Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
7 ĐIỂM CHO NGƯỜI MỚI ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017

“Giục [làm mạnh mẽ] các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời”
    (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 14:22).


Theo Chú Giải của Ứng Dụng Tân Ước ‘The Applied New Testament Commentary nói điều nầy về câu đó như thế nầy,

Không phải đủ để giảng dạy Phúc Âm trong một chổ chỉ một lần. Nó còn cần phải dạy dổ cho những người mới tin và cũng cố họ trong đức tin. Và đây là những gì mà Phao-lô và Ba-na-ba đã làm. Họ cảnh cáo những môn đồ mới mẽ rằng vào vương quốc của Đức Chúa Trời họ phải trãi qua nhiều nổi khó khan [những áp lực, những đau khổ].

Sứ đồ Phao-lô nói, “Nếu chúng ta chịu thử thách nổi [chịu đựng được], thì sẽ cùng Ngài đồng trị” (2 Ti-mô-thê 2:12). Điều nầy thật sự có nghĩa là Cơ Đốc Nhân phải chịu đựng nhiều áp lực của một đời sống Cơ Đốc để rồi được đồng trị với Đấng Christ trong ngày hầu đến. “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jê-sus Christ” (2 Ti-mô-thê 2:3).

I. Thứ nhất, bạn phải chịu nhiều nổi khó khăn.

Đó là điều đầu tiên bạn cần phải biết. Bạn không chỉ được cứu để bước vào Thiên Đàng. Sau khi bạn được cứu, “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jê-sus Christ…lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị” (2 Ti-mô-thê 2:3, 12). Tôi không được dạy dổ điều nầy trước khi tôi đến hội thánh người Hoa. Tôi nghĩ tôi chỉ tin nhận Chúa Jê-sus Christ và rồi được lên Thiên Đàng. Tiến sĩ Dr. Timothy Lin dạy tôi rằng tôi phải là Cơ Đốc Nhân chiến thắng để được đồng trị với Chúa Jê-sus Christ trong Vương Quốc của Ngài, “Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng; ta sẽ ban cho quyền trị các nước” (Khải-Huyền 2:26). Những Cơ Đốc Nhân trong thế giới Hồi Giáo và tại Trung Hoa biết rằng họ phải trãi qua nhiều nổi khó khăn để được đồng trị với Chúa Jê-sus Christ trong Vương Quốc của Ngài. Như đoạn văn nói trong phần mở đầu, “phải trãi qua hiều nổi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 14:22). Sứ đồ Phao-lô khuyên dổ những người mới theo đạo rằng họ phải trãi qua nhiều sự thử thách (thlipsis – áp lực) để được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc của Ngài. Và đó là những gì bạn phải làm nếu như bạn đã được biến đổi trong sự phục hưng nầy. Bài thánh ca yêu chuộng của Tiến sĩ Watts nằm trong quyển thánh ca của chúng ta gần ba trăm năm!

Phải chăng tôi cần được đem lên từng trời trên nệm hoa thanh thản,
Trong khi người khác đánh để thắng phần thưởng, Và chạy qua biển máu?
Đương nhiên tôi phải đánh, nếu tôi sẽ trị vì, tăng can đảm tôi, Chúa ôi,
Tôi sẽ mang khó nhọc, chịu đựng đau đớn, Chống đỡ bởi Lời Ngài.
   (“Tôi Có Phải Là Chiến Binh Thập Tự Không? ‘Am I a Soldier of the Cross?’
      bởi Tiến sĩ Isaac Watts, 1674-1748).

II. Thứ hai, bạn phải có Kinh Thánh và đọc nó.

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16, 17).

Bạn cần phải mua một quyển bản Học Kinh Thánh Scofield để bạn có thể theo dỏi khi nói ở trang nào. Bạn cần phải lấy những bài giảng được in ra, đem về nhà để nghiên cứu trong tuần. Đừng nghe bất cứ người giảng đạo nào trên ra-đi-ô hay ti-vi. Phần nhiều trong họ là những giáo sư giả. Đừng nghe bất cứ người nào ngoại trừ Tiến sĩ J. Vernon McGee. Bạn có thể nghe bài học Kinh Thánh hàng ngày của ông vào bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm trên máy điện toán tại địa chỉ www.ttb.org hoặc www.thrutheBible.org. Tiến sĩ McGee là một mục sư quản nhiệm lâu đời tại Hội Thánh Church of the Open Door, số 550 South Hope Street, trung tâm thành phố Los Angeles. Tôi nghiên cứu Kinh Thánh bởi việc lắng nghe ông mỗi ngày. Ông tránh đi gần như tất cả những sai lầm và dị giáo ngày nay. Ông là người dạy Kinh Thánh duy nhất trên đài ra-đi-ô hay truyền hình mà tôi tin tưởngđộc nhất vô nhị. Chúng ta có người bị xáo trộn bởi lắng nghe một người nào đó đến trước hoặc sau Tiến sĩ McGee trên ra-đi-ô. Đó là lý do tại sao tốt nhất là lắng nghe ông ta trên máy điện toán (tất cả các ngôn ngữ khác có thể được dịch ra và tìm thấy trên trang mạng www.ttb.org/global-reach/regions-languages).

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi-Thiên 119:11).

III. Thứ ba, đừng đi đến những hội thánh khác ngoại trừ bạn đi nghĩ hè.

Chúng ta đang sống trong thời đại của sự bội đạo mạnh mẽ trong các hội thánh. Hãy cách xa họ.

“Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:11, 12).

Chúng tôi không thể phó thác cho những hội thánh khác. Ngay cả những hội thánh Báp Tít cũng thường ủng hộ “Chũ Nghĩa Quyết Định” và những dị giáo khác.

IV. Thứ tư, tham dự hội thánh nầy mỗi sáng và tối Chúa Nhật. Cũng hãy tham dự vào buổi cầu nguyện tối thứ Năm của chúng tôi và đi chứng đạo mỗi tuần.

V. Thứ năm, làm quen đến Mục sư trưởng và Mục sư phó.

Bạn có thể gọi điện thoại cho Tiến sĩ Hymers và hỏi ông những câu hỏi trong bất cứ lúc nào – hoặc gặp ông tại nhà thờ.

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ” (Hê-bơ-rơ 13:7).

“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Những chữ “dắt dẫn anh em” có thể dịch là “những người lảnh đạo.” Bài Học Kinh Thánh Nhuận Chánh ‘The Reformation Study Bible’ nói trong thư Hê-bơ-rơ 13:17, “tin cậy những người lảnh đạo hội thánh là tin cậy những người chăn bầy …sự chăm sóc của những người lảnh đạo (những mục sư) là sâu sắc và chân thật vì họ được chỉ định bởi Đức Chúa Trời và sẽ phải khai trình cho Ngài. Mỗi người sẽ chịu khổ nếu như mục vụ của họ bị kháng cự lại.” Mục sư quản nhiệm là Tiến sĩ Hymers. Bạn có thể gọi điện thoại cho ông ở số (818)352-0452. Mục sư phó là Tiến sĩ Cagan. Bạn có thể gọi điện thoại cho ông ở số (323)735-3320.

VI. Thứ sáu, lấy sự chiến thắng linh hồn làm điều mạnh mẽ trong đời sống bạn.

Một người không thể là một Cơ Đốc Nhân tốt nếu không siêng năng đem người ta đến nghe Phúc Âm. Chúa Jê-sus phán, “Gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta” (Lu-ca 14:23).

VII. Thứ bảy, tham dự vào một trong những nhóm nhỏ cầu nguyện.

Hỏi bà Hymers hoặc Tiến sĩ Cagan để giúp cho bạn tìm nhóm nào tốt nhất cho bạn. Gặp gở nhóm cầu nguyện của bạn mỗi tuần.

“Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20).

Nếu bạn chưa được cứu, chúng tôi thúc đẩy bạn đến sự ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Jê-sus Christ. Khi bạn ăn năn và tin nhận Ngài, Huyết của Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi bạn.

“Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7).

Vui lòng gặp Tiến sĩ Cagan và để cho ông nghe lời chứng của bạn nếu bạn nghĩ bạn đã được cứu. Số điện thoại của ông là (323)735-3320.

A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith Trước Bài Giảng:
“Tôi Có Phải Là Chiến Binh Thập Tự Không?
‘Am I a Soldier of the Cross?’” (bởi Tiến sĩ Isaac Watts, 1674-1748).


DÀN BÀI CỦA

7 ĐIỂM CHO NGƯỜI MỚI ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Giục [làm mạnh mẽ] các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời”
    (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 14:22).

(II Ti-mô-thê 2:12, 3)

I.   Thứ nhất, bạn phải chịu nhiều nổi khó khăn, 2 Ti-mô-thê 2:3, 12;
Khải-Huyền 2:26.

II.  Thứ hai, bạn phải có Kinh Thánh và đọc nó, 2 Ti-mô-thê 3:16, 17;
Thi-Thiên 119:11.

III. Thứ ba, đừng đi đến những hội thánh khác ngoại trừ bạn đi nghỉ hè,
Ma-thi-ơ 24:11, 12.

IV. Thứ tư, tham dự hội thánh nầy mỗi sáng và tối Chúa Nhật. cũng
hãy tham dự vào buổi cầu nguyện tối thứ Năm và đi chứng đạo
mỗi tuần.

V.   Thứ năm, hãy làm quen đến Mục sư trưởng và Mục sư phó,
Hê-bơ-rơ 13:7, 17.

VI.  Thứ sáu, lấy sự chiến thắng linh hồn làm ưu tiên mạnh mẽ trong
đời sống bạn, Lu-ca 14:23.

VII. Thứ bảy, tham dự vào một trong những nhóm nhỏ cầu nguyện,
Ma-thi-ơ 18:20; 1 Giăng 1:7.