Sermons in Czech
Kázání v češtině

Vánoční kázání
VÁNOCE V PEKLE – 2016   DŮKAZY NAROZENÍ Z PANNY

TITLE DATE
A. W. TOZER O PROBUZENÍ
(A. W. Tozer on Revival)
09 - 05 - 2021 PM
BIBLIČTÍ JÁHNOVÉ
(Biblical Deacons)
10 - 01 - 2021 PM
ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK
(Answering Questions)
04 - 10 - 2020 PM
JAK BÝT PŘEMOŽITELEM!
(How to Be an Overcomer!)
26 - 07 - 2020 PM
JONÁŠ – PROROK PROBUZENÍ!
(Jonah the Prophet of Revival!)
14 - 06 - 2020 PM
UKŘIŽOVÁN S KRISTEM!
(Crucified With Christ!)
17 - 05 - 2020 PM
MÁ NÁS KORONAVIRUS ZASTAVIT?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
NAŠE POVOLÁNÍ BÝT MISIONÁŘI!
(Our Call to Be Missionaries!)
08 - 03 - 2020 PM
VĚCI, KTERÉ MAJÍ PŘIJÍT – KÁZÁNÍ K NOVÉMU ROKU
(Things to Come - A New Year's Sermon)
05 - 01 - 2020 PM
EXPLOZE HLÁSÁNÍ EVANGELIA
(The Evangelism Explosion)
03 - 11 - 2019 PM
CHYBĚJÍCÍ KOUSEK BIBLICKÉHO PROROCTVÍ DNES OSVĚTLENÉHO PRO NÁS
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
22 - 09 - 2019 PM
JAK SE PETR STAL UČEDNÍKEM
(How Peter Became a Disciple)
01 - 09 - 2019 PM
OBJEVEN FALEŠNÝ KŘESŤAN!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
SLZY V MODLITBĚ
(Tears in Prayer)
21 - 06 - 2019 PM
POVZBUZENÍ A VAROVÁNÍ V SOUŽENÍ – NYNÍ A V BUDOUCNU
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
19 - 05 - 2019 PM
SEDM POSLEDNÍCH SLOV JEŽÍŠE NA KŘÍŽI
(The Seven Last Words of Jesus)
20 - 03 - 2016 PM
CO STOJÍ STÁT SE KŘESŤANSKÝM UČEDNÍKEM
(What It Costs to Become a Christian)
17 - 02 - 2019 PM
JAK KRISTUS ZALOŽÍ SVÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
13 - 01 - 2019 PM
BIBLE A ZRÁDCI MÍSTNÍ CÍRKVE
(The Bible and Traitors to a Local Church)
04 - 11 - 2018 AM
PROČ DĚLÁME CO DĚLÁME – V EVANGELIZACI
(Why We Do What We Do in Evangelism)
28 - 10 - 2018 AM
TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ČÍNĚ!
(The Secret of Success in China)
30 - 09 - 2018 PM
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ DR. JOHNA SUNGA
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
23 - 09 - 2018 AM
BUDEŠ PONECHÁN?
(Will You Be Left Behind?)
16 - 09 - 2018 PM
ZNAMENÍ POSLEDNÍCH DNÍ
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
JAK VÉST DUŠI KE KRISTU - PORADENSTVÍ PRO OBRÁCENÍ!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
26 - 08 - 2018 AM
HLÁSÁNÍ EVANGELIA V RANÝCH CÍRKVÍCH
(Evangelism in the Early Churches)
19 - 08 - 2018 PM
POZNÁMKY K NAŠEMU DNI PŮSTU V ÚTERÝ
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
12 - 08 - 2018 PM
PŘEMÁHÁNÍ DÉMONŮ, KTEŘÍ NÁS OSLABUJÍ – „TAKOVÝTO DUCH“!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
05 - 08 - 2018 PM
POKUŠENÍ KRISTA A PÁD SATANA!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
28 - 07 - 2018 AM
UČEDNÍCI A DÉMONI
(Disciples and Demons)
22 - 07 - 2018 AM
KRISTOVA METODA ZÍSKÁVÁNÍ UČEDNÍKŮ
(Christ's Method of Making Disciples)
15 - 07 - 2018 PM
ZAÚTOČIT NA BRÁNY PEKLA!
(Storming the Gates of Hell!)
08 - 07 - 2018 AM
VOLÁNÍ K UČEDNICTVÍ
(The Call to Discipleship)
01 - 07 - 2018 PM
GEDEÓNOVA ARMÁDA!
(Gideon's Army!)
24 - 06 - 2018 PM
BIBLE A ODPADLICTVÍ DNEŠNÍ DOBY!
(The Bible and Today's Apostasy!)
17 - 06 - 2018 PM
KRISTUS Z KŘÍŽE
(The Christ of the Cross)
10 - 06 - 2018 AM
OBMYTÝ V KRISTOVĚ KRVI!
(Washed in Christ's Blood!)
03 - 06 - 2018 AM
KÁZÁNÍ O KŘÍŽI
(The Preaching of the Cross)
27 - 05 - 2018 AM
SPURGEONOVO “JÁDRO VŠÍ TEOLOGIE”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
06 - 05 - 2018 PM
JEN V KRISTU!
(In Christ Alone!)
22 - 04 - 2018 PM
JEN TOLIKA, KOLIK JICH HO PŘIJALO!
(As Many As Received Him!)
15 - 04 - 2018 PM
POŽEHNÁNÍ MÉHO ŽIVOTA
(The Blessings of My Life)
08 - 04 - 2018 PM
TŘI DŮKAZY KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
01 - 04 - 2018 PM
BITÍ, TUPENÍ, HANBA A PLIVÁNÍ
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
25 - 03 - 2018 PM
PETR – ZAVOLANÝ, USVĚDČENÝ A OBRÁCENÝ
(Peter – Called, Convicted and Converted)
18 - 03 - 2018 PM
TOTO RČENÍ PŘED NIMI BYLO SKRYTO
(This Saying Was Hid From Them)
11 - 03 - 2018 PM
OPUSTILI JEJ A UTEKLI
(They Forsook Him and Fled)
04 - 03 - 2018 PM 
ZRADA A ZATČENÍ KRISTA
(The Betrayal and Arrest of Christ)
25 - 02 - 2018 PM
KRISTOVA AGÓNIE V GETSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
17 - 02 - 2018 PM
VIDĚT NEBO VĚRIT?
(Seeing or Believing?)
04 - 02 - 2018 PM
JEHO KRVÍ JSME OČIŠTĚNI!
(By His Blood We Are Cleansed!)
28 - 01 - 2018 PM
S KRVÍ NEBO BEZ KRVE
(With or Without Blood)
21 - 01 - 2018 PM
“ALE POKUD NE” - BOŽÍ LIDÉ V BABYLÓNU
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
03 - 12 - 2017 PM
TŘI SLOVA PROZRAZUJÍ TAJEMSTVÍ RANÉ CÍRKVE!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
19 - 11 - 2017 PM
HERODES A JAN
(Herod and John)
12 - 11 - 2017 PM
JAK SE MODLIT A JAK VÉST MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
15 - 10 - 2017 PM
UMYJ SE A BUĎ ČISTÝ! TYPOLOGIE OBRÁCENÍ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
15 - 10 - 2017 AM
JAK PŘIPRAVIT EVANGELIZAČNÍ KÁZÁNÍ – ZAPOMENUTÉ PRAVDY POTŘEBNÉ PRO SKUTEČNÁ OBRÁCENÍ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
14 - 10 - 2017 PM
SEDM BODŮ PRO NOVĚ OBRÁCENÉ
(Seven Points for New Converts)
07 - 10 - 2017 PM
PROBUZENÍ NENÍ VOLBA!
(Revival Is No Option!)
01 - 10 - 2017 PM
KAŽDÝ ČLOVĚK EVANGELIZUJE!
(Every Person Evangelizing!)
17 - 09 - 2017 PM
PROBUZENÍ PRO PŘEŽITÍ
(Revival for Survival)
31 - 08 - 2017 PM
KDYŽ BŮH VIDÍ KREV
(When God Sees the Blood)
27 - 08 - 2017 PM
UKAŽ MI SVOU SLÁVU
(Show Me Thy Glory)
12 - 08 - 2017 PM
PROBUZENÍ LÉČÍ ODMÍTNUTÍ
(Revival Cures Rejection)
09 - 08 - 2017 PM
VOLÁNÍ SRDCE ZA PROBUZENÍ!
(Heartcry for Revival!)
16 - 07 - 2017 AM
MODLITEBNÍ BOJ V PROBUZENÍ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
09 - 07 - 2017 PM
“NOVÝ” NOVÝ BAPTISTICKÝ SVATOSTÁNEK!
(The "New" New Baptist Tabernacle!)
02 - 07 - 2017 AM
NOE NAŠEL MILOST!
(Noah Found Grace!)
24 - 06 - 2017 PM
EVANGELIUM ZNÁZORNĚNÉ NOEMOVOU ARCHOU
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
18 - 06 - 2017 PM
DÍVAT SE NA JEŽÍŠE
(Looking Unto Jesus)
11 - 06 - 2017 AM
ZÁCHRANA PRO BEZMOCNÉ
(Salvation for the Helpless)
03 - 06 - 2017 PM
A DVEŘE BYLY ZAVŘENY
(And the Door Was Shut)
28 - 05 - 2017 AM
VYSVOBOZENÍ JE JEN PRO NESPOKOJENÉ
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
14 - 05 - 2017 AM
VYTRŽENÍ
(KÁZÁNÍ #3 NA BIBLICKÉ PROROCTVÍ)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
07 - 05 - 2017 PM
MÍRNÝ A NÁSILNÝ SMUTEK
( A Soft and Violent Sadness)
30 - 04 - 2017 PM
ŽÁDÁNÍ CHLEBA PRO HŘÍŠNÍKY – NOVÁ MYŠLENKA!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
22 - 04 - 2017 PM
OVĚŘENÍ KRISTOVA SYNOVSTVÍ!
(The Proof of Christ’s Sonship!)
15 - 04 - 2017 PM
KAIFÁŠ – MUŽ, KTERÝ PLÁNOVAL VRAŽDU KRISTA
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
09 - 04 - 2017 AM
FALEŠNÉ POKÁNÍ JIDÁŠOVO
(The False Repentance of Judas)
02 - 04 - 2017 PM
KRUTÉ TRESTÁNÍ, ZOSTUZOVÁNÍ A PLIVÁNÍ
(The Scourging, Shame and Spitting)
26 - 03 - 2017 PM
KRISTOVA AGONIE V GETSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
19 - 03 - 2017 PM
UTRPENÍ V GETSEMANE
(The Sorrow of Gethesemane)
18 - 03 - 2017 PM
OČIŠŤUJÍCÍ DÍLO BOŽÍHO DUCHA
(The Withering Work of God's Spirit)
12 - 03 - 2017 PM
DOBRÝ ČLOVĚK ZTRACEN A ŠPATNÝ ZACHRÁNĚN!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
05 - 03 - 2017 PM
PROČ EVANGELISTÉ NEPŘIVÁDĚJÍ LIDI DO NAŠICH CÍRKVÍ
Why Evangelists Don’t Add People to Our Churches)
11 - 02 - 2017 PM
PROZKOUMEJ NYNÍ SAMA SEBE!
(Examine Yourselves Now!)
05 - 02 - 2017 AM
BITVA ZA NEDĚLNÍ VEČER
(ČÍSLO JEDNA V SÉRII BOJOVÝCH POKŘIKŮ)
(The Battle for Sunday Night - Number One in a Series of Battle Cries)
15 - 01 - 2017 AM
“METODA MILOSTI” OD GEORGE WHITFIELDA, ZESTRUČNĚNA A UPRAVENÁ DO MODERNÍ ANGLIČTINY
(The Method of Grace by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
08 - 01 - 2017 PM
ZBRANĚ NAŠEHO BOJE
(The Weapons of Our Warfare)
07 - 01 - 2017 PM
VÁNOCE V PEKLE – 2016
(Christmas in Hell - 2016)
18 - 12 - 2016 AM
DVA ADAMOVÉ (KÁZÁNÍ #90 NA KNIHU GENESIS)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
04 - 12 - 2016 PM
ADAME, KDE JSI? (KÁZÁNÍ #89 NA KNIHU GENESIS)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
27 - 11 - 2016 PM
VYJDĚTE Z JEJICH STŘEDU!
(Come Out From Among Them!)
13 - 11 - 2016 PM
PĚT KÁZÁNÍ POUŽITÝCH PŘI OBRÁCENÍ MLADÉHO EVANGELISTY
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
09 - 10 - 2016 PM
DÉMONI DNES
(Demons Today)
23 - 10 - 2016 AM
SPÁLENÉ SVĚDOMÍ
(The Seared Conscience)
16 - 10 - 2016 AM
DVA DŮVODY, PROČ CÍRKVE V AMERICEA NA ZÁPADĚ NEZAKOUŠEJÍ PROBUZENÍ
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
25 - 09 - 2016 PM
SATAN A PROBUZENÍ
(Satan and Revival)
15 - 09 - 2016 PM
MODLENÍ ZA PROBUZENÍ
(Praying for Revival)
19 - 08 - 2016 PM
PŘIVEĎ JE DOVNITŘ Z OBLASTI HŘÍCHU!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
07 - 08 - 2016 PM
VSTOUPIT DO KRÁLOVSTVÍ SKRZE MNOHO SOUŽENÍ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
24 - 04 - 2016 AM
VIZE PROBUZENÍ
(A Vision of Revival)
03 - 07 - 2016 PM
KRISTOVY RÁNY
(The Wounds of Christ)
26 - 06 - 2016 AM
MODLITBY, NA KTERÉ BŮH ODPOVÍDÁ
(The Prayers God Answers)
22 - 05 - 2016 PM
JAK POZNAT BOŽÍ VŮLI
(How to Know the Will of God?)
15 - 05 - 2016 AM
PŮST A MODLITBA V POSLEDNÍCH DNECH
(Fasting and Prayer in the Last Days)
24 - 04 - 2016 PM
KRVAVÝ POT
(The Bloody Sweat)
06 - 03 - 2016 PM
JEŽÍŠ – UTRPENÍ V ZAHRADĚ
(Jesus - Suffering in the Garden)
28 - 02 - 2016 AM
ZACHRAŇTE UMÍRAJÍCÍHO
(Rescue the Perishing)
14 - 02 - 2016 PM
KRISTOVA UTRPENÍ
(The Sufferings of Christ)
31 - 01 - 2016 PM
DŮKAZY NAROZENÍ Z PANNY
(Proofs of the Virgin Birth)
13 - 12 - 2015 PM
JEDNODUCHÁ VÍRA V JEŽÍŠE
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 15 NA IZAJÁŠE 53)
(Primitive Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 06 - 2015 PM
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ – EDICE 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
04 - 01 - 2015 PM
ZDROJ KRISTOVY SLÁVY
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 14 NA IZAJÁŠE 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
21 - 04 - 2013 AM
POSVĚCENÍ A OSPRAVEDLNĚNÍ - ZÍSKANÉ OD KRISTA
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 13 NA IZAJÁŠE 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 PM
VÍTĚZSTVÍ SPASITELE!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 12 NA IZAJÁŠ 53)
(The Saviour's Triumph - Sermon #12 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 AM
SMÍR!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 11 NA IZAJÁŠE 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
13 - 04 - 2013 PM
PARADOX KRISTOVA POHŘBU
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 10 NA IZAJÁŠE 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 PM
POPIS POKÁNÍ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 9 NA IZAJÁŠE 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 AM
TICHOST BERÁNKA
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 8 NA IZAJÁŠE 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 PM
VŠEOBECNÝ HŘÍCH, KONKRÉTNÍ HŘÍCH A LÉČBA HŘÍCHU
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 7 NA IZAJÁŠE 53)

(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 AM
PROKLANÝ, MUČENÝ A ZBITÝ JEŽÍŠ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 6 NA IZAJÁŠE 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
23 - 03 - 2013 PM
UTRPENÍ KRISTA – SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 5 NA IZAJÁŠ 53)
(Christ's Suffering - The True and The False - Sermon #5 on Isaiah 53)
17 - 03 - 2013 AM
KRISTUS – VŠEOBECNĚ ZNEHODNOCOVÁN
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 4 NA IZAJÁŠE 53)
(Christ Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
16 - 03 - 2013 PM
KRISTUS ODMÍTNUTÝ ZÁSTUPY
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 3 NA IZAJÁŠE 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
10 - 03 - 2013 AM
ODMÍTNUTÉ HLÁŠENÍ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 2 NA IZAJÁŠE 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
UTRPENÍ A TRIUMF BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 1 NA IZAJÁŠE 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
24 - 02 - 2013 AM
ILUJI VÁNOCE – ZPRACOVÁNO OD DR. JOHN R. RICE
(I Love Christmas - Adapted From Dr. John R. Rice)
18 - 12 - 2011 PM
PŘIŠEL JSI KE KRISTU?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM

Home   Books    Articles