Sermons in Khmer(Cambodian)
សេចក្ដីអធិប្បាយក្នុងភាសាខ្មែរ

YOU MUST HAVE THE KHMER FONT PACK TO VIEW THE CAMBODIAN CHARACTERS.

Dr. Hymers holding Hannah
លោកបណ្ឌិតហែមើរ(Hymers), ចៅស្រី ហាណា, អ្នកស្រីហែមើរ, លេស្លី និង ចីនហែមើរ

សូមចុចទីនេះសម្រាប់សំបុត្រនៅថ្ងៃណូអែលរបស់លោកបណ្ឌិត ហាយមើស៍ ២០១៨

TITLE DATE
ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ១ផ្នែកដែលបាត់បានបំភ្លឺយើងសព្វថ្ងៃនេះ
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
របៀបដែលពេត្រុសបានក្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
គ្រីស្ទានក្លែងក្លាយដែលត្រូវបានរកឃើញ!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ទឹកភ្នែកក្នុងការអធិស្ឋាន
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ការរស់ឡើងវិញឥឡូវ!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 AM
រលើកទឹកចិត្ដ និងការព្រមានក្នុងគ្រាវេទនា ឥឡូវនេះ និងនាអនាគត
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 AM
ការទុក្ខសោកនៃគេតសេម៉ាណី
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ទាហានរបស់គេឌាន!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 AM
អ្វីដែលត្រូវលះបង់ដើម្បីក្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
របៀបដែលព្រះគ្រិស្ដនឹងតាំងនគររបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ព្រះគម្ពីរ និងជនក្បត់ចំពោះក្រុមជំនុំតាមតំបន់
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
មូលហេតុដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើ ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
រឿងសំងាត់នៃភាពជោគជ័យក្នុងប្រទេសចិន!
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
ប្រទេសចិ ន- ទ្វារបើកចំហ
(China - The Door Is Open!)
09 - 30 - 2018 AM
តើអ្នកនឹងត្រូវទុកឲ្យនៅឬទេ?
(With Dr. John Sung at a Liberal Seminary)
09 - 23 - 2018 PM
ការប្រែចិត្ដពិតប្រាកដរបស់លោកបណ្ឌិត ចន សាំង
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
តើអ្នកនឹងត្រូវទុកឲ្យនៅឬទេ?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
ទីសំគាល់នៃគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
គាត់បានឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើ!
(He Saw Men As Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
របៀបដើម្បីដឹកនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រិស្ដ ការប្រឹក្សាសម្រាប់ការប្រែចិត្ដ
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ការផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំដើមដំបូង
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
មេរៀនអំពីការតមនៅថ្ងៃអង្គារ៍
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
ការយកឈ្នះលើពួកអារក្សដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយ - អារក្សបែបយ៉ាងនេះ
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
សេចក្ដីល្បួងរបស់ព្រះគ្រិស្ដ និង ការធ្លាក់ចុះរបស់សាតាំង!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
ពួកសិស្ស និងពួកអារក្ស
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
វិធីសាស្រ្ដនៃការបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ខ្យល់ព្យុះនៃទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
ការត្រាស់ហៅទៅកាន់ភាពជាសិស្ស
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ការអធិប្បាយពីឈើឆ្កាង
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
ចូរឲ្យពាក្យទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរជួយជម្រុញអ្នក!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
ត្រូវគេចំអកមើលងាយ តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេញទី!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
«ខ្លឹមសារសំខាន់នៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរទាំងអស់»របស់លោកស្ពឺជិន
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរបស់មនុស្ស
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
នៅក្នុងព្រះគ្រិស្ដតែមួយគត់!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
លោកបណ្ឌិត ហាយមើស៍បង្រៀននៅថ្ងៃខួបទី៦០ឆ្នាំក្នុង ព័ន្ធកិច្ចរបស់គាត់
«ព្រះពរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ»

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
ភស្ដុតាង៣នៃការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ការវាយ ការបោច ភាពអាម៉ាស់ខ្មាស និងការស្ដោះទឹកមាត់
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហ្គេមជាវីដីអូ និងរូបអាសអាភាសនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នក!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
ចូរប្ដេជ្ញាចិត្ដដើម្បីរងទុក្ខវេទនា
(Determined to Suffer)
03 - 10 - 2018 PM
ពួកគេបានបោះបង់ចោលទ្រង់ ហើយរត់ចោលទ្រង់
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ការក្បត់ និងការចាប់ខ្លួនរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
ការថ្ងូររបស់ព្រះគ្រិស្ដក្នុងគែតសេម៉ានី
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
ការឃើញ ឬការជឿ?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ យើងត្រូវបានស្អាត!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
បើមានព្រះលោហិត ឬក៏គ្មានព្រះលោហិត
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ចូរមានចិត្ដក្លាហានដើម្បីធ្វើជាគ្រីស្ដបរិស័ទដែលច្បាំង
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
«តែបើមិនជួយទេ» មនុស្សរបស់ព្រះនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ឺឡូន
("But If Not" - God's Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ហេរ៉ូឌ និងយ៉ូហាន
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
របៀបដើម្បីអធិស្ឋាន និងរបៀបដើម្បីរៀបចំការប្រជុំគ្នាអធិស្ឋាន
(How to Pray and Conduct a Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ចូរលាង ហើយឲ្យបានជាស្អាតចុះ! ការតំណាងនៃការប្រែចិត្ដ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
របៀបដើម្បីរៀបចំសេចក្ដីអធិប្បាយបែបផ្សាយដំណឹងល្អ – សេចក្ដីពិតដែលត្រូវបានភ្លេចដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការប្រែចិត្ដពិតប្រាកដ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ចំណុចចំនួនប្រាំពីរសម្រាប់អ្នកទើបប្រែចិត្ដថ្មីៗ
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
ការរស់ឡើងវិញមិនមែនជាការជ្រើសរើសតាមចិត្ដ!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
មនុស្សទាំងអស់គ្នាផ្សាយដំណឹងល្អ!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
ការរស់ឡើងវិញសម្រាប់ការរួចជីវិត
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
នៅពេលព្រះទតឃើញឈាម
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
សូមទ្រង់មេត្តាបើកឲ្យទូលបង្គំឃើញសិរីល្អទ្រង់ផង
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ការរស់ឡើងវិញព្យាបាលការបដិសេធមិនទទួល
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ចិត្ដស្រែកយំសម្រាប់ការរស់ឡើងវិញ!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
ចម្បាំងខាងសេចក្ដីអធិស្ឋាននៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
“វិធីសាស្រ្ដនៃព្រះគុណ” ដោយលោកជោហ្គ វាយហ្វៀល បង្រួម ហើយយកលំនាំតាមភាសាអង់គ្លេសសម័យបច្ចុប្បន្ន
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ក្រុមជំនុំថាបាណាខលបាទីស្ទថ្មី
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
ណូអេប្រកបដោយព្រះគុណ!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
ដំណឹងល្អត្រូវបានធ្វើជានិមិត្ដរូបដោយសារទូករបស់លោកណូអេ
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ការរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
សេចក្ដីសង្រ្គោះសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបាន
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
រួចគេបិទទ្វារ
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ការរំដោះត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្កប់ចិត្ដតែប៉ុណ្ណោះ
( Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ការលើកឡើង
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
ភាពទុក្ខសោកដែលស្រទន់ ហើយឃោរឃៅ
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
ការសូមនំបុ័ងសម្រាប់មនុស្សមានបាប – គំនិតថ្មីមួយ
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ភស្រ្ដុតាងនៃភាពជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Proof of Christ's Sonship)
04 - 15 - 2017 PM
កៃផា បុរសដែលរៀប គម្រោងការណ៍សំឡាប់ព្រះគ្រិស្ដ!
(Caiaphas – The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
ការប្រែចិត្ដក្លែងក្លាយរបស់យូដាស
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
ការវាយនឹងរំពាត់ ភាពអាម៉ាស់ខ្មាស់ និងការស្ដោះទឹកមាត់
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ការកើតទុក្ខជាខ្លាំងរបស់ព្រះគ្រិស្ដនៅក្នុងគេតសេម៉ាណី»
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
កិច្ចការស្វិតក្រៀមនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះ
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
មនុស្សល្អម្នាក់បានបាត់បង់ ហើយមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់បានសង្រ្គោះ!
( A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដី អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីយ!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
អំពើបាបមិនអាចអត់ទោសបាន រៀនទី១ក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរតាមលក្ខណះប្រព័ន្ធ
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
សេចក្ដីសង្រ្គោះ ឬការវិនាស តើមួយណា?
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
មូលហេតុដែលគ្រូដើរអធិប្បាយមិនបន្ថែមមនុស្សទៅក្នុងក្រុមជំនុំយើង
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
02 -11 - 2017 PM
ចូរពិចារណាមើលខ្លួនឯងឥឡូវនេះ!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
ការច្បាំងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិសានដីម៉ាននិយម
(សេចក្ដីអធិប្បាយជាស៊េរីលេខ៣នៃការស្រែកយំខាងការច្បាំង)
(The Battle Against Sandemanianism  - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
ការច្បាំងសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ (មេរៀនលេខមួយជាស៊េរីចំពោះការស្រែកយំនៃការច្បាំង)
(The Battle for Sunday Night- Number one in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
គ្រឿងសស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើង
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ឆ្នាំនៃឋាននរក – ឆ្នាំនៃការរស់ឡើងវិញ
(A Year of Hell - A Year of Revival! )
01 - 01 - 2017 PM
ថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅក្នុងឋាននរក ២០១៦
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
អ័ដាម២នាក់ (សេចក្ដីអធិប្បាយទី៩០ពីកណ្ឌលោកុប្បត្ដិ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ចូរចេញពីកណ្ដាលពួកគេ!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
របៀបដើម្បីឈកឆ្នះលើអារក្ស
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ពួកអារក្សសព្វថ្ងៃនេះ
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
បញ្ញាចិត្ដដែលរលាក
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
សេចក្ដីអធិប្បាយចំនួនប្រាំនៅក្នុងការប្រែចិត្ដរបស់គ្រូអធិប្បាយវ័យក្មេងម្នាក់
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
មូលហេតុ២យ៉ាងដែលក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក និងនៅប្រទេសលោកខាលិចមិនមានបទពិសោធន៍ការរស់ឡើងវិញ
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
09 - 25 - 16 PM
សាតាំង និងការរស់ឡើងវិញ
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
លំដាប់លំដោយ និងការជជែកតវ៉ាក្នុងសេចក្ដីអធិស្ឋាន ភាគទី២ ដោយលោក
(Order and Argument and Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
លំដាប់លំដយ និងការជជែកតវ៉ាក្នុងសេចក្ដីអធិស្ឋាន ភាគទីមួយ  ដោយលោក
(Order and Argument in Prayer- Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការរស់ឡើងវិញ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ការចូលទៅក្នុងនគរព្រះតាមរយៈទុក្ខ វេទនាជាច្រើន
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ចូរនាំពួកគេចេញពីវាលនៃអំពើបាប!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ចក្ខុវិស័យនៃការរស់ឡើងវិញ
(A Vision of Revival)
07 - 31 - 2016 PM
របួសរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
របស់ល្អដែលមកតាមរយៈសេចក្ដីអធិស្ឋាន
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
លោកយ៉ូណាស ពីស្លាប់ទៅឯជីវិត!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ការបង្រៀនរបស់លោកបណ្ឌិត លីនអំពីសេចក្ដីអធិស្ឋាន និងការប្រជុំអធិស្ឋាន
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតប
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
របៀបដើម្បីស្គាល់បំណងព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះ
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាច រួចពីទោសនៅក្នុងនរកបាន?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
ការតម និងការអធិស្ឋាននៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
លោកដេម៉ាសបានលះចោលខ្ញុំហើយ!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
កម្លាំងនៃចរិកលក្ខណះរបស់មនុស្សម្នាក់ វិភាគទានចំពោះលោកបណ្ឌិតហាយមើស៍នៅថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ៧៥ឆ្នាំរបស់គាត់ ដោយលោកបណ្ឌិត
(The Strenght of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
ជីវិតនៃចម្បាំង
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ការជាក់ស្ដែងនៅពេលយប់ សេចក្ដីអធិប្បាយនៅថ្ងៃរំលឹកដល់ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ព្រះបន្ទូលចុងក្រោយទាំង៧របស់ ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
របៀបដែលយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតត្រូវបំផ្លាញដោយសារអារក្សសាតាំង
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
ញើសដែលជាឈាម
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ព្រះយេស៊ូវ – ការរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងសួនច្បារ
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
ចូរជួយសង្រ្គោះមនុស្សដែលកំពុងតែវិនាស
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ពេត្រុសត្រូវបានត្រាស់ហៅ ចាក់ចុចចិត្ដ ហើយប្រែចិត្
(Peter – Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
របៀបដែលប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសដ៏មានអំណាចមួយ! ដោយលោកបណ្ឌិត
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨៨ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ការរងទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ព្រះគ្រិស្ដដែលត្រូវបានព្រះវរបិតាចោល
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ការពន្លូតកូន និងការយាងមកជាលើកទី២របស់ព្រះគ្រិស្ដ! ដោយលោកបណ្ឌិត
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
ទីសំគាល់នៃគ្រាចុងក្រោយបំផុត ដែលបានកើតឡើងថ្មីៗ ហើយមានកាន់តែច្រើនឡើងៗ
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
ចូរយកគ្រិស្ដបរិស័ទនៅទីក្រុងថែស្សាឡូនីចទុកជាគំរូរបស់អ្នក!
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
ទីសំគាល់នៃសម័យកាលទាំងឡាយ
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
ភស្ដុតាងនៃកំណើតក្នុងស្រ្ដីព្រហ្មចារី
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
យ៉ូសែប និងព្រះយេស៊ូវ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨៦ ពីគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
មេរៀនជីវិតពីលោកអ័ប្រាហាំ និងអ៊ីសាក់
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨៥ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Life Lessons from Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
ផ្លូវ សេចក្ដីពិត និងជីវិត
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
រឿងប្រៀបប្រដូចនៃអ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជ
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ការប្រែចិត្ដ និងការត្រាស់ហៅរបស់លោកអេសាយ
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
ការប្រែចិត្ដរបស់លោកលូសើរ
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ភាពស្មោកគ្រោកទាំងស្រុងរបស់អ្នក ដោយលោក បណ្ឌិត
Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 18 - 2015 PM
វិជ្ជាត្រិះរិះពីការឆេះឆួល
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
ព្រះលោហិតដែលសំអាតបាប
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
ទឹកនេត្រារបស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
របៀបដើម្បីអធិស្ឋានសំរាប់ការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ២២ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
ទឹក ហើយនិងឈាម
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ព្រះលោហិតដ៏មិនចេះពុករលួយ ហើយអាចប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានដែលសហការគ្នា ហើយនិងសេចក្ដីសន្យានៃការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី២១ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(United in Prayer and the Promise of Revival - Sermon #21 on Revival)
09 - 07 - 2015 PM
គោលលទ្ធិដ៏ធំនៃការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី២០ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
ការអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី១៩ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Praying for the Holy Spirit - Sermon #19 on Revival)
09 - 04 - 2015 PM
សារៈសំខាន់នៃក្រុមជំនុំតាមតំបន់
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
ការខំប្រឹងប្រែងអធិស្ឋាន “ទាល់តែអ្នកទទួលបានអ្វីដែលអ្នកសូម”
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!" )
08 - 23 - 2015 PM
កាលណាអ្នករាល់គ្នាតមអាហារ
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
ទាហានដែលអធិស្ឋានសំរាប់ចម្បាំងនៅសព្វថ្ងៃនេះ
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
ការសូមនំប៉ុងសំរាប់មនុស្សមានបាប
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
ការតម ហើយការអធិស្ឋាននៅគ្រាដែលមនុស្សបោះបង់ចោលព្រះ
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
មូលហេតុដែលអារក្សសាតាំងមិនចង់ឲ្យអ្នកតម ដើម្បីឲ្យ មនុស្សប្រែចិត្ដជឿព្រះ
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
ការអធិស្ឋាន ហើយនិងការតមនៅសម័យលោកអូបាម៉ា
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
វិធីសាស្រ្ដដើម្បីបង្កើតសិស្ស គម្រោងការណ៍ដែលដំណើរពិតប្រាកដ
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
ទ្រង់នឹងក្រុងខ្ញុំជាប់
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
នៅជាមួយគ្នាយើងខ្លាំង នៅម្នាក់ឯងយើងខ្សោយ
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
មនុស្សចំអកនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៦ ពី២ពេត្រុស)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
អាឡែសែមែណោស និងព្រះរបស់គាត់
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
សមាជិកក្រុមជំនុំដែលមិនប្រែចិត្ដក្នុងគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៥ ពីគម្ពីរ២ពេត្រុស)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
ទេវតាដែលធ្លាក់ចុះ – ការព្រមានចំពោះមនុស្សដែលដួលចុះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៤ ពីកណ្ឌ២ពេត្រុស)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
ទីសំគាល់នៃការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទ
(Signs of Christ's Coming)
05 - 17 - 2015 AM
ម្ដាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៊ែហ្គិន – សេចក្ដីអធិប្បាយ នៅថ្ងៃទិវារបស់ម្ដាយ
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
ការប្រោសឲ្យរួច ឬការវិនាសហិនហោច
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
ការរស់នៅក្នុងគ្រាដែលមនុស្សបោះបង់ចោលព្រះ
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
ព្រះអង្គសង្រ្គោះដែលប្រទានជីវិត!
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯង
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
ការប្រែចិត្ដរបស់ពេត្រុស
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងសួនច្បារគេតសេម៉ានី
(Christ's Prayer in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 - 2015 PM
ការសំអាតជាថ្មី – ការតភ្ជាប់នឹងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
(Regeneration – The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
សត្វពស់ និងព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
ខ្ញុំចង់ដែរ ឲ្យជាស្អាតទៅ
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
អំណោយទានទ្រង់ដ៏រកថ្លែងពុំបាន
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
បញ្ជីនាៗ និងបញ្ជី
(The Books and the Book)
01 - 25 - 2015 AM
មូលហេតុដែលប្រទេសអាមេរិក មិនមែនជាពាក្យទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរ
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅថ្ងែ «សិទ្ធិទៅឯជីវិត» ថ្ងៃអាទិត្យ)
(Why America Is Not In Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
ផ្លូវ
(The Way!)
01 - 11 - 2015 PM
"ព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តា ហើយក៏គួរស្ញែងខ្លាច! 
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
ការកែប្រែចិត្ដពិតប្រាកដ – ការបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ២០១៥
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោះខ្សែភាពយន្ដថ្មី ដែលសំដែងពីគម្ពីរ «និក្ខមនំ» និងពីការវាយប្រហាររបស់វាទៅលើព្រះគម្ពីរ!
(My Answer to the New "Exodus" Movie and its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
ដង្វាយរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញា
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
ការយល់ដឹងច្រើងជាងគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំ!
(More Understanding than My Teachers!)
12 - 07 - 2014 AM
សៀវភៅដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យតែងឡើង
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
សេចក្ដីចំកួតនៅថ្ងៃវិស្សមកាលគ្រាថ្ងៃបុណ្យណូអែល!
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
កំហុសឆ្គងប្រាំមួយយ៉ាងអំពីការរស់ឡើងវិញនៅសម័យបច្ចុប្បន្ន
(សេចក្ដីអធិប្បាយលលេខ១៥ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
សេចក្ដីជំនឿដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៥ ពីកណ្ឌអេសាយជំពូក៥៣)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 23 - 2013 AM
ព្រះនៃការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៤ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានសំរាប់ការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៣ពីការរស់ឡើងវិញ)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
អត្ថបទគម្ពីររបស់លោក លូសើរ
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
មនុស្សដែលព្រះជ្រើសរើសប្រើនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១២ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
ភាពគ្មានសេចក្ដីជំនឿ – ឧបសគ្គមួយចំពោះការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១១ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
ហេតុអ្វីបានជាគ្មានការរស់ឡើងវិញ? ចម្លើយដ៏ពិតប្រាកដ!
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១០ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
កត្ដាដ៏សំខាន់នៃការរស់ឡើងវិញពិតប្រាកដ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៩ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ!
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៨ពីការរស់ឡើងវិញ)
(This is What Happens in Revival - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
អត្ថន័យពីដំណឹងល្អនៅក្នុងប្រយោគមួយ
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 PM
សព្វថ្ងៃនេះគឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់!
(លេខ៤ ពីពាក្យទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរ)
(These are the Last Days - Sermon #4 on Bible Prophecy)
08 - 31 - 2014 PM
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំកើងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៦ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 in Revival)
08 - 24 - 2014 PM
ទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៥ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
បទពិសោធន៍នៃភាពឯកកោរ!
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
គេនឹងតមវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៤ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋាន ហើយតមសំរាប់ការបញ្ជូននៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៣ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
សូមឲ្យខ្ញុំមានអំណាចនេះផង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ២ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 AM
អារក្សបែបយ៉ាងនេះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
ការវាយបំបែកច្រវាក់នៃភាពឯកកោរ
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
មិនត្រូវឲ្យដេកលក់ – ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេ
(Don't Sleep - As Others Do! )
06 - 22 - 2014 AM
ការបោះបង់ចោលព្រះ – ២០១៤
(The Apostasy - 2014)
06 - 08 - 2014 AM
ទូកធំរបស់លោកណូអេ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨១ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
ពួកបរិវាររបស់អារក្សនៅក្នុងលោកីយសព្វថ្ងៃនេះ
 (សេចក្ដីអធិប្បាយទី៧៩ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
ជំនាន់របស់លោកណូអេ និងជំនាន់របស់លោកឡុត
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៧៧ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
05 - 18 - 2014 AM
ការអធិប្បាយពីសម្បត្ដិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ប្រមាណមិនបាន
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំត្រូវការគឺព្រះយេស៊ូវ
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
លោកណូអេពិតប្រាកដ និងការជំនុំជរះពិតប្រាកដ
(The Real Noah and the Real Judgment!)
04 - 27 - 2014 AM
ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគត
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
តើអ្នកឃើញអ្វីខ្លះ នៅពេលអ្នកមើលទៅកាន់ឈើឆ្កាង?
(What Do You See When You Look at the Cross?)
04 - 13 - 2014 AM
សួនច្បារបីប្រាប់ពីរឿង
(Three Gardens Tell the Story)
04 - 06 - 2014 PM
ភាពអាម៉ាស់របស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
ថ្នាំបន្សាបសំរាប់ការបោះបង់ចោលព្រះ
(The Antidote for Apostasy)
03 - 23 - 2014 PM
វិធីសាស្រ្ដទីបី– ការប្រែចិត្ដនៅពេលមានបញ្ហា
(The Third Way - Crisis Conversion) 
03 - 09 - 2014 PM
ស្រ្ដីនៅក្នុងហ្វូងមនុស្ស
(The Woman in the Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
ការមើលឃើញស្ថានសួគ៌មួយភ្លែត
(A Glimpse of Heaven) 
02 - 23 - 2014 PM
សេចក្ដីអធិប្បាយមួយសំរាប់យុវជន និងយុវនារីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាង! ចម្លើយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោក ប៉ុល វ៉ោសើរ!
(An Even More Shocking Youth Message! My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
សេចក្តីសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករាល់គ្នា
(Your Own Salvation) 
02 - 09 - 2014 AM
ព្រះគ្រីស្ទវិសេសដល់អ្នកប្រែចិត្ដពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ!
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
ហេតុអ្វីបានជាមានការអធិប្បាយពីដំណឹងល្អតិចម្ល៉េះនៅសព្វថ្ងៃនេះ?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
សេចក្ដីអធិប្បាយទៅកាន់មនុស្សដែលរឹងចចេស
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
កន្លែងដែលព្រះទាញនាំមនុស្សមានបាប
(Where God Draws Sinners) 
01 - 12 - 2014 AM
អ្នកបុកទំលាយ
(The Breaker) 
01 - 05 - 2014 AM
ការដើរកាត់ភ្លើងជាមួយព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ!
(Walking Through the Fire With the Son lf God) 
12 - 29 - 2013 AM
អេម៉ាញូអែល – ព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងយើង
(Emmanuel - God With Us!) 
12 - 22 - 2013 AM
សេចក្ដីសង្រ្គោះតាមរយះព្រះត្រីឯក – សេចក្ដីអធិប្បាយមួយនៅថ្ងៃណូអែល
(Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
សេចក្ដីក្រោធរបស់អារក្សសាតាំងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុត
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
ព្រះលោហិត – ធម្មតា ឬវិសេស?
(The Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 PM
អ្នកយាមអើយ តើយប់យ៉ាងណាទៅ?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
សេចក្ដីជំនុំជំរះរបស់ព្រះ – ការដ៏គួរឲ្យស្ញែងខ្លាចមួយ
(God's Judgment - A Fearful Thing!)
11 - 17 - 2013 PM
កូនចិញ្ចឹម
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
ពួកប្រេសប៊ីថៀរិយា(Presbyterians) និងពួកបាទីស្ទច្បាំងគ្នា
ពីបទចំរៀងដ៏ពេញនិយម

(សេចក្ដីអធិប្បាយបានអធិប្បាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ)
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn - A Sermon Preached on Reformation Sunday)
10 - 27 - 2013 PM
ព្រះគ្រីស្ទនៃឈើឆ្កាង
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
សមាជិកក្រុមជំនុំដែលបាត់បង់ និងគ្រូគង្វាលដែលលួចចៀម
(ក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុត– ផ្នែកទី២)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers - The Churches of the Last Days, Part II)
10 - 19 - 2013 PM
ហេតុផលដែលក្រុមជំនុំជាច្រើនកំពុងដេកលក់ ហើយរសាយអស់
(ក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃចុងក្រោយ ភាគ១)
(Why Churches Are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part I)
10 - 13 - 2013 PM
ការប្រជុំនៃខ្យល់ព្យុះ
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
ការរងទុក្ខ និងការសោយរាជ្យ
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ភាពស្ងាត់ស្ងៀមនៃការរស់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសចិន
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
ផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់អ្នក
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
លទ្ធិអារមីនីញូសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
ការកាត់ស្រាយខុសពីរឿងកូនប្រុសដែលខ្ជះខ្ជាយ
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
គំរូនៃការប្រែចិត្ដ
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
ការផ្ដោតលើ! គោលជំនឿ! បុគ្គល!
(The Target!  The Object!  The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
ពីការស្វែងរក និងការឃើញព្រះគ្រីស្ទ
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
ស្ដេចនឹងយាងមក
(The Coming King)
08 - 04 - 2013 AM
កោះរបស់ព្រលឹងដែលបាត់បង់
(The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
ដំណឹងល្អជាអង្គំ១
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 PM
ក្រុមជំនុំសែនដីមែនាណីសិម
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
ប្រភពនៃសិរីល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៤នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
សេចក្ដីស្កប់ស្កល់ និងសេចក្ដីសុចរិតដែលបានមកដោយសារព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៣ពីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១២នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Saviour's Triumph - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ដង្វាយធួននឹងបាប!
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១១នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Propitiation - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
មតិផ្ទុយគ្នានៃការបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១០នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Paradox of Christ's Burial -
Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ការពិពណ៌នាប្រាប់ពីការទទួលទណ្ឌកម្ម
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៩នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់កូនចៀម
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៨នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
អំពើបាបសាកលលោក អំពើបាបដ៏វិសេស និងការព្យាបាលពីអំពើបាប
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៧នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
ព្រះយេស៊ូវត្រូវរបួស ត្រូវជាំ ហើយត្រូវគេវាយ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៦ នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ រឿងពិត និងរឿងខុសឆ្គង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៥នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានសាកលលោកមិនឲ្យតម្លៃ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៤ នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបដិសេធ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៣នៅព្រះគម្ពីរអេសាយ ជំពូក៥៣)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ការបដិសេធពីដំណឹង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ២នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ការរងទុក្ខវេទនា និងជ័យជំនះរបស់អ្នកបំរើព្រះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
ពីការបង្កើតឡើងទៅកាន់មឈូសមួយ
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧៥នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
យ៉ូសែបនិងបងប្រុសរបស់គាត់
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧៤នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
យ៉ូសែបគឺជាអ្នកតំណាងម្នាក់នៃព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧១នៅកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
ការធ្វើធម្មយាត្រា(ធ្វើដំណើរ)របស់លោកយ៉ាកុបទៅកាន់ស្រុកអេស៊ីព្
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅ ទំព័រទី៧៣ នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
ការថ្វាយអ៊ីសាកធ្វើជាយញ្ញបូជា
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧០នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
ការយាងឡើងរបស់ព្រះគ្រីស្
(The Ascension of Christ)
02 - 10 - 2013 AM
គោលទ្ធិនៃសំណល់
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
ការបណ្ដេញសត្វត្មាតចេញពីកន្លែងថ្វាយយញ្ញបូជា
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៦៨នៅក្នុងគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់លោក ណូអេ
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
អំណត់មួយនៃព្រះបន្ទូល
(A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 PM
ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
ការស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃណូអែល
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ជម្លោះនៅថ្ងៃណូអែល
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៦៦នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
គាត់បានស្ដាប់លឺសេចក្ដីអធិប្បាយ ប៉ុន្ដែមិនដែលបានសង្រ្គោះទេ!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
ការងាររបស់អ្នកផ្សាយដំណឹងល្
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
មនុស្សដែលបានភ្លេចអរគុណ សេចក្ដីអធិប្បាយនៅថ្ងៃបុណ្យអរព្រះគុណដល់ព្
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
ការតម្រូវពីសេចកក្ដីស្លាប់របស់អ្នក
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
សៀវភៅដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
លោក ម៉ាទីន លូសើ និងអារក្ស
(Martin Luther and the Devil)
10 - 28 - 2012 PM
អ្នកអាចស្វែងរកព្រះបាន! ពួកកុម្មុយនីស្ដ មិនបានសំឡាប់ទ្រង់នោះទេ!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
ការសុំនុំប៉ុងសំរាប់មនុស្សមានបាប
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
ព្រះដ៏ពុំស្គាល់
(សេចក្ដីអធិប្បាយដែលអធិប្បាយនៅក្រុមជំនុំចិនពេលមានពិធីបុណ្យនៅពាក់កណ្ដាលរដូវស្លឹឈើជ្រុះ)
(The Unknown God
- A Sermon Given at the Chinese Mid-Autumn Festival)
 09 - 29 - 2012 PM
មូលហេតុដែលយើងគួរតែតម
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
សេចក្ដីអធិប្បាយដែលយើងត្រូវការ
(The Preaching we Need)
09 - 23 - 2012 PM
ការព្យាបាលរបស់ព្រះចំពោះភាពឯកកោរបស់មនុស្ស
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
ក្រុមជំនុំរីកចំរើនមួយ!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
រឿងដែលខ្ញុំបានរៀនពីលោក ជ៉ោន រ៉ាយស៍
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
តមដើម្បីយកឈ្នះអារក្សសាតាំង
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
សង្រ្គាមដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នកគ្រីស្ទាន
(The Christian's Greatest Battle)
08 - 19 - 2012 AM
ការស្រេចហើយ
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
សំរែកយំមនុស្សបួនអ្នកពីឋាននរក
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
ចិត្ដដែលខ្ទេចខ្ទាំ
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
ភស្រ្ដតាងដ៏ពិតប្រាកដមួយពីសេចក្ដីសង្
(An Infallible Proof of Salvation)
07 - 22 - 2012 PM
ហែកចេញ ហើយប្រោសអោយជា
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
ត្រូវគេចំអកមើលងាយ តែគួរស្រឡាញ់ណាស់
(Despised but Lovely)
07 - 08 - 2012 AM
សេចក្ដីទំនាយពីសាសន៍យូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
(The Jews in Bible Prophecy)
07 - 01 - 2012 PM
ការរស់ឡើងវិញដ៏ពិត
(Real Revival!)
06 - 24 - 2012 AM
មូលហេតុដែលលោកណូអេត្រូវបានសង្រ្គោះ ហើយ អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់បង់
(Why Noah Was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
គោលទ្ធិរបស់អារក្សនឹងកិច្ចកលរបស់វា
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
ការបោះបង់ចោលគោលទ្ធិត្រឹមត្រូវក្នុងក្រុមជំនុំ
ដែលបានទាយទុកមុនដោយពួកហោរាក្នុងព្រះគម្ពីរ

(Apostasy in the Churches - Foretold in Bible Prophecy)
06 - 10 - 2012 PM
សមាជិកអាក្រក់ដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
កប៉ាល់ទីតានិច
(Titanic)
05 - 13 - 2012 AM
ម្នាក់នឹងយកទៅ ម្នាក់នឹងទុកនៅ
(One Taken and One Left)
05 - 20 - 2012 PM
តើសេចក្ដីអធិប្បាយដែលប៉ះពាល់ចិត្ត ជាការប៉ិនប្រសប់ដែលបានបាត់រឺទេ?
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
05 - 06 - 2012 AM
ព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលព្រះអង្គសង្
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
ការស្រែករកសេចក្ដីសង្
(Crying for Salvation)
04 - 29 - 2012 AM
ការវាយដោយរំពាត់ ការអាម៉ាស និង ការស្តោះទឹកមាត់ដាក់
(The Scourging, Shame and Spitting)
04 - 01 - 2012 PM
ដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ព្រះយេស៊ូវ
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យណូអែល – យកលំនាំតាមលោកបណ្ឌិត យ៉ូហាន អោ រ៉ាយស៍
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
ភាពមានជំនឿដ៍ពិតប្រាកដ– បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១០
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
ការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ពួកអាចារ្យជាច្រើន
(The Converted Priests!)
05 - 09 - 2010 PM
តើអ្នកបានមករកព្រះគ្រិស្ដឬអត់?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM

Home   Books    Articles