Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI KÉO TỘI NHÂN

WHERE GOD DRAWS SINNERS
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật 12 tháng 1 năm 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 12, 2014


Tôi có nhận được một cái điện thư từ một vị giáo sư khả kính dạy về môn lịch sử hội thánh tại Trường Đại Học Cơ-đốc nổi tiếng trong tuần qua. Ông nói, “Tôi thích lắng nghe bài giảng của ông, ‘Giáng Sinh trong Mạng Lưới Máy Điện Toán! Christmas in Cyberspace!’ Trước đây không bao lâu, tôi đã mua những bản sao mới và củ [từ Amazon] về [quyển sách của ông] Người Thanh Giáo Nói Đến Quốc Gia Đang Chết của Chúng Ta ‘A Puritan Speaks to Our Dying Nation.’ Tôi gởi nó đến với những vị mục sư và khuyến khích họ đọc.”

Đó là lời khen ngợi không ngớt từ một người, hơn bốn mươi năm, đã dạy về môn lịch sữ Cơ-đốc Giáo cho những sinh viên thần học!

Các bạn ơi, đây là một trang mạng rất đặc biệt. Những bài giảng đã được dịch ra 28 ngôn ngữ và đến với hơn 170 quốc gia trên thế giới. Bạn có biết rằng một phần ba thế giới nầy không có được một vị giáo sĩ truyền giáo đến từ nước Mỹ không? Họ không thể đến được 1/3 thế giới đó! Nhưng mạng lưới Internet có thể đi đến mọi nơi – vào ngay cả nước Cộng Sản Trung Hoa, Cu-ba, Áp-ga-nít-tan, và I-răn! Những bài giảng nầy đi khắp mọi nơi. Và những vị mục sư người bản xứ của những quốc gia bị đóng cửa nầy đã in ra những bài giảng của tôi bằng ngôn ngữ riêng của họ, và giảng cho người dân bản xứ. Họ có rất ít tài liệu khác để sửa soạn cho những bài giảng. Họ dùng những bài giảng của tôi và được phước rất nhiều bởi vì làm như vậy. Có thể nào bạn dâng hiến $25.00 hay $50.00 mỗi tháng để chúng tôi có thể dịch thêm ra những ngôn ngữ khác không? Hãy lắng nghe phần cuối của bài giảng nầy, khi tôi trở lại và bạn sẽ nghe làm sao để dâng hiến hằng tháng để chúng tôi có thể dịch thêm ra những ngôn ngữ khác!

Bây giờ xin vui lòng mở ra sách Giê-rê-mi 31:3,

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Martin Luther đồng ý với bản Kinh Thánh King James với động từ bằng tiếng Hê-bơ-rơ “mâshak” có nghĩa là “kéo” (draw), (pull). Những người dịch bản NASV diễn tả từ Hê-bơ-rơ nầy là “kéo pulled” trong Giê-rê-mi 38:13. Chúng ta có thể dịch câu nầy như vầy:

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Đức Chúa Trời yêu thương bạn, vì thế Ngài kéo bạn!

“Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương (ta kéo) chúng nó đến” (Ô-sê 11:4).

Những câu nầy ám chỉ đến Đức Chúa Trời “đang kéo” dân Y-sơ-ra-ên ra xưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô để đi vào đất hứa. Những câu đó cũng chỉ cho chúng ta thấy thế nào Đức Chúa Trời kéo tội nhân ra khỏi đời sống tội lổi – để bước vào sự cứu rổi trong Chúa Giê-su Christ!

Ở đây, chúng ta thấy rất rỏ ràng từ những câu nầy trong Ô-sê 11:4 và Giê-rê-mi 31:3 rằng Đức Chúa Trời phải “kéo” tội nhân từ một nơi nào đó, để cứu họ. Nhưng những câu nầy trong Giê-rê-mi và Ô-sê chỉ ngụ ý nơi mà Ngài kéo bạn. Ở những nơi khác trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rỏ ràng nơi đâu Đức Chúa Trời kéo chúng ta, khi Ngài cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài.

I. Thứ nhất, Đức Chúa Trời kéo chúng ta vào hội thánh địa phương.

Tôi bước vào trong hội thánh khi tôi còn ở tuổi thiếu niên do một người nào đó đem tôi vào. Gần đây tôi mới đọc bản lượng giá cho thấy rằng 82% những người hư mất trong thế gian bước đến nhà thờ là do bạn bè của họ đem tới. Chỉ có một phần nhỏ còn lại đến với hội thánh là do họ đọc trên bảng quảng cáo hay truyền đạo đơn. Và đó là cách mà tôi đã đến với hội thánh. Có người dẩn tôi đến nhà thờ và cứ tiếp tục đem tôi đến. Một ông chấp sự trong hội thánh đó tên là Bean đã đến thăm viếng tôi khi tôi vắng mặt. Ông khuyến khích tôi đi trở lại. Trong trí nhớ của tôi, tôi có thể thấy ông Bean và vợ của ông ta đang đứng trước cửa nhà Cô Myrtle của tôi bây giờ. Cảm tạ ơn Chúa đã cho người đàn ông và đàn bà đứng tuổi nầy. Ông mặc một bộ đồ xanh đậm và thắt cà vạt, và bà với cái nón, ăn mặc rất dể thương, như phong cách ăn mặc của những người phụ nữ xưa đi đến nhà thờ lúc họ được văn minh hơn. Và họ đã đến để thăm viếng đứa thiếu niên mười lăm tuổi, để dẩn cậu ta trở lại với hội thánh. Tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ông bà chấp sự già đó!

Đức Chúa Trời dùng những người giống như Ông Bà Bean để kéo bạn đến với hội thánh. Tiến sĩ và Bà McGowan đem tôi đến nhà thờ cùng với những người con của họ khi tôi còn nhỏ. Tôi chưa trở thành Cơ-đốc nhân cho đến khi tôi được hai mươi tuổi, nhưng tôi được kéo vào trong hội thánh qua công việc của Tiến sĩ và Bà McGowan. Tôi được kéo vào hội thánh trở lại qua sự thăm viếng của Ông Bà Bean. Kinh Thánh chép,

“Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:47).

Lần nữa, Kinh Thánh nói,

“Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:5).

Ở trong hội thánh là nơi bạn được nghe phúc âm của Chúa Giê-su Christ và nhận được sự cứu rổi. Và 82% tất cả những người đến với hội thánh là giống như vậy, nơi mà họ được nghe giảng phúc âm, là được đem đến bởi một người nào đó. Vì vậy, nó rất rỏ ràng, từ cuộc thăm dò ý kiến nầy, và từ Kinh Thánh, hầu như Đức Chúa Trời luôn luôn dùng con người để kéo bạn đến với hội thánh!

Rồi, trong hội thánh, phúc âm được rao giảng. Phao-lô nói với tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô:

“Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy…Vả, trước hết tôi đã dạy dổ anh em điều mà chính tôi đã nhận lảnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4).

Phao-lô nhắc cho tín hữu trong hội thánh đó rằng ông đã “rao giảng” cho chúng phúc âm về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ vì tội lổi của họ.

Có nhiều người theo phái thần học tự do chối bỏ Kinh Thánh trong hội thánh ngày nay – và nhiều sự sùng bái khác (cults), và nhiều tôn giáo sai lạc. Làm sao bạn có thể biết cái nào là đúng? Câu trả lời đơn giản: họ có nói với bạn làm thế nào bạn mới được cứu chuộc qua sự chết của Chúa Giê-su Christ trên Thập Tự Giá! Họ có lập đi lập lại điều đó qua những bài giảng của họ không? Trong mỗi buổi thờ phượng, trong hội thánh nầy, chúng tôi luôn nói với bạn thế nào để nhận sự cứu rổi. Đây là một hội thánh rao giảng-phúc âm, giống như những hội thánh được nói đến trong Tân Ước, trong thời Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời đặt để tôi tại đây để rao giảng cho bạn thế nào để nhận được sự cứu rổi bởi Chúa Giê-su Christ! Đức Chúa Trời đặt để Phao-lô tại hội thánh Cô-rinh-tô để “rao giảng phúc âm mà anh em đã nhận lảnh” (1 Cô-rinh-tô 15:1). Và Đức Chúa Trời đặt để tôi trong hội thánh nầy cũng làm việc giống như vậy – là để rao giảng cho bạn và nói cho bạn biết thế nào để nhận được sự cứu rổi khỏi tội lỗi bởi sự tin nhận Chúa Giê-su.

Một lý do khác mà Đức Chúa Trời kéo bạn đến với hội thánh địa phương đặng bạn có thể được sự thúc đẩy và cổ vũ:

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Một số người bảo rằng bạn có thể làm một Cơ-đốc nhân mà không cần phải đến nhà thờ. Nhưng họ đã sai. Bạn sẽ không nghe phúc âm được rao giảng trong một phương cách được biến đổi nếu bạn không có mặt trong nhà thờ. Bạn sẽ không được sự thúc đẩy và sự khuyến khích trong đời sống Cơ-đốc Nhân nếu bạn không có mặt trong nhà thờ. Kinh Thánh nói rằng “Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 3:15). Đức Chúa Trời đã đặt lẽ thật trong hội thánh Tân Ước – vì thế bạn phải có mặt trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật để tìm kiếm lẽ thật, để trở thành một Cơ-đốc Nhân thật sự, và học biết làm sao để sống một đời sống Cơ-đốc.

Tôi không có học một đời sống Cơ-đốc ở trong trường học được. Tôi đã tốt nghiệp từ hai trường đại học và ba chủng viện. Nhưng tôi không có học được làm sao để sống một đời sống Cơ-đốc ở trong bất cứ trường nào. Hầu như mọi việc mà tôi biết như sự cầu nguyện, sự giảng dạy, và sống một đời sống Cơ-đốc đều được học ở trong hội thánh địa phương của tôi, từ mục sư của tôi và những người lãnh đạo Cơ-đốc khác trong hội thánh đó. Cảm tạ ơn Chúa tôi có một mục sư người Trung Hoa khả kính, người đã dạy tôi thế nào để sống một đời sống Cơ-đốc! Ông chính là Tiến sĩ Timothy Lin. Tôi đã đến tham dự sinh nhật lần thứ chin mươi của ông. Và tôi cũng đã giảng trong tang lễ của ông! Mục sư của tôi người đã dạy cho tôi hầu như những gì mà tôi cần biết, và tôi cảm ơn Chúa ban ông ấy cho tôi. Chúa phán,

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Đức Chúa Trời kéo bạn đến với hội thánh nầy sáng nay. Tôi hy vọng bạn có đủ nghị lực để ở lại, giống như tôi đã làm khi tôi còn trẻ. Ở lại đây để nhận được sự cứu rổi! Ở lại đây để tìm hiểu Kinh Thánh! Ở lại đây để học thế nào để sống một đời sống Cơ-đốc!

Một người nam trẻ vẩn thường đến với hội thánh chúng tôi mỗi Chúa Nhật. Cậu lắng nghe tôi giảng và cậu đang ở trong tình trạng được thức tỉnh. Rồi người bạn gái của cậu nói những lời làm ảnh hưởng đến việc nầy, “Hội thánh nào cũng tốt như nhau. Chúa Nhật tuần sau hãy đi đến với hội thánh của tôi.” Cậu nghe lời cô ta trong Chúa Nhật tuần đó. Cậu không có mặt ở đây, nơi mà cậu vẩn thường tới, nay không còn nữa! Cậu đã đi đến một hội thánh mà không có giảng dạy phúc âm với cô ta. Rồi mấy đêm sau đó tôi có gặp cậu. Bạn biết gì không? Những sự thức tỉnh của cậu trước kia không còn nữa. Cậu đã ngủ mê trong tội lổi như trước kia cậu chưa đến đây. Bạn biết tại sao không? Bởi vì trong hội thánh của người bạn gái không có giảng những điều gì để biến đổi bạn – đó là lý do tại sao! Sa-tan đã dùng miệng cô gái đó để nói, “Hội thánh nào cũng tốt như nhau!”

Đức Chúa Trời đang kéo người bạn trẻ đó vào trong hội thánh chúng ta, nhưng Sa-tan đã kéo cậu ta sang hướng khác – ra ngoài hội thánh – để nghe phúc âm sai lạc về sự cứu rổi bởi công việc của con người – thay vì sự thuần túy, Tin Lành, sứ điệp Kinh Thánh của sự biến đổi qua đức tin chỉ có ở trong Chúa Giê-su Christ. Chúa phán:

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo (hay lôi) ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Đừng kháng cự Đức Chúa Trời trong khi Ngài kéo bạn đến với hội thánh nầy. Hãy tiếp tục trở lại với chúng tôi để nghe phúc âm thật và được cứu rổi. Đừng nên kháng cự hay chống cự Đức Chúa Trời khi Ngài tìm để kéo bạn trở lại đây. Đừng để Sa-tan dùng một người nào đó, người bạn hay là thân nhân, để lôi kéo bạn ra khỏi hội thánh nầy, là “trụ và nền của lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 3:15).

Kinh Thánh nói, “Những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 3:8). Nếu những người đó có thể chống trả lẽ thật, bạn cũng có thể. Stephen nói, “Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 7:51). Nếu những người đó có thể nói chống nghịch lại sự lôi kéo của Đức Chúa Trời, thì cũng có thể là bạn. Đó là một vấn đề mà tôi không hiểu nổi. Vì thế tôi chỉ biết lấy Kinh Thánh là giá trị để đối diện. Luther nói chúng ta có năng lực để nói “không,” nhưng không có năng lực để nói “vâng.” Có ba hoặc bốn bạn trẻ đã được trưởng dưởng trong hội thánh nầy là những người kháng cự lại sự lôi kéo của Đức Chúa Trời hết tuần nầy tới tuần nọ. Họ vẩn đến với hội thánh nầy, nhưng họ vẩn còn chống nghịch lại Chúa.

Và bạn, cũng vậy, có thể chống nghịch lại với Chúa như khi Ngài kéo bạn vào hội thánh nầy. Khi một trong những người chấp sự hay những người lãnh đạo của hội thánh chúng tôi gọi điện thoại cho bạn, bạn có thể nói, “Tôi không trở lại.” Hoặc, tệ hơn, bạn có thể để mẹ của bạn hay một người nào khác trong gia đình bắt lấy điện thoại và nói dối cho bạn, nói rằng bạn không có ở đó. Trong cách nầy bạn có thể chống nghịch lại Đức Chúa Trời và từ chối để trở lại với hội thánh nầy và để nghe làm thế nào để được cứu. Đức Chúa Trời phán:

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo (hay lôi) ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Nếu bạn kháng cự và chống nghịch lại sự nếu kéo của Đức Chúa Trời, và không muốn trở lại, có thể bạn sẽ không bao giờ được cứu. Có thể bạn sẽ không bao giờ trở thành một Cơ-đốc Nhân thật sự.

II. Thứ hai, Đức Chúa Trời kéo bạn đến với Chúa Giê-su Christ.

Ngài luôn nếu kéo bạn vào trong Đấng Christ và cứu bạn.

“Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo (hay lôi) chúng nó đến” (Ô-sê 11:4).

Hành động của niềm tin trong Chúa Giê-su cực kỳ đơn giản, nhưng lại được nhận lấy bởi một phép lạ lớn của ân điển để xảy ra trong bạn. Bạn phải bị “kéo” đến Đấng Christ hoặc bạn sẽ không tin Ngài, cho dù dường như là việc dễ dàng để làm.

Chúa Giê-su phán, “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14:1). Đó có nghĩa là tin nơi Chúa Giê-su. Bạn chỉ tin vào chính Ngài cũng như bạn đã tin vào Đức Chúa Trời. Và cũng niềm tin đơn giản đó mà bạn đã có nơi Đức Chúa Trời, khi bạn đặt niềm tin giống như vậy vào Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, là tất cả những gì bạn cần để được cứu rổi. Kinh Thánh nói, “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhà đều được cứu rổi” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:31). Tôi mong muốn bạn hày tin vào Chúa Giê-su cũng như bạn tin vào Đức Chúa Trời. “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14:1).

Điều đó dường như rất dễ, dễ đến nỏi buồn cười luôn, rất dễ phải không? Và rồi hầu như tất cả những người hư mất không thể thuyết phục để làm điều đó. Họ sẽ vấp ngã 100% mỗi lần. Những mục sư nào hỏi những câu hỏi đơn giản đến những ai mà đến để nhận sự cứu rổi, những mục sư hỏi những câu hỏi rất đơn giản và rồi lắng nghe những câu trả lời – những mục sư đó sẽ tìm thấy rằng tôi nói đúng. Giám đốc của một trường Kinh Thánh nổi tiếng nói với tôi rằng ông nghỉ chỉ có một trong 100 người công bố là họ được cứu!

Có người nói, “Ông làm cho nó rắc rối quá.” Ý của người nầy có nghỉa là những “người theo chũ nghĩa quyết định (decisionist)” sẽ chấp nhận bất cứ điều gì như là một kinh nghiệm của sự cứu rổi. Cái gọi là “biến đổi” có thể tin vào bất cứ điều gì người đó muốn, và mục sư sẽ chấp nhận ông ấy và gọi ông ấy là người đã “được cứu.” Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận chỉ bất cứ việc gì cũ. Đức Chúa Trời khẳng định rằng bạn phải làm một việc: bạn phải tin nhận Chúa Giê-su (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:31). Nếu bạn làm bất cứ việc gì khác, bạn sẽ không được cứu. Vì thế, những mục sư khôn ngoan sẽ lắng nghe để nhìn thấy người ta có làm xong một việc cần thiết đó hay không. Và những mục sư nào không có ý thức sẽ chống đối khi chúng ta nhấn mạnh, “Hãy tin Đức Chúa Giê-su Christ, thì ngươi và cả nhà đều được cứu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:31). Thường những mục sư ngu dại như vậy hay chống đối bởi vì chính họ cũng không có làm xong việc cần thiết đó – và vì vậy, chính họ bị hư mất.

Ô, dường như rất là đơn giản để tin nhận Chúa Giê-su! Chúa Giê-su phán, “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14;1). Và rồi hàng triệu người mà nghĩ rằng họ đã được cứu mà lại chưa làm xong việc nầy. Họ không có tin “vào Chúa Giê-su Christ.” Họ chỉ làm những công việc khác và họ vẩn bị hư mất (e.g. Ma-thi-ơ 7:21-23).

Phải có ân điển của Đức Chúa Trời để kéo một người nào đó đến với Chúa Giê-su qua một đức tin đơn giản. Đức Chúa Trời kéo nhân loại đến với Chúa Giê-su qua phúc âm. Kinh Thánh nói,

“Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống; nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào” (Hê-bơ-rơ 10:38).

Nếu bạn kéo ngược lại hay chùn lại khi Đức Chúa Trời kéo bạn đến với Chúa Giê-su, không sớm thì muộn, Đức Chúa Trời sẽ đầu hàng bạn, và rồi nó sẽ quá trể cho bạn, bạn sẽ không bao giờ được cứu. Đó là tội không thể tha thứ được. Chúa Giê-su phán,

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta” (Giăng 6:44).

“Đến” với Ngài có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là “tin nhận” Ngài. Ba câu sau, Chúa Giê-su phán,

“Hễ ai tin thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47).

Nhưng bạn không thể tin nhận Chúa Giê-su ngoại trừ Đức Chúa Trời kéo bạn (cf. Giăng 6:47).

Đức tin đơn giản nơi Chúa Giê-su không thể xảy ra nếu Đức Chúa Trời không kéo.

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều cho đến Ngài kéo bạn vào hội thánh. Bạn đã được kéo đến đây hoặc là bởi Đức Chúa Trời dự định cho bạn sanh tại đây, nên mẹ của bạn đem bạn đến đây từ trong bụng mẹ. Hoặc, có người bạn nào đem bạn đến hội thánh nầy. Đức Chúa Trời dùng loài người để kéo bạn vào trong hội thánh. Ngài kéo bạn đến đây từ trong lòng mẹ, hoặc Ngài kéo bạn đến đây qua một người nào đã gọi cho bạn và rước bạn và đem bạn. Vâng, mỗi một chúng ta, kể cả tôi, đã được kéo đến hội thánh bởi Đức Chúa Trời

.

Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đang kéo bạn đến với Chúa Giê-su, đến sự cứu rỗi bởi sự tin cậy đơn giản vào Ngài. “Nhưng nếu lui đi [Đức Chúa Trời phán], thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào” (Hê-bơ-rơ 10:38). Bạn phải tin cậy Chúa Giê-su bây giờ, trong lúc Đức Chúa Trời đang kéo bạn. Chẳng bao lâu nữa thì sẽ quá trể! Ô, hãy tin vào Chúa Giê-su ngay bây giờ – trong khi Đức Chúa Trời đang kéo bạn!

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

III. Nhưng, thứ ba, Đức Chúa Trời kéo bạn vào Thiên Đàng.

Trước tiên Đức Chúa Trời kéo bạn vào hội thánh địa phương. Thứ hai, Đức Chúa Trời kéo bạn đến Đức Chúa Giê-su Christ, Con của Ngài. Nhưng, thứ ba, Đức Chúa Trời kéo bạn lên Thiên Đàng. Nếu bạn là Cơ-đốc Nhân thật thì Đức Chúa Trời sẽ kéo bạn lên Thiên Đàng! Chúa Giê-su phán:

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta; và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt” (Giăng 6:44).

Sự kéo của Đức Chúa Trời đem bạn đến cùng Chúa Giê-su. Cùng sự kéo nầy của Đức Chúa Trời sẽ giật mạnh bạn ra khỏi phần mồ và lôi kéo bạn lên Thiên Đàng trong thời Say Mê (Rapture)! Đức Chúa Trời kéo bạn vào hội thánh. Đức Chúa Trời kéo bạn đến với Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời kéo bạn từ phần mộ và vào Thiên Đàng!

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta; và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt” (Giăng 6:44).

Ô, đây là niềm hy vọng lớn dường bao! Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời, là Đấng đã kéo chúng ta tới nay, cũng sẽ kéo chúng ta tới tận nhà – Thiên Đàng! Đức Chúa Trời sẽ kéo chúng ta vào chính Thiên Đàng!

“Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đó, chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

“Được cất lên…giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Được cất lên nơi không trung!

“Nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Kéo lên nơi không trung! Kéo lên cùng Chúa Giê-su! Kéo lên chính nơi Thiên Đàng, đời đời!

“Nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

Đức Chúa Trời kéo bạn đến hội thánh nầy. Đừng kháng cự Ngài. Hãy trở lại mổi Chúa Nhật. Đức Chúa Trời đang kéo bạn đến cùng Chúa Giê-su. Đừng chống lại Ngài. Tin nhận Chúa Giê-su. “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” Và Đức Chúa Trời sẽ kéo bạn vào chính Thiên Đàng một ngày gần đây.

Ôi, vui thay! Ô, vui sướng! Nếu như chúng ta không cần chết,
Không bệnh tật, không buồn rầu, không khiếp sợ và không khóc lóc,
Cất lên qua đám mây cùng Chúa vào vinh hiển,
Khi Chúa Giê-su nhận “thuộc Ngài.”
Ôi Chúa Giê-su, còn bao lâu, bao lâu
Thì chúng ta là bài ca hân hoan,
Christ trở lại! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! A-men, Ha-lê-lu-gia! A-men.
      (“Christ Trở Lại ‘Christ Returneth’” bởi H. L. Turner, 1878).

Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi về sự cứu rổi, xin vui lòng rời khỏi hàng ghế và đi vào phòng tư vấn ngay bây giờ. Bác sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho những ai sẽ được biến đổi sáng hôm nay. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Giăng 6:37-44.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Thầy Đã Đến ‘The Master Hath Come’” (bởi Sarah Doudney, 1841-1926).


DÀN BÀI CỦA

NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI KÉO TỘI NHÂN

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3).

I.   Thứ nhất, Đức Chúa Trời kéo bạn vào hội thánh địa phương, Công-
Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:47; 16:5; I Cô-rinh-tô 15:1-4; Hê-bơ-rơ 10:25;
I Ti-mô-thê 3:15; II Ti-mô-thê 3:8; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 7:51.

II.  Thứ hai, Đức Chúa Trời kéo bạn đến cùng Giê-su Christ, Ô-sê 11:4;
Giăng 14:1; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:31; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng
12:32; Hê-bơ-rơ 10:38; Giăng 6:44, 47.

III. Thứ ba, Đức Chúa Trời kéo bạn vào Thiên Đàng, Giăng 6:44;
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17.