Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
BẰNG CHỨNG VỀ PHẬN LÀM CON CỦA ĐẤNG CHRIST

THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 15, 2017

“Về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sanh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,” (Rô-ma 1:3-4).


Tôi rất khâm phục Tiến sĩ Wilbur M. Smith vì sự nhận biết bao la về văn chương Cơ-Đốc, và vì tính chính trực của ông trong sự bỏ Chủng Viện Fuller vào năm 1963, khi nó quay khỏi sự không thể sai lầm được của Kinh Thánh và bất đầu ôm chặt chủ nghĩa tự do (xem Harold Lindsell, Ph.D., Cuộc Chiến Vì Kinh Thánh ‘The Battle for the Bible,’ bản 1978, tr. 110-112). Tiến sĩ Smith hỏi một câu thấm thía về Rô-ma 1:4, “Tôi lấy làm lạ tại sao những mục sư vĩ đại không bao giờ giảng dạy trên, hoặc ít nhất không bao giờ xuất bản bài giảng về, phân đoạn đức tin vững chắc?” (Wilbur M. Smith, D.D., Vì Thế, Đứng ‘Therefore, Stand,’ Nhà Xuất Bản Keats, bản 1981, tr. 583). Tôi tin rằng lý do có thể nằm trên điều thật tế hầu hết là có rất ít sự giảng dạy về sự sống lại của Đấng Christ trong 125 năm qua, nhất là từ khi sự nỏi lên của “chủ nghĩa kiên quyết.” Từ thời gian C. G. Finney, những bài giảng đã tan dần trở nên hiến dâng cho con người, và những gì con người làm. Trong những ngày nầy, những mục sư có khuynh hướng để những điều về Đức Chúa Trời tuột lùi về phía sau. Thay vào đó, họ tập trung trên việc làm con người. Vì vậy truyền bá phúc âm Cơ-Đốc Giáo ngày nay phần lớn trở nên nhân loại học hơn thay vì là thần học, tâm lý hơn là Cơ-Đốc Học, con người làm trọng tâm thay vì là Đấng Christ là trọng tâm.

Mỗi bài giảng ngoại trừ một, đã được ghi chép vào sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ, lấy sự sống lại làm trung tâm. Sứ-đồ không thể giảng mà không nói đến sự sống lại của Đấng Christ! Nó là trọng tâm của Phúc Âm mà họ đã giảng. Ngày nay, tuy nhiên, nếu như sự sống lại của Đấng Christ được nhắc đến, nó được chuyển đến sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Ngay cả lúc đó, mục sư cũng hiếm khi giảng về khía cạnh học thuyết đó.

Trong sách của ông, Cơ-đốc Giáo Ngoài Đấng Christ ‘Christless Christianity,’ Tiến sĩ Michael Horton chỉ ra rằng những bài giảng Phục Sinh trong những hội thánh bảo thủ thường là “điều về Chúa Jê-sus khắc phục những thất bại như thế nào và đặng chúng ta [cho thấy rằng] là người rao giảng phúc âm cũng như [người tự do] ngày nay để nói tâm lý bình dân, chính trị, hay chủ nghĩa đạo đức thay vì phúc âm” (Michael Horton, Ph.D., Cơ-đốc Giáo Ngoài Đấng Christ: Phúc Âm Lựa Chọn của Hội Thánh Hoa Kỳ ‘Christless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church,’ Nhà Xuất Bản Baker Books, 2008, tr.30). Kỳ lạ, Tiến sĩ R. A. Torrey, là người tôi đây hâm mộ, mà không có một bài giảng nào về Sự Sống Lại của Đấng Christ trong sách nổi tiếng của ông, Làm Sao Để Làm Việc cho Đấng Christ ‘How to Work for Christ’ (Fleming H. Revell, không ngày [n.d.]). Tiến sĩ Torrey đưa ra 156 trang dàn bài của bài giảng cho các mục sư, nhưng ngay cả một dàn bài cũng không có dành hoàn toàn cho sự sống lại của Chúa Jê-sus! Nhất định, tình cảnh ngày nay càng tệ hơn!

Trong việc kiểm tra thánh ca hiện đại tôi tìm thấy chỉ khoảng mười bài thánh ca về sự sống lại của Đấng Christ. Hết thảy chỉ một trong số họ đã viết trước thế kỷ hai mươi. Hai bài được viết trong thế kỷ thứ 18, ba bài trong thế kỷ thứ 19, một bài trong thế kỷ thứ 16, một bài trong thế kỷ thứ 17, một bài trong thế kỷ thứ 15, và hai bài trong thế kỷ thứ 8! Duy nhất bài thánh ca hay về sự sống lại được viết trong thế kỷ 20 là “Sống Lại Lần Nữa ‘Alive Again’” do Paul Rader, nhưng nó không xuất hiện trong quyển thánh ca nào mà tôi được biết. Hãy đứng và hát điệp khúc cùng tôi!

Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
   Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
Bẻ gãy nanh vuốt kiên cố, lạnh lẽo của sự chết,
   Ngài, Đấng đã chết đã sống lại lần nữa!
(“Sống Lại Lần Nữa ‘Alive Again’” bởi Paul Rader, 1878-1938).

Các bạn có thể ngồi xuống. Bạn có thể viết cho tôi tại P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 và yêu cầu những lời và nhạc thánh ca của Paul Rader. Lần nữa, tôi nghĩ sự thiếu thánh ca hiện đại về sự sống lại cho thấy rằng chủ đề hết sức quan trọng nầy đã bị bỏ bê cho một thời gian quá lâu, từ lúc những ngày của Finney. Đấng Christ,

“…thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, …” (Rô-ma 1:4).

nhưng hầu như không ai giảng về nó, và chúng ta gần như không bao giờ hát về nó! Không lạ gì những hội thánh trong thế giới Tây Phương đang khô dần và biến dần đi! Không có đức tin trong Đấng Christ sống lại thì không có hy vọng cho sự phục hưng, và không có sứ điệp sống – vì phân nửa Phúc Âm bị bỏ quên – phần lớn đã loại bỏ khỏi sự giảng dạy! Xin Chúa giúp chúng ta!

Tôi tìm thấy rằng những người trong Thế Giới Thứ Ba có khả năng để nhấn mạnh hơn về Đấng Christ đã sống lại hơn là chúng ta trong Châu Âu và Hoa Kỳ. Không lạ gì Cơ-đốc Giáo phát triển ở đó, nhưng lại đình trệ ở đây!

Tôi trao đổi bằng điện thư (email) với một người trẻ độ hai mươi mấy tuổi đến từ Quốc Gia Thứ Ba. Cậu ta nói đến sự trải qua “sự tra tấn ác liệt trong thời thơ ấu để [toan bắt được tôi] từ bỏ niềm tin Cơ-Đốc Nhân. Tôi kêu cầu sự giúp đở, nhưng không có ai đến, và tôi thấy nhiều [Cơ-Đốc Nhân] bỏ mạng…Trẻ con [đang] bỉ bắt bớ và bỏ vào nhà thương điên tại India, Myanmar, lập đi lập lại sự tra tấn bằng điện giật hầu để chối bỏ Chúa Jê-sus…Tôi là một trong những người còn sống sót đó.” Khi tôi đọc điều đó tôi khóc. Ở đâu mà chúng ta có thể tìm thấy những trẻ con hay người trẻ tuổi giống như vậy tại Hoa Kỳ nầy, hoặc nói chung ở Phương Tây? Người trai trẻ nầy nói rằng cậu ta và những đứa trẻ khác gặp gỡ Đấng Christ sống lại. Khi họ kinh nghiệm Đấng Christ đã sống lại họ biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Rồi không có số lượng tra tấn bằng điện giật nào hay đánh đập nào có thể làm cho họ chối bỏ Chúa Jê-sus. Họ biết Ngài đã sống – sống lại từ cỏi chết! Điều đó đã làm họ là Cơ-Đốc Nhân thật sự! Và đó là điều mà Sứ-đồ Phao-lô nói trong phân đoạn của chúng ta. Đấng Christ,

“…thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, …” (Rô-ma 1:4).

Hát điệp khúc lại lần nữa!

Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
   Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
Bẻ gãy nanh vuốt kiên cố, lạnh lẽo của sự chết,
   Ngài, Đấng đã chết đã sống lại lần nữa!

Chữ Hy-lạp dịch “tuyên bố (tỏ ra)” có nghĩa “để định rõ,” “để bày tỏ ra” (Strong #3724). Chúa Jê-sus được định rõ, bày tỏ ra, là Con Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Kinh Thánh Geneva của 1599 nói “đã chỉ ra và làm rõ ràng” (ghi chú #1 trên Rô-ma 1:4). Đấng Christ đã “được chỉ ra và làm rõ ràng” là Con Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết,

“…thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, …” (Rô-ma 1:4).

I. Thứ nhất, Chúa Jê-sus tỏ ra Ngài là Con Đức Chúa Trời như thế nào.

Điều chủ yếu là không phải bởi sự giảng dạy của Ngài. Ngài dạy rất nhiều điều kỳ diệu, bao gồm Bài Giảng trên Núi. Nhưng sự giảng dạy của Ngài không thì không có chứng tỏ rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Cũng không phải những phép lạ của Ngài, ngay cả việc đem ba người sống lại từ cỏi chết. Tiên tri Ê-li đem đứa trai trẻ sống lại trong thời Cựu Ước và ông không phải là Con Đức Chúa Trời (1 Các Vua 17:17-24). Ê-li-sê cũng đem một đứa trẻ sống lại từ cỏi chết (2 Các Vua 4:32-37) nhưng Ê-li-sê đâu phải là Con Đức Chúa Trời. Môi-se cũng thi hành nhiều phép lạ, bao gồm sự rẻ Biển Đỏ, nhưng ông không phải là Con Đức Chúa Trời. Một dấu hiệu đơn độc mà tuyên bố Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời là sự sống lại trong thân thể Ngài. Chính Chúa Jê-sus nói rằng sự sống lại của Ngài là dấu hiệu Ngài ban cho một dòng dõi hung ác,

“Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm” (Ma-thi-ơ 12:39-40).

Chúa Jê-sus đặt mình vào sự chết là thừa nhận cùng thầy tế lễ thượng phẩm rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 26:63-66). Như khi Ngài chịu treo trên Thập Tự Giá thầy tế lể thượng phẩm chế nhạo Ngài rằng,

“Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 27:43).

Nhưng Đức Chúa Trời chỉ cho thấy sự tán thành của Ngài về Chúa Jê-sus là Con của Ngài bởi sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúa Jê-sus,

“…thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, …” (Rô-ma 1:4).

Đức Chúa Trời tuyên bố Chúa Jê-sus là Con của Ngài bởi sự sống lại từ trong kẻ chết vào ngày thứ ba! Hãy hát!

Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
   Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
Bẻ gãy nanh vuốt kiên cố, lạnh lẽo của sự chết,
   Ngài, Đấng đã chết đã sống lại lần nữa!

II. Thứ hai, tại sao Chúa Jê-sus được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời.

Tiến sĩ Charles Hodge (1797-1878), là giáo sư lâu năm về môn Tân Ước tại Chủng Viện Thần Học Princeton đã nói,

Nó không phải cho đến khi Đấng Christ đã sống lại rằng bằng chứng về Phận Làm Con của Ngài mới trọn vẹn, hoặc sự đầy đủ ý nghĩa của nó được các sứ-đồ biết…Bởi sự sống lại mà Ngài được chứng minh là Con Đức Chúa Trời…Trong [nhiều] phân đoạn [của Kinh Thánh] sự sống lại của Đấng Christ được tiêu biểu như bằng chứng xác định sự thật của tất cả những gì Đấng Christ đã giảng dạy, và giá trị của tất cả lời xác nhận của Ngài…khi Đấng Christ công khai tuyên bố chính Ngài là Con Đức Chúa Trời, sự sống lại từ kẻ chết là dấu ấn của Đức Chúa Trời về sự thật của sự tuyên bố của Ngài. Giả như Ngài tiếp tục ở dưới quyền lực của sự chết, Đức Chúa Trời sẽ do đó không công nhận [từ chối] sự thừa nhận Đấng Christ là Con Ngài; của Chúa Jê-sus làm Con Ngài; nhưng khi Ngài đem Đấng Christ sống lại từ kẻ chết, Ngài công khai thừa nhận Ngaì, phán, Ngươi là Con Ta, ngày nay Ta công bố người như vậy (Charles Hodge, Ph.D., Lời Chú Thích Sách Rô-ma ‘Commentary on Romans,’ Nhà Xuất Bản The Banner of Truth Trust, bản 1997, tr. 20-21; ghi chú dựa trên Rô-ma 1:4).

Vì thế, bằng chứng mà Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời là bởi sự sống lại của Ngài, và làm sáng tỏ mọi việc khác mà Ngài đã dạy.

Tiến sĩ Wilbur M. Smith nói rằng sự sống lại của Đấng Christ bảo đảm

…sự chân thật, sự đáng tin cậy của tất cả sự bày tỏ của Đấng Christ. [Bởi chưng Ngài sống] lại từ phần mộ [như Ngài đã đoán trước Ngài sẽ] và sự đoán trước nầy đã đến để qua, rồi nó luôn luôn hình như đối với tôi rằng mọi điều khác mà Chúa chúng ta từng nói phải cũng là sự thật…Khi Chúa chúng ta nói rằng người nào tin vào Ngài sẽ có sự sống đời đời, và người nào từ chối không tin Ngài sẽ bị kết án đời đời, Ngài nói điều thật…Chúng ta không bao giờ chấp nhận sự Phục Sinh của Đấng Christ, và có bất cứ sự nghi ngờ về sự chân thực về bất cứ sự bày tỏ mà bao giờ xuất phát từ miệng Ngài (Smith, Vì Thế Hãy Đứng ‘Therefore Stand,’ như đã trích, tr. 418-419).

Chúa Jê-sus nói với các Môn-đồ Ngài,

“Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn rồi, thì giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại” (Lu-ca 18:31-33).

Điều Chúa Jê-sus đã nói trước trong Lu-ca 18:31-33 thật đã qua. Ngài bị nhạo báng, bị đánh, bị nhổ, và phải chịu chết trên Thập Tự Giá. Nhưng ngày thứ ba sau sự đóng đinh của Ngài, Ngài sống lại từ kẻ chết. Sự ứng nghiệm chính xác về sự tiên đoán của Chúa Jê-sus về chính Ngài được đảm bảo chính xác của mọi việc khác mà Ngài đã nói, vì Ngài

“…thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, …” (Rô-ma 1:4).

“Ngài là Đấng chịu chết và sống lại.” Chúng ta hát!

Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
   Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
Bẻ gãy nanh vuốt kiên cố, lạnh lẽo của sự chết,
   Ngài, Đấng đã chết đã sống lại lần nữa!

Bởi vì Ngài sống lại từ trong kẻ chết, đúng như lời Ngài đã phán, chúng ta có thể tin chắc vào chân lý nầy khi Ngài nói,

“…, nếu các ngươi không đổi lại …, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3).

Chúng ta nên lấy những lời đó cách nghiêm trang bởi vì chúng đến từ miệng của Con sống lại của Đức Chúa Trời. Bạn có được biến đổi chưa? Bạn có chắc rằng bạn đã được biến đổi? Con Đức Chúa Trời phán rằng bạn không thể “vào nước thiên đàng” nếu bạn chưa được biến đổi. Ôi, bạn phải nên nghiêm túc nghĩ về sự biến đổi của bạn. Bạn phải cẩn thận chắc rằng bạn đã được biến đổi!

Con sống lại của Đức Chúa Trời cũng phán,

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Bạn nên phải nghiêm chỉnh lắng nghe những gì Ngài phán! Bạn nên phải lo ngại như thế nào để đến với Ngài và được cứu! Bạn nên phải cẩn thận như thế nào để bỏ ngoài tâm trí hết thảy những sự mê tín và ý tưởng tôn giáo sai lầm, và nương vào chính Chúa Jê-sus – vì Ngài phán, “không ai được đến cùng Cha, ngoài Ta.”

Lần nữa, Con sống lại của Đức Chúa Trời phán,

“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).

Ô, bạn nên như thể nào “cố gắng để bước vào” trong Ngài! (Lu-ca 13:24). Bạn nên cẩn thận và ngẫm nghĩ làm sao về việc bạn đến với Chúa Jê-sus. Nhớ rằng Ngài đã phán,

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Chúng tôi cầu xin cho bạn để lắng nghe về sự sống lại của Con Đức Chúa Trời. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn sẽ trực tiếp đến với Ngài, để bạn được rửa sạch tội lõi bởi Huyết của Ngài đã đổ ra trên Thập Tự Giá – và bạn được cứu bởi sự sống lại của Ngài. Lắng nghe Ngài! Tin cậy những gì Ngài phán! Đến trực tiếp với Ngài để được cứu, như sự thúc giục của Ngài để bạn làm điều đó – vì Ngài

“…thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, …” (Rô-ma 1:4)

.

Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
   Ngài, Đấng đã chết nay đã sống lại lần nữa,
Bẻ gãy nanh vuốt kiên cố, lạnh lẽo của sự chết,
   Ngài, Đấng đã chết đã sống lại lần nữa!
(“Sống Lại Lần Nữa ‘Alive Again’” bởi Paul Rader, 1878-1938).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Noah Song: Lu-ca 18:31-34.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Hoan Hô, Jê-sus-Đấng Từng Bị Coi Thường!
‘Hail, Thou Once-Despised Jesus!’” (bởi John Bakewell, 1721-1819).


DÀN BÀI CỦA

BẰNG CHỨNG VỀ PHẬN LÀM CON CỦA ĐẤNG CHRIST!

THE PROOF OF CHRIST’S SONSHIP!

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sanh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,” (Rô-ma 1:3-4).

I.   Thứ nhất, Chúa Jê-sus được tỏ ra Ngài là Con Đức Chúa Trời như thế nào,
1 Các Vua 17:17-24; 2 Các Vua 4:32-37; Ma-thi-ơ 12:39-40; 26:63-
66; 27:43.

II.  Thứ hai, tại sao Chúa Jê-sus tỏ ra Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Lu-ca
18:31-33; Ma-thi-ơ 18:3; Giăng 14:6; 6:37; Lu-ca 13:24;
Ma-thi-ơ 11:28.