Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 15, 2016

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”
(Gia-cơ 1:22).


A. W. Pink (1886-1952) nói, “Có rất nhiều “người nghe” theo Lời, những người nghe thường xuyên, người nghe cung kính, người nghe chăm chú; nhưng cuối cùng, những gì họ nghe [không có ảnh hưởng] đời sống: nó không chỉnh đốn cách [sống] của họ. Và Đức Chúa Trời nói họ là những người không làm theo Lời là tự lừa dối chính mình! ...Nơi nào không có gia tăng [sự đầu phục] của tấm lòng và đời sống cho Lời của Đức Chúa Trời, thì sự gia tang kiến thức chỉ đem lại sự gia thêm về án tội…Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời của Ngài…nhằm mục đích để chỉ dẫn chúng ta: để cho biết những điều gì Ngài đòi hỏi ở nơi chúng ta” (Arthur W. Pink, “Kinh Thánh và Sự Vâng Lời ‘Scriptures and Obedience’” trong Lợi Ích từ Lời ‘Profiting from the Word’, Free Grace Broadcaster, Hè 2015, tr. 1, 2.

“Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời của Ngài…nhằm mục đích để chỉ dẫn chúng ta.” Tôi hoàn toàn đồng ý với Ông Pink. Đó là điều mà tôi đã học, ngay khi tôi còn chưa được biến đổi. Hội Thánh Báp-tít ở Huntington Park mà tôi tham dự khi còn niên thiếu sai lằm về vài điều, nhưng trên điểm nầy thì không. Tôi được dạy rằng Đức Chúa Trời phán với chúng ta và chỉ chúng ta ý chỉ của Ngài chỉ từ Kinh Thánh. Và tôi học không nên tìm ý chỉ của Đức Chúa Trời qua cảm giác hay ấn tượng. Tôi đặc biệt học điều nầy từ mục sư sau nầy của tôi, đó là Tiến sĩ Timothy Lin, và cũng từ Tiến sĩ J. Vernon McGee. Bởi ân điển của Chúa, tôi có thể nói như tác giả Thi Thiên, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sang cho đường lối tôi” (Thi-Thiên 119:105). Châm Ngôn 6:22 chép về Lời Đức Chúa Trời, “Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; lúc con ngủ, nó gìn giữ con; và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.” Đó là tại sao phân đoạn của chúng ta nói, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu nầy cho chúng ta biết làm sao để biết ý chỉ của Đức Chúa Trời.

I. Thứ nhất, phân đoạn nói về những ai tự lừa dối mình về ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tôi đang chú giải vè phần thứ nhì của câu nầy trước, “mà lừa dối mình.” Những ai khước từ để làm “người làm theo lời” sẽ bị lừa dối. Họ sẽ không thể nào biết được ý chỉ của Chúa cho đời sống của họ. Điều nầy rất thường giữa vòng con dân Chúa trong hội thánh ngay nay. Họ thường bị lừa dối, và không thể biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống của họ.

Họ quên rằng Ma-quỉ là vua sự lừa dối. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Sa-tan lừa dối các nước trên thế gian (Khải Huyền 20:3). Nó được gọi là, “Ma-quỉ, và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ” (Khải Huyền 12:9). “Sa-tan” có nghĩa là “kẻ địch” hoặc “kẻ thù.” Nó chống đối Đức Chúa Trời. Cái kế xưa nhất của nó là lừa dối con người. Nó “dỗ dành cả thiên hạ.” Chữ Hy-lạp cho “dỗ dành” là “planaō.” Nó có nghĩa “dẫn đi lạc lối,” “dụ dỗ,” “huớng dẫn sai,” “để thu hút và dẫn đi lạc lối.” Đây là điều mà Sa-tan làm ngay từ đầu. Nó đã cám dỗ tổ phụ đầu tiên của chúng ta, dẫn họ đi lạc lối, dụ dỗ họ ăn trái cắm trong Vườn. Nhiều tự xưng Cơ-đốc Nhân ngày nay nghỉ là Thánh Linh đang dẫn dắt họ, nhưng đó thật sự là Ma-quỉ. Bạn đừng bao giờ quên điều đó. Sứ-đồ Phi-e-rơ nói cho Cơ-đốc Nhân khi ông cảnh báo họ, “Hãy tiết độ [thận trọng] và tỉnh thức [cảnh giác], kẻ thù nghịch [kẻ địch] anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Tiến sĩ McGee nói, “Tôi không nghĩ rằng bạn có thể tự mình khán cự Ma-quỉ được…bạn cần những người cùng niềm tin khác đứng chung với bạn” (Xuyên Qua Kinh Thánh ‘Thru the Bible;’ ghi chú dựa trên I Phi-e-rơ 5:9). Tôi cho rằng ông nói rất chính xác. Ma-quỉ sẽ dụ dỗ bạn và dẫn bạn đi sai nếu bạn đứng một mình, hay bạn có mối quan hệ thân thiết với người chưa được cứu, cho dù đó là anh chị em ruột thịt. Khinh Thánh chép,

“Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại” (Châm Ngôn 13:20).

Lời ghi chú của bản Scotfield định nghĩa chữ “điên dại ‘fool’” khá hay. Nó ghi (tr. 678) “Kẻ ‘điên dại’ trong Kinh Thánh không bao giờ là một người kém cỏi tâm trí, nhưng lại là một người kiêu ngạo và tự mãn; một người đặt đời sống mình như không có Chúa.” Một người kêu ngạo là kẻ điên dại, cho dù là ở trong hội thánh. Bạn hãy nên chắc chắn là mình giao tiếp với người khôn ngoan, mà không phải với người điên dại! Những kẻ điên dại sẽ bị dùng bởi Ma-quỉ sẽ dẫn dắt bạn đi khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Rồi, thì, bạn cũng có thể bị dỗ dành bởi những Cơ-đốc Nhân giả. Điều nầy đặc biệt là thật trong những ngày sau cùng nầy. Kinh Thánh chép,

“Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình” (II Ti-mô-thê 3:13).

Cơ-đốc Nhân giả chắc chắn là sẽ lừa dối bạn và dẫn bạn đi sai lạc. Nhưng câu trả lời cho II Ti-mô-thê 3:13 nằm trong câu 14 và 15. Lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn vững chắc trong những ngày sấu nầy. Hãy bám chặc những người vâng phục Kinh Thánh. Đừng nghe những ai mà “đang lừa dối và đang bị dỗ dành.”

Ngoài ra, bạn cũng có thể bị dỗ dành bởi cái gọi “hướng dẫn” bởi Đức Thánh Linh. Đây là cái cạm bẫy chính cho những người rao truyền phúc âm mới ngày nay. Họ đã được sự dạy dổ rằng mọi sự suy nghĩ đi qua tâm trí của họ là “sự soi dẫn” do Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đa số họ nói về điều đó rất nhiều. Họ nói, “Chúa soi dẫn tôi làm điều nầy,” hoặc “Chúa soi dẫn tôi làm điều nọ.” Các bạn đã nghe nhiều lần rồi. Những lời đó nghe như rất thánh. Bạn cũng có thể cho rằng người đó là một Cơ-đốc Nhân mạnh mẽ. Nhưng Kinh Thánh nói họ là “ngu muội.” Kinh Thánh chép,

“Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội” (Châm-Ngôn 28:26).

Bạn sẽ nghe họ nói, ngay khi đang ở ngoài đường, “Chúa soi dẫn cho tôi làm điều nầy.” “Chúa soi dẫn tôi đến đây.” “Chúa sai tôi đi.” Hầu như mỗi lần bạn nghe những lời đó, là bạn đang nghe nó từ kẻ “ngu muội.”

“Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội” (Châm-Ngôn 28:26).

Kinh Thánh nói rõ ràng chép, “Chớ nương cậy nơi sự thông sang [của con]” (Châm Ngôn 3:5). Khi người ta từ chối để làm điều đó thì họ tự mở long ra cho sự lừa dối, nào đem chúng ta trở lại với phân đoạn,

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

II. Thứ hai, phân đoạn nói những ai thật sự tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ…” (Gia-cơ 1:22).

Để nghe Lời của Đức Chúa Trời và tìm cầu sự dẫn dắt từ nó, bạn phái sẵn sàng vâng phục những gì bạn đã nghe. Điều kiện để nghe đã được đưa ra trong câu trước, Gia-cơ 1:21.

“Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em” (Gia-cơ 1:21).

Tôi sẽ chích ra từ phiên dịch hiện đại để cho rõ ràng.

“Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận Đạo vào sâu trong lòng, là Đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em” (Bản Diễn Ý).

Một người phải bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại. Điều nầy bao gồm khiêu dâm và cay đắng. Một số người cho rằng để biết thánh ý của Đức Chúa Trời là khi họ là nô lệ cho những tư tưởng bẩn thỉu. Một số khác cho rằng để biết thánh ý của Đức Chúa Trời là khi họ cay đắng với cha mẹ, với mục sư, hay với những người lãnh đạo khác trong hội thánh. Họ có tấm lòng cay đắng. Những người khác có tình bạn thân mật cùng người chống nghịch Đức Chúa Trời, là những người thuộc thế gian. Họ thích người đó quá đến đổi họ quên là “anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:4). Những người khác nữa thì đầy sự ghen tị và tự cao. Bạn cần phải xưng những điều nầy ra cho Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài lấy chúng khỏi tấm lòng bạn. Chỉ như vậy bạn mới chịu khiêm nhường đủ để chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời như là mẫu trong đời sống của bạn. Chỉ như vậy thì bạn mới “làm theo lời, và không phải lấy nghe làm đủ.” Dẫn giải trên câu nầy, Spurgeon lổi lạc nói, “Nó hầu như là vụ kiện cố định [rằng khi người ta trở nên ngờ vực là người từng xưng nhân mình là Cơ-đốc Nhân], và bắt đầu gây điều nầy điều kia, là có một điều ác kính đáo trong cuộc đời của họ mà họ cố che đậy khỏi lương tâm của mình. “Ma-quỉ xúi họ xỉ vả đến mục vụ bởi vì phúc âm bóp chặt cứng vào lương tâm tội lỗi của họ, và làm cho họ cảm thấy khó chịu về tội lỗi của mình. Nếu bạn muốn nghe Lời Đức Chúa Trời với sự vui thú và ích lợi cho chính bản thân, bạn cần phải ‘bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại’; bởi vì những điều nầy sẽ làm thành kiến bạn nghịch cùng Lời Đức Chúa Trời” (C. H. Spurgeon, “Trước Bài Giảng, Tại Nơi Bài Giảng, và Sau Bài Giảng ‘Before Sermon, At Sermon, and After Sermon,’ MTP, Số 1,847). Bạn phải bỏ đi mọi điều ô uế nếu bạn mong muốn để nhận sự ích lợi từ Lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó bạn mới có thể “là người làm theo lời.” Chỉ khi nào bạn vâng phục Lời Đức Chúa Trời thì bạn mới có thể biết được ý muốn của Ngài cho đời sống bạn. Bây giờ tôi sẽ cho bạn sáu phương cách trong Kinh Thánh để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.

1. Lần nữa, và đây là điều quan trọng nhất, để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là bạn không tin cậy nơi lòng của mình. Như tôi đã nói trước với bạn, Kinh Thánh nói rất rõ ràng,

“Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội” (Châm Ngôn 28:26).

Tại sao đó là điều quan trọng? Bởi vì,

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Không có lạ gì khi người nào tin cậy nơi lòng mình thì được gọi là kẻ “ngu muội.”

2. Để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thì bạn phải có ước muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý riêng của bạn.

“Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta” (Giăng 7:17).

Tiến sĩ John R. Rice nói, “Điều nầy có nghĩa là nếu một người chọn lựa làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra cho người đó” (Con Của Đức Chúa Trời ‘The Son of God’, chú thích dựa trên Phúc Âm Giăng, Nhà Xuất Bản Sword of the Lord, 1976, tr. 162). Tiến sĩ Henry M. Morris nói, “Cái nầy có thể đọc như vầy: ‘Nếu một người nào thật lòng muốn làm theo ý muốn Ngài, thì người đó sẽ biết…Cho nên, điều cần trước hết để biết chắc sự dẫn dắc của Đức Chúa Trời trong vai việc…là sự bằng lòng để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cho dù sự trả lời ngược lại với sự ưa muốn của mình” (Học Kinh Thánh của Người Biện Hộ ‘The Defender’s Study Bible’; ghi chú dựa trên Giăng 7:17).

3. Để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bạn cần phải xưng nhân và lìa bỏ tội lỗi của mình.

“Người nào giấu tội lổi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay; còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn” (Châm Ngôn 28:13, 14).

4. Để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thì bạn không nên xem thường lời khuyên dạy của người cha Cơ-đốc của bạn.

“Kẻ ngu dạy khinh sự khuyên dạy của cha mình; còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo” (Châm Ngôn 15:5).

“Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách” (Châm Ngôn 13:1).

5. Để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thì bạn cần phải vâng theo sự cố vấn của những người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh.

“Hãy vâng lời kẻ dắt dẩn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Liên quan đến Hê-bơ-rơ 13:17 Học Kinh Thánh Cải Cách ‘Reformation Study Bible’ nói, “Những người lãnh đạo hội thánh trung tín giống như những người chăn hoặc người gác la lên báo động nguy cơ cho thành phố. Sự quan tâm của người lãnh đạo rất sâu đậm và chân thật bởi vì họ được chọn bởi Đức Chúa Trời và họ sẽ khai trình với Ngài. Mọi người sẽ chịu khổ nếu mục vụ bị chống lại.”

6. Để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bạn phải hiến dâng đời sống bạn cho Đức Chúa Trời, và không bị lôi cuốn vào thế gian.

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:1, 2).

“Một tâm trí được đổi mới là một tâm trí dầm thấm và được điều khiển bởi Lời của Đức Chúa Trời” (Học Kinh Thánh MacArthur ‘MacArthur Study Bible’; ghi chú dựa theo Rô-ma 12:2).


Xin vui lòng đứng lên và hát bài số 4 trong tập nhạc của bạn.

Cùng đi với Chúa mỗi ngày, Lời Kinh Thánh sáng soi đây,
   Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời!
Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài,
   Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời,
   Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, nầy không bóng tối âm u,
   Nụ cườiChrist đánh tan mọi lớp sương đời;
Còn đâu thốn thức bơ thờ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ,
   Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời,
   Muốn hưởng phước thiên thượng ai ới! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Jê-sus Christ giao thông,
   Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời;
Ngài sai khiến quyết vâng hoài, Dạ! tôi đây đang trông Ngài,
   Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời
   Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.
(“Tin Cậy Vâng Lời ‘Trust and Obey’” bởi John H. Sammis, 1846-1919).

Xin vui lòng cứ đứng.

Trong Rô-ma 10:16, Sứ-đồ Phao-lô nói, “Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu.” Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones nói, “Hãy chú ý Phao-lô nói như thế nào. Ông không có nói là họ hầu hết không tin tin lành, nhưng mà là họ hầu hết không nghe theo nó…Tin lành kêu gọi đến một sự đáp lại. Nó kêu gọi đến sự hành động…nó kêu gọi đến sự vâng lời. Tin lành cốt ý là để ảnh hưởng quàn toàn đời sống của một người. Nó cốt ý là sự cai trị, một sự trọng tâm trong đời sống, mà đã quản trị toàn bộ quan điểm của một người. Đó là ý nghĩa của chữ vâng lời…Sự vâng lời là cần thiết bởi vì thực chất của tội lỗi là sự không vâng phục Đức Chúa Trời” (“Tin Lành va Sự Vâng Lời của Đức Chúa Trời ‘God’s Gospel and Obedience’”).

Đấng Christ kêu gọi bạn ăn năn tội lỗi mình và đến với Ngài. Ngài đã chết trên Thập Tự Giá để đền tội cho bạn. Ngài kêu gọi bạn để vâng theo Phúc Âm – Ngài kêu gọi bạn đến với Ngài trong sự vâng phục đến mạng lệnh của Ngài. Nếu bạn từ chối để đến với Ngài là bạn không vâng phục mạng lệnh của Ngài. Bạn cần phải ném chính mình cách hoàn toàn và trọn vẹn vào Chúa Jê-sus Christ. “Đó là vâng phục Phúc Âm. Đó là điều làm cho bạn thật sự là Cơ-đốc Nhân” (Lloyd-Jones, như đã trích). Nếu bạn muốn trò chuyện với chúng tôi về sự vâng phục Phúc Âm trong sự cứu rổi thật, xin vui lòng đi theo Tiến sĩ Cagan và Noah Song và John Cagan về phía sau giảng đường. Với mọi mắt nhắm, xin vui lòng theo họ đến phía sau ngay bây giờ. Họ sẽ đưa các bạn đến phóng tư vấn để chúng ta có thể trò chuyện và cầu nguyện. A-men.


Nếu bạn nhận được phước từ bài giảng nầy, Tiến sĩ Hymers rất muốn nghe từ bạn. KHI BẠN VIẾT CHO TIẾN SĨ HYMERS BẠN CẦN PHẢI CHO ÔNG BIẾT BẠN VIẾT TỪ QUỐC GIA NÀO BẰNG KHÔNG ÔNG KHÔNG THỂ TRẢ LỜI E-MAIL CHO BẠN ĐƯỢC. E-mail của Tiến sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net (bấm vào đây). (bấm vào đây). Bạn có thể viết cho ông bằng bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể bằng tiếng Anh được thì tốt. Nếu bạn muốn viết thư đến Tiến sĩ Hymers và gởi bưu điện thì địa chỉ của ông là P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Bạn có thể gọi điện thoại cho ông tại (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Gia-cơ 1:21-25.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Tin Cậy Vâng Lời ‘Trust and Obey’” (bởi John H. Sammis, 1846-1919).


DÀN BÀI CỦA

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Hãy làm theo lời; chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”
(Gia-cơ 1:22).

(Thi Thiên 119:105; Châm Ngôn 6:22)

I.    Thứ nhất, đoạn văn nói đến những ai lừa dối chính họ về ý muốn của Đức Chúa Trời, Khải Huyền 20:3; 12:9; 1 Phi-e-rơ 5:8; Châm Ngôn 13:20;
2 Ti-mô-thê 3:13; Châm Ngôn 28:26; 3:5.

II.   Thứ hai, đoạn văn nói đến những ai thật sự tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời, Gia-cơ 1:21; 4:4; Châm Ngôn 28:26; Giê-rê-mi 17:9; Giăng 7:17; Châm Ngôn 28:13, 14; 15:5; 13:1; Hê-bơ-rơ 13:17; Rô-ma 12:1, 2;
Rô-ma 10:16.