Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM CHÚA!
CỘNG SẢN CHƯA CÓ THỂ GIẾT NGÀI!

YOU CAN FIND GOD!
THE COMMUNISTS HAVE NOT KILLED HIM!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại nhà thờ Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 21, 2012

“Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời, Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:12-13).


Đây là những lời mà Đức Chúa Trời nói với dân sự của Ngài qua tiên tri Giê-rê-mi. Môi-se cũng nói gần giống như vậy,

“Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 4:29)

Đa-vít cũng nói, “Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp” (1 Sử ký 28:9).

Cả ba phân đoạn nầy cho thấy rằng bạn phải cố gắng trong sự tìm kiếm Chúa. Đó là điều kiện để nhận được lời hứa. Chúa hứa sẽ bày tỏ chính Ngài cho bạn – nhưng chỉ với điều kiện là bạn tìm kiếm Ngài và “phải hết lòng.” Trong Tân Ước chúng ta tìm thấy ý giống như vậy. Chúa Giê-su nói, “Tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó” (Lu-ca 16:16). Chúa Giê-su Christ cho chúng ta biết rằng bạn phải dùng sức mạnh mà vào nước Đức Chúa Trời. Từ “press into it (ép vào đó)” trong nguyên văn Hy-lạp, từ nầy rất mạnh - “dùng sức mạnh mà vào đó” vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su Christ cũng làm sáng tỏ điều nầy khi Ngài nói, “hãy nổ lực mà vào” (Lu-ca 13:24). Trong tiếng Hy-lạp chữ “strive (phấn đấu)” có nghĩa là “tranh đấu” hoặc “chiến đấu.” Chữ Hy-lạp là “agonizomai.” Trong tiếng Anh chữ “agony (sự vật lộn)” ra từ đó. Vì vậy, Chúa Giê-su nói phải dùng sức mạnh mà vào, phải tranh đấu, phải chiến đấu mà vào, để tìm kiếm Chúa và Con Ngài. Chúa phán,

“Các ngưoi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Đó là lý do mà ít người Mỹ và người Âu Châu biết đến Chúa thật sự. Họ không “hết lòng [của họ]” để tìm kiếm Ngài. Họ không muốn dùng sức mạnh để vào, họ không phấn đấu để tìm kiếm Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Vì vậy, với lý do nầy, phần lớn người Mỹ và người Âu Châu mơ hồ hoặc không rỏ ý niệm về Đức Chúa Trời - họ không biết Ngài. Họ biết một vài thực tế về Ngài, nhưng họ không biết Ngài một cách cá nhân. Thậm chí nhiều người khác ở Tây Phương cũng không tin có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Rất ít người Mỹ và người Âu Châu có kiến thức sống động, sinh động, và năng động về Ngài. Chúa của họ chỉ là một giả thuyết – và là một giả thuyết không quan trọng đối với họ. Và thậm chí phần lớn họ cũng không tin cho suông vào Đức Chúa Trời. Bốn mươi năm về trước từ khi phong trào Hippie nỏi loạn trong thập niên 1960 có nhiều và nhiều người Mỹ nói rằng họ không tin có Đức Chúa Trời. Tâm linh họ quá lười biếng trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ không muốn phấn đấu để “tìm kiếm [Ngài] hết lòng [của họ]”. Họ không muốn trãi qua sự quan tâm dùng sức để vào. Họ không muốn tiêu phí năng lực cần thiết để đấu tranh và “phấn đấu để vào” nơi Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Điều đó quá phiền phức cho những người Mỹ và những người Âu Châu là những người lười biếng tâm linh. Họ thà là xem những phim đẩm máu, hút marijuana, và chơi những trò chơi điện tử từ giờ nầy sang giờ khác hơn là “tìm kiếm Chúa” hoặc “tìm kiếm [Ngài] hết lòng.”

Một cô gái người Mỹ gốc Hoa nói, “quá nhiều việc lặt vặt” Một chàng trai người Mỹ gốc Hoa nói, “Tốn công sức quá nhiều,” vì vậy cậu rời khỏi nhà thờ và trở về chơi những đồ chơi điện tử. Thật buồn khi thấy họ trở thành những người lười biếng tâm linh giống như những người thanh niên Mỹ trong trường học của họ.

Tôi biết một vài Hội Thánh Cơ Đốc Cải Cách có thể nghĩ rằng là tôi sai vì tôi nhấn mạnh rằng phải cố gắng để tìm kiếm Chúa. Nhưng, nếu họ phê bình lời nói đó của tôi, họ có thể đã quên lời Chúa trong Phi-líp 2:12-13 có chép,

“Lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:12-13).

Vậy nên nếu bạn thật sự thích thú trong việc tìm kiếm sự cứu rổi trong Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-su Christ, thì đó có nghĩa rằng chính Chúa là động cơ thúc đẩy bạn làm việc đó. “Đức Chúa Trời làm việc đó trong bạn,” để thêm năng lực cho bạn “tìm kiếm [Ngài] hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Như Albert Midlane (1825-1909) hàm ý trong một bản thánh ca của ông,

Phục hồi công việc Ngài, Chúa ôi!
   Tạo nên tâm hồn khao khác Ngài;
Nhưng đói khác về bánh của sự sống,
   Ôi, nguyện xin linh hồn ta như vậy!
(“Revive Thy Work (Phục Hồi Công Việc Ngài)” bởi Albert Midlane).

Chỉ những ai mà Đức Chúa Trời chọn lựa sẽ tìm kiếm Ngài là Đấng tạo dựng “linh hồn khao khát” cho Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không làm điều đó trong bạn, bạn sẽ giống như hàng ngàn thanh niên Mỹ lười biếng, mà Kinh Thánh nói rằng,

“Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:11).

Vậy nên nếu bạn có một ước muốn, một “linh hồn khao khát” tìm kiếm Chúa, là vì chính Chúa đã đặt ước muốn đó trong bạn. Nếu Ngài không làm điều đó thì bạn sẽ sống và chết ngoài Chúa, như Kinh Thánh nói, “ở thế gian không có sự trông cậy, và không có Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:12).

Sự việc kinh khủng thay – “Ở thế gian không có hy vọng, và không có Đức Chúa Trời”! Thật là kinh khủng khi sống và chết không có hy vọng. Và không có Đức Chúa Trời, thì hy vọng ở đâu? Tại sao, ngoài Chúa, thì không thể nào có hy vọng? Ngoài Chúa một người sống chỉ chờ đợi sự chết tới – không có hy vọng gì cả - bởi vì tâm linh nghèo khó đó nghĩ rằng chết là hết. Đời sống của một người vô thần thì giống như một người ở trong tù, có danh sách tử hình, đang chờ đợi hình phạt. Vì thế, đời sống của một người vô thần không có hy vọng gì hơn là bị kết án tù, chờ đợi người bảo vệ đến và dẩn đi đến phòng hơi ngạt!

Hành động của chế độ Cộng Sản ban đầu đàn áp chống lại Cơ Đốc Giáo. Karl Marx nói, “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngũ người ta”. Josef Stalin giết 20 triệu người, và bỏ hàng ngàn Cơ Đốc Nhân vào tù. Mao Trạch Đông giết nhiều hơn nữa. Sáu mươi bốn triệu người Hoa bị tàn sát bởi Mao, và hàng trăm ngàn người bị ông giết hoặc bỏ tù bởi vì họ là Cơ Đốc Nhân. Người Tây Phương biết rất rỏ ràng về những sự thật nầy. Nhưng chính quyền Cộng Sản Trung Hoa tuyên truyền trong trường học, những thanh niên Trung Hoa ca tụng Mao là một nhà lãnh đạo vĩ đại biến Trung Hoa thành một cường quốc trên thế giới. Làm sao chúng ta biết được nếu Trung Hoa có thể trở thành một quốc gia vĩ đại hơn nếu một Cơ Đốc Nhân giống như Chiang Kai-Shek là lãnh đạo của họ? Có nhiều cơ đốc nhân Trung Hoa đã bị Mao bỏ tù 20 năm hoặc hơn, đơn giản là vì họ tin nhận Đức Chúa Trời và Đấng Christ của chúng ta. Tôi biết một nguòi mục sư Trung Hoa và người trọ chung phòng trước kia của ông đã bị ở tù 10 năm tại Trung Hoa vì ông ta giảng Phúc Âm trong một Hội Thánh tư gia gần Bắc Kinh. Tuy vậy Cơ đốc Giáo mộc lên như nấm tại Trung Hoa trong 20 năm nay. Phỏng đoán rằng có khoảng hơn 120 triệu Cơ Đốc Nhân tại Trung Hoa, và phần lớn là những tín hữu của các Hội Thánh tư gia. Ngày nay, mỗi giờ, đêm và ngày có khoảng 700 người trở thành Cơ Đốc Nhân tại Trung Hoa. Tôi vừa đọc bản báo cáo rằng chính quyền Cộng Sản Trung Hoa đàn áp phong trào Hội Thánh tư gia một lần nữa, bởi vì có quá nhiều người Trung Hoa đã trở thành Cơ Đốc nhân và họ lo ngại cho quyền lực của họ. Cộng sản gọi những tín hữu truyền giáo Phúc Âm là một “giáo phái độc ác” Thật là buồn! Thật là họ mù lòa.

Tôi biết những trường học và những đại học ở Trung Hoa dạy rằng không có Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế thì không có khác hơn ở đây. Tất cả những thanh niên của chúng ta đến những trường đại học là nơi mà họ được dạy để từ chối Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Điều nầy không thể ngăn cản những thanh niên của chúng ta trở thành những Cơ Đốc Nhân! Họ biết những giáo sư của họ mù lòa tâm linh. Hàng triệu thanh niên tại Trung Hoa cũng chống lại sự giảng dạy sai lầm chống lại Thượng Đế trong trường học.

David Aikman là một nhà báo đã để ra 20 năm làm một người phóng viên hải ngoại của tờ báo Times ở Bắc Kinh và Đông Nam Á. Tôi ước ao rằng mỗi người thanh niên Trung Hoa có thể đọc quyển sách của ông, Chúa Giê-su ở Bắc Kinh (Regnery xuất bản, Inc., 2003). Trong những trang cuối của quyển sách, ông Aikman nói rằng bây giờ có nhiều tín hữu Tin Lành ở Trung Hoa đó là một cộng đồng Cơ Đốc Nhân lớn nhất trên thế giới. Ông đưa ra giả thuyết rằng thế kỷ hai mươi mốt là thế kỷ của Trung Hoa, và trung tâm của Cơ Đốc Giáo sẽ di chuyển từ Tây Phương đến Trung Hoa. Cơ Đốc Giáo bùng nổ tại Trung Hoa đã xảy ra mặc dù chính quyền Cộng Sản vẩn tiếp tục bắt bớ và bỏ tù hàng ngàn Cơ Đốc Nhân trung tín ở đó.

Tại sao họ dám liều mình vào sự nguy hiểm, và còn có thể bị bắt bỏ tù, để theo Chúa Giê-su Christ? Mục sư Richard Wurmbrand là mục sư của Hội Thánh Lutheran đã bị tù Cộng Sản nhiều năm vì sự giảng dạy Phúc Âm tại Ru-ma-ni. Ông viết lại những gì xảy ra cho ông khi ở trong tù, và sự biệt giam của ông, trong quyển sách của ông Bị Bắt Bớ vì Danh Chúa, đã được dịch ra 65 ngôn ngữ. Gần cuối quyển sách Mục sư Wurmbrand đã cho một câu chuyện thật đầy sức quyến rũ nầy.

       Một người chỉ huy trong quân đội Nga Sô đã đến gặp vị mục sư ở Hung-ga-ri và hỏi muốn gặp riêng ông. Người chỉ huy trẻ nầy rất hổn láo, và rất ý thức rỏ về vai trò của một người chinh phục. Khi ông đi vào một căn phòng họp nhỏ và đóng cửa lại, ông cúi đầu gật đầu về phía thập tự giá treo trên tường.
        “Bạn biết cái đó là giả dối,” ông ấy nói với vị mục sư. “Nó chỉ là một thủ đoạn lừa bịp mà những vị mục sư dùng để đánh lừa những người nghèo để làm dể dàng cho nhà giàu giữ họ trong sự ngu dốt. Nói thật đi, chỉ có chúng ta thôi. Hãy thừa nhận rằng ông thật sự chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê-su Christ là Con của Đức Chúa Trời!”
       Mục sư mĩm cười, “Nhưng, bạn trẻ nghèo của tôi, dĩ nhiên tôi tin tưởng nó. Nó là sự thật.”
        “Tôi không để anh lừa gạt tôi!” người chỉ huy thét lên.
        “Đây là việc nghiêm trọng. Đứng cười tôi!”
       Ông ấy dí mủi súng vào mình của ông mục sư.
        “Ngoại trừ ông thừa nhận với tôi rằng nó là sự dối gạt, nếu không, tôi sẽ bắn ông!”
       Mục sư trả lời rằng, “Tôi không thể thừa nhận điều đó, vì điều đó không phải là sự thật. Chúa của chúng tôi quả là thật sự, và Ngài thật là Con của Đức Chúa Trời.”
       Người chỉ huy ném cây sún lục xuống sàn nhà và ôm chặt người của Đức Chúa Trời. Rồi bật khóc.
        “Nó là sự thật!” ông khóc, “Nó là sự thật! Tôi cũng tin như vậy, nhưng tôi không chắc chắn có nhiều người chịu chết cho niềm tin nầy cho đến khi tôi tìm được điều đó cho chính tôi. Ô, cám ơn ông! Ông đã làm cho tôi vững mạnh niềm tin. Bây giờ tôi cũng có thể chết cho Chúa Giê-su Christ. Ông đã chỉ cho tôi phải làm thế nào.”

Rồi Mục sư Wurmbrand nói, “Chúng ta sẽ chiến thắng Cộng Sản. Thứ nhất, bởi vì Đức Chúa Trời ở bên phe chúng ta. Thứ hai, bởi vì sứ điệp của chúng ta đáp ứng đến nhu cầu sâu thẳm của tấm lòng” (Richard Wurmbrand, Th.D., Bắt Bớ vì Danh Chúa Giê-su Christ, Tiếng Nói của Kẻ Tử Đạo, ấn bản 1998, trang 113, 114).

Vâng, tấm lòng của người khóc cho sự tha thứ và hy vọng. Người vô thần không thể đáp ứng những nhu cầu nầy. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự tha thứ và hy vọng! Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài xuống thế gian để chịu chết trên cây thập tự thế cho chúng ta, để chuộc tội chúng ta, đặng chúng ta được tha thứ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã đem Đức Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại, để ban cho chúng ta sự hy vọng trong đời nầy và trong đời sau nữa.

Lenin đã chết. Tôi đã thấy hình ảnh xác ướp của ông, được trưng bày tại Ma Cao. Mao Trạch Đông đã chết. Tôi cũng đã nhìn thấy xác ướp của ông được trưng bày trong lăng tẩm tại Tienanmen Square. Nhưng Đức Chúa Trời thì không chết. Ngài đang sống và sống sung mãn trong lòng hàng triệu Cơ Đốc Nhân vòng quanh thế giới! Chúa Giê-su không chết. Ngài đang sống và sống sung mãn, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và bây giờ Ngài đang cầu thay cho chúng ta!

Ngày nay, tại Cuba, tại Việt Nam, tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa có hàng triệu Cơ Đốc Nhân đang phục vụ Chúa hữu hiệu trong các Hội Thánh tư gia cách ngấm ngầm. Tôi cũng tin chắc rằng có nhiều Cơ Đốc Nhân phục vụ Chúa hữu hiệu một cách lén lút tại Bắc Hàn, mặc dù Cơ đốc Nhân tại Bắc Hàn bị Cộng sản bắt bớ, gây khó khăn hơn những dân tộc khác trên thế giới. Chính sách Cộng Sản vô thần không thể nào tiêu diệt được niềm tin của họ trong Chúa, và trong Con Ngài là Chúa Giê-su. Chúng tôi có những bản tin rằng ngay cả những thành viên Cộng Sản cũng đã trở thành Cơ Đốc Nhân “bí mật” tại Trung Hoa! Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ đáp ứng đến nhu cầu sâu thẵm của lòng con người. Những người Cộng Sản vô thần thì không có cho hy vọng hoặc sự tha thứ. Không có quyền lực nào trên đất có thể ngăn cản được Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ! Thậm chí thâm nhập vào đất Hồi Giáo ngày hôm nay. Tôi có học trong một quyển sách gọi là Miraculous Movements (Phong Trào Huyền Diệu) bởi Jerry Trousdale (Thomas Nelson xuất bản 2012). Trên bìa quyển sách có hàng chữ viết như vầy, “Hàng trăm ngàn người Hồi Giáo yêu thương Chúa Giê-su Christ.” Ngợi khen Danh Thánh của Ngài!

Mục sư Wurmbrand nói, “Một trong năm người trên thế giới sống trong chế độ Cộng Sản Trung Hoa, là nơi hàng ngàn… Cơ Đốc Nhân truyền giáo không có ‘phép.’ Sự bắt bớ luôn luôn sản sinh ra những Cơ Đốc Nhân tốt hơn - một Cơ Đốc Nhân làm chứng, một Cơ Đốc Nhân chiến thắng linh hồn. Sự bắt bớ của Cộng Sản đã đem kết quả ngược lại và sản sinh ra những Cơ Đốc Nhân nghiêm chỉnh và cống hiến phi thường mà không thấy được trong những đất nước tự do. Những người nầy không thể nào hiểu được thế nào một Cơ Đốc Nhân và không muốn chiến thắng mỗi linh hồn họ gặp” (Wurmbrand, ibid., trang 116, 117).

Vâng! A-men! Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho bạn, sẽ đến với Chúa Giê-su bởi đức tin, và được tẩy sạch tội lổi qua Huyết báu của Ngài! Chúng tôi cầu nguyện cho bạn sớm trở thành một Cơ Đốc Nhân thật sự. Hãy nhớ lời Chúa phán, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Và nhớ trở lại với Hội Thánh vào tuần sau! Hay là bạn trở lại với chúng tôi trong buổi ăn tối lúc 6:30 được không? Chúa ban phước cho bạn! A-men. Xin vui lòng đứng lên và giở ra bài thánh ca số 7. Tiến sĩ Chan đến đây sẽ thay mặt cầu nguyện trước khi chúng ta hát (cầu nguyện). Xin chúng ta hát!

Phước âm Jê-sus muôn thuở còn nguyên
   Lửa, gươm, lao, tù không hề lay chuyển:
Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây,
   Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy!
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới!
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi,
   Lương tâm thanh sạch, tin thần khoan khoái:
Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh,
   Ước như họ được chết cho Tin Lành!
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới!
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

Phước âm ta nguyền tranh đấu vì người
   Khiến muôn dân đều qui phục ngươi thôi,
Chỉ do nơi nguồn chân lý Trời ban
   Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn.
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới!
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

Phước âm ta nguyền yêu mến ngươi
   Lẩn bạn và thù trong mọi xung đột:
Giảng dạy cho người trong sự yêu thương,
   Bằng lời hay và đời sống đạo đức:
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới!
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!
(“Phước Âm Jê-sus Muôn Thuở” bởi Frederick W. Faber, 1814-1863).

(CUỐI BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc bài giảng bằng tiếng Việt hằng tuần của Mục sư Tiến sĩ Hymers ở
trên trang mạng tại www.realconversion.com. BÃm vào “Bài Giãng Ti‰ng ViŒt. ”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Kyu Dong Lee: Giê-rê-mi 29:11-13.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamine Kincaid Griffith:
“Lớn Bấy Duy Ngài” (bởi Stuart Hamblen, 1908-1989).