Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHẤP SỰ KINH THÁNH

BIBLICAL DEACONS
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
Mục sư cố vấn
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
Pastor Emeritus

Bài học dạy tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
chiều Chúa Nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021

Thánh Ca Hát Trước Bài Học: “Cần Thời Gian Để Trở Nên Thánh ‘Take Time to be Holy’” (bởi William D. Longstaff, 1822-1894; câu 1, 2 và 4).


Chiều nay tôi muốn các bạn nhận thấy những gì Đức Chúa Trời nói về chấp sự. Vui lòng mở ra sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 6:1-7.

“Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 6:1-7).

Bạn có thể ngồi xuống.

Mục sư lâu năm của tôi tại Hội Thánh First Chinese Baptist Church tại Los Angeles, Tiến sĩ Timothy Lin, đòi hỏi tất cả ứng cử viên chấp sự phải cam kết tôn trọng mười yêu cầu:

“Mười điều ‘PHẢI’ cho Ứng Cử Viên Chấp Sự Trong Hội Thánh”

(1) Phải có ước muốn được phục vụ Chúa như là một chấp sự và sẵn sàng tôn trọng người khác.

(2) Phải theo đuổi các yêu cầu đặt ra trong 1 Ti-mô-thê 3:1-10.

(3) Phải học Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày với tinh thần vui vẽ và thường xuyên.

(4) Phải có gia đình và vợ phải sẵn lòng giúp đỡ chồng mình như là một chấp sự với những gì tốt nhất mà bà có thể.

(5) Phải có khả năng dạy Trường Chúa Nhật.

(6) Phải quyết tâm phục vụ Chúa trong bất cứ lãnh vực nào, nhất là thăm viếng.

(7) Phải tham dự tất cả những buổi nhóm, chẳng hạn như thờ phượng, Trường Chúa Nhật, nhóm cầu nguyện, những buổi họp của nhân sự và công việc; và ủng hộ tất cả những chương trình và kế hoạch của Hội Thánh.

(8) Phải tham gia các cơ hội huấn luyện và huấn luyện những người khác qua Chương Trình Huấn Luyện của Hội Thánh hay những chương trình khác.

(9) Phải là người mẩu mực trước những Cơ-đốc Nhân trẻ tuổi hơn. Không bao giờ tranh luận với họ hay giận dữ với họ không ngoài mục đích là huấn luyện.

(10) Phải làm việc với những mục sư.
(Tiến sĩ Timothy Lin, Bí Quyết của Hội Thánh Tăng Trưởng ‘The Secret of Church Growth’, tr. 45, 46).


Tiến sĩ Lin nói đúng. Nếu chấp sự làm theo những gì Tiến sĩ Lin nói, họ sẽ không làm cho hội thánh bị chia rẽ. Nhưng nó thì không như vậy ngày nay.

Chấp sự, trong những hội thánh độc lập giống như chúng ta, có nhiều khả năng gây chia rẽ hội thánh. Chấp sự gây ra 92 phần trăm sự chia rẽ hội thánh trong những hội thánh của chúng ta. Chấp sự gây ra 93 phần trăm sự chia rẽ hội thánh trong những hội thánh Báp-tít Nam Phương. Những con số này được lấy ra từ Hội Thánh Chia Rẽ ‘Church Split’ bởi Tiến sĩ Roy L. Branson. Tiến sĩ W. A. Criswell nói về sách Hội Thánh Chia Rẽ ‘Church Split’ của Bransosn như sau,

Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách nào khác trong năm nay, đừng bỏ lỡ Hội Thánh Chia Rẽ ‘Church Split’. Nó là một cái mà mỗi một mục sư cần phải đọc.

– Tiến sĩ W. A. Criswell,
Mục sư lâu năm của
Hội Thánh First Baptist ở
Dallas, Texas.


Tiền sĩ Lee Roberson, hiệu trưởng của Tennessee Temple University, nói về sách của Tiến sĩ Branson như sau,

Mục sư và lãnh đạo sẽ thu được lợi nhuận từ việc đọc cuốn sách này.

Tiến sĩ Branson nói, “Đa số chấp sự nguy hiểm bởi vì họ đang cố gắng làm một công việc mà họ chưa đủ trình độ” (Branson, tr. 51).

Làm thế nào chúng ta có thể tránh sự chia rẽ trong tương lai? Tiến sĩ Branson nói chúng ta phải quay lại những nguyên tắc đầu tiên. Tiến sĩ Branson nói rằng

a. Chương trình của họ đã giảng, cầu nguyện, dạy và chứng đạo.

b. Họ đã được dắt dẫn bởi mục sư của họ.

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ” (Hê-bơ-rơ 13:7).

“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hê-bơ-rơ 13:17).

c. Chiến thắng người hư mất và dạy dỗ họ là niềm đam mê của họ.

d. Đơn giản hóa mọi thứ!

     Loại bỏ mọi thứ ngoại trừ giảng dạy, cầu nguyện, và truyền giáo.


1. Loại bỏ các cuộc họp kinh doanh hàng tháng.

2. Loại bỏ những cuộc họp của chấp sự.

3. Vân vân và vân vân (tr. 228, 229, 230 Branson).

4. Loại bỏ các cuộc họp kinh doanh và tất cả các hội đồng quản trị và hội đồng.


Tiến sĩ Branson đã nói, “Cuộc ‘họp kinh doanh’ duy nhất trong Kinh Thánh là khi những mục sư/tiên tri tập hợp mọi người và nói một cách sắc bén, ‘Đây là những gì chúng ta sẽ làm,’ và mọi người đáp lại, ‘Rất tốt, chúng tôi sẽ làm.’”

Tiến sĩ Branson nói, “Hầu hết các chấp sự đều nguy hiểm bởi vì họ cố gắng làm một công việc mà họ không đủ tiêu chuẩn” (tr. 51).

Các chấp sự không phải là hội đồng quản trị; họ không được trao bất kỳ quyền ra quyết định nào hết trong Kinh Thánh. Quyền cai trị trên hội thánh được trao một cách rõ ràng cho mục sư. Đức Chúa Trời phán,

“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Một trong những chấp sự hỏi, “Bạn nghĩ các chấp sự phải làm gì?”

Mục sư đó đã mở ra Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 6:1-6. Rồi mục sư nói, “Đây là công việc duy nhất được giao cụ thể trong Kinh Thánh.” Chấp sự nói, “Kinh Thánh trao cho các chấp sự nhiều quyền hơn thế!”

Rồi một chấp sự khác nói, “Tôi biết Kinh Thánh cung cấp cho chấp sự làm nhiều hơn thế.”

Mục sư nói, “Đó là lần cuối cùng chúng tôi nghe nói về chủ đề này. Tại sao? Bởi vì không có gì trong Kinh Thánh được tìm thấy.”

Vì các chấp sự không được phong chức và không được bảo mục sư những gì phải làm hoặc không nên làm, với tư cách là nguời sáng lập và là mục sư cố vấn, tôi sẽ bổ nhiệm ba người nam làm chấp sự cho một năm. Tôi bổ nhiệm Ông Mencia, Ông Ngann và John Wesley Hymers làm chấp sự cho một năm, và Tiến sĩ Cagan cho hai năm.

Chúng ta sẽ có một buổi họp hành chánh mỗi tháng Giêng, trong đó tôi sẽ chỉ định hoặc tái bổ nhiệm chấp sự cho năm khác, nếu tôi thấy phù hợp để làm như vậy.

Bây giờ tôi sẽ đọc phân đoạn mở đầu lần nữa. Xin cùng tôi mở trong Kinh Thánh đến Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 6:1-7.

“Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 6:1-7).

Vui lòng đứng lên và hát bài thánh ca của chúng ta hôm nay,

Lo biệt giờ nên thánh ra, Hằng nói chuyện cùng Cha;
   Sống với Ngài luôn mỗi giây, Linh lương nuôi ta đây.
Tương giao thân tình muôn mối, Giúp kẻ goá, già, côi,
   Luôn trong mọi sự chớ quên kiếm phước ơn từ trên.

Lo biệt giờ nên thánh ra, Ngăn sông đời tràn qua;
   Kiếm hết dịp tiện ở riêng, Thông công Cha thiêng liêng.
Chăm xem Jê-sus ta hoá, Giống Cứu Chúa diệu vinh;
   Trong ta, bạn bè thấy ngay, Giống Jê-sus lạ thay.

Lo biệt giờ nên thánh ra, Yên tỉnh linh hồn ta,
   Bao tâm sự, bao lý do, Giao ngay Jê-sus lo;
Đức Thánh Linh dìu ta tới Suối bác ái nào vơi,
   Đầy ơn Ngài dầm thấm ta, Xứng lo việc nhà Cha.
(“Giờ Thánh ‘Take Time to be Holy’” bởi William D. Longstaff, 1822-1894; câu 1, 2 và 4).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.