Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TRẬN CHIẾN CẦU NGUYỆN TRONG SỰ PHỤC HƯNG!

THE BATTLE OF PRAYER IN REVIVAL!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles,
Chiều Chúa Nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 9, 2017


Khi đi tìm bài hát trong quyển Thánh ca, tôi không tìm thấy bài thánh ca nào về hội thánh đánh trận – chỉ có một bài thôi. Chỉ có một bài về người lính chiến thập tự, và chỉ có một câu trong bài thánh ca đó thôi! Có khoảng mười lăm bài về sự “bảo toàn.” Có ba mươi hai bài về “ca tụng.” Hai mươi bài cho “thiếu nhi.” Hai mươi mốt bài về “sự tôn thờ.” Nhưng chỉ có một bài về người “lính chiến thập tự” – hội thánh ở trong trận chiến! Và chỉ có một đoạn thơ trong bài thánh ca đó, nhưng lại không cho chúng ta biết làm thế nào để đánh trận! Dưới đây là một đoạn thơ trong toàn bộ quyển thánh ca cho chúng ta thấy mình đang đánh trận với Quỷ dữ và yêu quái! Ông Griffith mới vừa hát đoạn thơ đó.

Tinh binh Jê-sus tiến lên! Xung phong vào trận tuyến;
Cờ thập tự Chúa Jê-sus, Phất lãnh đạo binh thiêng!
Kìa đại tướng Christ trước ta, thêm can đảm ta tiến;
Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, Quyết xông pha trận tiền!
Xông lên tinh binh Jê-sus! Đi như xông trận tuyến,
Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.
   (“Tinh Binh Jê-sus Tiến Lên ‘Onward, Christian Soldiers’
      bởi Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Đó là một đoạn thơ duy nhất trong bài thánh ca duy nhất cho chúng ta biết về trận chiến cùng Sa-tăn và bè lũ chúng! Và đó cũng là đoạn thơ bị cắt ra khỏi các quyển Thánh Ca đương đại! Đoạn thơ bị lấy ra vào năm 1957. Tệ hơn nữa, toàn bộ bài Thánh ca này lại bị lấy ra khỏi gần như hết toàn bộ các quyển Thánh ca mới! Cơ Đốc Nhân Tây Phương không biết hiện có một trận chiến đang diễn ra. Chúng ta đang ngủ mê. Hội Thánh Báp-tít Nam Phương mất khoảng một phần tư triệu tín hữu mỗi năm! Hàng ngàn Hội thánh đóng cửa vĩnh viễn mỗi năm! Thực tế này cũng bao gồm cả hội thánh BBFI của chúng ta nữa. Các buổi cầu nguyện đang được chuyển thành buổi học Kinh Thánh hoặc không còn nữa. Các buổi thờ phượng Chúa tối Chúa Nhật không còn nữa trên khắp các Hội thánh Tây Phương. Điều này cũng bao gồm cả hội thánh BBFI chúng ta. Cái gọi là “giảng dạy” dần trở nên buổi nghiên cứu Kinh Thánh khô như ngói. Sự giảng dạy Phúc âm thực thụ đẵ chết. Tôi không biết còn được bao nhiêu vị Mục sư còn biết soạn bài giảng Phúc âm chân chính là như thế nào – việc biết giảng dạy lại còn ít hơn nữa! Tôi không còn nghe việc rao Tin Mừng trong các hội thánh chúng ta ngày nay nữa. Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones từng là một trong những nhà truyền giáo lỗi lạc trong thế kỷ thứ hai mươi. Ông nói:

     Đức Chúa Trời biết hội thánh Cơ Đốc đang đi trong đồng vắng rất nhiều năm. Nếu đọc lịch sử hội thánh trước thời gian 1840, bạn sẽ nhận thấy trên nhiều quốc gia từng có các cuộc phục hưng…gần như mỗi mười năm hoặc hơn. Hiện nay không còn được như vậy. Từ năm 1859 đến nay, chỉ có một cuộc phục hưng lớn…Chúng ta đang trải qua một thời kỳ khô hạn [vô sinh] nhất trong lịch sử lâu đời của Hội Thánh Chúa…và nó sẽ còn tiếp diễn…Đừng tin [bất cứ ai] rằng chúng ta đã ra khỏi nó, không đâu. Hội thánh đang ở trong đồng vắng (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Sự Phục Hưng ‘Revival’, Crossway Books, năm 1992, tr. 129).

Tại sao hội thánh chúng ta lại mất sức sống như vậy? Chúng ta đã từng cố tạo sự sống động bằng cách hát điệp khúc trong suốt 40 phút đồng hồ! Chúng ta đã từng kích thích cảm giác của thính giả bằng tiếng trống và đàn ghi-ta. Nhưng cũng không có hiệu quả! Tất cả những gì chúng ta làm đều không có kết quả hết – không có điều gì giúp hội thánh Báp-tít hoặc hội thánh Sôi Động để kinh nghiệm được sự phục hưng từ Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại – không có điều gì giúp được hết!

Vậy thì câu trả lời là gì? Chúng ta không biết mình đang đánh trận cùng ai! Chúng ta còn không biết mình đang trong trận chiến nữa! Xin mở ra trang 1255 trong bản Kinh Thánh Scotfield. Sách Ê-phê-sô 6:11 và 12. Xin vui lòng đứng lên khi tôi đọc lời Chúa trong câu 11 và 12.

“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:11, 12).

Bạn có thể ngồi. Bản New American Standard (Bản Dịch Mới) câu 12 được dịch như vầy,

“vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu [kẻ thù loài người], nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này, và những quyền lực của các tà linh trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12, BDM).

Tiến sĩ Charles Ryrie nói, “Kẻ thù người tin Chúa là chủ quỷ Sa-tăn, luôn sẵn sàng cho chiến trận tử vong” (ghi chú dựa trên sách Ê-phê-sô 6:12). Đây là trận chiến vô hình – trận chiến thuộc linh với quỷ Sa-tăn. Chúng ta không có quyền năng và lòng nhiệt thành chống lại Sa-tăn và quỷ dữ nó. Chúng ta lại càng không biết mình có nên đánh trận với nó hay không nữa! Sa-tăn đã và đang ru ngủ chúng ta! Ngay cả một lời thơ trong bài “Tinh Binh Jê-sus, Tiến Lên” cũng sai! Lời viết như vầy, “Nền Địa Ngục rúng động vì lời tôn ngợi vang rền!” Không đâu – Chúng nó không rúng động đâu! Ma quỷ không có kinh sợ “lời tôn ngợi Đức Chúa Trời!” Chúng nó còn cười ngạo “lời tôn ngợi” đó! Chúng nó cười ngạo những tín hữu Báp-tít đồng ca! với trống! và với đàn ghi-ta điện! Chúng nó cười ngạo những tiếng reo hò! Chúng nó cười ngạo chúng ta với ý tưởng mình có thể khiến chúng nó sợ vì tiếng ồn ào và tiếng trống đánh!

Chúng ta không nên cho rằng mình có một công việc dễ dàng. Một trong những cách hữu hiệu nhất của Sa-tăn là khiến chúng ta nghĩ rằng mình có thể dễ dàng được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự phục hưng, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết.” Chúng ta được kêu gọi để vật lộn, tranh đấu với quyền lực tối tăm của ma quỷ.

Chúng ta không nên nghĩ rằng vật lộn, tranh đấu với những quyền lực đó là điều dễ dàng! Trước hết, chúng ta hiện đang sống trong một nền văn hóa bị nó thống trị. Tôi nhận biết sự phục hưng đến với các vùng đất vô tín ngưỡng dễ dàng hơn nhiều so với Phương Tây. Bởi vì chúng ta đang sống trên đất Mỹ, và người Tây Phương sống trong một nền văn hóa bị quỷ dữ thống trị, kẻ cầm giữ chúng ta trong quyền lực của chúng. Chúng ta phải tranh đấu lại với kẻ cầm quyền của thế giới tối tăm này. Như Tiến sĩ Unger phiên dịch, “Chống lại kẻ cầm quyền của thế gian tối tăm này.” Tiến sĩ Ryrie nói, “Ma quỷ tìm cách cai trị công việc các quốc gia…Trận chiến giữa thiên sứ tốt lành và ma quỷ để cai trị các quốc gia vẫn còn tiếp diễn” (Nghiên Cứu Kinh Thánh của Ryrie ‘Ryrie Study Bible’, ghi chú dựa trên sách Đa-ni-ên 10:13). Tiến sĩ Unger gọi chúng nó là “kẻ cầm quyền của thế giới tối tăm” (Nghiên Cứu Ma Quỷ Trong KinhThánh ‘Biblical Demonology’, Kregel, năm 1994, tr. 196). Trong sách Đa-ni-ên 10:13, quỷ thống trị được gọi là “hoàng vương xứ Persia.” Ngày nay “quốc vương Phương Tây” đang cai trị đất Mỹ và đồng minh. Quỷ đang thống trị được cho phép để có quyền lực nô dịch hoá loài người chúng ta đến chủ nghĩa vật chất. Quỷ vật chất đang cai trị đất Mỹ và đồng minh. Quỷ vật chất ngăn trở chúng ta cầu nguyện, bắt phục con người, và cản trở sự phục hưng. Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones là một trong những số ít nhà truyền giáo vĩ đại hiểu được điều này. Ông nói rằng loại quỷ này làm mù lòng trí người chưa tin Chúa và phá hủy hội thánh chúng ta. Ông nói tiếp, “Toàn bộ ý tưởng của Đức Chúa Trời đã mất đi… niềm tin về Đức Chúa Trời, tôn giáo và sự cứu rỗi đã bị giải tán và quên lãng” (Sự Phục Hưng ‘Revival’, như đã trích, tr. 13). Điều này đã và đang xảy ra vì công việc của quỷ vật chất, cái tôi gọi là “hoàng tử Tây Phương.”

Quỷ vật chất trong nhiều quốc gia trong Thế Giới Thứ Ba không có được quyền năng như trong nền văn hóa chúng ta. Hàng triệu thanh niên ở Trung hoa, ở Châu Phi, Đông Dương, ngay cả trong các quốc gia Hồi Giáo – hàng triệu những người trẻ đã trở thành Cơ Đốc Nhân.

Thế nhưng trên đất Mỹ và các quốc gia đồng minh, số thanh niên đếm hàng triệu đang rời bỏ hội thánh. Nhà thăm dò ý kiến George Barna cho chúng ta biết khoảng 88% thanh niên lớn lên trong hội thánh rời bỏ hội thánh vào độ tuổi 25, “không bao giờ trở lại.”

Làm thế nào mà quỷ dữ vật chất có thể điều khiển được họ? Họ bị chiếm hữu bằng hình ảnh dâm dục đồi trụy, xem nó hàng giờ trên Internet. Họ cười cợt trong khi cầu nguyện, nhưng lại bị mạng xã hội thôi miên hàng nhiều giờ. Họ chụp lấy điện thoại cầm tay thông minh ngay khi mới thức dậy buổi sáng. Họ nhìn điện thoại cầm tay hơn 150 lần một ngày, theo như bản báo cáo mới nhất. Họ bị thuốc cần sa đầu độc đưa vào trong trạng thái mơ màng. Họ thật sự bị điều khiển, từ sáng cho đến tối bằng những thiết bị điện tử giúp liên kết với quỷ vật chất. Họ dung gần như hầu hết thời gian rảnh chăm chú vào điện thoại thông minh. Họ chú nhìn vào đó như dân sự Do Thái cổ đại nhìn thần tượng họ trong thời tiên tri Ô-sê vậy. Tôi cho rằng mạng xã hội là loại thần tượng Sa-tăn sử dụng để điều khiển tấm lòng và tâm trí người trẻ của chúng ta ngày hôm nay! Và hầu hết số lớn quý Mục sư cũng nghĩ điều đó là hay ho và hiện đại! Họ không nhận biết họ đang đối đầu với quyền lực ma quỷ, như Tiến sĩ Lloyd-Jones có nói! Bởi vậy nên hội thánh chúng ta trở nên trần tục và quá yếu đuối!

Sự việc tồi tệ đến mức trong thời Tiên tri Ô-sê, Đức Chúa Trời phán với ông, “[Dân Do Thái] đã hiệp lại thờ thần tượng: hãy để yên cho nó đi” (Ô-sê 4:17). Đất nước đó đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Họ đã bị để yên, một mình nằm dưới quyền lực và điều khiển của quỷ – bị nô lệ bởi quyền lực ma quỷ!

Chúng ta mời họ đến với hội thánh. Nhưng Đức Chúa Trời không có ở đây. Họ có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời không có ở đây. Tiên tri Ô-sê nói họ đi “tìm kiếm Đức Giê-hô-va; song không thấy Ngài! Ngài đã lìa khỏi chúng nó” (Ô-sê 5:6). Đức Chúa Trời đã lìa khỏi rồi! Ngài đã lìa bỏ hội thánh chúng ta. Ngài đã lìa bỏ hội thánh chúng ta nhiều tuần nay rồi. Không phải Ngài lìa khỏi vì Ngài không hiện hữu. Ô, không! Ngài lìa bỏ vì Ngài thật hiện hữu! Đó là lý do Ngài bỏ mặt chúng ta một mình. Ngài hoàn toàn thánh khiết. Ngài hoàn toàn giận chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài bỏ mặt chúng ta một mình. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy được sự hiện hữu của Ngài trong vòng chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Linh rời bỏ. Đó là lý do chúng ta không có sự phục hưng!

Chúng ta mời họ đến với hội thánh. Chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật và bữa ăn ngon lành. Chúng ta cho họ xem hoạt hình. Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có cho họ! Chúng ta có cảm giác mình như một người bạn quấy rầy đã nói, “Tôi không có chi đãi người” (Lu-ca 11:6). Bạn hữu đến nhưng người lại không có gì đãi bạn hết! Không có gì hết ngoại trừ một ít thức ăn và phim hoạt hình cũ mèm. Không có gì về Đức Chúa Trời để tiếp đãi hết! Và câu chuyện ngụ ngôn chấm dứt với những từ này, “Huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài?” (Lu-ca 11:13).

Nhưng chúng ta không muốn trở lại và làm điều như đã làm năm ngoái. Tình trạng hôn mê, ngờ ngật và biếng nhác khiến chúng ta thà có hội thánh mà không cần Đức Thánh Linh. Chỉ cần làm đủ thủ tục là được. Tại sao phải khuấy động nó lên? Tại sao phải làm phiền chúng tôi? Hãy để chúng tôi ngủ yên trong sự mệt mỏi của mình. Chúng tôi không muốn quay trở về công việc khó khăn của cầu nguyện và kiêng ăn vì sự hiện diện và năng quyền của Đức Chúa Trời.

Chúng ta không có được một cuộc phục hưng nào trong suốt bốn mươi năm qua. Tại sao vậy? Tôi đã giảng nhiều lần về phục hưng. Nhưng chúng ta vẫn không có được một lần. Cứ mỗi lần nhấn mạnh đến sự phục hưng thì lại có phản ứng dữ dội. Người thì giận dữ. Người thì bỏ hội thánh. Chúng ta đâm ra e ngại nhấn mạnh đến sự phục hưng. Thay vì phước hạnh, nó lại trở thành sự nguyền rủa! Chỉ vì một phần lớn tín hữu hội thánh chúng ta chưa thật sự hoán cải. Số người muốn sự phục hưng chỉ là thiểu số nhỏ. Số người chưa thật sự tin nhận Chúa áp đảo chúng ta. Nhưng dần dần họ cũng rời khỏi hội thánh. Hầu hết tín hữu hội thánh Chúa đã được hoán cải. Tôi cảm nhận đã đến lúc mình cần cầu nguyện cho một cuộc phục hưng nữa.

Hiện đã có đủ số Cơ Đốc Nhân thật thụ vượt quá số người chưa tin Chúa thật. Thế nên, chúng ta đã bắt đầu cầu nguyện cho sự phục hưng. Có đủ người trong số chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã trả lời sự cầu nguyện của mình. Jesse Zacamitzin đã tin Chúa và được cứu. Minh Vũ đã tin Chúa. Danny Carlos đã tin Chúa. Ayako Zabalaga đã tin Chúa. Timothy Chan đã tin Chúa. Josheph Gong đã tin Chúa. Alicia Zacamitzin đã tin Chúa. Thomas Luong đã tin Chúa. Tom Xia đã tin Chúa. Erwinn Luu đã tin Chúa. Jessica Yin đã tin Chúa. Robert Wang đã tin Chúa. Susan Chu đã tin Chúa. Virgel Nickell đã tin Chúa. 17 người đã tin Chúa. Tiến sĩ Chan đã được tái sinh. John Samuel Cagan dâng mình để rao giảng Phúc Âm. Aaron Yancy and Jack Ngann trở thành ứng viên chấp sự. Christine Nguyen và Bà Lee trở thành chiến sĩ cầu nguyện.

Nhưng chúng ta phải tranh chiến cùng Ma Quỷ và quỷ dử nó gần như mỗi đêm! Tiến sĩ Cagan viết như thế này trong lịch trình hàng ngày cho sự phục hưng của ông. “Tiến sĩ Hymers cho biết khi đọc nhật ký này, ông để ý đến hai điều. Trước hết, khi Đức Thánh Linh hiện diện, thì điều vĩ đại và phi thường xảy ra. Thứ hai, khi Đức Chúa Trời không hiện diện, không có gì xảy ra cả.” Trong thời gian phục hưng, một người đã công kích tôi, sau đó bỏ hội thánh cùng với gia đình mình. Một thiếu nữ cũng đã rời bỏ hội thánh. Họ phản ứng theo cùng cách “Cửa Mở” thời xưa cũ. Những điều như vậy cho thấy rõ ràng bộ mặt của Sa-tăn chống nghịch lại sự phục hưng.

Jack Ngann từng viết về sự xung đột với Sa-tăn khi cầu nguyện. Jack đang cầu nguyện với Aaron Yancy. Ông nói, “Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi tôi bắt đầu lời cầu nguyện thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy đầu bị hơi choáng váng và muốn ngất xỉu. Lúc đó thật khó mà tiếp tục cầu nguyện, nên tôi bảo Aaron tôi không thể tiếp tục được. Vì thế, Aaron bắt đầu cầu nguyện nhưng ông lại thấy khó khăn sắp xếp lời cầu nguyện của mình. Chúng tôi cảm nhận được có một lực ma quái lớn ngăn trở và chúng tôi quỳ gối cầu nguyện cho quyền lực ma quỷ này bị cất đi trong khi nài xin Dòng Huyết Đấng Christ. Tôi cuối cùng nằm xoài xuống sàn nhà, mặt xấp xuống. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện đợt thứ ba trong tư thế đó và bắt đầu cảm nhận được Đức Chúa Trời đang phá vỡ bóng tối ảm đạm, và sự hiện diện ma quỷ đã được cất đi khỏi. Chúng tôi biết sự nhóm lại rất quan trọng. Điều này xảy ra khoảng lúc 4:00 chiều.

Tối hôm đó, trong buổi thờ phượng Chúa hai tiếng đồng hồ sau đó, tôi giảng về lý do tại sao hội thánh Chúa trên đất Mỹ và Tây Phương không có sự phục hưng. Bài giảng bao gồm toàn bộ lời làm chứng của John Cagan. Khi tôi mời gọi, ông Nickell tiến lên phía trước, đầy nước mắt và thừa nhận ông đã bị lạc mất. Tiến sĩ Cagan hướng dẫn ông và sau đó ông đã tin nhận Chúa Jê-sus và đã được cứu. Giờ thì chúng ta hiểu tại sao Aaron và Jack Ngann đã phải trải qua xung đột với Sa-tăn trong suốt hai tiếng đồng hồ trước đó!

Trong ngày Đầu Năm, tôi giảng về đề tài, “Năm Địa Ngục – Năm Phục Hưng!” Tôi nói rằng chúng ta đã kinh nghiệm được Phúc Âm Tân Ước Cơ-đốc Giáo thật thụ – tức là trận chiến thuộc linh.

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12).

Trận chiến chỉ có thể thắng qua cuộc chiến cầu nguyện mà thôi.

Ngày thứ Ba, John Samuel và Tiến sĩ Cagan sẽ đến Ấn Độ, nơi John sẽ giảng cho ba cuộc truyền giảng khác nhau. Tôi xin toàn thể quý vị trong hội thánh chúng ta đến nhà thờ tối thứ Tư để cầu nguyện – không truyền giảng. Chúng ta sẽ dành một giờ cầu nguyện cho những người hoán cải trong chuyến truyền giảng của John Cagan, và một giờ khác xin Đức Chúa Trời giáng sự phục hưng lên hội thánh của chúng ta. Tôi xin toàn thể quý vị đến đông đủ cho buổi cầu nguyện quan trọng này vào tối thứ Tư lúc 7:00 tối.

Tôi không giảng Phúc Âm tối nay. Nhưng tôi giảng nó trong mọi buổi thờ phượng Chúa. Chúa Jê-sus đã chết cho tội các bạn trên Thập tự giá. Ngài đã rải Huyết Thánh để tẩy sạch mọi tội của bạn. Ngài hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện cho bạn. Hãy đặt lòng tin nơi chính Chúa Jê-sus Christ. Ngài sẽ cứu bạn khỏi tội và khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tin nhận Chúa Jê-sus Christ sớm.

Tiến sĩ Cagan và ông John Cagan, xin vui lòng đến đây và ngồi vào hai ghế trước tòa giảng. Họ sẽ đi Ấn Độ vào thứ Ba trong suốt ba tuần lễ. John sẽ giảng cho các cuộc truyền giảng trong ba thành phố khác nhau. Mọi người trong hội thánh, xin cùng đến và và cầu nguyện cho họ.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài giảng bởi Tiến sĩ C. L. Cagan: Ê-phê-sô 6:10-12.
Hát Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
     “Tinh Binh Jê-sus, Tiến Lên ‘Onward, Christian Soldiers’” (bởi Sabine Baring-Gould, 1834-1924).