Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
ĐỨC TIN CỨU RỖI THEO SANDEMAN

SANDEMANIANISM
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2013

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).


Hai ngàn năm qua có sự bất đồng ý kiến về từ của Hy-lạp dịch là “dò xem” là lối mệnh lệnh hay là lối trình bày. Đức Chúa Giê-su kêu họ dò xem Kinh Thánh, hay là Ngài diễn tả thật tế rằng họ đã tra xem nó? Đối với tôi câu hỏi nầy không quan trọng tại vì nó không phải là ý chính mà Chúa Giê-su muốn nói. Tôi nghỉ đó là lý do tại sao mà Đức Thánh Linh không có cho tâm trạng của từ nầy – bởi vì Ngài muốn chúng ta tập trung vào phần thứ hai của câu. Hơn nữa tôi nghỉ rằng Đấng Christ mô tả những gì mà người Pha-ri-si làm. Họ đang dò xem Kinh Thánh – và luôn luôn làm như vậy! Đấng Christ tất nhiên là không cần phải kêu họ dò xem Kinh Thánh! Lời dẫn giải của Tiến Sĩ Gaebelein’s, “Họ mải mê nghiên cứu [Cựu Ước] cố gắng để trích ra ý nghĩa đầy đủ nhất từ từng chữ, tại vì họ tin rằng việc tra xem như vậy sẽ đem lại cho họ sự sống” (Frank E. Gaebelein, D.D., chủ bút, Giảng Giải Kinh ‘The Expositor’s Bible Commentary’, Zondervan, 1981, quyển 9, trang 68; lời ghi chép dựa trên Giăng 5:39).

Vì không cho chúng ta tâm trạng của từ được dịch “dò xem” Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để sự chú ý của chúng ta chú tâm đến điểm quan trọng hơn – rằng họ tưởng họ có sự sống đời đời qua cách dò xem và tin cậy Kinh Thánh… “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời.” Matthew Henry nói, “Họ tìm [sự sống đời đời] bằng đọc và học Kinh Thánh cách trơ trụi. Là một lời nói thông thường nhưng lại đồi bại giữa vòng họ, ‘Người mà có những lời của luật pháp thì có sự sống đời đời’; họ cho họ chắc chắn lên thiên đàng nếu họ có thể đọc thuộc lòng…những câu Kinh Thánh như họ đã được hướng dẩn bởi truyền thống của những người lớn” (Dẩn Giãi về Cả Kinh Thánh của Matthew Henry ‘Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible’, Nhà Xuất Bản Hendrickson, bản 1996, quyển 5, trang 753; chú giãi Giăng 5:39).

Họ sẳn sàng dò xem Kinh Thánh và tin vào Kinh Thánh, nhưng họ không sẳn sàng để đến cùng Chúa Giê-su. Họ đặt niềm tin vào những câu Kinh Thánh thay vào cho sự đến với Chúa Giê-su Christ! Đó là những gì mà đoạn văn dạy đến – và quả thật là bài học rất quan trọng!

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời; ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

Và điều đó đem chúng ta đến sự sai lầm nguy hại-tâm linh theo đức tin cứu rổi của Sandeman, là một sự sai lầm mà đã tràn đầy những hội thánh của chúng ta với hàng ngàn người chưa được cứu mà lại tưởng rằng mình là Cơ-đốc Nhân, trong khi, trên thật tế, họ là còn cái của Ma Quỉ, đang tiến tới lửa Ngục đời đời. Đức tin cứu rổi theo Sandeman Sandemanianism là cái gì? Nó là một loại học thuyết đã được dạy bởi một vị mục sư tên là John Glas từ Hội Thánh Scotland (1695-1773) đầu tiên, và được phổ biến bời con rể của ông là Robert Sandeman (1718-1771). Sự dạy dổ chính của ông là – rằng bạn chấp nhận những gì Kinh Thánh chép về Chúa Giê-su bằng hết tâm trí, và rằng tất cả những điều đó là thiết yếu. Để được cứu rỗi, bạn chỉ cần tin vào những gì Kinh Thánh nói về Đấng Christ. Điều đó cùng chung một sai lầm mà người Pha-ri-si là người đã nói, “Người mà có lời [của Kinh Thánh] có sự sống đời đời.” Tiến sĩ Lloyd-Jones nói, “Bạn chấp nhận điều đó bằng tâm trí, và tất cả những điều đó là thiết yếu…Điều đó đã tự cầm giử và tách rời cách lạnh lùng khỏi sự bày tỏ cảm tình trong sự thực hành đời sống tôn giáo. Bây giờ đó chính là thực chất của vấn đề” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., “Đức Tin Theo Sandeman ‘Sandemanianism,’” trong Người Thanh Giáo: Nguồn Gốc và Những Người Nối Nghiệp của Họ ‘The Puritans: Their Origins and Successors,’ The Banner of Truth Trust, bản 1996, trang 175).

Robert Sandeman nói rằng người nào hiểu được sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su Christ, và tin rằng những biến cố đó thật sự đã xảy ra như là lời Kinh Thánh đã nói, thì được cứu (Lloyd-Jones, ibid., trang 174). Ngày nay Sandemanianism (đức tin theo chủ nghĩa Sandeman) là một sự sai lầm lớn trong những Hội Thánh của chúng ta. Nó đưa hàng triệu người xuống Địa Ngục. Có nhiều người ở đây trong buổi sáng hôm nay tin vào sự sai lầm chí tử nầy! Vì thế, hãy chú ý cẩn thận đến bài giảng nầy, bởi vì có thể bạn ở trong nhóm người đó!

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời; ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

Chúng ta học được hai điểm chính từ đoạn văn nầy.

I. Thứ nhất, tin vào Kinh Thánh sẽ không cứu được bạn.

Những người Do Thái mà Đấng Christ nói đến đã tin vào Kinh Thánh. Nhưng họ không đến cùng Chúa Giê-su. Có những ngươì trong buổi sáng hôm nay tin Kinh Thánh. Bạn thậm chí tin những gì Kinh Thánh nói về Chúa Giê-su. Bạn tin rằng Ngài đến từ Thiên Đàng. Bạn tin rằng Ngài sinh ra bởi nữ đồng trinh. Bạn tin rằng Ngài lấy tội lỗi của quí vị và chất trên Ngài. Bạn tin rằng Ngài chịu khổ vì gánh năng tội lỗi của quí vị trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi mà Ngài “mồ hôi…trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44). Bạn tin rằng Ngài bị roi đánh ngang lưng. Bạn tin rằng những tội nhân được chữa lành bởi những lần roi Ngài chịu. Bạn tin rằng Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự. Bạn tin rằng Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta tại đó. Bạn tin rằng Ngài chết để đền tội thay chúng ta tại cây thập tự. Bạn tin rằng Ngài từ kẻ chết sống lại trong thân thể. Bạn tin rằng Ngài thăng thiên về Trời, ngồi bên hửu Đức Chúa Cha. Bạn tin rằng Ngài đang cầu thay cho tội nhân. Bạn tin rằng Ngài sẽ trở lại và để nhận điều thuộc về Ngài tại thời kỳ Sung Sướng vô ngần. Bạn tin rằng Ngài sẽ trở lại qua đám mây để cai trị thế gian một ngàn năm. Thậm chí bạn tin rằng không ai được cứu nếu không đến cùng Chúa Giê-su. Nhưng, cho dù bạn tin những điều đó, Đấng Christ vẫn nói với bạn,

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5: 40).

Một số bạn nhầm lẩn. Bạn ngạc nhiên, tại sao khi bạn tin vào tất cả những sự thật trong Kinh Thánh mà lại không được cứu. Bạn chưa hiểu, sự thật là không một người nào được cứu bởi tin vào Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng,

“…đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan, để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ” (2 Ti-mô-thê 3:15).

Đó là điều bạn đã sai. Bạn tin vào những gì Kinh Thánh nói về Chúa Giê-su mà không có “đức tin đặt trong Chúa Giê-su Christ” chỉ chính Ngài. Hay nói một cách khác, bạn giống như những người Do-Thái kia mà Chúa Giê-su nói đến khi Ngài nói,

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

Tôi phải nói với bạn một lần nữa, nói một cách mạnh mẽ – tin tưởng vào Kinh Thánh sẽ không cứu được bạn ngoại trừ bạn đến với chính Chúa Giê-su! Chỉ đặc niềm tin vào Kinh Thánh, như là sự cuối cùng của chính nó, là một thần học chết của đức tin theo Sandeman (Sandemanianism)!

Tiến Sĩ A.W. Tozer nói chống lại nó luôn luôn. Trong một chương với đề mục, “Kinh Thánh Dạy hay Đức Thánh Linh Dạy? ‘Bible Taught or Spirit Taught?’”, Tiến Sĩ Tozer nói,

     Có thể làm cho một số đọc giả sửng sốt để đưa ra giả thuyết rằng có sự khác biệt giữa Kinh Thánh dạy và Thánh Linh dạy. Tuy nhiên nó là như vậy…
     Đa số chúng ta đã quen với những hội thánh mà đã dạy Kinh Thánh cho con em của họ từ những năm êm áí nhất, cho họ những sự chỉ dẩn trong lớp giáo lý [hoặc lớp Kinh Thánh] và vẩn không tạo trong họ một đời sống Cơ-đốc hoặc sự ngoan đạo rắn rỏi. Tín đồ của họ không có biểu hiện bằng chứng rằng họ đã từ chết sống lại. Không có tìm thấy những [dấu hiệu] về sự cứu rỗi nào ở nơi họ mà đã rõ ràng cho biết ở trong Kinh Thánh. Đời sống một đời sống đạo đúng và đạo đức, nhưng hoàn toàn máy móc và toàn bộ thiếu đi sự rực rỡ…
     Những người như vậy không thể nào loại ra khỏi nhóm người đạo đức giả. Đa số những người như họ nghiêm nghị cách thông thiết về điều đó. Họ chỉ là mù. Vì thiếu Thánh Linh sống động, họ phải buộc đi theo đức tin trong cái vỏ bên ngoài, trong khi đó lúc nào sâu thẩm tận đáy lòng của họ đang khao khát một thuộc linh thực sự và họ không biết sai điều gì…Chúa Giê-su Christ chính Ngài là lẽ thật, và Ngài không thể bị giam hãm vào chỉ những lời đó… (A. W. Tozer, D.D., “Kinh Thánh Dạy hay Thánh Linh Dạy? ‘Bible Taught or Spirit Taught?’”, Cội Nguồi của Sự Công Bình ‘The Root of Righteousness’, Nhà Xuất Bản Cơ-đốc, in ra 1986, trang 35, 36, 37).

Như thế, Tiến Sĩ Tozer vạch trần học thuyết giả về đức tin theo Sandeman (Sandemanianism). Tiến Sĩ Lloyd-Jones nói rằng Sandemanianism “…là một chủ đề hiện đại. Quả thật, tôi sẽ đi xa hơn và đưa ra rằng nó là trong những nan đề chính trước chúng ta đương thời” (ibid., trang 177).

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời; ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

II. Thứ hai, bạn phải bị lung lay ra khỏi sự hôn mê của bạn.

Đôi khi đọc toàn bộ thông điệp mà Đức Chúa Giê-su Christ giảng dạy cho những người chưa tin trong đoạn năm của sách Giăng. Ngài nói với họ,

“Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài. Và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến” (Giăng 5:37, 38).

Đó là sự giảng dạy mạnh. Đó là loại giảng dạy mà cha ông chúng ta được nghe trong thời Nhận Thức Vĩ Đại Đầu Tiên (First Great Awakening). Whitefield và Edwards và Wesley, Howell Harris, và những vị mục sư của thời đại đó đã sắp đặt cái rìu đến gốc. Và Robert Sandeman căm ghét họ vì điều đó! Tiến Sĩ Lloyd-Jones nói,

Những người mà nắm giữ quan điểm của Sandemanianism lúc nào củng chống đối với sự giảng dạy nhiệt tình cảm động, và những sự giảng dạy mà có sự ảnh hưởng đem người đến một cảm giác…rằng họ thực tế là tội nhân, và sự sợ hải về Luật Pháp, và họ đang đối diện với Đức Chúa Trời thánh, và rằng họ sẽ phải trở nên thánh trước khi họ có thể đối diện với Ngài…Christmas Evans [là người truyền bá Phúc Âm Báp-Tít] chỉ ra làm sao [những người theo Sandeman] lúc nào cũng chống đối đến ‘sự giảng dạy nhiệt tình.’ Họ không thích điều đó. Bạn thấy [những người theo Sandeman nói] bạn chỉ đơn giản là phô bay bằng chứng…(ibid., trang 185).

Robert Sandeman và những người theo ông đúng là căm ghét sự giảng dạy của Whitefield, Wesley, Howell Harris, Daniel Rowland, Christmas Evans và những người đầy dẩy Thánh Linh là những người với đời đời đống mọc trên chưng mày của họ trong thời Nhận Thức Vĩ Đại Đầu Tiên.

Một vị mục sư theo chủ nghĩa Sandeman tin rằng ông có thể “dạy” người ta được cứu. Mục sư như vậy không có tin rằng phải cần có sự giảng dạy “cứng rắn” về tội lỗi và Luật Pháp. Những người như vậy mạnh mẽ cho rằng giảng về “Luật Pháp” chỉ làm cho người ta phẩn nộ cách không cần thiết. Một vị mục sư từng nói với tôi rằng, và tôi hỏi ông, “Ông có thể ‘dạy’ con dê trở nên con cừu không?” Đó là một ý mới cho ông. Ông nhìn xuống đất và không trả lời tôi. Nhưng đó là câu hỏi tốt. “Bạn có thể ‘dạy’ con dê trở nên con cừu được không?” Sau năm mươi lăm năm trong chức vụ tôi trả lời câu hỏi đó bằng tiếng vang dội “KHÔNG!!!” Bạn có thể “dạy” Phúc Âm cho đến khi xanh mặt thì con dê vẩn là con dê mà thôi. Chỉ phép lạ mới làm cho con trở nên con cừu! phép lạ của sự biến đổi thường thường kèm theo sự giảng dạy Luật Pháp đầy dẩy Đức Thánh Linhvề tội lỗi phán xét, tuyệt vọng ngoài Đấng Christ! Tiến Sĩ Lloyd-Jones, trong sự nói về Sandemanianism, nói rằng, “Bạn có thể giảng tính cách máy móc, bạn có thể giảng cách lạnh nhạt, bạn có thể giảng tính cách máy móc, bạn có thể giảng cách lạnh nhạt. Kết quả của sự giảng dạy nầy trên Christmas Evans là để cướp đoạt nơi ông sự nhiệt tình và cảm giác và sự gấp rút mà ông đã từng biết, và để mở đầu sự lạnh nhạt dễ sợ nầy trong ông” (Lloyd-Jones, ibid., trang 186-187).

Một thời gian đã lâu rồi có vị mục sư chưa bao giời gào lên và chưa bao giờ khóc khi ông cầu nguyện hoặc ban phát bài giảng quở trách Ông Lee vì đã cầu nguyện quá lớn tiếng. Vấn đề là không phải do nơi Ông Lee, nhưng mà do nơi vị mục sư đó, để trích lời của Tổng Thống Theodore Roosevelt, cầu nguyện và giảng dạy như “những linh hồn lạnh nhạt và rụt rè là những người không nhật biết đâu là chiến thắng đâu là thất bại.” Tôi nói với Ông Lee đừng để ý đến vị mục sư đó tại vì ông hiển nhiên là nhận biết rất ít về lời cầu nguyện chân thành, lòng tan vở, đau đớn. Ông chỉ biết lời cầu nguyện theo Sandeman nhạt nhẻo và không hồn mà đã nghe được trong những hội thánh Báp-Tít trong thời của chúng. Đúng là kẻ đáng thương! Ông ấy chưa bao giờ thấy sự phấn hưng! Đúng là không hồn và đáng buồn!

“Vâng,” bạn nó, “Tốt lắm! Ông Lee bỏ hết tấm lòng vào lời cầu nguyện. Tốt lắm!” Nhưng tôi có thể hỏi bạn câu hỏi không? Bạn có đặc hết tấm lòng vào sự tìm kiếm Đấng Christ không? Hay bạn lạnh lùng như không có sinh khí trong sự tìm kiếm Đấng Christ như ông đó trong sự cầu nguyện? Tôi nói bạn không phải ở cùng phe với Ông Lee đâu! Tôi nói bạn vốn ở cùng phía với ông mục sư theo chủ nghĩa Sandeman! Bạn cùng phe với người theo chủ nghĩa Sandeman. Sự tìm kiếm Đấng Christ không có nồng nhiệt và tha thiết. Bạn không có sốt sắng và xúc cảm bao hàm trong sự tìm kiếm Đấng Christ, đúng không? Tôi không thấy nước mắt trên đôi mắt của bạn khi lê chân một cách không sức sống vào phòng tư vấn. Tôi nói bạn lạnh lùng và nhút nhát như vị mục sư mà quá sợ hãi để lớn tiếng trong sự giảng dạy hoặc trong sự cầu nguyện – tại vì ông sợ những phụ nữ “quan trọng” trong hội thánh! “Vâng,” bạn nói, “Người đàn ông như vậy mà sợ một số phụ nữ trong hội thánh của ông ta!” Thế nào, người bạn sợ ai? Tại sao chúng tôi chưa bao giờ nghe tiếng kêu mạnh mẽ hoặc lời cầu nguyện mạnh mẽ từ nơi bạn? Tại chính bạn người theo chủ nghĩa Sandeman, đó do tại sao! Bạn lạnh lùng, là người theo chủ nghĩa Sandeman chết!

Bạn lặng lẽ đi vào phòng tư vấn và nói, “Tôi tin rằng Chúa Giê-su chết cho tôi.” Bạn tin rằng Ngài chết thay cho bạn! Bạn thanh nhã và lịch sự làm sao! Bạn không thể dủng cảm lên và nói, “Ngài chết cho tôi.” Ồ, không! “Tôi tin rằng Ngài đã chết cho tôi.” Một học thuyết! Là học thuyết! “Rằng” Ngài chết cho tôi! Bạn tin học thuyết – mà không phải chính Đấng Christ! Người theo chủ nghĩa Sandeman không thể kiến thiết lại! Bạn không chịu tin chính Chúa Giê-su! Ồ, không! Bạn quá thanh nhã cho điều đó! Tin nhận chính Chúa Giê-su? Ồ, không! Điều đó quá hỗn độn. Bạn có thể khóc hoặc khóc thổn thức! Bạn có thể bị chút máu của Ngài dính lên quần áo của bạn! Bạn nói, “Ông không thể yêu cầu tôi để đến gần Ngài như vậy chớ! Tôi đứng bên đây, thoải mãi và sạch gọn, và ‘tin rằng Ngài đã chết cho tôi!’ Hoặc ‘Tôi sẽ tin Ngài để rửa sạch tội lỗi khỏi tôi.’” Bạn có tin nhận chính Đấng Christ không? “Ồ, điều đó hơi cấp tiến quá! Có thể làm cho tôi khóc. Không, tôi không đến thẳng cùng Ngài. Tôi chỉ đứng im lặng ở đây và chỉ tin Ngài để rửa sạch tội khỏi tôi. Tôi hy vọng ông sẽ hiểu cho tôi.”

Vâng, tôi hiểu. Tôi hiểu rằng bạn là người theo chủ nghĩa Sandeman bị tật cổ tay, “không muốn đôi tay mình dơ.” “Nhưng,” bạn nói, “điều nầy quá khó hiểu!” Không khó hiểu đâu!!! Chúng ta có vài em nhỏ đã đến đây một thời gian ngắn mà đã đến với Đấng Christ và được cứu. Chúng ta có những em nhỏ đã tin nhận chính Đấng Christ và được cứu, là những em chỉ đến đây một thời gian ngắn. Jin và Robert và Barry và Jackie tất cả hy vọng tin nhận Chúa Giê-su gần đây. Cho nên bạn không cớ ! Không có cớ nào để cố ý và ngoan cố từ chối để tin nhận Chúa Giê-su chính Ngài là Đấng Christ. Và Chúa Giê-su biết bạn là tội nhân chống nghịch, thối nát, rằng bạn khước từ để đến Con yêu thương của Đức Chúa Trời. Và Ngài nói,

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5: 40).

Một mục sư Thanh giáo Richard Baxter (1615-1691) đã nói, và tôi ngữ giải thích ông trong Anh Ngữ hiện đại,

Nếu bạn háo hức để biết Đấng Christ như là bạn làm tốt điểm, hay làm ra nhiều tiền, bạn sẽ không tiết mọi giá hay đau đớn cho tới khi bạn tìm được Đấng Christ.

Bây giờ, đó không phải sự thật sao? Đó không phải thật rằng bạn không có Đấng Christ bởi gì bạn đã lãng phí quây quẩn, như người Sandemanian nhút nhát, yếu ớt nhỏ nhoi? Và không phải thật rằng lý do thật sự là bạn không có Đấng Christ là bởi vì bạn không muốn Ngài? Bạn muốn giử lại tội lỗi của mình. Bạn không muốn mất những bạn bè lạc mất. Bạn vẩn muốn tiếp tục xem những phim và hình ảnh khiêu dâm. Bạn muốn tiếp tục tự chỉ huy đời sống mình. Bạn không muốn Đấng Christ chỉ huy đời sống của bạn! Đó có đúng không? Bạn là những người Sandemanians nói về Đấng Christ như vầy, “Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi” (Lu-ca 19:14). Bạn giả vờ rằng bạn không thể tin cậy Ngài – nhưng sự thật thì bạn khước từ để tin cậy Ngài, bởi bạn muốn gìn giử tội lỗi của bạn!

Bạn biết điều đó là sự thật. Tôi biết đó là sự thật. Đức Chúa Trời biết đó sự thật. Cho nên tại sao vẩn giả vờ, không phải thật sao? Hãy thừa nhận – bạn sẽ không tin cậy Chúa Giê-su bởi vì bạn không muốn Ngài cai trị đời sống của bạn. Bây giờ điều đó không phải thật sao? Người Pha-ri-si trong đoạn văn của chúng ta sẽ không đến với Ngài bởi vì họ không muốn Ngài thay đổi đời sống họ. Và bạn sẽ không đến với Ngài bởi vì bạn không muốn Ngài thay đổi đời sống của bạn. Bạn đang thoả lòng sống trong tội lỗi. Và nếu bạn tiếp tục khước từ Chúa Giê-su Christ, bạn sẽ chết trong tội lỗi mình. Những người Pha-ri-si đó chết trong tội lỗi của họ, và bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình. Và rằng đó là tuyệt đối là sự thật! Bạn sẽ chết trong tội lỗi – người theo chủ nghĩa Sandeman lạc mất. Bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình! Và Chúa Giê-su nói với bạn rằng, “Ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống.”

Tôi không thể nói cho bạn điều gì mà bạn chưa từng nghe trong bài giảng nầy. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng Chúa Giê-su sẽ rửa sạch tội lỗi của bạn bằng Huyết Báo của Ngài khi bạn tin cậy Ngài, khi bạn đến với Ngài và lao mình vào Ngài! Nếu bạn muốn trò chuyện với chúng tôi về điều đó xin bước về phía sau hậu trường ngay bây giờ. Tiến Sĩ Cagan sẽ đưa bạn đến phòng tư vấn. Bác Sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho những người đã đáp ứng. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Giăng 5:33-40.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Thương Tích Của Chúa Giê-su Christ Rộng Mở
                           ‘The Wounds of
Christ Are Open’” (bởi Evangeline Booth, 1865-1950).


DÀN BÀI CỦA

ĐỨC TIN THEO SANDEMAN

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời; ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:39-40).

I.   Thứ nhất, tin vào Kinh Thánh sẽ không cứu được bạn,
Lu-ca 22:44; 2 Ti-mô-thê 3;15.

II.  Thứ hai, bạn phải bị lung lay ra khỏi sự hôn mê của bạn,
Giăng 5:37, 38; Lu-ca 19:14.