Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
SỰ KHÍCH LỆ VÀ CẢNH BÁO TRONG KỲ ĐẠI NẠN –
NAY VÀ TRONG TƯƠNG LAI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE
(Vietnamese)

Bài giảng được viết bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
với tài liệu bởi Tiến sĩ Christopher L. Cagan
giảng tại Hội Thánh Báp-tít ở Los Angeles
Chiều Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan
preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 19, 2019

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).


Chúa Jê-sus phán, “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian.” Từ ngữ dịch “hoạn nạn” là thlipsis. Nó có thể được dịch là “áp lực.” Chúng ta hết thảy đều có áp lực trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng thời điểm áp lực tệ hại nhất hầu đến. Đại Nạn Lớn là thời kỳ bảy năm trước khi Đấng Christ giáng trên Núi Ô-li-ve để cai trị thế gian trong sự công bình. Phần tệ hại nhất của hoạn nạn đó là ba năm mấy cuối cùng đó. Trong bảy trước khi Đấng Christ trở lại thế gian, An-ti-Christ sẽ trị vì thế gian. Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đã trở nên Cơ-đốc Nhân trong lúc bảy năm đó sẽ bị tử đạo.

Sứ-đồ Giăng thấy khải tượng về những linh hồn của những Cơ-đốc Nhân Hoạn Nạn trong Thiên Đàng,

“Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm” (Khải Huyền 6:9).

Rồi ông viết,

“Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” (Khải Huyền 7:14).

Bảy năm nầy sẽ là rất tệ cho những Cơ-đốc Nhân hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Chúa Jê-sus phán,

“Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa” (Ma-thi-ơ 24:21).

Vâng, sẽ có cơn thạnh nộ. Kinh Thánh chép,

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-17).

Tuy thế chúng ta không nên nghĩ rằng lời hứa nầy sẽ làm chúng ta giảm bớt khỏi có những thử thách ngày nay, ngay cả trước khi Đại Nan Lớn. Trong phân đoạn của chúng ta, Chúa Jê-sus phán rằng những Cơ-đốc Nhân sẽ có hoạn nạn xuốt cả thời đại nầy.

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NHỮNG BÀI GIẢNG CHÚNG TÔI HIỆN CÓ
TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN.
VÀO TRANG MẠNG WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NHẤN VÀO NÚT MÀU XANH LÁ CÂY CÓ CHỮ “APP” TRÊN ĐÓ.
LÀM THEO CHỈ DẪN HIỆN LÊN TRÊN ĐÓ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Hãy để chúng ta cẩn thận suy xét những gì Chúa Jê-sus đã phán ở đây. Tôi sẽ dẫn giải về phần hai của câu nầy, rồi tới phần trước, và rồi đến phần cuối.

I. Trước tiên, “các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian.”

Chúa Jê-sus phán điều nầy đến những Môn-đồ, và nó ứng dụng đến hết thảy Cơ-đốc Nhân trong thời đại nầy. Cơ-đốc Nhân sẽ có những điều phiền muộn thể xác. Sứ-đồ Phao-lô viết,

“Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi…” (2 Cô-rinh-tô 12:7).

Điều nầy hình như để cho biết vấn đề Phao-lô bị với thị lực của ông. Nó là sự biểu lộ rằng Cơ-đốc Nhân sẽ trải qua sự hoạn nạn về bệnh tật thể xác, đau đớn, và sự chết thân thể. Chúng ta không trốn khỏi bệnh tật thể xác và đau đớn khi chúng ta trở nên Cơ-đốc Nhân.

Cơ-đốc Nhân cũng sẽ trải qua những sự thử thách khác và hoạn nạn trong thế gian tội lỗi và đổ sập của chúng ta. Sứ-đồ Phao-lô đã nói đến những Cơ-dốc Nhân kinh nghiệm,

“…hoạn nạn, khốn cùng, bất bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt” (Rô-ma 8:35-36).

Nhưng ông cho biết rằng những hoạn nạn nầy không thể “phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ” (Rô-ma 8:35a).

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33).

Hết tất cả những Sứ-đồ đã bị giết bởi đức tin trong Đấng Christ của họ – ngoại trừ Giăng – là người bị nhúng trong dầu sôi, và bị vết thương suốt cả đời. Những Cơ-đốc Nhân qua suốt thời đại chịu khổ nạn vì đức tin của họ. Sách về Những Người Tử Đạo của Foxe là sách kinh điển mà cung cấp tư liệu khổ nạn của Cơ-đốc Nhân tử đạo qua suốt lịch sử. Tiến sĩ Paul Marshall nói,

Trong rừng Trung Mỹ…những trại lao động người Trung Hoa, trại tù Pakistani, những náo loạn Ấn-độ, và những làng dân Cút có nhiều vô số những người tin đã trả giá tối đa cho đức tin của họ rồi (như đã trích, trang 160).

Trong Cút Cơ-đốc Nhân đã biến thành nô lệ. Trong I-răn họ đã bị ám sát. Tại Cu-ba họ đã biến thành nô lệ. Tại Trung Quốc họ bị đánh tới chết. Trong hơn 60 quốc gia khắp nơi Cơ-đốc Nhân bị quấy rối, lăng mạ, tra tấn hay hành hình bởi vì đức tin của họ. 200,000,000 Cơ-đốc Nhân khắp trên thế giới sống hằng ngày trong sợ hãi về công an chìm, uỷ viên, hoặc chính quyền đàn áp và sự phân biệt…Hàng trăm triệu Cơ-đốc đang chịu khổ đơn giản là bởi vì điều họ tin (Paul Marshall, Ph.D., Huyết Họ Kêu Lên ‘Their Blood Cries Out,’ Word, 1997, bìa bọc sách phía sau).

Ngay cả trong Phương Tây, những Cơ-đốc Nhân chân chính thường bị tách ra và bị xem thường hoặc bị quấy rối, bởi sự tang trưởng xã hội thế tục. Cơ-đốc Giáo và Kinh Thánh bị chế giễu trong những lớp tại trường đại học. Nhiều Cơ-đốc Nhân bị lướt qua cho thân tiến, và những người khác bị đuổi việc bởi vì sự ao ước của họ để thờ phượng Chúa trong hội thánh của họ trong Ngày của Chúa. Ngay cả những thành viên trong gia đình không phải là Cơ-đốc, và những người giảng đạo mới và yếu đưa mắt nhìn khinh miệt trên những Cơ-đốc Nhân trung tín. Như Chúa Jê-sus đã phán,

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33).

II. Thứ hai, “Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta.”

Đây là lời hứa đến cho những ai “trong Đấng Christ.” “Trong ta.” Ngài là nguồn cung ứng của bình yên bên trong. Chúa Jê-sus phán,

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian ban cho…” (Giăng 14:27).

Khi một người biết Đấng Christ, có một sự bình an bên trong chắc chắn mà những người khác trong thế gian không có.

Người mà “trong” Đấng Christ, và người mà giao phó những nan đề mình cho Chúa trong sự cầu nguyện, có một sự bình an khác thường, mà Kinh Thánh gọi là “sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7). Thế gian đơn giản là không thể hiểu được tại sao Cơ-đốc Nhân sẽ trải qua bị bắt, hành hạ, giam cầm, và bị hành hình – như họ đã ở trong những quốc gia vòng quanh thế giới tôi nay.

Sự bình an không có nghĩa là Cơ-đốc Nhân không có sự xung đột bên trong, những nan đề cảm xúc, hay những ốm đau bệnh tật thân thể. Nhiều người giảng đạo trong Hoa Kỳ ám ảnh với sự thành công, thịnh vượng, thanh bình, và sự cải tiến bản thân. Những người nhìn có thể như là buồn cười, đối với Cơ-đốc Nhân Trung Hoa bị treo ngược đầu vì đức tin, hay Cơ-đốc Nhân Cu-ba mà đã bỏ thời gian năm năm trong sự giam cầm cô độc, hoặc Cơ-đốc Nhân tại I-răn đương đầu cái chết vì tin vào Chúa Jê-sus.

Những Cơ-đốc Nhân bị bất bớ tại những quốc gia trong Thế Giới Thứ Ba đến gần sự hiểu biết hơn với ý mà Chúa Jê-sus nói, “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta” (Giăng 16:33). Tôi nghĩ họ sẽ hiểu biết rằng sự bình an nầy nói đến sự bình yên nội tâm, kết quả từ sự kiến thức mà tội lỗi họ đã được tha, và Đức Chúa Trời quan tâm đến họ.

Tôi sẽ đọc 2 Cô-rinh-tô 11:24-28. Hãy nghe trong khi tôi nói cho bạn biết chuyện gì đã xãy ra cho Sư-đồ Phao-lô. Ông nói,

“năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đối khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh” (2 Cô-rinh-tô 11:24-28).

Làm sao Phao-lô có thể nói về có sự bình an trong những hoàn cảnh như thế? Vâng ông đã có được. Phao-lô đưa câu trả trong Phi-líp 4:6,7.

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jê-sus Christ” (Phi-líp 4:6,7)

Phao-lô trải qua nhiều sự hoạn nạn và đau khổ, dù vậy ở đây ông nói đến “sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết.”

III. Thứ ba, “nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.”

Bạn có thể tự hỏi không biết là bạn có thể vượt qua khỏi những sự thử thách và hoạn nạn của cuộc sống hay không. Những bạn trẻ trong trường đại học thế tục phải ngồi suốt hết lớp nầy đến lớp khác, nơi mà Kinh Thánh và Cơ-đốc Giáo bị tấn công ác liệt, bị xem thường, và bị chế nhạo. “Tôi có thể làm được không, và vẫn là Cơ-đốc Nhân?”, sinh viên đại học nghỉ. “Tôi có thể vượt qua sự thử thách hiện tại không? Tôi có thể làm được không khi người ta xoay mặt khỏi tôi? Tôi có thể chịu đựng khi tôi sợ hãi – và tôi không có đủ đức tin?”

Ngày nay Cơ-đốc Nhân thật sự bị chế giễu là người cuồng tín. Người ta sẽ nói bạn là cho Chúa Jê-sus nhiều quá. Họ gọi bạn đến tôn giáo dể giàn một tiếng đồng hồ vào sáng Chúa Nhật, hoặc không nhà thờ nào cả. Họ nói bạn sẽ vui nếu bạn ngừng đi theo Đấng Christ. “Không cần phải mang thập tự giá. Không cần chịu khổ hoặc đau đớn,” họ nói. “Hãy quên hết đi. Hãy buôn bỏ và chúng ta cứ như vậy.” Họ áp đảo trên bạn. Như Chúa Jê-sus phán, “Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian.”

Nhưng Đấng Christ phán, “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.” Hãy lắng nghe trong khi tôi đọc Rô-ma 8:35-39.

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Jê-sus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:35-39).

Khi bạn đến với Đấng Christ, Ngài tiếp quản. Ngài nắm chặt bạn và sẽ không buôn bạn ra. Khi bạn đã đến với Đấng Christ, bạn không cần phải nắm vào Ngài. Ngài nắm vào bạn! Từ lúc sự biến đổi, bạn đời đời bảo đảm trong Đấng Christ. Thực tế có 200 triệu người trong Thế Giới Thứ Ba sẵn lòng để chịu khổ vì đức tin Cơ-đốc chứng thực rằng Đấng Christ nắm chặc vào những người tin vào Ngài, và sẽ không để họ diệt vông mà không có hi vọng về Thiên Đàng. Đến với Đấng Christ, và Ngài làm tất cả sự cứu, và tất cả sự giữ gìn! Như Ông Ngann hát trước bài giảng,

Linh hồn nương trên Jê-sus đã tựa để yên nghỉ,
   Tôi sẽ không, tôi sẽ không trốn khỏi kẻ thù Ngài;
Hồn đó, tuy cả địa ngục nên nỗ lực lung lay,
   Tôi không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ.
(“Nền Vững Chắc Làm Sao ‘How Firm a Foundation,’
   ‘K’ của Rippon ‘Sự Tuyển Chọn Bài Thánh Ca ‘Selection of Hymns,’ 1787).

Đề tài bài giảng nầy là “Sự Khích Lệ và Cảnh Báo trong Kỳ Đại Nạn – Nay và trong Tương Lai.” Tôi đã trao cho bạn sự khích lệ tối nay. Nhưng tôi cũng phải đưa ra lời cảnh báo. Cho dù chúng ta phải trải qua nan đề gì đi nữa thì hiện tại là rất nhỏ bé so với những gì người ta phải chịu khổ trong những nơi khác. Trong Thế Giới Thứ Ba Cơ-đốc Nhân bị đánh đập, bị bỏ tù, bị tra tấn và bị giết vì cớ niềm tin trong Chúa Jê-sus. Đời sống chúng ta tại Mỹ nầy là kỳ nghỉ mát so với gì ở tại đó. Những năm trong tương lai làm một Cơ-đốc Nhân có thể càng khó hơn. Sự áp lực sẽ gia tang tệ hơn. Bạn có thể mất việc làm, mất nhà, và tiền tài vì cớ bạn là một Cơ-đốc Nhân thật. Điều đó đã xãy ra cho những quốc gia khác hiện nay. Bạn bè và người thân của bạn có thể trở nghịch cùng bạn. Nói đến Đại Nạn, Chúa Jê-sus phán, “Bấy giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta…” (Mác 13:12, 13). Điều đó đang xãy ra ở những quốc gia khác. Đừng kinh ngạc nếu người ta chối bỏ bạn ngay cả trước khi bảy năm đó.

Tiên tri Giê-rê-mi nói, “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (Giê-rê-mi 12:5). Đúng, bạn đang trải qua vài khổ cực hiện nay. Nhưng nếu bạn không đương đầu với áp lực nhỏ nhoi của ngày nay, thì bạn sẽ làm sao khi nó trở nên tệ hơn? Nếu bạn không sống được một đời sống Cơ-đốc Nhân trong thời kỳ nghỉ mát của ngày nay, thì bạn sẽ làm gì khi bảo tố đến? Tôi thúc giục bạn hãy là một Cơ-đốc Nhân mạnh mẽ ngay bây giờ. Nếu bạn làm điều đó ngay bây giờ bạn sẽ là một Cơ-đốc Nhân mạnh mẽ sau nầy. Tôi nghĩ về điều đó lúc còn là một Cơ-đốc Nhân mới khi đọc sách của Mục sư Richard Wurmbrand, Bị Tra Tấn vì Đấng Christ ‘Tortured for Christ’. Không phải chỉ là sách để đọc. Nó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Là một Cơ-đốc Nhân không phải lúc nào cũng là kỳ nghỉ mát. Đôi lúc rất khó. Điều đó thật là khó. Đúng, “nhưng hãy cứ vững lòng” (Giăng 16:33). Nhưng cũng phải tính phí tổn (xem Lu-ca 14:28). Nó sẽ là điều xứng đáng, vì bạn sẽ ở cùng Đấng Christ mãi mãi.

Và bây giờ tôi có vài lời cùng những người còn hư mất có mặt tối nay. Chúa Jê-sus yêu bạn. Ngài đã chết trên Thập Tự Giá đền tội cho bạn. Ngài đổ Huyết Ngài để tẩy sạch tội lỗi của bạn. Ngài đã sống lại từ phần mộ để bạn sự sống cho bạn. Nếu bạn tin nhận Ngài, bạn sẽ được cứu đời đời. Nhưng tin nhận Chúa Jê-sus không phải chỉ bằng đôi lời. Tin nhận Chúa Jê-sus có nghĩa là tin cậy Chúa Jê-sus. Đúng, sẽ có hoạn nạn. Đúng, bạn có thể khổ cực. Nhưng nó sẽ xứng đáng. Bạn sẽ biết Chúa Jê-sus. Bạn sẽ sống đời đời cùng Đấng Christ nếu bạn tin cậy Ngài. Nếu bạn muốn nói chuyện cùng tôi về sự tin nhận Chúa Jê-sus, xin vui lòng tiến lên trên và ngồi ở hai hàng nghế đầu. A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Jack Ngann:
“Nền Vững Chắc Làm Sao ‘How Firm a Foundation’
(‘Chữ K’ của Rippon ‘Tuyển Chọn Thánh Ca ‘Selection of Hymns,’ 1787).


DÀN BÀI CỦA

SỰ KHÍCH LỆ VÀ CẢNH BÁO TRONG KỲ ĐẠI NẠN –
NAY VÀ TRONG TƯƠNG LAI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Bài giảng được viết bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
với tài liệu do Tiến sĩ Christopher L. Cagan

“Ta đã báo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

(Khải-Huyền 6:9; 7:14; Ma-thi-ơ 24:21; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17)

I.   Trước tiên, “các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian,”
II Cô-rinh-tô 12:7; Rô-ma 8:35-36.

II.  Thứ hai, “Ta đã báo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có
lòng bình yên trong ta,” Giăng 14:27; II Cô-rinh-tô 11:24-28;
Phi-líp 4:6-7.

III. Thứ ba, “nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi”
Rô-ma 8:35-39; Mác 13:12, 13; Giê-rê-mi 12:5; Lu-ca 14:28.