Sermons in Lithuanian
Pamokslai lietuvių

TITLE DATE
ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
KAIP TAPTI NUGALĖTOJU?
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
JONAH – THE PROPHET OF REVIVAL!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
EVANGELIZACIJOS SPROGIMAS
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
NEATSKLEISTA BIBLIJOS PRANAŠYSTĖS DETALĖ IŠAIŠKINTA ŠIANDIEN
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
KAIP PETRAS TAPO MOKINIU
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
NETIKRAS TIKINTIS ATPAŽINTASǃ
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
MALDA SU AŠAROMIS
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
PADRĄSINIMAS IR ĮSPĖJIMAS SUSPAUDIMO LAIKOTARPIU – DABARČIAI IR ATEIČIAI
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
KOKIA YRA KRISTAUS MOKINIO KAINA?
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
KAIP KRISTUS ĮKURS SAVO ŽEMIŠKĄ KARALYSTĘ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
BIBLIJA IR VIETINĖS BAŽNYČIOS IŠDAVIKAI
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
KODĖL MES EVANGELIZUOJAME BŪTENT TAIP
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
AR BŪSI PALIKTAS?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
PASKUTINIŲJŲ DIENŲ ŽENKLAI
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
JIS MATĖ ŽMONES VAIKŠČIOJANČIUS LYG MEDŽIUS!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
KAIP PALYDĖTI ŽMOGŲ PAS KRISTŲ – KONSULTACIJA SIELOVADININKAMS!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
PASTABOS DĖL ANTRADIENIO PASNINKO
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
KRISTAUS GUNDYMAS IR ŠĖTONO NUOPOLIS!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 29 - 2018 AM
KRISTAUS MOKINYSTĖS METODAS
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
PAŠAUKTAS MOKINYSTEI
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
KRYŽIAUS KRISTUS
(The Christ of the Cross)
06 - 10 - 2018 AM
Č. H. SPERDŽENO „PAKAITALAS VISAI TEOLOGIJAI
(Spurgeon‘s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
DR. HYMERSO KALBA TARNYSTĖS 60-OJO JUBILIEJAUS PROGA:
„MANO GYVNEIMO PALAIMINIMAI“

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
TRYS KRISTAUS PRISIKĖLIMO ĮRODYMAI
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
KRUVINAS PRAKAITAS
(The Bloody Sweat)
02 - 18 - 2018 PM
SU KRAUJU AR BE KRAUJO?
(With or Without Blood?)
01 - 21 - 2018 PM
IŠDRĮSK BŪTI KOVOTOJAS!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
ERODAS IR JONAS
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
KAIP MELSTIS IR VADOVAUTI MALDOS VAKARUI
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
BŪK NUPAUTAS IR APVALYTAS! ATSIVERTIMŲ TIPOLOGIJA
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
KAIP PARUOŠTI EVANGELINĮ PAMOKSLĄ – PAMIRŠTOS TIESOS TIKRIEMS ATSIVERTIMAMS
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
SEPTYNI DALYKAI NAUJAI ATSIVERTUSIEMS
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
PRABUDIMAS NĖRA PASIRINKIMAS!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
PRABUDIMAS IŠGYVENIMUI
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
PARODYK MAN SAVO ŠLOVĘ
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
PRABUDIMO ŠAUKSMAS!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
„NAUJA“ NAUJOJI BAPTISTŲ PADANGTĖ!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
NOJUS ATRADO MALONĘ!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
PAŽVELK Į JĖZŲ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
IŠGELBĖJIMAS YRA TIK NEPATENKINTIEMS
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
PAKĖLIMAS
(PAMOKSLAS NR. 3 BIBLIJOS PRANAŠYSTĖS)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
LENGVAS IR ŽUDANTIS LIŪDESYS P. John Samuel Cagan
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
KRISTAUS ĮSŪNYSTĖS ĮRODYMAS
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
KAJAFAS – VYRAS, KURIS SUPLANAVO KRISTAUS NUŽUDYMĄ! P. John Samuel Cagan
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
PLAKIMAS, GĖDA IR SPJAUDYMAS
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
KRISTAUS AGONIJOS GETSEMANĖJE
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
SVILINANTIS DIEVO DVASIOS DARBAS
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
GETSEMANĖS KANČIA
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
GERAS ŽMOGUS PRAŽUVO, O BLOGAS BUVO IŠGLBĖTAS!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
JŪS ESATE PASAULIO DRUSKA IR PASAULIO ŠVIESA
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
NEATLEISTINA NUODĖMĖ PAMOKA NR. 1 - SISTEMINĖ TEOLOGIJA
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
KODĖL EVANGELISTAI NEPAPILDO ŽMONĖMIS MŪSŲ BAŽNYČIŲ
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
02 - 11 - 2017 PM
DŽORDŽO VAITFILDO “MALONĖS METODAS”, SUMAŽINTAS IR PRITAIKYTAS ŠIŲ DIENŲ KALBAI
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ŠĖTONAS IR PRABUDIMAS
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
TVARKA IR ARGUMENTAI MALDOJE – II DALIS Mr. John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part II)
09 - 03 - 2016 PM
TVARKA IR ARGUMENTAI MALDOJE – I DALIS  Mr. John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part I)
09 - 02 - 2016 PM
MALDA UŽ PRABUDIMĄ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ĮŽENGIMAS Į KARALYSTĘ PER DAUGELĮ SUSPAUDIMŲ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
GERI DALYKAI PASIEKIAMI MALDA
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
MALDOS, Į KURIAS DIEVAS ATSAKO
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
KAIP PAŽINTI DIEVO VALIĄ
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
TAVO ŠIRDYJE – PILNA ERŠKĖČIŲ DIRVA?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
DEMAS PALIKO MANE!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
VYRO CHARAKTERIO TVIRTUMAS – PADĖKA DR. HYMERSUI JO 75-ŲJŲ METINIŲ PROGA
(The Strenght of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
KONFLIKTŲ KUPINAS GYVENIMAS
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
NAKTIES VIZIJOS – VELYKINIS PAMOKSLAS
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
PASKUTINIAI SEPTYNI JĖZAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS
(The Seven Last Words of Jesus)
03 - 20 - 2016 PM
JĖZAUS KENTĖJIMAI SODE
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
GELBĖK PRAŽUVUSIUS
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ABORTAS IR ANTRASIS KRISTAUS ATĖJIMAS!
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
NEKALTO PRASIDĖJIMO ĮRODYMAI
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
IZAIJO ATSIVERTIMAS IR PAŠAUKIMAS
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
LIUTERIO ATSIVERTIMAS
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
APVALANTIS KRAUJAS
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
GELBĖTOJO AŠAROS
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
VANDUO IR KRAUJAS
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
NEGENDANTIS IR ATPERKANTIS JĖZAUS KRISTAUS KRAUJAS
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
DIENA, KAI MIRĖ JĖZUS
(The Day Jesus Died)
09 - 13 - 2015 AM
VIETINĖS BAŽNYČIOS SVARBA
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
TIKRASIS ATSIVERTIMAS, 2015 M. REDAKCIJA
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 PM
PAPRASTAS TIKĖJIMAS JĖZUMI
(15-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 21 - 2013 AM
KRISTAUS ŠLOVĖS ŠALTINIS
(14-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
KRISTAUS PARŪPINTAS PAŠVENTINIMAS IR IŠTEISINIMAS
(13-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Satisfaction and Justification Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
GELBĖTOJO TRIUMFAS!
(12-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
PERMALDAVIMAS!
(2-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
KRISTAUS PALAIDOJIMO PARADOKSAS
(10-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ATPIRKIMO APIBRĖŽIMAS
(9-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
AVINĖLIO TYLĖJIMAS
(8-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
UNIVERSALI NUODĖMĖ, KONKRETI NUODĖMĖ IR VAISTAI NUODĖMEI
(7-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
SUŽEISTAS, NUPLAKTAS IR SUMUŠTAS JĖZUS
(6-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
KRISTAUS KENTĖJIMAI: TAIP IR NE
(5-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Christ's Suffering - The True and The False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 -17 - 2013 AM
VISŲ NUVERTINTAS KRISTUS
(4-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
MINIOS ATMESTAS KRISTUS
(3-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ATMESTAS SKELBIMAS
(2-AS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
DIEVO TARNO KENTĖJIMAS IR TRIUMFAS!
(The Suffering and Triumph of God's Servant!)
02 - 24 - 2013 AM
MYLIU KALĖDAS – ADAPTUOTA PAGAL DR. JOHNĄ R. RICE‘Ą
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles