Sermons in Vietnamese
Bài giảng bằng tiếng Việt

YOU MUST HAVE THE VIETNAMESE FONT "VPSTIME.TTF" TO VIEW THESE SERMONS.

TITLE DATE
A. W. TOZER VỀ SỰ PHỤC HƯNG
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
CHẤP SỰ KINH THÁNH
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
LÀM SAO ĐỂ TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI KHĂC PHỤC
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
GIÔ-NA – TIÊN TRI CỦA SỰ PHỤC HƯNG!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST!
(Crucified With Christ!)
17 - 05 - 2020 PM
CORONAVIRUS CÓ NÊN NGĂN CHẬN CHÚNG TA KHÔNG?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
SỰ KÊU GỌI CỦA CHÚNG TA ĐỂ LÀM TRUYỀN GIÁO!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
HẾT THẢY MỌI SỰ – BÀI GIẢNG ĐẦU NĂM
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
MỘT MẢNH THIẾU CỦA LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH SOI SÁNG CHO CHÚNG TA NGÀY NAY
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
THẾ NÀO PHI-E-RƠ TRỞ THÀNH MỘT MÔN ĐỒ
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
CƠ ĐỐC NHÂN GIẢ BỊ PHÁT HIỆN!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
SỰ KHÍCH LỆ VÀ CẢNH BÁO TRONG KỲ ĐẠI NẠN – NAY VÀ TRONG TƯƠNG LAI
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
BA BẰNG CHỨNG VỀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA JÊ-SUS CHRIST
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 – 01 - 2018 PM
TRẢ GIÁ ĐIỀU GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT MÔN ĐỒ CƠ ĐỐC
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
CHÚA JÊ-SUS CHRIST THIẾT LẬP VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI TRÊN ĐẤT NHƯ THẾ NÀO
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
TẠI SAO CHÚNG TA LÀM NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM – IN EVANGELISM
(Why We Do What We Do - In Evangelism) by Rev. John Cagan
10 - 28 - 2018 AM
KINH THÁNH VÀ NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TẠI TRUNG QUỐC
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
SỰ BIẾN ĐỔI THẬT SỰ CỦA TIẾN SĨ JOHN SUNG
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
GHI CHÚ VỀ NGÀY KIÊNG ĂN CỦA CHÚNG TA VÀO THỨ BA
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
HÃY ĐỂ LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH THÚC ĐẨY BẠN!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
“GIÁ TRỊ VỀ THẦN HỌC” CỦA SPURGEON
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ĐỨC CHÚA TRỜI GỌI TỘI NHÂN ĐẦU TIÊN – LẤY TỪ C. H. SPURGEON
(God Calls the First Sinner - Adapted from C. H. Spurgeon)
05 - 06 - 2018 AM
HỄ AI ĐÃ NHẬN NGÀI!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
TIẾN SĨ HYMERS NÓI VÀO KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 TRONG CHỨC VỤ VỀ
“PHƯỚC HẠNH CỦA ĐỜI SỐNG TÔI”

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH KHIÊU DÂM SẼ TÀN PHÁ CUỘC ĐỜI BẠN!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
LỜI NẦY KÍN GIẤU CHO HỌ
(The Saying Was Hid From Them)
03 - 11 - 2018 PM
THẤY HAY TIN?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
BỞI HUYẾT NGÀI CHÚNG TA ĐƯỢC RỬA SẠCH!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
NHỜ HUYẾT HAY KHÔNG NHỜ HUYẾT
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
DÁM LÀ MỘT CƠ ĐỐC NHÂN CHIẾN ĐẤU!
(Dare to be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“DẦU CHẲNG VẬY” - NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TẠI BA-BY-LÔN
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
BA CHỮ ĐƯA RA BÍ QUYẾT CỦA HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
LUTHER VỀ NGUYÊN TỘI VÀ CÁCH CHỮA TRỊ CỦA NÓ
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẦU NGUYỆN VÀ HƯỚNG DẨN MỘT BUỔI NHÓM CẦU NGUYỆN
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
TẤM VÀ ĐƯỢC SẠCH! – DẤU ẤN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
LÀM SAO ĐỂ CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG PHÚC ÂM – BỎ QUÊN CHÂN LÝ CẦN THIẾT CHO SỰ BIẾN ĐỔI
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
7 ĐIỂM CHO NGƯỜI MỚI ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
MỖI NGƯỜI PHẢI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
KHI ĐỨC CHÚA TRỜI NHÌN THẤY HUYẾT
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
SỰ PHỤC HƯNG CHỮA LÀNH SỰ TỪ CHỐI
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
“PHƯƠNG PHÁP CỦA ÂN ĐIỂN” BỞI GEORGE WHITEFIELD, VIẾT SÚC TÍCH VÀ THÍCH HỢP VỚI ANH NGỮ HIỆN ĐẠI
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
TRẬN CHIẾN CẦU NGUYỆN TRONG SỰ PHỤC HƯNG!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
NÔ-Ê TÌM THẤY ÂN ĐIỂN!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
VÀ CỬA ĐÓNG LẠI
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
SỰ CẤT LÊN
(BÀI GIẢNG #3 VỀ LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
SỰ BUỒN RẦU ÊM NHẸ VÀ KỊCH LIỆT
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
XIN BÁNH CHO TỘI NHÂN – MỘT Ý TƯỞNG MỚI!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
BẰNG CHỨNG VỀ PHẬN LÀM CON CỦA ĐẤNG CHRIST
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
CAI-PHE - NGƯỜI LẬP MƯU GIẾT CHÚA JÊ-SUS CHRIST!
( Caiaphas – The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
SỰ ĂN NĂN LẦM LẠC CỦA GIU-ĐA
(The False Repentances of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
SỰ KHỐN KHỔ, NHỤC NHÃ VÀ KHẠC NHỔ
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
SỰ THỐNG KHỔ CỦA ĐẤNG CHRIST TRONG VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NÊ
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
NỖI ĐAU ĐỚN CỦA VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NÊ
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
CÔNG VIỆC KHÔ HÉO THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
MỘT NGƯỜI TỐT BỊ HƯ MẤT VÀ MỘT NGƯỜI XẤU ĐƯỢC CỨU!
( A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
BẠN LÀ MUỐI CỦA ĐẤT VÀ LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
SỰ CỨU CHUỘC HAY SỰ NGUYỀN RỦA – CÁI NÀO?
(Salvation or Damnation – Which?)
02 - 19 - 2017 AM
TẠI SAO NGƯỜI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM KHÔNG THÊM NGƯỜI VÀO HỘI THÁNH CHÚNG TA  (BÀI GIẢNG SỐ 4 TRONG LOẠT BÀI KÊU GÀO ĐẤU TRANH)
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
02 - 11 - 2017 PM
HÃY TỰ XÉT MÌNH NGAY BÂY GIỜ!
(Examine Youselves Now!)
02 - 05 - 2017 PM
ĐẤU THANH CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA SANDEMANIANISM (BÀI GIẢNG SỐ 3 TRONG LOẠT BÀI KÊU GÀO CHIẾN TRANH)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
ĐẤU TRANH CHO TỐI CHÚA NHẬT (BÀI SỐ 1 TRONG LOẠT BÀI KÊU GÀO ĐẤU TRANH)
(The Battle for Sunday Night - Number one in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
VŨ KHÍ CỦA TRẬN CHIẾN CHÚNG TA
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
HAI A-ĐAM (BÀI GIẢNG SỐ 90 TRONG SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
A-ĐAM, NGƯƠI Ở ĐÂU ! (BÀI GIẢNG SỐ 89 CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
LÀM SAO ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỈ
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
LƯƠNG TÂM CHAI LÌ
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
NĂM BÀI GIẢNG ĐƯỢC DÙNG TRONG SỰ BIẾN ĐỔI CỦA MỘT NHÀ TRUYỀN GIÁO TRẺ
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
HAI LÝ DO TẠI SAO NHỮNG HỘI THÁNH TRONG HOA KỲ VÀ PHƯƠNG TÂY KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM PHỤC HƯNG
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
09 - 25 - 2016 PM
GIẢI BÀY VÀ LÝ LUẬN TRONG SỰ CẦU NGUYỆN - PHẦN II  bởi Ông John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part II)
09 - 03 - 2016 PM
GIẢI BÀY VÀ LÝ LUẬN TRONG SỰ CẦU NGUYỆN - PHẦN I  bởi Ông John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part I)
09 - 02 - 2016 PM
NHỮNG THƯƠNG TÍCH CỦA ĐẤNG CHRIST
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
GIÔ-NA – TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC CHÚA TRỜI NHẬM
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
TẤM LÒNG BẠN CÓ PHẢI LÀ VÙNG ĐẤT GAI GÓC KHÔNG?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
KIÊNG ĂN VÀ CẦU NGUYỆN TRONG NHỮNG NGÀY SAU RỐT
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
ĐÊ-MA ĐÃ LÌA BỎ TA
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
SỰ MẠNH MẼ CỦA MỘT TÍNH CÁCH - Quà Tặng Tiến sĩ Hymers Trong Ngày Sinh Nhật Thứ 75 bởi Tiến sĩ C. L. Cagan
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
MỘT ĐỜI SỐNG XUNG ĐỘT
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
KHẢI TƯỢNG TRONG ĐÊM – BÀI GIẢNG PHỤC SINH
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
BẢY LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA CHÚA GIÊ-SU TRÊN THẬP TỰ GIÁ
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
MỒ HÔI ĐẪM MÁU
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
CHÚA GIÊ-SU - CHỊU KHỔ TRONG VƯỜN
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
SỨ ĐỒ PHI-E-RƠ – ĐƯỢC GỌI, BỊ CÁO TRÁCH VÀ BIẾN ĐỔI
(Peter – Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
SỰ THỐNG KHỔ CỦA ĐẤNG CHRIST
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐÃ LÌA BỎ ĐẤNG CHRIST!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
SỰ PHÁ THAI VÀ NGÀY HỒI LAI CỦA ĐẤNG CHRIST! bởi Tiến sĩ C. L. Cagan
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGÀY SAU CÙNG – SỬA LẠI VÀ MỞ RỘNG
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
DẤU CHỈ THỜI GIAN
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
NHỮNG BẰNG CHỨNG CỦA SỰ SANH BỞI NỮ ĐỒNG TRINH
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
ĐƯỜNG ĐI, LẼ THẬT, VÀ SỰ SỐNG
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
ẲN DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
HUYẾT THANH TẨY
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
GIỌT NƯỚC MẮT ĐẤNG CỨU THẾ
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
NƯỚC VÀ HUYẾT
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
HUYẾT KHÔNG HƯ NÁT VÀ CHUỘC LẠI CỦA GIÊ-SU CHRIST
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
CẦU NGUYỆN VÀ KIÊNG ĂN TRONG THỜI ĐẠI CỦA OBAMA
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
ALEXAMENOS VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA ÔNG
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
NHỮNG TÍN HỮU CHƯA ĐƯỢC BIẾN ĐỔI TRONG NHỮNG NGÀY SAU CÙNG
(BÀI GIẢNG SỐ 5 CỦA SÁCH 2 PHI-E-RƠ)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
MẸ CỦA TỔNG THỐNG REAGAN – BÀI GIẢNG NGÀY LỄ MẸ
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
SỰ GIẢI CỨU HAY SỰ NGUYỀN RỦA
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
SỐNG TRONG THỜI ĐIỂM CỦA SỰ BỘI ĐẠO
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
CHÍNH ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
TA KHỨNG – HÃY SẠCH ĐI!
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
SỰ LỰA CHỌN
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
SỰ BAN CHO KHÔNG XIẾT KỂ
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
ĐỨC CHÚA TRỜI RẤT LỚN – QUYỀN NĂNG VÀ ĐÁNG SỢ!
(A Grreat God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
SỰ ĐIÊN RỒ TRONG NGÀY LỄ GIÁNG SINH!
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
SÁU SAI LẦM ĐƯƠNG ĐẠI VỀ PHỤC HƯNG
(BÀI GIẢNG SỐ 15 VỀ PHỤC HƯNG)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon Number 15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
CHÚA CỦA SỰ PHỤC HƯNG
(BÀI GIẢNG SỐ 14 VỀ SỰ PHỤC HƯNG)
(The God of Revival - Sermon Number 14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
CẦU NGUYỆN CHO SỰ PHỤC HƯNG
(BÀI GIẢNG SỐ 13 VỀ SỰ PHỤC HƯNG)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
NGƯỜI CHÚA SỬ DỤNG TRONG CUỘC PHỤC HƯNG
(BÀI GIẢNG SỐ 12 VỀ PHỤC HƯNG)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 On Revival)
10 - 19 - 2014 PM
TẠI SAO KHÔNG CÓ SỰ PHỤC HƯNG? CÂU TRẢ LỜI XÁC THỰC!
(BÀI GIẢNG SỐ 10 VỀ SỰ PHỤC HƯNG)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ PHỤC HƯNG THẬT
(BÀI GIẢNG SỐ 9 VỀ SỰ PHỤC HƯNG)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
NGÀI SẼ LÀM SÁNG DANH TA
(BÀI GIẢNG SỐ 5 - SỰ PHỤC HƯNG)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
PHÁ VỠ XIỀNG XÍCH CỦA CÔ ĐƠN
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
CÂU KINH THÁNH CỦA TIẾN SĨ CAGAN
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
CẦN – NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHIẾN ĐẤU!
(Needed - Fighting Men!)
06 - 15 - 2014 AM
TÀU NÔ-Ê
(BÀI GIẢNG SỐ 81 CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
MA QUỈ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
(BÀI GIẢNG SỐ 79 CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
TẤT CẢ TÔI CẦN LÀ CHÚA GIÊ-SU
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
NGÀY CHÚA GIÊ-SU CHỊU CHẾT
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
PHƯƠNG PHÁP THỨ BA – SỰ BIẾN ĐỔI KHỦNG HOẢNG
(The Third Way - Crisis Conversion)
03 - 09 - 2014 PM
LÀM NÊN SỰ CỨU CHUỘC MÌNH
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
GIẢNG CÙNG DÂN NỔI LOẠN
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI KÉO TỘI NHÂN
(Where God Draws Sinners)
01 - 12 - 2014 AM
NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
SỰ CỨU RỔI QUA BA NGÔI – BÀI GIẢNG GIÁNG SINH
(Salvation Through the Trinity – A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
HUYẾT – TẦM THƯỜNG HAY QUÝ BÁU?
(The Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 AM
HỠI NGƯỜI CANH, ĐÊM THỂ NÀO?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
SỰ NHẬN LÀM CON NUÔI!
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
TRƯỞNG LÃO VÀ BÁP-TÍT TRANH ĐẤU VỚI NHAU VỀ THÁNH CA PHỔ THÔNG
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn)
10 - 27 - 2013 PM
ĐẤNG CHRIST CỦA THẬP TỰ GIÁ
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
TẠI SAO HỘI THÁNH NGŨ MÊ VÀ NGUỘI LẠNH
(HỘI THÁNH TRONG NHỮNG NGÀY SAU CÙNG - PHẦN I)
(Why Churches are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part I)
10 - 13 - 2013 PM
CƠN BẢO ĐANG TỤ
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
SỰ ĐAU KHỔ VÀ SỰ TRỊ VÌ
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
BÍ QUYẾT CỦA SỰ PHỤC HƯNG TẠI TRUNG HOA
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
VÁC THẬP TỰ GIÁ CỦA BẠN
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
CHỦ NGHĨA CHỐNG LẠI LUẬT PHÁP TẠI NƯỚC Ý
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
GIẢI THÍCH SAI VỀ ĐỨA CON TRAI HOANG ĐÀNG
(BÀI GIẢNG SỐ 1 VỀ ĐỨA CON TRAI HOANG ĐÀNG)
(Misinterpreting the Prodigal Son - Sermon Number 2 on the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
NGUYÊN MẪU CỦA SỰ CHUYỂN BIẾN
(BÀI GIẢNG SỐ 1 VỀ ĐỨA CON TRAI HOANG ĐÀNG)
(The Archetype of Conversion - Sermon Number 1 on the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 AM
MỤC TIÊU! ĐỐI TƯỢNG! CON NGƯỜI!
(The Target!  The Object!  The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
TÌM KIẾM VÀ GẬP ĐƯỢC ĐẤNG CHRIST
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG LINH HỒN LẠC MẤT
(The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
CÁI “KẸP PHÚC ÂM”
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 AM
ĐỨC TIN CỨU RỖI THEO SANDEMAN
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
CĂN NGUYÊN VỀ SỰ VINH HIỂN CỦA ĐẤNG CHRIST
(BÀI GIẢNG SỐ 14 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(
The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
SỰ CHUỘC TỘI VÀ SỰ CHỨNG MINH ĐẠT ĐƯỢC BỞI CHÚA GIÊ-SU CHRIST
(BÀI GIẢNG SỐ 13 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
CHIẾN THẮNG CỦA ĐẤNG CỨU CHUỘC
(BÀI GIẢNG SỐ 12 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
SỰ LÀM NGUÔI
(BÀI GIẢNG SỐ 11 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
NGHỊCH LÝ CỦA VIỆC CHÔN CHÚA GIÊ-SU CHRIST
(BÀI GIẢNG SỐ 10 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
SỰ DIỄN TẢ VỀ SỰ ĐỀN TỘI
(BÀI GIẢNG SỐ 9 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
SỰ YÊN LẶNG CỦA CHIÊN CON
(BÀI GIẢNG SỐ 8 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
TỘI LỔI CHUNG, TỘI LỔI RIÊNG BIỆT, VÀ CÁCH CHỮA TRỊ TỘI LỔI
(BÀI GIẢNG SỐ 7 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
CHÚA GIÊ-SU BỊ THƯƠNG TÍCH, BỊ BẦM TÍM, VÀ BỊ ĐÁNH ĐẬP
(BÀI GIẢNG SỐ 6 CỦA SÁCH Ê-SAI CHƯƠNG 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST SỰ THẬT VÀ SỰ GIẢ DỐI
(BÀI GIẢNG SỐ 5 CỦA SÁCH Ê-SAI CHƯƠNG 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ĐẤNG CHRIST - GIẢM GIÁ TRỊ TOÀN BỘ
(BÀI GIẢNG SỐ 4 CỦA SÁCH Ê-SAI CHƯƠNG 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ĐẤNG CHRIST – BỊ TỪ CHỐI BỞI QUẦN CHÚNG
(BÀI GIẢNG SỐ 3 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI CHƯƠNG 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
TỪ CHỐI LỜI RAO TRUYỀN
(BÀI GIẢNG SỐ 2 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI ĐOẠN 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
SỰ ĐAU KHỔ VÀ SỰ KHẢI HOÀN CỦA TÔI TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI!
(BÀI GIẢNG SỐ 1 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
(TỪ SỰ SÁNG TẠO ĐỀN CHIẾC QUAN TÀI)
(BÀI GIẢNG SỐ 75 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
GIÔ-SÉP VÀ CÁC ANH MÌNH
(BÀI GIẢNG SỐ 74 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
(Joseph and His Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
SỰ DI CƯ CỦA GIA-CỐP XUỐNG Ê-DÍP-TÔ
(BÀI GIẢNG SỐ 73 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
GIÔ-SÉP – HÌNH ẢNH CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST
(BÀI GIẢNG SỐ 71 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
DÂNG Y-SÁC
(BÀI GIẢNG SỐ 7O CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST
(The Ascension of Christ)
02 - 10 - 2013 AM
ĐÓI KÉM LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI!
A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 PM
HỌC THUYẾT CỦA DÂN CÒN SÓT LẠI
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
ĐUỔI NHỮNG LOÀI CHIM ĂN MỒI RA KHỎI CỦA TẾ LỄ
(BÀI GIẢNG # 68 CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
SỰ GIẢNG DẠYCỦA NÔ-Ê
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
ĐỨC TIN CỦA NÔ-Ê
(The Faith of Noah)
01 - 06 - 2013 PM
SỰ BỘI ĐẠO
(The Apostasy)
12 - 29 - 2012 PM
TÌM KIẾM CHÚA TRONG NGÀY GIÁNG SINH
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI GIẢNG TIN LÀNH
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
CON NGƯỜI QUÊN CẢM TẠ BÀI GIẢNG TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN
( BÀI GIẢNG SỐ 65 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ )
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
CUỘC HẸN CỦA BẠN VỚI SỰ CHẾT
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
QUYỂN SÁCH BỀN VỮNG
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
MARTIN LUTHER VÀ MA QUỶ
(Martin Luther and the Devil)
10 - 28 - 2012 PM
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM CHÚA! CỘNG SẢN CHƯA CÓ THỂ GIẾT NGÀI!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
XIN BÁNH CHO TỘI NHÂN
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
TẠI SAO CHÚNG TA KIÊNG ĂN
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
KIÊNG ĂN ĐỂ CHIẾN THẮNG SA-TAN
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT
(BÀI GIẢNG TRONG DỊP TẾT TRUNG THU)
(The Unknown God - A Sermon Given at the Chinese Mid-Autumn Festival)
09 - 29 - 2012 PM
SỰ GIẢNG DẠY CHÚNG TA CẦN
(The Preaching we Need)
09 - 23 - 2012 PM
NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ TIẾN SĨ JOHN R. RICE
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
SỰ ĐIỀU TRỊ CÔ ĐƠN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO LOÀI NGƯỜI
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
HỘI THÁNH BÙNG NỔ!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
TRẬN CHIẾN VĨ ĐẠI CỦA CƠ-ĐỐC-NHÂN
(The Christian's Greatest Battle)
08 - 19 - 2012 AM
BỐN SỰ THAN KHÓC TỪ ĐỊA NGỤC
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN!
(Tetelestai!)   
08 - 05 - 2012 AM
LÒNG ĐAU THƯƠNG
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
XÉ NÁT VÀ CHỮA LÀNH
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
KHINH MIỆT NHƯNG ĐÁNG YÊU!
(Despised but Lovely!)
07 - 08 - 2012 AM
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CHÚA GIÊ-XU
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 AM
TÔI THÍCH GIÁNG SINH – PHỎNG THEO TIẾN SĨ JOHN R. RICE
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
BIẾN ĐỔI THẬT SỰ - ẤN BẢN 2010
Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
TRỌNG TÂM CỦA HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO
(Church Centered Evangelism!)
01 - 25 - 2009 AM
BẠN ĐẾN VỚI CHÚA JÊ-SUS CHRIST CHƯA?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles