Sermons in Khmer(Cambodian)
សេចក្ដីអធិប្បាយក្នុងភាសាខ្មែរ

YOU MUST HAVE THE KHMER FONT PACK TO VIEW THE CAMBODIAN CHARACTERS.

សេចក្ដីចំកួតនៅថ្ងៃវិស្សមកាលគ្រាថ្ងៃបុណ្យណូអែល!   សេចក្ដីសង្រ្គោះតាមរយះព្រះត្រីឯក
អេម៉ាញូអែល – ព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងយើង
ជម្លោះនៅថ្ងៃណូអែល
TITLE DATE
ការឆ្លើយសំណួរ
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
របៀបដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលឈ្នះ!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
យ៉ូណាស – ហោរានៃការរស់ឡើងវិញ!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
ជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រិស្ដ!
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
តើជំងឺកូរ៉ូណាគួរតែបញ្ឃប់យើងឬទេ?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 -10 - 2020 PM
សុទ្ធតែជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ – សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ឆ្នាំថ្មី
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ១ផ្នែកដែលបាត់បានបំភ្លឺយើងសព្វថ្ងៃនេះ
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
របៀបដែលពេត្រុសបានក្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
គ្រីស្ទានក្លែងក្លាយដែលត្រូវបានរកឃើញ!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ទឹកភ្នែកក្នុងការអធិស្ឋាន
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ការរស់ឡើងវិញឥឡូវ!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 AM
រលើកទឹកចិត្ដ និងការព្រមានក្នុងគ្រាវេទនា ឥឡូវនេះ និងនាអនាគត
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 AM
ការទុក្ខសោកនៃគេតសេម៉ាណី
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ទាហានរបស់គេឌាន!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 AM
អ្វីដែលត្រូវលះបង់ដើម្បីក្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
របៀបដែលព្រះគ្រិស្ដនឹងតាំងនគររបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ព្រះគម្ពីរ និងជនក្បត់ចំពោះក្រុមជំនុំតាមតំបន់
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
មូលហេតុដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើ ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
រឿងសំងាត់នៃភាពជោគជ័យក្នុងប្រទេសចិន!
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
ប្រទេសចិ ន- ទ្វារបើកចំហ
(China - The Door Is Open!)
09 - 30 - 2018 AM
តើអ្នកនឹងត្រូវទុកឲ្យនៅឬទេ?
(With Dr. John Sung at a Liberal Seminary)
09 - 23 - 2018 PM
ការប្រែចិត្ដពិតប្រាកដរបស់លោកបណ្ឌិត ចន សាំង
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
តើអ្នកនឹងត្រូវទុកឲ្យនៅឬទេ?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
ទីសំគាល់នៃគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
គាត់បានឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើ!
(He Saw Men As Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
របៀបដើម្បីដឹកនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រិស្ដ ការប្រឹក្សាសម្រាប់ការប្រែចិត្ដ
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ការផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំដើមដំបូង
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
មេរៀនអំពីការតមនៅថ្ងៃអង្គារ៍
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
ការយកឈ្នះលើពួកអារក្សដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយ - អារក្សបែបយ៉ាងនេះ
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
សេចក្ដីល្បួងរបស់ព្រះគ្រិស្ដ និង ការធ្លាក់ចុះរបស់សាតាំង!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
ពួកសិស្ស និងពួកអារក្ស
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
វិធីសាស្រ្ដនៃការបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ខ្យល់ព្យុះនៃទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
ការត្រាស់ហៅទៅកាន់ភាពជាសិស្ស
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ការអធិប្បាយពីឈើឆ្កាង
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
ចូរឲ្យពាក្យទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរជួយជម្រុញអ្នក!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
ត្រូវគេចំអកមើលងាយ តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេញទី!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
«ខ្លឹមសារសំខាន់នៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរទាំងអស់»របស់លោកស្ពឺជិន
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរបស់មនុស្ស
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
នៅក្នុងព្រះគ្រិស្ដតែមួយគត់!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
លោកបណ្ឌិត ហាយមើស៍បង្រៀននៅថ្ងៃខួបទី៦០ឆ្នាំក្នុង ព័ន្ធកិច្ចរបស់គាត់
«ព្រះពរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ»

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
ភស្ដុតាង៣នៃការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ការវាយ ការបោច ភាពអាម៉ាស់ខ្មាស និងការស្ដោះទឹកមាត់
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហ្គេមជាវីដីអូ និងរូបអាសអាភាសនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នក!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
ចូរប្ដេជ្ញាចិត្ដដើម្បីរងទុក្ខវេទនា
(Determined to Suffer)
03 - 10 - 2018 PM
ពួកគេបានបោះបង់ចោលទ្រង់ ហើយរត់ចោលទ្រង់
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ការក្បត់ និងការចាប់ខ្លួនរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
ការថ្ងូររបស់ព្រះគ្រិស្ដក្នុងគែតសេម៉ានី
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
ការឃើញ ឬការជឿ?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ យើងត្រូវបានស្អាត!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
បើមានព្រះលោហិត ឬក៏គ្មានព្រះលោហិត
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ចូរមានចិត្ដក្លាហានដើម្បីធ្វើជាគ្រីស្ដបរិស័ទដែលច្បាំង
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
«តែបើមិនជួយទេ» មនុស្សរបស់ព្រះនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ឺឡូន
("But If Not" - God's Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ហេរ៉ូឌ និងយ៉ូហាន
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
របៀបដើម្បីអធិស្ឋាន និងរបៀបដើម្បីរៀបចំការប្រជុំគ្នាអធិស្ឋាន
(How to Pray and Conduct a Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ចូរលាង ហើយឲ្យបានជាស្អាតចុះ! ការតំណាងនៃការប្រែចិត្ដ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
របៀបដើម្បីរៀបចំសេចក្ដីអធិប្បាយបែបផ្សាយដំណឹងល្អ – សេចក្ដីពិតដែលត្រូវបានភ្លេចដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការប្រែចិត្ដពិតប្រាកដ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ចំណុចចំនួនប្រាំពីរសម្រាប់អ្នកទើបប្រែចិត្ដថ្មីៗ
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
ការរស់ឡើងវិញមិនមែនជាការជ្រើសរើសតាមចិត្ដ!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
មនុស្សទាំងអស់គ្នាផ្សាយដំណឹងល្អ!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
ការរស់ឡើងវិញសម្រាប់ការរួចជីវិត
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
នៅពេលព្រះទតឃើញឈាម
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
សូមទ្រង់មេត្តាបើកឲ្យទូលបង្គំឃើញសិរីល្អទ្រង់ផង
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ការរស់ឡើងវិញព្យាបាលការបដិសេធមិនទទួល
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ចិត្ដស្រែកយំសម្រាប់ការរស់ឡើងវិញ!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
ចម្បាំងខាងសេចក្ដីអធិស្ឋាននៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
“វិធីសាស្រ្ដនៃព្រះគុណ” ដោយលោកជោហ្គ វាយហ្វៀល បង្រួម ហើយយកលំនាំតាមភាសាអង់គ្លេសសម័យបច្ចុប្បន្ន
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ក្រុមជំនុំថាបាណាខលបាទីស្ទថ្មី
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
ណូអេប្រកបដោយព្រះគុណ!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
ដំណឹងល្អត្រូវបានធ្វើជានិមិត្ដរូបដោយសារទូករបស់លោកណូអេ
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ការរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
សេចក្ដីសង្រ្គោះសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបាន
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
រួចគេបិទទ្វារ
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ការរំដោះត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្កប់ចិត្ដតែប៉ុណ្ណោះ
( Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ការលើកឡើង
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
ភាពទុក្ខសោកដែលស្រទន់ ហើយឃោរឃៅ
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
ការសូមនំបុ័ងសម្រាប់មនុស្សមានបាប – គំនិតថ្មីមួយ
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ភស្រ្ដុតាងនៃភាពជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Proof of Christ's Sonship)
04 - 15 - 2017 PM
កៃផា បុរសដែលរៀប គម្រោងការណ៍សំឡាប់ព្រះគ្រិស្ដ!
(Caiaphas – The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
ការប្រែចិត្ដក្លែងក្លាយរបស់យូដាស
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
ការវាយនឹងរំពាត់ ភាពអាម៉ាស់ខ្មាស់ និងការស្ដោះទឹកមាត់
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ការកើតទុក្ខជាខ្លាំងរបស់ព្រះគ្រិស្ដនៅក្នុងគេតសេម៉ាណី»
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
កិច្ចការស្វិតក្រៀមនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះ
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
មនុស្សល្អម្នាក់បានបាត់បង់ ហើយមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់បានសង្រ្គោះ!
( A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដី អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីយ!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
អំពើបាបមិនអាចអត់ទោសបាន រៀនទី១ក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរតាមលក្ខណះប្រព័ន្ធ
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
សេចក្ដីសង្រ្គោះ ឬការវិនាស តើមួយណា?
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
មូលហេតុដែលគ្រូដើរអធិប្បាយមិនបន្ថែមមនុស្សទៅក្នុងក្រុមជំនុំយើង
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
02 -11 - 2017 PM
ចូរពិចារណាមើលខ្លួនឯងឥឡូវនេះ!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
ការច្បាំងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិសានដីម៉ាននិយម
(សេចក្ដីអធិប្បាយជាស៊េរីលេខ៣នៃការស្រែកយំខាងការច្បាំង)
(The Battle Against Sandemanianism  - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
ការច្បាំងសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ (មេរៀនលេខមួយជាស៊េរីចំពោះការស្រែកយំនៃការច្បាំង)
(The Battle for Sunday Night- Number one in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
គ្រឿងសស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើង
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ឆ្នាំនៃឋាននរក – ឆ្នាំនៃការរស់ឡើងវិញ
(A Year of Hell - A Year of Revival! )
01 - 01 - 2017 PM
ថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅក្នុងឋាននរក ២០១៦
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
អ័ដាម២នាក់ (សេចក្ដីអធិប្បាយទី៩០ពីកណ្ឌលោកុប្បត្ដិ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ចូរចេញពីកណ្ដាលពួកគេ!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
របៀបដើម្បីឈកឆ្នះលើអារក្ស
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ពួកអារក្សសព្វថ្ងៃនេះ
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
បញ្ញាចិត្ដដែលរលាក
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
សេចក្ដីអធិប្បាយចំនួនប្រាំនៅក្នុងការប្រែចិត្ដរបស់គ្រូអធិប្បាយវ័យក្មេងម្នាក់
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
មូលហេតុ២យ៉ាងដែលក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក និងនៅប្រទេសលោកខាលិចមិនមានបទពិសោធន៍ការរស់ឡើងវិញ
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
09 - 25 - 16 PM
សាតាំង និងការរស់ឡើងវិញ
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
លំដាប់លំដោយ និងការជជែកតវ៉ាក្នុងសេចក្ដីអធិស្ឋាន ភាគទី២ ដោយលោក
(Order and Argument and Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
លំដាប់លំដយ និងការជជែកតវ៉ាក្នុងសេចក្ដីអធិស្ឋាន ភាគទីមួយ  ដោយលោក
(Order and Argument in Prayer- Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការរស់ឡើងវិញ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ការចូលទៅក្នុងនគរព្រះតាមរយៈទុក្ខ វេទនាជាច្រើន
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ចូរនាំពួកគេចេញពីវាលនៃអំពើបាប!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ចក្ខុវិស័យនៃការរស់ឡើងវិញ
(A Vision of Revival)
07 - 31 - 2016 PM
របួសរបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
របស់ល្អដែលមកតាមរយៈសេចក្ដីអធិស្ឋាន
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
លោកយ៉ូណាស ពីស្លាប់ទៅឯជីវិត!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ការបង្រៀនរបស់លោកបណ្ឌិត លីនអំពីសេចក្ដីអធិស្ឋាន និងការប្រជុំអធិស្ឋាន
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតប
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
របៀបដើម្បីស្គាល់បំណងព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះ
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាច រួចពីទោសនៅក្នុងនរកបាន?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
ការតម និងការអធិស្ឋាននៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
លោកដេម៉ាសបានលះចោលខ្ញុំហើយ!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
កម្លាំងនៃចរិកលក្ខណះរបស់មនុស្សម្នាក់ វិភាគទានចំពោះលោកបណ្ឌិតហាយមើស៍នៅថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ៧៥ឆ្នាំរបស់គាត់ ដោយលោកបណ្ឌិត
(The Strenght of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
ជីវិតនៃចម្បាំង
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ការជាក់ស្ដែងនៅពេលយប់ សេចក្ដីអធិប្បាយនៅថ្ងៃរំលឹកដល់ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ព្រះបន្ទូលចុងក្រោយទាំង៧របស់ ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
របៀបដែលយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតត្រូវបំផ្លាញដោយសារអារក្សសាតាំង
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
ញើសដែលជាឈាម
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ព្រះយេស៊ូវ – ការរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងសួនច្បារ
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
ចូរជួយសង្រ្គោះមនុស្សដែលកំពុងតែវិនាស
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ពេត្រុសត្រូវបានត្រាស់ហៅ ចាក់ចុចចិត្ដ ហើយប្រែចិត្
(Peter – Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
របៀបដែលប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសដ៏មានអំណាចមួយ! ដោយលោកបណ្ឌិត
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨៨ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ការរងទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រិស្ដ
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ព្រះគ្រិស្ដដែលត្រូវបានព្រះវរបិតាចោល
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ការពន្លូតកូន និងការយាងមកជាលើកទី២របស់ព្រះគ្រិស្ដ! ដោយលោកបណ្ឌិត
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
ទីសំគាល់នៃគ្រាចុងក្រោយបំផុត ដែលបានកើតឡើងថ្មីៗ ហើយមានកាន់តែច្រើនឡើងៗ
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
ចូរយកគ្រិស្ដបរិស័ទនៅទីក្រុងថែស្សាឡូនីចទុកជាគំរូរបស់អ្នក!
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
ទីសំគាល់នៃសម័យកាលទាំងឡាយ
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
ភស្ដុតាងនៃកំណើតក្នុងស្រ្ដីព្រហ្មចារី
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
យ៉ូសែប និងព្រះយេស៊ូវ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨៦ ពីគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
មេរៀនជីវិតពីលោកអ័ប្រាហាំ និងអ៊ីសាក់
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨៥ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Life Lessons from Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
ផ្លូវ សេចក្ដីពិត និងជីវិត
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
រឿងប្រៀបប្រដូចនៃអ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជ
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ការប្រែចិត្ដ និងការត្រាស់ហៅរបស់លោកអេសាយ
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
ការប្រែចិត្ដរបស់លោកលូសើរ
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ភាពស្មោកគ្រោកទាំងស្រុងរបស់អ្នក ដោយលោក បណ្ឌិត
Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 18 - 2015 PM
វិជ្ជាត្រិះរិះពីការឆេះឆួល
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
ព្រះលោហិតដែលសំអាតបាប
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
ទឹកនេត្រារបស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
របៀបដើម្បីអធិស្ឋានសំរាប់ការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ២២ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
ទឹក ហើយនិងឈាម
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ព្រះលោហិតដ៏មិនចេះពុករលួយ ហើយអាចប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានដែលសហការគ្នា ហើយនិងសេចក្ដីសន្យានៃការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី២១ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(United in Prayer and the Promise of Revival - Sermon #21 on Revival)
09 - 07 - 2015 PM
គោលលទ្ធិដ៏ធំនៃការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី២០ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
ការអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី១៩ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Praying for the Holy Spirit - Sermon #19 on Revival)
09 - 04 - 2015 PM
សារៈសំខាន់នៃក្រុមជំនុំតាមតំបន់
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
ការខំប្រឹងប្រែងអធិស្ឋាន “ទាល់តែអ្នកទទួលបានអ្វីដែលអ្នកសូម”
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!" )
08 - 23 - 2015 PM
កាលណាអ្នករាល់គ្នាតមអាហារ
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
ទាហានដែលអធិស្ឋានសំរាប់ចម្បាំងនៅសព្វថ្ងៃនេះ
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
ការសូមនំប៉ុងសំរាប់មនុស្សមានបាប
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
ការតម ហើយការអធិស្ឋាននៅគ្រាដែលមនុស្សបោះបង់ចោលព្រះ
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
មូលហេតុដែលអារក្សសាតាំងមិនចង់ឲ្យអ្នកតម ដើម្បីឲ្យ មនុស្សប្រែចិត្ដជឿព្រះ
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
ការអធិស្ឋាន ហើយនិងការតមនៅសម័យលោកអូបាម៉ា
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
វិធីសាស្រ្ដដើម្បីបង្កើតសិស្ស គម្រោងការណ៍ដែលដំណើរពិតប្រាកដ
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
ទ្រង់នឹងក្រុងខ្ញុំជាប់
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
នៅជាមួយគ្នាយើងខ្លាំង នៅម្នាក់ឯងយើងខ្សោយ
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
មនុស្សចំអកនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៦ ពី២ពេត្រុស)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
អាឡែសែមែណោស និងព្រះរបស់គាត់
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
សមាជិកក្រុមជំនុំដែលមិនប្រែចិត្ដក្នុងគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៥ ពីគម្ពីរ២ពេត្រុស)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
ទេវតាដែលធ្លាក់ចុះ – ការព្រមានចំពោះមនុស្សដែលដួលចុះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៤ ពីកណ្ឌ២ពេត្រុស)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
ទីសំគាល់នៃការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទ
(Signs of Christ's Coming)
05 - 17 - 2015 AM
ម្ដាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៊ែហ្គិន – សេចក្ដីអធិប្បាយ នៅថ្ងៃទិវារបស់ម្ដាយ
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
ការប្រោសឲ្យរួច ឬការវិនាសហិនហោច
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
ការរស់នៅក្នុងគ្រាដែលមនុស្សបោះបង់ចោលព្រះ
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
ព្រះអង្គសង្រ្គោះដែលប្រទានជីវិត!
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯង
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
ការប្រែចិត្ដរបស់ពេត្រុស
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងសួនច្បារគេតសេម៉ានី
(Christ's Prayer in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 - 2015 PM
ការសំអាតជាថ្មី – ការតភ្ជាប់នឹងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
(Regeneration – The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
សត្វពស់ និងព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
ខ្ញុំចង់ដែរ ឲ្យជាស្អាតទៅ
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
អំណោយទានទ្រង់ដ៏រកថ្លែងពុំបាន
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
បញ្ជីនាៗ និងបញ្ជី
(The Books and the Book)
01 - 25 - 2015 AM
មូលហេតុដែលប្រទេសអាមេរិក មិនមែនជាពាក្យទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរ
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅថ្ងែ «សិទ្ធិទៅឯជីវិត» ថ្ងៃអាទិត្យ)
(Why America Is Not In Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
ផ្លូវ
(The Way!)
01 - 11 - 2015 PM
"ព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តា ហើយក៏គួរស្ញែងខ្លាច! 
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
ការកែប្រែចិត្ដពិតប្រាកដ – ការបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ២០១៥
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោះខ្សែភាពយន្ដថ្មី ដែលសំដែងពីគម្ពីរ «និក្ខមនំ» និងពីការវាយប្រហាររបស់វាទៅលើព្រះគម្ពីរ!
(My Answer to the New "Exodus" Movie and its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
ដង្វាយរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញា
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
ការយល់ដឹងច្រើងជាងគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំ!
(More Understanding than My Teachers!)
12 - 07 - 2014 AM
សៀវភៅដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យតែងឡើង
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
សេចក្ដីចំកួតនៅថ្ងៃវិស្សមកាលគ្រាថ្ងៃបុណ្យណូអែល!
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
កំហុសឆ្គងប្រាំមួយយ៉ាងអំពីការរស់ឡើងវិញនៅសម័យបច្ចុប្បន្ន
(សេចក្ដីអធិប្បាយលលេខ១៥ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
សេចក្ដីជំនឿដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៥ ពីកណ្ឌអេសាយជំពូក៥៣)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 23 - 2013 AM
ព្រះនៃការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៤ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋានសំរាប់ការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៣ពីការរស់ឡើងវិញ)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
អត្ថបទគម្ពីររបស់លោក លូសើរ
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
មនុស្សដែលព្រះជ្រើសរើសប្រើនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១២ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
ភាពគ្មានសេចក្ដីជំនឿ – ឧបសគ្គមួយចំពោះការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១១ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
ហេតុអ្វីបានជាគ្មានការរស់ឡើងវិញ? ចម្លើយដ៏ពិតប្រាកដ!
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១០ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
កត្ដាដ៏សំខាន់នៃការរស់ឡើងវិញពិតប្រាកដ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៩ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ!
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៨ពីការរស់ឡើងវិញ)
(This is What Happens in Revival - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
អត្ថន័យពីដំណឹងល្អនៅក្នុងប្រយោគមួយ
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 PM
សព្វថ្ងៃនេះគឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់!
(លេខ៤ ពីពាក្យទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរ)
(These are the Last Days - Sermon #4 on Bible Prophecy)
08 - 31 - 2014 PM
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំកើងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៦ពីការរស់ឡើងវិញ)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 in Revival)
08 - 24 - 2014 PM
ទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៥ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
បទពិសោធន៍នៃភាពឯកកោរ!
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
គេនឹងតមវិញ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៤ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
សេចក្ដីអធិស្ឋាន ហើយតមសំរាប់ការបញ្ជូននៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៣ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
សូមឲ្យខ្ញុំមានអំណាចនេះផង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ២ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 AM
អារក្សបែបយ៉ាងនេះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១ ពីការរស់ឡើងវិញ)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
ការវាយបំបែកច្រវាក់នៃភាពឯកកោរ
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
មិនត្រូវឲ្យដេកលក់ – ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេ
(Don't Sleep - As Others Do! )
06 - 22 - 2014 AM
ការបោះបង់ចោលព្រះ – ២០១៤
(The Apostasy - 2014)
06 - 08 - 2014 AM
ទូកធំរបស់លោកណូអេ
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៨១ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
ពួកបរិវាររបស់អារក្សនៅក្នុងលោកីយសព្វថ្ងៃនេះ
 (សេចក្ដីអធិប្បាយទី៧៩ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
ជំនាន់របស់លោកណូអេ និងជំនាន់របស់លោកឡុត
(សេចក្ដីអធិប្បាយទី៧៧ ពីកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
05 - 18 - 2014 AM
ការអធិប្បាយពីសម្បត្ដិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ប្រមាណមិនបាន
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំត្រូវការគឺព្រះយេស៊ូវ
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
លោកណូអេពិតប្រាកដ និងការជំនុំជរះពិតប្រាកដ
(The Real Noah and the Real Judgment!)
04 - 27 - 2014 AM
ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគត
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
តើអ្នកឃើញអ្វីខ្លះ នៅពេលអ្នកមើលទៅកាន់ឈើឆ្កាង?
(What Do You See When You Look at the Cross?)
04 - 13 - 2014 AM
សួនច្បារបីប្រាប់ពីរឿង
(Three Gardens Tell the Story)
04 - 06 - 2014 PM
ភាពអាម៉ាស់របស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
ថ្នាំបន្សាបសំរាប់ការបោះបង់ចោលព្រះ
(The Antidote for Apostasy)
03 - 23 - 2014 PM
វិធីសាស្រ្ដទីបី– ការប្រែចិត្ដនៅពេលមានបញ្ហា
(The Third Way - Crisis Conversion) 
03 - 09 - 2014 PM
ស្រ្ដីនៅក្នុងហ្វូងមនុស្ស
(The Woman in the Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
ការមើលឃើញស្ថានសួគ៌មួយភ្លែត
(A Glimpse of Heaven) 
02 - 23 - 2014 PM
សេចក្ដីអធិប្បាយមួយសំរាប់យុវជន និងយុវនារីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាង! ចម្លើយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោក ប៉ុល វ៉ោសើរ!
(An Even More Shocking Youth Message! My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
សេចក្តីសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករាល់គ្នា
(Your Own Salvation) 
02 - 09 - 2014 AM
ព្រះគ្រីស្ទវិសេសដល់អ្នកប្រែចិត្ដពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ!
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
ហេតុអ្វីបានជាមានការអធិប្បាយពីដំណឹងល្អតិចម្ល៉េះនៅសព្វថ្ងៃនេះ?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
សេចក្ដីអធិប្បាយទៅកាន់មនុស្សដែលរឹងចចេស
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
កន្លែងដែលព្រះទាញនាំមនុស្សមានបាប
(Where God Draws Sinners) 
01 - 12 - 2014 AM
អ្នកបុកទំលាយ
(The Breaker) 
01 - 05 - 2014 AM
ការដើរកាត់ភ្លើងជាមួយព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ!
(Walking Through the Fire With the Son lf God) 
12 - 29 - 2013 AM
អេម៉ាញូអែល – ព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងយើង
(Emmanuel - God With Us!) 
12 - 22 - 2013 AM
សេចក្ដីសង្រ្គោះតាមរយះព្រះត្រីឯក – សេចក្ដីអធិប្បាយមួយនៅថ្ងៃណូអែល
(Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
សេចក្ដីក្រោធរបស់អារក្សសាតាំងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុត
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
ព្រះលោហិត – ធម្មតា ឬវិសេស?
(The Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 PM
អ្នកយាមអើយ តើយប់យ៉ាងណាទៅ?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
សេចក្ដីជំនុំជំរះរបស់ព្រះ – ការដ៏គួរឲ្យស្ញែងខ្លាចមួយ
(God's Judgment - A Fearful Thing!)
11 - 17 - 2013 PM
កូនចិញ្ចឹម
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
ពួកប្រេសប៊ីថៀរិយា(Presbyterians) និងពួកបាទីស្ទច្បាំងគ្នា
ពីបទចំរៀងដ៏ពេញនិយម

(សេចក្ដីអធិប្បាយបានអធិប្បាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ)
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn - A Sermon Preached on Reformation Sunday)
10 - 27 - 2013 PM
ព្រះគ្រីស្ទនៃឈើឆ្កាង
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
សមាជិកក្រុមជំនុំដែលបាត់បង់ និងគ្រូគង្វាលដែលលួចចៀម
(ក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុត– ផ្នែកទី២)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers - The Churches of the Last Days, Part II)
10 - 19 - 2013 PM
ហេតុផលដែលក្រុមជំនុំជាច្រើនកំពុងដេកលក់ ហើយរសាយអស់
(ក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃចុងក្រោយ ភាគ១)
(Why Churches Are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part I)
10 - 13 - 2013 PM
ការប្រជុំនៃខ្យល់ព្យុះ
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
ការរងទុក្ខ និងការសោយរាជ្យ
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ភាពស្ងាត់ស្ងៀមនៃការរស់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសចិន
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
ផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់អ្នក
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
លទ្ធិអារមីនីញូសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
ការកាត់ស្រាយខុសពីរឿងកូនប្រុសដែលខ្ជះខ្ជាយ
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
គំរូនៃការប្រែចិត្ដ
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
ការផ្ដោតលើ! គោលជំនឿ! បុគ្គល!
(The Target!  The Object!  The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
ពីការស្វែងរក និងការឃើញព្រះគ្រីស្ទ
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
ស្ដេចនឹងយាងមក
(The Coming King)
08 - 04 - 2013 AM
កោះរបស់ព្រលឹងដែលបាត់បង់
(The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
ដំណឹងល្អជាអង្គំ១
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 PM
ក្រុមជំនុំសែនដីមែនាណីសិម
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
ប្រភពនៃសិរីល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៤នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
សេចក្ដីស្កប់ស្កល់ និងសេចក្ដីសុចរិតដែលបានមកដោយសារព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១៣ពីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១២នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Saviour's Triumph - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ដង្វាយធួននឹងបាប!
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១១នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Propitiation - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
មតិផ្ទុយគ្នានៃការបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១០នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Paradox of Christ's Burial -
Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ការពិពណ៌នាប្រាប់ពីការទទួលទណ្ឌកម្ម
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៩នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់កូនចៀម
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៨នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
អំពើបាបសាកលលោក អំពើបាបដ៏វិសេស និងការព្យាបាលពីអំពើបាប
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៧នៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
ព្រះយេស៊ូវត្រូវរបួស ត្រូវជាំ ហើយត្រូវគេវាយ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៦ នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ រឿងពិត និងរឿងខុសឆ្គង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៥នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានសាកលលោកមិនឲ្យតម្លៃ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៤ នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបដិសេធ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ៣នៅព្រះគម្ពីរអេសាយ ជំពូក៥៣)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ការបដិសេធពីដំណឹង
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ២នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ការរងទុក្ខវេទនា និងជ័យជំនះរបស់អ្នកបំរើព្រះ
(សេចក្ដីអធិប្បាយលេខ១នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក៥៣)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
ពីការបង្កើតឡើងទៅកាន់មឈូសមួយ
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧៥នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
យ៉ូសែបនិងបងប្រុសរបស់គាត់
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧៤នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
យ៉ូសែបគឺជាអ្នកតំណាងម្នាក់នៃព្រះគ្រីស្ទ
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧១នៅកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
ការធ្វើធម្មយាត្រា(ធ្វើដំណើរ)របស់លោកយ៉ាកុបទៅកាន់ស្រុកអេស៊ីព្
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅ ទំព័រទី៧៣ នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
ការថ្វាយអ៊ីសាកធ្វើជាយញ្ញបូជា
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៧០នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
ការយាងឡើងរបស់ព្រះគ្រីស្
(The Ascension of Christ)
02 - 10 - 2013 AM
គោលទ្ធិនៃសំណល់
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
ការបណ្ដេញសត្វត្មាតចេញពីកន្លែងថ្វាយយញ្ញបូជា
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៦៨នៅក្នុងគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់លោក ណូអេ
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
អំណត់មួយនៃព្រះបន្ទូល
(A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 PM
ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
ការស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃណូអែល
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ជម្លោះនៅថ្ងៃណូអែល
(សេចក្ដីអធិប្បាយនៅទំព័រ៦៦នៃកណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្ដិ)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
គាត់បានស្ដាប់លឺសេចក្ដីអធិប្បាយ ប៉ុន្ដែមិនដែលបានសង្រ្គោះទេ!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
ការងាររបស់អ្នកផ្សាយដំណឹងល្
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
មនុស្សដែលបានភ្លេចអរគុណ សេចក្ដីអធិប្បាយនៅថ្ងៃបុណ្យអរព្រះគុណដល់ព្
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
ការតម្រូវពីសេចកក្ដីស្លាប់របស់អ្នក
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
សៀវភៅដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
លោក ម៉ាទីន លូសើ និងអារក្ស
(Martin Luther and the Devil)
10 - 28 - 2012 PM
អ្នកអាចស្វែងរកព្រះបាន! ពួកកុម្មុយនីស្ដ មិនបានសំឡាប់ទ្រង់នោះទេ!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
ការសុំនុំប៉ុងសំរាប់មនុស្សមានបាប
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
ព្រះដ៏ពុំស្គាល់
(សេចក្ដីអធិប្បាយដែលអធិប្បាយនៅក្រុមជំនុំចិនពេលមានពិធីបុណ្យនៅពាក់កណ្ដាលរដូវស្លឹឈើជ្រុះ)
(The Unknown God
- A Sermon Given at the Chinese Mid-Autumn Festival)
 09 - 29 - 2012 PM
មូលហេតុដែលយើងគួរតែតម
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
សេចក្ដីអធិប្បាយដែលយើងត្រូវការ
(The Preaching we Need)
09 - 23 - 2012 PM
ការព្យាបាលរបស់ព្រះចំពោះភាពឯកកោរបស់មនុស្ស
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
ក្រុមជំនុំរីកចំរើនមួយ!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
រឿងដែលខ្ញុំបានរៀនពីលោក ជ៉ោន រ៉ាយស៍
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
តមដើម្បីយកឈ្នះអារក្សសាតាំង
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
សង្រ្គាមដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នកគ្រីស្ទាន
(The Christian's Greatest Battle)
08 - 19 - 2012 AM
ការស្រេចហើយ
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
សំរែកយំមនុស្សបួនអ្នកពីឋាននរក
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
ចិត្ដដែលខ្ទេចខ្ទាំ
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
ភស្រ្ដតាងដ៏ពិតប្រាកដមួយពីសេចក្ដីសង្
(An Infallible Proof of Salvation)
07 - 22 - 2012 PM
ហែកចេញ ហើយប្រោសអោយជា
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
ត្រូវគេចំអកមើលងាយ តែគួរស្រឡាញ់ណាស់
(Despised but Lovely)
07 - 08 - 2012 AM
សេចក្ដីទំនាយពីសាសន៍យូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
(The Jews in Bible Prophecy)
07 - 01 - 2012 PM
ការរស់ឡើងវិញដ៏ពិត
(Real Revival!)
06 - 24 - 2012 AM
មូលហេតុដែលលោកណូអេត្រូវបានសង្រ្គោះ ហើយ អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់បង់
(Why Noah Was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
គោលទ្ធិរបស់អារក្សនឹងកិច្ចកលរបស់វា
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
ការបោះបង់ចោលគោលទ្ធិត្រឹមត្រូវក្នុងក្រុមជំនុំ
ដែលបានទាយទុកមុនដោយពួកហោរាក្នុងព្រះគម្ពីរ

(Apostasy in the Churches - Foretold in Bible Prophecy)
06 - 10 - 2012 PM
សមាជិកអាក្រក់ដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់
(Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
កប៉ាល់ទីតានិច
(Titanic)
05 - 13 - 2012 AM
ម្នាក់នឹងយកទៅ ម្នាក់នឹងទុកនៅ
(One Taken and One Left)
05 - 20 - 2012 PM
តើសេចក្ដីអធិប្បាយដែលប៉ះពាល់ចិត្ត ជាការប៉ិនប្រសប់ដែលបានបាត់រឺទេ?
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
05 - 06 - 2012 AM
ព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលព្រះអង្គសង្
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
ការស្រែករកសេចក្ដីសង្
(Crying for Salvation)
04 - 29 - 2012 AM
ការវាយដោយរំពាត់ ការអាម៉ាស និង ការស្តោះទឹកមាត់ដាក់
(The Scourging, Shame and Spitting)
04 - 01 - 2012 PM
ដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ព្រះយេស៊ូវ
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យណូអែល – យកលំនាំតាមលោកបណ្ឌិត យ៉ូហាន អោ រ៉ាយស៍
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
ភាពមានជំនឿដ៍ពិតប្រាកដ– បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១០
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
ការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ពួកអាចារ្យជាច្រើន
(The Converted Priests!)
05 - 09 - 2010 PM
តើអ្នកបានមករកព្រះគ្រិស្ដឬអត់?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM

Home   Books    Articles