Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
SỰ CỨU CHUỘC HAY SỰ NGUYỀN RỦA – CÁI NÀO?

SALVATION OR DAMNATION – WHICH?
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Sáng Chúa Nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 19, 2017


Trong đời Ô-sê đa số thời gian là ông giảng tại phía Bắc lĩnh vực Do Thái. Ô-sê được gọi là “tiên tri tan vỡ.” Sứ điệp của ông dựa vào tình yêu của ông dành cho người vợ phản bội, cũng là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân Do Thái phản bội. Ép-ra-im là là chi phái lớn nhất của Do Thái. Vì thế tên Ép-ra-im đã được dùng để gọi chung cho tất cả Do Thái. Họ quá héo mòn bởi sự sùng bái thần tượng đến đổi không còn hy vọng để phục hồi. Trong phân đoạn của chúng ta Đức Chúa Trời bảo Ô-sê phải ngừng giảng dạy cho họ bởi vì Ngài đã để mặc họ.

“Ép-ra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó” (Ô-sê 4:17).

Năm vừa qua chúng ta có “một chút” sự phục hưng. Đức Chúa Trời thăm viếng vài buổi nhóm và khoãng mười người có hy vọng để được biến đổi! Nhưng mười ba người đã có sự biến đổi giả. Họ vẫn còn lạc mất và đi vào Địa Ngục.

Điều chính yếu mà Đức Chúa Trời đã dạy dổ cho chúng ta trong những lần nhóm họp nầy là Ma Quỉ rất giận dữ khi Ngài ngự xuống. Chúng ta đã biết và kinh nghiệm về Đức Chúa Trời và Ma Quỉ là có thật. It nhất là những ai đã được biến đổi có thể thấu đáo về bài học đó.

Chúng ta không có kinh nghiệm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự phục hưng cho hơn bốn mươi năm. Tôi thường giảng về điều đó. Nhưng khi tôi đã làm thì nhiều người của hội thánh chúng ta chống lại, giống như dân Y-sơ-ra-ên nổi lên chống lại sự giảng dạy của Ô-sê. Và nhiều người đã rời khỏi trong hai lần lớn phân chia hội thánh. Ma Quỉ nói với họ sẽ không bao giờ có sự phục hưng. Họ tin vào Ma Quỉ hơn là tin Kinh Thánh. Phần đông nhiều người rời khỏi hội thánh. Nhìn lại Tiến sĩ Cagan tin rằng hầu hết trong bọn họ không có một người nào thật sự được biến đổi. Vì vậy khi tôi giảng về sự phục hưng họ không thể cầu nguyện. Tất cả việc họ có thể làm là chống lại

.

“Ép-ra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó” (Ô-sê 4:17).

Cảm tạ ơn Chúa bây giờ chúng ta có những Cơ Đốc Nhân nồng cốt vững vàng. Nếu chúng ta không có thì sự phục hưng trong năm vừa rồi có thể kết quả sẽ đưa đến một sự chia rẻ khác. Nhiều người sẽ muốn rời bỏ hội thánh. Phần đông nhiều người đã rời bỏ như cuộc phân chia hội thánh trong những năm 1980-1981. Họ có thể đã tách hội thánh ra, như họ đã làm trong những năm 1990 trong kỳ chia rẻ Olivas. Nhưng năm rồi chỉ có sáu người rời khỏi. Khi họ đã đi rồi thì không bao giờ trở lại. Không có một người nào trong bốn mươi hai năm qua trở lại. Họ xem những bài giảng của chúng ta trên máy điện toán của họ, nhưng họ không bao giờ trở lại để được cứu. Không bao giờ! Không có một người nào trong bốn mươi hai năm! Đó là điều hết sức đặc biệt vì chúng tôi hầu như giảng về sự cứu rổi qua Chúa Jê-sus Christ trong mỗi buổi nhóm. Tại sao không có một người nào trong họ trở lại và tin nhận Chúa Jê-sus? “Ép-ra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó” – đó là lý do tại sao!

Họ nói là vì tôi hung dử. Họ nói là vì tôi giảng chống lại tội lỗi của họ và họ không thích tôi về điều đó, giống như họ đã ghét Ô-sê! Tiến sĩ Cagan và tôi đã lắng nghe lời “làm chứng” của một cô gái trẻ. Khi tôi nói là cô ta đã làm chứng sai lầm thì cô nói, “Ông bần tiện, giống như Open Door.” Đứa trẻ nầy chưa bao giờ có mặt ở trong hội thánh chúng ta khi chúng tôi gọi nó là “Open Door.” Tôi biết ngay là cha mẹ của cô ta đã nói xấu về chúng tôi trước mặt cô ta. Chỉ khoảng hai tháng sau đó cha của cô ta đến chưởi rủa tôi giống như sư tử đang gầm thét trước mặt các bạn trẻ. Ông bỏ đi khi tôi nói với ông là tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Ông nầy là một trong số “39” người đã trả tiền cho cơ sở nầy. Ông đã ngầm chống đối trong nhiều năm, giả vờ là một Cơ Đốc Nhân. Nhưng khi Ma Quỉ đã chiếm hữu một đứa con của ông, ông trở nghịch lại tôi như thể tôi là một người sai phạm. Nhà tôi đã gặp ông ta trong một vài tuần vừa qua. Ông ấy có một bộ râu dài. Thời gian không lâu lắm để cho ông ta trở lại người Hippie. Spurgeon nói, “Họ không khiêm tốn khi đến, không khiêm tốn khi ở lại, và cũng không khiêm tốn khi rời khỏi hội thánh.” Bạn chỉ có thể giả vờ được thay đổi trong một thời gian nào đó thôi. Không sớm thì muộn Ma Quỉ sẽ dùng bạn nếu như bạn có sự thay đổi sai lầm! Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã phán,

“Ép-ra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó” (Ô-sê 4:17).

Đức Chúa Trời thấy rằng bạn đã kết hợp với tội lỗi của bạn và không tin nhận Chúa Jê-sus Christ, vì vậy mà Ngài để mặc bạn. Ngài phó bạn “theo lòng hư xấu” (Rô-ma 1:28). Khi Đức Chúa Trời đã phó bạn, bạn không thể nào được cứu. Bạn sẽ sống theo lòng hư xấu của bạn và không bao giờ được cứu.

Hư mất trong sự đời đời. Đời đời. Đời đời. Hư mất trong sự đời đời.

Tiên tri Ô-sê nói, “Chúng nó sẽ đi … đặng tìm kiếm Đức-Giê-hô-va; song không thấy Ngài; Ngài đã lìa khỏi chúng nó” (Ô-sê 5:6).

Họ cố gắng làm lại lần nữa trong năm rồi. Sáu người đã hoàn toàn rời khỏi hội thánh. Một người đàn ông trẻ bước vào văn phòng của tôi, chỉ vào mặt tôi và nói, “Ông chính là sự sai quấy của hội thánh nầy đó, Tiến sĩ Hymers.” Ông sẽ không bao giờ biết được, nhưng những lời đó đã làm cho tôi xưng nhận tội lỗi của mình. Ông nói những lời đó trong sự chống cự. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những điều đó làm cho tôi tự xét chính mình. Và tôi đã được giúp đỡ. Rồi sau đó bốn cậu trẻ đến nhà của tôi để cầu nguyện với tôi. Aaron, Jack, John, và Naoh đã cầu nguyện với tôi mỗi tuần – và trở thành những người bạn của tôi. Không có người nào biết được nổi cô đơn là thế nào của một mục sư già giống như Ô-sê, giống như tôi! Chỉ khi tôi cảm thấy tôi đang ngã lòng – bốn cậu trẻ đó đã đến cầu nguyện với tôi. Bây giờ họ đã là bạn của tôi! Đức Chúa Trời sai họ đến với tôi – và họ đã cứu tôi bởi lời cầu nguyện của họ và bởi tình bạn của họ.

John Cagan đã nói năm vừa rồi là “một năm của Địa Ngục.” Và cậu ấy nói đúng. Ma Quỷ đã gầm thét lên. Hội thánh rối tung, nhà tôi bị bệnh, tôi không thể nào ngũ được, hội thánh xao động như cơn động đất. Rồi Đức Chúa Trời từ trên Thiên Đàng đến với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện.

“Ôi, ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài” (Ê-sai 64:1).

Đức Chúa Trời ngự xuống với chúng ta, trong lần phục hưng đầu tiên mà chúng ta có được trong 42 năm!

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!
   Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa,
   Do Huyết Giê-su gội trắng trong tội tình.

Đứng lên và hát với tôi!

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!
   Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình;
Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa,
   Do Huyết Giê-su gội trắng trong tội tình.
(“Tôn Vinh Chúa Tôi ‘I Will Praise Him’” bởi Margaret J. Haris, 1865-1919).

Khi tôi đang soạn bài giảng nầy một người đàn ông tại Florida gọi cho tôi thích thú về bài giảng của John Cagan “Phục Hưng và Huyết của Đấng Christ ‘Revival and the Blood of Christ’.” Ông cứ nói, “Cám ơn Mục sư. Cám ơn. Một người trẻ rất xứng đáng! Tôi được phước qua bài giảng cậu ta!” Bây giờ trong buổi sáng nay Noah Song đã trở về sau khi giảng dạy tại Trung Hoa và Indonesia! Phước hạnh mà chúng ta có được từ hai bạn trẻ nầy đã giảng cho chúng ta về sự giàu có không thể tìm được của Chúa Jê-sus Christ!

Bây giờ, sáng nay, một lần nữa tôi sẽ nói với bạn về Phúc Âm của Chúa Jê-sus. Tôi sẽ nói với bạn một lần nữa về Chúa Jê-sus, và Huyết của Ngài đã đổ ra trên Thập Tự Giá để rửa sạch tội lỗi của bạn. Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones nói, “Có những người giảng dạy Cơ-đốc nghĩ rằng họ khéo léo trong việc tuôn ra lời chế nhạo trên thần học về huyết nầy. Họ gạt bỏ nó với lời khinh miệt…Và đó là tại sao hội thánh giống như vậy [ngày nay]. Nhưng trong những thời điểm phục hưng, hội thánh được vinh hiển trên thập tự giá và làm cho hội thánh kiêu hảnh trong huyết…khí phách, trọng tâm, và tấm lòng, của Phúc Âm Cơ Đốc là điều nầy “là Đấng Đức Chúa Trời đã lập nên làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong Huyết Đấng ấy” (Rô-ma 3:25). ‘Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội’ (Ê-phê-sô 1:7)… [Ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác] ‘ngoài Đức Chúa Jê-sus Christ, và Đức Chúa Jê-sus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự’ (1 Cô-rinh-tô 2:2)… tôi không có hy vọng gì cho sự phục hưng trong khi quý ông bà từ bỏ [hay xao lảng] huyết của thập tự giá” (Phục Hưng ‘Revival’, Crossway Books, ấn bản 1994, tr. 48, 49).

Huyết Chiên Con bôi sạch lòng,
   Anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?
Áo anh nay tinh như tuyết hay dương đầy bụi hồng
   Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?
(“Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng ‘Are You Washed in the Blood’” bởi Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Vâng, Huyết của Chúa Jê-sus sẽ làm nguôi lại và hấp thu sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời. Vâng, Huyết của Chúa Jê-sus sẽ đem bạn hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Vâng, Huyết của Chúa Jê-sus sẽ ban cho bạn năng lực chiến thắng, “Trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc” (Cô-lô-se 1:14).

Bây giờ lắng nghe lời nói của hai người trong hội thánh chúng ta, là những người đã được cứu bởi đức tin trong Huyết của Chúa Jê-sus

.

Một người đàn bà Tây Ban Nha đã tham dự một hội thánh Báp-tít khác. Ngay lúc đó họ hỏi bà có muốn làm báp-têm hay không. Bà trả lời, “Vâng.” Họ không nói cho bà về Chúa Jê-sus và Huyết của Ngài đã đền tội cho bà. Họ đã làm báp-têm cho bà ngay cả khi bà chưa được cứu. Bà nói, “Tôi vẩn tiếp tục sống với cuộc sống của tôi, sống cho chính tôi.” Sau đó con gái của bà đem bà đến với hội thánh của chúng ta. Bà nói bà “nghĩ là [chúng tôi] muốn yêu cầu bà đến trong những buổi thờ phượng, và tôi không muốn vì tôi nghĩ rằng mất nhiều thì giờ của tôi. Tôi đã ích kỷ, nghĩ rằng Đức Chúa Trời lấy mất đi những thì giờ của tôi. Nhưng Đức Chúa Trời…chỉ cho tấm lòng của tôi thấy rằng tôi chỉ sống cho riêng tôi…trong ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời chỉ cho tôi thấy rằng nếu tôi qua đời tôi sẽ bị phán xét vì sự từ bỏ Chúa Jê-sus, và tất cả tội lỗi của tôi. Điều đó đã làm cho tôi lo lắng và sợ hãi”… [Tiến sĩ A. W. Tozer nói, “Một người không thể biết về ân điển của Đức Chúa Trời, nếu như người đó không thể kính sợ Đức Chúa Trời”]. Bà đi vào phòng tư vấn và xưng nhận tội lỗi. Tiến sĩ Cagan hỏi bà Chúa Jê-sus ở đâu. Bà trả lời Chúa Jê-sus ở trong lòng bà. Tiến sĩ Cagan nói với bà là Chúa Jê-sus ở trên Thiên Đàng, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Cha Ngài. Bà nói, “Rồi sau đó tôi đến với Chúa Jê-sus để được rửa sạch tội lỗi qua dòng Huyết báu của Ngài. Dòng Huyết đã đổ ra cho tôi… ngày hôm nay tôi rất sung sướng. Chúa Jê-sus đã đổ Huyết Báu Ngài ra trên Thập Tự Giá và tôi đã được cứu… Chúa Jê-sus đã trả thay tội lỗi của tôi qua Huyết Thánh của Ngài… Ngày nay tôi vui mừng mà làm nhân chứng… để đem những người trẻ [đến với hội thánh] để họ có thể lắng nghe những bài giảng của mục sư chúng ta. Tôi cảm thấy vui mừng khi [Tiến sĩ Hymers] nói với các bạn trẻ về Huyết của Chúa Jê-sus… Tôi có [một] mục sư chăm sóc chu đáo cho những linh hồn và nói với họ về Chúa Jê-sus … Chúa Jê-sus đã đổ Huyết Báu Ngài ra trên Thập Tự Giá vì vậy mà tôi đã được cứu… tuyệt dịu thay Chúa Jê-sus, Đấng Cứu Chuộc của tôi!”

Một sinh viên đại học người Trung Hoa nói, “Tôi bước vào trong nhà thờ và tôi cảm thấy tấm lòng nặng nề. Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi cho tôi cảm nhận tôi là một tội nhân…Mặc dù mọi ngươi chung quanh tôi vui vẽ…tôi không thể lừa dối [chính tôi] là tôi thấy dể chịu, là một con người tốt. Tôi không cảm thấy dể chịu và không có gì tốt trong tôi. Trong khi tôi ngồi xuống lắng nghe [Tiến sĩ Hymers giảng] tôi cảm thấy như là mục sư đang nói về tôi…Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi có thể giấu tộị lỗi của tôi với con người, nhưng tôi không thể nào giấu khỏi Đức Chúa Trời…Tôi cảm thấy giống như A-đam, cố gắng để lánh mặt Chúa…

Rồi, bài giảng gần chấm dứt, tôi nghe về Phúc Âm của Chúa Jê-sus Christ lần đầu tiên [mặc dù cô ấy đã đến với hội thánh chúng ta, nhưng trước đó cô ta đã không lắng nghe!]. Chúa Jê-sus Christ đã chịu chết trên Thập Tự Giá, thay chổ của tôi, đã trả thay tội lỗi tôi…Huyết của Ngài đã đổ ra cho tội nhân. Huyết Ngài đã đổ ra cho tôi! Tôi liều lĩnh cần đến Chúa Jê-sus Christ. Thay vì tìm sự tốt đẹp trong riêng tôi, bởi ân điển của Đức Chúa Trời mắt của tôi đã được mở ra. Tôi nhìn vào Đấng Christ lần đầu tiên, và trong phút chốc đó Ngài đã cứu tôi! Đấng Christ không xây khỏi tôi, như tôi đã làm với Ngài bấy lâu nay, nhưng Ngài đã nhận tôi, và rửa sạch tôi với Huyết của Ngài…Huyết Ngài phủ lấp tôi và rửa sạch mọi tội lỗi tôi. Christ che phủ tôi trong Huyết Ngài. Ngài bao phủ tôi trong sự công chính Ngài. Huyết Ngài rửa sạch tấm lòng hèn hạ của tôi và làm cho tôi được tươi mới…Đức tin và sự tin chắc vào chỉ một mình Ngài. Bây giờ tôi mới hiểu rằng John Newton đã nói gì [khi ông nói] Ngợi ca Chúa từ aí ban ‘ơn lạ lùng’ Đời tôi vốn tràn những lệ đắng! Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân’…Tôi đã là một tội nhân, và Chúa Jê-sus Christ đã cứu tôi…Ngài nhận tôi và rửa sạch tôi trong Huyết của Ngài.”

Người ta có mệt mỏi về tôi khi nghe giảng về Thập Tự Giá và Huyết của Chúa Jê-sus không? Không, họ không có! Ngoại trừ họ có mục sư làm báp-têm cho người hư mất – giống như mục sư tại Arleta, California người đã làm báp-têm cho Lidia Estrada, mà chưa biết chắc là bà đã tin nhận Chúa Jê-sus chưa. Ông ta có biết được thế nào là chắc chắn không nữa? Tôi nghi quá! Hãy quăng xa những tiên tri giả khỏi trên mặt đất!

Còn như tôi, tôi sẽ giảng về Huyết của Chúa Jê-sus Christ ‘cho đến khi lưỡi ngọng nhịu lắp bắp đáng thương nằm trong phần mộ, rồi trong sự huy hoàng, một bài hát dễ thương tôi sẽ hát về quyền năng cứu chuộc của Ngài. Suối huyết tuôn, đổ ra từ tỉnh mạch của Đấng Cứu Chuộc; và tội nhân dầm mình trong huyết đó sẽ được thanh tẩy!

Sạch hết mọi gian ác liền, trắng trong bao nổi ác khiên;
Tội nhân tắm mình trong suối huyết nay, sạch hết mọi gian ác liền.
   (“Suối Huyết Tuôn ‘There Is a Fountain’” bởi William Cowper, 1731-1800).

“Trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:14).

Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi về việc cứu rổi, xin vui lòng đến phía trước đây, chúng ta có thể nói về điều đó.

KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Cầu Nguyện Trước Bài Giảng bởi Ông Aaron Yancy.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
   “Được Cứu Bởi Huyết của Đấng Bị Đóng Đinh
‘Saved by the Blood of the Crucified One’” (bởi S.J. Henderson, thế kỷ 19).