Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TRỌNG TÂM CỦA HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO

CHURCH CENTERED EVANGELISM!

Bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng vào sáng Chúa Nhật, 25 tháng Giêng năm 2009
Tại Báp Tít Tabernacle, Los Angeles
A sermon preached on Lord’s Day Morning, January 25, 2009
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men. ( Mathiơ 28:19-20 )


Nhiều người nghĩ rằng việc truyền bá phúc âm nên được thực hiện bởi một vài người trong Hội Thánh, có thể là Mục sư hay các Chấp sự, hoặc một số người đặc biệt nào đó. Nhưng đó không phải là những gì Tân Ước dạy. Sự ủy thác trọng đại của sách Mathiơ 28:19-20 là trao cho mỗi người chúng ta trong mỗi Hội Thánh địa phương trong thời Tân Ước nầy. Tiến sĩ W.A. Criswell nói một cách chính xác:

Sự ủy thác của Chúa Giê-xu là cho toàn thể Hội Thánh ở trong mọi thời đại. Mệnh lệnh của sự ủy thác nầy là dạy dỗ muôn dân, hơn thế nữa là khiến họ trở thành môn đồ của Chúa, (W.A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson, 1979, dựa trên Mathiơ 28:19-20 ).

Sự ủy thác của Chúa Giê-xu là cho toàn thể Hội Thánh. Mỗi người trong Hội Thánh được sai phái để truyền bá phúc âm của Chúa Giê-xu. Mỗi người được kêu gọi đến nhiệm vụ khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, và truyền bá phúc âm cho mọi người mà mình tiếp xúc. Trong thực tế, chúng tôi tin rằng mọi người, ngay cả những người không phải là thuộc viên, nên tham gia vào công tác quan trọng nầy cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rao truyền phúc âm phải là trọng tâm của chương trình Hội Thánh. Ðó là lý do tại sao chúng tôi đặt việc rao giảng phúc âm là ưu tiên trong tất cả các việc mà chúng tôi làm cho Chúa Giê-xu Christ. Rao truyền phúc âm là công việc quan trọng nhất mà chúng tôi làm trong Hội Thánh. Chúng tôi cầu nguyện, tiếp theo sau là chúng tôi đi chứng đạo mỗi tối Thứ Bảy. Chúng tôi có chương trình truyền giảng mỗi chiều Chúa Nhật sau giờ thờ phượng buổi sáng. Chúng tôi cũng có chương trình chứng đạo vào mỗi tối Thứ Tư và Thứ Năm. Như Tiến sĩ Criswell nói, Sự ủy thác của Chúa Giê-xu là cho toàn thể Hội Thánh.

Vậy, hãy đi dạy dổ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con,và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ. (Ma-thi-ơ 28:19)

Nhiều người khác nghĩ rằng việc truyền bá phúc âm là phát ra truyền đạo đơn, hoặc là kiêu gọi người ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa một cách miễn cưởng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng mục đích không phải là lấy sự quyết định, mà là môn đồ hoá. Như Tiến sĩ Criswell nói cách chính xác, dạy dổ muôn dân, hay dịch [đúng hơn] là ‘môn đồ hoá’. Ðiều nầy cho thấy rằng Đại Mạng Lệnh nầy là trọng tâm của Hội Thánh địa phương. Phát truyền đạo đơn và kiêu gọi người ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa hầu như không thể nào đem họ đến với hội thánh địa phương. Ðó là lý do tại sao hầu hết Hội Thánh đã ít dùng phương pháp nầy nữa, chỉ vì nó không có hiệu quả. Nhưng còn có một cách tốt hơn! Chúng tôi gọi đó là Hội Thánh Truyền Giáo Địa Phương. Bạn đi ra và lấy tên cùng số điện thoại của thân hữu, rồi nhưng người lãnh đạo trong Hội Thánh gọi cho họ và mời họ đến nhà thờ. Rồi bạn lên xe và đi rướt họ. Khi họ đến nhà thờ, chúng tôi sẽ giảng tin mừng của phúc âm một cách mạnh mẽ. Ðó là cách để giành thắng lợi và môn đồ hóa những người được biến đổi. Cách nầy có hiệu quả. Cách kia không có hiệu quả. Bạn có thể gởi điện thư cho tôi nếu bạn muốn biết thêm về Hội Thánh truyền giáo địa phương. Ðịa chỉ điện thư của tôi ở bên trái của trang đầu trên trang mạng nầy, hoặc bạn có thể gọi tôi ở số điện thoại (818)352-0452

Trong những thế hệ trước, chủ nghĩa phân xử hay phán quyết đã dẩn đến ý tưởng quyết định, thay vì tiếp nhận mọi người vào Hội Thánh địa phương. Nhưng có ích lợi gì khi có sự quyết định mà không có người đến với Hội Thánh? Ðể cho những Hội Thánh được tăng trưởng, thì phải đòi hỏi sự vâng lời đại mạng lệnh bằng cách là đem người ta đến với Hội Thánh địa phương. Đó là nơi mà họ được biến đổi và nên môn đồ hoá. Thay vì phí công sức vào những người chưa thật sự biến đổi, thì chúng ta nên đi ra và đem người khác vào Hội Thánh. Tại Hội Thánh địa phương mà họ sẽ được nghe giãng Tin-Lành. Trong Hội Thánh địa phương họ được biến đổi để trở thành những môn đồ của Chúa Giê-xu Christ. Xin mở ra trong sách Luca 14:23, câu nầy rất rỏ ràng. Xin chúng ta đứng lên đọc cách rỏ rang và lớn tiếng.

Chủ nhà lại biểu rằng: Hảy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. ( Luca 14:23 )

Qúy vị có thể ngồi xuống.

Phương pháp nầy ứng dụng thực tế cho đại mạng lệnh trong sách Mathiơ 28:19-20. Tôi sẽ đi đâu để dạy dổ muôn dân? Trả lời - vào những đường cao tốc và những hàng rào. Vào những con đường và làn xe chạy - đi khắp thế gian (Mác 16:15). Tôi sẽ làm gì khi tôi rao giảng phúc âm cho những người hư mất? Trả lời - Buộc họ đến đầy nhà tôi. Rất đơn giản! Trọng tâm của Hội Thánh địa phương là: đem họ đến nhà thờ để nghe phúc âm, để họ được biến đổi, và trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu Christ.

Bây giờ, chú ý đến hai từ ờ đầu câu 23 và hai từ gần cuối:

Ði ra
Mời vào.

Ðơn giản! Ði ra gặp họ và mời vào. Ðó là thế nào là dạy dỗ muôn dân. Ðó là thế nào bạn giúp họ biến đổi và trở nên môn đồ - trong và qua Hội Thánh địa phương.

Ði ra ngoài
Mời họ đi vào.

I. Trọng Tâm của Hội Thánh Truyền Giáo Bắt Ðầu Bằng Cách Ði Ra.

Chúng tôi không thể chờ đợi cho thế giới tự đi vào. Vâng, tôi tin rằng Ðức Chúa Trời có đủ thẩm quyền. Nhưng Ðức Chúa Trời dùng phương pháp để hoàn thành mục đích của Ngài. Nếu chúng ta là một Hội Thánh mà không vâng theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ trong Mathiơ 28:19-20 và Luca 14:23, thì chúng ta không thể mong đợi ơn phước của Chúa ban cho chúng ta. Vâng phục đại mạng lệnh là chìa khóa của sự thành công trong bất cứ Hội Thánh nào. Chúng ta có thể cầu nguyện - và đó là một điều tốt. Chúng ta có thể nghiên cứu Kinh Thánh và dạy Kinh Thánh - và đó cũng là một điều tốt. Chúng ta có thể ca ngợi Chúa với cả tấm lòng của mình để thờ phượng Ngài - tất cả đều tốt. Nhưng nếu chúng ta thất bại trong sự vâng lời đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ, nếu chúng ta thất bại trong sự Ði ra để mời gọi người ta bước vào! Nếu chúng ta thất bại trong sự Ði ra để mời người ta vào, chúng ta đã thất bại mạng lệnh sau cùng mà Chúa Giê-xu Christ ban cho chúng ta. Chúng ta cần đi ra và mời gọi những người lạc mất vào trong Hội Thánh của chúng ta, bằng không chúng ta đã thất bại với Chúa của chúng ta; chúng ta không thực hành mạng lệnh của Ngài một cách nghiêm túc; chúng ta đã không vâng theo tiếng gọi của Chúa; và chúng ta không sống xứng đáng với những gì Ngài ban cho chúng ta. Và vì vậy, tôi nói với tất cả nghị lực của tôi rằng,

Ði ra . . . gặp ai và ép mời vào cho được đầy nhà ta. ( Luca 14:23 )

Một số người có thể già và yếu. Một số có thể còn quá nhỏ và trẻ. Nhưng các thành viên lớn tuổi có thể đi đến nhà thờ để trông chừng trẻ em - cùng đồng công cộng tác với chúng tôi để cha mẹ chúng có thể đi ra. Những người lớn tuổi đó không có cơ hội đi ra ngoài làm chứng đạo thì cũng có thể góp sức với công việc giống như A-rôn và Hu-rơ nâng đỡ tay Môi-se vậy. Bạn có thể đóng một vai trò quan trọng là giữ trẻ để cha mẹ chúng thế vào chổ của bạn để đi ra mời người ta vào để [nhà của Chúa] được đầy. Hãy làm đi! Dù tốn bất cứ cái gì, hay hy sinh bất cứ điều nào cho công việc truyền giảng Tin Lành để đem người ta vào trong Hội Thánh của Ngài. Bạn phải làm với tất cả những gì bạn có thể. Tất cả những thành viên trong Hội Thánh cũng phải làm với tất cả những gì họ có thể trong cách riêng của họ để giúp đỡ Hội Thánh địa phương vâng theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ, Ði ra . . . để đem người khác vào. Hãy làm đi! Làm việc chung với nhau như là Hội Thánh của Chúa, như là thân thể của Ngài được gây dựng bởi người đàn ông, đàn bà, con trai và con gái, vâng theo mạng lệnh Ði ra để mời họ vào để [nhà Chúa] được đầy.

Hãy đi với sức sống trẻ trung và tràn đầy sinh lực của bạn. Đẩy mạnh trong công tác phục vụ Chúa. Tận dụng hết khả năng và sức khỏe của tuổi trẻ và đời sống tương đối không bị vương vấn của bạn hướng về phía trước với lòng hăng hái nhiệt thành của người truyền đạo, kiên định trả bằng mọi giá để có thể hoàn thành Đại Mạng Lệnh mà đi ra - để đem họ vào. Ðó là điểm đầu tiên mà chúng ta cần nhấn mạnh ở trong Hội Thánh để nhắc nhở mọi người chứng đạo rằng đây là một sự kêu gọi thiêng liêng, là một nhiệm vụ thánh. Nó bắt đầu là bằng cách đi ra. Nếu bạn không đi ra, họ sẽ không bước vào - và nhà Chúa sẽ không thể đầy. Ði ra . . . và mời họ vào! Nó bắt đầu với chính bạn, nói với lòng bạn rằng, Tôi sẽ đi ra. Tôi sẽ làm việc đó bằng mọi giá, mọi khó khăn gian khổ, bất chấp mọi sự - Tôi sẽ đi ra. Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho tôi làm việc đó, và tôi vâng lời Ngài. Tôi sẽ ‘đi ra’!

Bây giờ là thời điểm để gặt hái những linh hồn hư mất. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ dể chán nản và ngã lòng. Nhưng - nếu chúng ta thành công - chúng ta sẽ thấy nhiều khuôn mặt mới đầy sự tươi sáng, những sinh viên đại học từ những trường mà chúng ta truyền giáo, và các trung tâm mua sắm và những đường phố mà chúng ta mang thông điệp đến, đổ về nhà thờ chúng ta với những khuôn mặt vui tươi hạnh phúc. Ðức Chúa Trời khen thưởng rằng bạn sẽ giúp đở chúng tôi làm sự vui vẽ nầy trở nên hiện thực và năng động ! Nói với lòng bạn rằng, Trong mọi cơ hội, tôi sẽ vâng theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ. Tôi sẽ hăng hái ‘đi ra’ với đôi bàn chân và tấm lòng tràn đầy tinh thần. Tôi sẽ làm việc đó vì sự ích lợi của Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết thế cho tôi, và chuộc tôi khỏi tội lổi và sự chết trong địa ngục! Tôi sẽ ‘đi ra’!

Nó bắt đầu bằng cách đi ra. Ðó là cách mà chúng ta sẽ hoàn thành mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ. Lấy tất cả những tên và số điện thoại mà bạn có thể làm được, và mang tất cả những cái đó cho những người lảnh đạo trong Hội Thánh để họ có thể gọi, sắp xếp việc đưa đón thân hữu đến thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật.

II. Thứ hai, Trọng Tâm của Hội Thánh Truyền Giáo Là Tiếp Tục Ðưa Họ Vào

Không phải phát truyền đạo đơn hay vài tờ quản cáo là đủ. Chúng tôi biết với một kinh nghiệm lâu năm rằng một vài người hay không có bất cứ người nào vào Hội Thánh chúng tôi theo phương cách nầy. Chúng tôi cũng biết rằng cầu nguyện cho tội nhân ngay trước cửa nhà họ, hoặc ngay trên đường là một cách không hiệu quả và không sinh lợi để mang họ vào. Những phương pháp nầy có thể mang lại cho chính sách ‘làm sự quyết định’ sự thoải mái, nhưng chúng tôi đã thấy kinh nghiệm nầy từ lâu rằng phương pháp nầy mang rất ít người vào Hội Thánh địa phương. Chúng ta phải làm nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa, Chúa Giê-xu đã nói,

Ði ra . . . gặp ai và ép mời vào cho được đầy nhà ta.

Họ phải được ép, được mời để bước vào nhà của Chúa. Họ phải được ép buộc để đi vào! Chúng ta phải thuyết phục họ, thúc ép họ. Chúng ta phải làm việc để đem họ vào! Ðó là những gì mà từ ngữ Hy-Lạp đã diển tả nghĩa của chữ bắt buộc. Như ông Griffith vừa diễn tả một bài hát.

Mang họ vào, mang họ vào
   Mang họ vào từ các lãnh vực của tội lổi
Mang họ vào, mang họ vào
   Mang những người lang thang lac bước đến với Chúa Giê-xu
(Bring Them In by Alexcenah Thomas, 19th century).

Nhưng họ thật sự chưa bước vào khi họ chỉ đi thờ phượng một vài lần. Họ thật sự chưa bước vào cho đến khi nào họ ở trong Chúa Giê-xu (1 Cô-rin-tô 1:30). Vì vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng công việc rao truyền phúc âm của chúng ta đã xong khi thấy họ đến nhà thờ một vài tuần hoặc một vài tháng. Họ chưa bước vào cho đến khi họ liên hiệp với Chúa Giê-xu Christ và được biến đổi thất sự trong Ngài. Chúng ta phải tiếp tục mời họ vào để họ được nghe lời Chúa cho đến khi họ nhận biết rằng họ là người lạc mất; cho đến khi họ nhận thức tội lổi của họ, và hợp nhất với Chúa trong niềm tin cậy. Ngay cả sau khi họ được biến đổi rồi, chúng ta cũng phải làm việc với họ và giúp đỡ họ trở thành những môn đồ mạnh mẽ của Chúa Giê-xu Christ.

Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. ( Mathiơ 28:20 )

Công việc nầy không phải chỉ đơn độc của Mục sư. Kinh Thánh nói:

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau . . . (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

Chúng ta cũng đừng quên những người mới đến với Hội Thánh chúng ta trong những ngày gần đây. Chúng ta phải tiếp tục kích động [họ] trưởng thành trong tình yêu và làm việc tốt lành. Chúng ta phải làm việc nầy trong tình yêu cơ đốc và phải kiên nhẫn.

Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta đọc đại mạng lệnh nầy một cách qua loa mà không suy nghĩ đến những từ nầy. Chúng ta hãy đứng lên và đọc lại một lần nữa, đọc lớn tiếng trong Mathiơ 28:19-20

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men.

Mời quý vị an tọa. Chắc chắn rằng khi đọc cẩn thận Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu Christ bao gồm những gì tôi đã nói. Chắc chắn rằng sự truyền giảng phúc âm không chỉ đơn thuần là đi ra ngoài, nhưng nó bao gồm sự thu hút người ta bước vào (Luca 14:23). Chắc chắn rằng nó có nghĩa là yêu thương họ và huấn luyện họ để trở thành những chứng nhân - trong mọi cơ hội. Sự truyền bá phúc âm mà không thêm người vào Hội Thánh địa phương, thì không thể nào có thể nói rằng đó là làm theo mô hình trong thời Tân Ước! Kinh Thánh nói sự truyền bá phúc âm đã thêm người vào Hội Thánh địa phương được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ. Chúng tôi thấy điều nầy liên quan đến Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh. (Công-vụ-các-sứ-đồ2:41)

Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. (Công-vụ-các-sứ-đồ2:47)

Chiến thắng linh hồn mà không thêm người vào trong Hội Thánh như đã được thêm vào Hội Thánh địa phương tại Giê-ru-sa-lem thì không phải là truyền bá phúc âm trong thời Tân Ước!

III. Thứ Ba, Trọng Tâm Của Hội Thánh Truyền Giáo Là Làm Ðầy Nhà Của Chúa

Chúa Giê-xu nói,

Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gắp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. (Luca 14:23)

Tôi lấy điều nầy để nói đến Hội Thánh địa phương,

Nhà của Ðức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống. (1 Timôthê 3:15)

Cho được đầy nhà ta. Với tôi, điều nầy là vô nghĩa nếu nó không phải là ám chỉ đến Hội Thánh địa phương, nhà của Chúa, tức là Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống (1 Timôthê 3:15).

Vâng, tôi biết, nếu chúng ta vâng theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ sẽ có được nhiều người mới, chưa được huấn luyện, chưa được biến đổi trong sự thờ phượng. Tôi biết rằng điều nầy sẽ gây ra nhiều vấn đề và nhiều khó khăn. Dó không phải là việc truyền bá phúc âm đã đề cập đến hay sao? Chúa Giê-xu nói,

Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy (Giăng 20:21).

Nhiều người ích kỷ ở Mỹ không muốn có con cái vì họ nói rằng con cái gây ra nhiều phiền toái. Chính vì vậy, họ thấy thoả mãn khi ngồi trước cái TV cho đến khi họ chết - cô đơn một mình. Có con cái và nuôi dạy chúng sẽ làm phiền đến cuộc sống yên tỉnh và ích kỷ của họ. Đâu khác gì, khi một số Hội Thánh thật sự không muốn mang người mới vào trong Hội Thánh của họ? Họ dường như nói rằng, Chúng ta chỉ cần huấn luyện những đứa trẻ ở trong Hội Thánh là đủ; đừng mang bất cứ người nào bên ngoài vào làm phiền chúng ta. Nhưng thái độ nầy, nó đến từ sự thất bại trong sự vâng lời Đại Mạng Lệnh của Chúa! Chúa phán với chúng ta,

Vậy, hãy đi dạy dỗ cho muôn dân (Mathiơ 28:19).

Làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta vâng lời Chúa mà lại không làm theo những gì Ngài dạy dổ?

Cánh đồng truyền giáo của chúng ta là tất cả những người chung quanh chúng ta - trên những đường phố - tại các trường đại học, trong những khu mua sắm, và tại những tiệm tạp hóa. Muôn dân là ở tại đây - trên các cơ sở của bảy trường đại học xoây quanh trung tâm của Los Angeles nơi mà Hội Thánh chúng tôi tọa lac. Vị chỉ huy của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ. Mạng lệnh của Ngài rất rỏ ràng,

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân: Hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ (Mathiơ 28:19).

Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. (Luca 14:23).

Hãy đi rao giảng phúc âm! Ðừng để sự gì ngăn trở bạn! Buộc mình vào trong công việc của Chúa Giê-xu Christ! Gặp ai thì ép mời vào hầu cho nhà của [Chúa Giê-xu Christ] được đầy!

Một số người ở đây trong buổi sáng hôm nay vẫn chưa được thay đổi. Tôi không thể ngưng bài giảng nầy, trừ phi tôi có thể kêu gọi quý vị đến sự tiếp nhận Ngài đã từ kẻ chết sống lại để ban cho quý vị sự sống đời đời. Trên thiên-đàng, Ngài đang cầu nguyện cho quý vị được sự cứu rổi linh hồn mình. Hãy đến với Ngài. Hãy lao mình vào Ngài với cả niềm tin. Huyết của Ngài đã rửa sạch mọi tội lổi của quý vị, và quý vị sẽ bắt đầu một đời sống mới trong Ngài, và trong Hội Thánh địa phương nầy. A-men!


Nếu bạn nhận được phước từ bài giảng nầy, Tiến sĩ Hymers rất muốn nghe từ bạn. KHI BẠN VIẾT CHO TIẾN SĨ HYMERS BẠN CẦN PHẢI CHO ÔNG BIẾT BẠN VIẾT TỪ QUỐC GIA NÀO BẰNG KHÔNG ÔNG KHÔNG THỂ TRẢ LỜI E-MAIL CHO BẠN ĐƯỢC. E-mail của Tiến sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net (bấm vào đây). (bấm vào đây). Bạn có thể viết cho ông bằng bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể bằng tiếng Anh được thì tốt. Nếu bạn muốn viết thư đến Tiến sĩ Hymers và gởi bưu điện thì địa chỉ của ông là P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Bạn có thể gọi điện thoại cho ông tại (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh trước bài giãng: Dr. Kreighton L. Chan: Giăng 20:19-21.
     Đơn ca trước bài giãng: Mr. Benjamin Kincaid Griffith: Bring Them In (by Alexcenah Thomas, 19th century).


DÀN BÀI CỦA

TRỌNG TÂM CỦA HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men. ( Mathiơ 28:19-20 )

(Luca 14:23; Mác 16:15)

I.   Thứ nhất, trọng tâm của hội thánh truyền giáo bắt đầu bằng cách đira
Lu-ca 14:23.

II.  Thứ hai, trọng tâm của hội thánh truyền giáo là tiếp tục đưa họ vào
1 Côrintô 1:30; Hêbơrơ 10:24-25; Công-vụ-các-sứ-đồ 2:41, 47.

III. Thứ ba, trọng tâm của hội thánh truyền giáo là làm đầy nhà của Chúa
1 Timôthê 3:15; Giăng 20:21.