Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
KHI ĐỨC CHÚA TRỜI NHÌN THẤY HUYẾT

WHEN GOD SEES THE BLOOD
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Bp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 27, 2017

“Khi Ta thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua”
(Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).


Người Hê-bơ-rơ di chuyển xuống Ê-díp-tô đang khi nạn đói xảy ra. Lúc đầu họ được ưu đãi thích đáng vì Giô-sép, con của Gia-cốp, làm quan tể tướng thống trị dưới quyền Pha-ra-ôn. Con cháu Y-sơ-ra-ên sanh sản và tăng lên gấp bội, nhưng họ lớn lên dưới thời trị vị của một Pha-ra-ôn mới, ông không biết Giô-sép là ai. Ông sợ rằng người Hê-bơ-rơ tăng trưởng quá nhanh và đông lên sẽ chiếm đất nước của ông. Vì thế ông bắt họ làm nô lệ. Người Hê-bơ-rơ kêu van cùng Đức Chúa Trời, và Ngài đã chọn Môi-se đến để giải phóng họ. Nhưng Pha-ra-ôn là người cay nghiệt và độc ác. Ông không để cho dân sự Đức Chúa Trời đi. Và Đức Chúa Trời đã đem đến chín tai vạ trên xứ Ê-díp-tô. Cứ mỗi lần tai vạ đến với họ, thì Môi-se cũng đã đến và nói trước mặt Pha-ra-ôn, “Chúa là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán rằng, Hãy để cho dân ta đi.” Nhưng Pha-ra-ôn không bao giờ chịu lắng nghe. Tấm lòng của ông cứng cỏi. Bây giờ đã đến lúc mà Đức Chúa Trời giáng xuống tai vạ thứ mười.

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa; đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây.….” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 11:1).

Và Môi-se đến với Pha-ra-ôn lần nữa và nói,

“Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ê-díp-tô, hết thảy con trưởng nam trong xứ Ê-díp-tô sẽ chết…Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 11:4-5; 12:12).

Nhưng Đức Chúa Trời không muốn dân sự Ngài bị hành phạt. Ngài phán dặn Môi-se rằng mỗi gia đình phải bắt một con chiên và giết đi.

“Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa ...” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:7).

Bây giờ hãy đứng lên và đọc lớn Xuất-ê-díp-tô-ký 12:12-13.

“Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:12-13).

Cho gần 1,500 năm người Do Thái giữ Lễ Vượt Qua. Họ ăn một bữa ăn đặc biệt là thịt chiên với bánh không men và đọc câu Kinh Thánh nầy trong mùa Lễ Vượt Qua, để nhớ lại họ đã được giải phóng ra khỏi xứ nô lệ tại Ai-Cập. Cái tên “Lễ Vượt Qua” đến từ câu kinh văn nầy,

“…thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Tôi muốn bạn suy nghĩ câu kinh văn nầy trong ba điểm. Thứ nhất, là ý nghĩa của Huyết. Thứ hai, là sự hiệu lực của Huyết. Và, thứ ba, là sự ứng dụng của Huyết.

I. Thứ nhất, ý nghĩa của Huyết.

“…thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua.”

Câu đó có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày nay? Vâng, nó đầy đủ ý nghĩa, vì huyết đả đổ ra trong ngày lễ Vượt Qua đầu tiên là chỉ về Huyết của Chúa Jê-sus đã đổ ra – tại Lễ Vượt Qua. Ồ vâng, nó là ngày Lễ Vượt Qua mà Chúa Jê-sus đã bị đóng đinh.

“Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu?” (Mác14:12).

Họ đi lên phòng cao họp lại ăn và đọc câu nầy, Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13,

“…thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Đầu tiên Chúa Jê-sus cầm lấy bánh không men đưa cho họ.

“Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ.... Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:23-24).

Chúa Jê-sus Christ chỉ cho họ thấy đến huyết được bôi trên mày cửa trong Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13 là hình ảnh Huyết của sự giao ước mới, là Huyết mà Ngài phải đổ ra trên Thập Tự Giá ngày hôm sau.

“…thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-ê-díp-tô-ký 12:13).

Nó không phải nói đến bất cứ loại huyết nào. Nó nói đến huyết của

“Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).

Huyết trên mày cửa là được tiên tiến và mô tả về Huyết của sự cứu chuộc tội nhân khỏi sự hư mất, và đã được thiết lập trong

“Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 20:28).

Bạn có thể hỏi tại sao Huyết nầy có quyền năng như vậy. Spurgeon nói,

Nếu Đấng Christ chỉ là một con người…thì huyết của Ngài không có hiệu lực để cứu rổi; nhưng Đấng Christ “quả thật là Đức Chúa Trời;” huyết mà Chúa Jê-sus đổ ra là giống huyết của Đức Chúa Trời. Nó là huyết của một con người, vì Ngài là con người giống như chúng ta; nhưng Ngài cũng là Trời trở thành người, huyết đó chuyển hóa và có hiệu lực…sự diệu kỳ không ngừng muôn đời, rằng Đức Chúa Trời trở thành người để chịu chết. Ô, khi chúng ta nghĩ rằng Đấng Christ là Đấng Tạo Dựng nên thế giới, và rằng Ngài mang vũ trụ đó trên vai Ngài, chúng ta không thể ngạc nhiên rằng sự chết của Ngài vĩ đại để cứu chuộc, và huyết của Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi… Vì Ngài là thần, Ngài “có khả năng vô cùng để cứu vớt những ai qua Ngài chạy đến với Đức Chúa Trời.” Huyết của Ngài là huyết mà chúng ta nhờ đó để tránh khỏi cơn thạnh nộ và sự phán xét của Đức Chúa Trời (C. H. Spurgeon, “Huyết ‘The Blood’,” The New Park Street Pulpit, Nhà Xuất Bản Pilgrim, tái bản 1981, quyển V, tr. 27-28).

“…thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Huyết trên mày cửa là hình ảnh Huyết của Trời thành người, là Chúa Jê-sus Christ.

“Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 5:7).

Và đó là nghĩa của Huyết!

II. Thứ hai, sự hiệu lực của Huyết.

“Thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

“Thì sẽ vượt qua.” Không có sự phán xét trên bạn. Không có sự nguyền rủa trên bạn – nếu bạn có Huyết.

“Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại.” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:23).

Không có sự phán xét từ Đức Chúa Trời giáng trên đàn ông hoặc đàn bà là những ai có Huyết.

“Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa…” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:22).

Huyết trên mày cửa – phần phía trên. Huyết trên hai bên cột cửa, phần bên hông. Huyết trên nền cửa, phần phía dưới. Phía trên, phía dưới, Hai phía bên hông. Ngụ ý chỉ về thập tự giá của Đấng Christ!

Mình Ngài lưu huyết dường khoát xích y,
   Tay, chân đinh đóng khổ hình vì tôi;
Đời nầy tôi kể mình đã chết đi
   Cỏi thế đối tôi thật như chết rồi.
(“Giờ Được Chiêm Ngưởng Thập Giá ‘When I Survey the Wondrous Cross’
      bởi Isaac Watts, 1674-1748).

“vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).

Martin Luther hỏi,

Cái gì bây giờ, có phải là với của cải vật chất cứu chuộc bạn không? Không phải là vàng hay bạc hay hư nát mà là Huyết Báu của Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời. Châu báu nầy đắt giá và cao quí mà không phải do sự khôn ngoan của con người hay lý trí có thể hiểu thấu được, đến mức mà chỉ một giọt huyết vô tội nầy cũng đủ để rửa sạch tội lỗi cả thế giới. Tuy thế Cha muốn ban nhiều ân điển giàu có vô hạn của Ngài trên chúng ta và để cho sự cứu chuộc chúng ta gây tổn thất Ngài quá đến nổi Ngài cho phép Đấng Christ, Con Ngài, để đổ hết huyết Ngài ra cho chúng ta và vì thế chúng ta thừa hưởng hết thảy của cải tốt nhất (Luther, Giải Kinh trên sách 1Phi-e-rơ 1:18-19).

Huyết của Đấng Christ rơi xuống đất trong những giọt mồ hôi tại Vườn Ghết-sê-ma-nê. Huyết của Ngài tuôn ra dưới những lằn roi móc sắc khi Ngài bị áp bức tại Tòa Án Phi-lát. Mão gai đâm thủng đầu Ngài và Huyết tuôn trên mặt vào mắt Ngài. Tay, chân đinh đóng, và Huyết Ngài đổ ra từ trên Thập Tự Giá. Rồi, những tên lính đâm vào hông Ngài,

“…tức thì máu và nước chảy ra” (Giăng 19:34).

“[Đức Chúa Trời] cho phép Đấng Christ, Con Ngài, đổ hết huyết của Ngài vì chúng ta và vì thế chúng ta thừa hưởng hết thảy của cải tốt nhất” (Luther, như đã trích).

“…và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7).

Hết thảy tội lỗi được tẩy sạch bởi Huyết của Chúa Jê-sus Christ! Hết thảy tội lỗi! Không có tội trọng nào mà Huyết của Chúa Jê-sus không thể rửa sạch! Không có tội lỗi nào mà Huyết không thể tẩy đi. Nó có thể đuổi bảy quỉ dữ ra khỏi Ma-ri Ma-đơ-len. Nó có thể giải thoát người bị tà ma ám. Nó có thể chữa lành sự đau đớn không thể diển tả được của bệnh phung. Không có bệnh tâm linh nào mà nó không thể chữa lành. Không có trường hợp nào là quá khó cho nó, cho dù ghê tởm hay hèn hạ đến đâu đi nữa, vì Huyết của Chúa Jê-sus Christ cũng đủ để làm điều đó.

“Khi thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Và điều đó chỉ đến sự hiệu lực của Huyết!

III. Thứ ba, sự ứng dụng của huyết.

Nếu như chiên con chết ngộp hoặc bị độc, kẻ tiêu diệt đã xen vào sự phán xét con đầu lòng của mỗi gia đình. Nếu như chiên con bị giết và thân thể nó buộc trên cột cửa, kẻ tiêu diệt đã xen vào sự phán xét. Hãy để ai đó nói rằng không có Huyết ghi chú điều đó. Nó không phải là sự chết của một mình chiên con, nhưng là huyết của chiên con mới làm được sự khác biệt đó. Đúng vậy, chiên con phải bị giết, và rồi Đức Chúa Trời phán rằng,

“Khi thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Nhưng huyết để trông chậu không thể ngăn chận được sự phán xét. Nó phải được dung đến. Lấy một chùm kinh giới

“nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, …” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:22).

Huyết phải được áp dụng bằng không nó không có hiệu lực gì hết. Ô, hỡi tội nhân, hãy nhận Huyết của Chúa Jê-sus Christ! Hãy được rửa sạch tội lỗi trong Huyết của Chúa Jê-sus!

“…và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy” (Rô-ma 3:24-25).

Thật kỳ lạ khi bản NASV dịch sai điều nầy, cái gọi là dịch theo nghĩa văn chương! Còn bản NIV thì dịch chính xác, “bởi đức tin trong huyết Đấng ấy.” Tôi ghét trở tới trở lui. Đó là lý do tại sao tôi gắn liền với bản KJV đáng tin, dịch theo nghĩa và đáng tin cậy.

“bởi đức tin trong huyết Đấng ấy.”

Mục tiêu của đức tin trong Huyết của Chúa Jê-sus Christ. Đó là cách mà bạn làm một sự nối kết. Đó là cách mà Huyết được ứng dụng trên bạn – “bởi đức tin trong huyết Đấng ấy.”

“Ồ, không.” một số nhà truyền đạo thời nay có thể nói, “bạn không được cứu bởi đức tin trong Huyết Đấng ấy!” Được, tôi muốn biết làm thế nào bạn có thể được cứu nếu không có Huyết! “Được, nếu một người dựa vào Huyết, người ấy có thể bị diệt vong.” Không bao giờ! Không thể nào! Đức Chúa Trời sẽ không thật với chính Ngài nếu như Ngài để bạn bị diệt vong trong khi dựa vào Huyết của Chúa Jê-sus Christ!

“vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” …cho sự tha thứ tội (Ma-thi-ơ 26:28).

Có nhiều người họ không cảm nhận được Huyết ứng dụng trên họ. Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì câu kinh văn chúng ta không nói rằng bạn là người cần phải thấy Huyết. Ô, không! Mà nói rằng,

“Khi Ta thấy huyết đó, thì Ta sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Đức Chúa Trời là Đấng cần thấy Huyết. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất cần để thấy hay cảm nhận Huyết đó rửa sạch hết thảy tội lỗi của bạn. Nó không phải nói “khi bạn thấy huyết.” Nó không có nói rằng bạn phải hiểu mọi việc về sự rửa sạch bởi Huyết của Đấng Christ. Nó nói, “khi Ta thấy nó.” Đức tin của bạn có thể không mạnh mẽ lắm. Nhưng nếu bạn đến với Chúa Jê-sus và tin cậy Huyết của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ thấy được. Ngài là Đấng duy nhất được kể đến. Và

“Khi Ta thấy huyết đó, thì Ta sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

Người Hê-bơ-rơ không thể thấy huyết. Họ ở trong nhà họ. Họ không thể thấy xà ngang và cột cửa bên ngoài. Nhưng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy Huyết ở đó. Đó là điều kiện duy nhất mà sự cứu rổi của tội nhân phụ thuộc vào – Đức Chúa Trời đang nhìn thấy Huyết ứng dụng trên bạn, không phải bạn thấy được điều đó. Sau đó đến với Đức Chúa Trời và cầu xin rằng, “Chúa ơi, xin cứu con vì Huyết của Christ. Con không thấy được như điều con muốn, nhưng Chúa ôi, Ngài thấy được, và Ngài đã nói,

“Khi thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

“Chúa ơi, Ngài thấy Huyết đó. Ngài thấy được rằng con tin cậy quyền năng cứu rổi trong nó. Tha thứ cho con và rửa sạch con vì chính dòng Huyết Chúa Jê-sus Christ.” Hãy dùng lời cầu xin thành tâm và mong muốn và bạn sẽ sớm được rửa sạch trong Huyết của Chúa Jê-sus!


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng: Mác 14:12-25.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Khi Tôi Thấy Huyết ‘When I See the Blood’” (bởi John Foote, thế kỷ thứ 19).


DÀN BÀI CỦA

KHI ĐỨC CHÚA TRỜI THẤY HUYẾT

WHEN GOD SEES THE BLOOD

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Khi thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua”
(Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:13).

(Xuất-Ê-díp-tô-Ký 11:1, 4-5; 12:12, 7)

I.   Thứ nhất, ý nghĩa của Huyết, Mác 14:12, 23-24; Giăng 1:29;
Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 20:28; 1 Cô-rinh-tô 5:7.

II.  Thứ hai, sự hiệu lực của Huyết, Xuất-Ê-díp-tô-Ký 12:23, 22;
1 Phi-e-rơ 1:18-19; Giăng 19:34; 1 Giăng 1:7.

III. Thứ ba, sự ứng dụng của Huyết, Rô-ma 3:24-25; Ma-thi-ơ 26:28.