Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN!

TETELESTAI!
(Vietnamese)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.
bởi tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
vào sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2012

“Ngài nói, mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn” (Giăng 19:30).


Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá vào lúc 9 giờ sáng. Những người chứng kiến Ngài chết dần kêu cầu Ngài hãy chứng minh rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời bằng cách là bước xuống từ cây thập tự giá đi.

Đám đông đi ngang qua Chúa Giê-xu và la lên rằng, “Ngươi là kẻ phá đền thờ, và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự” (Ma-thi-ơ 27:40).

Sau đó các thầy tế-lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lảo cũng từ đền thờ đến và cũng nói giống như vậy,

“Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lảo cũng nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin” (Ma-thi-ơ 27:41-42).

Những tên lính La mã, là những người đánh đập Ngài trong nhà hội, đội cho Ngài mão gai nhọn, lôi kéo Ngài, cũng chế nhạo Ngài hãy tự cứu mình đi hãy và xuống khỏi cây thập tự.

“Quân lính cũng giởn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi” (Lu-ca 23:36-37).

Hai tên trộm cướp bị đóng đinh ở hai bên Chúa Giê-xu cũng nhiếc móc Ngài rằng hãy xuống khỏi cây thập tự đi để chứng minh rằng ngươi là Con Đức Chúa Trời.

“Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy” (Ma-thi-ơ 27:43-44).

Sau đó tên trộm thứ hai cũng nhiếc móc Ngài rằng, “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa” (Lu-ca 23:39).

Tại sao những người nầy chế nhạo Ngài, “hãy xuống khỏi cây thập tự”? Tại sao họ đều đồng ý như vậy? Những thầy tế lễ cả, những thầy thông giáo, những trưởng lảo, đám dân đông, những người lính La-mã, và ngay cả hai tên trộm cướp bị đóng đinh đều đồng thanh lên rằng, “nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự” (Ma-thi-ơ 27:40). Tôi không nghi ngờ gì vì biết rằng Satan xúi giục chúng để chế giểu Chúa Giê-xu, và kêu gọi Ngài hãy tự cứu lấy mình xuống khỏi cây thập tự. Trước đó, khi Chúa Giê-xu nói rằng Ngài phải chịu thương khó và bị đóng đinh trên cây thập tự, thì Phi-e-rơ can Ngài rằng, “sự đó không xảy đến cho Chúa đâu” (Ma-thi-ơ 16:22). Chúa Giê-xu xây mặt lại và phán rằng, “Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau Ta” (Ma-thi-ơ 16:23). Ma quỷ xúi giục Phi-e-rơ để cản ngăn Ngài đi đến cây thập tự. Vì vậy, chúng ta biết rằng Satan không muốn Chúa Giê-xu chịu khổ nạn. Ma quỷ ghét sự Chúa Giê-xu bị đóng đinh và huyết Ngài phải đổ ra. Vì nó biết rằng con người không thể tự cứu mình khỏi tội nếu không có sự chết của Chúa Giê-xu Christ chết thay cho tội nhân. Cho nên, tôi tin chắc rằng chính Satan đã xúi giục những người ác nầy để chế nhạo Chúa Giê-xu và nói, “Hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi” (Mác 15:30).

Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu không nghe theo lời của họ! Chúa Giê-xu có thể dể dàng làm được những gì họ đã nói. Ngài có thể bước xuống khỏi thập tự giá một cách dể dàng. Nhưng, nếu Ngài làm vậy, thì không có người nào được cứu khỏi sự đoán phạt của tội lổi, và bị hình phạt đời đời trong địa ngục!

Trên đồi Gô-gô-tha, một buổi sáng kinh sợ,
   Chúa Cứu Thế bước đi, mệt mỏi và kiệt sức;
Đối diện với sự chết cho tội nhân trên thập tự,
   Cứu rổi muôn người từ mất mát vô tận.
Đấng Cứu Chuộc phước hạnh! Đấng Cứu Chuộc quý báu!
   Dường như bây giờ tôi thấy Ngài trên thánh giá ở Đồi Sọ;
Đầy thương tích huyết tuôn, bào chữa cho tội nhân,
   Mù lòa và không xao lảng - chết thế cho tôi!
(“Đấng Cứu Chuộc Phước Hạnh” bởi Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Bây giờ chúng ta đến sự cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài nhận lấy giấm từ những tên lính. Ngài đã thực hiện đầy đủ để đền tội cho chúng ta. Và bây giờ Ngài phán,

“Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30).

Rồi Ngài gục đâù mà trút linh hồn.

Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng trước khi Ngài trút linh hồn. Nhưng họ không cho chúng ta biết Ngài nói gì. Chỉ có Giăng cho chúng ta biết rằng Ngài nói, “Mọi việc đã được trọn.” “Tetelestai” là tiếng Hy-lạp trong Tân Ước. Được dịch ra trong ba chữ bằng tiếng Anh, “It is finished.” Và trong tiếng Việt có nghĩa là, “Mọi sự đã được trọn.”

Có nhiều việc được làm xong khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi chỉ nhấn mạnh đến ba điểm – 1. Sự khổ nạn của Ngài đã xong. 2. Sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lổi của chúng ta đã chấm dứt. 3. Chương trình cứu rổi đã hoàn tất.

I. Thứ nhất, sự khổ nạn của Chúa Giê-xu đã xong.

Ngài đã chịu khổ nạn suốt cả đời sống trên đất. Khi Ngài mới được sanh ra, Vua Hê-rốt đã tìm cách giết Ngài. Giô-sép phải đem Ma-ri và Chúa Giê-xu lánh nạn sang Ai-cập để tránh sự đuổi giết.

Ngài đã bị hiểu lầm trong đời sống của Ngài. Ngay cả mẹ và anh em của Ngài cũng nghĩ rằng Ngài là “Ngài không biết chính mình” Khi Ngài giảng bài giảng đầu tiên, người ta tìm cách ném Ngài từ trên núi để giết Ngài. Một vài lần chúng ta cũng được cho biết đến những thầy thông giáo và người Pha-ri-si tìm cách giết Ngài. Những người Pha-ri-si cũng muốn ném đá Ngài cho đến chết. Khi hầu hết những người đi theo Ngài rời xa Ngài, Ngài nói với các môn đồ rằng, “Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?” (Giăng 6:67). Ngài sống trong sự nghèo đói và nhục nhã trên trần gian nầy. Ngay cả khi Ngài làm những phép lạ, và chữa lành nhiều bệnh tật, họ cũng nói rằng Ngài bị ma quỷ ám.

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, đêm mà Chúa bị nộp, các môn đồ cũng ngủ để Ngài lại một mình. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cầu nguyện, “mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44). Sau đó, Ngài bị bắt, “hết thảy môn đồ bỏ Ngài và trốn đi” (Ma-thi-ơ 26:56).

Quân lính kéo Ngài đến trước mặt quan tổng đốc Phi-lát. Phi-lát ra lệnh dùng roi đánh Ngài gần chết. Họ bức râu Ngài ra, và đánh vào mặt Ngài. Họ đội cho Ngài mão bằng gai và nhấn mạnh trên đầu Ngài. Chúa Giê-xu nói qua tiên tri Ê-sai,

“Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu ta; ai mắng hoặc giổ trên ta, ta chẳng hề che mặt.” (Ê-sai 50:6).

Sau đó họ bắt Ngài vác cây thập tự đi đến chổ đóng đinh. Họ đóng đinh vào tay vào chân Ngài, họ treo Ngài trên thập tự giá. Ca thương 1:12 diễn tả sự đau đớn và khổ nạn của Chúa Giê-xu,

“Xét xem có sự buồn bực nào đọ được sự buồn bực đã làm cho ta” (Ca Thương 1:12).

Khi Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng, “mọi việc đã được trọn,” nó có nghĩa rằng đời sống khổ nạn của Ngài trên đất đã hoàn tất. Nó có nghĩa rằng kinh nghiệm của một đời sống khổ nạn trong một thế giới không thân thiện, giữa những con người tội lổi, cuối cùng đã được hoàn tất. Không có gì ngạc nhiên khi Ngài cảm thấy vui vẻ để đi đến thập tự

“Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sĩ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2a).

Ngài vui vẻ nhận lấy thập tự giá vì Ngài biết rằng sự khổ nạn trên đất đã chấm dứt, và Ngài sẽ sớm trở về Thiên-Đàng, “ngồi bên hữu của . . . Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2b). Không kỳ lạ gì khi Ngài lớn tiếng,

“Mọi việc đã được trọn.”

“Người của phiền muộn,” thật đúng tên gọi
   Là Con Đức Chúa Trời đã đến
Phá hủy tội nhân đến sự giác ngộ!
   Ha-lê-lu-gia! Một Đấng Cứu Thế tuyệt vời!
(“Hallelujah, What a Savior!” (Ha-lê-lu-gia, Đấng Cứu Thế Tuyệt Vời!)
     bởi Philip P. Bliss, 1838-1876).

II. Thứ nhì, sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời về tội lổi chúng ta đã chấm dứt.

Sự khủng khiếp nhất của sự thương khó là Chúa Giê-xu đã đem tội lổi của chúng ta chồng chất lên thân Ngài. Ngài “chẳng biết tội-lỗi” trở nên “tội-lỗi vì chúng ta” (2 Cô-rin-tô 5:21). Chúa Giê-xu không những gánh sự hình phạt vì tội-lỗi của chúng ta, nhưng Ngài cũng gánh tội-lỗi vào thân thể thánh của Ngài trên cây thập tự giá. Sứ đồ Phi-e-rơ nói,

“Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ”
       (1 Phi-e-rơ 2:23).

Điều xấu nhất về sự thương khó không phải là sự đau đớn của thể xác. Những người nam khác đã từng bị tra tấn, trói tại cộc để thiêu sống, và đóng đinh. Nhưng Chúa Giê-xu chịu những đau khổ mà không có một con loài người nào từng chịu qua.

Trong sách, Bị Tra Tấn Vì Đấng Christ, Richard Wurmbrand nói về vị linh mục đã bị tra tấn với ông ở trong trại tù của Cộng Sản, và ngã dưới sự tra tấn. Linh mục nói với ông Wurmbrand, “Người anh em, hãy tha thứ cho tôi, vì tôi đau khổ hơn Đấng Christ.” Tôi có thể hiểu tại sao người đàn ông tội nghiệp đó nói như vậy trong cơn đau đớn, nhưng ông ta đã sai. Không có ai chịu khổ như Chúa Giê-xu đã chịu- tại vì không có ai từng mang tất cả tội lỗi của cả thế gian lên trên thân thể của mình. Ngài đã thật sự gánh hết tội lỗi của chúng ta, cùng những sự hình phạt vì tội lỗi của chúng ta.

Chúa Giê-xu cũng gánh sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Tôi biết rằng đây là điều khó hiểu, nhưng đó là sự thật không có chối cải được. Kinh Thánh chép,

“Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6)

Và một lần nữa có chép,

“Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn-thương người, và khiến gặp sự đau-ốm. Sau khi đã dâng mạng-sống người làm tế chuộc tội….” (Ê-sai 53:10).

Khi Chúa Giê-xu chết trên thâp tự giá, Ngài chết với tội-lỗi chúng ta trên Ngài, và với cơn phẫn nộ của Đức Chúa Trời chồng chất trên Ngài vì tội-lỗi của chúng ta. Bởi vậy Chúa Giê-xu kêu lên,

“Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa-bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).

Đức Chúa Trời là Cha đã xây khỏi Con Một của Ngài, như Chúa Giê-xu đã được làm tế lễ chuộc tội trên thập tự giá. Sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời đối với tội-lỗi của chúng ta cũng được nguôi khi Chúa Giê-xu kêu lên,

“Mọi việc đã được trọn.”

Khi bạn tin cậy Chúa Giê-xu, thì sự phẫn nộ và phán xét từ Đức Chúa Trời không giáng xuống trên bạn. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Giê-xu đã gánh lấy sự án phạt đó trên Ngài khi Ngài chết trên cây thập tự. Nếu nhưng bạn từ chối Chúa Giê-xu, thì bạn phải tự trả giá cho tội lỗi của mình trong Địa Ngục.

III. Thứ ba, sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoàn tất.

Không bao lâu về trước, có ba người nam trẻ đến gặp tôi để tìm kiếm sự cứu rỗi. Cả ba người nầy đều ghét cha của mình, nên đã phạm điều Răng Thứ Năm (Xuất-ê-díp-tô-ký 20:12). Tôi khuyên ba người họ nên tin cậy vào Chúa Giê-xu, và như vậy tội lỗi của họ được tẩy sạch do dòng Huyết Báo của Ngài. Một trong ba người họ đã làm như vậy. Cậu ấy tin cậy vào Đấng Christ và được cứu. Rồi cậu ấy đi đến cha của mình và xin sự tha thứ. Nhưng hai người kia không chịu tin Chúa Giê-xu. Thay vào đó, họ đi về nhà và xin cha họ tha thứ cho họ. Đúng là điều tủi thẹn! Họ không tin cậy Chúa Giê-xu, thay cho đó họ tin cậy vào công việc tốt của mình để xin cha mình tha thứ. Nhưng Kinh Thánh cho biết,

“không phải cứu vì việc công-bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương-xót Ngài….” (Tít 3:5).

Chúng ta được cứu không phải bởi việc chúng ta làm, cho dù việc chúng ta làm là tốt! Chúng ta được cứu là bởi ân-điển của mình Đấng Christ, bởi vì việc của Ngài trên thập tự giá đã được trọn! Người đề-lao tại Phi-líp hỏi, “Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?” (Công-vụ 16:30). Sứ đồ Phao-lô trả lời rằng, “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi” (Công-vụ 16:31). Bạn chỉ cần tin nhận Chúa Giê-xu thì bạn sẽ được cứu!

Chúa Giê-xu đã làm mọi việc cho bạn trên cây thập tự rồi. Khi Ngài nói, “Mọi việc đã được trọn,” có nghĩa là tất cả những gì bạn cần đã xong rồi. Bây giờ bạn không còn cần làm gì nữa chỉ tin vào Ngài mà thôi. Ngay lúc bạn tin cậy vào Chúa Giê-xu, bạn sẽ được cứu ngay lập tức- cho mọi thời gian và đời đời!

Ông James Hudson Taylor là người thành lập Hội truyền giáo ở vùng sâu trong nước Trung Quốc. Trước khi ông đi Trung Quốc, thì ông chỉ được mười lăm tuổi, Hudson Taylor đọc một cuốn sách nhỏ có tựa đề, “Công Việc Hoàn Tất Của Đấng Christ” The Finished Work of Christ. Khi đọc cuốn sách nhỏ nầy thì ông nhận biết rằng tất cả những gì ông cần để được cứu thì Chúa Giê-xu đã hoàn thành trên thập tự giá rồi! Hudson Taylor quỳ xuống và tin nhận Chúa Giê-xu. Ông đã được cứu ngay lập tức- và trở nên nhà truyền giáo lổi-lạc tại Trung Quốc. Tôi kêu cầu bạn cũng làm đều đó như James Hudson Taylor đã làm. Hãy ăn năn và tin cậy Chúa Giê-xu bằng đức tin đơn sơ. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và cứu linh hồn bạn, bởi vì,

“Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30)

Tất cả những gì bạn cần để được sự cứu rỗi đã hoàn tất bởi Chúa Giê-xu trên cây thập tự giá. Đến với Ngài và tin cậy Ngài, và bạn sẽ được sự cứu rỗi ngay sáng hôm nay!

Tôi sẽ hát một bài hát. Nếu bạn muốn biết thêm làm sau để trở nên Cơ-đốc-nhân, xin bước về phía sau phòng giảng đường khi tôi hát. Tiến sĩ Cagan sẽ đưa bạn đến chổ yên tịnh để cầu nguyện và cố vấn. Xin vui lòng đi khi tôi hát.

Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, Gọi tôi mau đến theo Ngài
   Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, lòng nay được trắng trong ngần.
Chúa ôi, tôi lại ngay, Nay tôi xin lại đây;
   Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngà.
(“Tiếng Chúa Gọi” I Am Coming Lord bởi Lewis Hartsough, 1828-1919).

(CUỐI BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc bài giảng bằng tiếng Việt hằng tuần của Mục sư Tiến sĩ Hymers ở
trên trang mạng tại www.realconversion.com. BÃm vào “Bài Giãng Ti‰ng ViŒt. ”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Tiến sĩ Kreighton L. Chan: Mác 15:29-37.
Hát Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
      “Phước Thay Người Cứu Chuộc” (bởi Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


DÀN BÀI

“MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN!

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Ngài phán: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trúc linh hồn” (Giăng 19:30).

(Ma-thi-ơ 27:40, 41-42; Lu-ca 23:36-37; Ma-thi-ơ 27:43-44;
Lu-ca 23:39; Ma-thi-ơ 16:22, 23; Mác 15:30)

I.   Thứ nhất, Sự khổ nạn của Chúa Giê-xu đã được xong rồi, Giăng 6:67;
Lu-ca 22:44; Ma-thi-ơ 26:56; Ê-sai 50:6; Ca-Thương 1:12;
Hê-bơ-rơ 12:2.

II.  Thứ nhì, Sự phẩn nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của chúng ta đã
chấm dứt, II Cô-rinh-tô15:21; I Phi-e-rơ 2:24; Ê-sai 53:6, 10;
Ma-thi-ơ 27:46.

III. Thứ ba, sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoàn tất,
Xuất-ê-díp-tô-ký 20:12; Tít 3:5; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:30, 31.