Sermons in Armenian
Քարոզի Հայերեն տարբերակը

ՍԻՐԵԼԻ ՔՈՒՅՐԵՐ և ԵՂԲԱՅՐԵՆՐ!

ՄԵՐ APP-Ը ԱՅԺՆ ԱԿՏԻՎ Է։ ՄԵՆՔ 2 ԲԻԼԻՈՆԻՑ ԱՎԵԼ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՆՔ։ ԲՈԼՈՐ ՁԵՌՔԻ ՀԵՌԱԽՈՍ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ԿԱՐԴԱԼ, ՄԵՐ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ ԿԱՐԴԱԼ, ԵՒ ԴԻՏԵԼ ՄԵՐ ՊԱՏԳԱՄԵՆՐԻ ՎԻԴԻՈՆԵՐԸ։ ԻՄ ԸՆԿԵՐԸ ԴԿ. ՓԷՅՋ ՓԱԹԸՐՍՈՆԸ ԱՍԱՑ ՈՐ ԴՈՒ ՊԻՏԻ, , "ՀԻՆԳ ՀՈԳԻՆԵՐԻ ՄԵՐ APP-Ի ՄԱՍԻՆ ԱՍԵՍ" – ԱՊԱ ԱՅՍ ԼՈՒՐԸ ՎԱՅՐԻ ԿՐԱԿԻ ՊԵՍ Կ՛ՏԱՐԱԾՎԻ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ՀՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ Է ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ! ԱՍՏԾՈ ԳՈՐԾՆ ԷՐ ԵՒ ՄԵՆՔ ԱՅՍ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՆՈՎ ԽՈՆԱՐՀՎՈՒՄ ԵՆՔ։ ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՂՈԹԵՔ։ Կ՛ԽՆԴՐԵՄ ՄԵՐ APP-Ի ԵՒ ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՄԱՍԻՆ ԼՈՒՐԸ ՏԱՐԱԾԵԼ ՈՒՐԻՇ ՔԱՐՈԶԻՉՆԵՐԻ և ԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՒ։

ՁԵՐ ԸՆԿԵՐԸ,

ԴԿ. Ր. Լ. ՀԱՅՄԵՐԶ

ԱՅՍՏԵՂ ՍԵՂՄԵՔ ԿԱՐԴԱԼՈՒ ՄԵՐ
APP-Ի ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Dr. Hymers holding Hannah
ԴԿ. ՀԱՅՄԵՐԶԸ, ԱՂՋԻԿ ԹՈՌՆԻԿ ՀԱՆԱՆ, ՏԻԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԸ, ԼԵՍԼԻՆ ԵՒ ՋԻՆ ՀԱՅՄԵՐԶԸ

ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ԴԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԻ 2018-Ի ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ԾՆՆԴՅԱՆ ՆԱՄԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

TITLE DATE
ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐ ԱՂՈԹՔՈՒՄ
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ՔԱՋԱԼԵՐԱՆՔ ԵՒ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐՈՒՄ - ԱՅՍՕՐ ԵՒ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ԳԵԹՍԵՄԱՆԻ ՎԻՇՏԸ
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ԻՆՉ ԳԻՆ ՊԻՏԻ ՎՃԱՐԵԼ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԱՇԱԿԵՐՏ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՀԱՄԵՐ
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
ՔՐԻՍՏՈՍ ԻՆՉՊԵՍ Է ԻՐ ԵՐԿՐՎԱՎՈՐ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ԵՒ ՏԵՂԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԱՎԱՃԱՆԵՐԸ
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ – ԻՆՉՈՒ ԵՆՔ ԱՆՈՒՄ ԱՅՆ ԻՆՉ ԱՆՈՒՄ ԵՆՔ
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆՈՒՄ
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
ԴԿ. ՋԱՆ ՍԱՆԳԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
ԱՐԴՅՈՔ՞ ԴՈՒ ՏԵՂ ԵՍ ՄՆԱԼՈՒ։
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՆՇԱՆԵՐԸ
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
ՆԱ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔԱՅԼՈՂ ԾԱՌԵՐ ՏԵՍԱՎ!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
ԻՆՉՊԵՍ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ – ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵԼ ԴԱՐՁԻ ԳԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՄ
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
ՀԱՂԹԵԼ ՄԵԶ ՏԿԱՐԱՑՆՈՂ ԴԵՒԵՐԻՆ – “ԱՅԴ ՑԵՂԸ”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՓՈՐՁՎԵԼԸ և ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՊԱՐՏՎԵԼԸ!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ և ԴԵՎԵՐԸ
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՇԱԿԵՐՏԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԸ
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ՀԱՂԹԵԼ ԴԺՈԽՔԻ ԴՌՆԵՐԸ!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
ԿՈՉ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹՅԱՆ
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ԳԵԴԵՈՆԻ ԲԱՆԱԿԸ!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ և ԱՅՍՕՐՎԱ ՈՒԽՏԱԴՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
ԽԱՉԻ ՔՐԻՍՏՈՍԸ
(The Christ of the Cross)
06 - 10 - 2018 AM

ԼՎԱՑՎԱԾ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՐՅՈՒՆՈՎ!
(Washed in Christ's Blood!)

06 - 03 - 2018 AM
ԽԱՉԻՆ ԽՈՍՔԸ
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
ԹՈՂ ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԱՐԳԱՐԵՈՒԹՅՈՒՒՆԵՐԸ ԽՐԱԽՈՒՍԵՆ ՔԵԶ!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
ԱՐՀԱՄԱՐՎԱԾ ԲԱՅՑ ՑԱՆԿԱԼԻ!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
ՍՊՐՋԸՆԻ “ԲՈԼՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՄԱՍՏԸ”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ՄԱՐԴԻ ԱՆԿՈՒՄԸ
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍՈՒՄ ՄԻԱՅՆ!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
ԻՄ ԿՅԱՆՔԻ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(The Blessings of My Life)
04 - 08 - 2018 PM
ՈՐՈՆՔ ՈՐ ՆՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑԻՆ!
(As Many as Received Him!)
11 - 15 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՓԱՍՏԵՐԸ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ՀԱՐՎԱԾ, ԿՌՓՈՒՄ, ՆԱԽԱՏՎԵԼ և ԹՔՎԵԼ
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ՎԻԴԻՈԻ ԽԱՂԵՐԸ և ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՆ ԿՈՐԾԱՆԵԼՈՒ Է ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԸ!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
ԱՅՍ ԽՈՍՔԸ ԾԱԾԿՎԱԾ ԷՐ ՆՐԱՆՑԻՑ
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 11 - 2018 PM
ՆՐԱՆՔ ՆՐԱՆ ԹՈՂԵՑԻՆ և ՓԱԽԱՆ
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՏՆՎԵԼԸ և ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄԸ
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԸ ԳԵԹՍԵՄԱՆՈՒՄ
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
ՏԵՍՆԵԼ՞ ԿԱՄ ՀԱՎԱՏԱԼ՞
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ՆՐԱ ԱՐՅՈՒՆՈՎ ՄԵՆՔ ՓՐԿՎԱԾ ԵՆՔ!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
ԱՐՅՈՒՆՈՎ ԿԱՄ ԱՌԱՆՑ ԱՐՅՈՒՆՈՎ
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ՀՐԱՎԵՐ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԼԻՆԵԼՈՒ!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“ԲԱՅՑ ԵԹԵ ՈՉ” – ԱՍՏԾՈ ՄԱՐԴԻԿ ԲԱԲԻԼՈՆՈՒՄ
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ԱՌԱՋԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ԵՐԵՔ ԲԱՌԵՐՈՒՄ!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
ՀԵՐՈՎԴԵՍԸ և ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԸ
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
ԼՈՒԹԸՐԸ ԻՍԿԱԿԱՆ ՄԵՂՔԻ և ՆՐԱ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
КԻՆՉՊԵՍ ԱՂՈԹԵԼ և ԻՆՉՊԵՍ ԱՂՈԹՔԻ ԺՈՂՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ԼՎԱՑՎԻՐ և ՄԱՔՐՎԻՐ! – ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
ԻՆՉՊԵՍ ԱՎԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ – ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆ ՓՈՓԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ԵՈԹԸ ԿԵՏԵՐ ՆՈՐ ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿ ՉԷ!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
ԱՄԵՆ ԱՆՁ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻՉ!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
ԱՐԴՅՈՔ՞ ԵԿԵԼ ԵՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
ԵՐԲ ԱՍՏՎԱԾ ՏԵՍՆՈՒՄ Է ԱՐՅՈՒՆԸ
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ԿՐՈՆԱՓՈԽ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐԸ
(The Converted Priests!)
05 - 09 - 2010 AM
“ՇՆՈՐՔԻ ՄԵԹՈԴԸ” ԽՈՍՔ։ ՋՈՐՋ ՎԱՅԹՖԻԼԴ
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ՔՈ ՓԱՌՔԸ ՑՈՒՅՑ ՏՈՒՐ ԻՆՁ
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ ՄԵՐԺՄԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ Է
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ՍՐՏԻ ՃԻՉ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
ԱՂՈԹՔԻ ՊԱՅՔԱՐԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
ՄԻ ՛՛ՆՈՐ՛՛ ՆՈՐ ՄԿՐՏՉԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
ՆՈՅԸ ՇՆՈՐՀ ԳՏԱՎ!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ՄՏԻԿ ՏԱՆՔ ՀԻՍՈՒՍԻՆ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՕԳՆԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
ԵՒ ԴՈՒՌԸ ՓԱԿՎԵՑԱՎ
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ԴԺԳՈՀՆԵՐԻՆՆ Է
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
ՄԻ ՄԵՂՄ և ԿԱՏԱՂԻ ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
ՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՑ ԽՆԴՐԵԼ – ՄԻ ՆՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴ!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ԽԱՐԱԶԱՆՎԵԼ, ԱՄՈԹ և ԹՔԵԼ
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ ԳԵԹՍԵՄԱՆՈՒՄ
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ՉՈՐԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾԸ
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ՄԻ ԲԱՐԻ ՄԱՐԴԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԵՒ ՄԻ ՎԱՏ ՄԱՐԴԻ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
ԴՈՒՔ ԵՐԿՐԻ ԱՂՆ ԷՔ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՒՅՍԸ!
( You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
ԻՆՉՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆՆԵՐԸ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆՆԵՐԻՆ ՄԱՐԴ ՉԵՆ ԱՒԵԼԱՑՆՈՒՄ
(ԹԻՒ ՉՈՐՍ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԿՈՉՄԱՆ ՍԵՐՏԱՇԱՐԻՑ)
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
02 - 11 - 2017 PM
ՔՆՆԵՑԵՔ ՁԵՐ ԱՆՁԵՐԸ ՀԻՄԱ!
(Examine Yourselves Now!)
02 -05 - 2017 AM
ՊԱՅՔԱՐ ՍԱՆԴՄԱՆԻԱՆԻԶՄԻ ԴԵՄ (ԹԻՒ ԵՐԵՔ ԿՈՉ ՊԱՐՔԱՐԻ ՍԵՐՏԱՇԱՐԸ)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 PM
ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԿԻՐԱԿԻ ԳԻՇԵՐՎԱՆ ՀԱՄԱՐ
(The Battle for Sunday Night)
01 - 15 - 2017 AM
ՄԵՐ ՊԱՅՔԱՐԻ ԶԵՆՔԵՐԸ
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ԴԺՈԽԱՅԻՆ ՄԻ ՏԱՐԻ – ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ՄԻ ՏԱՐԻ!
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
ՔՐԻՍՄԱՍԸ ԴԺՈԽՔՈՒՄ - 2016
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
ԵՐԿՈՒ ԱԴԱՄՆԵՐԸ (ՔԱՐՈԶ #90 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ԱԴԱՄ, Ո՞ՒՐ ԵՍ։ (ՔԱՐՈԶ # 89 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
ՆՐԱՆՑ ՄԻՋԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՆԱՑԵՔ!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՂԹԵԼ ՉԱՐԻՆ
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ԱՅՍՕՐՒԱՆ ՉԱՐ ՀՈԳԻՆԵՐԸ
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
ՏԱՂՈՒԱԾ ԽՂՃՄՏԱՆՔ
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ՀԻՆԳ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ ՈՐՈՆՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉԻ ԴԱՐՁԻ ԳԱԼՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌ ԵՂԱՆ
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
ՍԱՏԱՆԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆ
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
ՊԱՏՈՒԵՐ ԵՒ ՓԱՍՏ ԱՂՈԹՔԻ ՄԵՋ – ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ Պրն. Ջան Սամուէլ Քէյգըն
(Order and Argument in Prayer - Part II - by John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
ԿԱՐԳ ԵՒ ՓԱՍՏ ԱՂՈԹՔԻ ՄԵՋ – ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ Պրն. Ջան Սամուէլ Քէյգըն
(Order and Argument in Prayer - Part I - by John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
ԱՂՈԹՔ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ՄԵՂՔԻ ԴԱՇՏԻՑ ՆՐԱՆՑ ՆԵՐՍ ԲԵՐԵՔ!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼ ՇԱՏ ՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ ՏԵՍԻԼՔ
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՎԵՐՔԵՐԸ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
ԲԱՐԻ ԲԱՐԳԵՒՆԵՐ ԱՂՈԹՔՈՎ Կ՛ՍՏԱՑՎԻ
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
ՀՈՎՆԱՆ — ՄԱՀԻՑ ԴԵՊԻ ԿԵԱՆՔ!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ԴԿ․ ԼԻՆԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄԸ ԱՂՈԹՔԻ ԵՒ ԱՂՈԹՔԻ ԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
ԱՂՈԹՔՆԵՐ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՏԾՈՅ ԿԱՄՔԸ ԻՄԱՆԱԼ
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
ԱՐԴԵՈՔ՞ ՔՈ ՍԻՐՏԸ ՓՇՈՏ ԳԵՏԻՆ Է։
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
ԾՈՄ ՊԱՀԵԼ ԵՒ ԱՂՈԹԵԼ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐՈՒՄ
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
ԴԵՄԱՍԸ ԹՈՂԵՑ ԻՆՁ!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ՄԻ ՄԱՐԴԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ԶՈՐՈՒԹԻՒՆԸ - ՁՕՆ ԴԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԻ 75-ՐԴ ԾՆՈՒՆԴԻՆ Դկ․Ս․Է․Քէյգան
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԵԱՆՔ
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԻԼՔՆԵՐ – ԶԱՏԻԿՎԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ՀԻՍՈՒՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՈԹԸ ԲԱՌԵՐԸ ԽԱՉԻՆ ՎՐԱ
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
ԱՐՅՈՒՆՈՏ ՔՐՏԻՆՔ
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ՀԻՍՈՒՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԸ ՊԱՐՏԵԶՈՒՄ
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
ԿՈՐՍՈՒԱԾՆԵՐՆ ԱԶԱՏԷ
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ՊԵՏՐՈՍ – ԿԱՆՉՎԱԾ, ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԵՒ ԴԱՐՁԻ ԵԿԱԾ
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐԸ
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ԱՍՏԾՈՒՑ ԼՔՎԱԾ ՔՐԻՍՏՈՍԸ!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ՎԻԺՈՒՄ ԵՒ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԱԼՈՒՍՏԸ!
(Abortion and the Second Coming of Christ!)
01 - 17 - 2016 AM
ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՆՇԱՆԵՐԸ – ՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՒ ԸՆԴԱՐՁԱԿՎԱԾ
(Signs of the End - Updated and Expanded) 
01 - 03 - 2016 AM
ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
Հովսեփը եւ Հիսուսը
(Պատգամ թիւ 86 Ծննդոց Գրքից)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԻ ԱՌԱԿԸ
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ԼՈՒԹԸՐԻ ԴԱՒԱՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ՍՐԲՈՂ ԱՐԻՒՆԸ
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
Փրկչին արտասուքները
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
ՋՈՒՐԸ ԵՒ ԱՐԻՒՆԸ
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՆԱՊԱԿԱՆԵԱԼ և ՓՐԿԱՐԱՐ ԱՐԻԻՆԸ
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
Տեղային եկեղեցու կարեւորութիւնը
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
Տերը քեզ հաստատ կպահէ!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
Ալեքսամենոսը և իր Աստուածը
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
ՃՇՄԱՐԻՏ ԴԱՐՁԻ ԳԱԼԸ– ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԱՂԲԻՒՐԸ
(ԵՍԱՅԻ ԹԻՒ 53 ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 14 –Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
ՔՐԻՍՏՈՍ ԳՈՀԱՑՈՒՑ ԵՒ ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 13 ԵՍԱՅԻ 53)
(Satisfaction and Justification Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ՓՐԿԻՉԻՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ՜
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 12 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Saviour’s Triumph – Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 11 ԵՍԱՅԻԻ ՄԱՍԻՆ)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԹԱՂՄԱՆ ՊԱՐԱԴՈԿՍԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ
 (ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 10)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ՔԱՒՈՒԹԵԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 9 ԵՍԱՅԻ 53 )
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ՈՉԽԱՐԻ ԼՌԻՒԹԻՒՆԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 8 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Silence of The Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՄԵՂՔ, ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏՈՒԿ ՄԵՂՔ ՄԵՂՔԻ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 7 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
ՅԻՍՈՒՍ ՎԻՐԱՒՈՐՈՒԵՑԱՒ, ՉԱԽՉԱՑՈՒԵՑԱՒ ԵՒ ԾԵԾՈՒԵՑԱՒ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 6 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՏԱՌԱՊԱՆՔԸ –ՃՇՄԱՐԻՏԸ ԵՒ ՍՈՒՏԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 5 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ՔՐԻՍՏՈՍ-ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ ԱՐԺԷՔԱԶՐԿՈՒԱԾ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 4 ԵՍԱՅԻ 53-ԻՄԱՍԻՆ)
(Christ Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ՐԻՍՏՈՍ-ՄԵՐԺՈՒԵՑԱՒ ՄԱՍՍԱՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 3 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Christ Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ՄԵՐԺՈՒԱԾ ԼՈՒՐԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 2 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԾԱՌԱՅԻՆ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆ ՈՒ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ
(Քարոզ թիւ 1 Եսայեայ 53-րդ Գլուխ)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
ՓՆՏՐԵԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆԸ
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆՆԴԻ ԸՆԴՀԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
(ՔԱՐՈԶ #66 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
ՆԱ ԼՍԵՑ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ ՍԱԿԱՅՆ ԵՐԲԵՔ ՉՓՐԿՎԵՑ
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
ԱՎԵՏԱՐԱՆԻՉՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
ՄԱՐԴ ՈՐ ՄՈՌԱՑԵԼ Է ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԼԻՆԵԼ- ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՈԶ   (ՔԱՐՈԶ #65 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
ՁԵՐ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՀՎԱՆ ՀԵՏ
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
ԱՆԽՈՐՏԱԿԵԼԻ ԳԻՐՔԸ
(The Indestructible Book)
11 - 11 - 2012 PM
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԷՔ ԱՍՏՈՒՆ ԳՏՆԵԼ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏՆԵՐԸ ՆՐԱՆ ՉԵՆ ՍՊԱՆԵԼ
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
Ի՞ՆՉՈՒ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ՊԱՍ ՊԱՀՈՒՄ
(Why we Fast)
10 - 07 - 2012 AM
ՊԱՏՌՎԱԾ ԵՒ ԲՈՒԺՎԱԾ
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
ԱՍՏԾՈ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՄԵՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ՍԱՏԱՆԱՅԻՆ
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
ԻՆՉՈՒ՞ ՆՈՅԸ ՓՐԿՎԵՑ ԻՍԿ ՄՆԱՑԱԾԸ ԿՈՐԾԱՆՎԵՑԻՆ
(Why Noah was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
ԻՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ
(Real Revival!)
06 - 24 - 2012 AM
ԴԻՎԱՅԻՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐԸ Եւ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
ՉԱՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ՎԵՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՄԵՋ
(Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
ՄԵԿԸ ԱՌՆՎԱԾ ԻՍԿ ՄՅՈՒՍԸ ԹՈՂՎԱԾ
(One Taken and One Left)
05 - 20 - 2012 AM
Տիտանիկ
(Titanic)
05 - 13 - 2012 AM
ԱՐԴՅՈՔ՞ՀՈԳՈՒ –ԿՐԱԿՈՏ ՔԱՐՈԶԵԼԸ ԿՈՐԱԾ ԱՐՎԵՍՏ Է
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
05 - 06 - 2012 AM
Ներված Մեղավորներից Շատ Սեր
(Much Love From Pardoned Sinners)
04 - 29 - 2012 PM
Աստծու –Լքված Փրկիչը
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
Հիսուսի Արցունքները
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
Կ՛ՍԻՐԵՄ ՀԻՍՈՒՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ (Քրիսմասը) – ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒԱԾ ԴԿ.ՋԱՆ Ր. ՐԱՅՍԻՑ
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
Ճշմարիտ Փոփոխում-2010 Հրատարակություն
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM

Home   Books    Articles