Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TỘI LỔI CHUNG, TỘI LỔI RIÊNG BIỆT,
VÀ CÁCH CHỮA TRỊ TỘI LỔI

(BÀI GIẢNG SỐ 7 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)

UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 24, 2013

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức-Giê-Hô-Va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6).


Tiến Sĩ Richard Land là giám đốc Ngữ Tộc và Tự Do Tôn Giáo Hội Đồng Ủy Ban của Hội Nghị Báp-Tít Nam Phương Southern Baptist Convention’s Ethics and Religious Liberty Commission. Tiến Sĩ Land biết rằng chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh văn hóa mà quá là dốt nát về Cơ Đốc Giáo. Ông nói,

Tôi đọc một bài viết về sự thiếu tôn giáo trong … nước Mỹ của tờ tạp chí Time. Một cặp kia đến để gặp [một vị mục sư] sau khi họ đã thờ phượng xong, họ nói, “Đứa con trai dưới tuổi vị thành niên của chúng tôi muốn biết người đàn ông bị treo trên cái dấu cộng là ai.” Họ không biết đó là Chúa Giê-su và họ cũng không biết đó là thập tự giá (“Người Đàn Ông trên Dấu Cộng,” tạp chí Thế Giới, 1 tháng 8 năm 2009, trang 24).

Thật là kinh khủng khi có nhiều người có kiến thức một cách hạn hẹp về Chúa Giê-su là ai và Ngài đã làm gì. Phần nhiều của sự thiếu sót sai lầm nầy trong thực tế là do hầu hết trong các Hội Thánh của chúng ta giảng dạy rất ít về Chúa Giê-su Christ. Nhưng bạn không thể đi đến với Hội Thánh chúng tôi một ngày Chúa Nhật nào mà không nghe về Chúa Giê-su chịu chết thay tội lổi của chúng ta trên thập tự giá! Khi Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự Giá, là Ngài đã mang và chuộc tội cho chúng ta. Ngài đổ Huyết ra trên Thập Tự Giá để rửa sạch tội lổi của chúng ta. Spurgeon nói, “Có một số mục sư không giảng về Huyết của Chúa Giê-su Christ, và tôi chỉ có một điều để nói với bạn – đừng bao giờ đến đó nghe họ! Đừng bao giờ lắng nghe họ! Một mục vụ mà không có Huyết trong đó là không có sự sống, và một mục vụ chết thì không có tốt lành cho bất cứ một ai” (C.H. Spurgeon, “Buông Tha Qua Huyết Của Chúa Giê-su Christ ‘Freedom Through Christ’s Blood,’” ngày 2 tháng 8 năm 1874). Khái niệm về Chúa Giê-su Christ mang lấy tội lổi của chúng ta xảy ra lần nầy đến lần khác trong sách Tiên tri Ê-sai chương 53.

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta” (Ê-sai 53:4).

“Nhưng người đã vì tội lổi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương” (Ê-sai 53:5).

“Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an”
      (Ê-sai 53:5).

“Bởi lằn roi người chịu, chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5).

“Đức-Giê-Hô-va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6).

“Là vì cớ tội lổi dân ta đáng chịu đánh phạt” (Ê-sai 53:8).

“Dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội” (Ê-sai 53:10).

“Người sẽ gánh lấy tội lổi họ” (Ê-sai 53:11).

“Đã mang lấy tội lổi nhiều người” (Ê-sai 53:12).

Lần nầy đến lần khác trong Ê-sai 53 cho chúng ta biết rằng Đấng Christ sẽ gánh lấy tội lổi của chúng ta, chịu khổ nạn thay cho tội lổi chúng ta, để trả thế cho tội lổi chúng ta.

Nhưng bây giờ, trong đoạn văn nầy, đã xuất hiện một ý tưởng mới. Đây cho chúng ta thấy lý do tại sao Đấng Christ là Đấng vô tội phải mang lấy tội lổi của con người và phải chịu khổ nạn.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6).

Đoạn văn nầy chia làm ba phần.

I. Thứ nhất, sự thừa nhận chung về tội lổi của toàn thể nhân loại

Tiên tri nói rằng,

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc …” (Ê-sai 53:6).

Ở đây chúng ta có được sự diễn tả rỏ ràng về tội lổi của cả nhân loại trên thế giới. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc.” Sứ Đồ Phao-lô làm sáng tỏ điều đó khi ông nói,

“Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lổi; như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẩu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:9-11).

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc,” mỗi người chúng ta!

Giống như con chiên đã phá vỡ hàng rào của luật pháp Đức Chúa Trời, chúng ta thảy đều đi lạc, chúng ta đã đi lạc ra xa cách Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ nói,

“Vì anh em vốn giống như con chiên lạc” (1 Phi-e-rơ 2:24).

Chữ Hy-lạp mà Phi-e-rơ đã dùng ở đây có nghĩa là lầm lạc từ sự an toàn và lẽ thật, bị lừa gạt (Mãnh liệt). Đó là sự diễn tả của thế giới nhân loại trong Kinh Thánh.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc” (Ê-sai 53:6).

Con người được so sánh như một con vật bởi vì tội lổi đã làm giảm giá trị nhân cách – và con người trở thành giống như thú vật. Nhưng chúng ta không được so sánh với con vật thông minh. Không, con người chỉ được so sánh với một con chiên với trí óc tầm thường.

Bạn sống ở thành phố nầy, vì vậy mà bạn không có thể biết được nhiều về sự đần độn của con chiên. Nhưng trong thời Kinh Thánh, người ta biết rất nhiều về sự đần độn của con chiên như thế nào. Nó cần phải được trông coi cẩn thận bởi người chăn, nếu không nó sẽ đi lạc lập tức.

Con chiên chỉ có giỏi một điều – đi lạc đường! Nếu hàng rào chỉ có một lổ hỏng thôi, thì con chiên cũng tìm cách để đi ra ngoài. Còn nữa, một khi nó đã ra ngoài rồi thì nó không bao giờ tìm cách để trở vô. Con chiên đi lạc càng ngày nó càng đi xa hơn nữa khỏi chổ an toàn của nó. Và con người cũng giống như vậy. Họ khôn ngoan trong công việc làm ác, nhưng mà đần độn trong công việc tốt đẹp. Giống như Argus trong câu chuyện thần thoại Hy-lạp, người có hàng trăm con mắt để tìm kiếm điều ác; nhưng người thì mù như Ba-ti-mê khi đến để tìm kiếm Chúa! Sứ Đồ Phao-lô nói đến căn bệnh tội lổi của thế giới khi ông nói,

“Trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy, và không có Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:12).

“Bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:18).

Những câu nầy cho chúng ta thấy nhân loại đã xa cách Đức Chúa Trời.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc …” (Ê-sai 53:6).

Ở đây, trong đoạn văn nầy, là sự thừa nhận chung tình trạng tội lổi của tất cả con người. Nó chỉ ra rằng chủng tộc loài người đã rời xa Đức Chúa Trời và đi vào trong hàng trăm tôn giáo lầm lạc và những học thuyết giả dối, thờ phượng những thần tượng, và những thần hư không và Christ giả, “Bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:18).

II. Thứ hai, sự thừa nhận tội lổi riêng của mỗi người.

Tiếp theo câu văn,

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc; ai theo đường nấy …”
       (Ê-sai 53:6).

Sự thừa nhận chung về tội lổi của cả nhân loại là được ủng hộ bởi sự thừa nhận tội lổi cá biệt của mỗi người. “Chúng ta đã xoay mỗi người ai theo đường nấy.” Không ai, bởi sự chọn lựa của mình, mà trở về đường lối Đức Chúa Trời. Trong mọi trường hợp mỗi người đã chọn lựa “đường riêng cho mình.” Tấm lòng tội lổi ở đây là – chọn lựa đường riêng cho mình, chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn kiểm soát đời sống riêng tư của chúng ta. Chúng ta muốn đi theo kế hoạch riêng của chúng ta. Chúng ta không chịu phục tùng Đức Chúa Trời. Chúng ta không tin cậy Chúa Giê-su Christ và đầu phục Ngài như là Chúa của chúng ta.

Đoạn văn chỉ cho thấy rằng mỗi người có tội lổi riêng đặt biệt, “ai theo đường nấy.” Mỗi người đàn ông và đàn bà đều có những tội lổi khác nhau. Hai đứa trẻ, lớn lên trong một gia đình cùng cha mẹ, thường lệ sẽ có tội lổi khác nhau. Người nầy phạm tội ở mặt nầy, người kia phạm tội ở mặt khác. Chúng ta xoay mỗi người tự ai theo đường nấy.” Một người đi bên phải, người kia thì bên trái. Nhưng cả hai đều từ chối đường lối của Đức Chúa Trời.

Trong thời Chúa Giê-su Christ, có những hạng người thu thuế, họ sống đối lập với luật pháp của Đức Chúa Trời một cách mảnh liệt. Có nhiều tội nhân loại bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài đời sống của họ và can dự vào những tội lổi của xác thịt. Có những người Pha-ri-si hảnh diện và tự tin, nghĩ rằng mình hơn hẳn những người khác. Có người Sa-đu-sê cũng vậy, là những người không tin có thiên sứ và ma quỷ. Họ không tham dự vào tội lổi của xác thịt. Họ không sống như những người thâu thuế tội lổi, hoặc mê tín như những người Pha-ri-si, nhưng họ cũng sống trái ngược lại với lẻ thật của Đức Chúa Trời theo đường riêng họ. Có thể nói mỗi người họ là như,

“….ai theo đường nấy” (Ê-sai 53:6).

Có thể một số bạn lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, tuy vậy bạn đã phạm tội bởi sự chối bỏ ánh sáng Phúc Âm. Đó là “đường lối riêng của bạn.” Những người khác có thể đang suy nghĩ đến một vài tội lổi riêng biệt. Khi bạn nhớ đến nó, bạn cảm giác rất phiền muộn. Nhưng mà bạn thà chịu ở dưới sự cảm giác tội lổi hơn là tin cậy Chúa Giê-su Christ và tìm kiếm sự tha thứ và bình an. Một số cứ tiếp tục khước từ đến sự tin cậy Chúa Giê-su Christ. “Chúng ta xoay mỗi người ai theo đường nấy”

Người khác có thể nói, “Tôi có một tấm lòng cứng rắn. Tôi đã từng nhận thức được tội lổi và cần đến Chúa Giê-su Christ, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ tôi sợ rằng Chúa đã nguyền rủa trong sự phán xét của Ngài rằng tôi sẽ không được vào nơi yên nghĩ của Ngài. Tôi sợ rằng Đức Chúa Trời đã bỏ rơi tôi.” Nhưng tôi muốn bạn lắng nghe cẩn thận phần chót của đoạn văn nầy, bởi vì trong phần thứ ba nầy nó sẽ có một tia hy vọng cho bạn!

III. Thứ ba, sự thay thế, Chúa Giê-su Christ chịu chết thay cho tội lổi của dân sự Ngài.

Xin vui lòng đứng lên và đọc trọn câu, chú ý đặc biệt đến mệnh đề chót, “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc; ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6).

Quý vị có thể ngồi xuống. Tiến Sĩ Edward J. Young nói,

Phân nữa đầu của câu đặc đến lý do chịu khổ của người đầy tớ, và phân nữa sau xác nhận chính Chúa là người đầy tớ chịu khổ đã gánh lấy tất cả tội lổi [của] chúng ta. Động từ [“đặc xuống laid”] nghĩa là đánh hoặc đấm mãnh liệt. Tội lỗi mà chúng ta có phạm không có trở lại để đánh chúng ta như chúng ta đáng được, nhưng thà đánh [Đấng Christ] thay cho [chổ] của chúng ta. Chúa [Đức Chúa Trời] làm cho sự hổ thẹn chúng ta đánh đập Ngài … sự trái phạm đó thuộc về chúng ta Đức Chúa Trời đã làm nó đánh đập Ngài [đó là] Ngài thay thế chúng ta để chịu xử hình phạt bởi sự trái phạm của tội lỗi của chúng ta…người chăn đã hy sinh mạng sống mình vì chiên (Edward J. Young, Ph.D., Sách Tiên Tri Ê-sai ‘The Book of Isaiah,’ Eerdmans, 1972, quyển 3, trang 349-350).

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc; ai theo dường nấy; Đức Giê-Hô-Va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6).

Trong một bài giảng với đề mục “Tội Lổi Cá Nhân Chất Trên Chúa Giê-su,” Spurgeon nói,

Đây là những tội lỗi của Lót, những tội lỗi xấu xa. Tôi không thể kể nó ra, họ rất khác biệt với những tội lỗi của Đa-vít. Tội đen, tội đỏ, là những tội của Đa-vít, nhưng tội lỗi của Đa-vít không giống như những tội lỗi của Ma-na-se, còn những tội lỗi của Ma-na-se thì không giống như của Phi-e-rơ – Phi-e-rơ phạm tội [cách] hoàn toàn khác biệt; và người đàn bà là người phạm tội, bạn không thể xem như là Phi-e-rơ, bạn cũng không thể nhìn đến đặc điểm của bà mà [so sánh] với Ly-đi-a, hoặc nghỉ đến Ly-đi-a, mà xem bà mà [không phân biệt] giữa bà với cai ngục người Phi-líp. Họ thảy đều giống nhau, họ đều đi lạc, nhưng họ hết thảy đều khác nhau, họ đã xoay ai theo đường nấy; nhưng…Chúa [“đã làm cho tội lỗi đều chất trên Ngài” hết thảy của họ]…Khi bạn đến với liều thuốc vĩ đại của phúc âm, là Huyết báo của Chúa Giê-su Christ, bạn đã có…cái mà những vị bác sĩ thời xưa gọi là catholicon, liều thuốc phổ biến trên thế giới đáp ứng mội trường hợp…và loại đi tất cả tội lỗi trong tính chất riêng biệt của sự trái phạm như là thuốc đó làm đặc biệt cho tội đó, và chỉ cho riêng tội đó mà thôi (C. H. Spurgeon, ‘Tội Lỗi Riêng Biệt Chất Trên Chúa Giê-su ‘Individual Sin Laid on Jesus,’The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Nhà Xuất Bản Pilgrims, 1977 tái bản, quyển XVI, trang 213-214).

Tin cậy Chúa Giê-su Christ. Đầu phục Chúa Giê-su Christ. Tin cậy Ngài và bạn sẽ không bao giờ hổ thẹn, vì “Đức Giê-ho-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Hổ thẹn, hèn hạ vô lực, ta;
   Chiên Con vô nhiểm là Ngài;
“Đền tội hết cả,” có thể sao?
   Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Thế Diệu Kỳ!
(“Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Thế Diệu Kỳ ‘Hallelujah! What a Saviour!’
     bởi Philip P. Bliss, 1838-1876).

Bạn có tin nhận Chúa Giê-su không? Bạn có qui phục Ngài, đầu hàng Ngài, và tin cậy Ngài không? Bạn có muốn được rửa sạch tội lổi bởi Huyết Ngài, và được cứu khỏi sự phán xét bởi sự chết thay của Ngài trên Thập Tự Giá không? Nguyện Chúa là Cha, ban cho bạn đức tin để bạn nương mình nơi Chúa Giê-su Christ, chỉ một mình Ngài, để qui phục Ngài và để được cứu!

Xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Nếu bạn muốn nói với chúng tôi về sự tin nhận Chúa Giê-su, xin vui lòng rời khỏi hàng ghế ngay bây giờ, và đi về phía sau hội trường. Tiến Sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến một phòng yên tịnh và chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn về sự đầu phục Đấng Christ và được rửa sạch tội lổi của bạn qua Huyết Thánh của Ngài! Ông Lee, xin vui lòng đến đây cầu nguyện cho những ai đáp ứng. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Bác Sĩ Kreighton L. Chan: Ê-sai 52:13-53:6.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Vâng,Tôi Biết! ‘Yes, I Know’” (bởi Bà Anna W. Waterman, 1920).


DÀN BÀI CỦA

TỘI LỔI CHUNG, TỘI LỔI RIÊNG BIỆT,
VÀ CÁCH CHỮA TRỊ TỘI LỔI

(BÀI GIẢNG SỐ 7 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI 53)

bởi Tiến sĩ R. L. hymers, Jr.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức-Giê-Hô-Va đã làm cho tội lổi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53:6).

(Ê-sai 53:4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.   Thứ nhất, nhìn chung đến tội lổi của toàn thể nhân loại,
Ê-sai 53:6a; Rô-ma 3:9-11; 1 Phi-e-rơ 2:24;
Ê-phê-sô 2:12; 4:18.

II.  Thứ hai, sự thừa nhận tội lổi riêng của mỗi người, Ê-sai 53:6b.

III. Thứ ba, sự thay thế, Chúa Giê-su chịu chết thay tội lổi cho dân
sự Ngài, Ê-sai 53:6c.