Sermons in Burmese
တရားေဒသနာစာမူ

TITLE DATE
A-W-TOZER ၏ နှိုးထမှု
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
သမ္မာကျမ်းစာ၏သင်းထောက်များ
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
မေးခှနျးများဖွဆေိုခွငျး
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်သူတစ်ယောက်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်နည်း!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
ပရောဖကျယောန၏နိုးထမှု
(Jonah - The Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ အ‌သခေံခဲ့သည။ြ
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
ပေတရု တပည့်တော်တစ်ပါးဖြစ်လာပုံ
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
တွေ့ရှိရသည့် မှားယွင်းသောခရစ်ယာန်
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ဆုတောင်းခြင်း၌ကျသောမျက်ရည်
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ခက်ခဲသည့်ကာလ၌ ခွန်အားနှင့်သတိပေးချက်- ခုနှင့်အနာဂတ်ကာလ၌
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်သည်
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ဂေသရှေမာန်တွင်းက ဒုက္ခဝေဒနာ
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ခရစ်တော်သည် မိမိလောကနိုင်ငံတော်ကို မည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
သမ္မာကျမ်းစာနှင့်အသင်းတော်အပေါ်သစ္စာဖောက်များ
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
လုပ်ဆောင်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်သည့်အကြောင်းရင်း - ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
တရုတ်နိုင်ငံ၏အောင်မြင်ခြင်းလှို့ဝှက်ချက်
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
နောက်ဆုံးသောနေ့အတွက် နိမိတ်လက္ခဏာများ
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
မျက်စိကန်းသောဗာတိမဲကို ယေရှုကယ်တင်!
(Jesus Saves Blind Bartimaeus!)
09 - 02 - 2018 PM

သစ်ပင်များလမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ လူတို့ကို မြင်ခဲ့သည်!
(He Saw Men as Trees Walking!)

08 - 26 - 2018 PM
အစာရှောင်ဆုတောင်းမည့်အင်္ဂါနေ့အကြောင်းမှတ်စုများ
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
ကျွန်ုပ်တို့ကို အားနည်းစေသော နတ်ဆိုးကို အောင်နိုင်ခြင်း - “ဤနတ်မျိုး”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း နှင့် စာတန်၏ကျဆုံးခြင်း
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
တပည့်တော်များနှင့်နတ်ဆိုးများ
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
ခရစ်တော်၏တပည့်တော်ဖြစ်စေသည့်နည်းစနစ်
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
မရဏတံခါးကို ကိုင်လှုပ်ခြင်း
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ခေါ်ခြင်း
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ဂိဒေါင်၏စစ်တပ်
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ယနေ့ခေတ်မှားယွင်းသောအယူဝါဒ
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်၌ဆေးကြောခြင်းအကျဉ်း
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
ကားတိုင်တော်အကြောင်းဟောပြောခြင်း
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က သင့်ကို လှုံ့ဆော်ပါစေ
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
ရှုပ်ချခံရသော်လည်း နှစ်လိုဘွယ်ကောင်းသည်!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 PM
“ဓမ္မပညာအလုံးစုံနှင့်သက်ဆိုင်သော” စပါဂျွန်၏အယူအဆများ
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
လူ၏ကျဆုံးခြင်း
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
ခရစ်တော်၌သာ
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသ
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
အမှုတော်ဆောင်သက်တမ်း နှစ်ခြောက်ဆယ်ပြည့်သဘင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး
ဒေါက်တာ HYMERS ၏ ပြောစကား
“ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ”

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry "The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားများ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ ဆွဲနှုတ်ခြင်း၊ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့်တံထွေးထွေးခံရခြင်း
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
ဒုက္ခခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
(Determined to Suffer)
03 - 10 - 2018 PM
သူ့ကိုစွန့်ခွါထွက်ပြေးကြသည် အကျဉ်းချုပ်
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ခရစ်တော်အပေါ်သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးခံရခြင်း
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာ
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
မြင်တွေ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းလား။
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းရပြီ၊
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
အသွေးတော်အားဖြင့်လား၊ သို့မဟုတ် အသွေးတော်မပါဘဲလား။
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
တိုက်ခိုက်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဝံ့သည်။
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
ကနဦးအသင်းတော်၏လှို့ဝှက်ချက်ကို စကားလုံးသုံးခွန်းကပေးထားသည်။
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
ဟေရုဒ်နှင့်ယောဟန်
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
ဗီဇအပြစ်နှင့်၎င်းအတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာ လုသာ၏အမြင်
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
ဆုတောင်းနည်းနှင့်ဆုတောင်းအစည်းအဝေးလုပ်ဆောင်နည်း
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ဆေးကြောသန့်စင်စေပါ - ပြောင်းလဲခြင်းစံနမူနာ
(Wash and Be Clean!)
10 - 15 - 2017 AM
ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာ ပြင်ဆင်ရမည့်နည်းလမ်း - စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အမေ့ခံသမ္မာတရား
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ပြောင်းလဲသူလူသစ်များအတွက် ခုနှစ်ချက်
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
နိုးထမှုသည် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်။
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
လူတိုင်းဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
အသက်ရှင်ခြင်းအတွက် နိုးထမှု
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
ဘုရားသခင်သည် အသွေးတော်ကိုမြင်သောအခါ
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
GEORGE WHITEFIELD ဟောကြားသော “ကျေးဇူးတော်နည်းလမ်း” ကို ခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အတိုချုံ့၍ လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်သည် အကျဉ်းချုပ်
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ဘုန်းတော်ကို ပြတော်မူပါ
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
နိုးထမှုသည် ငြင်းပယ်ခြင်းကို ကုသပေးသည်၊
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
နိုးထမှုအတွက် နှလုံးသားငိုကြွေးသံ!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
“အသစ်သော” တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သစ်
(The "New" New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
နောဧသည် စိတ်တော်နှင့်တွေ့သည်အကျဉ်းချုပ
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
နောဧသင်္ဘောပုံဆောင်ထားသော ဧဝံဂေလိတရား
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ယေရှုကို မျှော်ကြည့်ခြင်း
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
မျှော်လင့်ချက်မဲ့သူများအဖို့ ကယ်တင်ခြင်း
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
တံခါးပိတ်ကို ပိတ်၍ထားသည်။
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ရွေးနှုတ်ခြင်းသည် မကျေနပ်သူများအတွက်သာဖြစ်သည်။
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 PM
ချီဆောင်ခြင်း
(ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တရားဒေသနာ #၃)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
အပြစ်သားများအတွက် မုန့်ကိုတောင်းခြင်း - အတွေးသစ်
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ခရစ်တော်၏သားတော်ဖြစ်ခြင်းသက်သေပြချက
(The Proof of Christ’s Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
ကယာဖ- ခရစ်တော် အသေသတ်ခြင်းအစီအစဉ်ချမှတ်သောသူ
(Caiphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
ယုဒရှာကာရုတ်၏ မှားယွင်းသောနောင်တတရား
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
ကြာပွတ်နှင့်ရိုက်ခြင်း၊ အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းနှင့်တံတွေးထွေးခြင်း
( The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်တွင် ခံရသောဝေဒနာ
(The Sorrow of Getshemane)
03 - 18 - 2017 PM
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ညှိုးနွမ်းပျက်စီးသောလုပ်ဆောင်ချက
(The Withering Work of God’s Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
လူကောင်းဆုံးရှုံးပြီး လူဆိုးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
သင်တို့သည် ဤလောက၏ဆား၊ ဤလောက၏အလင်းဖြစ်ကြ၏။
( You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအပြစ် - စနစ်ကျသောဓမ္မပညာထဲက သင်ခန်းစာ # ၁
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
ကယ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းလော- အဘယ်အရာနည်း။
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
 အသင်းတော်များသို့ လူမပို့ဆောင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်း
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
02 - 11  2017 PM
မိမိကိုယ်ကို ယခု စစ်ဆေးပါ။
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
ဆန်တယ်မင်ဝါဒကိုဆန့်ကျင်သည့်တိုက်ပွဲအကျဉ်း
(The Battle Against Sandemanianism)
01 - 22 - 2017 AM
တနင်္ဂနွေညတိုက်ပွဲအကျဉ်းချုပ
(The Battle for Sunday Night)
01 - 15 - 2017 AM
ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့လက်နက်များ
(The Weapons of Our Warfare) 
01 - 07 - 2017 PM
အာဒံ၏ခါးစည်းသည် သင့်အား မလုံစေနိုင်ပါ။
(Adam's Apron Cannot Hide You!)
12 - 11 - 2016 PM
ယနေ့ခေတ်သေခါနီးတော်များကြားသိရန်လိုအပ်သော တရားဒေသနာအမျိုးအစားဖြစ်သည့် အာဒံနှစ်ဦးအကြောင်း
(The Two Adams – The Kind of Sermon We Need to Hear in Our Dying Churches Today!)
12 - 04 - 2016 PM
သင်အဘယ်မှာနည်း။
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ# ၈၉)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
သူတို့အထဲကထွက်လာပါ အကျဉ်းချုပ်
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
နတ်ဆိုးကို အောင်နိူင်သောနည်းလမ်း
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ယနေ့ခေတ်နတ်ဆိုးများ
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
ညှိုးနှမျးသောဩတ်တပစိတျ
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
လူငယ်ဧဝံဂေလိတစ်ဦး၏ ပြောင်းလဲခြင်းတွင် အသုံးပြုထားသော တရားဒေသနာငါးပုဒ်
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
အမေရိကန်နှင့်အနောက်တိုင်းတွင်ရှိသော အသင်းတော်များက နိူးထမှုကို မတွေ့ကြုံရသည့် အကြောင်းရင်းနှစ်ခု
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
ဆုတောင်းခြင်းတွင်ရှိသောအစီအစဉ်နှင့်လျှောက်လှဲချက် - အပိုင်း ၂
(Order and Argument in Prayer - Part II - Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
ဆုတောင်းခြင်းတွင်ရှိသောအစီအစဉ်နှင့်လျှောက်လှဲချက်- အပိုင်း ၁
(Order and Argument in Prayer - Part I - Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
စာတန်နှင့်နိူးထမှု
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
နိူးထမှုအတွက် ဆုတောင်းခြင်း
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
အပြစ်တွင်းထဲက ပြန်လည်ဆွဲထုတ်ခြင်း
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
နိူးထမှုနှင့်ဆိုင်သောရူပါရုံတစ်ခု
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
ခရစ်တော်ခံရသောဒဏ်ချက်များ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ရောက်လာသည့် ကောင်းသောအရာများ
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM

ယောန - သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့
(Jonah – From Death to Life!)

06 - 05 - 2016 AM
ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းအစည်းအဝေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာ Lin ၏သွန်သင်ချက်များ
( Dr. Lin’s Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
ဘုရားသခင်အဖြေပေးသောဆုတောင်းချက်များ
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
ဘုရားသခင်၏အလိုတော် သိရှိနိူင်သောနည်းလမ်း
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
အပြစ်ငရဲမှ အဘယ်သို့လွတ်နိူင်ကြမည်နည်း။
(How Can You Escape The Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
သင့်စိတ်နှလုံးသည် ဆူးတောမြေဖြစ်ပါသလော။
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
ဒုက္ခပေါင်းများစွာဖြင့် နိူင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်စားခြင်း
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ဒေမသည် ငါ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီ။
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
လူတစ်ဦးကိုယ်ကျင့်တရားတွင်ရှိသော၏ခွန်အား - ၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့၌ DR. HYMERS ၏ဂုဏ်အင်္ဂါတစ်ခု
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
တိုက်ခိုင်မှုများဖြင့် ပြည့်လျှံနေသောဘဝတစ်ခု
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ညတွင်မြင်မက်သောရူပါရုံ-ထမြောက်ရာနေ့တရားဒေသနာ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ ယေရှု၏စကားခုနှစ်ခွန်း
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
သွေးလျှံသောချွေး
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသော- ယေရှု
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
 ပျက်စီးသူ ကယ်တင်ယ
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ပေတရု-ခေါ်တော်မူခြင်းခံ၊ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ပြောင်းလဲသည်။
(Peter – Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
တရုတ်ပြည် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးဖြစ်လာနည်းလမ်း Dr. C. L. Cagan ၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
(ကမျဘာဦး ကမျြး အပေါ် # 88 တရားဟောခကျြ)
(How China Became a World Power! Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ခရစ်တော်ခံရသောဒုက္ခဝေဒနာများ
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မူသောခရစ်တော်
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
သားဖျက်ချခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း
Dr. C. L. Cagan ၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
နောက်ဆုံးသောကာလနှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်များ-ခေတ်နှင့်အညီအကျယ်ချဲ့ထားသည်။
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
သက်သာလောနိတ်ခရစ်ယာန်များကို သင်၏ သာဓကဖြစ်စေပါ။
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
ကပ်ကာလနှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်များ
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွါးလာခြင်းအကြောင်း သက်သေများ
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
ယောသပ်နှင့်ယေရှု
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး တရားဒေသနာ- 86
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM

လမ်းခရီး၊ သမ္မတရား၊ နှင့်အသက်
(The Way, The Truth, and The Life)

11 - 15 - 2015 AM
မျိုးစေ့ကြဲသူပုံဥပမာ 
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
 ဟေရှာယ၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အမှုတော်အတွက်ခေါ်ခြင်း
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
လူသာ၏ပြောင်းလဲခြင်း
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
သင်၏လုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းခြင်း
Dr. C. L. Cagan ၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
မီးဇာတ်လမ်း
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
ဆေးကြောသန့်စင်စေသောအသွေးတော
(The Cleansing Blood) 
10 - 04 - 2015 PM
ကယ်တင်ရှင်ရဲ့မျက်ရည်စက်များ
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
နိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းနည်း
(နိူးထမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တရားဒေသနာ ၂၂)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
ရေနှင့်အသွေးတော်
(The Water and the Blood) 
09 - 20 - 2015 AM
မပျက်စီးဘဲကယ်တင်နိူင်သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အကျဉ်းချုပ်
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
နိူးထမှုအယူဝါဒများ
(The Great Doctrines of Revival)
09 - 06 - 2015 AM
ဒေသန္တာရအသင်းတော်၏အရေးကြီးမ
(The Importance of the Local Church) 
08 - 30 - 2015 AM
အဖြေရသည်တိုင်အောင် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
အစာရှောင်ဆုတောင်းသောအခါ
(When You Fast) 
08 - 16 - 2015 PM
ယနေ့စစ်ပွဲအတွက် ဆုတောင်းခြင်းစစ်သူရဲများ
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
 မုန့်ကိုတောင်းခြင်း
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
ဖောက်ပြန်ပျက်စီးရာကာလ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်း
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် စာတန်ကသင့်အားအစာမရှောင်စေလိုသည့်အကြောင်းတရား
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
အိုဘားမားလက်ထက်၌ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
တပည့်တော်ပြုစုပျိုးထောင်နည်း! အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်သောအစီအစဉ်တစ်ခု!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
သင့်အားခိုင်မြဲစွာဆွဲကိုင်လိမ့်မည်အကျဉ်းချုပ
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်အားကြီး၍ ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် အားနည်းကြသည်။
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
နောက်ဆုံးသောကာလရှိလှောင်ပြောင်သရော်သူများ
(၂ပေတရုနှင့်အပါတ်သက်၍ တရားေးဒသနာ - ၆)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
နောက်ဆုံးသောကာလရှိ မပြောင်းလဲသောအသင်းတော်ဝင်များ
(၂ပေ နှင့်ပါတ်သက်ပြီး တရားဒေသနာ-၅)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်များ-ကျဆုံးသူများအားသတိပေးထားချက်
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men)
05 - 17 - 2015 PM
ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၏အရိပ်နိမိတ်များ
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
သမ္မတရီဂန်၏မိခင် - မိခင်များနေ့တရားဒေသနာ
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
ရွေးနှုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
မကောင်းသည့်အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် အသက်ရှင်ခြင်း
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
အသက်ကိုပေးသော ကယ်တင်ရှင်
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
ပေတရု၏ပြောင်းလဲခြင်း
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
ရှင်ပေတရု မိမိအပြစ်ကို သိမြင်လာခြင်းအကျဉ်းချုပ်
(Peter Under Conviction)
03 - 28 - 2015 PM
ဤအကြောင်းအရာကို သူတို့၌ ဝှက်ထားသည်။
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 - 2015 PM
အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်း - ခရစ်ယာန်မေတ္တာနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်း
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
ကြေးမြွေးများနှင့် ကယ်တင်ရှင်
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
ငါအလိုရှိ၏ - သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
စာတန်၏မျက်စိကွယ်စေခြင်း
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
ရွေးကောက်ခြင်း
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
ပြော၍မကုန်နိူင်သောဆုကျေးဇူး
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
စာစောင်များနှင့်စာစောင်
(နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းတရားဒေသနာ)
(The Books and the Book - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားခြင်း
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွင်သမ်မာကမျြးစာပရောဖကျပွုခကျြတှငျ အမရေိကနျမရှိသည့်အကွောငျးတရား
( တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဟောကြားသည့် “မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ခြင်း” တရားဒေသနာ)
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
ကြီးမြတ်သောဘုရား-တန်ခိုးကြီးပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်း- ၂၀၁၅ ထုတ်ဝေခြင်း
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
“ထွက်မြောက်ခြင်း” အသစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် ၎င်း၏ သမ္မာကျမ်းစာတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် ကျွန်တော့်အဖြေ
(My Answer to the New "Exodus" Movie and Its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
မာဂုပညာရှိများဆက်သသောလက်ဆောင်
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
ကျွန်ုပ်၏ဆရာများထက်သာ၍နားလည်ခြင်း
(More Understanding Than My Teachers!)
12 - 07 - 2014 AM
ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောစာအုပ်အကျဉ်းချုပ်
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်ကိုရူးသွက်ခြင်း
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍မှားယွင်းသောအရာခြောက်ခု
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၁၅
)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
နိူးထမှုကိုပေးသောဘုရား
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၁၄)

(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
နိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းခြင်း
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍တရားဒေသနာ-၁၃)

(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
လူသာအသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
နိူးထမှုတွင် ဘုရားသခင်၏အသုံးတော်ခံများ
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၁၂)

(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
မယုံကြည်ခြင်း - နိူးထမှုကိုဆီးတားသောအရာတစ်ခု
( နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ- ၁၁)

(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
အဘယ့်ကြောင့်နိူးထမှုမရှိသနည်း။ စစ်မှန်သောအဖြေ
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍တရားဒေသနာ-၁၀)

(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
စစ်မှန်သောနိူးထမှု၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၉)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
နိူးထမှုတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာ
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၈)

(This is What Happens in Revival - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
စာတစ်ကြောင်းရှိဧဝံဂေလိတရားအကျဉ်း
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည် အကျဉ်းချုပ်
(သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်-၄)
(These are the Last Days! - Sermon #4 on Bible Prophecy)
08 - 31 - 2014 AM
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခရစ်တော်အား နိူးထမှုတွင် ဘုန်းထင်ရှားစေသည်။
(နိူးထမှုနှင့်ဆိုင်သောတရားဒေသနာ-၆)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမည်
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီးတရားဒေသနာ-၅)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
ထိုကာလအခါ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၄)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
ဤတန်ခိုးကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူပါ
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ-၂)

(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
ဤသို့သောအရာ
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာနံပါတ်-၁)

(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းတည်းဟူသောသံကြိုးကိုချိုးဖျက်ခြင်း
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
ကောင်းကင်နှင့်ငရဲ
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
ဒေါက်တာ ဂါကမ်၏ကျမ်းပိုဒ်
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
မှားယွင်းသောအယူဝါဒ -၂၀၁၄
(The Apostasy - 2014)
06 - 08 - 2014 AM
နောဧသင်္ဘော
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဟောချက်-၈၁)

(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
ယနေ့ကမ္ဘာလောကရှိ နတ်ဆိုးများ
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ -၇၉)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
စစ်၍မကုန်နိူင်သော ခရစ်တော်၏ကြွယ်၀ခြင်းအကြောင်းဟောကြားခြင်း
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
ယေရှုခရစ်အသေခံတော်မူသောနေ့ရက်
(The Day Jesus Died)
 
04 - 13 - 2014 PM
နည်းလမ်းသုံးခု-ပြောင်းလဲခြင်းအကျပ်အတည်း
(The Third Way - Crisis Conversion)
 
03 - 09 - 2014 PM
ဖွင့်သောသူ
(The Breaker)
 
01 - 05 - 2014 AM
နောက်ဆုံးသောကာလ၌ စာတန်မာန်နတ်၏အမျက်ဒေါသ
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
ကြောက်မက်ဖွယ် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်း
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊၊
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
သားအရာ၌မွေးစားခြင်း
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
အသင်းတော်များ ငိုက်ပြီးအိပ်ပျော်နေကြသည်
(နောက်ဆုံးသောကာလ အသင်းတော်များ အတွဲ ၁)

(Why Churches are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part I)
10 - 13 - 2013 PM
ဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့်အုပ်စိုးခြင်း 
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ခရစ်တော်၌ရှိသည့် ရိုးစင်းသောယုံကြည်ခြင်း
(ဟေရှာယ ၅၃နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဒေသနာ ၁၅)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 21 - 2013 AM
ခရစ်တော်ဘုရား၏ဘုန်းတော
( ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၄ခုမြောက်သောဒေသနာတော်)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပြီ
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ဒေသနာတော်အမှတ်စဉ် ၁၃)

(Satisfaction and Justification Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ကယ်တင်ရှင်၏အောင်ပွဲ!
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၂ ခုမြောက်သော ဒေသနာတော်)
(The Saviour’s Triumph – Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
အပြေစ်ဖြေသောယဇ်
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၁ခုမြောက်သော ဒေသနာတော်)

(Propitiation! -
Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ခရစ်တော်သဂြိုလ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ထင်ယောင်ထင်မှားမှု
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၀ကြိမ်မြောက်ဒေသနာတော်)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
အပြစ်မှ ရွှေးနုတ်ဖြေလွတ်ခြင်း
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၉ကြိမ်မြောက်ဒေသနာတော်)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
အသံမပြု၊ နုတ်မဖွင့်ဘဲနေသောသိုး
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၈ကြိမ်မြောက်ဒေသနာတော်)

(The Silence of the Lamb -
Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
ဗီဇအပြစ်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့် အပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်း
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၇ကြိမ်မြောက်ဒေသနာတော်)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin – Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
ယေရှုသည် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့သည်
(ဟေရှယ ၅၃ထဲက ၆ခုမြောက် ဒေသနာတော်)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten – Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ခရစ်တော်၏ဝေဒနာနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှန်ကန်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းခြင်း
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၅ခုမြောက်ဒေသနာ)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ခရစ်တော်အား တစ်လောကလုံးက မထီမဲမြင်ပြုကြ၏
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၄ကြိမ်မြောက် ဒေသနာတော်)

(Christ-Universally Devalued - Sermon #4 On Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
လူထု၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသောခရစ်တော်
(ဟေရှာယ ၅၃ ထဲက ၃ခုမြောက် ဒေသနာတော်)

(Christ - Rejected by the Masses- Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
အီဂျစ်ပြည်သို့ ယာကုပ်၏ ခရီးစဉ်
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲကဋ၇၃ မြောက်ဒေသနာတော်)

(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသော သတင်းစကား
(ဟေရှာယ ၅၃ ထဲက ဒေသနာအမှတ်စဉ် ၂)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ထာ၀ရဘုရား၏ အစေခံကျွန် ဝေဒနာခံခြင်းနှင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်း
(ဟေရှာယ ၅၃ ထဲက ဒေသနာအမှတ်စဉ် ၁)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
ယောသပ်သည်-ယေရှု၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
ဣဇာက်ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်း
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲကဋ၇၀ မြောက်ဒေသနာတော်)

(The Offering of Isaac
- Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
ခရစ်တော်ဘုရား ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရူအးကတော်မူခြင်း
(The Ascension of Christ)
02 - 10 - 2013 AM
အကျန်အကြွင်းနှင့်ပါတ်သက်သော ယုံကြည်ခံယူချက်
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
ယဇ်ကောင်ပေါ်က လင်းတများကို နှင်လိုက်ပါ
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
နောဧ၏ယုံကြည်ခြင်း
(The Faith of Noah)
01 - 06 - 2013 PM
ဖေါက်ပြန်သင်းခွဲသ
(The Apostasy)
12 - 29 - 2012 PM
ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော်၌ ခရစ်တော်ကို ရှာဖွေခြင်း
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ယေရှု၏နာမတော်
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော် အငြင်းပွားမှုပဋိပက္ခ
ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲက (၆၆)ခုမြောက်သော ဒေသနာ

(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
ဧဝံဂေလိဆရာ၏တာဝန်
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
ကျေးဇူးကန်းသောလူသားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဒေသနာတော်
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
သင်သည်သေခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်f
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများ အသေမသတ်နိုင်သောဘုရားကို သင်ဖူးမြင်နိုင်ပါသည်။
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
ဘာကြောင့် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြရသနည်း
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
ငါတို့မသိသောဘုရားသခင်
(တရုတ်ရိုးရာဆောင်းဦးရာသီလယ်ပွဲတော်၌ ဝေငှသောဒေသနာတော်)

(The Unknown God - A Sermon Given at the Chinese Mid-Autumn Festival)
09 - 29 - 2012 PM
လူသားတို့၏အထီးကျန်ဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ကုစားပေးခြင်း
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
တစ်ဟုန်းထိုးတိုးတက်သောအသင်းတော်!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စာတန်ကိုအနိုင်ယူပါ
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
ခရစ်ယာန်တို့၏မဟာစစ်ပ
(The Christian's Greatest Battle)
08 - 19 - 2012 AM
ငရဲမီးအိုင်ထဲကငိုကြွေးသံလေးမျိုး
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
အမှုပြီးပြီ!
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်နှလုံး
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
မဆုံးရှုံးနိူင်သောကယ်တင်ခြင်းအထောက်အထား
(An Infallible Proof of Conversion)
07 - 22 - 2012 PM
နှစ်လိုဖွယ်မရှိသော်လည်းချစ်လိုဖွယ်ကောင်း၏!
(Despised but Lovely!)
07 - 08 - 2012 AM
ဂျူးလူမျိုးများနှင့်ပါတ်သက်၍ကြိုတင်ဟောကြားခြင်း
(The Jews in Bible Prophecy)
07 - 01 - 2012 PM
စစ်မှန်သောနိူးထမူဟူသည်!
(Real Revival!)
06 - 24 - 2012 AM
နောဧသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီး အခြားသောသူတို့ဝိညာဉ်ပျောက်ခဲ့ရသည်
(Why Noah Was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
မာန်နတ်၏ဩဝါဒနှင့်ပရိယာယ
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်၏မာန်နတ်အပေါင်းအပါအသင်းသူသင်းသားများ
 (Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏
(Much Love From Pardoned Sinners)
04 - 29 - 2012 PM
ဘုရားစွန့်ပစ်ခြင်းခံသောကယ်တင်ရှင်
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
ခရစ်တော်မပါဝင်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အမှန်ပြုပြင်ခြင်း
(Correcting Christless Christianity!)
03 - 25 - 2012 AM
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ခရစ်တော်၏ ပြင်းထန်သောဝေဒနာ
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 18 - 2012 PM
ယေရှု၏မျက်ရည
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သွားသောနေမန်
(The Cleansing of Naaman)
03 - 04 - 2012 PM
ကြေးဝါမြွေရုပ်
(The Serpent of Brass)
02 - 26 - 2012 PM
သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်
(They Could Not Enter in Because of Unbelief)
02 - 19 - 2012 AM
ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား အပိုင်း(၄)
(The Great and Terrible God - Part IV)
02 - 12 - 2012 PM
ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သောဘုရား အပိုင်း(၃)
(The Great and Terrible God - Part III)
02 - 12 - 2012 AM
ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသောဘုရား၊ အပိုင်း (၂)
(The Great and Terrible God - Part II)
02 - 05 - 2012 PM
“ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရား” အပိုင်း(၁)
(The Great and Terrible God - Part I)
02 - 05 - 2012 AM
ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရသော ဧလိ၏သားများနှင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရသော ရှာမွေလ
(The Reprobation of the Sons of Eli, and the Salvation of Samuel)
01 - 29 - 2012 AM
ပထမဆုံးဗမာပြည်သို့ သာသနာပြုဆရာကြီး အာဒိုနီယမ်ယုဒသန်၏အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း
(The Conversion of Adoniram Judson - The First Missionary to Burma)
01 - 29 - 2012 PM
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်နေ့အတွက် ဒေသနာတော်
(A Chinese New Year's Sermon)
01 - 22 - 2012 PM
ကောင်းကင်တမန်များကျွန်ပ်တို့နှင့်အစဉ်ရှိနေသည်!
(The Angels Are With Us!)
01 - 08 - 2012 PM

ခရစ္စမတ်ကိုနှစ်သက်သည် - ဒေါက်တာ JOHN R. RICE ၏ဒေသနာကို လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်သည်။  
(I Love Christmas – Adapted From Dr. John R. Rice
)

12 - 18 - 2011 PM
ယေရှုခရစ်တော်၌အခြေတည်သောယုံကြည်ခြင်း
(Faith in Jesus Christ)
12 - 11 - 2011 AM
ငရဲမီးအိုင်ထဲကခရစ္စမတ်ပွဲတော်
(Christmas in Hell)
12 - 11 - 2011 PM
ကယ်တင်ခြင်းအထိအတွေ့
(The Saving Touch)
12 - 04 - 2011 PM
လုဒိ၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း
(The Conversion of Lydia)
11 - 20 - 2011 AM
ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းပုံရိပ်
(The Prophetic Picture of Conversions)
11 - 13 - 2011 AM
ရုသ၏ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း
(The Conversion of Ruth)
11 - 06 - 2011 AM
မာတင်လုသာနှင့် ရန်သူမာန်နတ်
(Martin Luther and the Devil)
10 - 30 - 2011 PM
ဟာဂရ၏အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း၊
(The Conversion of Hagar - Sermon #63 on the Book of Genesis)
10 - 23 - 2011 AM
လယ်ပရီလ်ကျမ်းစာကျောင်းဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
10 - 02 - 2011 PM
စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသောဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း
(The Real Conversion of Dr. John Sung - Sermon #1 on Dr. John Sung )
10 - 02 - 2011 AM
“တရုတ်နိုင်ငံသည်- ဝိညာဉ်တော်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသည်”
(China - Sealed by God's Spirit!)
09 - 25 - 2011 PM
“ဘုရားသခင်သည် တရုတ်နိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပေးပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို တရားစီရင်တော်မူသည်”
(Why God is Blessing China - But Judging America!)
09 - 11 - 2011 PM
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာရရှိသော သူတို့အဖို့ လောကနှင့်ဆိုင်သောကောင်းကြီးများ
(Earthly Blessings for Soul Winners)
08 - 21 - 2011 PM
သနားခြင်းဂရုဏာတေနာ်စိတ်နှင့် ဝိညာဉ်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း
(Soul Winning Compassion)
08 - 14 - 2011 PM
ယခုသည် ရိတ်သိမ်းခြင်းကာလ ဖြစ်သည်။
(Harvest Time is Now!)
08 - 07 - 2011 PM
ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိရှိ ယေရှုဘုရား၏ အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းသည်- ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မဟာပုံသက်သေဖြစ်သည်
(The Zeal of Jesus - Our Great Example!)
07 - 30 - 2011 PM
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်း”အသစ်”
(A "New" Method of Soul Winning!)
07 - 24 - 2011 PM
ယေရုဆလင်မြို့ရှိ အသင်းတော်တို့၏ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း
(Evangelism in the Church at Jerusalem)
07 - 17 - 2011 PM
ယနေ့အသင်းတော်များအဖို့ ကနဦးအသင်းတော်တို့၏ ဧဝံဂေလိပုံစံနမူနာ
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏

(Evangelism in the Early Churches - A Model for Today!)
07 - 10 - 2011 PM
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအရ် “မေလခိဇေဒက် - ခရစ်တော်ပုံဆောင်ခြင်း”
(Melchisedec - A Type of Christ - Sermon #61 on the Book of Genesis)
06 - 26 - 2011 PM
ဒေါက်တာ အာရ်အယ် ဟိုင်မာ ဂျေအာရ် ဟောကြားသော
(Noah - A Type of Christ!)
06 - 19 - 2011 PM
ဘာကြောင့် ယေရုဆလင်မြို့သည် သမ္မတအိုဘားမားအဖို့ လေးသောကျောက်ဖြစ်ရသလဲ၊
(Why Jerusalem is a Burdensome Stone for President Obama)
06 - 12 - 2011 PM
အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ် အို၁ားမား၏ထိုးစစ
(Obama's War on Israel)
05 - 29 - 2011 PM
‘ရော့ပ်၁ောလ်နှင့်ကမ္ဘာဦးကဗျာ’
(Rob Bell and the 'Genesis Poem')
05 - 22 - 2011 PM
သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်၍ပြးကြ၏။
(They Forsook Him and Fled)
04 - 17 - 2011 PM
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ခရစ်တော်ဘုရားဆုတောင်းခြင်း
(Christ's Prayer in Gethsemane)
04 - 17 - 2011 AM
ပျက်စီးကျဆုံးခြင်းမှ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသို့
(On the Ruin and Regeneration of Fallen Man)
03 - 06 - 2011 AM
“သည်နှလုံးသား၏မြင်နိုင်စွမ်းအားမှ မျှော်လင့်ရာမဲ့ အသိအာရုံသို့”
(A Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness)
06 - 13 - 2010 PM
စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်း
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
အသင်းတော်ကို ဗဟိုပြုသော ဧဝံဂေလိ!
(Church Centered Evangelism!)
01 - 25 - 2009 AM
လူသား၏ကျဆုံးခြင်းနှင့် အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်း
(The Fall of Man and the New Birth)
11 - 28 - 2004 PM
အရပ်ရပ်သို့သွားလာ လှည့်လည်သော အမျိုးအနွယ်
(This Wandering Generation)
09 - 05 - 2004 PM

Home   Books    Articles