Print Sermon

Այս կայքի նպատակն է տրամադրել անվճար գրված և վիդիոի առնված հատկապես Երրորդ Աշխարհում, որտեղ սահմանափակ աստվածաբանական ճեմարաներ կամ Սուրբ Գրային դպրոցներ կան։

Այս պատգամները հաղորդվում են 1,500,000 համակարգիչներին թե գրավոր և թե վիդէոների միջոցով և տարածվում 221-ից աւելի երկրների մեջ www.sermonsfortheworld.com հասցեով ամեն ամիս։ Հարիւրավոր անձինք դիտում են այս վիդեոները, YouTube-ի միջոցով, բայց շուտով քարոզները փոխադրվոլու են մեր կայքին։ Մեր կայքը սնվում է YouTube-ի միջոցով։ Այս քարոզները 46 լեզուներով թարգմանվում են ամեն ամիս և մոտ 120,000 համակարգիչների են տրվում։ Այս պատգամների համար հեղինակային իրավունք ստացված չեն և բոլոր քարոզիչները հնարավորություն ունեն օգտագործել իւրաքանչիւր գրավոր պատգամը առանց հեղինակի թույլատվություն ստանալով։ Խնդրում ենք սեղմել այստեղ, տեղեկանալու թէ ինչպես կարելի է ամսական նիւթականով օգտակար գտնվել այս հիանալի աշխատանքին, տարածելու Աւետարանի Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին։

Կ՛խնդրենք, երբ Դկ. Հայմերզին կ՛գրեք, անպայման նշել որ երկրում էք ապրում, այլապես նա չի կարողանա ձեզ պատասխանել։ Դկ. Հայմերզի էլէկտրոնիկ հասցեն է rlhymersjr@sbcglobal.net։
ԻՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ

REAL REVIVAL!

Դր. Ր. Լ. Հայմերս, Ջր.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Քարոզը քարոզվեց Մկրտիչ Աղոթատանը Լոս Անջելես
Տերոջ Օրը Առավոտյան , Հունիս 24, 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 24, 2012

«Եւ կլինի հետին օրերում ասում է Աստված , որ իմ Ոգուցը կթափեմ ամեն մարմնի վրա ...»(Գործք 2:17):


«Վերջին օրեր» տերմինը , այս հատվածի համատեքստում վերաբերում է ամբողջ Ավետարանի բաշխումի ,սկսած Պենտեկոսից մինչ Քրիստոսի երկրորդ վերադարձը: Գործք 2:17 հատվածում Աստված խոստանում է «Թափել Ոգին բոլորի մարմնի վրա »այս Ավետարանի դարաշրջանի ընթացքում: Ցավալին այն է , որ ժամանակակից Աստվածաշնչի տարբերակներում բացակայում է մի շատ կարևոր փոքրիկ բառ «ից» մասնիկը:Միայն Նոր Ամերիկյան Ստանդարտ Տարբերակ Աստվածաշունչի ,թարգմանումն է Հունարեն այդ բառը «apo» որպես «ից» թարգմանում, հաջորդելով Թագավոր Հակոբից Աստվածաշունչը սփռել է մեծ լույս ժամանակակից թարգմանություններում: Դասախոս Ջորջ Սմիտոնը (1814-1889 ) ասել է , « Ըստ Նոր Կտակարանի մեջբերումի , իմաստալից ստվեր կա ,որ չի կորել բառերում «Իմ Հոգուց » (apo) առանձնացնել չափանիշով (շնորհել) մարդուն և անվերջանալի լիության շատրվան » ( Ջորջ Սմիտոն , Սուրբ Ոգու Վարդապետությունը , Լավագույն Ճշմատություն,1974 նոր հրատարակություն , էջ 28 ):

Ճշմարիտ է , որ «ից» մասնիկը չի բխում եբրայերեն բառի մարգարեությունից ,այն Հովել 2:28 : Այլ Հունարեն բառից,Ես կարծում եմ ,որ այն ծագել է առաջադեմ հայտնության Գործոց 2:17 , որ ցույց տա մեզ Սուրբ Ոգու զորությունը, որ գոյություն ունի Սուրբ Ոգու «անժխտելի» հզոր աղբյուր: Միշտ ավելին է թավում Դրախտից :Այսպիսով Աշակերտները լցվեցին նորից, ինչպես որ մեզ ասվում է Գործք 4:31,« Եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լցուեցան եւ Աստուծոյ խոսքը խոսում էին համարձակութեամբ»: Դասախոս Սմետոնը այսպես է ասում ,

Ոչ մեկ չար և մոլորեցնող տեսություն չի կարող առաջ քաշվել , ոչ էլ նույնիսկ անարգել Սուրբ Հոգուն , այն սկզբունքով, որ Սուրբ Հոգին թափել է Պենտեկոսների վրա,Եկեղեցին կարիք չունի և ոչ էլ հրաման,աղոթք հղելու (զեղում)Աստծո Հոգուն: Ընդհակառակը որքան շատ է Եկեղեցին խնդրում Հոգուն և սպասում Իր հաղորդակցության այսպիսով ավելին է ստանում (իբիդ.,էջ 255 ):

Այն ժամանակ երբ Սուրբ Հոգին տրվեց բոլոր Քրիստոնյաներին ,սակայն այն միշտ նույն ուժով չեր գործում : Իէն Հ. Մուրրեյը ասել է ,«Այսպիսով Պենտեկոսների դեպի առաջ շարժվող, Սուրբ Ոգին կարելի է դիտել երկու առումով ,ավելի նորմալ և արտակարգ»(Իէն Հ. Մուրրեյ ,Պենտեկոսները Այսօր՞,Օրինակելի Ճշմարտություն, 1998 , էջ 18 ) :

Հոգու «բնական» աշխատանքը շարունակվում է , ինչպես որ մենք տեսնում ենք հազվադեպ դավանափոխությամբ: Բայց «այդ ժամանակ թարմացումի ժամը գալու է Տիրոջ ներկայությամբ» (Գործք 3:19 ) մենք տեսնելու ենք շատ ավելի դավանափոխություններ ի շնորհիվ Սուրբ Հոգու աշխատանքի:Այս «ժամանակների թարմացումը » անվանում ենք այժմը վերածնունդ :Երբ մենք աղոթում ենք վերածնունդի համար, ապա մենք աղոթում ենք Սուրբ Ոգու վեհ դուրս թափելու իր զորությունը օգնելու համար նրանց որոնք կորսված են ճիշտ համոզմունքի, և տանելով նրանց դեպի Հիսուս հանուն փրկության: Այս միտքը որ «նորմալ » է կոչվում, Աստծո Հոգու աշխատանքն է , և Նրա «զարմանալի » աշխատանքը արտահայտվում է հին օրհներգում որը ասում է , « Այնտեղ պետք է օրհնության տեղատարափ լինեն »:

Այս սիրո խոստում է ,
Այնտեղ պետք է որ թարմացման եղանակներ լինեն,
Ուղարկված Փրկիչի կողմից բարձյալ,
Օրհնության տարափ, Օրհնության տարափ է մեզ հարկավոր,
Ողորմածության կաթիլները մեր շուրջն են թափվում ,
Սակայն մենք անձրևի տեղատարափ ենք խնդրել :

«Այնտեղ պետք է օրհնության տեղատարափ լինի»-
Թանկագին վերածնունդ նորից ,
Բլուրների և հովիտների վրայով ,
Անձրևի հորդառատ ձայնով :
Օրհնության տարափ , Օրհնության տարափ է մեզ հարկավոր ,
Ողորմածության կաթիլները մեր շուրջն են կաթում ,
Սակայն մենք անձրևի տեղատարափ ենք խնդրել:
   (« Այնտեղ Պետք է Օրհնության Տեղատարափ Լինի »
     Դանիել Վ. Վիտլ , 1840-1901 ) :

Սակայն , որքան էլ որ վախենանք չհասկացված լինել , ես կասեի որ աղոթելը միայն չի կարող երաշխավորել որ մենք ստանալու ենք «օրհնության տարափը » վերածնունդի պահին: Դր. Ա. Վ. Տոզերը ասել է ,

      Արդյոք՞ նկատել էք ,թե որքան շատ աղոթք է հղված վերածնունդ ունենալու համար այս վերջերս - և որքան քիչ է արդյունքը վերածննդի :
      Նկատի ունենալով աղոթքի ծավալը, որը աճում է այս օրերին,վերածննդի գետեր պետք է, որ հոսեին օրհնության ձևով ողջ երկիրն ի վեր: Սակայն քանի որ այս տեղի չի ունենում ,մենք չպետք է վհատվենք , այլ պետք է փոձենք հասկանալ թե ինչու մեր աղոթքները պատասխան չեն ստանում( Ա. Վ. Տոզեր,Դ. Դ., « Աղոթքը չի Փոխարինի Հնազանդությանը » ,Աստծո և Մարդկանց , Քրիստոնյա Հրատարակություն , 1960 , էջ 50 , 51 ) :

Ես չեմ առաջարկում, որ մենք պետք է դադարենք աղոթել վերածննդի համար: Ամենեվին էլ ոչ՛ : Սակայն ես ասում եմ ,որ միայն աղոթելը չի կարող վերածնուննդը ստեղծել , որ կատարվի : Ես իմ սեփական աչքերով տեսել եմ երկու ուշագրավ վերածնունդ : Երկուսն էլ հանկարծակի , առանց մեծ աղոթքի վաղօրոք : Վերածնունդը որ ես տեսա ,դա տեղի ունեցավ Առաջին Չինական Մկրտիչ Եկեղեցում Լոս Անջելեսում ,երբ մի գիշեր երիտասարդների մի խումբ ամառային ճամբարից համոզվեցին իրենց մեղքերում և աղերսեցին Աստծուն որ այցելի իրենց ներելով իրենց մեղքերը: Վերածննդի ժամանակ ես տեսա Վիրջինիայի Հիմնարար Բատիստ Եկեղեցում , որտեղ շատ անգամներ աղոթքներ է հնչել նախօրոք , սակայն դրանք սովորական աղոթքներ չէին: Բոլորը ցնցված էին ,երբ ավելի քան 70 մարդ , ներառյալ գործակից քահանան , հանկարծ Աստծո հղած Սուրբ Հոգու շնորհիվ Կիրակի երեկոյան ծառայության ժամանակ,համոզվեցին իրենց մեղքերում , և լաց եղան դեպի Աստված ողորմություն խնդրելով:Մի ծեր մարդ սողալով մոտեցավ սեղանի տակը և բղավեց «ես կորած եմ ,ես կորած եմ » : Մի քանի պատանիներ մոտեցան հարթակին որ երգեն : Սակայն նրանք սկսեցին լաց լինել , հասկանալով իրենց մեղքերը : Մոտավորապես 500 մարդ փոխակերպվեց վերածնուննդով հաջորդ երեք ամսվա ընդացքում :

Դեռ ավելին շատ ուրիշ եկեղեցիներ ,որտեղ որ ես ներկա եմ եղել թվում է թէ վերածնունդը հենց այս պահից կոտրվելու է : Նրանք աղոթում էին վերածննդի համար մինչ հանդիպումը : Աստծո ներկայությունը պարզապես «թափվում» է ծառայության ժամանակ: Մարդիկ լի էին եկեղեցու մեջ այնքան, որ միայն կանգնելու տարածություն էր մնացել : Սակայն ծառայությունը կտրուկ փակվեց քանզի քահանաները վախեցան, երբ երեք պատանիներ ու այլ մարդիկ լուրջ ու խորը իրենց մեղքերը սկսեցին ընդունել : Նրանք վախեցան, որ այս բոլորը իրենց եկեղեցու մեջ ,պառակտում կարող է առաջացնել : Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այստեղ մարդկային տարր տեղի ունեցավ: Աստվածաշունչը ասում է , « Մի հանգցրու Հոգին » ( Ա. Թեսաղոնիկեցիս 5:19 ): Դուք կարող էք աղոթել վերածնունդի համար տարիներ , բայց այն չի գա եթե դուք Հոգին հանգցնեք :

Եթե ցանկանում ենք ,որ վերածնունդ տեղի ունենա մենք պարտավոր ենք հոժարակամ ընդունենք հին ոճի , մեղքը դատապարտող , Քրիստոսը մեծարող քարոզներ: Ասպիսի քարոզների բացակայությունը պատճառ է հանդիսանում նաև այն ,թե ինչու մեր «աղոթքները պատասխան չեն ստանում»: Վ. Պ. Նիկոլսոնը այդպիսի քարոզիչ էր : Նա Հյուսիսային Իռլանդիայից էր ,և նա հաճախ էր տեսնում թե ինչպես է Աստված վերածնունդ պարգևում : Նիկոլասը ասել է , « վերածնունդը ,որ պետք է գա մեր եկեղեցիների մեջ վերածնունդը ,որ մարդկանց սոսկալի կզայրացնի կամ էլ փառահեղ երջանիկ : Ոչինչ այնքան տագնապալի չէ ինձ համար, որքան որ տագնապի բացակայությունը եկեղեցիների մեջ : Ոչինչ այնքան ահավոր չէ իմ կարծիքով , որքան որ մեղավորները, որ վախ չունեն : Ահ՜ , որոշ մարդկանց համար ամեն բան կորսված է բացի Աստծուց և այնքան շատ են լցված Աստծո հավատքով , թե ինչպես դարձի բերի մնացած մարդկությանը» ( Քարոզ Նիկոլսոնի Վ. Պ. Տարափ Ամբիոնից կենսագրական էսքիզ Իէն Պէզլի Ր. Կ. Նահատակների Հուշարձանը Արտադրություն, 1982 , էջ 41

) :

Նորից , Վ. Պ. Նիկոլսոնը ասել է ,

      Հիշեք Ղովտի կնոջը : Նա գնաց Քրիստոնյա տնից դեպի Քրիստոսը չունեցող դժոխք , նա հեռացավ արդարամիտ մարդու ձեռքերից դեպի սատանան և դիվայինը ընդունելու:Դուք հնարավոր է որ Քրիստոնյա տանից դուրս գալով դեպի Քրիստոսը չունեցող դժոխք գնաք :
      Երբ դուք եկեղեցու անդամ էք դառնում առանց փոփոխման, ապա դա երկու անգամ ավելի շատ է ձեզ Դժոխքի զավակ դարձնում :
      Դարձյալ Քրիստոսից զրկված Քրիստոնյաները դրանք այն մարդիկ և կանայք են, որոնք կարծում են թե իրենք Քրիստոնյա են քանզի նրանք դավանել են հավատքին մեկ կամ երկու անգամ( Քրիստոսը ասել է )«Ոչ բոլորը որ Տեր , Տեր է ասում պետք է կարողանա մտնել Երկնքի Արքայություն » :
      Քրիստոսից զրկված մարդիկ կարծում են, որ իրենք փրկված են քանզի դավանել են , բայց նրանք վկայություն չունեն իրենց կյանքում: Միջին ճանապարհ գոյություն չունի կամ Դրախտ կամ Դժոխք:
      Թույլ տվեք հարցնել ձեզ , արդյոք՞ դուք Քրիստոս չունեցող Քրիստոնյա էք : Արդյոք՞ դուք անվանական Քրիստոնյա էք (միայն կոչումով Քրիստոնյա ):Դուք բոլոր կրոների թակարդները ունեք , բայց չէք զգացել : Դուք ձեր մտքում գիտեք Քրիստոսի մասին, բայց չէք կարող ասել,« Շնորհակալ եմ Աստված ես փրկված եմ»: Դուք պետք է խոնարհ լինեք ,ազնիվ եղեք Աստծո հետ , և մոռացեք ձեր գարշահոտ հպարտությունից , և ձեր նախկին դավանությունից : Դուք պետք է ներկայանաք որպես խեղճ ու կորած մի մեղավոր Քրիստոսի համար( իբիդ, էջ 41-44 ):

Մի օր Պենտեկոսը Առաքյալ Պետրոսին ասաց , « Աստված Նրան Տեր և Օծյալ արաւ , նույն Քրիստոսը որին դուք խաչեցիք »( Գործք 2:36 ) : Այո , դուք խաչեցիք Նրան : Ձեր մեղքերը Նրան խաչեցին Խաչին :Դուք մեղավոր էք ինչպես Դժոխքը : Այս ամենը սակայն ձեզ նորից չի անհանգստացնում : Դուք բավարարված էք ձեզանով : Դուք մի փոքր «կրոն» էք ցանկանում , բայց չեք ցանկանում ներկայանալ «որպես կորած մեղավոր Քրիստոսի առջև » :

« Երբ այս լսեցին , իրանց սրտերումը զղջացին , և ասացին ....Ինչ՞ անենք մարդիկ և եղբարք : Պետրոսն էլ նրանց ասեց Ապաշխարեցեք՝....» ( Գործք 2:37-38 ):

Ապաշխարհեցեք՝, Ապաշխարհեցեք : Հրաժարվեք ձեր մարած կրոնից : Մի կողմ նետեք : Ասում էք որ Քրիստոնյա էք , բայց հիպոկրատից էլ վատն էք : Նիկոլսոնը ասել է , « Դուք ասում էք որ Քրիստոնյա էք , եթե այդպես էք կարծում ,ապա ես լավ է, որ Դժոխք գնամ ու սատանայի հետ ապրեմ ,քան ձեր հետ ապրեմ » : Աղաչեք Հիսուսին ,« Հիսուս Դավիթի Որդի , ողորմություն ունեցի ինձ վրա » ( Մարկոս 10:47 ) : Կանչիր Նրան , « Հիսուս ողորմություն ունեցիր ինձ վրա , Հիսուս ողորմություն ունեցիր ինձ վրա , Հիսուս ողորմություն ունեցիր ինձ վրա » :

Ողորմություն նորից գրվեց իմ կյանքում,
Ողորմություն նորից գրվեց իմ կյանքում,
Ես մեղքերի մեջ կորած էի,
Բայց Հիսուսը նորից գրեց իմ կյանքը :

Զղջա և հանձնի քո անձը Հիսուսի ողորմությանը : Քեզ համար ուրիշ հույս չկա: Ադյոք՞ լսեցիր, թե ինչ եմ ասում : ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ ՈՒՐԻՇ ՀՈՒՅՍ ՉԿԱ : ՈՉ ՄԻ :

Դր. Տոզերը ասել է , «Քրիստոնեության համատարած վերածնունդը ,որը մեզ այսօր առավել հայտնի է Ամերիկայում կարող է ապացուցել բարոյական ողբերգությունը որից հնարավոր չէ վերականգնել նույնիս հարյուր տարի » (« Վերածնունդ հնարավոր չէ առանց բարեփոխումների » , Մութ Կյանքի Բանալիները , 1957 , 12 ) :

Ձեզ հարկավոր չէ այն ամենը, որ շատ մարդիկ ունեն Ամերիկյան եկեղեցիների մեջ : Ոչ , հեռու թող կորչեն դրանք երկրի վրայից: Ձեզ հարկավոր չէ նրանց մարած կրոնը : Ձեզ հարկավոր է կենդանի Փրկիչ : Ձեզ հարկավոր է իրական Արյուն , իրական Փրկիչից , որը իսկապես զայրացած է ձեր վրա ձեր մեղքերի համար : Ձեզ հարկավոր է Հիսուսի իրական Արյունը խաղաղեցնելու համար իրական Աստծո իրական խիստ վրդովմունքը : Կանչի - «Հիսուս ողորմի ինձ : Հիսուս ողորմի ինձ : Հիսուս ողորմի ինձ : Կանչիր Նրան քո ողջ սրտով, ինչպես որ Չինաստանում են կանչում , որտեղ այժմ մեծագույն վերածնունդ է կատարվում ժամանակակից պատմության մեջ : Նրանք կանչում են արցունքներով, «Հիսուս ողորմի ինձ : Հիսուս ողորմի ինձ : Հիսուս ողորմի ինձ » : Դուք էլ նրանց նման կանչեք Հիսուսին – մինչև որ նա կգա Աստծո Որդին Իր ապաքինող մեխից գամված ձեռքերով ձեր մոտ :

Մինչ մենք կերգենք այս փոքրիկ կրկներգը կխնդրեմ ,որ գնաք սենյակի ետևը և Դր. Կագանը ձեզ կուղեկցի դեպի աղոթարան :

Ողորմություն նորից գրվեց իմ կյանքում,
Ողորմություն նորից գրվեց իմ կյանքում ,
Ես մեղքերի մեջ կորած էի ,
Բայց Հիսուսը նորից գրեց իմ կյանքը:

(Քարոզի Վերջ)
Դուք կարող էք կարդալ Դր. Հայմերսի քարոզները յուրաքանչյուր
շաբաթ ինտերնետով www.realconversion.com կարող էք պատվիրել
«քարոզի բնագիրը»:

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Սուրբ Գիրքը քարոզից առաջ կարդաց Դր. Կրեգտոն Լ. Չեն : Մարկոս 10:46-52:
Քարոզից առաջ մեներգիչ Բենջամին Կինքէդ Գրիֆտ :
«Վերակենդանացնել Քո Աշխատանքը » ( Ալբերտ Միդլեն , 1825-1909 )