Sermons in Swahili
MAHUBIRI KWA KISWAHILI

Email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net

TITLE DATE
YONA – NABII WA UAMSHO!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
NIMESULUBIWA PAMOJA NA KRISTO!
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
MWITO WETU KUWA WANAMISHENI!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
SEHEMU ILIYOKOSEKANA YA UNABII WA BIBLIA IMEANGAZIWA KWETU LEO
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
JINSI PETRO ALIPATA KUWA MWANAFUNZI
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
MKRISTO WA UWONGO AMEGUNDULIWA!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
MACHOZI KATIKA MAOMBI
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
KUTIWA MOYO NA MAONYO KATIKA DHIKI – SASA NA WAKATI UJAO
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
THIBITISHO TATU ZA KUFUFUKA KWA KRISTO
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 21 - 2019 PM
HUZUNI KATIKA GETHSEMANE
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
MWOYO WA KRISTO ALIPOKUWA NJIANI KUELEKEA MSALABANI (The Heart of Christ on the Way to the Cross) 03 - 10 - 2019 AM
GHARAMA YA KUWA MKRISTO MWANAFUNZI
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
JINSI KRISTO ATAKAVYOANZISHA UFALME WAKE DUNIANI
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
BIBLIA NA WASALITI WA KANISA
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
KWA NINI TUNAFANYA VILE TUNAVYOFANYA – KATIKA UINJILISTI
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
JINSI YA KUIONGOZA NAFSI KWA KRISTO – USHAURI KWA WONGOFU!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
SIRI YA USHINDI KULE CHINA
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
MAELEZO KUHUSU SIKU YETU YA KUFUNGA JUMANNE
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
WANAFUNZI NA MAPEPO
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
MASHAMBULIZI DHIDI YA MILANGO YA KUSIMU!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
JESHI LA GIDEONI!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
BARAKA ZA MAISHA YANGU
(The Blessings of My Life)
04 - 08 - 2018 PM
JASHO YA DAMU
(The Bloody Sweat)
02 - 18 - 2018 PM
MUNGU ANAPOIONA DAMU
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
“NJIA YA NEEMA” NA GEORGE WHITEFIELD,
IMEFUPISHWA NA KUTOLEWA KWA KISWAHILI CHA KISASA

(“The Method of Grace” by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
MAHUBIRI MATANO YALIYOTUMIKA KWA UONGOFU WA MWIJILISTI MCHANGA
(Five Sermons Used in The Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
YESU KRISTO MWENYEWE
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
UONGOFU WA KWELI – TOLEO LA 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
UFALME WA MILENIA
(The Millennial Kingdom)
12 - 14 - 2008 PM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles