Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
HUYẾT KHÔNG HƯ NÁT VÀ CHUỘC LẠI CỦA GIÊ-SU CHRIST

THE INCORRUPTIBLE AND REDEEMING BLOOD OF JESUS CHRIST
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Tối Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 13, 2015

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi Huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của Chiên Con không lỗi, không vít” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).


William Cowper (1731-1800) đã viết lên những lời cao đẹp của một bài hát được nhiều người biết đến:

Từ khi tôi thấy dòng suối bởi đức tin
Do thương tích Ngài cung cấp,
Tình yêu cứu chuộc đã là chủ đề của con,
Mãi đến khi con lìa đời.

Đây là bài hát yêu thích của C.H. Spurgeon (1834-1892). Một mục sư lừng danh đã nói,

Đối với tôi không có điều gì đáng giá phải suy nghĩ tới hay giảng dạy hơn là đề tài quan trọng nầy. Huyết của Chúa Giê-su Christ là sự sống của phúc âm (C.H. Spurgeon, “Huyết của Sự Rải Ra ‘Blood of Sprinkling’,” ngày 28 tháng 2 năm 1886, Metropolitan Tabernacle Pulpit, quyển 32, tr. 121, tái bản bởi Tiến sĩ Bob Ross của Nhà Xuất Bản Pilgrim, P.O. Box 66, Pasadena, Texas 77501.)

Tại sao Spurgeon, Hoàng Tử của các Mục Sư, nhấn mạnh thông điệp nầy? Tại sao ông nói, “Đối với tôi không có điều gì đáng giá phải suy nghĩ tới hay giảng dạy hơn là” Huyết của Chúa Giê-su Christ? Bạn có thể thấy điều đó qua hàng trăm bài giảng mà ông đã giảng, được đăng trong Metropolitan Tabernacle Pulpit, điều đó là sự thật. Nhưng tại sao? Tại sao một Mục sư lừng danh nhất trong thế giới Anh Ngữ lại lấy Huyết của Chúa Giê-su Christ làm đề tài chính của ông? Đơn giản là vì không có đề tài nào quan trọng hơn trong Kinh Thánh!

Kinh Thánh dạy rằng không có sự cứu chuộc cho nhân loại nếu không có Huyết của Chúa Giê-su Christ. Tôi muốn chúng ta tập trung sự suy nghĩ của chúng ta vào hai điều đối với Huyết của Chúa Giê-su Christ tối nay. Cả hai điểm đều nằm trong 1 Phi-e-rơ 1:18-19.


1. Huyết của Đấng Christ thì không bị hư nát.

2. Huyết của Đấng Christ thì cần thiết cho sự cứu chuộc của bạn.

I. Thứ nhất, Huyết của Đấng Christ thì không bị hư nát.

Trong Thi -Thiên, lời Đức Chúa Trời cho lời tiên tri nầy, đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ:

“Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát” (Thi-Thiên 16:10).

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, chữ “corruption(sự mục nát)” có nghĩa là “destruction (sự phá hủy)” hay “decay (suy tàn)(Strong’s Concordance).

Câu nầy từ sách Thi-Thiên đã được trích dẩn trong Tân Ước:

“Vì Chúa chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu … thì người (Đa-vít) đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:27, 31).

Một số người ngày nay nói rằng Thân xác của Chúa Giê-su Christ sống lại, nhưng Huyết của Ngài thì thấm vào lòng đất chung quanh Thập Tự Giá và héo rụi. Nhưng ở câu khác trong Kinh Thánh đã nói rằng Huyết của Chúa Giê-su Christ không bị hư nát:

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng … bèn là bởi huyết báu Đấng Christ …” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).

Chữ “corruptible (hư nát)” trong câu nầy là từ chữ “perish (tàn lụi)” hay “destroy (tiêu hủy).” Câu nầy cho thấy rằng Huyết của Chúa Giê-su Christ không thể bị tàn lụi hoặc bị tiêu hủy. Bạc và vàng là vật ít bị tiêu hủy trong tất cả những vật chất trên đất, nhưng ngay cả bạc và vàng cũng sẽ bị tiêu hủy khi thế giới nầy bị đốt cháy bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta được báo trước rằng “các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. . . vì mọi vật đó phải tiêu tán” (2 Phi-e-rơ 3:10-11). Các thể chất ( trong tiếng Hy-Lạp có nghĩa là “atoms ‘nguyên tử’) sẽ bị đốt cháy. Tất cả mọi công trình trên đất sẽ bị “tiêu tán” (thật như vậy điều “bị tiêu hủy”) bởi lửa của Đức Chúa Trời. Bao gồm cả bạc và vàng; “tất cả mọi thứ sẽ bị tiêu hủy.”

Nhưng trong 1 Phi-e-rơ 1:18-19 nói rằng chúng ta được chuộc chẳng phải bởi vật hay hư nát, “bèn là bởi huyết báu của Chúa Giê-su Christ.” Câu nầy cho thấy rỏ là không bị hư nát, không bị tiêu tán, không bị hư hỏng (Strong’s) bởi Huyết của Chúa Giê-su Christ!

Trong một bài của tạp chí Frontline nói,

Khi Huyết của Chúa Giê-su Christ đổ ra, nó không đông lại và bị biến mất vào trong lòng đất. Không thể là vậy, vì lời của Chúa nói rằng Huyết không hề bị hư nát. Huyết Báu của Chiên Con Đức Chúa Trời không thấm vào đất cát tại Đồi Sọ. Bởi chưng “không hư nát” khi ứng dụng vào thân thể của Chúa Giê-su Christ để ám chỉ đến sự Sống Lại của thân xác, Huyết không không hư nát chỉ có nghĩa là Huyết của Chúa Giê-su Christ đã được sống lại như là một hành động siêu nhiên ( tạp chí Frontline , tháng Ba/Tư, năm 2001, trang 5).

Khi Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại, Ngài phán rằng:

“Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24:39).

Các Môn-đồ rất là ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-su Christ sống lại. Họ “tưởng thấy một vị thần” (Lu-ca 24:37). Nhiều người ngày nay cũng nghĩ rằng Chúa Giê-su sống lại như là Thần Linh. Những câu nầy chỉnh ý kiến của một “ thuyết Docetic” Chúa Giê-su Christ là thần linh. Không, Ngài sống lại với thân xác bằng xương bằng thịt. Ngài bảo các Môn-đồ hãy nhìn đến tay và chân Ngài.

“Đoạn, Ngài phán cùng Thô ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin” (Giăng 20:27).

Đức Chúa Giê-su Christ nói với Thô-ma hãy giơ bàn tay ông đặt vào sườn Ngài, nơi ngọn giáo của người lính đã đâm vào Ngài khi Ngài bị treo trên Cây Thập Tự.

Vấn đề của tôi ở đây là: Chúa Giê-su nói với các Môn-đồ hãy nhìn đến những dấu vết trên tay chân và hông của Ngài. Huyết từ những thương tích đó đã chảy ra, nếu có bất cứ một giọt Huyết nào còn lại trên thân thể sống lại “bằng thịt bằng xương” của Ngài. Nhưng không có một giọt Huyết nào còn lại trên thân thể của Ngài. Huyết đã được sống lại bằng quyền năng của Đức Chúa Trời.

Khi Ma-ri Ma-đơ-len gặp Chúa Giê-su sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài phán với bà,

“Đức Chúa Giê-su phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi” (Giăng 20:17).

Còn nữa, không lâu sau đó, các Môn-đồ “đến ôm chân Ngài và thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 28:9). Ngài không để Ma-ri rờ đến Ngài, vì Ngài chưa lên cùng Đức Chúa Trời, sau đó không lâu, Ngài cho phép các Môn-đồ ôm chân Ngài. Bản Scofield chú giải cho chúng ta điều nầy, là điều tôi thấy dường như đúng với Thánh Kinh:

Chúa Giê-su nói với Ma-ri như là cương vị của một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thi hành trong ngày chuộc tội (Lê-vi-ký 16). Đang thực hiện việc tế lễ, Ngài đi trên con đường của Ngài đến sự hiện diện huyết báu thiêng liêng trên thiên đàng, và rồi, giữa sự gặp gỡ với Ma-ri trong khu vườn và sự gặp gỡ trong Ma-thi-ơ 28:9, Ngài đã lên cùng Cha và trở lại, một cái nhìn của sự hòa hợp (Scofield chú thích theo Giăng 20:17).

Đây cũng là cái nhìn của Tiến sĩ John R.Rice.

Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong Cựu Ước đã lấy huyết và đặt trong ân sủng của nơi Chí Thánh. Vì vậy, Chúa Giê-su đã đem Huyết của Ngài vào trong Thiên Đàng giữa sự gặp gỡ của Ngài với Ma-ri và sự gặp gỡ của Ngài với các Môn-đồ:

“Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:11-12).

Để ý rằng phân đoạn nầy nói Ngài đã vào “nơi rất thánh một lần thì đủ hết.” Đó phải ở tại một thời gian nào khác hơn là lúc thăng thiên của Ngài, bởi vì Kinh Thánh chép,

“Đức Chúa Giê-su phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” (Mác 16:19).

Chúng ta đã được nhắc đi nhắc lại trong Tân Ước rằng Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và câu nầy cho chúng ta biết Ngài liền lập tức được đêm lên trời và ngồi bên hữu ngay sau khi nói chuyện cùng Môn-đồ và thăng về Thiên Đàng. Điều nầy ít nhất có vẻ hợp lý rằng Ngài trước đây đã có lên trời và để Huyết lại trong “nơi rất thánh” (Hê-bơ-rơ 9:12) trên Thiên Đàng.

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng … bèn là bởi huyết báu Đấng Christ” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).

Huyết của Đấng Christ bây giời đang đặt trên ngai ân sủng trong Thiên Đàng. Nó không hư nát. Nó không thể tiêu tán hay mục nát. Tất cả điều nầy siêu tự nhiên. Vỉ nhiên! Lấy ra sieu tự nhiên thì không còn Cơ-đốc Giáo – chỉ là đạo lý. Nhưng đây không phải là yêu thuật. Bạn không thể nào vậng động Huyết của Đấng Christ. Không có yêu thuật! Huyết là sự siêu tự nhiên, nhưng nó không đáp lại yêu thuật. “Chủ Nghĩa Quyết Định” mới là yêu thuật! Đó là tại sao chúng ta từ chối nó. Đó là do nơi Đức Chúa Trời quyết định để thanh tẩy bạn bằng Huyết.

Tôi biết Tiến sĩ John MacArthur không tin vào điểm nầy. Tôi cũng biết rằng ông lấy những ý tưởng sai lầm về Huyết từ một ông kỳ lạ tên là Colonel R. B. Thieme, Jr. Tôi có mặt trong mùa thu của năm 1961 khi người trẻ John MacArthur thăm dự một loạt bài học Kinh Thánh từ Thieme mà ông ta (Thieme) đã dạy những điều y như MacArthur đã dạy qua suốt nhiều năm sau đó. Tôi tin chắc rằng Tiến sĩ MacArthur có những ý đó của ông là từ R. B. Thieme, bởi vì tôi thấy ông ta ghi chép lại chính những điểm đó. Thieme dạy rằng chữ “blood (huyết)” có nghĩa là “death (chết)” – không phải là “những máu lơ lửng chung quanh nơi nào đó trong không khí.” Đây là những tư tưởng mà đã trồi lên lúc nầy lúc nọ qua suốt những bài giảng của Tiến sĩ MacArthur, và cá nhân tôi biết rằng ông ta lấy những ý đó từ Colonel R. B. Thieme. Đây là một bi kịch, bởi vì Tiến sĩ MacArthur dạy học thuyết tốt về những điều khác. Hôi Thánh chúng ta cầu nguyện cho Tiến sĩ MacArthur mổi tuần hầu cho ông quây khỏi những học thuyết kỳ lạ của Thieme về Huyết của Đấng Christ.

II. Thứ hai, Huyết của Đấng Christ là cần thiết cho sự chuộc lại của bạn.

Phân đoạn cho chúng ta biết là mình không được chuộc bởi vật hay hư nát, nhưng bạn có thể được chuộc lại bởi Huyết của Đấng Christ. Chữ “redeemed (chuộc lại)” trong 1 Phi-e-rơ 1:18 là sự dịch lại từ chữ Hy-lạp có nghĩa là “loosen (nới ra)” hay “release (phóng thích)” (Strong’s, Vine’s), “làm quan trọng sự phóng thích” (Vine’s).

Ngoại trừ ban đã “được nới ra” và “được phóng thích” bởi Huyết của Đấng Christ, bạn sẽ mãi mãi:

1. Dưới “sự rủa sả của luật pháp” (Ga-la-ti 3:13). Bạn bị rủa sả bởi luật pháp vì bạn không giữ nó được. Bạn không có khả năng để giữ những mạng lệnh trong luật pháp của Chúa hoàn toàn được. Đó là tại sao luật pháp rủa sả bạn. Nó chỉ ra chúng ta thấy mình có tội và không cho chúng ta con đường để thoát khỏi sự phán xét. Không có gì ngoài Huyết của Giê-su mới tẩy tội lỗi khỏi bạn, đặng bạn mới có thể “nới ra” và “phóng thích” từ sự rủa sả của Luật Pháp.

2. Trừ phi bạn đã “được nới ra” và “được phóng thích” bởi Huyết của Đấng Christ, bạn sẽ mãi mãi bị dưới sự thống trị của Sa-tăn, “vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (2 Ti-mô-thê 2:26). Không có gì có thể “nới ra” khỏi sự cầm giữ của nó, hay “phóng thích” bạn, nhưng chỉ có Huyết của Chúa Giê-su Christ!

3. Trừ phi bạn đã “được nới ra” và “được phóng thích” bởi Huyết của Đấng Christ, bạn sẽ mãi mãi bị dưới sự phẫn nộ và phán xét của Thánh Chúa. Không cái gì mà chỉ Huyết của Chúa Giê-su Christ mới có thể “làm nới bạn ra” và “phóng thích” bạn từ sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Ôi, bạn tôi ơi, bạn phải có Huyết của Đấng Christ! Bạn cần phải có Huyết của Đấng Christ để nới bạn ra từ sự nguyền rủa của Luật Pháp, để nới bạn ra từ sự nô lệ của bạn cho Sa-tăn, và để nới bạn ra khỏi sự phẫn nộ giận dử của Đức Chúa Trời! Ôi, bạn cần phải – bạn cần phải – có Huyết quí báo của Chúa Giê-su Christ để chuộc lại bạn từ sự nguyền rủa, từ sự bó buộc, và từ sự phẫn nộ. Tôi lập lại, bạn phải có Huyết của Đấng Christ! Tôi nguyện rằng bạn sẽ tin cậy Chúa Giê-su ngày gần đây!


Nếu như bài giảng nầy đem nguồn phước đến bạn xin hãy gởi điện thư đến Tiến sĩ Hymers và nói cho ông biết. Cũng xin hãy cho ông biết bạn viết từ nước nào. Điện thư (email) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net (bấm vào đây). Bạn cũng có thể viết thư tay bằng bất cứ ngôn ngữ nào đến Tiến sĩ Hymers, nhưng bằng tiếng Anh nếu có thể.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Cầu Nguyện Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Giê-su, Huyết Ngài và Sự Công Chính ‘Jesus, Thy Blood and Righteousness’
(bởi Count Nicholas von Zinzendorf, 1700-1760; dịch lại bởi John Wesley, 1703-1791).


DÀN BÀI CỦA

HUYẾT KHÔNG HAY HƯ NÁT VÀ SỰ CHUỘC LẠI CỦA GIÊ-SU CHRIST

THE INCORRUPTIBLE AND REDEEMING BLOOD OF JESUS CHRIST

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lổi, không vít” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).

I.   Thứ nhất, Huyết của Đấng Christ thì không bị hư nát, Thi-Thiên
16:10; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:27, 31; 1 Phi-e-rơ 1:18-19;
2 Phi-e-rơ 3:10-11; Lu-ca 24:39, 37; Giăng 20:27, 17;
Ma-thi-ơ 28:9; Hê-bơ-rơ 9:11-12; Mác 16:19.

II.  Thứ hai, Huyết của Đấng Christ cần thiết cho sự cứu chuộc của
bạn, Ga-la-ti 3:13; 2 Ti-mô-thê 2:26; Thi-Thiên 7:11.