Sermons in Czech
Kázání v češtině

Dr. Hymers holding Hannah
DR. HYMERS, PRAVNUČKA HANNAH, PANÍ HYMERS, LESLIE A JIN HYMERS

KLIKNĚTE ZDE PRO VÁNOČNÍ DOPIS DR. HYMERSE 2018

TITLE DATE
CHYBĚJÍCÍ KOUSEK BIBLICKÉHO PROROCTVÍ DNES OSVĚTLENÉHO PRO NÁS
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
22 - 09 - 2019 PM
JAK SE PETR STAL UČEDNÍKEM
(How Peter Became a Disciple)
01 - 09 - 2019 PM
OBJEVEN FALEŠNÝ KŘESŤAN!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
SLZY V MODLITBĚ
(Tears in Prayer)
21 - 06 - 2019 PM
POVZBUZENÍ A VAROVÁNÍ V SOUŽENÍ – NYNÍ A V BUDOUCNU
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
19 - 05 - 2019 PM
SEDM POSLEDNÍCH SLOV JEŽÍŠE NA KŘÍŽI
(The Seven Last Words of Jesus)
20 - 03 - 2016 PM
CO STOJÍ STÁT SE KŘESŤANSKÝM UČEDNÍKEM
(What It Costs to Become a Christian)
17 - 02 - 2019 PM
JAK KRISTUS ZALOŽÍ SVÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
13 - 01 - 2019 PM
BIBLE A ZRÁDCI MÍSTNÍ CÍRKVE
(The Bible and Traitors to a Local Church)
04 - 11 - 2018 AM
PROČ DĚLÁME CO DĚLÁME – V EVANGELIZACI
(Why We Do What We Do in Evangelism)
28 - 10 - 2018 AM
TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ČÍNĚ!
(The Secret of Success in China)
30 - 09 - 2018 PM
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ DR. JOHNA SUNGA
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
23 - 09 - 2018 AM
BUDEŠ PONECHÁN?
(Will You Be Left Behind?)
16 - 09 - 2018 PM
ZNAMENÍ POSLEDNÍCH DNÍ
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
JAK VÉST DUŠI KE KRISTU - PORADENSTVÍ PRO OBRÁCENÍ!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
26 - 08 - 2018 AM
HLÁSÁNÍ EVANGELIA V RANÝCH CÍRKVÍCH
(Evangelism in the Early Churches)
19 - 08 - 2018 PM
POZNÁMKY K NAŠEMU DNI PŮSTU V ÚTERÝ
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
12 - 08 - 2018 PM
PŘEMÁHÁNÍ DÉMONŮ, KTEŘÍ NÁS OSLABUJÍ – „TAKOVÝTO DUCH“!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
05 - 08 - 2018 PM
POKUŠENÍ KRISTA A PÁD SATANA!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
28 - 07 - 2018 AM
UČEDNÍCI A DÉMONI
(Disciples and Demons)
22 - 07 - 2018 AM
KRISTOVA METODA ZÍSKÁVÁNÍ UČEDNÍKŮ
(Christ's Method of Making Disciples)
15 - 07 - 2018 PM
ZAÚTOČIT NA BRÁNY PEKLA!
(Storming the Gates of Hell!)
08 - 07 - 2018 AM
VOLÁNÍ K UČEDNICTVÍ
(The Call to Discipleship)
01 - 07 - 2018 PM
GEDEÓNOVA ARMÁDA!
(Gideon's Army!)
24 - 06 - 2018 PM
BIBLE A ODPADLICTVÍ DNEŠNÍ DOBY!
(The Bible and Today's Apostasy!)
17 - 06 - 2018 PM
KRISTUS Z KŘÍŽE
(The Christ of the Cross)
10 - 06 - 2018 AM
OBMYTÝ V KRISTOVĚ KRVI!
(Washed in Christ's Blood!)
03 - 06 - 2018 AM
KÁZÁNÍ O KŘÍŽI
(The Preaching of the Cross)
27 - 05 - 2018 AM
SPURGEONOVO “JÁDRO VŠÍ TEOLOGIE”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
06 - 05 - 2018 PM
JEN V KRISTU!
(In Christ Alone!)
22 - 04 - 2018 PM
JEN TOLIKA, KOLIK JICH HO PŘIJALO!
(As Many As Received Him!)
15 - 04 - 2018 PM
POŽEHNÁNÍ MÉHO ŽIVOTA
(The Blessings of My Life)
08 - 04 - 2018 PM
TŘI DŮKAZY KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
01 - 04 - 2018 PM
BITÍ, TUPENÍ, HANBA A PLIVÁNÍ
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
25 - 03 - 2018 PM
PETR – ZAVOLANÝ, USVĚDČENÝ A OBRÁCENÝ
(Peter – Called, Convicted and Converted)
18 - 03 - 2018 PM
TOTO RČENÍ PŘED NIMI BYLO SKRYTO
(This Saying Was Hid From Them)
11 - 03 - 2018 PM
OPUSTILI JEJ A UTEKLI
(They Forsook Him and Fled)
04 - 03 - 2018 PM 
ZRADA A ZATČENÍ KRISTA
(The Betrayal and Arrest of Christ)
25 - 02 - 2018 PM
KRISTOVA AGÓNIE V GETSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
17 - 02 - 2018 PM
VIDĚT NEBO VĚRIT?
(Seeing or Believing?)
04 - 02 - 2018 PM
JEHO KRVÍ JSME OČIŠTĚNI!
(By His Blood We Are Cleansed!)
28 - 01 - 2018 PM
S KRVÍ NEBO BEZ KRVE
(With or Without Blood)
21 - 01 - 2018 PM
“ALE POKUD NE” - BOŽÍ LIDÉ V BABYLÓNU
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
03 - 12 - 2017 PM
TŘI SLOVA PROZRAZUJÍ TAJEMSTVÍ RANÉ CÍRKVE!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
19 - 11 - 2017 PM
HERODES A JAN
(Herod and John)
12 - 11 - 2017 PM
JAK SE MODLIT A JAK VÉST MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
15 - 10 - 2017 PM
UMYJ SE A BUĎ ČISTÝ! TYPOLOGIE OBRÁCENÍ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
15 - 10 - 2017 AM
JAK PŘIPRAVIT EVANGELIZAČNÍ KÁZÁNÍ – ZAPOMENUTÉ PRAVDY POTŘEBNÉ PRO SKUTEČNÁ OBRÁCENÍ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
14 - 10 - 2017 PM
SEDM BODŮ PRO NOVĚ OBRÁCENÉ
(Seven Points for New Converts)
07 - 10 - 2017 PM
PROBUZENÍ NENÍ VOLBA!
(Revival Is No Option!)
01 - 10 - 2017 PM
KAŽDÝ ČLOVĚK EVANGELIZUJE!
(Every Person Evangelizing!)
17 - 09 - 2017 PM
PROBUZENÍ PRO PŘEŽITÍ
(Revival for Survival)
31 - 08 - 2017 PM
KDYŽ BŮH VIDÍ KREV
(When God Sees the Blood)
27 - 08 - 2017 PM
UKAŽ MI SVOU SLÁVU
(Show Me Thy Glory)
12 - 08 - 2017 PM
PROBUZENÍ LÉČÍ ODMÍTNUTÍ
(Revival Cures Rejection)
09 - 08 - 2017 PM
VOLÁNÍ SRDCE ZA PROBUZENÍ!
(Heartcry for Revival!)
16 - 07 - 2017 AM
MODLITEBNÍ BOJ V PROBUZENÍ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
09 - 07 - 2017 PM
“NOVÝ” NOVÝ BAPTISTICKÝ SVATOSTÁNEK!
(The "New" New Baptist Tabernacle!)
02 - 07 - 2017 AM
NOE NAŠEL MILOST!
(Noah Found Grace!)
24 - 06 - 2017 PM
EVANGELIUM ZNÁZORNĚNÉ NOEMOVOU ARCHOU
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
18 - 06 - 2017 PM
DÍVAT SE NA JEŽÍŠE
(Looking Unto Jesus)
11 - 06 - 2017 AM
ZÁCHRANA PRO BEZMOCNÉ
(Salvation for the Helpless)
03 - 06 - 2017 PM
A DVEŘE BYLY ZAVŘENY
(And the Door Was Shut)
28 - 05 - 2017 AM
VYSVOBOZENÍ JE JEN PRO NESPOKOJENÉ
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
14 - 05 - 2017 AM
VYTRŽENÍ
(KÁZÁNÍ #3 NA BIBLICKÉ PROROCTVÍ)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
07 - 05 - 2017 PM
MÍRNÝ A NÁSILNÝ SMUTEK
( A Soft and Violent Sadness)
30 - 04 - 2017 PM
ŽÁDÁNÍ CHLEBA PRO HŘÍŠNÍKY – NOVÁ MYŠLENKA!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
22 - 04 - 2017 PM
OVĚŘENÍ KRISTOVA SYNOVSTVÍ!
(The Proof of Christ’s Sonship!)
15 - 04 - 2017 PM
KAIFÁŠ – MUŽ, KTERÝ PLÁNOVAL VRAŽDU KRISTA
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
09 - 04 - 2017 AM
FALEŠNÉ POKÁNÍ JIDÁŠOVO
(The False Repentance of Judas)
02 - 04 - 2017 PM
KRUTÉ TRESTÁNÍ, ZOSTUZOVÁNÍ A PLIVÁNÍ
(The Scourging, Shame and Spitting)
26 - 03 - 2017 PM
KRISTOVA AGONIE V GETSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
19 - 03 - 2017 PM
UTRPENÍ V GETSEMANE
(The Sorrow of Gethesemane)
18 - 03 - 2017 PM
OČIŠŤUJÍCÍ DÍLO BOŽÍHO DUCHA
(The Withering Work of God's Spirit)
12 - 03 - 2017 PM
DOBRÝ ČLOVĚK ZTRACEN A ŠPATNÝ ZACHRÁNĚN!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
05 - 03 - 2017 PM
PROČ EVANGELISTÉ NEPŘIVÁDĚJÍ LIDI DO NAŠICH CÍRKVÍ
Why Evangelists Don’t Add People to Our Churches)
11 - 02 - 2017 PM
PROZKOUMEJ NYNÍ SAMA SEBE!
(Examine Yourselves Now!)
05 - 02 - 2017 AM
BITVA ZA NEDĚLNÍ VEČER
(ČÍSLO JEDNA V SÉRII BOJOVÝCH POKŘIKŮ)
(The Battle for Sunday Night - Number One in a Series of Battle Cries)
15 - 01 - 2017 AM
“METODA MILOSTI” OD GEORGE WHITFIELDA, ZESTRUČNĚNA A UPRAVENÁ DO MODERNÍ ANGLIČTINY
(The Method of Grace by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
08 - 01 - 2017 PM
ZBRANĚ NAŠEHO BOJE
(The Weapons of Our Warfare)
07 - 01 - 2017 PM
VÁNOCE V PEKLE – 2016
(Christmas in Hell - 2016)
18 - 12 - 2016 AM
DVA ADAMOVÉ (KÁZÁNÍ #90 NA KNIHU GENESIS)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
04 - 12 - 2016 PM
ADAME, KDE JSI? (KÁZÁNÍ #89 NA KNIHU GENESIS)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
27 - 11 - 2016 PM
VYJDĚTE Z JEJICH STŘEDU!
(Come Out From Among Them!)
13 - 11 - 2016 PM
PĚT KÁZÁNÍ POUŽITÝCH PŘI OBRÁCENÍ MLADÉHO EVANGELISTY
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
09 - 10 - 2016 PM
DÉMONI DNES
(Demons Today)
23 - 10 - 2016 AM
SPÁLENÉ SVĚDOMÍ
(The Seared Conscience)
16 - 10 - 2016 AM
DVA DŮVODY, PROČ CÍRKVE V AMERICEA NA ZÁPADĚ NEZAKOUŠEJÍ PROBUZENÍ
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
25 - 09 - 2016 PM
SATAN A PROBUZENÍ
(Satan and Revival)
15 - 09 - 2016 PM
MODLENÍ ZA PROBUZENÍ
(Praying for Revival)
19 - 08 - 2016 PM
PŘIVEĎ JE DOVNITŘ Z OBLASTI HŘÍCHU!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
07 - 08 - 2016 PM
VSTOUPIT DO KRÁLOVSTVÍ SKRZE MNOHO SOUŽENÍ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
24 - 04 - 2016 AM
VIZE PROBUZENÍ
(A Vision of Revival)
03 - 07 - 2016 PM
KRISTOVY RÁNY
(The Wounds of Christ)
26 - 06 - 2016 AM
MODLITBY, NA KTERÉ BŮH ODPOVÍDÁ
(The Prayers God Answers)
22 - 05 - 2016 PM
JAK POZNAT BOŽÍ VŮLI
(How to Know the Will of God?)
15 - 05 - 2016 AM
PŮST A MODLITBA V POSLEDNÍCH DNECH
(Fasting and Prayer in the Last Days)
24 - 04 - 2016 PM
KRVAVÝ POT
(The Bloody Sweat)
06 - 03 - 2016 PM
JEŽÍŠ – UTRPENÍ V ZAHRADĚ
(Jesus - Suffering in the Garden)
28 - 02 - 2016 AM
ZACHRAŇTE UMÍRAJÍCÍHO
(Rescue the Perishing)
14 - 02 - 2016 PM
KRISTOVA UTRPENÍ
(The Sufferings of Christ)
31 - 01 - 2016 PM
DŮKAZY NAROZENÍ Z PANNY
(Proofs of the Virgin Birth)
13 - 12 - 2015 PM
JEDNODUCHÁ VÍRA V JEŽÍŠE
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 15 NA IZAJÁŠE 53)
(Primitive Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 06 - 2015 PM
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ – EDICE 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
04 - 01 - 2015 PM
ZDROJ KRISTOVY SLÁVY
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 14 NA IZAJÁŠE 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
21 - 04 - 2013 AM
POSVĚCENÍ A OSPRAVEDLNĚNÍ - ZÍSKANÉ OD KRISTA
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 13 NA IZAJÁŠE 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 PM
VÍTĚZSTVÍ SPASITELE!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 12 NA IZAJÁŠ 53)
(The Saviour's Triumph - Sermon #12 on Isaiah 53)
14 - 04 - 2013 AM
SMÍR!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 11 NA IZAJÁŠE 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
13 - 04 - 2013 PM
PARADOX KRISTOVA POHŘBU
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 10 NA IZAJÁŠE 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 PM
POPIS POKÁNÍ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 9 NA IZAJÁŠE 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
07 - 04 - 2013 AM
TICHOST BERÁNKA
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 8 NA IZAJÁŠE 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 PM
VŠEOBECNÝ HŘÍCH, KONKRÉTNÍ HŘÍCH A LÉČBA HŘÍCHU
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 7 NA IZAJÁŠE 53)

(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
24 - 03 - 2013 AM
PROKLANÝ, MUČENÝ A ZBITÝ JEŽÍŠ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 6 NA IZAJÁŠE 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
23 - 03 - 2013 PM
UTRPENÍ KRISTA – SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 5 NA IZAJÁŠ 53)
(Christ's Suffering - The True and The False - Sermon #5 on Isaiah 53)
17 - 03 - 2013 AM
KRISTUS – VŠEOBECNĚ ZNEHODNOCOVÁN
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 4 NA IZAJÁŠE 53)
(Christ Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
16 - 03 - 2013 PM
KRISTUS ODMÍTNUTÝ ZÁSTUPY
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 3 NA IZAJÁŠE 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
10 - 03 - 2013 AM
ODMÍTNUTÉ HLÁŠENÍ
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 2 NA IZAJÁŠE 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
UTRPENÍ A TRIUMF BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 1 NA IZAJÁŠE 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
24 - 02 - 2013 AM
ILUJI VÁNOCE – ZPRACOVÁNO OD DR. JOHN R. RICE
(I Love Christmas - Adapted From Dr. John R. Rice)
18 - 12 - 2011 PM
PŘIŠEL JSI KE KRISTU?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM

Home   Books    Articles