Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TÌM KIẾM CHÚA TRONG NGÀY GIÁNG SINH

SEEKING CHRIST AT CHRISTMAS
(Vietnamese)

bởi Tiến Sĩ R. L., Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 23, 2012


Tôi yêu mến Giáng sinh! Và tôi rất vui được thấy tất cả các bạn có mặt trong Hội Thánh buổi sáng hôm nay! Cám ơn các bạn đã đến đây! Tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ trở lại đây tối nay vào lúc 5:30 để tham dự buổi tiệc Giáng Sinh của chúng ta. Chúng ta sẽ có một thời gian rất vui! Chúc mừng Giáng sinh đến tất cả! Và cầu xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn của chúng ta đang xem trên trang mạng nầy. Chúc mừng một mùa Giáng Sinh tốt đẹp đến tất cả các bạn!

Bây giờ, trong buổi sáng hôm nay tôi muốn các bạn mở ra với tôi trong Kinh Thánh sách Tiên Tri Giê-rê-mi 29:13. Trang 803 của bản Kinh Thánh Scofield.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).

Xin mời quý vị ngồi xuống.

Đây là lời hứa được xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong sách Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 4:29 Môi-se nói, “Các ngươi tìm kiếm Ngài, nếu các ngươi tìm kiếm Ngài hết lòng …” Đây là một lời hứa xác định, “Hết lòng tìm kiếm ta, và gặp được ta.” Đó là điều rất rỏ ràng. Bạn sẽ gặp được Ngài nếu bạn hết lòng tìm kiếm Ngài. Chúa Giê-su cũng ban một lời hứa rất rỏ ràng, “Ai tìm thì gặp” (Ma-thi-ơ 7:8).

Tuy nhiên, tất cả những lời hứa nầy đều có điều kiện cặp theo. Trong Ma-thi-ơ 7:8 điều kiện được tìm thấy trong một động từ được dịch ra từ tiếng Hy-Lạp là “seeketh.” Chữ nầy mang một ý nghĩa của một người trong việc luôn luôn tìm kiếm, không phải cho một người tìm kiếm không thật tâm. Trong sách Giê-rê-mi 29:13 điều kiện là, “Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Trong sách Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 4:29 điều kiện là, “nếu các ngươi hết lòng, hết ý, tìm cầu Ngài.” Vì vậy theo lời hứa nầy cho sự tìm kiếm Chúa Giê-su Christ khi bạn tìm kiếm Ngài luôn luôn có điều kiện. Bạn phải tìm kiếm Chúa Giê-su Christ hết cả tấm lòng, với một quyết tâm mạnh mẽ, nếu bạn mong được gặp Ngài. Và sau đó thêm một điều kiện nữa, được thấy trong sách Giê-rê-mi 29:13 và sách Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 4:29. Đó là, bạn phải tìm kiếm Ngài “hết lòng của bạn,” “với tất cả tấm lòng của ngươi.” Cả hai câu nầy nói rằng bạn phải tìm kiếm Ngài với tấm lòng của bạn, không phải chỉ bằng lý trí. Trong Tân Ước Sứ Đồ Phao-lô nói với chúng ta cái lý do – “vì tin bởi trong lòng mà được xưng công bình” (Rô-ma 10:10). Nếu bạn cố gắng để tìm trong tâm trí của bạn, bạn sẽ không bao giờ tìm kiếm Chúa Giê-su. Bạn không thể tìm kiếm Ngài bằng một lý luận nào, hoặc bằng cách nghiên cứu về Ngài. Khi lần thứ hai Tiến Sĩ Cagan lảnh bằng Tiến Sĩ tại Claremont Graduate School (bây giờ là trường đại học), ông đã giới thiệu tôi cho Tiến Sĩ John Hick. Tiến Sĩ John Hick là một giáo sư thần học có tiếng tâm. Ông bắt đầu trong một Hội Thánh tin vào Kinh Thánh; nhưng cuối cùng ông hoàn toàn trở thành người theo thuyết không thể biết, gần giống như là vô thần. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Ông cố gắng để hiểu biết Chúa Giê-su với sự khôn ngoan của ông. Điều đó không bao giờ hữu hiệu. John Hick có một đầu óc thông minh, và ông nghiên cứu về giáo lý Cơ Đốc trong nhiều thập niên. Nhưng tất cả những sự học hỏi đó, ông không gặp được Chúa Giê-su Christ. Bạn phải đến với sự khiêm nhường, với một trí óc khiêm tốn, và tìm kiếm Ngài với “cả tấm lòng của bạn.” Thế, và chỉ như thế, bạn mới gặp được Ngài và được tái sanh!

Khi tôi đang học Cao Học tại Chủng Viện Golden Gate Baptist Seminary tôi biết có hai người đang lạc mất nhưng họ rất kiêu ngạo. Một người tên là Gil, người da trắng. Một người khác tên là Chang, người Đại Hàn. Cả hai đều rất kiêu ngạo và cũng rất thông minh, là sinh viên luôn được hạng A. Nhưng không có một người nào được cứu. Sau khi tôi ra trường tôi cảm thấy vui sướng vô cùng vì gặp lại họ, cả hai đều đã được biến đổi. Trước kia họ tranh luận với tôi, cười tôi và gọi tôi là “đầu óc trào lưu chính thống hạn hẹp” bởi vì tôi tin vào Kinh Thánh. Nhưng sau khi họ đã được biến đổi, họ đến với tôi khóc và xin lổi tôi. Cả hai đều đã hạ mình khiêm nhường bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Họ đã tìm và gặp được Chúa Giê-su với hết cả tấm lòng của họ, “vì bởi tin trong lòng mà được xưng công bình.” Họ nói với tôi rằng tôi đã giúp đỡ họ bằng cách nói rằng họ đã bị lạc mất. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác vui mừng sung sướng khi họ nói với tôi rằng họ đã được cứu!

Chỉ có hai hạng người trước cái nhìn của Chúa – những ai đã gặp Chúa Giê-su là khi họ tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng của họ, và hạng người thứ hai, là những ai không gặp được Ngài là bởi vì họ không tìm kiếm Ngài cách hết lòng. Vâng, chỉ có hai hạng người trong thế giới nầy trước cái nhìn của Thiên Chúa – những người giống như John Hick, không tìm kiếm Chúa Giê-su và không gặp được Ngài, và những người giống như Gil và Chang, đã tìm kiếm Chúa Giê-su với cả tấm lòng của họ và gặp được Ngài.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giêrêmi 29:13).

Sự thật lớn nầy được tìm thấy trong câu chuyện Giáng Sinh thật đẹp đẽ và kỳ diệu ra sao. Trong khi tôi ngẫm nghĩ về câu chuyện Giáng Sinh những sự thật nầy dường như nhảy vọt ra từ trang Kinh Thánh. Hiển nhiên có hai hạng người trước cái nhìn của Thiên Chúa là quá rỏ ràng và dể hiểu trong câu chuyện Giáng sinh, ngay cả những đứa trẻ cũng có thể thấy được sự khác nhau, và hiểu rằng tại sao họ khác nhau.

I. Thứ nhất, những người không tìm kiếm Chúa hết lòng.

Thứ nhất có một người mà tên của ông không có được ghi trong Kinh Thánh. Một điều chúng ta có thể biết về người nầy là ông đã làm gì với Chúa Giê-su.

Trong Giáng Sinh đầu tiên Giô-sép và Ma-ri từ Ga-li-lê đến thành Bết-lê-hem để nộp thuế cho La-mã. Thành Bết-lê-hem đầy ấp người vì họ cũng về đó trả thuế. Bết-lê-hem là một thành phố nhỏ, và đến ngày nay cũng vậy. Khi Ma-ri và Giô-sép đến đó thì ngày sinh đẽ của Ma-ri cũng đã đến. Giô-sép cố gắng để đi tìm một chổ cho Ma-ri hạ sanh. Nhưng Kinh Thánh cho biết, “Nhà quán không có đủ chổ ở” (Lu-ca 2:7). “Nhà quán” – đủ để thấy Bết-lê-hem nhỏ như thế nào. Chỉ có một cái nhà quán, và đã đầy. Chủ quán đã từ chối họ. Phải có một người đàn ông như vậy, ngay cả tên của ông cũng không được biết đến. Một người đàn ông đã nhẩn tâm từ chối một người đàn bà sắp sửa sanh nở. Bà phải mệt mỏi chập chạp đặt đứa con mình mới sanh là Chúa Giê-su vào trong một máng cỏ là chổ để cho bò, lừa ăn.

Tôi có đọc câu chuyện về một đứa bé trai học lớp hai tên là Wally đóng vai chủ quán trọ trong một vở kịch Giáng Sinh. Em đọc lời nói trong vai trò của một chủ quán. Em nói với Giô-sép, “Đi ngay lập tức. Quán trọ đã đầy.” Em đóng vai Giô-sép nói với chủ quán, “Vợ tôi đã sắp sanh rồi, ông có thể cho bà ta ở một góc nhỏ nào đó cũng được!” Wally nhìn cô con gái đóng vai Ma-ri, và cậu ta khóc, và cậu ấy quên những gì mình phải nói tiếp. Đằng sau bức màn sân khấu, người nhắc tuồng nói, “Trở lại với vỡ kịch.” Wally nói, “Ở đây không còn chổ. Đi kiếm chổ khác đi.” Ma-ri và Giô-sép đi ra, và nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của Wally. Rồi và ngay lúc đó cậu thay đổi cả câu chuyện Giáng Sinh. Cậu khóc và la lớn, “Chờ một chút! Đừng đi! Cô ấy có thể ở trong phòng của Tôi!” Khán giả hoan hô nhiệt liệt. Không một người nào phiền trách Wally. Họ vui mừng vì một đứa bé trai đã thay đổi câu chuyện Giáng Sinh!

Một người chủ quán trọ dể sợ, ích kỷ làm sao! Nhưng mà bạn đã biết như tôi cũng như tôi rằng có những người ích kỷ, xấu xa không muốn làm bất cứ điều gì cho Chúa Giê-su. Chẵng hạn như, một con người lạnh nhạt giống như vậy đã lấy những hình ảnh Giáng sinh ra khỏi Xa Lộ Pacific Coast ở Santa Monica trong năm nay. Một người xấu xa khác đã cố gắng giựt lấy cây thông Giáng Sinh ra khỏi nhà nghỉ của những người già, nghèo khó, cô đơn ở Newhall, California. Một người khác dùng quyền lực cấm những trẻ em ở Plano, Texas gởi thiệp Giáng Sinh đến những người lính đang ở Áp-ga-nít-tan. Vâng, thật sự có những người giống như vậy vừa lạnh nhạt và ác độc, không có chổ nào trong lòng của họ để dành cho Chúa Giê-su. Họ quá bận rộn cho những buổi tiệc của và bạn bè của họ vì vậy mà họ không có thì giờ đến với Hội Thánh trong ngày Lễ Giáng Sinh. Một số người chỉ trích giận dữ, chưởi rủa tôi trên trang mạng bởi vì tôi mời gọi bạn đến với Hội Thánh trong đêm Giáng Sinh và đêm Giao Thừa. Họ gọi tôi là bạo chúa vì tôi mời bạn đến nhà thờ tối mai – trong đêm Giáng sinh. Nhưng họ không có một lời nào than phiền khi bạn đến sàn nhảy disco hoặc một buổi tiệc nhậu. Chúng ta hãy đối diện với sự thật – người giống như vậy là người không có Chúa và là người vô thần vô tâm giống như người chủ quán trọ. Ông từ chối một người đàn bà nghèo đang mang thai và để cho bà ta sanh trong chuồng của súc vật! Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót đến tâm địa xấu xa của họ, một linh hồn nhiểm đầy tội lổi! Đừng lắng nghe những người giống như vậy! Hãy đến với Hội Thánh tối mai – trong đêm Giáng Sinh! Và cũng đến đây trong đêm Giao Thừa!

Rồi đến vua Hê-rốt. Những nhà thông thái cho ông hay rằng Chúa Giê-su, vua dân Do Thái mới sanh ra. Hê-rốt bảo họ tìm kiếm Chúa Giê-su và cho ông biết để ông cũng đến và thờ lạy Ngài. Nhưng thật ra ông không muốn Chúa Giê-su. Ông sợ rồi đây địa vị làm vua của ông bị tước đoạt. Thật ra ông muốn loại trừ Chúa Giê-su, và giết Ngài.

Ngày nay có rất nhiều người giống như vua Hê-rốt. Họ nói họ muốn thờ phượng Chúa Giê-su. Thậm chí họ đến với Hội Thánh, hát Thánh ca và làm ra vẽ như là họ yêu mến Chúa Giê-su. Nhưng thật sự họ sợ mất đi một số lợi ích của đời nầy nếu đặt Chúa Giê-su là ưu tiên trong đời sống của họ. Họ sợ sẽ mất tiền của, hay họ sợ mất bạn bè, hoặc họ sợ mất một số cơ hội tốt nào đó. Vì vậy mà họ giả bộ yêu mến Chúa Giê-su, nhưng thật sự họ không muốn đặt Ngài trên tất cả. Họ không tìm kiếm Chúa Giê-su. Họ không hết lòng tìm kiếm Ngài.

Chúng tôi thường in ra từng lời từng chữ của những bài giảng và phát ra cho mỗi người sau giờ thờ phượng. Khi Ông Mencia trò chuyện với những người trong phòng tư vấn, thì ông hỏi họ có đọc những bài giảng đó mỗi ngày không. Họ thường trả lời rằng, “Không.” Họ chỉ mất khoảng chừng 15 phút để đọc một bài giảng, nhưng họ không đọc. Chúng ta thấy họ giống như Hê-rốt thế nào rồi. Họ nói họ muốn Chúa Giê-su, nhưng họ không thể để ra 15 phút mỗi ngày để tìm kiếm Ngài! Những người như vậy không bao giờ thấy Chúa Giê-su. Tại sao?

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Giống như Hê-rốt, họ không hết lòng tìm kiếm Chúa Giê-su. Đó là tại sao họ không có tìm thấy Ngài! Rất đơn giản như vậy!

Rồi đến những chuyên gia kinh luật trong Do Thái. Hê-rốt hỏi họ Đấng Christ phải sanh tại đâu. Họ là những học giả Kinh Thánh. Họ học Kinh Thánh mỗi ngày. Họ hiểu biết tường tận nơi Chúa Giê-su sinh ra. Họ lập tức trưng dẩn sách Mi-chê 5:2 trong Kinh Thánh Cựu Ước,

“Hỡi Bết-lê-hem, Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên …” (Michê 5:1).

Những nhà kinh luật trả lời, “Ngài sanh tại Bết-lê-hem.” Bây giờ chỉ mất độ khoảng 30 phút đi bộ từ đó đến Bết-lê-hem. Họ có đi đến Bết-lê-hem để tìm kiếm Chúa Giê-su Christ không? Không, họ không đi. Họ thỏa mản trong sự hiểu biết Kinh Thánh. Nhưng họ không tìm kiếm chính Chúa Giê-su Christ. Cho nên, dĩ nhiên, là họ không bao giờ tìm thấy Ngài. Họ đi xuống Địa Ngục bởi vì chính họ không để ra được 30 phút để tìm kiếm Chúa Giê-su Christ cho chính họ! Con người ngày nay có giống như vậy không? Dĩ nhiên. Họ là những loại người chỉ thỏa mãn khi ngồi trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật mà không muốn tìm kiếm thêm bất cứ điều gì khác. Ngay cả một số người cũng không muốn đi vào phòng tư vấn, mặc dù họ biết rỏ họ chưa thật sự được tái sanh. Họ biết họ không có những gì Bác Sĩ Chan có, hay những gì bà Salazar có. Họ biết họ không có những gì như Anthony hoặc Jack hoặc John Samuel có. Họ biết họ không có những gì mà Soriya và Lara có. Họ biết họ thật sự không có Chúa Giê-su Christ. Nhưng, giống như những thầy kinh luật, họ quá làm biếng để thay đổi bất cứ điều gì! Họ đọc Kinh Thánh. Họ lắng nghe bài giảng. Nhưng họ chỉ làm bấy nhiêu đó thôi.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Bạn có hết lòng tìm kiếm Chúa Giê-su Christ không? Nếu không có, thì đó là tại sao bạn không gặp Ngài được! Chỉ đơn giản như vậy! Khi Ông Mencia hỏi bạn rằng bạn có đọc bài giảng mỗi ngày không, bạn trả lời, “Ồ, không, không phải mỗi ngày.” Bạn đã không quá quan tâm đến điều đó! Bạn không thể tìm kiếm Chúa Giê-su Christ như vậy. Chúa Giê-su nói, “Cố gắng để vào” (Lu-ca 13:24). Nhưng bạn đã không cố gắng. Bạn chỉ đến với Hội Thánh, quá ngũ mê trong tội lổi mà không tìm kiếm Chúa hết lòng. Những thầy kinh luật đó không bao giờ chịu thức dậy. Cuối cùng họ phải bị chết mất trong Địa Ngục. Đó là những điều gì sẽ xảy ra cho bạn nếu bạn chỉ giữ việc đi nhà thờ mà không chịu tìm kiếm Chúa Giê-su Christ. Cầu xin Đức Chúa Trời tỉnh thức bạn!

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

II. Thứ hai, những người tìm kiếm Chúa hết lòng.

Tôi đã đi lố giờ, nhưng tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn. Thứ nhất, là những người chăn chiên. Họ đang chăn bầy trong buổi tối hôm đó. Một thiên sứ hiện đến và phán với họ rằng Đấng Christ là Chúa đã được sinh ra tại Bết-lê-hem. Thiên sứ cho họ dấu hiệu là một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

Tôi có đến nơi Cánh Đồng của Những Người Chăn đó. Chỉ khoảng 5 phút đi bộ từ chổ đó đến chổ Chúa Giê-su sanh ra. Những người chăn không chần chờ. Họ cũng không lo lắng cho chuyện gì có thể xảy ra cho đàn chiên của họ. Con chó có thể giết một hoặc hai con chiên. Ăn trộm có thể đến ăn cắp chiên. Nhưng họ không lo lắng về những chuyện đó. Họ biết rằng tìm kiếm Chúa Giê-su là quan trọng hơn một hai con chiên! Vì thế, Kinh Thánh chép rằng, “Họ vội vàng đi đến đó, và thấy … Con trẻ nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:16). Họ vội vã. Họ không để bất cứ điều gì ngăn trở họ trong việc đến với Chúa Giê-su. Họ đến với tinh thần vội vả. Ôi chao ôi, vui mừng biết chừng nào khi thấy những bạn trẻ đến với Chúa Giê-su “một cách vội vả” mau mắn, giống như những người chăn chiên! Lara đã đến với Chúa sốt sắng như vậy. Karen cũng đến giống như vậy. Họ chỉ có mấy ngày ở đây trước khi họ dốc lòng tìm kiếm Chúa, và đã gặp được Ngài, như Giê-rê-mi 29:13 đã nói!

Ngoài ra, những nhà thông thái cũng vậy. Họ rời nhà của họ, họ từ giã vợ con, với những con lạc đà từ Ba-by-lôn thẳng tiến về phía Tây. Họ trãi qua sa mạc dài khoảng 600 dặm. Họ đương đầu với thời tiết nóng và lạnh. Họ có thể gập nguy hiểm với những tên trộm cướp. Họ phải trãi qua phía Bắc của sa mạc trong nhiều tuần lễ, ngang qua sông Giô-đanh, cho đến khi họ tới Giê-ru-sa-lem, đi theo ánh sao mà Đức Chúa Trời đã sắm sẳn để chỉ dẩn cho họ. Họ đến ngay chổ Hài Nhi Giê-su sanh ra và dâng lễ vật cho Ngài. Bạn có hình dung ra được những sự khó khăn và tốn kém khi trãi qua cuộc hành trình như vậy mà không có xe hơi, xe lửa, đường tráng nhựa, không có nhà trọ để ở, không chổ để nghĩ, và chỉ đi bằng lạc đà không? Và họ phải trãi qua một đoạn đường dài. Nó có thể phải mất vài tháng. Nhưng họ đã đến. Chắc chắn những nhà thông thái đó là thí dụ toàn hảo cho đoạn văn chúng ta,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Họ tìm kiếm Chúa Giê-su với cả tấm lòng – và họ đã gặp được Ngài, như lời hứa trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc.

Mỗi tháng tôi đều nhận được tạp chí Tiếng Của Những Người Tử Vì Đạo The Voice of the Martyrs. Tôi ước mong rằng bạn sẽ vào trang mạng www.persecution.com, dâng hiến vài đồng, và yêu cầu họ gởi cho bạn cuốn tạp chí đó. Tôi đọc nó thường xuyên. Nó nói về những người trẻ giống như bạn – ở những nơi như: Ấn-độ, Su-đăng, Ê-thi-ô-pi, Pa-kết-tăn, I-răn, Cu-ba, Trung-Hoa, Myanmar, và những chổ khác trên thế giới. Những người trẻ ở đó gặp nhiều khó khăn nguy hiểm khi họ trở thành Cơ Đốc Nhân. Thật sự họ gặp rất nhiều nguy hiểm khi họ trở thành Cơ Đốc Nhân. Một số bị bỏ tù. Một số bị tra tấn. Số khác thì bị giết. Một số thẩm chí bị bỏ độc, hoặc bị tạt ác-xít vào mặt. Và họ vẩn đến – cả hàng trăm hàng ngàn người – đến với Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời. Họ giống như những Nhà Thông Thái. Có những bạn trẻ Ấn-độ Giáo, và Hồi-Giáo, và Cộng Sản đến với Chúa Giê-su Christ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Quả thật Cơ Đốc Giáo đã bùng nổ trong Thế Giới Thứ Ba sáng hôm nay. Mỗi giờ có khoảng 700 bạn trẻ Trung Hoa đến với Chúa Giê-su tại đất nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Hiện tại bây giờ có khoảng 120 triệu Cơ Đốc Nhân tại nơi đó! Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đến đây vào tối mai để được nghe Tiến Sĩ Chung nói về vấn đề đó! Và họ phải mạo hiểm rất nhiều khi họ trở thành Cơ Đốc Nhân. Nhưng họ có được sự tha thứ tội lổi từ Đấng Cứu Thế. Họ có lý do để sống khi họ tin cậy Đấng Cứu Rổi. Họ nhận được sự sống đời đời khi họ đến với Chúa Giê-su và tin cậy Ngài. Thật sự không có gì nguy hiểm cho bạn tại đây, trên đất nước Hoa Kỳ. Không có lý do gì để bạn từ chối bước theo gương của họ. Và Đấng Cứu Rổi nói với bạn sáng nay rằng,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự Giá để đền tội cho bạn. Ngài đổ Huyết ra để rửa sạch tội lổi cho bạn. Ngài sống lại từ kẻ chết để ban cho bạn sự sống đời đời. Ngài chỉ đồi hỏi nơi bạn là từ bỏ đời sống củ, đời sống tội lổi, để tìm kiếm Ngài và tìm kiếm Ngài một cách hết lòng cho đến khi gặp được gặp Ngài. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn để bạn tìm kiếm Chúa hôm nay, trong Chúa Nhật Giáng Sinh nầy!

Xin vui lòng đứng lên và hát bài Thánh Ca số 5 trong tập nhạc Giáng Sinh của bạn.

Hỡi môn đồ trung tín dìu dắt nhau vui hát du dương,
   Vô nơi Bết-lê-hem, chiêm ngưởng thật tận tường.
Chúa tể muôn sứ thánh, nay Giáng sinh chổ tầm thường;
   Mau mau cùng nhau đến tôn thờ;
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
   Mau đến nơi đây tôn thờ, Chúa Christ Vua ta.

Ban âm nhạc thiên sứ đều trổi vang lên khúc hân hoan!
   Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng;
Sáng danh Cha nơi cao, vinh hiển qui Chúa mọi đàng!
   Mau mau cùng nhau đến tôn thờ;
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
   Mau đến nơi đây tôn thờ, Chúa Christ Vua ta.
     (“Hỡi Môn Đồ Trung Tín,” viết bởi John F. Wade, 1710-1786;
       dịch ra bởi Frederick Oakeley, 1802-1880).

Nếu bạn muốn nói chuyện với Tiến Sĩ Cagan hoặc là tôi về việc trở thành một Cơ Đốc Nhân thật sự, về sự tha thứ tội lổi bởi Chúa Giê-su, xin vui lòng bước ra khỏi chổ ngồi của bạn và đi về phía sau hội trường. Tiến Sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến chổ yên lặng, nơi đó chúng tôi sẽ nói chuyện và cầu nguyện cho bạn. Chúng ta sẽ hát câu thứ ba trong khi họ đi ra.

Hoan nghinh Thần Nhân Giê-su giáng sanh ở giữa chúng tôi,
   Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời;
Đấng Cha sai giáng sanh trong xác thịt ấy Đạo Trời;
   Mau mau cùng nhau đến tôn thờ;
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
   Mau đến nơi đây tôn thờ, Chúa Christ Vua ta.

Bác Sĩ Chan, xin vui lòng thay mặt chúng tôi để cầu nguyện.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Kyu Dong Lee: Ma-thi-ơ 2:1-11.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ” (bởi Phillips Brooks, 1835-1893).


DÀN BÀI CỦA

TÌM KIẾM CHÚA TRONG NGÀY GIÁNG SINH

bởi Tiến Sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

(Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 4:29; Ma-thi-ơ 7:8; Rô-ma 10:10)

I.   Thứ nhất, những người không tìm kiếm Chúa hết lòng, Lu-ca 2:7;
Mi-chê 5:2; Lu-ca 13:24.

II.  Thứ hai, những người tìm kiếm Chúa hết lòng, Lu-ca 2:16.