Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TÀU NÔ-Ê

(BÀI GIẢNG SỐ 81 CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ)
NOAH’S ARK
(SERMON #81 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 1tháng 6 năm 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 1, 2014

“Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài” (Sáng Thế Ký 6:14)


Một vài tuần trước, Hollywood phát hành cuốn phim điện ảnh mang tên “Nô-ê”. Hàng ngàn thanh niên đã đi xem. Tôi đã viết một bài bình luận về cuốn phim với tựa đề “Phim Nô-ê là của Sa-tan!” (nhấn vào đây để đọc) . Đúng như vậy, cuốn phim có nhiều yếu tố ma quỷ nên tôi không khuyến khích phim này với bất cứ một ai. Tuy nhiên, cuốn phim cũng chứa đựng một vài điểm thật. Nó diễn đạt chân thật hình ảnh của một trận Lụt và bức tranh đáng tin của con tàu Nô-ê. Cho đến bầy giờ, có nhiều em trẻ còn tin rằng chiếc tàu Nô-ê chỉ là một con tàu nhỏ nhắn với những con vật hạnh phúc sống ở trên nó, cùng với ông Nô-ê tươi cười nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ boong tàu. Đó chính là hình ảnh của những bức tranh hoạt họa được thấy trong các sách trường Chúa Nhật dạy cho các cháu nhỏ. Đối với tôi, những tập sách hoạt hình nói trên cũng mang tính chất Sa-tan như cuốn phim vậy! Chúng thể hiện một quan điểm hoàn toàn sai lạc về Chiếc Tàu và trận Đại Hồng Thủy. Tôi nghĩ rằng quý vị dạy dỗ Lời Chúa nên cho các em biết cuốn phim Nô-ê là của ma quỷ. Với tư cách là một người giảng dạy Lời Chúa, tôi cho rằng quý vị nên đến các phòng học trường Chúa Nhật của Hội Thánh mình quăng hết những tập sách hoạt hình về Nô-ê và Đại Hồng Thủy! Quăng hết đi! Chúng đã biến sứ điệp quan trọng về trận Đại Hồng Thủy thành một bức tranh biếm họa. Điều này tương đồng với ma quỷ. Con tàu Nô-ê và Đại Hồng Thủy không phải là điều đùa giỡn!

Tôi hiện đang giảng nhiều bài về Nô-ê và Con Tàu. Chiều nay, tôi cũng sẽ giảng một bài tựa đề, “Nhưng Nô-ê Đã Tìm Thấy Ân Điển” (nhấn vào đây để đọc ). Nhưng sáng nay tôi sẽ nói về chính con Tàu. Không có một nghi vấn nào về câu chuyện Nô-ê là một điển hình, một hiện thân thời Cựu Ước báo trước về một điều sẽ xảy ra trong Tân Ước. Trong Ma-thi-ơ 24:37-39, Chúa Jê-sus Christ nói về “những ngày” thời Nô-ê sống là những ngày cuối cùng trước khi Chúa Tái Lâm. Trong II Phi-e-rơ 2:5, Nô-ê được mô tả như là một kiểu mẫu của người giảng đạo công bình trong thời của sự bội đạo và giảng dạy sai lạc. Trong I Phi-e-rơ 3:20-21, chiếc tàu được mô tả như là cách cứu rỗi của Đấng Christ. Trong Hê-bơ-rơ 11:7, chiếc tàu một lần nữa được tái hiện như là một cách cứu rỗi. Con người thời Nô-ê là một thế hệ. Người chưa được cứu trong thời kỳ cuối cùng thì ngược lại, họ là sự kết thúc của một thế hệ. Sự giảng đạo của Nô-ê trong thời bội nghịch là một khuôn mẫu. Người giảng đạo trung tín trong thời kỳ cuối cùng là sự hoàn thiện của khuôn mẫu đó. Chiếc tàu Nô-ê là một phương tiện. Sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Jê-sus không chỉ vậy, mà là sự hoàn thiện của một phương tiện. Tôi biết rằng việc phân loại trong thuở ban sơ của Cơ Đốc Giáo thường bị sử dụng sai, nhất là khi người giảng đạo xem hầu hết tất cả mọi thứ trong Cựu Ước cùng một loại như nhau. Nhưng tôi cũng biềt có những sự việc thật trong Cựu Ước, không giống như thông thường mà là hoàn thiện trong thời Tân Ước. Chẳng hạn, sách Hê-bơ-rơ có đầy những sự việc được tượng trưng. Sau khi Chúa Jê-sus sống lại, Ngài ngồi xuống với hai môn đồ:

“Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh” (Lu-ca 24:27).

Tôi thật không nghi ngờ chút nào về điều mà Đấng Christ kể cho họ, rằng Chiếc Tàu Nô-ê là một biểu tượng hay hình ảnh của chính Ngài là Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Như Chiếc Tàu cứu con dân Chúa khỏi trận lụt, thì Đấng Christ đã cứu con dân Chúa khỏi sự phán xét và địa ngục. Chiếc tàu Nô-ê là một phương tiện, Chúa Jê-sus Christ là được tượng trưng, là hoàn thiện của một phương tiện! Chỉ có người tự do chống nghịch Lời Chúa như Harry Emerson Fosdick mới chối từ như vậy thôi! Chỉ có người theo chủ nghĩa tân thời tại Viện Thần Học Fuller (Fuller Theological Seminary) hoặc Trường Thần Học Chicago (Chicago Divinity School) mới chối bỏ điều này thối! Kinh Thánh báo trước về những người như vậy, “Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cớt, ở theo tình dục riêng của mình” (II Phi-e-rơ 3:3). Và Sứ-đồ Giu-đe viết:

“Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn, không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh” (Giu-đe 17-19).

Từ lâu tôi đã học để từ chối những sự giảng dạy từ những người không tin kính Chúa như vậy nữa!

Thôi, chúng ta hãy quay trở về với phân đoạn trong sách Sáng-Thế-Ký, chương 6, câu 14, để biết về đặc điểm của Tàu Nô-ê – và ảnh tượng của Chúa Cứu Thế Jê-sus được thể hiện như thế nào. Đức Chúa Trời phán với Nô-ê,

“Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài” (Sáng-Thế-Ký 6:14).

Xin quý vị vui lòng mở Kinh Thánh của mình. A-men.

Arthur W. Pink có nói, “Chiếc tàu…trong đó (Nô-ê) và gia đình…tìm thấy được nơi ẩn trú cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là một trong những khuôn mẫu rõ ràng nhất, đầy đủ nhất về chương trình cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, được tìm thấy trong toàn bộ quyển Kinh Thánh” (Arthur W. Pink, Gleaning In Genesis, Nhà Xuất Bản Moody Press, phiên bản năm 1981, tr. 103). Tôi cũng có để ý rằng Tiến sĩ John Gill, nhà bình luận Báp-tít nổi tiếng trong thế kỷ thứ mười tám, đã lập đi lập lại rằng Con Tàu Nô-ê là khuôn mẫu của Đấng Christ. (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 bản in lại, quyển 1, tr. 50-51).

“Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài” (Sáng Thế Ký 6:14)

I. Trước hết, con tàu Nô-ê được Chúa hoạch định.

Nô-ê đã biết phần nào về sự đoán xét sẽ đến. Nhưng Nô-ê không có một ý định nào để đóng chiếc tàu cho đến khi Đức Chúa Trời tiết lộ điều ấy với ông.

Nhưng Đức Chúa Trời biết điều phải làm là gì. Quý vị thấy đó, Nô-ê và những người theo ông đã được Chúa chọn từ khi thế gian chưa được tạo dựng nên. Sứ-đồ Phao-lô viết, “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:4). Đức Chúa Trời không những chỉ chọn lựa những nguời cần được cứu trong tàu Nô-ê, Ngài còn hoạch định để sai Đấng Christ chuộc tội chúng ta trước khi thế gian được tạo, vì Kinh Thánh gọi Đấng Christ là “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế” (Khải Huyền 13:8)

Như Đức Chúa Trời đã hoạch định để sai Đấng được tượng trưng, Chúa Jê-sus Christ, đến cứu chúng ta, cho nên Ngài đã hoạch định kiểu mẫu, chiếc tàu. Đức Chúa Trời đã dự định cứu Nô-ê trước.

Mỗi người chúng ta là Cơ-đốc Nhân cần nên vui mừng vì Đức Chúa Trời đã chọn cứu chúng ta trong Đấng Christ trước khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ – cũng như Ngài đã hoạch định để cứu Nô-ê trong tàu từ lâu trước khi những dòng nước của trận Lụt tràn đến hủy diệt tội lỗi của thế giới này! Nếu quý vị ở trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, quý vị đã được bình an vô sự trước cơn bảo của sự đoán phạt!

Xin che tôi, xin giấu kín luôn. Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;
Thăng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn!
(Chúa Yêu Thương Tôi ‘Jesus, Lover of My Soul’”
bởi Charles Wesley, 1707-1788).

II. Thứ hai, Chiếc Tàu được đóng chỉ để cứu cư dân.

Nó không phải là một chiếc tàu thông thường. Hoàn toàn không phải vậy! Tiếng Hê-bơ-rơ phiên dịch chữ “ark” là “taybaw”. Có nghĩa là một “cái hộp” (Strong). Cũng cùng một từ như vậy được sử dụng mô tả cái hộp nhỏ mà hài nhi Môi-se trôi trên dòng sông Nile. Cũng một từ như vậy được phiên dịch như là một cái “hòm” trong Sáng Thế Ký 50:26. Nó không có bánh lái. Không có buồm. Tôi đoán chắc đáy tàu là mặt phẳng để tận dụng toàn bộ chỗ trống. Nó chỉ là một cái hộp. Đức Chúa Trời phán, “Đóng cho ta một cái ‘hộp’, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài”. Từ “trét” được dịch từ chữ “kopher” – dạng động từ của chữ “kaphar.” Cũng cùng một từ đó được dịch ra thành “sự chuộc tội” ở khoảng 70 chỗ trong sách Cựu Ước. Đó cũng là cách được dịch ra trong sách Lê-vi-ký 17:11, “Vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.” Vì cả hai ý đều đến từ một chữ Hê-bơ-rơ, chúng ta có thể phiên dịch Sáng Thế Ký 6:14 như sau: “Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng rồi bao phủ sự chuộc tội bên trong và bên ngoài,” bằng chính Huyết! Thế nên, chúng ta có một hộp thật lớn, che phủ bằng nhựa chai màu đen. Tiến sĩ Henry D. Morris cho biết, “Kaphar…sau nầy thường đuợc dịch thành ‘sự chuộc tội.’ Trong việc tạo một lớp màng bảo vệ chống lại dòng nước phán xét, nó đã trở thành một loại hình tuyệt đẹp của Đấng Christ” (The New Defender’s Study Bible bởi Henry M. Morris, Ph.D. World Publishing, 2006, tr. 34; ghi chú trên Sáng Thế Ký 6:14)

Vì thế, chúng ta có chiếc tàu này đây. Nó là một hộp thật lớn làm bằng gỗ, bao phủ trong ngoài bằng nhựa chai đen, bởi đó nó đã được bảo vệ khỏi trận Đại Hồng Thủy. Tiến sĩ M. R. DeHaan nói,

Chiếc tàu … giống như một cái quan tài khổng lồ màu đen. Thực ra, cùng một từ được dịch “chiếc tàu” cũng được dịch thành “cái hòm” trong Sáng-Thế-Ký 50:26. Chiếc tàu là biểu trưng về sự chết của Chúa Jê-sus Christ. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra người dân thời Nô-ê nhạo cười ông về việc cực nhọc đóng tàu. Thật vô lý, họ nghĩ, khi đóng một chiếc tàu lớn giống như là một cái hòm, rồi lại dự đoán có một trận lụt trong khi cả một thời gian dài, mặt đất không hề có một giọt mưa (M. R.DeHaan, M.D., Trong Thời Nô-ê ‘The Days of Noah, ’ Nhà Xuất Bản Zondervan, 1971, tr. 173)

Nhiều người ngày hôm nay cười nhạo Kinh Thánh. Thậm chí có người gọi câu chuyện Đại Hồng Thủy là “lố bịch.” Thế nhưng, họ sẽ làm gì nếu sự phán xét của Chúa đến với họ? Bạn sẽ làm gì nếu bạn không được an toàn trong Chúa Cứu Thế Jê-sus?

Xin che tôi, xin giấu kín luôn. Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;
Thăng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn!

III. Thứ Ba, Tàu Nô-ê là nơi ẩn trú sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Chiếc Tàu Nô-ê là nơi an toàn. Thực ra, nó là nơi duy nhất an toàn. Nó là nơi duy nhất an toàn khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Loài người trần thế này cho rằng có “nhiều cách” để tìm sự bình an với Chúa. Nhưng họ đã lầm rồi. Đức Chúa Trời chỉ ban cho loài người thời Nô-ê một cách duy nhất để tránh sự trừng phạt của Ngài thôi – và cách duy nhất đó là bước vào chiếc tàu. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã và đang cho chúng ta một cách duy nhất để tránh sự đoán phạt của Ngài, và đó là chính Chúa Jê-sus Christ. Kinh Thánh chép:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:12)

Người ta hay nói, “Không công bình chút nào!” Tôi chưa bao giờ hiểu thế nào mà họ có thể nói được như vậy! Đối với tôi, điều này dường như hoàn toàn công bình! Con người phạm tội trong Vườn Ê-đen. Con người lại phạm tội nữa, tội trọng hơn trong thời bạo nghịch trước trận Lụt. Đức Chúa Trời cho họ con đường để được cứu khỏi sự đoán phạt vì tội lỗi của họ. Nhưng con người lại chối bỏ. Vì thế, họ đã bị chìm chết trong trận Lụt. Điều gì không công bình ở đây? Tôi thật không nghĩ ra được. Chưa bao giờ và chắc sẽ không bao giờ có! Người thời Nô-ê được lời tiên tri của Hê-nóc (Giu-đe 14, 15). Họ được sự giảng dạy của Nô-ê (II Phi-e-rơ 2:5). Họ được Đức Thánh Linh làm việc cùng họ (Sáng-Thế-Ký 6:3). Vì vậy, họ không có lý do nào để bào chữa. Tôi xin hỏi quý vị sáng hôm nay, “Lý do bào chữa của quý vị là gì nếu quý vị qua đời mà không được Chúa Jê-sus cứu?” Đây là câu hỏi khó. Lý do bào chữa của quý vị là gì nếu quý vị không được bảo vệ trong Đấng Christ khi Đức Chúa Trời phán xét thế gian này?

Xin che tôi, xin giấu kín luôn. Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;
Thăng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn!

IV. Thứ tư, Tàu Nô-ê có đủ chỗ cho tất cả.

Đơn vị đo chiều dài của nguời Hê-bơ-rơ có loại ngắn là 17.5 inches, dài là 20.4 inches. Kích thước của Chiếc Tàu được mô tả trong Sáng-Thế-Ký 66:15. Nếu sử dụng đơn vị đo loại ngắn thì chiếc tàu cao 3 tầng sẽ rộng ước khoảng 95,790 square feet, hoặc 2.2 mẫu Anh. Nếu sử dụng đơn vị đo lường loại dài thì mỗi tầng của chiếc tàu rộng khoảng 43,350 square feet. Tổng cộng là 130,050 square feet, khoảng 3.0 mẫu Anh. Chiều cao của chiếc tàu là 51 feet (1 feet bằng 0.3 mét), thấp hơn tòa nhà 5 tầng một ít. Thể trọng của nó ước lượng khoảng 2,210,850 cubic feet, trên 2 triệu feet khối! Như thế nó có dư chỗ cho 125,000 thú vật cỡ con cừu. Những nhà động vật học ước tính rằng có ít hơn 100 loài động vật bốn chân nguyên thủy và ít hơn 170 loài chim. Với 130,000 feet vuông rộng có thể chứa gấp nhiều lần hơn số thú vật vào trong tàu Nô-ê lúc ấy. Tiến sĩ Henry M. Morris nói,

         Như chúng ta đã thấy, chiếc tàu Nô-ê có thể chứa đủ một trăm hai mươi lăm ngàn con cừu, và thường thì kích cỡ trung bình của một loài thú vật trên đất nhỏ hơn con cừu, rõ ràng chỉ khoảng 60 phần trăm sức chứa của con tàu chỉ được sử dụng cho loài vật … Như vậy, kích cỡ cụ thể của con tàu dường như thích hợp cho việc mang các loài thú vật theo, cộng thêm thực phẩm cho chúng, cho gia đình của Nô-ê, và cho các mục đích lặt vặt khác. (Henry M. Morris, Ph.D. The Genesis Record , Nhà Xuất Bản Baker Book, phiên bản 1986, tr. 185).

Xin che tôi, xin giấu kín luôn. Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;
Thăng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn!

Mặc dù nhìn chung câu chuyện được dàn dựng trong phim “Nô-ê” có tính cách sai lạc, nhưng chiếc tàu được thể hiện khá thật và chính xác như trong Kinh Thánh. Loài vật và chim chóc vào trong tàu cũng khá giống như cách Tiến sĩ Morris mô tả. Chúng đến theo bản năng và ẩn mình vào giấc ngủ đông. Đoạn phim này thật tuyệt vời và gần với sự mô tả trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, một lần nữa, xin đừng đi xem cuốn phim này. Sứ điệp Sa-tăn truyền đạt có thể gây nên nguy hại và nhầm lẫn. Thật ra, chiếc tàu vĩ đại mang lại một cảm giác choáng ngợp cho trí tưởng tượng. Tôi cảm thấy ngộp thở khi nghĩ đến con tàu đen vĩ đại, cao 3 tầng lầu, bồng bềnh trên sóng, được Chúa tạo dựng cách khéo léo mà không lật nhào dù có lúc bị sóng đẩy dựng đứng lên 90 độ.

Mỗi mùa hè lại có một cuộc khảo cổ khá cam go, kéo dài một vài ngày trên vùng núi cao tại Ararat, Armenia. Một mùa hè nào đó, họ có lẽ sẽ tìm dấu tích hóa thạch của con Tàu. Tôi cho rằng họ rất có khả năng thực hiện được điều này ngay trước khi ngày phán xét đến. Tuy nhiên cho dù họ có tìm thấy hay không, tất cả những người Armenia ở phòng tập thể dục với tôi đều khẳng định rằng dấu tích chiếc tàu là ở đó. Một ông cụ nói rằng ông nội hay ông ngoại của ông đã thấy một miếng của Chiếc Tàu nhô ra từ băng đá. Ông nói, “Nó hoàng toàn là màu đen. Ông không nghĩ rằng nó sẽ là màu đen.”

Nhiều năm trước, gia đình chúng tôi có đi thăm nước Anh. Đây là nơi sanh thành của ông nội tôi và tôi thực sự tận hưởng chuyến đi đó. Chúng tôi đi xuống thăm lâu đài Dover. Có lẽ quý vị có từng nghe về “Vách Đá Trắng vùng Dover.” Trong vài thế kỷ qua, nhiều chiếc tàu đã va phải đá ngầm tại vùng hải cảng này. Nhưng khi chúng tôi đến khu vực này, tôi không để ý đến lâu đài Dover. Nếu quý vị đã từng thấy một lâu đài, coi như quý vị đã thấy hết những lâu đài khác rồi đó. Cách xa xa có một cái gì đó khiến tôi phải để ý. Nó lớn lắm. Quý vị có thể đoán biết là vật cổ xưa. Tôi liền chạy tới gần để nhìn cho rõ hơn. Và tôi thật không thể rời mắt khỏi nó được. Một ngọn đèn hải đăng sừng sững cao khoảng 80 feet, người ta cho biết là nó được xây vào thế kỷ thứ nhất! Nó là một ống khói màu đen, dài, đâm thẳng lên bầu trời. Bên trong, tôi nhìn thấy bồ hóng đen ngòm của nhiều thế kỷ qua đóng đầy trên tường. Người La-mã đã xây nó trong lúc Sứ-đồ Giăng đang còn sống tại vùng Hòn Đảo Bát-mô! Họ đốt những nhánh cây ở trong để cảnh cáo những chiếc tàu tránh những đá ở đầu biển tại Dover. Một cảm giác rần rần chạy dưới da khi đứng trước cái uy nghi sừng sững của ngọn hải đăng cổ kính; tôi liên tưởng đến con tàu Nô-ê thành hình hiện rõ dần ra trước các cậu bé trai chạy đến xem từ sớm, và cười nhạo, và ném đá vào con tàu, nghe tiếng đá rơi rồi phát lên cười và chạy đi – ngay vào đêm hôm trước trận Đại Hồng Thủy đến và cuốn sạch chúng nó đi! Và rồi người ta khóc và kêu gào, leo lên những thân cây bật gốc, bấu víu vào những mỏm đá, khi con quỷ Thủy Vương khổng lồ trồi lên từ Trận Lụt, và thần biển Triton thổi kèn – khi đó Đức Chúa Trời mở các vực ở trên trời và cửa sổ thiên đàng cũng mở toang,

“Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi” (Sáng-Thế-Ký 7:23).

Xin che tôi, xin giấu kín luôn. Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;
Thăng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn!

“…Chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi” (Sáng-Thế-Ký 7:23) – Chiếc Tàu là hình ảnh của Đấng Christ! Nếu quý vị ở trong Đấng Christ, quý vị được bình an vô sự trong ngày đoán xét. Nếu không ở trong Đấng Christ, bạn sẽ bị chìm trong Hồ Lửa, nhưng không chết! Ồ, không – bạn sẽ bị kéo lê và bị nhận chìm lần nữa và lần nữa và lần nữa trong hồ lửa của tận cùng, không bao giờ nguội, mà cứ cháy hoài và hoài và hoài và hoài!

Làm thế nào để bạn có thể trốn thoát đây? Hãy đến với Con Tàu! Chiếc tàu là hiện thân của Đấng Christ. Dòng nhựa chai màu đen biểu hiện cho dòng Huyết của Đấng Christ! Hãy đến! Bước vào chiếc tàu! Hãy đến với Đấng Christ trước khi đời đời quá trễ.

Những trai trẻ mà nhìn Chiếc Tàu qua bụi cây và cười nhạo trong đêm trước Trận Lụt! Những đứa trẻ đập vào mạn bên của Chiếc Tàu khi dòng nước phun lên từ mặt đất và đổ xuống từ trời! Những đứa trẻ kêu gào đó, "Lạy Đức Chúa Trời, xin cho chúng con vào! Đừng để chúng con bị chết chìm!” Những đứa trẻ đã la hét đời đời trong Hồ Lửa! Những đứa trai trẻ đó sẽ nói với bạn, nếu họ có thể, “Hãy trốn thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời! Hãy trốn thoát khỏi sự giận dữ của Chúa! Đừng nhìn lại đằng sau! Đừng nghĩ cách vào! “Hãy cứ đến! Hãy mạo hiểm theo Chúa, trọn long mạo hiểm” – giao phó chính mình cho Chúa hoàng toàn, “đừng để những niềm tin khác lấn chiếm.” Ném mình qua cửa tàu Nô-ê – “hãy mạo hiểm theo Chúa, trọn lòng mạo hiểm” – vì chỉ duy nhất một mình Chúa Jê-sus Christ mới có thể cứu bạn khỏi cơn thạnh nộ hầu đến, làm sạch tội lỗi mình bằng chính sự thánh khiết của Ngài và dòng Huyết đời đời! A-men.

Xin vui lòng đứng dậy và ngợi khen Chúa bài hát số 7 trong bản nhạc, “Hãy Đến, Tội Nhân, Hãy Đến ‘Come, Ye sinners’” .

Hãy đến, tội nhân, hèn và khốn khổ, Yếu và tổn thương, bệnh và đau,
     Jê-sus sẵn sàng đứng để cứu bạn, đầy lòng thương xót, yêu thương quyền năng;
Ngài có năng lực, Ngài có năng lực, Ngài sẵn lòng, đừng nghi ngờ!
      Ngài có năng lực, Ngài có năng lực, Ngài sẵn lòng, đừng nghi ngờ!
(“Hãy Đến, Tội Nhân, Hãy Đến ‘Come, Ye Sinners’” bởi Joseph Hart, 1712-1768).

Nếu quý vị nào muốn trò chuyện cùng tôi hoặc những người cố vấn khác, xin đi vào phía sau của giảng đường ngay bây giờ. Tiến sĩ Cagan sẽ dẫn quý vị đến phòng khác, nơi chúng ta có thể tiếp chuyện quý vị về sự cứu rỗi. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Sáng-Thế-Ký 6:12-17.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Jê-sus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi ‘Jesus, Lover of My Soul’” (bởi Charles Wesley, 1707-1788).


DÀN BÀI CỦA

TÀU NÔ-Ê

(BÀI GIẢNG SỐ 81 CỦA SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài” (Sáng-Thế-Ký 6:14).

(Ma-thi-ơ 24:37-39; 2 Phi-e-rơ 2:5; 1 Phi-e-rơ 3:20-21; Hê-bơ-rơ 11:7;
Lu-ca 24:27; 2 Phi-e-rơ 3:3; Giu-đe 17-19)

I. Thứ nhất, con tàu Nô-ê được Chúa hoạch định, Ê-phê-sô 1:4, Khải
Huyền 13:8.

II. Thứ hai, Chiếc Tàu được đóng chỉ để cứu cư dân, Sáng-Thế-Ký
50:26, Lê-vi-ký 17:11.

III. Thứ Ba, tàu Nô-ê là nơi ẩn trú sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:12, Giu-đe 14, 15; II Phi-e-rơ 2:5,
Sáng-Thế-Ký 6:3.

IV. Thứ tư, tàu Nô-ê có đủ chỗ cho tất cả, Sáng-Thế-Ký 7:23.