Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTAUS PARŪPINTAS PAŠVENTINIMAS IR IŠTEISINIMAS

(13-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
SATISFACTION AND JUSTIFICATION –
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2013 m. balandžio 14 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles Lord’s Day Evening, April 14, 2013

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)


Šis tekstas yra toks prasmingas, kad kiekvienas jame esantis žodis vertas mūsų dėmesio. Todėl aš nenukrypsiu toli nuo teksto ir nepateiksiu daug iliustracijų. Pakanka vieno pamokslo, kad išdėstyti nuostabias tiesas, esančias šiame tekste, ir jame esančius žodžius paaiškinti taip aiškiai ir paprastai, kad kiekvienas mūsų bažnyčios lankytojas šį vakarą galėtų eiti namo žinodamas paprastą, tačiau reikšmingą šių žodžių prasmę.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)

Te Dievas atveria tavo širdį priimti tiesą, kuri užrašyta šiose eilutėse. Pamokslaudami iš šio teksto mes sakome: „Palenk savo ausį ir ateik pas mane. Išgirsk, ir tavo siela gyvens.“

Eilutė kalba apie tris dalykus. Pirma, čia matome Dievo teisumą patenkinantį Kristų. Antra, čia matome Kristaus pažinimą, kuris išteisina daugelį. Trečia, čia matome nuodėmę nešantį Kristų, kuris patikėjusiam nusidėjėliui parūpina visišką atpirkimą.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)

I. Pirma, Kristaus kentėjimas patenkina Dievo teisumą.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas...“ (Izaijo 53, 11)

Dr. Jürgenas Moltmannas (1926-) yra vokietis, kuris po Antrojo pasaulinio karo trejus metus buvo karo belaisvis britų kalėjime. Kalėdamas jis pradėjo studijuoti Bibliją. Patyręs įkalinimą ir skaitydamas Bibliją jis parašė knygą Triasmenio Dievo istorija: įžvalgos apie Trejybės teologiją (Crossroad, 1992). Dr. Moltmannas yra liberalus teologas, ir aš tikrai nepritariu daugumai jo rašinių. Tačiau kai kurios jo įžvalgos yra vertingos. Pavyzdžiui, Moltmannas Kryžių mato kaip įvykį, kurio metu Dievas pareiškia savo solidarumą su „Dievo užmiršta“ žmonijos rase. Ant Kryžiaus Dievas pademonstruoja savo meilę nusidėjėliams, o Dievas Sūnus kenčia atskyrimą nuo Tėvo. Tokiu būdu Tėvas leidžia Sūnui pažinti skausmą ir kančią „iš vidaus ir išorės“. Moltmannas nukryžiavime pastebėjo Asmenų kentėjimą Trejybėje, ir aš manau, jog tai yra svarbu. Mano nuomone, apie tai verta pagalvoti – Asmenų kentėjimas Trejybėje nukryžiavimo metu.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas...“ (Izaijo 53, 11)

Ch. Spurgeonas pasakė:

„Šiuose žodžiuose mes matome Dievą Tėvą kalbant apie savo Sūnų ir pareiškiant: kadangi Sūnus iškentė sielos kančias, Jis suteiks Jam atitinkamą atlygį. Kaip malonu stebėti skirtingų šventos Trejybės asmenų bendradarbiavimą išgelbėjime!“ (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 61, p. 301).

„Jis“ - tai yra Dievas Tėvas, „matys savo sielos vargą“, tai yra Sūnaus sielos kančią „ir bus patenkintas“. Kaip Ch. Spurgeonas išsireiškė: „Šiuose žodžiuose mes matome Dievą Tėvą kalbant apie savo Sūnų”.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas...“ (Izaijo 53, 11)

Teiginys „Savo sielos vargą“ nurodo į Kristaus vidinį skausmą ir agoniją, kuriuos Jis patyrė per savo kančias už mūsų nuodėmes. Mes neturime nuvertinti fizinių Kristaus kančių. Mes niekuomet neturime lengvai mąstyti apie tai, kaip Poncijus Pilotas nuplakė Kristų beveik iki mirties. Mes niekada neturime nuvertinti ir lengvai mąstyti apie Kristaus apspjaudymą ir erškėčių vainiko uždėjimą. Ir žinoma, mes negalime nuvertinti Jo rankų ir kojų pervėrimo vinimis svarbos, o taip pat Jo skausmo bei troškulio, kuriuos Jis patyrė už mus ant kryžiaus. „Visgi“, Ch. Spurgeonas pasakė, kad „jo sielos kančia buvo svarbiausia, ir šis tekstas kalba apie tai... Jėzus Kristus kentėjo taip stipriai, kad mane varo į neviltį kai bandau suvokti jo kančių gylį ir kai bandau kokiais nors žodžiais perteikti tai jums. (Spurgeon, ibid., pp. 302-303). Kažkas pasakė, jog „Kristaus sielos kančios buvo jo kentėjimų siela” (ibid., p. 302), tai buvo Jo kentėjimų šerdis, Jo agonijų svarbiausias aspektas.

Žodis „vargas“ nurodo į nusivylimą, kančią ir skausmą, kurį Kristus iškentė „savo sieloje“, kada žmonijos nuodėmės svoris ir Dievo Tėvo teismas krito ant Jo. Kristus tai labai aiškiai iškentė Getsemanės sode prieš Jo suėmimą, nuplakimą ir nukryžiavimą. Jo sielos kančia tęsėsi iki Kryžiaus patirties. Dr. Gillas apie tai parašė:

„Jo sielos vargas yra tas darbas ir vargas, kurį jis iškentė pelnydamas išgelbėjimą savo žmonėms; jo paklusnumas ir mirtis, jo kančios ir kentėjimai; ypač tie jo sielos gimdymo skausmai, patiriami iškenčiant dievišką pyktį, tai yra aliuzija į moters kančias – skausmų, kuriuos ji patiria gimdant; ir visos agonijos ir skausmai mirties, per kurią jis perėjo (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume 5, p. 315).

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas...“ (Izaijo 53, 11)

Teiginys „Ir bus patenkintas“ kalba apie Dievo pykčio permaldavimą. Dievas Tėvas yra patenkintas arba dar galima pasakyti - permaldautas.

„Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų.“ (2 Korintiečiams 5, 21)

„Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes.“ (1 Jono 2, 2)

„Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka.“ (Romiečiams 3, 25)

Nors Dr. Johnas MacArthuras ir klydo dėl Kristaus Kraujo, jis teisingai pasakė:

„Žodis „permaldavimas“ reiškia „nuraminimą“ arba „patenkinimą“. Jėzaus auka ant kryžiaus patenkino Dievo šventumo reikalavimą nubausti nuodėmę... Taigi Jėzus nuramino arba patenkino Dievą.“ (John MacArthur, D.D., The MacArthur Study Bible, Word Publishing, 1997, pastaba prie 1 Jono 2, 2).

Man labai keista, kad jis klydo dėl Kristaus Kraujo, bet teisingai pasakė apie permaldavimą! Taigi mes matome permaldavimą – Dievo rūstybės patenkinimą prieš nuodėmę, kurią Jėzus patyrė savo agonijose. Jėzaus kentėjimai „patenkino“ Dievo teisumą Jį permaldaujant, nuraminant Jo pyktį dėl nuodėmės.

„Nes Tą (Sūnų Kristų), kuris nepažino nuodėmės, Jis (Dievas Tėvas) padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu.“ (2 Korintiečiams 5, 21)

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas...“ (Izaijo 53, 11)

Kristaus kančios patenkino Dievo teisumą ir padarė įmanomą mūsų išgelbėjimą.

II. Antra, Kristaus pažinimas išteisina daugelį.

Atsistokime, prašau, ir paskaitykime mūsų tekstą garsiai, užbaigdami žodžiais „išteisina daugelį“.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį…“ (Izaijo 53, 11)

Galite atsisėsti.

Pranašas Izaijas nurodo į Kristų kaip Dievo „tarną“ Izaijo 52-o skyriaus 13-oje eilutėje. O mūsų tekste Kristus vadinamas Dievo „teisiuoju tarnu“. Kristus yra teisus, nes Jis „nepažino nuodėmės“ (2 Korintiečiams 5, 21). Jis yra Dievo Sūnus be nuodėmės, Dievo Tėvo „teisusis tarnas“.

Kristus „išteisins daugelį“ (11-a eilutė). Čia yra Evangelijos širdis. Mes neišteisiname savęs laikydamiesi Dievo įstatymų, nes:

„Įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus.“ (Romiečiams 3, 20)

Mes negalime savęs išteisinti, nes savo prigimtimi esame nusidėjėliai. Mes tik galime būti palaikyti teisiais per mums priskirtą Kristaus teisumą. Žodis „priskirtas“ yra teisinis terminas. Mes teisiškai esame laikomi teisiais dėl mums priskirto Kristaus teisumo. Dievo „teisusis tarnas pateisins daugelį“ (Izaijo 53, 11), priskirdamas Jo teisumą mums!

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį…“ (Izaijo 53, 11)

Johnas Trappas primena mums, jog kardinolas Contarenusas buvo nuteistas kito katalikų kardinolo Pighiuso. Kadangi Contarenusas tikėjo šios eilutės pažodine prasme, jis buvo pavadintas „protestantu“ ir nuteistas už savo tikėjimą, kad „žmogus išteisinamas per Dievo suteiktas malones ir Kristaus nuopelnus.“ (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, 1997 reprint, volume III, pp. 410-411, pastaba prie Izaijo 53, 11). Kardinolas Contarenusas buvo teisus! Visi kiti katalikų kardinolai klydo!

„Mano teisusis tarnas išteisins daugelį“. Ar šie žodžiai verti mirties? Tikrai jie to verti! Tai yra mūsų, baptistų ir protestantų, tikėjimo šerdis! Mes negalime išteisinti savęs, kaip neteisingai moko Finneyjaus apsisprendimo šalininkai ir kaip moko katalikai! Ne, ne!

„Žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų.“ (Galatams 2, 16)

„Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. (Galatams 3, 24)

Tik Kristus, Dievo „teisusis tarnas“ yra tas, kuris išteisina daugelį!

Kaip tai nutinka? Kaip Kristus „išteisina daugelį“? Ar Jis išteisina juos jų pačių darbais, tarkim, kada jie atsisako kai kurių nuodėmių? Ne! Tai yra katalikiškas mokymas ir apsisprendimo teologija! Ar Jis išteisina juos todėl, kad jie pasako „nusidėjėlio maldą“ arba „išeina į priekį“ pamokslo pabaigoje? Ne! Tai yra katalikybė ir apsisprendimo teologija! Ar Jis išteisina juos, nes jie išmoko „išgelbėjimo planą“ ir atmintinai iškalė Jono 3, 16, pasimelsdami „nusidėjėlio malda“? Ne! Tai taip pat yra katalikybė ir apsisprendimo teologija!

Tuomet kaip tu gali būti išteisintas? Kaip gali būti padarytas švariu ir teisiu Dievo akyse? Tai yra amžinybės klausimas! Tai yra Bildado svarbus klausimas, kurį skaitome Jobo knygoje! Jis pasakė:

„Kaip tad žmogus gali būti nuteisintas prieš Dievą? Kaip gali būti švarus, gimęs iš moters?“ (Jobo 25, 4)

Atsakymas iškyla prieš mus mūsų teksto žodžiuose:

„Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį.“ (Izaijo 53, 11)

Ch. Spurgeonas šią vietą išvertė taip: „Per Jo pažinimą mano teisusis tarnas išteisins daugelį“ (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 63, p. 117). Taigi Ch. Spurgeonas pasakė:

„Vienintelis būdas, kaip Kristaus aukos rezultatai gali būti priskirti man, yra žinojimas ir tikėjimas – ne darymas...“ „Įstatymo darbais nebus išteisintas nei vienas žmogus“. „Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę“. „Malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų“, ir jie atėjo mums per tikėjimą ir žinojimą – per Jo pažinimą... per Jį... mes esame išteisinti“ (ibid.).

„O tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu.“ (Romiečiams 4, 5)

„Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas.“ (Apaštalų darbai 16, 31)

„Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį.“ (Izaijo 53, 11)

Kristaus kentėjimai patenkina Dievo teisumą. Paties Kristaus pažinimas duoda išteisinimą daugeliui.

III. Trečia, nuodėmę nešantis Kristus parūpina visišką atpirkimą nusidėjėliams.

Prašau, atsistokite, ir dar kartą perskaitykime mūsų tekstą, atkreipdami dėmesį į paskutinius žodžius.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)

Galite atsisėsti.

Kristus nuteisins daugelį, „nes jis neš jų nusikaltimus.“ Tai reiškia, kad Jis neš jų nuodėmes.Visas išteisinimo pamatas, visas atpirkimo ir išgelbėjimo pamatas yra atskleidžiamas šiuose žodžiuose „jis neš jų nusikaltimus“. Izaijo 53-ojo skyriaus 5-oji eilutė sako:

„Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti.“ (Izaijo 53, 5)

Izaijo 53, 6 sakoma:

„Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

Izaijo 53, 8 sakoma:

„Jis buvo varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

1 Petro 2, 24 sakoma:

„Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio.“ (1 Petro 2, 24)

Ch. Spurgeonas mūsų tekstą išvertė taip: „Per Jo pažinimą mano teisusis tarnas išteisins daugelį“.

Štai jums ir pirmoji Kristaus Evangelijos tiesa – aiški ir tiesi. Kristaus kančios patenkino Dievo teisumą. Paties Kristaus pažinimas suteikia ir išteisinimą. Nuodėmę nešantis Kristus suteikia visišką išgelbėjimą nusidėjėliams, kurie tikėjimu pažįsta Kristų. Nuostabą kelianti Evangelija! Nuostabą keliantis atpirkimas! Nieko panašaus niekados nėra nutikę nei prieš tai, nei po to per visą istoriją!

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)

Vieną vakarą mudu su Wesley‘iu internete skaitėme apie aktorių Johną Carradine‘ą. Jis vaidino daugiau nei 300 filmų, daugiau nei bet kuris kitas aktorius. Jam mirus, Milane, Italijoje jo kūnas buvo įdėtas į karstą ir nuvežtas pas vieną iš jo sūnų. Šis sūnus buvo girtuoklis. Jis pravėrė savo mirusio tėvo burną ir įpylė likerio.

Dabar noriu jūsų paklausti, ar miręs žmogus galėjo pajusti to likerio skonį? Žinoma ne! Man bekalbant apie nuostabius dalykus, kuriuos Kristus padarė, kad tave išgelbėtų, tu jų taip pat negali pajusti. Kodėl ne? Nes tu esi dvasiškai miręs. Biblija apie tai taip sako: tu esi „miręs nuodėmėse“ (Efeziečiams 2, 5). Tai yra visa nuodėmės prigimtis. Tu esi miręs Kristaus atliktiems darbams. Tu negali jų pajusti. Nežiūrint visų darbų, kuriuos padarė Dievas, tu esi taip pat miręs kaip Johno Carradine‘o kūnas tame karste. Kristus turi suteikti tau gyvybę arba tu į amžinybę įžengsi pražuvęs! Tau reikia pasijausti taip, kad šauktum: „Vargšas aš žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno?“ (Romiečiams 7, 24)

Kada vyras ar moteris taip šaukia iš savo širdies gelmių, jie jau yra arti prie išgelbėjimo. Ar esi taip šaukęs? Ar esi pajutęs, kad esi miręs Dievui ir suvokęs, kad tik Kristus gali tave išgelbėti? Ar esi atsivertęs į Kristų? Jei ne, ar pažvelgsi į Kristų, Dievo Avinėlį, kuris paima pasaulio nuodėmę? Ar pažvelgsi į Jį ir pasitikėsi Juo dabar? Išgirsk dar kartą pono Griffitho ką tik giedotus giesmės žodžius:

Jei tu iš nuodėmės ilgiesi būti išlaisvintas,
   Pažvelk į Dievo Avinėlį;
Jis, kad tave atpirktų mirė Kalvarijoje,
   Pažvelk į Dievo Avinėlį;
Pažvelk į Dievo Avinėlį, pažvelk į Dievo Avinėlį,
   Jis tik vienas gali tave išgelbėti,
Pažvelk į Dievo Avinėlį;
   (“Look to the Lamb of God,” H. G. Jackson, 1838-1914).

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete.
www. rlhsermons.com arba www.realconversion.com
Paspauskite ant nuorodos “Sermon Manuscripts.”

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Prieš pamokslą Šv. Raštą skaitė Dr. Kreightonas L. Chanas: Izaijo 53, 1-11.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo Mr. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Look to the Lamb of God” (H. G. Jackson, 1838-1914).


PAMOKSLO PLANAS

KRISTAUS PARŪPINTAS PAŠVENTINIMAS IR IŠTEISINIMAS

(13-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
SATISFACTION AND JUSTIFICATION –
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)

I.   Pirma, Kristaus kentėjimas patenkina Dievo teisumą. Izaijo 53, 11a;
2 Korintiečiams 5, 21; 1 Jono 2, 2; Romiečiams 3, 25.

II.  Antra, Kristaus pažinimas išteisina daugelį.
Izaijo 53, 11b; 52:13; 2 Korintiečiams 5, 21; Romiečiams 3, 20;
Galatams 2, 16; 3, 24; Jobo 25, 4; Romiečiams 4, 5; Apd 16, 31.

III. Trečia, nuodėmę nešantis Kristus parūpina visišką atpirkimą nusidėjėliams.
Izaijo 53, 11c; Izaijo 53, 5, 6, 8; 1 Petro 2, 24; Efeziečiams 2, 5;
Romiečiams 7, 24.