Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TẠI SAO HỘI THÁNH NGŨ MÊ VÀ NGUỘI LẠNH

(HỘI THÁNH TRONG NHỮNG NGÀY SAU CÙNG - PHẦN I)
WHY CHURCHES ARE SLUMBERING AND COLD
(THE CHURCHES OF THE LAST DAYS – PART I)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Tối Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 13, 2013

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẻ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).


Chương thứ mười hai của sách Đa-ni-ên chứa đựng một số lời tiên tri nói về ngày sau cùng của thế giới. Mở đầu trong câu một chúng ta đọc thấy về thời điểm của một Sự Khổ Nạn Lớn. Trong câu hai nói về sự vui mừng sung sướng của những Cơ-đốc Nhân thật, và sự sống lại của những kẻ bị đoạ đày. Trong câu bốn tiên đoán về “thời điểm cuối cùng” của thế giới. Trong câu năm đến câu bảy nói về ba năm rưởi sau cùng của Cơn Đại Nạn. Nhưng câu tám và chin cũng rất thích thú. Hãy xem chúng. Lời tiên tri nói rằng,

“Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy Chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sẽ ra thể nào? [kết quả của các sự nầy sẽ ra thế nào?] Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại, [che đậy] và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng” (Đa-ni-ên 12:8, 9).

Hãy tìm hiểu nó,

Mặc dù Đa-ni-ên là nhân chứng cho những việc sẽ xảy đến nầy, nhưng ông không thể nào hiểu hết tất cả. Đức Chúa Trời nhắc cho ông rằng những sự việc nầy sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, nhưng việc đó vẩn còn kín giấu cho đến ngày đó. Rồi, lúc “thời điểm cuối cùng” – “kiến thức sẽ được tăng lên” (Đa-ni-ên 12:4). Tiến sĩ J. Vernon McGee nói, “Tôi tin rằng điều đó ám chỉ đến kiến thức của lời tiên tri” (Qua Suốt Kinh Thánh ‘Thru the Bible,’ Thomas Nelson, 1982, quyển III, trang 605; dựa trên Đa-ni-ên 12:4).

Tôi nghĩ trên căn bản thì Tiến sĩ McGee nói đúng. Kiến thức của lời tiên tri trong Kinh Thánh thật ra không soi sáng bởi Thánh Linh nhiều lấm cho đến tận cuối thế kỷ mười chin. Như Đức Chúa Trời đã nói với Đa-ni-ên, “Bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng” (Đa-ni-ên 12:9). Giảng về lời tiên tri trong Kinh Thánh là điều hết sức phổ biến giữa vòng những Cơ-đốc Nhân bảo thủ phần nhiều trong thế kỷ hai mươi, khi chúng ta tiến đến ngày tận-thế. Nhưng hơn nữa, cũng rất thích thú, học về lời tiên tri trong Kinh Thánh bắt đầu không hợp thời trang nữa trong thập niên 1980. Ngày nay hầu như không bao giờ còn nghe được bài giảng về lời tiên tri trong hội thánh của chúng ta. Tôi tin rằng cả hai biến cố đó đã được đưa ra trong chương mười hai của sách Đa-ni-ên. Đa-ni-ên được nói cho biết rằng kiến thức về lời tiên tri trong Kinh Thánh sẽ được tăng lên trong “thời đại sau cùng.” Nhưng rồi ông được nói cho biết,

“…những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

Tiến sĩ McGee đưa ra những lời bình luận nầy,

     “Những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu” ám chỉ đến người xác thịt. “Nhưng người có tánh xác thịt thì không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (1 Cô-rinh-tô 2:14).
     “Song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.” “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẩn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).
     (J. Vernon McGee, Th.D., ibid.).

Điều đó là một trong những lý do cho chúng ta thấy rằng có rất ít sự giảng dạy về lời tiên tri trong hội thánh của chúng ta ngày nay. Bởi vì có nhiều vị mục sư của chúng ta chưa bao giờ được biến đổi – vì thế mắt của họ đã nhắm lại trước vấn đề rất là quan trọng nầy. Những người lớn tuổi hơn thì kinh nghiệm tâm linh nhiều hơn. Nhưng đối với tôi dường như phần đông những mục sư trẻ của chúng ta rất trần tục, nhiều người chưa bao giờ được tái sinh. Vì thế, chúng ta nghe rất ít bài giảng về lời tiên tri trong Kinh Thánh trong hai mươi lăm năm trở lại đây hoặc hơn. Thật là hổ thẹn. Như mục sư phụ tá của tôi, Tiến sĩ Cagan đã nói, “Tại thời điểm mà những lời tiên tri được ứng nghiệm, những mục sư trẻ, hầu như hoàn toàn ngưng hẳn việc giảng dạy lời tiên tri.” Lần sau cùng bạn nghe nguyên bài giảng tận tâm về lời tiên tri trong Kinh Thánh là khi nào? Tiến sĩ Criswell đã qua đời! Tiến sĩ McGee đã qua đời! Tiến sĩ M.R. DeHaan đã qua đời! Bây giờ tất cả những gì chúng ta nghe là thức ăn, múc từ muổng với lời nói nhẹ nhàng của những người dường như quá sợ hãi về điều tranh luận để nói với người ta những gì mà họ cần phải nghe! Billy Graham bây giờ đã 95 tuổi. Bạn sẽ không được nghe ông giảng lần nữa về lời tiên tri. Tôi không đồng ý với Billy Graham về “chủ thuyết quyết định” nhưng không phải là lời tiên tri trong Kinh Thánh. Vào năm 1965 ông đã viết một quyển sách nhấn mạnh về lời tiên tri trong Kinh Thánh với tựa đề, Thế Giới Rực Lửa ‘World Aflame’ (Doubleday and Company). Trong quyển sách Billy Graham diễn tả điều nầy trong thời đại cuối cùng,

     Chúa Giê-su nói có một thời đại trong tương lai với một nét đặc trưng nào đó để ám chỉ đến ngày cuối cùng đã gần. Nói một cách khác, có một “thế hệ X” tại một thời điểm nào đó… hội tụ lại tất cả những dấu hiệu [và đến hiệp lại]… Những tấm lòng ai đó đã được thay đổi bởi Chúa Giê-su Christ, ý tưởng của những ai đã được soi sáng bởi Thánh Linh, sẽ đọc biết được những dấu hiệu của ngày sau cùng và cảnh cáo con người như Nô-ê đã làm. Ngày nay dường như là những dấu hiệu đó quả thật đã hiển hiện [đến hiệp lại] lần đầu tiên từ khi Chúa Giê-su Christ thăng thiên về trời (Billy Graham, D.D., Thế Giới Rực Cháy ‘World Aflame,’ Doubleday and Company, 1965, trang 216).

Ngày nay, chúng ta thấy những dấu hiệu đó chung quanh chúng ta mỗi ngày. Chắc chắn đây thế hệ X. Chắc chắn đây “thì giờ sau cùng.” Nhưng chúng ta không nghe nhiều về nó trong hội thánh chúng ta! Tôi tin chắc rằng phần lớn là bởi vì có nhiều sự ham muốn nhục dục trong giới mục sư chúng ta ngày nay.

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

Đây là một vài dấu hiệu mà Kinh Thánh đưa ra về việc của hội thánh trong những ngày sau cùng.

I. Thứ nhất, Kinh Thánh nói về sự ngủ mê của hội thánh trong những ngày sau cùng.

Bạn phải hiểu rằng Tân Ước đưa ra hai hình ảnh cùng một lúc về hội thánh trong ngày sau cùng. Thí dụ, chúng ta biết rằng “tội ác sẽ thêm nhiều” trong Ma-thi-ơ 24:12. Và tình trạng nầy xảy ra đồng thời với Tin Lành được “giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Trong sách Khải-Huyền chúng ta thấy “sự trụy lạc lớn” của sự trộn lẩn giữa sự bội đạo của hội thánh xảy ra đồng thời với thời điểm phục hưng vĩ đại trong thời điểm của sự Khổ Nạn, trong Khải-Huyền 7:4-17

Một buổi tối kia tôi xem một cuộn phim rất là hữu ích về sự tăng trưởng bùng nỗ của Cơ-đốc Giáo tại Nam Phi (“Cơ-đốc Giáo Phi Châu Tăng Trưởng: Sự Tăng Trưởng Bùng Nổ của Cơ-đốc Giáo tại Phi Châu (“African Christianity Rising: Christianity’s Explosive Growth in Africa”),” sản xuất và không đảo bởi James Ault, Ph. D.). Một nhà thần học người Da Đen trong cuốn phim, cho thấy thế nào Cơ-đốc Giáo ở Bắc Bán Cầu đã trở nên tệ hại hơn, trong khi tại Nam Bán Cầu, và tại Trung Hoa, đã có sự bùng nổ phục hưng. Một sự giải thích khác đó là Cơ-đốc Giáo bị nguội lạnh và đang chết mất ở thế giới Phương Tây (Âu Châu, Hoa-kỳ, v.v.) trong khi nó đang sống động và tăng trưởng và phát triển ở các Quốc Gia Thứ Ba. Chắc chắn rằng cũng có thần học giả nào đó trong những hội thánh nầy, nhưng điều đó luôn là sự thật trong thời điểm của sự phục hưng.

Nhưng chúng ta đang tập trung vào Âu Châu và Hoa Kỳ trong bài giảng nầy. Và đó là việc quan trọng bởi vì nhiều quốc gia trên thế giới vẩn còn nhìn vào chúng ta, và họ mong đợi nơi chúng ta là khuôn mẫu của một quốc gia của Cơ-đốc Giáo – mặc dầu, trong thực tế, ngay cả nhiều hội thánh tốt nhất của chúng ta cũng có sự chìm đắm trong sự suy sụp, tình trạng Người Thờ Ơ (Laodicean state). Tôi nhận thức ra được một số người sẽ không thể nào hiểu được điều nầy, bởi vì đoạn văn đã nói,

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

Bài giảng trên núi Ô-li-ve của Chúa Giê-su Christ (Bài Giảng Ô-li-ve) giảng để trả lời cho những câu hỏi của các môn đồ, “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). Phần còn lại của Ma-thi-ơ 24, và cả Ma-thi-ơ 25 đã được Chúa Giê-su Christ trả lời cho những câu hỏi đó, “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” Rồi trong Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngài đưa ra “Ẩn Dụ về Những Người Nữ Đồng Trinh Khôn và Dại.”

Tôi tin chắc rằng ẩn dụ nầy là lời nói tiên tri về tình trạng của những hội thánh trong bán cầu của chúng ta. Mười người nữ đồng trinh tiêu biểu cho những hội thánh. “Năm người khôn, và năm người dại” (Ma-thi-ơ 25:2). John Nelson Darby (1800-1882) nói rằng mười người nữ đồng trinh nầy không phải ám chỉ đến hội thánh, mà là quốc gia của Y-sơ-ra-ên. Nhưng ông đã sai. Ẩn dụ nầy được xem như là tiêu biểu của những hội thánh qua suốt lịch sử của Cơ-đốc Giáo, bởi hầu như tất cả những nhà bình luận nổi tiếng và ngay cả những giám mục đầu tiên của Cơ-đốc Giáo

.

Vậy ẩn dụ nói với chúng ta điều gì về hội thánh của chúng ta? Nó nói,

“Vì chàng rể đến trể, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục” (Ma-thi-ơ 25:5).

Tiến sĩ McGee nói, “Hãy chú ý rằng cả hai nhóm người đồng trinh khôn và dại đã ngủ. Sự khác nhau của họ là một số có Đức Thánh Linh (được biểu hiện bởi dầu) và số khác thì không có – bởi vì họ không thật sự là những người tin cậy” (J. Vernon McGee, Th.D., Qua Suốt Kinh Thánh ‘Thru the Bible,’ Nhà Xuất Bản Thomas Nelson, 1983, quyển IV, trang 135. Dựa trên Ma-thi-ơ 25:5).

Vì thế, Tiến sĩ McGee nói phân nữa được cứu, còn phân nữa kia lạc mất. Đó là hình ảnh chung của hội thánh chúng ta tại Phương Tây ngày nay. Họ là sự trộn lẩn với nhau giữa người được cứu và người hư mất. Nhưng hãy chờ đợi đó! Chúa Giê-su Christ phán,

“Nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục” (Ma-thi-ơ 25:5).

Tất cả họ đều ngũ – cả người được cứu lẩn người hư mất! Đó là những gì đã nói!

Thật là một sự diễn tả hội thánh của chúng ta trong những ngày gian ác nầy! Hãy để ý là lúc ban đêm khi những hội thánh đã ngủ, “lúc nữa đêm” (Ma-thi-ơ 25:6). Chính mắt tôi đã chứng kiến một cơn phục hưng đến từ lúc nữa đêm. Tiến sĩ Tozer có một bài tiểu luận gọi là “Sanh Ra Sau Nữa Đêm ‘Born After Midnight’.” Tại sao không có sự phục hưng trong hội thánh chúng ta ngày nay? Có thể nào là họ có bất cứ một sự kết hợp nào giữa các hội thánh đã đóng lại buổi thờ phượng tối Chúa Nhật hay không? Một sự phấn hưng rộng rãi sau cùng ở Thế Giới Phương Tây bắt đầu vào lúc nữa đêm trên Hòn Đảo Lewis ngoài bờ biển của Scotland vào năm 1949 – rất khuya! Tại Trung Hoa “những hội thánh tư gia,” luôn luôn họp mặt vào ban đêm. Đó là lý do họ được sự sống động và phục hưng! Nhưng những hội thánh của chúng ta ở đây tại Phương Tây thì thường đóng cửa vào những buổi tối Thứ Tư và cũng như những buổi tối Chúa Nhật. Leonard Ravenhill nói, “Âm thanh của học thuyết đã đưa những người tin vào giấc ngũ mê… Âm thanh của bài giảng mà hoàn hảo trong ngữ vựng trong sự và sự thông dịch hoàn mỹ có thể vô vị như là miệng đầy cát… chúng ta cần một Hội Thánh chịu Báp-têm bằng lửa, một Hội Thánh rực sáng để thu hút thế giới, để từ đó họ sẽ nghe được tiếng của Đức Chúa Trời hằng sống” (Leonard Ravenhill Tại Sao Chậm Trễ Phục Hưng ‘Why Revival Tarries,’ Bethany Fellowship, 1979, trang 106).

Nhưng đó không phải là sự thật trong hội thánh chúng ta ngày nay.

“Vì chàng rễ đến trể, nên các nàng thảy đều buồn ngũ và ngũ gục” (Ma-thi-ơ 25:5).

Xin Chúa giúp đỡ chúng ta! Chúa Giê-su Christ nói với chúng ta, tại đây, ở Phương Tây,

“Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được” (Khải-huyền 3:15-18).

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

II. Thứ hai, Kinh Thánh tiên đón về sự thiếu kém tình yêu Cơ- đốc của hội thánh trong những ngày sau cùng.

Chúa Giê-su Christ phán, “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến [tình yêu vô điều kiện – tình yêu Cơ-đốc] của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12). Đó là một trong những dấu hiệu mà Chúa Giê-su Christ nói về hội thánh trong những ngày sau cùng.

Mục sư lâu năm của tôi tại hội thánh người Trung Hoa là Tiến sĩ Timothy Lin. Tiến sĩ Lin nói, “Những Cơ-đốc Nhân phải yêu thương lẩn nhau…Phải tin cậy vào Chúa là tuyệt đối, và yêu thương lẩn nhau cũng phải là tuyệt đối… Nguyện xin Hội Thánh của những ngày sau cùng nghĩ ba lần về điều nầy …Hội Thánh đầu tiên không những là có sự hiện diện của Chúa bởi vì các Sứ Đồ được Đức Chúa Trời kêu gọi và sai đến, nhưng anh chị em trong hội thánh cũng yêu thương lẩn nhau nữa” (Timothy Lin, Ph.D., Sự Mầu Nhiệm Của Hội Thánh Tăng Trưởng ‘The Secret of Church Growth,’ FCBC, 1992, trang 28, 29). Kinh Thánh chép,

“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (1 Giăng 3:14).

“Lại vì cớ tội ác [vô luật pháp] sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến [tình yêu vô điều kiện của cơ đốc nhân] của phần nhiều người sẽ nguội lần [tăng lên]” (Ma-thi-ơ 24:12).

Một trong những lý do cho sự lạnh nhạt, thiếu tình yêu thương trong hội thánh của chúng ta, là bởi vì có quá nhiều hội viên trong hội thánh chưa bao giờ được cứu. “Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (1 Giăng 3:14). Tiến sĩ McGee nói về sách Ma-thi-ơ 24:12, “Khi tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người nguội lần, và điều nầy sẽ không còn nữa trong ngày cuối cùng của thời đại” (ibid., trang 127; dựa trên Ma-thi-ơ 24:12). Tiến sĩ Lin nói, “Nguyện Hội Thánh trong những ngày sau cùng nghĩ bằng ba chừng về điều nầy” (ibid.).

Nhiều hội thánh đóng cửa nhanh chóng sau hầu hết những buổi thờ phượng. Người ta thường có rất ít cơ hội để quen biết lẩn nhau, nói chi đến lòng yêu mến nhau! Có nhiều người trong hội thánh của chúng ta chưa bao giờ được thay đổi thật sự – vì vậy tội ác (vô luật pháp) tăng lên, và ngay cả những Cơ-đốc Nhân thật sự cũng nản lòng và thiếu đi tình yêu mến cho nhau. Và Tiến sĩ Lin nói, “Nguyện Hội Thánh trong những ngày sau cùng nghĩ bằng ba chừng về điều nầy” (ibid.).

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

Tiến sĩ John F. Walvoord, là người bình luận lời tiên tri được rất nhiều người kính nể, nói rằng một “trong những dấu hiệu của thời đại sau cùng” là,

Tội ác thêm lên và thiếu đi lòng yêu mến nhiệt tình. Chúa Giê-su nói rằng “lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12). Điều nầy sẽ xảy ra trong cái hậu quả của giáo lý sai lạc [bao gồm “chũ nghĩa quyết định,” mà đã tràn đầy trong hội thánh với những con người hư mất]. Tất cả là bằng chứng quá rỏ ràng cho những ai luôn xưng nhận Danh Chúa Giê-su Christ theo thế gian và thiếu tấm lòng nhiệt thành với Chúa. Giống như hội thánh Lao-đi-xê trong sách Khải-Huyền chương 3 …

những ai mà Chúa Giê-su Christ đã nói, “Ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta,” Khải-Huyền 3:16 (John F. Walvoord, Th.D., Những Lời Tiên Tri Lớn Trong Kinh Thánh ‘Major Bible Prophecies,’ Zondervan Publishing House, 1991, trang 256).

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

Vâng, có quá nhiều người trong hội thánh của chúng ta trong những ngày sau cùng nầy đang nguội lạnh và ngủ mê thay vì họ đến với hội thánh vào những buổi tối Chúa Nhật, và những buổi tối khác trong tuần. Có quá nhiều người chỉ có chút ít sự thông công và lòng yêu mến giữa các con cái Chúa với nhau vì có quá nhiều người họ chưa bao giờ được cứu thật sự. Và tôi phải trích dẩn lời nói của Tiến sĩ Lin thêm một lần nữa. Ông sẽ hoàn toàn đồng ý với bài giảng nầy. Và ông không chỉ là một mục sư người Trung Hoa. Ông thật sự là một học giả. Ông đã dạy ngôn ngữ Xê-mít trong trường Đại Học Bob Jones (Graduate School of Bob Jone University) trước khi đến với hội thánh của chúng ta. Sau đó ông đã dạy tại Chủng Viện Thần Học Talbot (Talbot Theological Seminary), và tại Chủng Viện Thần Học Trinity tại Deerfield, Illinoi (Trinity Evangelical Seminary Deerfield, Illinois). Và ông chấm dứt mục vụ của ông với chức vụ Giám Đốc Chủng Viện Thần Học Trung Hoa tại Taipei, Đài Loan, thay thế chức giám đốc cho Tiến sĩ Jame Hudson Taylor III. Về những sự việc mà tôi đang nói trong bài giảng nầy, Tiến sĩ Lin đã nói, “Nguyện Hội Thánh trong những ngày sau cùng suy nghĩ ba lần về điều nầy.”

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

Đây những ngày sau cùng. Sớm muộn gì sẽ quá trể để cho bạn nhận được sự cứu rổi. Kinh Thánh cứ lập đi lập lại lời cảnh cáo đó. Chỉ có thời điểm chắc chắn để bạn được cứu là bây giờ. Tôi nài xin bạn đến với Chúa Giê-su trong khi vẩn còn thì giờ. Tôi nài xin bạn hãy tìm kiếm Ngài, là Đấng đã chịu nhiều khổ nhục trên Thập Tự Giá, và Huyết của Ngài đã đổ ra để rửa sạch tội lổi của bạn. Đừng chậm trễ. Hãy đến với Ngài và tin nhận Ngài, bây giờ, tối nay!

Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi về sự cứu rổi và tin cậy Chúa Giê-su, xin vui lòng rời khỏi hàng ghế ngay bây giờ và đi về phía sau hậu trường. Tiến sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến phòng yên lặng để cầu nguyện. Nếu bạn muốn trở thành Cơ- đốc Nhân thật sự, xin vui lòng đi về phía sau hậu trường ngay bây giờ. Bác sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho những ai tin nhận Chúa Giê-su tối nay. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Ma-thi-ơ 25:1-13.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Tôi Ước Mong Tất Cả Chúng Ta Đều Sẳn Sàng
‘I Wish We’d All Been Ready’” (bởi Larry Norman, 1947-2008).


DÀN BÀI CỦA

TẠI SAO HỘI THÁNH NGŨ MÊ VÀ NGUỘI LẠNH
(HỘI THÁNH TRONG NHỮNG NGÀY SAU CÙNG - PHẦN I)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (Đa-ni-ên 12:10).

(Đa-ni-ên 12:8, 9, 4; 1 Cô-rinh-tô 2:14; Giăng 16:13)

I.   Thứ nhất, Kinh Thánh nói về sự ngủ mê của hội thánh trong
những ngày sau cùng, Ma-thi-ơ 24:12, 14, 3; 25:2, 5, 6;
Khải-Huyền 3:15-18.

II.  Thứ hai, Kinh Thánh nói về sự thiếu kém tình yêu Cơ-đốc của
hội thánh trong những ngày sau cùng, Ma-thi-ơ 24:12;
1 Giăng 3:14.