Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
EXPLOZE HLÁSÁNÍ EVANGELIA

THE EVANGELISM EXPLOSION
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 3, 2019
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 3. listopadu 2019

“Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” (Efezským 2:8, 9).


Minulý čtvrtek večer jsem přišel na modlitební setkání v naší církvi. Nekázal jsem a nevedl jsem bohoslužbu. Když jsem se posadil dozadu do posluchárny, všiml jsem si jednoho mladého muže. Na konci bohoslužby, když ostatní odešli z místnosti jsem jej požádal, aby přišel a posadil se vedle mě.

Četl jsem zrovna Evangelism Explosion od Dr. D. Jamese Kennedyho. Tak jsem si pomyslel, že vyzkouším na tomto mladém muži to, co řekl Dr. Kennedy. Zdálo se, že je to pro něj příliš jednoduché. Konec konců, on navštěvoval naši církev celý svůj život. Slyšel nespočet evangelizačních kázání. Jak by mu mohly dát velmi jednoduché myšlenky Dr. Kennedyho něco, co minul ve všech těch skvělých kázáních, která už slyšel! Ale, protože všechno ostatní, co jsme už řekli, mu nepomohlo k záchraně, tak jsme si pomyslel, že bych mu mohl dát jednoduché vysvětlení Dr. Kennedyho.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Řekl jsem mu: “Kdybys zemřel dnes večer a přišel před Boha u nebeské brány – a Bůh by se tě zeptal: ‘Proč bych tě měl nechat jít do nebe?’ co bys Bohu řekl?” Několik vteřin byl potichu. Pak řekl: “Řekl bych Bohu, že jsem byl dobrý chlapec.”

V Římanům 6:23 čteme: “Božím darem je věčný život.” Nebe je dar. Nemůžeme si ho koupit ani si ho nějak zasloužit. Pak jsem řekl: “Mnoho let jsem přemýšlel stejně jako ty. Chtěl jsem být dost dobrý a myslel jsem si, že musím pracovat na tom, abych si ‘zasloužil’ nebe.”

Pak jsem opakoval svoji otázku znovu: “Pokud by ti Bůh řekl: ‘Proč bych tě měl nechat jít do nebe?’ co bys řekl Bohu?” Tentokrát jsem si všiml slz v jeho očích. Ale odpověděl stejně. “Řekl bych Bohu, že jsem byl dobrý chlapec.”

Byl vedle mne mladý muž, který strávil v naší církvi celý svůj život – chodil v neděli ráno a v neděli večer a také na modlitební setkání uprostřed týdne. Přesto jeho odpověď byla jasná – věřil ve spasení dobrými skutky. A nevěřil v Efezským 2:8, 9!!!

Nezlobil jsem se na něj. Jednoduše jsem řekl: “V dalších několika málo minutách ti řeknu tu nejskvělejší zprávu jakou jsi kdy slyšel.” Pak jsem mu dal nahlédnout do své Bible a číst Efezským 2:8, 9.

“Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” (Efezským 2:8, 9).

Potom jsem řekl: “Podívejme se nyní zblízka na tato slova v Bibli.” Začíná to: “milostí tedy spaseni jste.” Milost je dar, “je to Boží dar.” Nebe je dar – dar věčného života. Potom jsem citoval druhou polovinu Římanům 6:23, “darem Boží milosti je život věčný.” Nebe je dar – je zdarma. Není ani zasloužené ani vydělané. Pak jsem řekl: “Po mnoho let jsem si také myslel to co ty. Že musím být dost dobrý, abych si ‘zasloužil ’ nebe a že na tom musím pracovat. Později jsem konečně zjistil, že nebe je dar zdarma – zcela zdarma! To mě udivilo! Bible říká: ‘Milostí tedy spaseni jste skrze víru – není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit’ (Efezským 2:8, 9).”

Potom jsem mu řekl, že “všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3:23). Zhřešili jsme ve svých slovech, myšlenkách a činech. Nikdo z nás není dost dobrý, aby se dostal do nebe. Nemůžeme být nikdy dost dokonalí.

Ale Bůh je milostivý. On nás nechce trestat. Ale On je také spravedlivý – proto musí trestat hřích. Bůh ve své moudrosti viděl řešení. Vyřešil tento problém tím, že obětoval za naše hříchy svého syna, Ježíše Krista. Ježíš je Bůh a člověk. Podle Bible, Ježíš Kristus je Bůh, druhá osoba trojice. A Bible říká, že Ježíš “a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi” (Jan 1:1, 14). Ježíš, Bůh a člověk, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby byl potrestán za náš hřích a dal nám věčný život v nebi. Ježíš vzal náš hřích na sebe sama na kříži. Kristus “na svém těle nesl naše hříchy” (I. Petrova 2:24). Byl tři dny pohřbený v hrobě. Ale vstal z mrtvých a odešel do nebe, aby tam pro nás připravil místo. Nyní Ježíš nabízí věčný život v nebi – pro nás jako dar zdarma. Jak to přijmeme? Přijměme dar vírou! “Milostí tedy spaseni jste skrze víru” (Efezským 2:8).

Víra v Ježíše otevírá dveře do nebe. Víra není pouhý intelektuální souhlas. Dokonce i ďábel a démoni věří v božskost Ježíše. Ale nejsou zachráněni. Víra není jen to, dostat do tohoto života věci jako zdraví, peníze, ochranu a vedení – věci, které mají co do činění s tímto životem, ale které nakonec pominou.

Víra podle Bible je důvěřování samotnému Ježíši. Kristus přišel, aby nás dostal do nebe, přišel, abychom mohli mít věčný život! Bible říká: “Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen” (Skutky 16:31).

Lidé důvěřují jen jedné ze dvou věcí – buď sobě samým nebo Ježíši Kristu. I já jsem důvěřoval svým vlastním snahám žít dost dobrý život. Pak jsem si uvědomil, že nemohu důvěřovat sobě sama, ale místo toho musím důvěřovat Ježíši. Udělal jsem to – a Ježíš mi dal dar věčného života. Byl to dar, “nikoliv ze skutků.”

Dovol mi ukázat, jak to je s touto židlí. Věříš, že tato židle tě podrží, když si na ni sedneš? (ano).

Ale nedrží mě nyní – protože na ní nesedím. Jak bych si ověřil, zda skutečně důvěřuji té židli? Ano, tím že si na ni sednu!

To je to, co musíme dělat s Ježíšem. Musíš na Něm záviset, aby tě dostal do nebe. Řekl jsi: “Řekl bych Bohu, že jsem dobrý chlapec.” Kdo je ta jediná osoba ve tvé odpovědi? (ty).

Komu jsi důvěřoval, že tě dostane do nebe, když jsi to řekl? (Ano, sobě).

Abys obdržel věčný život, musíš přestat důvěřovat sobě samotnému a místo toho důvěřovat Ježíši. (sedět na prázdné židli).

Dává ti to smysl? Nyní otázka, kterou se tě Bůh ptá je tato – “Chtěl bys dnes přijmout dar věčného života?” (Ano, chtěl bych).

Nyní se budu modlit: “Modlím se, abys dal mému příteli dar věčného života právě teď.”

Ježíš je zde a může tě slyšet. Chci, abys řekl Ježíši, jestli skutečně chceš mít věčný život. Opakuj po mně slova, ale řekni je Ježíši:

“Ježíši, chci ti důvěřovat právě nyní. Jsem hříšník. Důvěřoval jsem sobě sama a své vlastní dokonalosti. Nyní chci důvěřovat tobě, Pane Ježíši. Důvěřuji ti. Věřím, že jsi zemřel, abys zaplatil za mé hříchy. Důvěřuji ti, Ježíši. Odvracím se od své vlastní dokonalosti a od svých hříchů. Důvěřuji tobě. Přijímám dar věčného života zdarma. Ve tvém jménu, Ježíši. Amen. “

Nyní se budu za tebe modlit. “Ježíši, slyšel jsi modlitbu mého přítele. Modlím se, aby uslyšel ve své duši tvůj hlas, který říká: ‘Tvé hříchy jsou ti odpuštěny.’ ‘Ten, který je ve mně nikdy nezemře, ale bude mít věčný život.’ Modlím se ve jménu Ježíše, Amen.”

Nyní chci, abys četl nahlas Jana 6:47.

“Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.”

Nehledej pocit. Jednoduchým činem víry jsi vložil svoji důvěru v Ježíše Krista. Je to tak?

Komu nyní důvěřuješ pro své spasení? (Ježíši Kristu).

Zachraňující víra znamená důvěřovat Ježíši pro věčnou záchranu. Je to to, co jsi právě udělal? (ano).

Ježíš říká, že každý kdo to udělá, má věčný život. Je to to, co jsi právě udělal? (ano).

Kdybys tuto noc zemřel ve spánku a Bůh by se tě zeptal proč by tě měl pustit do nebe, co bys řekl? (Důvěřuji Ježíši pro věčný život).

Příteli, pokud jsi opravdu myslel vážně to, co jsi se právě modlil, potom ti Ježíš odpustil tvé hříchy a získal jsi věčný život!

Chci, abys četl evangelium Jana, jednu kapitolu každý den. V Janově evangeliu je 21 kapitol. Přečteš-li každý den jednu kapitolu, pak za tři týdny budeš mít přečteno celé Janovo evangelium.

Chci, abys řekl jednomu člověku co se ti dnes večer stalo. Kdo by byl tímto člověkem? (Můj bratr).

Řekneš mu, že jsi dnes večer složil důvěru v Ježíše? (ano).

Nyní tě chci vyzvat a vzít tě s sebou příští neděli do církve. Mohu tě vyzvednout v neděli ráno, abys šel se mnou? (ano). Pokud budeš potřebovat se mnou předtím mluvit, prosím zatelefonuj mi. Zde je mé telefonní číslo.

Nyní jen na okamžik můžeme poděkovat Ježíši, že zachránil tvoji duši a dal ti věčný život? (modlitba).

Nyní chci, abys četl nahlas Efezským 2:8, 9.

“Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” (Efezským 2:8, 9).

Uvědom si, že tisíce lidí po celém světě bylo skutečně obráceno touto jednoduchou metodou.

Vezmi si toto kázání s sebou domů. Čti je opakovaně do té doby, než si ty myšlenky budeš pamatovat. Ihned to pak vyzkoušej na příteli nebo příbuzném. Možná, že budeš překvapen, že se skutečně o to budou zajímat a přijdou s tebou do církve!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.