Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
HAI A-ĐAM

LOẠI BÀI GIẢNG CHÚNG TA CẦN PHẢI NGHE
TRONG HỘI THÁNH ĐANG CHẾT CỦA CHÚNG TA NGÀY NAY
(BÀI GIẢNG SỐ 90 TRONG SÁCH SÁNG THẾ KÝ)

THE TWO ADAMS –
THE KIND OF SERMON WE NEED TO HEAR
IN OUR DYING CHURCHES TODAY!
(SERMON #90 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 4, 2016

“Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế-ký 2:16-17).


Đức Chúa Trời dựng người nam đầu tiên từ bụi đất. Khi còn trẻ tôi không bao giờ tin điều đó. Tôi tin vào thuyết tiến hoá cho đến khi tuần thứ tư của tháng Chín năm 1961. Vào ngày 28 tháng Chín của năm đó tôi có một sự thay đổi đột nhiên, một sự biến đổi cuộc đời. Trong một tuần đó tất cả mọi việc đều thay đổi. Một trong những thay đổi quan trọng đó là niềm tin vững chắc vào Kinh Thánh. Từ lúc đó trở đi tôi nhận thức rằng tiến hoá là sự lừa gạt, chỉ là khoa học giả tưởng, sai như Sách Mặc-môn, sai như Kinh Co-ran. Trong sự biển đổi tâm trí của tôi thay đổi từ sự tin tưởng vào Học Thuyết Đắc-uyn đến sự cam kết đến từng chữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp một trong Kinh Thánh. Bây giờ tôi đã biết sâu thẩm trong tâm hồn của tôi rằng “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích” (2 Ti-mô-thê 3:16). Bởi chưng mỗi chữ của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời hà hơi (theopneustos) nên không có sự sai sót nào trong Kinh Thánh – cho mỗi chữ trong đó – từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền – được ban ra cho những người đã viết Kinh Thánh linh thiêng nầy! Kinh Thánh chép, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng-Thế-Ký 2:7). Tôi biết khi ấy là Đức Chúa Trời nắn nên người nam đầu tiên, và loài người không phải tiến hoá từ loài sống thấp kém hơn. Tôi biết rằng sự ghi chép trong Sáng Thế Ký về sự sáng tạo của con người đúng là có thật và tôi biết lúc đó sự tiến hoá là sự lừa dối Sa-tan quỷ quái.

Rồi Đức Chúa Trời đặt để người nam trong Vườn tốt đẹp, là vườn đầy tất cả loại trái cây dinh dưỡng và ngon ngọt. Nhiều cây lành mạnh nầy và những trái cây không còn tồn tại nữa bởi vì chúng đã bị hủy diệt bởi Đại Hồng Thủy.

Nhưng trong giữa Vườn có hai cây rất quan trọng – cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời ban cho A-đam một luật duy nhất để tuân, “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-Thế-Ký 2:17). Chữ “sự biết” trong Sáng Thế Ký 2:17 đến từ gốc của chữ “yada.” Nó có nghĩa là “quen thuộc với, như là người bạn thân” (Strong). Nếu họ ăn trái cấm thì họ sẽ bị nghiện nó. Chỉ cần một kinh nghiệm tình dục ngoài hôn nhân sẽ còn lại trong tâm trí mãi mãi bởi vì người mà làm điều đó bây giờ đã làm quen với nó. Một hoặc hai kinh nghiệm với những loại thuốc kích thích cho con người có cảm giác mà dẫn đến nghiện ngập. Sự ngây thơ của người đó bị mất vĩnh viễn. Ăn từ cây biết điều thiện và điều ác sẽ hủy diệt sự ngây thơ của con người vĩnh viễn, kết thúc trước tiên là chết về tâm linh và cuối cùng là chết thể xác.

Ma-quỉ biết rất rõ về điều đó. Đó là tại sao nó cám dỗ người nam để ăn trái cấm. Nó biết rằng con người sẽ đánh mất sự ngây thơ và trở nên tội nhân vĩnh viễn. Để rơi vào sự cám dỗ nầy sẽ hủy diệt lương tâm của con người. Người đó sẽ là tội nhân vĩnh viễn. Lương tâm của người sẽ chết ngay từ lúc người ăn trái cấm đó. Bầy giờ người sẽ trốn khỏi Đức Chúa Trời. Linh hồn người sẽ “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Con người bị “chết vì tội mình” (Ê-phê-sô 2:5). Con người sẽ có tâm trí xác thịt và xem Đức Chúa Trời là kẻ thù (Rô-ma 8:7). Không chẳng những ông sẻ chết về tâm linh mà thôi, nhưng thể xác cũng sẽ lão hoá và kết thúc bằng cái chết thục thể. Như người chết ông sẽ không có khả năng để “nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời”…bởi chưng bây giờ những sự thật về Đức Chúa Trời “người đó coi sự ấy như là sự dồ dại” (1 Cô-rinh-tô 2:14).

Nhưng ngay cả tệ hơn, bản chất bị hủy và sự chết thuộc linh sẽ được tất cả hậu tự của ông thừa kế, bởi tất cả mọi người trên thế gian, vì “bởi sự không vâng phục của A-đam mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội” (Rô-ma 5:19; KJV, ESV). “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người [A-đam] mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội” (Rô-ma 5:18). “Nguyên tội của A-đam có nghĩa rằng sự phạm tội đánh dấu mọi người từ sự sanh ra với tấm lòng nghiêng về tội lỗi…sự phạm tội bên trong là cội rễ và nguồn gốc của tất cả tội lỗi hiện thời; nó đã truyền cho chúng ta từ A-đam [hoặc được thừa kế]…chúng ta không phải là tội nhân bởi vì chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta phạm tội bởi vì chúng ta là tội nhân, mang lấy bản chất nô lệ cho tội lỗi khi sanh ra” (Học Kinh Thánh Cải Thiện ‘The Reformation Study Bible’; ghi chú trên trang 781). “Người nam…chết trong tội lỗi bởi sức riêng không thể nào tự biến đổi chính mình” (Sự Thú Nhận Westminister ‘Westminister Confession’, IX, 3).

Tội lỗi của A-đam được truyền đến tất cả hậu tự của ông (toàn chủng tộc nhân loại). Sự thật đó đã được chứng minh. Điều đó được chứng minh bởi sự thật là con đầu lòng của A-đam là Ca-in, là người đã giết chết em trai mình (xem Sáng Thế Ký 4:8). Vì vậy bạn là con của A-đam. Bạn là tội nhân bởi thiên nhiên. Không có điều gì bạn làm hay nói có thể cứu bạn được. Không có điều gì bạn có thể làm giúp bạn được cứu. Bởi thiên nhiên bạn là tội nhân. Đi đến nhà thờ sẽ không cứu lấy bạn. Lời cầu nguyện của bạn không cứu bạn được. Bằng cách làm người tốt cũng sẽ không cứu lấy bạn được. Không có gì – tôi lập lại – không có gì bạn có thể làm hay nói có thể cứu bạn. Bạn là tội nhân hư mất. Một số tội nhân tệ nhất tôi từng biết là mục sư – là những người nghiên cứu Kinh Thánh hằng ngày. Một số tội nhân mà không vâng lời nhiều nhất mà tôi từng biết là sanh ra từ cha mẹ Cơ-đốc Nhân, nhưng họ lớn lên để thành chống đối, chống đối cùng Đức Chúa Trời, chống đối cùng Đấng Christ, chống đối cùng cha mẹ, chống đối cùng tất cả những gì họ học được trong hội thánh. Họ có thể biết rành rẻ Kinh Thánh, nhưng họ chống đối lại nó. Họ chống đối cùng mục sư đã giảng dạy Kinh Thánh. Họ chống đối bởi vì trong tâm họ đã ghét điều thật. Tôi đã từng biết “những đứa trong hội thánh” mà ác như là Ma-quỉ. Những cô gái được nuôi dưỡng trong hội thánh mà cám dỗ những chàng trai trẻ để ăn nằm với họ. Chúa Nhật tới họ hát những bài thánh ca như họ là những thiên sứ nhỏ, trong thực tế họ là tội nhân xấu xa. Tôi đã từng biết “những đứa trong hội thánh” là những trai trẻ mà đã ăn nằm cùng những cô gái đó và khoe về tội lỗi của họ trước mặt những trai trẻ hơn, vì thế đã in dấu vào tâm trí của những đứa trai trẻ đó sự ham muốn mà có thể hủy diệt họ.

Bạn nói, “Tôi chưa bao giờ làm điều đó!” Nhưng bạn có suy nghĩ về việc làm đó. Bạn đã làm những sự bẩn thỉu trong tâm trí của bạn, không phải sao? Chúa Jê-sus nói điều đó cùng tội với việc làm!

Bạn nói bạn yêu Đức Chúa Trời, nhưng bạn không vâng phục Ngài? Bạn có yêu Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng bạn không? Bạn có yêu thích để đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Bạn có thích dành thì giờ riêng tư với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện mỗi ngày không? Hay bạn dành thì giờ rãnh rổi để chơi trò chơi điện tử hoặc xem cuộc đấu thể thao trên ti-vi – không bao giờ nghĩ đến dành thì giờ nhiều như vậy trong sự cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh? Tôi nói điều đó cho thấy bạn không có yêu Chúa – thật không có – bạn chỉ nói yêu thương Chúa bằng miệng mà thôi. Nhưng thật sự thì bạn khinh miệt Đức Chúa Trời. Bạn thật sự chỉ yêu chính bạn mà thôi. Hãy suy nghĩ! Điều đó không phải thật hay sao? Bạn không phải là tội nhân thật sự khinh miệt Đức Chúa Trời hay sao? Bạn không phải là sợ mục sư hay sao? Tại sao bạn lại sợ tôi? Không phải là bởi vì tôi làm cho bạn nghĩ về Chúa và tội lỗi hay sao? Không phải đó là tại vì sao bạn sợ tôi hay sao?

Không phải là bạn thật thích bài giảng của John Cagan về làm cách nào để hẹn hò hay sao? Bạn ngồi thẳng thắn và nghe cách nồng nhiệt. Bạn không có làm như vậy khi tôi giảng dạy về tội lỗi, sự cứu rỗi, và Đấng Christ! Tư tưởng về hẹn hò với một ai hình như thú vị đối với bạn hơn bẳng sự nghe tôi giảng về Đấng Christ – về sự chết của Ngài trên Thập Tự Giá để cứu bạn khỏi tội lỗi. Nếu điều đó có thật, và bạn biết rằng tôi nói đúng, nó chứng minh rằng bạn là tội nhân chống nghịch không có tình yêu cho Đấng Christ trong tấm lòng của bạn. Hãy nhận đi. Bạn phải thừa nhận và cám giác rằng bạn là tội nhân hư mất. Bạn phải thừa nhận điều đó bằng không là không có hy vọng cho bạn. Không có hy vọng cho bạn chút nào!

“Người nào giấu tội lổi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm-Ngôn 28:13).

Hãy xưng nhận sự phạm tội bên trong của tấm lòng tội lỗi của bạn ngay bây giờ, bằng không bạn sẽ ở đời đời trong hồ lửa! Đây là sự thật. Tôi đang nói với bạn như là một người lớn. Đây không phải là bài học trường Chúa Nhật ngọt ngào. Đây cũng không phải là lời nói nhỏ nhẹ nhàng của Joel Osteen. Đây cũng không phải là giảng giải Kinh theo từng câu bởi John MacArthur. Đây là một bài giảng tốt theo cổ xưa để thức tỉnh bạn. Đây là bài truyền giảng của Trường Xưa. Đây là một bài giảng mà Đức Chúa Trời có thể dùng để thức tỉnh bạn đến sự thật rằng bạn có một tấm lòng tội lỗi, một tấm lòng đã chết trong tội lỗi. Tôi nói với bạn như mọi vị mục sư phải nói. Tôi không muốn tiền của bạn! Quăng tiền của bạn vào Địa Ngục. Tôi muốn linh hồn của bạn. Tôi muốn thấy bạn được cứu bởi Chúa Jê-sus. Tôi muốn thấy Đức Chúa Trời biến đổi tấm lòng tội lỗi của bạn, thay đổi nó và làm nó sạch bởi Huyết của Đấng Christ. Đó là điều tôi muốn. Tôi muốn bạn được thay đổi thành một Cơ-đốc Nhân vui vẻ thay vì kẻ đạo đức giả như bây giờ! Kẻ đạo đức giả là một người xem như là Cơ-đốc Nhân, nhưng bên trong lại có tấm lòng “đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy…Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi” (Ma-thi-ơ 23:27, 28). Và bạn thích con đường của bạn thế nầy. Tấm lòng của bạn quá đầy tội lỗi đến độ bạn cố gắng để giống như một Cơ-đốc Nhân – nhưng hãy nhìn vào tấm lòng của bạn! Tấm lòng của bạn quá đầy sự tội lỗi, sự tham muốn, và sự không tin. Tấm lòng của bạn chống nghịch cũng như tấm lòng của Ca-in vậy.

Sáng Thế Ký 5:1, 3 chứng minh rằng tội lỗi của A-đam hủy diệt toàn bộ chủng tộc nhân loại. Đó là tại sao tấm lòng của bạn chết trong tội lỗi. Trong Sáng Thế Ký 5:1 chúng ta thấy rằng “Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời” (Sáng-Thế-Ký 5:1). Nhưng A-đam chống đối và mắc tội hủy đi sự chưa phạm tội của ông. Rồi chúng ta đọc rằng A-đam “sanh một con trai giống như hình tượng mình” (Sáng-Thế-Ký 5:3). Trong lúc A-đam chưa phạm tội được nói đến rằng ông được dựng nên giống như Đức Chúa Trời – không có tội như Đức Chúa Trời! Nhưng sau khi ông phạm tội thì ông làm cha “con trai giống như hình tượng mình” – xấu hổ về tội lỗi, một tội nhân bởi tự nhiên! (Sáng-Thế-Ký 5:3).

Và đó là sự giống nhau mà bạn có khi sanh ra – bạn là tội nhân bởi tự nhiên như A-đam khi ông chống nghịch. Bạn là tội nhân bởi bản chất tự nhiên. Cha mẹ của bạn tội nhân bởi bản chất tự nhiên. Tất cả mọi người bạn biết trong trường hay ở chổ làm là tội nhân bởi bản chất tự nhiên. Những tội nhân không thể sửa được là người không thể làm một điều gì để thay đổi tấm lòng gian ác của họ. “Cái gì?” ông nói, “Mẹ của tôi có tấm lòng tội lỗi hả?” Vâng! Tấm lòng của bà chống nghịch và tội lỗi như của bạn, cũng như những hậu tự khác của A-đam. Toàn thể chủng tộc nhân loại đã bị hủy hoại, và sự chết đến với tất cả. Điều đó đến bởi vì tội lỗi của A-đam. Ghi nhận, ông đã được răn bảo. Ghi nhận, ông không có lý do để bất tuân. Ghi nhận, ông biết rất rõ là ông sẽ chết và rằng sẽ hủy hoại mỗi một người nào sạch sẽ sanh ra. Ghi nhận, A-đam, là người thật khá trong sạch – đã thay đổi bởi tội lỗi thành một người quái ác! Tất cả mỗi một người lành mạnh ghét Hít-le bởi vì ông giết sáu triệu người Do Thái. Nhưng Hít-le hiền như thiên sứ khi so sánh với A-đam. Hít-le giết chết sáu triệu người. Nhưng A-đam giết chết toàn thể chủng tộc nhân loại! Nghìn tỉ trên hằng tỉ người! A-đam hủy diệt tấm lòng của bạn. A-đam làm cho bạn thành người đi nhà thờ đạo đức giả – ông làm cho bạn là người đạo đức giả không thể thay đổi tấm lòng mình được – là người đạo đức giả hướng đến Địa Ngục, và đáng để đến đó bởi vì bản chất tội lỗi được di truyền, và bởi vì bạn từ chối Đấng duy nhất có thể cứu bạn – Chúa Jê-sus, là A-đam cuối cùng. A-đam đầu tiên cho bạn một tấm lòng chống nghịch và gian ác. A-đam cuối cùng, là Đấng Christ, là Đấng và là duy nhất có thể cho bạn một tấm lòng mới. Chỉ Đấng Christ mới có thể lầy đi tấm lòng chay đá “và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Đó là sự đổi mới. Đó là sự tái sinh.

Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khó hơn. Làm sao một người mà không thể thay đổi tấm lòng bao giờ được cứu? Bạn phải được biến đổi. Sự tái tạo là một học thuyết rất quan trọng. Tôi không có nghe những mục sư nói về chủ đề đó hiện nay. Không ngạc nhiên là những hội thánh chúng ta đang chết dần! Chữ “tái tạo” nói đến một hành động của Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng và thay đổi nó từ sự chết đến sự sống. Đấng Christ gọi được tái tạo là được “tái sinh,” là một sự thay đổi thuộc linh, là sự cấu tạo một tấm lòng mới bởi hành động của Đức Thánh Linh, một hành động của riêng Đức Chúa Trời, hành động mà chính Ngài làm tấm lòng chết, được di truyền từ A-đam, sống trở lại. Sự tái sinh là điều cần thiết bởi vì tấm lòng của bạn đã chết trước khi bạn được tái tạo mới.

Lời chứng tốt nhất mà tôi từng đọc là từ người trẻ là lời làm chứng của John Cagan. Lời làm chứng quá xác thực rằng một người nào đọc nói cho tôi biết là không thể nào tin rằng lời làm chứng đó đến từ chàng trai mười lăm tuổi. Nhưng chính John đang ngồi tại bục nầy cùng tôi. Cậu ta có thể quả quyết cho bạn rằng tôi không có viết hay sửa đổi nó trong phương diện nào hết – mà cũng không phải ba của cậu ta, Tiến sĩ Cagan. Chúng ta có số người được cứu bằng chỉ đọc nó hay nghe nó được đọc.

Tấm lòng chết của một người trong A-đam đầu tiên phải được đảo ngược lại. Nó phải được làm sống lại bởi Đấng Christ, là A-đam cuối cùng. Điều nầy đã được làm rất rõ ràng bởi Sứ-đồ Phao-lô,

“Vậy, như chỉ bởi một tội [Ađam] mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình [Christ] mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người [của Ađam] mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẻ ấy, bởi sự vâng phục của một người [Christ] mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (Rô-ma 5:18, 19).

Lần nữa, Sứ-đồ đối A-đam và Đấng Christ,

“Người thứ nhất là Ađam đã nên linh hồn sống; A-đam sau hết [Christ] là thần [ban sự sống]”
        (1 Cô-rinh-tô 15:45).

Chỉ có Đấng Christ (A-đam cuối cùng) mới có thể đem tấm lòng chết của tội nhân đến sự sống. Đấng Christ biến đổi tấm lòng từ nô lệ cho tội lỗi thành tấm lòng mới, một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Việc làm nầy bắt đầu từ khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời cáo trách bạn về tấm lòng tội lỗi của bạn (Giăng 16:8). Rồi Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ Đấng Christ cho bạn (Giăng 16:14, 15). Sau cùng Đức Chúa Trời kéo bạn đến cùng Đấng Christ (Giăng 6:44). Ba bước đó trong sự tái tạo được cho thấy trong bài làm chứng của John Cagan. Trong đoạn văn đầu John nói đến tấm lòng gian ác được di truyền tử A-đam của cậu ta. Trong đoạn văn thứ nhì, John nhắc đến làm thế nào Đức Chúa Trời cáo trách cậu ta quá mạnh rằng cậu ta bị giày dò bởi nó. Cậu ta nói, “Tôi bắt đầu ghét chính mình, ghét tội lỗi của tôi và nó làm tôi cảm giác như thế nào.” Trong đoạn văn thứ ba John kể tấm lòng tội lỗi của cậu ta ghét sự giảng dạy của tôi như thế nào, và sự từ chối của cậu ta về Đấng Christ. Đó là sự vật lộn to lớn giữa tấm lòng tội lỗi và Đức Chúa Trời, và sự bất lực của cậu để đến cùng Đấng Christ. Trong đoạn văn thứ tư John nói cho chúng ta biết tư tưởng về sự chịu khổ nạn của Đấng Christ trên Thập Tự Giá để cứu cậu ta khỏi tội lỗi. Sự suy nghĩ nầy bẻ gãy ý chí cứng đầu của cậu ta và cậu ta cuối cùng được thanh thản trong Đấng Christ. Sau cùng, ở cuối sự biến đổi của cậu ta John nói, “Đấng Christ đã hy sinh mạng sống của Ngài vì tôi và vì điều nầy tôi hiến tất cả của tôi cho Ngài…vì Ngài thay đổi tôi.” Bạn coi đó là chắc chắn! Cậu ta từng là thiếu niên xấu xa! Bây giờ cậu ta là người của Đức Chúa Trời!

Tháng tới John Cagan sẽ vào chủng viện thần học trang bị để trở thành mục sư Báp-tít.

Bạn là bất cứ ai đi nữa – bạn là tội nhân hư mất, với tấm lòng đã chết, chết bởi vì bạn bị xích chặt trong tội lỗi của A-đam. Nếu bạn là như vậy, Đức Chúa Jê-sus Christ là hy vọng duy nhất của bạn – vì chỉ Ngài “có thể bẻ gãy quyền lực tội lỗi đã xoá và đặt tù nhân tự do” như Charles Wesley đã nói. Có quyền năng trong Đấng Christ để thay đổi tấm lòng của bạn và tẩy sạch nó bằng chính Huyết của Ngài. Hãy tin cậy Ngài và Ngài sẽ cứu bạn.

Nếu bạn muốn trò chuyện cùng chúng tôi về sự cứu rỗi khỏi tội lỗi bởi Chúa Jê-sus, xin đến và nói cùng Tiến sĩ Cagan, John Cagan, và tôi. Bạn hãy đến và trò chuyện với chúng tôi trong khi Ông Griffith tôn vinh “Trong Chúa Jê-sus ‘In Jesus’” hai lần, hết ba câu.

Tôi cố gắng vô phương hằng ngàn cách
   Chế ngự sợ hãi, hy vọng tôi nâng lên;
Điều tôi cần, Kinh Thánh chép,
   Bao giờ, duy chỉ Jê-sus.

Hồn tôi là tối, lòng tôi là thép –
   Tôi không thể thấy, tôi không cảm giác;
Vì ánh sáng, sự sống, tôi phải cầu khẩn
   Trong đức tin đơn sơ trong Jê-sus.

Dù số nên cười, và số nên trách,
   Tôi sẽ đi với hết thảy hổ thẹn và tội lỗi;
Tôi đến cùng Ngài vì Danh Ngài,
   Danh trên tất cả mọi danh, là Jê-sus.
(“Trong Chúa Jê-sus ‘In Jesus’” bởi James Procter, 1913).

KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Noah Song: Rô-ma 5:17-19.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Trong Chúa Jê-sus ‘In Jesus’” (bởi James Procter, 1913)