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
காயப்பட்டு, நொறுக்கப்பட்டு, அடிக்கப்பட்ட இயேசு
(ஏசாயா 53ல் பிரசங்கம் எண் 6)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
கிறிஸ்துவின் பாடுகள் – உண்மையும் பொய்யும்
(செய்தி எண்: 5 ஏசாயா 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
கிறிஸ்து – அனைவராலும் குறைவாக
(செய்தி எண்: 4 ஏசாயா 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
கிறிஸ்து – திரள் கூட்டத்தாரால் புறக்கணிக்கப்படுதல்
(செய்தி எண்: 3 ஏசாயா 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 13 - 2013 AM
நிராகரிக்கப்பட்ட அறிக்கை
(ஏசாயா 53ன் மீதான பிரசங்க எண் 2)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
கர்த்தருடைய தாசரின் பாடு மற்றும் வெற்றி!
(செய்தி எண்:1 ஏசாயா.53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM