Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
NÔ-Ê TÌM THẤY ÂN ĐIỂN!

(BÀI GIẢNG #19 DỰA TRÊN SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
NOAH FOUND GRACE!
(SERMON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Chiều Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 24, 2017

“Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta” (Sáng-Thế-Ký 7:1).


Nô-ê không phải được cứu bởi vì ông tốt. Ông được cứu bởi vì Đức Chúa Trời phán, “Vì đời nầy ta thấy ngươi là công bình..” (Sáng-Thế-Ký 7:1). Đức Chúa Trời xét ông là người công bình. Tại sao? Câu trả lời thật đơn giản. Nó đã được đưa ra trong Sáng-Thế-Ký, chương sáu, câu tám. Xin hãy lật ra chương đó trong Kinh Thánh của bạn.

“Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (Sáng-Thế-Ký 6:8).

Nô-ê tìm thấy ân điển trong sự nhìn của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời phán, “..về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta” (Sáng-Thế-Ký 7:1).

Điều nầy quy cho sự công bình. Hê-bơ-rơ 11:7 cho chúng ta biết rõ ràng rằng Nô-ê được cứu bởi đức tin:

“Bởi đức tin, Nô-ê…đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình” (Hê-bơ-rơ 11:7)

Tôi phải lập lại, Nô-ê không phải được cứu bởi vì là người tốt, mặc dù ông người tốt trong nhiều kía cạnh. Nhưng ông không phải là người hoàn hảo, như Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng khi ông uống rượu sau cơn Đại Hồng Thủy (tham khảo Sáng-Thế-Ký 9:20-21). Chúng ta có thể tha thứ cho Nô-ê. Ông đã trải qua sự thử thách kinh hãi, và có lẽ ông đã thử để dìm đắm những sự run sợ và ác mộng liên quan đến Cơn Lụt trong bã rượu. Hay có lẽ đó chỉ là một sự sơ suất, và ông không biết sự ảnh hưởng của rượu trên ông như thế nào bởi chưng không có sự lên men trước khi vòm nước xung quanh trái đất xuống trong Nạn Lụt.

Dù trong trường hợp nào, Kinh Thánh không mô tả ông là người hoàn hảo. Nhưng ông là người tốt, như người Thanh Giáo đã nói, “là đúng dù mắc tội.” Ông không phải hoàn hảo, nhưng ông đượng xưng là đúng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời qua đức tin trước Đấng Christ bằng xương bằng thịt. Nô-ê có đức tin trong Đấng Christ, mà đã được đưa ra cho ông bởi ân điển của Đức Chúa Trời (so với Sáng-Thế-Ký 6:8). Khi Nô-ê thi hành đức tin trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã quy cho, hoặc đã đếm sự công bình của Đấng Christ vào biên bản của Ngài. Trong Tân Ước, Kinh Thánh có chép điều gì khá tuyệt vời về chủ đề nầy. Hãy nghe Rô-ma, chương bốn, câu năm và sáu.

“Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua Đa-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm” (Rô-ma 4:5-6).

Khi Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê, “Về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta” (Sáng-Thế-Ký 7:1). Ngài muốn nói là Ngài không thấy tội lỗi của Nô-ê, bởi vì sự công bình của Đấng Christ đã được chép vào biên bản của Ngài bởi đức tin. Đó chính là khẩu lệnh của sự Cái Cách – “Sola Fide” – sự cứu rỗi bởi đức tin trong chính mình Đấng Christ! Nô-ê không phải được cứu bằng cách làm người tốt. Ông được cứu chuộc bởi đức tin trong Đấng Christ trước khi cụ thể bằng xương bằng thịt!

Bây giờ hãy suy xét chính con tàu. Con tàu không phải là thuyền. Nó không phải đóng để chạy trên biển. Nó đơn giản là một hộp đen dài với đầu và đuôi vuốt thon. Nó toàn bộ được bao phủ đen hắc ín. Tiến sĩ McGee đưa những lời bình luân về con tàu như sau:

     Ấn tượng mà nhiều người có về con tàu là ấn tượng mà họ được biết bởi những tranh ảnh trong Trường Chúa Nhật đã làm nó ra như chiếc thuyền-nhà. Đối với tôi, nó là, loại nhại chơi quá buồn cười. Nó là tranh biếm hoạ của Con Tàu thay vì ảnh thực sự của nó.
     Để bắt đầu, những chỉ dẫn cho việc đóng Con Tàu tiết lộ cho thấy nó cá to. “Bề dài tàu ba trăm thước.” Nếu một thước là mười tám in, điều cho bạn vài khái niệm bề dài của chiếc tàu là bao nhiêu.
     Câu hỏi nảy sinh ra làm làm sao họ có thể làm nó lớn lao trong thời đó. Bạn ơi, chúng ta không phải đối diện với người thượng cổ. Chúng ta đang đối diện với một người rất thông minh. Bạn thấy, sự thông minh mà chủng tộc có ngày nay đến thẳng qua Nô-ê, và ông tình cờ là một người rất thông minh.
     Nô-ê không phải đóng chiếc thuyền chạy trên biển để chịu đựng gợn sóng cao năm mươi feet. Ông chỉ đóng một chổ cho sự sống, sự sống của thú và của con người, để ở qua một thời gian dài – không phải để đi qua cơn bảo, mà chỉ đợi qua cơn lụt. Vì lý do đó, chiếc tàu có thể thiếu số lượng lớn mà bạn tìm thấy trên chiếc thuyền chạy trên biển, và điều đó làm cho nó có nhiều chổ hơn (J. Vernon McGee, Xuyên Qua Kinh Thánh ‘Thru the Bible’, Thomas Nelson, 1983, quyển I, tr. 39).

Whitcomb và Morris chỉ ra rằng một thước của người Ba-bylôn là 19.8 in và một thước của người Ê-díp-tô là 20.65 in. Whitcomb và Morris nói cho chúng ta biết rằng một thước của người Hê-bơ-rơ là 20.4 in (John C. Whitcomb và Henry M. Morris, Nước Lụt Sáng Thế ‘The Genesis Flood’, Nhà Xuất Bản Presbyterian và Reformed, 1993, tr. 10). Điều đó làm cho bề dài của chiếc tàu là năm trăm lẻ một thước. Thuyền Queen Mary, bỏ neo gần Los Angeles, ở dưới Long Beach, là 1018 ft dài, khoảng gấp hai chiều dài của chiếc tàu. Nhưng đa số chổ trên Queen Mary bị chiếm bởi đầu máy và những máy móc khác. Trên chiếc tàu không có máy móc gì hết. Nó chỉ trống rỗng từ đầu đến cuối, có nghĩa là chổ thực sự cho con người và thú trên tàu có thể so sánh được, hoặc có thế to lớn hơn Queen Mary – tức là một tàu thuỷ rất lớn.

Tiến sĩ Whitcomb và Tiến sĩ Morris quả đúng trong sự nói về kích thước khổng lồ của chiếc tàu chỉ đến Nạn Lụt khắp nơi:

Không chỉ chiếc tàu với tỷ lệ khổng lồ như vậy là thừa cho cơn lụt địa phương, mà còn là không nhu cầu cần thiết để cho chiếc tàu chút nào! Toàn bộ thủ tục dựng lên chiếc tàu thuỷ như thế, bao gồm hơn một thế kỷ hoạch định và vất vả, chỉ là để trốn cơn lụt địa phương, hầu như không bị mô tả gì hơn là hoàn toàn dại dột và không cần thiết. Có phải hợp lý hơn giá như Đức Chúa Trời cảnh báo Nô-ê về sự tiêu diệt hầu đến, đặng ông có thể di chuyển đến nơi mà không bị ảnh hưởng bởi Nạn Lụt, ngay như Lót được đem ra khỏi Sô-đôm trước khi lửa giáng xuống từ trời. Không phải chỉ vậy, mà còn số lớn các loại thú, và tất nhiên những loại chim, cũng dễ dàng dời ra mà không cần chứa và chăm sóc cho cả năm trong Tàu! Toàn bộ câu chuyện gần như buồn cười nếu Nạn Lụt được hạn chế ở phần nào gần phía Đông (John C. Whitcomb và Henry M. Morris, Cơn Lụt Sáng Thế ‘The Genesis Flood’, Presbyterian và Reformed, 1993, tr. 11).

Có vài điều về Con Tàu nên là sự lý thú lớn với chúng ta hôm nay. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ về ba điểm của chúng tối nay.

I. Thứ nhất, chiếc tàu nói cho chúng ta biết là bạn phải ở trong Đấng Christ mới được cứu.

Phân đoạn mở đầu cho chúng ta biết rằng

“Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu” (Sáng-Thế-Ký 7:1).

Bây giờ hãy nghe Sáng-Thế-Ký chương bảy, câu mười sáu:

“Một đực một cái, một trống một mái, đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn; đoạn Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại” (Sáng-Thế-Ký 7:16).

Và câu bảy chép:

“Vì cớ nước lụt, nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình” (Sáng-Thế-Ký 7:7).

Nô-ê và gia đình ông làm điều mà Đức Chúa Trời phán dặn họ phải làm (Sáng-Thế-Ký 7:1). Họ đi vào trong tàu. Và bạn cũng phải vào trong Đấng Christ. Kinh Thánh chép,

“Ai tin [vào] Ngài [Chúa Jê-sus] thì chẳng bị đoán xét đâu” (Giăng 3:18).

Chữ được dịch “vào” là “eis.” Theo như Tiến sĩ Zodhiates, nó có nghĩa là “ý tưởng chính của sự di động vào trong một nơi hoặc một vật.” Bạn phải đến trong Chúa Jê-sus bằng đức tin – ở trên Thiên Đàng, ngay bên hửu của Đức Chúa Trời. Cũng như Nô-ê đã đi vào trong chiếc tàu, bạn phải đến vào trong Đấng Christ. “Ai tin [vào trong] Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu…” (Giăng 3:18). Có nhiều lần Kinh Thánh nói đến những ai mà đã “ở trong Đấng Christ.” Ở đây có hai câu quen thuộc nhất:

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jê-sus Christ…” (Rô-ma 8:1).

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới…” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Phao-lô nói về những ai “thuộc về Đấng Christ” (Rô-ma 16:7).

Bạn có ở trong Đấng Christ chưa? Bạn phải đi vào trong Ngài bằng đức tin, cũng như Nô-ê đã đi vào trong con tàu. Chúa Jê-sus phán,

“Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” (Giăng 10:9).

Tôi không biết chính xác làm sao để giải thích nó, nhưng một trong những điều khó nhất trong mục vụ là làm sao cho người ta nắm được khái niệm xem như đơn giản nầy: Hãy đến với Đấng Christ. Đến ở trong Đấng Christ!

Hãy để tôi nói như vầy. Giả sử bạn đã có sống trong thời Nô-ê và đã có nghe ông giảng về Nạn Lụt lớn đó sẽ đến. Và bạn nghe ông nói rằng bạn phải đi vào trong chiếc tàu mới được cứu. “Vâng,” bạn nói, “quả thật. Sự đoán xét sẽ đến. Vâng, đúng như vậy, duy chỉ chiếc tàu mới có thể cứu tôi. Tôi tin như vậy.” Bạn có được cứu khỏi Cơn Lụt không? Dỉ nhiên là không! Bạn thực sự phải đứng lên và bước vào trong con tàu để được cứu – không chỉ tin rằng nó có thể cứu bạn – nhưng đi vào trong nó! Và đó là điều mà tôi yêu cầu bạn hãy làm! Đừng chỉ ngồi đó và tin rằng Đấng Christ có thể cứu bạn! Hãy đến ở trong Đấng Christ bởi đức tin! Chúa Jê-sus phán:

“…kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).

Vâng, con tàu nói rằng bạn phải đến ở trong Đấng Christ.

II. Thừ hai, con tàu nói rằng bạn phải đến ở trong hội thánh, là thân của Đấng Christ.

Tôi nhận thức rằng sẽ có nhiều người không đồng ý với tôi. Đa số ngày hôm nay hạ giá hoặc hạ thấp giá trị hội thánh địa phương. Nhưng họ đã sai. Con tàu không chỉ là kiểu mẫu của Đấng Christ. Nó cũng là kiểu mẫu, hay là hình ảnh của hội thánh Tân Ước địa phương.

Bây giờ, làm cách nào bạn đến trong hội thánh? Trong I Cô-rinh-tô, chương mười hai, câu hai mươi bảy, có chép,

“Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh…” (I Cô-rinh-tô 12: 27-28).

Chúng ta sẽ ngưng tại đó. Tôi chỉ muốn để chứng minh thực tế rằng từ “thân của Đấng Christ” ám chỉ đến hội thánh, là thân địa phương của những người tin vào Chúa Jê-sus. Bây giờ hãy nghe câu mười ba:

“…đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân…” (I Cô-rinh-tô 12:13).

Bạn đã được báp-têm vào trong hội thánh địa phương bởi Thánh Linh. Đó là cách mà bạn trở nên thuộc viên sống và thật của hội thánh.

Bây giờ, nó không phải là chuyện của bạn để lo về nó xảy ra như thế nào. Là chuyện của bạn làm sao để đến với Chúa Jê-sus. Khi bạn đến với Chúa Jê-sus, Đức Thánh Linh tự động báp-têm bạn vào trong hội thánh!

Xin lật qua Sáng-Thế-Ký, chương bảy, câu mười sáu. Khi Nô-ê đi vào trong tàu, Kinh Thánh chép, “…đoạn, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại” (Sáng-Thế-Ký 7:16). Điều đó nói về Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng bạn lại trong hội thánh bằng cách báp-têm bạn vào trong thân theo tin thần! Vâng, con tàu nói về sự hợp nhất với Đấng Christ và hợp nhất với hội thánh địa phương. Nếu như bạn không bị “đóng lại” ở trong cùng Đấng Christ và cùng hội thánh địa phương bởi Chúa, bạn sẽ bị diệt vong trong ngày phán xét. Nếu bạn được “đóng lại” ở trong, bạn được bảo đảm. Điều nầy nói đến sự bảo đảm đời đời cho những ai đã được biến đổi. Những ai nghe theo Đấng Christ sẽ không bao giờ bị hư mất!

III. Thứ ba, con tàu nói rằng bạn phải đi vào tại cổng hẹp.

Nô-ê đi vào tàu bằng cách nào? Lật qua Sáng-Thế-Ký, chương sáu, câu mười sáu:

“…và chừa một cửa bên hông…” (Sáng-Thế-ký 6:16).

Chúa Jê-sus phán, “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi…” (Giăng 10:9). Nô-ê đi qua cửa thẳng vào trong tàu. Bạn phải đi qua Đấng Christ vào đến sự cứu rỗi. Chúa Jê-sus phán, “Hãy vào cửa [hẹp]” (Ma-thi-ơ 7:13).

Lần nữa, Đấng Christ phán:

“Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được” (Lu-ca 13:24).

Điều đó chính xác xảy ra như vậy trong thời Nô-ê. Hãy nghe Sáng-Thế-Ký, chương bảy, câu bốn. Đức Chúa Trời phán:

“Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất…” (Sáng-Thế-Ký 7:4).

Cũng hãy để ý câu mười:

“Sau bảy ngày, nước lụt xảy có trên mặt đất” (Sáng-Thế-Ký 7:10).

Nô-ê đi vào trong tàu. Đức Chúa Trời giữ ông ở trong. Cửa đã đóng lại. Bảy ngày trôi qua và không có gì xảy ra hết. Rồi sự đoán xét bắt đầu. Không một ai khác được vào tàu! Nó đã quá trể!

Tôi hầu như có thể nghe được những người đó la hét, “Cho chúng tôi vào! Cho chúng tôi vào!” Nhưng nó đã quá trể rồi!

“Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được” (Lu-ca 13:24).

Hãy đến với Đức Chúa Jê-sus Christ ngay bây giờ – trước khi đời đời quá trể!


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Noah Song: Sáng-Thế-Ký 6:5-8.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Noah Song:
“Nếu Bạn Trì Hoản Quá Lâu ‘If You Linger Too Long’” (bởi Tiến sĩ John R. Rice, 1895-1980).


DÀN BÀI CỦA

NÔ-Ê TÌM THẤY ÂN ĐIỂN!

BÀI GIẢNG #19 DỰA TRÊN SÁCH SÁNG-THẾ-KÝ)
NOAH FOUND GRACE!

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta” (Sáng-Thế-ký 7:1).

(Sáng-Thế-Ký 6:8; Hê-bơ-rơ 11:7;
Sáng-Thế-Ký 9:20-21; Rô-ma 4:5-6)

I.   Thứ nhất, con tàu nói rằng bạn phải ở trong ĐấngChrist để được cứu,
Sáng-Thế-Ký 7:16,7; Giăng 3:18; Rô-ma 8:1; II Cô-rinh-tô 5:17;
Giăng 10:9; Giăng 6:37.

II.  Thứ hai, con tàu nói rằng bạn phải vào trong hội thánh,
là thân của Đấng Christ, I Cô-rinh-tô 12:27-28, 13;
Sáng-Thế-Ký 7:16.

III. Thứ ba, con tàu nói rằng bạn phải đi vào trong tại cửa hẹp,
Sáng-Thế-Ký 6:16; Giăng 10:9; Ma-thi-ơ 7:13;
Lu-ca 13:24; Sáng-Thế-Ký 7:4; Sáng-Thế-Ký 7:10.