Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
VÀ CỬA ĐÃ ĐÓNG LẠI

AND THE DOOR WAS SHUT
(Vietnamese)

Bài giảng do tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
và được Ông John Samuel Cagan giảng
tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
sáng Chúa Nhật, ngày 28 tháng Năm, 2017.

A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

“Và cửa đã đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).


Có quá nhiều người trong chúng ta không lo sợ về tương lai. Các bạn không lo sợ, vì mình không tỉnh thức. Các bạn đang ngủ mê trong khi đời sống mình trôi qua. Các bạn ngủ gục trong giờ giảng luận. Các bạn lơ là suốt trong thời gian được tư vấn. Các bạn mê ngủ suốt cuộc đời mình. Các bạn sẽ tiếp tục ngủ mê cho đến chừng thức dậy trong bàn tay giận dữ của Đức Chúa Trời. Các bạn phải tỉnh thức, phải nhận diện thực tế tình trạng thuộc linh của mình. Các bạn cần phải lo sợ. Các bạn cần phải diển đạt tình trạng xác thực về tâm linh của mình. Các bạn cần phải lo sợ. Các bạn cần trải nghiệm sự kính sợ Đức Chúa Trời. Bạn cần nên lo sợ đến nỗi phải mất ngủ. Kinh Thánh chép,

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự trí thức” (Châm Ngôn 1:7).

Đấng Christ hồi lai cho người sống và kẻ chết đã được công bố suốt trong lịch sử Cơ Đốc Giáo. Nó từng được gọi là sự huyền bí, nhưng hiện nay đang dần lộ ra, và các bạn lại không lo sợ.

1. Lẽ mầu nhiệm (“musterion”), nói về sự thật được kín dấu trước đây, mà được bày tỏ ra trong thời Tân Ước. Có 11 sự mầu nhiệm được bày tỏ ra trong thời Tân Ước. Sự cất lên trời là một trong số đó.

2. Dù chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa” (I Cô-rinh-tô 15:51).

3. Sự biến hóa nầy sẽ diễn ra trong nháy mắt (I Cô-rinh-tô 15:52).

4. Kẻ chết sẽ được sống lại không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa (I Cô-rinh-tô 15:52).

“Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy” (I Giăng 3:2).

The Bible Kinh Thánh chép:

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lê với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

1. Đấng Christ sẽ ở trên Trời giáng xuống (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16)

2. Ngài sẽ không xuống thẳng dưới đất, “tại nơi không trung mà gặp Chúa” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17).

3. Sẽ có tiếng “kêu lớn” và kèn sẽ thổi khi Đấng Christ đến trên không trung. (4:16)

4. Cơ Đốc Nhân đã chết sẽ được sống lại và cất lên trời – để cùng gặp nhau (4:17a).

5. Kế đến những người tin Chúa thật còn đang sống sẽ được cất lên mà gặp Chúa Jê-sus trên không trung (4:17b).


Kinh Thánh có kể về ngụ ngôn về các cô nữ đồng trinh dại và khôn ngoan. Câu chuyện ngụ ngôn này có ý nghĩa và mục đích của nó. Ngụ ngôn đó nói về sự cất lên trời. Kinh Thánh chép,

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

Hãy xem lại ba điểm sau đây trong buổi sáng hôm naỵ

1. Nếu bạn chưa tin Chúa, bạn sẽ bị từ chối -- bị bỏ lại trong sự cất lên trời.

2. Dấu chỉ khắp nơi cho thấy sự cất lên sẽ xảy đến bất cứ lúc nào.

3. Bạn sẽ mong mình chết đi khi không được cất lên.

I. Trước hết, nếu chưa tin Chúa, bạn sẽ bị từ chối - bị bỏ lại trong sự cất lên trời.

Kinh Thánh chép:

“Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến (Đấng Christ đến); kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới (Thiên Đàng), và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

Điều xảy ra trong thời Nô-ê là một minh họa rõ rang:

“Đều đến vào tàu (trong tàu), y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn; đoạn, Đức Giê-Hô-Va đóng cửa tàu lại” (Sáng Thế Ký 7:16).

Và Đức Chúa Trời phán:

“Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm” (Sáng Thế Ký 7:4).

Đức Chúa Trời đóng cửa tàu bảy ngày trước khi nạn đại hồng thủy bắt đầu. Đây cũng là kiểu của Đức Chúa Trời đóng cửa lại trong kỳ cất lên, trước khi Bát Thạnh Nộ đổ xuống.

Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

Nếu bạn chưa tin Chúa, bạn sẽ bị chặn lại – bỏ lại trong kỳ cất lên. Đó là lý do tại sao bạn cần phải giải quyết vấn đề với linh hồn mình ngay. Bạn cần đáp lại lời giảng dạy ngay. Bạn cần tin cậy Chúa Jê-sus hôm nay. Chúa Jê-sus phán:

“Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta” (Ma-thi-ơ 7:23).

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng” (II Cô-rinh-tô 13:5).

Nếu bạn chưa tin Chúa, nếu chưa thật sự đặt niềm tin nơi Chúa Jê-sus, mà lại đặt lòng tin vào cảm tình hoặc tín lý khác, bạn chưa sẵn sàng cho thời kỳ cất lên. Bạn sẽ bị bỏ lại!

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

II. Thứ nhì, bạn nên nhận biết rằng mọi dấu hiệu đang thể hiện khắp nơi. Bạn có thể bị chặn lại sáng hôm nay.

1. Sự tái thiết quốc gia Do Thái vào năm 1948, với sự kiện người Do Thái hồi hương (Lu-ca 21:24; Ma-thi-ơ 24:32-34; Ê-xê-chiên 37:21; 38:8).

2. Sự bách hại Cơ Đốc Nhân và Do Thái trên toàn thế giới ngày càng nhiều hơn (Ma-thi-ơ 24:9-10; Giê-rê-mi 30:7; Đa-ni-ên 12:1).

3. Sự tăng trưởng lan tràn của nạn đói kém, hệ sinh thái mất quân bình, dịch bệnh như AIDS, và nạn động đất (Ma-thi-ơ 24:7).

4. Sự bội đạo Cơ Đốc Giáo gia tăng (II Thê-sa-lô-ni-ca 2:3; Ma-thi-ơ 24:11-12).

5. Sự quay trở lại của nhân loại đến tình trạng như thời Nô-ên, trước nạn Đại Hồng Thủy (Ma-thi-ơ 24:37-40).


Kinh Thánh so sánh thời Nô-ê với thời điểm Đấng Christ hồi lai.

1. Trong thời Nô-ê, người ta không để ý đến sự cứu rỗi. Họ không tỉnh thức. Họ cũng giống như bạn – không lo sợ và không cảm giác tội lỗi.

2. Dấu hiệu của thời Nô-ên hiện đang đến. Và bạn sẽ bị bỏ rơi lại!

Nàng nghe tiếng động và quay lại ngó – chàng đã đi rồi.
Tôi ước gì chúng ta đã sẵn sàng.
Hai người rảo bộ lên đồi,
Một người bỗng biến mất, người kia đứng lại một mình,
Tôi ước gì chúng ta đã sẵn sàng…
Không còn thì giờ để đổi ý được nữa rồi.
Con Đức Chúa Trời đã đến, và bạn đã bị bỏ lại đằng sau.
      (Bài “Tôi Ước Gì Chúng Ta Đã Sẵn Sàng ‘I Wish We’d All Been Ready’
      do Larry Norman sáng tác, 1947-2008)

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

Nhưng bạn không cần phải chờ cho đến ngày cất lên mới bị bỏ lại. Bạn có thể bị Đức Chúa Trời bỏ lại mãi mãi ngay buổi sáng hôm nay. Đức Chúa Trời có thể bỏ cuộc đối với bạn. Đức Chúa Trời có thể đóng cánh cửa cứu rỗi lại với bạn. Bạn có thể đã phạm tội trọng, không thể tha thứ mà không biết. Bạn có thể bị mất đi cơ hội được cứu rỗi. Khi Đức Chúa Trời đóng cửa lại với bạn thì không còn hy vọng gì nữa đâu. Cửa sẽ bị đóng lại, và bạn có thể bị lạc mất đời đời.

III. Thứ ba, bạn sẽ ước ao mình được chết đi khi bị bỏ lại trong ngày cất lên – và cửa bị đóng lại.

Bạn có thể cho rằng điều này chỉ là một câu chuyện. Bạn có thể để trí mình lang bạt đến một điều khác. Nhưng nếu khi bỏ lỡ cơ hội cất lên, bạn chắc sẽ ước ao mình được chết đi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ:

“Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết, mà không tìm được; họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa” (Khải Huyền 9:6).

Bạn chắc hẳn sẽ luôn suy nghĩ đến việc tự tử liền sau khi bị bỏ lỡ cơ hội được cất lên. Bạn sẽ ước ao phải chi mình chết đi. Tại sao vậy?1. Bạn sẽ bị tra tấn bởi ma quỷ thoát ra từ dưới vực sâu, như có chép trong Khải Huyền 9:1-2. Hãy lắng nghe sự mô tả về ma quỷ của Tiến sĩ John R. Rice:

“Chúng ta không nghi ngờ rằng chính loài châu chấu này là ma quỷ…đến để tra tấn ‘người không có ấn chứng Đức Chúa Trời trên trán họ.’ Bị loài ‘châu chấu’ đến tra tấn, những ma quỷ nầy đến từ Địa Ngục, ‘trong những ngày này’ khiến cho người ta muốn tìm đến sự chết…’

…sự tra tấn đề cập ở đây là sự tra tấn thuộc linh, tâm trí rối rắm, đau đớn. Hình ảnh con châu chấu nêu ở đây thật hay, như một cơn ác mộng, tổng hợp hết mọi sự hãi hùng, rắc rối và đau lòng của con người…Chúng tra tấn linh hồn (tâm trí) …Bạn có thể tưởng tượng được sự hủy hoại của linh hồn khi con người bị nộp dưới tay của quỷ dữ được không?” (John R. Rice, Hãy Xem, Ngài Sẽ Đến! Giải Nghĩa Kinh Thánh Sách Khải Huyền ‘Behold, He Cometh! A Commentary on Revelation’, Sword of the Lord, năm 1977, tr. 169-171).

Bạn sẽ bị quỷ dữ tra tấn tâm linh ngày và đêm. Sẽ không có ai đến giúp bạn, không có thuốc Prosac hoặc thuốc khác giúp bạn êm dịu lại. Chúng ta sẽ ở trong thời Khổ Nạn và những điều tiện nghi đó sẽ không có sẵn cho bạn đâu, vì hàng triệu người khác cũng bị quỷ dữ làm cho điên dại. Bạn sẽ bị điên lên. Bạn sẽ ước ao mình được chết đi cho xong. Bạn sẽ luôn nghĩ đến tự tử. Không có ai giúp bạn được cả! Bạn đã trì hoãn quá lâu. Bạn sẽ bị bỏ lại.

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

2. Bạn sẽ bị xử tử nếu muốn trở thành Cơ Đốc Nhân trong những ngày này. Kinh Thánh nói về “những linh hồn đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jê-sus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay” (Khải Huyền 20:4).


Bạn sẽ nhận ra rằng mình đang ở trong Thời Khổ Nạn. Họ sẽ muốn cài đặt trong cơ thể bạn tấm vi mạch điện tử, hoặc cái gì đó tương tự, vào trong da tay hoặc trán. Bạn nên nhớ rằng điều này sẽ điều nguyền rủa khi mình trở thành kẻ thờ lạy Chống Nghịch Đấng Christ (Antichrist). Bạn sẽ bảo rằng: “Không được, tôi sẽ không cho đặt cái đó vào trong người mình đâu.” Thế nhưng, bạn sẽ không có khả năng mua bất cứ vật gì nếu không có nó. Tay bạn sẽ bị “soi chiếu” trước khi mua sắm đồ. Bạn sẽ bị đói khát. Bạn sẽ không mua được thức ăn tại tiệm tạp hóa! Ai đó sẽ trình báo bạn. Chúng sẽ cắt đầu bạn xuống chỉ vì là Cơ Đốc Nhân. Bạn sẽ bị mất tất cả, vì đã bị bỏ lại!

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

3. Bạn sẽ phải đi qua chén thạnh nộ. Ai đó sẽ nói, “Xem nào, tôi chỉ sẽ để cho họ cài đặt tấm vi mạch điện tử đó vào da mình. Tôi sẽ không sao. Chúng sẽ không chặt đầu tôi xuống.” Thế nhưng, nếu bạn tránh được việc chặt đầu, thì cũng phải trải qua chén thạnh nộ!

(1) Một sự đau nhức khủng khiếp sẽ xuất hiện trên thân thể bạn sẽ khiến mình phải trải qua nỗi đau đớn gặm nhấm suốt ngày và đêm (Khải Huyền 16:2).

(2) Mọi nguồn nước đều bị ô nhiễm trên biển cả và các dòng suối sạch cũng vậy. Mọi nguồn nước sẽ bị ô nhiễm. Bạn sẽ không có nước sạch để uống. (Khải Huyền 16:3-4).

(3) Bạn sẽ bị thiêu cháy vì nóng. Một mẫu thiên thạch sẽ rơi xuống và làm cháy sém cơ thể bạn. Thân thể sẽ bị thiêu đốt tàn tệ. Không có thuốc men lúc đó. Bạn sẽ đi ra ngoài trong thân thể đầy mủ máu từ những vết cháy sém (Khải Huyền 16:8-9).

(4) Điện đóm sẽ không còn nữa. Bạn sẽ ở hoàn toàn trong bóng tối vào ban đêm, cắn lưỡi vì đau đớn (Khải Huyền 16:10-11).

(5) Quân đội của thế gian sẽ di chuyển. Nó sẽ gây ra sự khó chịu và bối rối – như chiến tranh lúc nào cũng vậy. Nhiều người trong bạn – đàn ông và đàn bà – sẽ bị cưỡng bắt vào quân đội nghịch ý mình. (Khải Huyền 16:12-16).

(6) Sẽ có động đất lớn, lớn hơn bất kỳ trận động đất nào được ghi lại trước đây. Rồi đến các thiên thạch sẽ rơi vào quả đất như mưa đá. Bạn sẽ trốn chạy ở đâu? Các tòa nhà lớn sẽ bị chôn vùi trong các trận động đất. Bạn sẽ trốn chạy ở đâu? (Khải Huyền 16:17-21).

Hãy nhớ rằng tất cả những điều trên xảy ra vì bạn đã chối bỏ sự cải đạo mình. Bạn đã biết Chúa Jê-sus Christ đã chịu chết trên Thập Tự Giá vì tội lỗi của bạn. Bạn biết Ngài đã sống lại từ kẻ chết và hiện đang ở trên Thiên Đàng, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bạn biết rằng mình cần Con Đức Chúa Trời tha thứ và tẩy sạch tội lỗi bằng Dòng Huyết Ngài. Bạn đã biết hết các điều đó – nhưng lại lãng phí, ngớ ngẩn. Bạn vui chơi và cười giỡn, và viện cớ. Bạn đã bị bỏ lại rồi!

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10)

Mục sư Hymers, xin vui lòng tiến lên đây và kết thúc buổi thờ phượng.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Kinh Thánh Đọc Trước Bài Giảng bởi Ông Noah Song: Ma-thi-ơ 25:1-10.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Tôi Ước Gì Chúng Ta Đã Sẵn Sàng
‘I Wish We’d All Been Ready’” (bởi Larry Norman, 1947-2008).


DÀN BÀI CỦA

VÀ CỬA ĐÓNG LẠI

AND THE DOOR WAS SHUT

Bài giảng do Mục sư R. L. Hymers, Jr. soạn
và Ông John Samuel Cagan giảng

“Và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:10).

I.   Trước hết, bạn sẽ bị từ chối trong thời cất lên, Ma-thi-ơ 25:10-13;
Ma-thi-ơ 7:21-23; II Cô-rinh-tô 13:5.

II.  Thứ nhì, bạn nên nhận biết các dấu hiệu đã bày tỏ ra khắp mọi nơi cho lúc cất lên, Ma-thi-ơ 24:37-41.

III. Thứ ba, bạn sẽ ước gì mình được chết đi khi bị bỏ lại trong kỳ cất lên,
Khải Huyền 9:6; 9:1-12; 20:4; 16:1-21.