Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
LÀM NÊN SỰ CỨU CHUỘC MÌNH

YOUR OWN SALVATION
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 9, 2014

“Làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12).


Trong buổi cầu nguyện tối thứ bảy hôm qua, tôi giảng trong thư Phi-líp 2:12-13. Hầu như mọi người đều có mặt, và nếu như bạn vắng mặt, bạn có thể đọc bài giảng đó trên trang mạng tại www.realconversion.com. Trong sứ điệp tối hôm qua tôi đã trích dẩn một số câu từ bài giảng của C.H. Spurgeon. Bài giảng của ông không xây dựng trên hai câu Kinh Thánh, nhưng chỉ với những chữ “làm nên sự cứu chuộc mình.” Tôi cảm thấy là phải đưa ra lời giải thích cho cả hai câu. Nhưng sau khi tôi viết bài giảng đó, đầu óc tôi trở lại với bài giảng của Spurgeon dựa trên những chữ – “sự cứu chuộc mình.”

Bài giảng mà tôi đưa ra tối hôm qua liên quan đến vài chủ đề, nhưng bài giảng nầy chỉ nói đến một chủ đề là “làm nên sự cứu chuộc mình.” Nguyện xin Đức Thánh Linh tác động đến bạn để thấy được sự quan trọng vô cùng của việc “làm nên sự cứu chuộc mình” trong buổi sáng hôm nay. Nó là một đề tài rất đơn giản, nhưng là một việc rất quan trọng – thật vậy, là một đề tài quan trọng hơn hết! Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động trên bạn để bạn đối diện với sự thật về chính bạn. Đừng suy nghĩ đến một ai khác ngoài chính bản thân bạn. Tôi cầu nguyện cho bạn sẽ không suy nghĩ đến một điều gì khác sáng nay mà chỉ “làm nên sự cứu chuộc mình”.

I. Thứ nhất, tôi muốn bạn suy nghĩ về chữ “cứu chuộc.”

Từ Hy-lạp dịch chữ “cứu chuộc” là “sōtēría.” Nó có nghĩa là “sự giải thoát” và “sự duy trì” (George Ricker Berry). Đó là việc quan trọng vô cùng đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta tất cả đều là tội nhân. Bản tánh xác thịt tội lổi của chúng ta bị di truyền từ tổ phụ đầu tiên của chúng ta. Và tất cả mỗi cá nhân chúng ta đều phạm tội. Một cậu thanh niên Trung Hoa hỏi tôi tội có nghĩa là gì. Tôi trả lời, “Nó có nghĩa là làm một việc gì đó mà bạn không muốn cho mẹ của bạn biết.” Chúng ta là con người xác thịt tội lỗi, và mỗi cá nhân chúng ta dính vào tội lỗi.

Chữ “cứu chuộc” nghĩa là giải thoát chúng ta từ những tội lỗi trong quá khứ. Bạn đã phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời. Bạn cảm thấy có tội và xấu hổ. Sự cứu chuộc giải thoát bạn từ cảm giác tội lỗi đó. Trong sự cứu rổi tội lỗi của bạn đã được xóa đi, được che đậy, được thanh tẩy bởi Huyết của Đấng Christ. Bạn đã được tha thứ mọi lỗi lầm mà bạn vấp phạm. Bạn được rửa sạch hết mọi việc gian ác xấu xa mà bạn đã làm. Bạn đã đầu phục Đức Chúa Trời, là Đấng phán xét vĩ đại và khủng khiếp.

Nhưng sự cứu rổi còn có nghĩa hơn thế nữa. Bởi bản tánh tự nhiên bạn yêu thích việc ác. Bạn làm nô lệ cho tội lỗi. Nhưng khi sự cứu rổi đến bạn được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Và tìếp theo sau đó của sự cứu rổi là giải thoát bạn khỏi ách nô lệ của sự đồi bại gian ác. Bạn có thoát khỏi sự thối tha trong trần gian nầy qua sư ham muốn chưa? Đấng Christ có thể giải thoát bạn!

Sự cứu chuộc còn có nghĩa là giải thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự giận dữ lắng xuống trên tội lỗi của bạn. Sự cứu chuộc có nghĩa là cứu bạn khỏi sự giận dữ của Đức Chúa Trời. Hầu hết con người ngày nay không nhận thức rằng Đức Chúa Trời giận họ vì tội lỗi của họ. Nhưng điều đó không thay đổi được gì. Người thời nay suy nghĩ và nói, “Đó là chân lý cho bạn, chớ không phải cho tôi.” Đó là đường lối mà giới trẻ ngày nay suy nghĩ. Nhưng nên có một người nào đó phải nói với bạn rằng bạn là người ngu ngốc nếu bạn suy nghĩ theo chiều hướng đó! “Đó là chân lý cho bạn, chớ không phải cho tôi.” Đó là lời nói ngu xuẩn! Kinh Thánh là sự phán xét sau cùng của cái gì là lẽ thật. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác” (Thi-Thiên 7:11). Đó là lời tuyên bố thực tế. Nó là sự thật dù bạn tin hay không. Nếu như bác sĩ nói, “Bạn bị ung thư”? Nó có hợp lý để bạn nói rằng, “Đó là sự thật đối với anh, chớ không phải với tôi” không? Có nhiều người thường làm điều đó! Bác sĩ tâm thần nói họ ở trong một trạng thái “sự phủ nhận.” Đó có nghĩa là họ phủ nhận sự thật dù cho đó là thật. Nếu bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không giận bạn vì tội lổi của bạn, bạn đang ở trong trạng thái phủ nhận. Dù bạn có phủ nhận bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng vẩn là sự thật, “Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng [bạn]”. Đó là sự thật dù bạn có phủ nhận hay không. Nó là sự thật dù bạn tin hay không.

Tôi nhớ rất rỏ khi con người lần đầu tiên lên Cung Trăng. Bạn có biết rằng cũng có người không tin điều đó không? Họ nói, “Những hình ảnh đi bộ vòng vòng trên Mặt Trăng là những hình ảnh được chụp trong studio. Họ sắp đặt tất cả để giống như là ở trên Mặt Trăng, nhưng đó chỉ là những dụng cụ để đóng phim.” Tôi không có nghe điều đó một thời gian, nhưng tôi chắc chắn rằng vẩn có một số người khùng nơi nào đó còn nghỉ như vậy. Nhưng cho dù “người khùng” suy nghĩ thế nào đi nữa! Con người đã đi bộ trên Cung Trăng cho dù người ấy tin hay không, cho dù ‘đối với họ” là thật hay không! Và đó cũng là phương cách về sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự giận dữ của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Nó là sự thật, cho dù bạn tin hay không!

Nhà tâm thần học như Bác sĩ Karl Menninger có nói rằng nhiều vấn đề tâm thần và xúc cảm ngày nay đến từ sự áp chế lo âu bởi tội lỗi (Karl Menninger, M.D., Bất Cứ Tội Lỗi Trở Thành Thế Nào ‘Whatever Became of Sin’?, Hawthorn Books, 1973). Họ nói đó là căn nguyên của sự suy nhược trong nhiều người. Họ nói đó là một trong những căn nguyên về rượu và thuốc. Lương tâm của con người cho họ biết là họ đã phạm tội. Tâm trí của họ phủ nhận và đè nén việc nầy, nhưng lương tâm của họ lái họ vào sự nghiện ngập rượu, thuốc, và ngay cả việc tự tử. Bạn có biết rằng tự tử bây giờ là nguyên nhân hàng đầu của sự chết giữa tuổi thiếu niên và thanh niên không? Nguyên nhân số một! Cùng những người trẻ mà nói, “Đó là chân lý cho bạn, chớ không phải chân lý cho tôi” – Cũng cùng những người trẻ đó dính líu đến vấn đề tự tử ở một mức độ báo động. Hàng triệu người khác vướng vào sự nghiện ngập thuốc để vượt qua mỗi ngày. Họ không biết sống như thế nào! Họ không biết hạnh phúc là như thế nào! Kinh Thánh nói, “Con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay” (Châm-Ngôn 13:15). Thật sự khó khăn và nặng nề để sống trong tội lỗi. Thật sự khó khăn cho con người tội lỗi!

Tôi có biết một người đã nói rằng cô không cần Đấng Christ. Không phải cô ta! Cô nói cô là một người tốt và cô không cần Chúa Giê-su Christ tha thứ cô. Sau đó không lâu cô đã uống đầy một ly thuốc độc. Cô bò trườn hàng giờ trước khi người ta kiếm được cô. Cô đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Tôi biết là vì cô bị bào mòn bởi cảm giác ray rức vì tội lỗi của cô, mặc dù cô phủ nhận nó. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an” (Ê-sai 57:21).

Bạn nói, “Không có việc như thế xảy ra cho tôi.” Đừng chắc chắn về điều đó! Đời còn dài, và khó khăn, và đầy những việc khủng khiếp. Bạn có nghe về một diển viên điện ảnh trẻ Philip Seymour Hoffman không? Anh đã thắng giải Oscar. Anh có tất cả! Nhưng người ta đã tìm thấy anh ta chết trong nhà tắm mấy hôm gần đây, với cây kim còn dính trên cánh tay của anh. Trong phòng của anh đầy hàng trăm gói thuốc phiện (heroin)! Tôi nghĩ chắc anh ta đang cố gắng ngăn chận cái cảm giác tội lổi và chán nản! Thật là bi kịch!

Rồi, cũng vậy, sự cứu rổi giải thoát chúng ta khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong tương lai. Kinh Thánh nói rằng ngày đó đang đến. Một vài chổ trong Kinh Thánh gọi là “ngày của Chúa.” Trong một chổ khác thì gọi là “ngày đó” hay “ngày của sự báo thù.” Sứ-đồ Phao-lô nói là ngày “Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 17:31). Sứ-đồ Phi-e-rơ nói, “ngày của sự phán xét” (2 Phi-e-rơ 2:9). Nhà truyền giảng phúc âm danh tiếng thế giới Billy Graham đã nói câu nầy trong chiến dịch truyền giảng lần đầu tiên của ông vào năm 1949, tại đây ở Los Angeles, tại góc đường Washington và Hill. Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với ông, nhưng lời tuyên bố nầy tuyệt đối đúng.

Đức Chúa Trời phán, “Một ngày được chỉ định.” Ngài tuyên bố nó cho toàn thế giới…tất cả những người không tin trong thế gian sẽ phải chịu phán xét trong ngày đó…“một ngày được chỉ định để đoán xét thế giới bởi những gì ngươi đã làm cho Chúa Giê-su Christ.” Những lời đó là của Đức Chúa Trời tối nay (Billy Graham, Phục Hưng Trong Thời Đại Chúng Ta ‘Revival in Our Time,’ Van Kampen Press, 1950, trang 159).

Ông Graham nói điều đó 65 năm về trước. Có nghĩa là điều đó sẽ không xảy ra phải không? Không! Nó có nghĩa là chúng ta 65 năm gần ngày của sự phán xét hơn! Chỉ có sự cứu chuộc mới cứu bạn ra khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày đó. Chỉ có sự cứu chuộc trong Chúa Giê-su Christ sẽ giữ bạn khỏi phải bị ném xuống Hồ Lửa trong ngày khủng khiếp đó!

Bạn có thể nghĩ rằng là sự cứu rổi của bạn không quan trọng lắm – nhưng Đức Chúa Trời nghĩ là quan trọng! Ngài nghĩ sự cứu rổi của bạn là rất quan trọng đến đổi Ngài đã sai Chúa Giê-su đến để cứu bạn! Chính Chúa Giê-su nghĩ sự cứu rổi của bạn là rất quan trọng đến đổi Ngài đã chịu khổ và chịu chết trên Thập Tự Giá để cứu bạn! Kinh Thánh chép, “Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (1 Ti-mô-thê 1:15). Đức Thánh Linh nghĩ sự cứu rổi của bạn là quan trọng nên Ngài tiếp tục làm việc vì bạn. Vì thế Ba Ngôi Đức Chúa Trời nghĩ sự cứu rổi của bạn là việc hết sức quan trọng.

Là mục sư của bạn, tôi nghĩ sự cứu rổi của bạn là quan trọng vì thế cho nên tôi thường rao giảng Phúc Âm cho bạn! Tôi có thể dể dàng để nói về những việc khác trong Kinh Thánh. Nhưng tôi quá quan tâm đến sự cứu rổi của bạn, vì thế cho nên tôi cảm thấy buộc phải giảng cho bạn về nhu cầu cứu rổi trong Chúa Giê-su Christ cho bạn.

Hội Thánh nầy cũng cảm thấy rất quan tâm đến sự cứu rổi của bạn vì thế tín hữu ở đây để ra hàng giờ cầu nguyện cho bạn để nhận được sự cứu rổi. Trong những lúc họ cầu nguyện riêng, và trong ba buổi cầu nguyện chung, họ đều cầu nguyện với lòng kiên trì và hăng hái để bạn nhận được sự cứu rổi!

Ma quỉ và quỉ sứ nó cũng nghĩ rằng sự cứu rổi của bạn là quan trọng vì thế cho nên nó luôn luôn làm việc không ngừng để giử bạn lại khỏi sự cứu rổi! Những linh hồn hư mất trong Địa Ngục cũng biết sự quan trọng của việc cứu rổi bạn! Người nhà giàu qua đời và xuống địa ngục cũng cầu xin La-xa-rơ có thể sai người đến để cảnh cáo năm anh em của ông ta, “kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng” (Lu-ca 16:28).

Sự chúc phước của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, tín hữu trong hội thánh nầy, Ma quỉ và quỉ sứ nó, và những linh hồn hư mất trong Địa Ngục, tất cả đều biết sự cứu rổi của bạn là việc quan trọng kinh khủng! Nguyền xin bạn tỉnh thức và nhìn thấy nhu cầu to lớn của sự cứu rổi trong Chúa Giê-su Christ!

II. Thứ hai, tôi muốn bạn nghĩ về sự cứu chuộc “mình.”

Đọan văn nói về “làm nên sự cứu chuộc mình.” Thì giờ nầy tôi muốn bạn suy nghĩ về “làm nên sự cứu chuộc mình.” Những chữ “chính bạn” từ ngữ Hy-lạp dịch là – “Heautōn” – không phải ai khác, mà sự cứu rổi của “chính bạn”! Bây giờ hãy suy nghĩ bạn được cứu là quan trọng như thế nào! Hãy suy nghĩ về sự cứu chuộc của mình – và không phải cái gì khác – sáng nay! Người cai ngục nói, “Tôi phải làm gì để được cứu rổi?” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:30). Đó là điều mà bạn cần phải suy nghĩ đến – “Tôi phải làm gì để được sự cứu rổi?”

Không ai khác có thể được rửa sạch trong Huyết của Chúa Giê-su Christ cho bạn. Bạn phải được thanh tẩy! Bạn phải ăn năn! Bạn phải tin nhận Chúa Giê-su! Nếu bạn không tin nhận Đấng Cứu Chuộc, bạn sẽ hư mất đời đời!

Hãy nghĩ thật tế rằng bạn phải trãi qua sự chết. Không ai nghĩ rằng bạn bè hay người thân có thể chết cho họ. Tôi phải trãi qua ngưởng cửa sự chết một mình. Và bạn cũng sẽ như vậy! Và khi bạn chết bạn sẽ bước vào sự an ủi vui vẻ, hoặc bạn sẽ bước vào sự đau khổ và kinh khiếp. Bạn sẽ thấy “Vua trong sự tốt đẹp” (Ê-sai 33:17); hoặc bạn “sẽ ở trong lữa thiêu đốt đời đời” (Ê-sai 33:14). Có một Thiên Đàng cá nhân cho Cơ-đốc nhân thật sự. Nhưng bạn chỉ có thể đi vào đó nếu bạn kinh nghiệm “làm nên sự cứu chuộc mình”. Có một Địa Ngục – và nếu bạn không có từng trãi trong sự cứu rổi bạn sẽ đi vào nơi đó – không có ai khác. Làm sao bạn có thể trốn thoát khỏi lửa Địa Ngục – nếu bạn từ chối sự cứu rổi được ban tặng cho bạn bởi Chúa Giê-su Christ? Một điệp khúc của bài hát xưa nói, “Không phải anh em tôi, không phải chị em tôi, nhưng nó là tôi, Ôi Chúa, đứng trong nhu cầu cần cầu nguyện!”

Một số người trốn trong cái gọi là “giao ước của ân điển.” Họ tin rằng chắc chắn bạn sẽ được cứu nếu bạn đến từ một gia đình Cơ-đốc. Họ có thể tin như thế, nhưng tôi thì không! Thật vậy, một số người được sinh ra trong một gia đình Cơ-đốc thì họ có ân phước nhiều hơn. Họ đã nghe giảng nhiều hơn. Được đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Họ được nhiều người cầu nguyện cho họ nhiều hơn, v. v. . . Nhưng sẽ không có một người nào được cứu vì họ ở trong một “giao ước của ân điển.” Giao ước đó không có tồn tại trong Cơ-đốc Nhân. Nó là kết quả của “thần học thay thế” – nói lên rằng hội thánh thế chổ cho Y-sơ-ra-ên. Đây là một học thuyết tai hại gây cho nhiều người chống lại Y-sơ-ra-ên và trở thành chống đối Xê-mít. Giáo Lý Vấn Đáp Heidelberg nói đến cái gọi là “giao ước của ân điển”: “…bởi phép báp-têm, dấu ấn của giao ước, người mới tin sẽ được nhận vào trong gia đình Cơ-đốc và sẽ được coi như là khác biệt với những con cái chưa tin. Điều nầy đã được thực hành trong Cựu Ước bởi phép cắt bì, và nó được thay thế bằng phép báp-têm trong Tân Ước” (Sách Giáo Lý Vấn Đáp Heidelberg, câu hỏi 74). Thật ra không có câu Kinh Thánh nào bổ sung cho cái ý tưởng “thay thế” nầy. Chúng tôi không bao giờ nói rằng phép báp-têm thay thế cho phép cắt bì. Chúng tôi cũng không bao giờ nói rằng con nhỏ tiếp nhận thánh lễ báp-têm bởi vì họ là phần tử của cái gọi là “giao ước của ân điển.” Tôi không thấy bất cứ một người Báp-Tít chân thật nào có thể chấp nhận sự giảng dạy nầy. Lịch sử giáo hội Báp-Tít luôn luôn nắm lấy học thuyết “Báp-têm của người tin”. Vì thế, một người Báp-Tít vững chắc không thể thích ứng để tin vào “giao ước của ân điển.” Bạn phải được cứu trước khi bạn tiếp nhận báp-têm! “Cả nhà được cứu” trong sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ là đặt nền tảng trên mỗi cá nhân trong nhà đã được biến đổi – là thường xảy ra trong những cơn phục hưng lớn – giống như trong sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ. À nầy, hầu hết một số trong những người có tánh ác độc mà tôi nghe đều đến từ những gia đình Cơ-đốc Nhân! Mặt khác, không có một người nào trong Ban Chấp Hành của chúng tôi đến từ một gia đình Cơ-đốc nhân. Cả Bác sĩ Chan, Tiến sĩ Cagan hay là tôi, cả ba chúng tôi đều được cứu qua đức tin cá nhân đến với Chúa Giê-su, không phải bởi “giao ước của ân điển”

Bạn không thể trốn sau “giao ước của ân điển” nào hơn là bạn có thể trốn sau vận mệnh. Bạn không thể trong mong nơi cha mẹ của bạn, hoặc chính Đức Chúa Trời, để lấy trách nhiệm khỏi bạn để tìm kiếm “làm nên sự cứu chuộc mình.” Ni-cô-đem thật sự ở trong giao ước của Cựu Ước. Nhưng Chúa Giê-su nói với ông, “Ông phải được sanh lại” (Giăng 3:7). Tôi biết rằng điều đó sẽ không đáp ứng “cao” cho người theo thuyết Ca-vin, nhưng nó là sự thật đến Lời của Đức Chúa Trời, cho dù nó không thích hợp với “thần học thay thế” của họ. Tôi đã cải cách về đề tài của sự cứu rổi (soteriology), nhưng đừng một ai sẽ mong đợi tôi theo họ để vào thần học thay thế! Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó! Tôi không hổ thẹn là “Người Miễn Trừ” khi nói đến Y-sơ-ra-ên và hội thánh. Đức Chúa Trời chỉ lập giao ước trên đất với người Do-Thái. Cơ-đốc Nhân được ghép vào “giao ước mới” chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ!

Nếu bạn đến từ một gia đình Cơ-đốc, tôi nhắc nhở bạn phải tìm kiếm Chúa Giê-su Christ cho “sự cứu rổi cho chính mình.” Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-su, bạn phải sợ hãi rằng bạn sẽ bị tách rời đời đời khỏi gia đình của bạn! Nhưng có thể bạn đến từ một gia đình chưa được cứu. Nếu thật vậy, tôi thúc đẩy bạn không đi theo họ vào trong lửa Địa Ngục! Bạn phải tin nhận Chúa Giê-su cho “sự cứu rổi riêng bạn.”

Hoặc bạn có thể bị cám dổ để quên sự cứu rổi chính bạn bởi sự suy nghĩ về những người khác. Bạn có nghĩ rằng một người nào đó bạn biết, là hội viên của hội thánh nầy, thật sự đã bị hư mất không? Có thể họ đã – nhưng làm sao điều đó giúp đỡ bạn được? Bạn phải quên chúng và chỉ nghĩ về “sự cứu rổi riêng của bạn”.

Đối với tôi dường như mọi việc trên đất và mọi việc trên Trời, và mọi việc trong Địa Ngục, và chính Đức Chúa Trời, kêu gọi bạn tìm kiếm “sự cứu rổi riêng của bạn” trên tất cả những sự việc khác! Ô, bạn của tôi ơi, hãy tự xét chính bạn! Bạn đã được cứu chưa? Nếu chưa, tìm kiếm Chúa Giê-su Christ trên tất cả mọi điều khác trong đời sống! Làm một sự kêu gọi cho chính bạn và chọn lựa chắc chắn!

Tôi nài khuyên mỗi người ở đây trong buổi sáng hôm nay tìm kiếm Chúa Giê-su Christ hết lòng. Đừng ngủ mê trong sự không tin. Hãy quay trở lại từ tư tưởng riêng tư và hy vọng sai lạc! Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự Giá là cái giá để trả thay tội lổi. Ngài chết thay cho tội nhân giống như là bạn! Ăn năn và trao đời sống qua cho Chúa Giê-su, và Ngài sẽ cứu bạn! Chỉ có như vậy bạn mới có đủ năng lực để hát với lòng tự tin,

Tôi tìm được người bạn thuộc riêng cho tôi,
   Tình yêu Ngài đời đời có thật;
Tôi thích kể Ngài cứu tôi thể nào,
   Và ân điển Ngài có thể làm gì cho bạn.
Cứu bởi năng quyền thánh Ngài, Cứu đến đời sống tuyệt vời!
   Đời sống giờ ngọt ngào và vui mừng trọn vẹn
Vì tôi được cứu, được cứu, được cứu!
   (“Được Cứu, Được Cứu! ‘Saved, Saved!’
      bởi Jack P. Scholfield, 1882-1972).

Bạn thân mến, nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi về “làm nên sự cứu chuộc mình,” xin vui lòng rời khỏi ghế của bạn và đi về phía sau hội trường ngay bây giờ. Ông John Samuel Cagan sẽ dẩn bạn đến một phòng khác để chúng ta có thể cầu nguyện và trả lời những câu hỏi của bạn. Nếu bạn thích thú để trở thành một Cơ-đốc Nhân thật sự xin đi về phía sau hội trường nầy ngay bây giờ. Bác sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho những ai sẽ được cứu khỏi tội lổi qua Chúa Giê-su sáng nay. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Phi-líp 2:9-13.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Được Cứu, Được Cứu! ‘Saved, Saved!’ ” (bởi Jack P. Scholfield, 1882-1972).


DÀN BÀI CỦA

LÀM NÊN SỰ CỨU CHUỘC MÌNH

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12).

I.   Thứ nhất, tôi muốn bạn suy nghĩ về chữ “cứu chuộc,” Thi-Thiên 7:11; Châm-Ngôn 13:15; Ê-sai 57:21; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 17:31; 2 Phi-e-rơ 2:9; 1 Ti-mô-thê 1:15; Lu-ca 16:28.

II.  Thứ hai, tôi muốn bạn suy nghĩ về sự cứu chuộc “mình,” Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:30; Ê-sai 33:17, 14; Giăng 3:7.