Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
XÉ NÁT VÀ CHỮA LÀNH

TORN AND HEALED
(Vietnamese)

Bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
By Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Vào buổi tối Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 15, 2012

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va: vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại: ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ôsê 6:1-2).


Tiên tri Ôsê đã cho chúng ta thấy một bức tranh ảm đạm về tình trạng tôn giáo tại Y-sơ-ra-ên. Ông nói, “Dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết” (Ôsê 4:6). Ép-ra-im là chi tộc lớn nhất của Y-sơ-ra-ên, và tên đó thường được xử dụng bởi các tiên tri để biểu thị cho cả quốc gia. Ôsê nói, “Ép-ra-im say-mê thần tượng: hãy để mặc nó” (Ôsê 4:17). Đức Chúa Trời nói rằng Y-sơ-ra-ên đã say mê thần tượng và tôn thờ chúng nên Ngài sẽ rời bỏ họ trong tội lổi của họ. Ôsê nói rằng Đức Chúa Trời “lìa khỏi chúng nó” (Ôsê 5:6). Đức Chúa Trời nói rằng, “Ta sẽ đi, sẽ vào nơi Ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội, và tìm kiếm mặt Ta…” (Ôsê 5:15).

Chúng ta có thể áp dụng những điều nầy cho đất nước của chúng ta, và trọn cả Tây Phương, như vậy cũng đúng thôi. Con người chúng ta cũng bị tiêu diệt vì thiếu sự hiểu biết về Thiên Chúa. Con người chúng ta cũng hòa nhập vào sự thờ lạy những thần tượng, vì đắm mình trong tội lổi nên Đức Chúa Trời đã rút tay vinh hiển của Ngài ra khỏi chúng ta, và phó Hội Thánh chúng ta vào trong sự lầm lạc, không có sự phục hưng trong đất nước kể từ năm 1859. Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones đã nói,

      Chúng ta có nhận thức rằng Đức Chúa Trời không hài lòng trên Hội Thánh không? Tại sao có khoãng cách dài từ khi Chúa đã đến trên dân sự Ngài trong sự phục hưng? Tại sao kinh sợ thời gian dài đó? Tại sao sự kiện lại như vậy? Tại sao Hội Thánh ít có giá trị vậy? Tại sao nó không hiệu quả? Tại sao những người đàn ông và đàn bà đang sống trong tội lổi, và cứ như vậy, càng ngày càng tồi tệ hơn?...Những người nam và nử, khi họ thật sự được thức tỉnh, bắt đầu nhận ra rằng không có gì nghiêm trọng hơn là sống ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa…không có sự thịnh vượng nào, không có loại thành công nào, có thể bù đắp cho sự thiếu vắng Thiên Chúa (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987 edition, pp. 155, 157, 159).

Nhưng tối hôm nay tôi không ứng dụng phần Kinh Thánh nầy đến tình trạng tâm linh của những Hội Thánh Tây Phương. Thay vào đó, tôi ứng dụng cho tất cả những ai chưa được biến đổi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ.

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va: vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ôsê 6:1-2).

Sự việc sẽ trở thành tuyệt vời nếu tất cả chúng ta sống trong sự tương giao với Chúa. Đã có một thời gian Đức Chúa Trời và con người sống với nhau trong hòa bình và hiệp một. Trong thời gian mà con người vô tội, trong thời gian mà tổ phụ chúng ta sống trong mối quan hệ toàn hảo với Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã chống nghịch cùng Ngài, và phạm tội. Ngay lập tức, mối quan hệ đó bị cắt đứt “họ giấu mình trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời giữa bụi cây trong vườn” (Sáng-thế-ký 3:8). Bây giờ họ sợ hãi Chúa, và tấm lòng nghịch loạn của họ “nghịch thù và chống lại Chúa” (Rôma 8:7). Dòng dõi từ đời nầy qua đời kia cũng nghịch thù và chống lại Chúa như tổ phụ họ.

“Cho nên, như bởi một người mà tội lổi vào trong thế gian, lại bởi tội lổi mà có sự chết; và sự chết trãi qua trên hết thảy mọi người…” (Rôma 5:12).

Không phải chỉ là cái chết về thể chất đã truyền cho họ từ Ađam, nhưng cũng chết về tâm linh nữa – Vì vậy con cái của họ sinh ra trong tương lai cũng “chết vì lầm lổi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Trong tình trạng sự chết nầy, họ không còn nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân nữa. Họ xây hướng về sự thờ lạy thần tượng, “họ đã đổi vinh-hiển của Đức Chúa Trời không hề hư-nát lấy hình-tượng của loài người hay hư-nát, hoặc của điểu, thú, côn-trùng.” (Rô-ma 1:23). Họ đã xa cách Đức Chúa Trời bởi tội lổi của họ. Như Ê-sai đã nói,

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lổi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nổi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Êsai 59:2).

Đức Chúa Trời có lòng thương xót nhân loại hư mất, và Ngài ban Đức Thánh Linh xuống để đánh thức chúng khỏi tội lổi của mình đặng họ có thể được chữa lành, và một lần nữa sống vui vẻ hòa hợp với Đấng đã tạo dựng họ. Nhưng để mang lại cho nhân loại một đời sống vui vẽ hạnh phúc, Đức Chúa Trời phải hình phạt nghiêm ngặt những tội nhân. Đức Chúa Trời phải xé nát và trừng phạt tội nhân để thức tỉnh họ từ sự ngũ mê trong tội lổi. Đây là Đức Chúa Trời thật sự của Kinh Thánh. Ngài thật vĩ đại và đáng sợ. Nhưng Ngài không trừng phạt chúng nặng như chúng ta đáng phải được. Ngài trừng phạt chúng ta từ tấm lòng yêu thương của Ngài. Ngài xé chúng ta ra và trừng phạt chúng ta để mang lại cho chúng ta một ý thức, để phục hồi chúng ta để chúng ta được sống lại trong Đấng Christ, trong mối thông công với Ngài mà tổ phụ của chúng ta đã đánh mất trong vườn Ê-đen. Vậy hãy để chúng ta nhìn đến phân đoạn Kinh Thánh nầy, bằng chân lý vĩ đại nầy trong tâm trí của chúng ta.

I. Thứ nhất, Đức Thánh Linh xé nát và trừng phạt tấm lòng tội nhân

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích” (Ô-sê 6:1).

Những người vô thần nghĩ rằng những khó khăn xảy đến cho họ chỉ là tình cờ. Họ không thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời đang làm việc khi những sự thử nghiệm lớn lao đến với họ. Họ không nhìn thấy những sự khó khăn nầy đến với họ là nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, để sửa dạy họ, thức tỉnh họ từ sự ngũ mê trong sự chết. Đôi khi họ nghĩ rằng những vấn đề xảy đến với họ là từ Ma Quỷ, nhưng họ không nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không có bất cứ điều gì xảy ra được, như chúng ta đã được cho biết trong chương đầu của sách Gióp. Hoặc, họ có thể nghĩ rằng những thử thách của họ đến từ người khác, cho nên họ trở nên giận dữ với những ai đã làm sai trật với họ.

Nhờ vào ân điển của Chúa bạn mới thấy được mọi sự khó khăn và thử thách đến từ Đức Chúa Trời, và Ngài dùng những sự thử thách nầy một là để cho bạn tin cậy Ngài hơn, hoặc là, trong trường hợp của những người lạc mất để thức tỉnh bạn và đưa bạn đến sự nhận thức đúng đắn hơn! Kinh Thánh nói,

“Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức-giê-hô-va chẳng làm?” (A-mốt 3:6).

Thử thách đến trong bất cứ hình thức nào, nó đến từ Đức Chúa Trời. Nếu sự khó khăn đến từ kẻ thù hoặc một người bạn dối trá, nó cũng thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Nếu đó là một sự lỗ-lả trong sự nghiệp hay bệnh tật, trong trường hợp nào đó cũng là đến từ Đức Chúa Trời. Ngài cho phép nó xảy ra cho mục đích.

Học bài học đó. Đức Chúa Trời đã trừng phạt bạn. Ngài đã xé bạn ra. Và Ngài làm điều đó cho một mục đích. Bạn cảm thấy dường như là bạn bị “xui-xẻo” – nhưng không phải như vậy đâu. Nguyện xin Thần linh của Đức Chúa Trời chỉ cho bạn thấy rằng sự thất bại và sầu nảo và những nan đề xảy đến với bạn đều từ tay của Đức Chúa Trời – cho một do! Tôi sẽ không ngạc nhiên khi bạn bị Chúa xé nát và trừng phạt mà không trãi qua những việc đó vì Đức Chúa Trời có những mục đích vĩ đại trong chương trình của Ngài, bởi vì Ngài yêu thương bạn! Nhìn vào đứa con trai hoang đàng ở một xứ xa kia. Anh ta có rất nhiều tiền. Anh ta có tất cả! Nhưng rồi một việc không may nầy đến việc không may khác xảy ra trên đời sống của anh ta. Tại sao? Để tỉnh thức anh đặng anh được cứu! “Vậy nó mới tỉnh-ngộ” (Lu-ca 15:17). Nhưng anh ta sẽ không bao giờ tỉnh-ngộ, và tỉnh thức, nếu không có bàn tay của Thượng Đế đụng chạm nghiêm khắc trên anh, xé nát và trừng phạt anh cho đến khi anh nói, “Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha” (Lu-ca 15:18).

Nếu bạn thấy một cậu bé xong vào nhà người nào, bạn có thể tiếp tục đi đường của mình hơn là dính líu vào việc đó. Nhưng nếu bạn thấy chính con trai của mình làm việc đó, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ bắt cậu ta và phát vào mông cậu ta mấy cái. Có phải bạn thương con mình ít hơn cậu bé kia không? Không, bạn sẽ kỷ luật con trai của mình bởi vì bạn thương nó hơn! Vì vậy, Chúa phán,

“Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt”
      (Khải Huyền 3:19).

Còn nhận thức về tội lổi thì thế nào? Một số bạn có thể đã khóc, kêu xin lòng thương xót của Chúa, nhưng không thấy Ngài trả lời. Nhưng mà bạn cảm thấy Ngài dan-xa khỏi bạn hơn và để bạn lại một mình trong sự đau khổ. Tại sao Ngài không trả lời khi bạn nài xin lòng thương xót của Ngài? Bởi vì Ngài yêu thương bạn! Chúa phán,

“Phàm kẻ nào Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt.”

Ngài để cho bạn cảm thấy khủng khiếp và lạc mất bởi vì Ngài muốn bạn nhìn thấy rỏ ràng rằng không có việc gì trên thế gian nầy có thể mang lại sự bình an cho tâm hồn bạn ngoài Con của Đức Chúa Trời! Trong tình yêu thương vĩ đại của Ngài dành cho bạn, Đức Chúa Trời để cho bạn nhìn thấy, bởi sự trừng phạt nầy, rằng Chúa Giê-xu “hoàn toàn đáng yêu” (Nhã-ca 5:16). Bạn sẽ, bởi tánh tự nhiên, “khinh bỉ và từ chối” Chúa Giê-xu, và lòng quý mến “Ngài không” (Ê-sai 53:3), cho đến khi Đức Chúa Trời xé nát và trừng phạt bạn đến nỏi bạn phải đến với Chúa Giê-xu bởi vì không có chổ nào khác để cho bạn quay lại! Đó không phải là lý do tại sao Phierơ nói,

“Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời” (Giăng 6:68).

Thánh Linh của Đức Chúa Trời cắt bạn từ tất cả hy-vọng. Ngài xé bạn ra và trừng phạt bạn với sự lên án tội lổi, và mất đi tất cả sự hy-vọng của con người, đặng bạn sẽ phủ phục dưới chân của Chúa Giê-xu và khóc, “Chúa ơi, cứu con” (Ma-thi-ơ 14:30).

Chúa Thánh Linh, Chúa, một mình Ngài,
   Có thể biến lòng chúng ta khỏi tội lổi;
Quyền lực của Ngài có thể cứu vớt chúng ta
   Và ban cho chúng ta sự bình yên trong tâm hồn.
(“Thy Holy Spirit, Lord, Alone” (Chúa Thánh Linh, Chúa, Một Mình Ngài)
     bởi Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Khi Đức Thánh Linh xé bạn ra và trừng phạt bạn, Chúa Giê-xu sẽ chữa lành cho bạn. Ngài sẽ đổ dầu và rượu vào, như người Sa-ma-ri nhân lành. Rồi sau đó Chúa Giê-xu sẽ rửa sạch bệnh cùi tội lổi của bạn qua dòng huyết baó vô tội của Ngài. Ngài sẽ băng bó và chữa lành cho bạn, rửa sạch tội lổi của bạn qua dòng huyết của Ngài, và ban cho bạn sự bình an trong tâm hồn.

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức-giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chửa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích” (Ôsê 6:1).

Chúa Thánh Linh, Chúa, một mình Ngài,
   Tình yêu dành cho Christ có thể cảm hứng;
Quyền bính Ngài trong tâm hồn chúng ta
   Đốt cháy ngọn lửa thiêng liêng.

Khi Ngài xé tấm lòng của bạn và cáo trách lương tâm của bạn, và bạn cảm thấy khó chịu về tội lổi của mình, thì bạn mới có thể nhìn đến Chúa Giê-xu, và mới có thể hát,

Tôi sẽ ca ngợi Ngài! Tôi sẽ ca ngợi Ngài!
   Khen ngợi Chiên Con vì tội nhân bị giết;
Vinh quang thuộc về Ngài hởi tất cả muôn loài,
   Huyết Ngài rửa sạch mọi tội chúng ta.
(“I Will Praise Him” (Tôi Sẽ Ngợi Khen Ngài)
     bởi Margaret J. Harris, 1865-1919).

II. Thứ hai, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phục hưng tấm lòng, và bạn sự sống trong ánh sáng của Ngài.

“Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ô-sê 6:2).

Thánh linh của Đức Chúa Trời đã xé nát và trừng phạt tội nhân cho đến khi tội nhân nhận thấy rằng mình đã chết trong sự xúc phạm và tội lổi. “Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta phục hưng.” Dĩ nhiên, chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen của câu nầy. Nó đại diện cho thời gian mà bạn thất bại trong sự hy vọng sai lầm của mình, và cảm thấy mình bị chết mất trong tội lổi. Ngài sẽ chờ đợi, không cần biết là bao lâu, cho đến khi bạn cảm thấy rằng bạn đang chết dần trong tội lổi và không thể tự cứu lấy mình được. Đối với một số điều nầy chỉ mất một thời gian ngắn, có lẻ chỉ một vài phút. Nhưng đối với Tiến sĩ Cagan thì phải mất hai năm thì ông mới cảm thấy lạc mất cách tuyệt vọng. Phải mất bảy năm tôi mới đến dưới sự trừng phạt của sự chết. Tôi biết một phụ nữ đáng thương, bị xé nát và trừng phạt trong mười bảy năm trước khi bà chết trong sự nhờ cậy sức riêng của bà. Nhưng rồi Đức Thánh Linh nâng bà lên và đem bà đến với Chúa Giê-xu, và sống trong sự chăm sóc của Ngài. “Hai ngày” tiêu biểu cho khoảng thời gian, tuy nhiên ngắn hay dài tùy những linh hồn đắm chìm trong tuyệt vọng, bằng lòng chết người cũ cho Chúa, và tuyệt vọng trong sự nhờ cậy sức riêng để tự cứu mình.

Khi bạn hoàn toàn chết và cảm thấy được, khi tất cả những hy vọng trên trần gian tiêu tan, rồi Thánh Linh của Chúa đến vực bạn dậy để đến với Chúa Giê-xu - được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời - bằng cả đức tin mà trước kia bạn không có!

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, (ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu;) Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại, và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Êphêsô 2:4-6).

Vực dậy từ sự chết nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bạn sẽ “sống trong sự chăm sóc của Ngài”!

Người nào chưa bị xé nát và trừng phạt cho đến chết sẽ hỏi, “Làm thế nào để đến với Chúa Giê-xu?” Nhưng khi hy-vọng sai lầm của anh ta tiêu tan, và cảm thấy mình chết trong tội lổi, Đức Chúa Trời vực anh ấy dậy để đến với Chúa Giê-xu! Nó dường như hoàn toàn tự nhiên và dể dàng khi Ngài làm điều đó! Tất cả những sự phấn đấu và dòng lệ sẽ quên khi bạn được nâng lên bởi Đức Chúa Trời, “và {đang} đã ngồi - trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ”!!!

Lạy Chúa Thánh Linh, chỉ một mình Ngài
   Có thể kéo chúng tôi đến Con Ngài;
Quyền năng Ngài có thể nâng lên bức màn,
   Đặng chúng ta có thể đến với Đấng Christ.

Cùng một quyền năng mà đem Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại sau ba ngày, cũng sẽ nâng bạn lên đến với Ngài và ban cho bạn sự sống.

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau…Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lổi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jê-sus Christ” (Rô-ma 6:4, 5, 11).

Lạy Chúa Thánh Linh, chỉ một mình Ngài
   Có thể kéo chúng tôi đến Con Ngài;
Quyền năng Ngài có thể nâng bức màn,
   Đặng chúng ta có thể đến với Đấng Christ.

Sau ba ngày Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại!

“Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ô-sê 6:2).

Khi bạn được nâng lên, chúng tôi sẽ hát khen bạn như là ngợi khen Chúa Giê-xu vậy.

Ngài đã chết và sống lại rồi,
   Ngài đã chết và sống lại rồi;
Bẻ tan xiềng xích, giữ chặt sự chết,
   Ngài đã chết và sống lại rồi.
(“Alive Again” (Sống Lại Rồi) bởi Paul Rader, 1878-1938).

Hảy hát với tôi!

Ngài đã chết và sống lại rồi,
   Ngài đã chết và sống lại rồi;
Bẻ tan xiềng xích, giữ chặt sự chết,
   Ngài đã chết và sống lại rồi.

Người cha của đứa con trai hoang đàng đã nói,

“Con ta đây đã chết, mà được sống; đã mất mà lại tìm được”
       (Lu-ca 15:24).

Đây là Phúc Âm của Chúa! Đây là đời sống từ sự chết! Đây là tin tức tốt lành dành cho bạn tối nay! Tội nhân chết trong tội lổi và được sống lại trong quyền năng của Đức Chúa Trời!

“Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ô-sê 6:2).

Trong yêu thương nhân ái Chúa Jê-sus đến
   Linh hồn tôi phục hồi lại,
Từ vực sâu tội lổi xấu xa
   Trong ân-điển Ngài nâng tôi lên
Từ chốn khô hạn Ngài dìu tôi
   Trong cánh-tay Ngài đưa tôi lên
Từ bóng đêm đến rực sáng huy hoàng,
   Ôi, Ngợi khen Danh của Ngài, đã nâng tôi lên!

Ngài đã gọi tôi trước khi tôi nghe nói về Ngài,
   Trước khi tấm lòng tội lổi khuấy động,
Nhưng khi tôi đáp lại tiếng gọi của Ngài,
   Ngài tha thứ tôi và nâng tôi lên.

Hãy hát điệp khúc nầy với tôi!

Từ chốn khô hạn Ngài dìu tôi
   Trong cánh-tay Ngài dưa tôi lên
Từ bóng đêm đến rực sáng huy hoàng,
   Ôi, Ngợi khen Danh của Ngài, đã nâng tôi lên!
(“He Lifted Me” (Ngài Nâng Tôi Lên) bởi Charles H. Gabriel, 1856-1932).

Tại đây tôi phải nói một lời cảnh cáo. Khi bạn lấy đức tin đến với Chúa Giê-xu bạn sẽ cảm nhận rằng có một sự thay đổi lập tức. Bạn có thể đi khỏi nhà thờ tối nay với một sự đảm bảo chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã cứu bạn. Bạn có thể rời khỏi đây với niềm vui trong lòng, trong sự nhận thức rằng bạn đã được đưa lên cùng Chúa Giê-xu, và sống trong sự chăm sóc của Ngài. Và nếu bạn làm điều đó, chúng tôi sẽ ngợi khen Chúa không ngớt! Nhưng những người khác có thể đã sống trong sự chăm sóc của Ngài, và không chắc chắn có được điều đó. Tôi nhớ rất rỏ ngày mà Chúa Giê-xu đã cứu tôi. Nhưng tôi lại không biết rằng tôi đã được cứu ngay lúc đó. Chỉ vài ngày sau đó tôi mới nhận thức rằng Ngài đã tha thứ tội lổi của tôi, và Ngài đã cho tôi cuộc sống lại từ cỏi chết. Tiến sĩ Ebenezer Porter là một sứ giả phục hưng lỗi lạc từ trong Tỉnh Thức Vĩ Đại Thứ Nhì. Tiết sĩ Porter nói, “Một số người có sự nhận thức thú vị về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, từ sớm để “đầy dẫy trong hy vọng;” nhưng phần lớn đã mang lại dần dần đến một hy vọng rằng họ đã được hòa giải với Thiên Chúa. (Tiến sĩ Ebenezer Porter, Những Bức Thư Phục Hưng Linde ấn hành, 1992 in lại, trang 82).

Do đó đừng chán nản nếu bạn rời khỏi đây đêm nay mà không có sự đảm bảo rằng bạn đã được cứu. Hơn nữa, “đảm bảo” không phải là điều bạn cần nhất. Sự đảm bảo sẽ đến sau. Điều bạn cần tối hôm nay là được tha thứ tội lổi của bạn, và tội lổi của bạn được thanh tẩy qua dòng Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phân đoạn Kinh Thánh tối nay nói rằng, “Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.”

Hãy đến với Chúa Giê-xu đêm nay. Để tất cả những việc khác lại phía sau. Đến với Chúa Giê-xu và Ngài sẽ chữa lành tội lổi của bạn, và thanh tẩy bạn bằng huyết báu của Ngài.

Tôi sẽ hát bài hát mà ông Griffith đã hát trước khi giảng luận. Trong khi tôi hát, xin vui lòng rời khỏi hàng ghế của mình và đi về phía sau thánh đường. Tiến sĩ Cagan sẽ dẩn bạn vào một phòng yên tịnh để hướng dẩn thêm và cầu nguyện. Nếu bạn chưa cảm nhận được sự cứu, xin vui lòng đi đến phía sau phòng trong khi tôi hát.

Chúa Thánh Linh, Chúa, một mình Ngài
   Có thể biến lòng chúng ta khỏi tội lổi;
Quyền lực của Ngài có thể cứu vớt chúng tôi
   Và ban cho chúng tôi sự bình yên trong Ngài.

Chúa Thánh Linh, Chúa, một mình Ngài,
   Tình thương-yêu dành Chúa có thể cảm hứng;
Quyền bính Ngài trong tâm hồn chúng ta
   Đốt cháy ngọn lửa thiêng liêng.

Chúa Thánh Linh, Chúa, một mình Ngài
   Có thể kéo chúng tôi đến với Con Ngài;
Quyền năng Ngài có thể nâng bức màn lên,
   Để chúng tôi có thể đến cùng Đấng Christ.
(“Thy Holy Spirit, Lord, Alone” (Đức Thánh Linh, Chúa, Một Mình Ngài)
   bởi Fanny J. Crosby, 1820-1915; dòng thứ ba bởi Mục Sư).

(CUỐI BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc bài giảng bằng tiếng Việt hằng tuần của Mục sư Tiến sĩ Hymers ở
trên trang mạng tại www.realconversion.com. BÃm vào “Bài Giãng Ti‰ng ViŒt. ”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Tiến sĩ Kreighton L. Chan: Ô-sê 6:1-2.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Chúa Thánh Linh, Chúa, Một Mình Ngài”
(bởi Fanny J. Crosby, 1820-1915;
sửa đổi dòng thứ ba bởi Tiến sĩ Hymers).


DÀN BÀI CỦA

XÉ NÁT VÀ CHỬA LÀNH

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết-tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ô-sê 6:1-2).

(Ô-sê 4:6, 17; 5:6, 15; Sáng-thế-ký 3:8; Rô-ma 8:7; 5:12;
Ê-phê-sô 2:1; Rô-ma 1:23; Ê-sai 59:2)

I.   Thứ nhất, Thánh Linh của Đức Chúa Trời xé nát và trừng phạt
tấm lòng của tội nhân, Ô-sê 6:1; A-mốt 3:6; Lu-ca 15:17,18;
Khải-Huyền 3:19; Nhã-ca 5:16; Ê-sai 53:3; Giăng 6:68;
Ma-thi-ơ 14:30.

II.  Thứ nhì, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phục hưng tấm lòng,
và bạn sẽ sống trong sự chăm sóc của Ngài, Ô-sê 6:2;
Ê-phê-sô 2:4-6; Rô-ma 6:4, 5, 11; Lu-ca 15:24.