Print Sermon

ជារៀងរាល់ខែ សេចក្ដីអធិប្បាយដែលសរសេរដោយដៃទាំងនេះចេញទៅដល់កំព្យូទ័រប្រហែល១១០, ០០០ នៅក្នុបណ្ដាប្រទេសជាង២០០តាមគេហទំព័រwww.sermonsfortheworld.com។ មានមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានមើលវីដីអូតាមយូថូប។ សេចក្ដីអធិប្បាយដែលសរសេរដោយដៃទាំងនេះត្រូវបានបកប្រែទៅជាភាសាចំនួន៣៤ ហើយរៀងរាល់ខែ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអានវា។ សូមចុចទីនេះដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយឧបត្ថមលុយជាប្រចាំខែក្នុងការជួយយើងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនេះ ដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរាលដាលទៅពាសពេញពិភពលោក រួមទាំងប្រទេសអ៊ីស្លាម និងប្រទេសដែលកាន់សាសនាឥណ្ឌូ។

នៅពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកសរសេរផ្ញើរទៅលោកបណ្ឌិត ហាយមើស៏ សូមប្រាប់គាត់ពីប្រទេសដែលអ្នករស់នៅជានិច្ច។ អ៊ីម៉ែលរបស់លោកបណ្ឌិត ហាយមើស៍rlhymersjr@sbcglobal.net
ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ

THIS SAYING WAS HID FROM THEM
(Cambodian)

ដោយលោក បណ្ឌិត
Dr. R. L. Hymers, Jr.

សេចក្ដីអធិប្បាយមួយបានអធិប្បាយនៅក្រុមជំនុំថាបាណាខល ក្នុងរដ្ឋឡូសអង់ចាឡែស
ថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលល្ងាច មីនា ២២ ២០១៥
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 22, 2015

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»(លូកា ១៨:៣៤)។


នៅក្នុងគម្ពីរដំណឹល្អលូកា នេះគឺជាលើកទី៣ហើយ ដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់សាវ័កទាំង១២ថា ទ្រង់នឹងត្រូវសុគត(លូកា ៩:២២, ៩:៤៤)។ នៅក្នុងលូកា ១៨:៣១-៣៣ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ កាលទ្រង់មានបន្ទូលថា

«ទ្រង់ក៏យកពួក១២នាក់មកមានព្រះបន្ទូលថា មើល យើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិម នោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្ស នឹងបានសំរេចពិត ដ្បិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសន៍ដទៃ គេនឹងសើចចំអកឲ្យ ត្មះតិះដៀល ហើយស្តោះដាក់លោក រួចកាលគេបានវាយនឹងរំពាត់ហើយ នោះគេនឹងសំឡាប់លោកបង់ តែក្រោយ៣ថ្ងៃមក លោកនឹងរស់ឡើងវិញ»(លូកា ១៨:៣១-៣៣)។

ដ្បិត តើកន្លែងណាដែលច្បាស់ជាងនេះទៀត? «តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»(លូកា ១៨:៣៤)។ ម៉ាកុស ៩:៣២ប្រាប់ថា «ពួកគេមិនយល់សេចក្ដីទាំងនោះសោះ»។ លោក A. T. Robertson បានពន្យល់ពីខគម្ពីរនេះថា «ពួកគេបន្ដមិនយល់ ហើយពួកគេមិនជឿពីការសុគត និងការរស់ឡើងវិញ {របស់ព្រះគ្រីស្ទ} ឡើយ» (A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, volume I, p. 344; កត់សំគាល់ពីម៉ាកុស ៩:៣២ )។

សាវ័កប៉ុលបានសង្ខេបប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទច្បាស់លាស់ណាស់

« ដ្បិតមុនដំបូង ខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នា តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរ គឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នា តាមបទគម្ពីរ ហើយថា ទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងផ្នូរ រួចដល់ថ្ងៃទី៣ នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ ក៏តាមបទគម្ពីរ»(១កូរិនថូស ១៥:៣-៤)។

នៅពេលនេះ ពួកសាវ័កទាំង១២មិនយល់ ថែមទាំងមិនជឿដំណឹងល្អឡើយ

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»(លូកា ១៨:៣៤)។

ដូចដែលលោក បានប្រាប់ថា «ពួកគេបន្ដមិនយល់ ហើយពួកគេមិនជឿពីការសុគត និងការរស់ឡើងវិញ {របស់ព្រះគ្រីស្ទ} ឡើយ»(ibid.)។ ពួកសាវ័កទាំង១២មិនទាន់យល់ពីដំណឹងល្អនៅឡើយទេ! ការពន្យល់ពី គម្ពីរម៉ាកុស ៩:៣០-៣២ លោក J. Vernon McGee បានបង្រៀនថា «នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ ដែលទ្រង់បានប្រកាសពីការសុគត និងការរស់ពីសុគតឡើងទៅកាន់ពួកគេ ដ្បិតពួកគេនៅតែមិនយល់ ទៀត»(J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 201; កត់សំគាល់ពីម៉ាកុស ៩:៣០-៣២ )។

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»(លូកា ១៨:៣៤)។

ពាក្យ៣នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ ដែលប្រាប់យើងពីការគ្មានសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណឹងល្អ។

១. ទីមួយ ពួកគេមិនយល់ដំណឹងល្អនោះទេ។

«ពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ »។ ពាក្យ «យល់» តាមភាសាក្រិកមានន័យថា «យល់ក្នុងគំនិត»(Strong)។ ទោះបីជាព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ក៏ដោយ ពួកសាវ័កនៅតែមិនអាច ចាប់យកអត្ថន័យនៃអ្វីដែលទ្រង់បានប្រាប់។ អត្ថបទគម្ពីរប្រាប់ថា «ពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ »។ លោកម៉ាថាយ Poole បានប្រសាសន៍ថា «ពាក្យទាំងនោះស្រួលយល់ទេ»(សេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរទាំងស្រុង The Banner of Truth Trust, 1990 reprint, volume 3, p. 258; note on Luke 18:34) តែពួកគេមិនបានយល់សេចក្ដីទាំងនោះសោះ! ពួកសាវ័កមិនយល់កន្លែងដែលថា ព្រះគ្រីស្ទ «ត្រូវបញ្ជូនទៅសាសន៍ដទៃ»។ ពួកគេមិនយល់ន័យដែលថា ទ្រង់នឹង «ត្រូវគេសើចចំអកមើល ងាយ ហើយត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់»។ ពួកគេមិនយល់ន័យដែលថា ទ្រង់នឹង «ត្រូវគេវាយដល់ឃើញ ឆ្អឹងខ្នងរបស់ទ្រង់។ ពួកគេមិនយល់ន័យដែលថា ទ្រង់នឹង «ត្រូវគេសំឡាប់» នៅលើឈើឆ្កាង។ ពួកគេមិន យល់ន័យដែលថា ទ្រង់នឹងរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅ «ថ្ងៃទី៣»។ ដូចគម្ពីរដំណឹងម៉ាកុសបានប្រាប់យើង

«ដ្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនពួកសិស្សថា កូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្តាប់ដៃនៃមនុស្សលោក គេនឹងសំឡាប់លោក រួចដល់៣ថ្ងៃក្រោយដែលគេសំឡាប់ នោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញ តែអ្នកទាំងនោះមិនបានយល់សេចក្តីនោះទេ ក៏ខ្លាចមិនហ៊ានទូលសួរទ្រង់ផង»(ម៉ាកុស ៩:៣១-៣២)។

លោក William MacDonald បានពន្យល់ពីភាពល្ងង់ល្ងីរនៃចម្លើយរបស់មនុស្សលោក

គំនិតរបស់គេពោរពេញទៅដោយអ្នករំដោះអាណាចក្រមួយ ដែលនឹងអាច ជួយសង្រ្គោះពួកគេពីចក្រភពរ៉ូម ហើយតាំងនគរភ្លាមៗ ថែមទាំងពួកគេបាន បដិសេធពីការកំសាន្ដនៃកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1989 edition, p. 1440; note on Luke 18:34)។

គំនិតរបស់គេត្រូវបានប្រកាន់ពូជប្រឆាំង ក្នុងការជឿលើការរងទុក្ខរបស់ព្រះមេស្សី (ព្រះមេស្សី Ben Joseph) ដោយសារតែនៅសម័យនោះ សាសន៍យូដាភាគច្រើនកំពុងរង់ចាំព្រះមេស្សី ដែលអាចដោះពួកគេ ពីពួករ៉ូមបាន (Messiah Ben David)។ ពួកគេមិនយល់ដឹងថា ព្រះមេស្សីគឺតែមួយនោះទេ។ សូមមើល សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំ «ការភ័យខ្លាចរបស់សិស្សព្រះយេស៊ូវ» សូចចុចទីនេះ ដើម្បីអានវា។ តែមានមូលហេតុផ្សេងទៀតអំពីការខ្លៅល្ងង់របស់ពួកគេចំពោះដំណឹងល្អ។

២. ទីពីរ ទ្រង់បានលាក់កំបាំងដំណឹងល្អដល់ពួកគេ។

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ... » (លូកា ១៨:៣៤) ។

ពាក្យ «លាក់កំបាំង» តាមភាសាក្រិកគឺជាមានន័យថា «លាក់»(Strong)។ ពិតប្រាកដណាស់ យើងរកឃើញពាក្យភាសាក្រិកដូចគ្នានៅក្នុងយ៉ូហាហន ៨:៥៩ ដែលប្រាប់ថា «ព្រះយេស៊ូវលាក់ព្រះអង្គ ទ្រង់»។ វាត្រូវនឹងអត្ថបទគម្ពីរយើង «ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ»។ វាមានអ្វីដែលប្លែកពីធម្មតា កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់លាក់ព្រះអង្គទ្រង់ កាលពួកគេយកថ្មគប់ទ្រង់នៅព្រះវិហារ(យ៉ូហាន ៨:៥៩)។ វាក៏ មានអ្វីប្លែកពីធម្មតាផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរយើង «ពាក្យនោះជាពាក្លយលាក់កំបាំងដល់គេ»។ ពាក្យនៅ ក្នុងគម្ពីរលូកា ១៨:៣៤ លោក Frank Gaebelein បានពន្យល់ថា «គម្ពីរលូកាប្រាប់ពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ ពួកសាវ័ក ទៅនឹងអ្វីដែលប្លែកពីធម្មតា ដែលពួកគេមិនអាចយល់បាន»(Frank E. Gaebelein, D.D., general editor, The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan Publishing House, 1984 edition, volume 8, p. 1005; note on Luke 18:34)។ ពិតប្រាកដណាស់ នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថា អត្ថបទគម្ពីរយើងចង់ប្រាប់។ វាជាអ្វីដែលប្លែកពីធម្មតា ដែលពួកគេមិនអាចយល់បាន។ «ពាក្យនោះ {ដំណឹងល្អ} ជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ»។

ឥឡូវនេះ យើងឃើញថា ពួកសាវ័កមិនមែនជាពួកបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនេះ។ ពួកគេគ្រាន់តែ ជាមនុស្សធម្មតា។ ពួកគេដូចជាយើងអញ្ចឹង ពួកគេស្នងពីលោកអ័ដាមមក។ ដូច្នោះ ពួកគេ «ស្លាប់ក្នុងអំពើ រំលង និងអំពើបាប» ខ្ញុំបាននៅក្នុងក្រុមជំនុំ៧ឆ្នាំ មុនពេលខ្ញុំបានសង្រ្គោះ ដូចអ្នកខ្លះមិនទាន់បានសង្រ្គោះ ដូចគ្នាដែរ(អេភេសូរ ២:១,៥)។ ពួកគេស្នងពីលោកដអ័ដាមមក ហើយពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សខាងសាច់ ឈាម ដ្បិត «មនុស្សខាងសាច់ឈាមមិនទទួលសេចក្ដីខាងឯវិញ្ញាណនៃព្រះបានឡើយ»(១កូរិនថូស ២:១៤)។ បើមនុស្សស្នងពីលោកអ័ដាមមក នោះ «សេចក្ដីអធិប្បាយពីឈើឆ្កាង{ជា}សេចក្ដីល្ងង់ល្ងើរដល់ អ្នកណាដែលកំពុងវិនាស» (១កូរិនថូស ១:១៨)។ វាពិតដូចព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលប្រាប់លោកនីកូដេម ថា «អ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មី»(យ៉ូហាន ៣:៧) ដូចនេះ ពួកសាវ័ក «ត្រូវតែកើតជាថ្មី»។ ពួកគេមិនអាចកើតជា ថ្មី ដោយសារពួកគេបោះបង់អាជីពរបស់ពួកគេ ហើយដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ។ យើងមិនអាចបានសង្រ្គោះដោយ សារការធ្វើនោះទេ។ នោះគឺជារបៀបដែលពួករ៉ូម៉ាង់កាតូលិកបកប្រែវា! តែយើងជឿថា យើងបានសេចក្ដី សង្រ្គោះដោយសារព្រះគុណព្រះ ដ្បិតពួកគេមិនអាចបានសង្រ្គោះ ដោយសារការដើរតាមទ្រង់នោះទេ!

«ដ្បិតគឺដោយព្រះគុណ ដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះ ដោយសារសេចក្តីជំនឿ ហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរ គឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ ក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរ ក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន» (អេភេសូរ ២:៨-៩)។

លោកយ៉ូដាសគឺជាសាវ័កម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសាវ័កទាំង១២។ តើគាត់បានកើតជាថ្មីដែរឬទេ? ព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលថា គាត់ជា «មនុស្សបាត់បង់» ហើយទ្រង់ហៅគាត់ថា «អ្នកដែលដំរូវឲ្យវិនាស»(យ៉ូហាន ១៧:១២)។ តើលោកថូម៉ាស់បានកើតជាថ្មីដែរឬទេ? បន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញ គាត់ បាននិយាយដោយហ្មត់ចត់ថា «ខ្ញុំនឹងមិនជឿទេ»(យ៉ូហាន ២០:២៥)។ ខ្ញុំដឹងថា ព្រះបានបំភ្លឺប្រាប់ដល់ លោកពេត្រុសពីរឿងខ្លះ(ម៉ាថាយ ១៦:១៧) តែពីរបីនាទីក្រោយមក គាត់បានស្ដីបន្ទោសព្រះយេស៊ូវ ពេល ទ្រង់ប្រាប់ពួកគេថា ទ្រង់នឹងត្រូវ «គេសំឡាប់ ហើយ៣ថ្ងៃក្រោយមក ទ្រង់នឹងរស់ពីសុគតឡើងវិញ» (ម៉ាថាយ ១៦:២១-២២) ហើយព្រះយេស៊ូវ «មានបន្ទូលទៅពេតុ្រសថា សាតាំងអើយ ចូរថយទៅក្រោយ អញទៅ ឯងជាសេចក្ដីបង្អាក់ដល់ចិត្ដអញ ព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះ គឺគិតតាមតែគំនិតរបស់ មនុស្សលោកវិញ»(ម៉ាថាយ ១៦:២៣)។ កន្លែងប្រាប់ច្បាស់ណាស់ ពេត្រុសបានបដិសេធដំណឹងល្អ ហើយរងឥទ្ធិពលពីអារក្សសាតាំង ដើម្បីបដិសេធការឆ្កាង និងការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ...» (លូកា ១៨:៣៤)។

សាវ័កប៉ូលប្រាប់ថា

« បើសិនណាជាដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំត្រូវគ្របបាំង នោះគឺត្រូវគ្របបាំងចំពោះតែពួកអ្នក ដែលកំពុងវិនាសទេ ជាពួកអ្នក ដែលព្រះរបស់លោកីយ៍នេះ បានបង្អាប់ដល់គំនិតពួកគេដែលមិនជឿ ក្រែងរស្មីពន្លឺនៃដំណឹងល្អ ដែលសំដែងពីសិរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ជារូបអង្គព្រះ បានភ្លឺមកដល់គេ» (២កូរិនថូស ៤:៣-៤)។

បាទ មានការបង្អាប់ភ្នែក «ដ៏ហួសពីធម្មជាតិ» គឺអារក្សសាតាំងបានបង្អាប់ភ្នែករបស់ពួកសាវ័ក ហើយវាក៏បង្អាប់ដំណឹងល្អពីនិស្ស័យតាមសាច់ឈាមរបស់ពួកគេផងដែរ។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា «ខ្ញុំ ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថា បើអ្នកមិនផ្លាស់គំនិត ហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះ នោះនឹងចូលទៅក្នុង នគរស្ថានសួគ៌ពុំបានឡើយ»(ម៉ាថាយ ១៨:៣)។ តើទ្រង់មានបន្ទូលដូចនោះទៅកាន់អ្នកណា? ទ្រង់មាន បន្ទូលដូចនោះទៅកាន់ «ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់»(ម៉ាថាយ ១៨:១)។ សូមក្រោកឈរឡើង ហើយអានគម្ពីរ ម៉ាថាយ ១៨:១-៣

«នៅវេលានោះឯង ពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវទូលសួរថា តើអ្នកណាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ តែទ្រង់ហៅកូនក្មេងតូច១មក ដាក់នៅកណ្តាលពួកគេ រួចមានព្រះបន្ទូលថា ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថា បើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិត ហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះ នោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពុំបានឡើយ»(ម៉ាថាយ ១៨:១-៣)។

សូមអង្គុយចុះ ពួកសាវ័កគេចង់ដឹង តើអ្នកធំជាងគេនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌(ម៉ាថាយ ១៨:១)។ ព្រះយេស៊ូវ ប្រាប់ពួកសាវ័កថា «បើអ្នកមិនផ្លាស់គំនិត... នោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពុំបានឡើយ»(ម៉ាថាយ ១៨:៣)។

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ...»(លូកា ១៨:៣៤)។

៣. ទីបី ពួកគេមិនបានយល់ដំណឹងល្អជាដូចម្ដេចនោះទេ។

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»(លូកា ១៨:៣៤)។

ចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទគម្ពីររបស់យើងប្រាប់ថា «ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្ដេចទេ» (លូកា ១៨:៣៤)។ ពាក្យ «បានយល់» តាមភាសាក្រិកមានន័យថា «ដឹងខ្លួន ប្រាកដច្បាស់ មានស្មារតីដោយសារ បទពិសោធន៍»(George Ricker Berry, A Greek-English Lexicon of New Testament Synonyms, coded to Strong, number 1097)។ គម្ពីរភីលីព ៣:១០ ប្រើពាក្យដូចគ្នា «ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាន ស្គាល់ទ្រង់ នឹងព្រះចេស្ដានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញ ហើយនឹងសេចក្ដីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ ...» ពួកសាវ័កមិនយល់ពីដំណឹងល្អនោះទេ។ ពួកគេបានលឺព្រះបន្ទូល តែពួកគេមិនដឹងពីភាពពិតនៃដំណឹង ល្អនោះទេ។ ឥឡូវនេះ ចូរក្រោកឡើង ហើយអានអត្ថបទគម្ពីរទាំងស្រុងឲ្យខ្លាំងៗម្ដងទៀត។ វានៅគម្ពីរលូកា ១៨:៣១-៣៤ ។

« ទ្រង់ក៏យកពួក១២នាក់មក មានព្រះបន្ទូលថា មើល យើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិម នោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្ស នឹងបានសំរេចពិត ដ្បិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសន៍ដទៃ គេនឹងសើចចំអកឲ្យ ត្មះតិះដៀល ហើយស្តោះដាក់លោក រួចកាលគេបានវាយនឹងរំពាត់ហើយ នោះគេនឹងសំឡាប់លោកបង់ តែក្រោយ៣ថ្ងៃមក លោកនឹងរស់ឡើងវិញ តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ» (លូកា ១៨:៣១-៣៤)។

សូមអង្គុយចុះ

ឥឡូវនេះ តើអ្នកឃើញទេ? «តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»។

សូចស្ដាប់ទីបន្ទាល់របស់លោក C. H. ស្ពឺជិន។ គាត់ជាកូនគ្រូគង្វាល ដែលអធិប្បាយពីដំណឹង ល្អ។ គាត់បានចំនាយពេលនៅក្នុងផ្ទះលោកតារបស់គាត់រដូចក្ដៅ ហើយលោកតាគាត់ក៏ជាគ្រូអធិប្បាយពី ដំណឹងល្អម្នាក់ដែរ។ ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ គាត់បានលឺគេអធិប្បាយពីដំណឹងល្អរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ តែ គាត់មិនបានប្រែចិត្ដជឿ ដូចពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនពេលទ្រង់រស់ពីសុគតឡើវិញ។ លោកស្ពឺជិនបាន ប្រសាសន៍ថា

ខ្ញុំបានស្ដាប់លឺពីផែនការណ៍នៃសេចក្ដីសង្រ្គោះ ដោយសារយញ្ញបូជារបស់ ព្រះយេស៊ូវតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេង តែខ្ញុំមិនយល់ពីវាបន្ដិចសោះនៅក្នុងព្រលឹងខ្ញុំ ពីព្រោះខ្ញុំបានកើតក្នុងទឹកដីមិនជឿព្រះ។ វាកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ ដូចជាការ បើកសំដែងថ្មីមួយ ដ្បិតខ្ញុំមិនដែលអានបទគម្ពីរនោះទេ{នៅពេលនោះ} ខ្ញុំ បានយល់ ហើយបានឃើញទ្រង់ដោយជឿថា ទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ ដែលបានចាប់កំណើតជាមនុស្ស ហើយទ្រង់ជាមនុស្សដ៏មានពរ ទ្រង់បាន ទ្រាំទ្រទទួលយកអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនៅលើព្រះអង្គទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាង តើអ្នក ធ្លាប់ឃើញដូចនោះដែរឬទេ? (C. H. Spurgeon,តើព្រះដ៏បរិសុទ្ធអាចរាប់មនុស្សជាប់ទោសជាសុចរិតបានដូចម្ដេចទៅ? How Can a Just God Justify Guilty Man?, Chapel Library, Pensacola, Florida)។

លោកស្ពឺជិនបានដឹងអំពីព្រះគ្រីស្ទ។ គាត់បានលឺពីផែនការណ៍នៃសេចក្ដីសង្រ្គោះ តែគាត់ «មិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះ{ដំណឹងល្អ} ជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់{គាត់} ហើយគេមិនបានយល់ព{បទពិសោធន៍}ជាថាដូចម្តេចទេ»។ ដំណឹងល្អមកឯគាត់នៅពេលភ្លាមៗ ហើយគាត់និយាយថា «វាកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ ដូចជាការបើកសំដែងថ្មីមួយ ដ្បិតខ្ញុំមិនដែលអានបទគម្ពីរនោះទេ»។

នោះគឺជាការប្រែចិត្ដពិតប្រាកដ នៅពេលព្រលឹងអ្នកដឹងពីទំងន់នៃអំពើបាបរបស់អ្នក នោះអ្នកត្រូវ បានទាញទៅឯព្រះគ្រីស្ទដែលរស់នៅ។ មានមនុស្សប្រាប់ខ្ញុំថា «តើកន្លែងណាដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនថា ពួកសាវ័កបានប្រែចិត្ដ ដោយសារគេប្រទះឃើញព្រះគ្រីស្ទរស់ពីសុគតឡើងវិញ?» ចម្លើយគឺសាមញ្ញ វានៅ ចុងបញ្ចប់គម្ពីរដំណឹងល្អទាំង៤ នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក ២៨ ម៉ាកុសជំពូក១៦ លូកា២៤ (ជាពិសេសវាច្បាស់ នៅក្នុងខ៣៦-៤៥) ហើយនៅក្នុងយ៉ូហាន ២០:១៩-២២។ លោក J. Vernon McGee ដែលជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅប្រទេសអាមេរិក បានបង្រៀនពីគម្ពីរយ៉ូហាន ២០:២២ ថា «ខ្លួនខ្ញុំ ផ្ទាល់ជឿថា នៅពេលភ្លាមៗដែលព្រះអម្ចាស់ដកដង្ហើមលើពួកគេ នោះអ្នកនឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ពួកគេទាំងនេះត្រូវបានសំអាតជាថ្មី {កើតជាថ្មី}។ មុនពេលនេះ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់សណ្ឌិតនៅក្នុង ពួកគេនោះទេ»(J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 498; កត់សំគាល់យ៉ូហាន ២០:២២)។ អ្នកអាចស្ដាប់លោក McGee លើអ៊ីនធើណេតតាមគេហទំព័រ www.thruthebible.org

សព្វថ្ងៃនេះ យើងអធិស្ឋានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់ចុចិត្ដអ្នកពីអំពើបាបរបស់អ្នក ហើយឲ្យទ្រង់ បើកចិត្ដរបស់អ្នក ថែមទាំងអធិស្ឋានសុំឲ្យទ្រង់ទាញនាំអ្នកទៅឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដ៏ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ ដែលរស់ពីសុគតឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ទ្រង់សំអាតអំពើបាបរបស់អ្នក។

គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់របស់លោក McGee បញ្ចប់ដោយបទចំរៀង «ព្រះយេស៊ូវសងថ្លៃដាច់ហើយ» វានៅលេខ៤លើក្រដាសចំរៀងរបស់អ្នក។ សូមក្រោកឡើង ហើយច្រៀងវា។

ខ្ញុំឮព្រះអង្គសង្រ្គោះ ទ្រង់មានបន្ទូលមកថា
កូនអើយចិត្ដមិនមុតមោះ ចូរពឹងអញឲ្យខ្លាំងក្លា
ព្រះយេស៊ូវទ្រង់លោះ ទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយ ខ្ញុំជំពាក់គុណទ្រង់ជាធ្ងន់
រកតបស្នងមិនបានឡើយ។

ខ្ញុំឃើញមានតែព្រះអង្គ អាចប្រោសមនុស្សមានបាបបាន
ឲ្យបានស្អាតឥតសៅហ្មង ទាំងព្រលឹងទាំងខ្លួនប្រាណ
ព្រះយេស៊ូវទ្រង់លោះ ទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយ ខ្ញុំជំពាក់គុណទ្រង់ជាធ្ងន់
រកតបស្នងមិនបានឡើយ។

ខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អពេញខ្នាត នឹងតបស្នងគុណព្រះអង្គ
តែទ្រង់លាងឲ្យបានស្អាត ដោយឈាមព្រះដ៏ស្មោះត្រង់
ព្រះយេស៊ូវទ្រង់លោះ ទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយ ខ្ញុំជំពាក់គុណទ្រង់ជាធ្ងន់
រកតបស្នងមិនបានឡើយ។

កាលណានៅមុខបល្ល័ង្ក បានក្រាបចំពោះព្រះភក្រ្ដ
នោះនឹងបន្លឺយ៉ាងខ្លាំង ពីទ្រង់សង្រ្គោះខ្ញុំជាក់
ព្រះយេស៊ូវទ្រង់លោះ ទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយ ខ្ញុំជំពាក់គុណទ្រង់ជាធ្ងន់
រកតបស្នងមិនបានឡើយ។
(«ព្រះយេស៊ូវសងថ្លៃដាច់ហើយ» ដោយលោក Elvina M. Hall, 1820-1889)។

លោក ចាន់ សូមដឹកនាំយើងអធិស្ឋាន។ អាម៉ែន។

(ចប់សេចក្ដីអធិប្បាយ)
អ្នកអាចអាន ការអធិប្បាយរបស់ លោក ហ៊ីមើស៏ (Dr. Hymers) តាម
សប្ដាហ៏នីមួយៗ នៅតាមអ៊ីធើនេតនៅគេហទំព័រ www.realconversion.com.
ចុចលើ ”Sermon Manuscripts” សេចក្ដីអធិប្បាយក្នុងភាសាខ្មែរ (Sermons in Khmer)

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

អានព្រះគម្ពីរមុនពេលអធិប្បាយដោយលោក Mr. Abel Prudhomme៖ លូកា ១៨:៣១-៣៤។
ច្រៀងចំរៀងតែម្នាក់ឯងមុនអធិប្បាយដោយលោក Benjamin Kincaid Griffith៖
«សូមបើកភ្នែកខ្ញុំ»(ដោយលោក Clara H. Scott, 1841-1897)។


ចំណងជើងនៃសេចក្ដីអធិប្បាយ

ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ

THIS SAYING WAS HID FROM THEM

ដោយលោក បណ្ឌិត
Dr. R. L. Hymers, Jr.

«តែពួកសាវ័កមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះ ពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេ ហើយគេមិនបានយល់ជាថាដូចម្តេចទេ»(លូកា ១៨:៣៤)។

(លូកា ១៨:៣១-៣៣; ម៉ាកុស ៩:៣២; ១កូរិនថូស ១៥:៣-៤)

១.    ទីមួយ ពួកគេមិនយល់ដំណឹងល្អនោះទេ លូកា ១៨:៣៤; ម៉ាកុស ៩:៣១-៣២។

២.   ទីពីរ ទ្រង់បានលាក់កំបាំងដំណឹងល្អដល់ពួកគេ លូកា ១៨:៣៤ខ; យ៉ូហាន ៨:៥៩; អេភេសូរ ២:១, ៥; រ៉ូម ៨:៧; ១កូរិនថូស ២:១៤; ១:១៨; យ៉ូហាន ៣:៧; អេភេសូរ ២:៨-៩; យ៉ូហាន ១៧:១២; ២០:២៥; ម៉ាថាយ ១៦:១៧; ម៉ាថាយ ១៦:២១-២២, ២៣; ២កូរិនថូស ៤:៣-៤; ម៉ាថាយ ១៨:១-៣។

៣.  ទីបី ពួកគេមិនបានយល់ដំណឹងល្អជាដូចម្ដេចនោះទេ។ លូកា ១៨:៣៤គ; ភីលីព ៣:១០។