Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TÌM KIẾM VÀ GẬP ĐƯỢC ĐẤNG CHRIST

ON SEEKING AND FINDING CHRIST
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Tối Chúa Nhật 11 tháng 8 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 11, 2013

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).


Từng có câu nói rằng người của giáo phái Armino thường cầu nguyện ngược lại với người theo học thuyết của Calvin. Dỉ nhiên là tôi nói về những người theo học thuyết của Calvin hồi xưa. Có nghĩa là người của giáo phái Armino quy sự cứu rỗi cho con người tuy thế mà họ cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm điều đó. Chúng ta nghe người của giáo phái Armino cầu nguyện như thế nầy, “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy cứu người anh em của con!” Vì vậy mà những Cơ-đốc Nhân mà theo giáo phái Armino cầu nguyện như là những người theo học thuyết của Calvin! Có vẻ câu đố nầy dễ dàng được giải thích cho những ai với tâm trí thuộc linh. Kinh Thánh chép,

“Lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:12, 13).

Con người làm nên sự cứu chuộc mình, nhưng chỉ làm được điều nầy khi Đức Chúa Trời làm việc trong người đó – và cảm động người đó để làm. Hãy ghi nhớ hai câu đó. Rồi thì bạn sẽ thấy rằng Kinh Thánh không có mâu thuẩn. Đoạn văn của chúng ta nói,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Nhưng Kinh Thánh cũng nói rằng,

“Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:11).

Câu nào là đúng? Lý trí của con người nói rằng cả hai đều không đúng. Tuy thế trong ánh sáng của hai câu trong Phi-líp chúng ta thấy rằng cả hai quả thật đúng. Thật sự không có nghịch lý ở đây. Ở đây cũng không có sự xung đột. Và điều nầy đã sanh ra hết lần nầy đến lần khác khi chúng tôi chứng đạo và tham khảo với người ta trong phòng tư vấn. Không có một người hư mất nào mà tự mình đi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trong năm mươi lâm năm trong chức vụ, tôi chưa biết một người nào ngoài hội thánh mà tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không một ai! Nhưng khi Đức Chúa Trời kéo họ, thì họ tìm kiếm Chúa Giê-su hết lòng và gặp được Ngài! Đây có ba ý về sự tìm kiếm và gặp được Đấng Christ, liên quan đến đoạn văn của chúng ta.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

I. Thứ nhất, những ai mà Đức Chúa Trời kéo là những người sẽ tìm kiếm Chúa Giê-su và gặp Ngài.

“… vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Trong sự bội đạo của ngày nay thường là người ta dể nói rằng bất cứ ai cũng có thể được cứu bất cứ lúc nào. Người hư mất chỉ cần làm là nói những chữ trong bài cầu nguyện “xưng tội” và họ được cứu. Họ chỉ cần “tiến lên” phía trên hay nói lời cầu nguyện đó, hoặc làm cả hai. Như thế, sự cứu rỗi thuần túy là công việc của loài người. Không có cần Đức Chúa Trời một chút nào. Đây thật sự là điều lặp lại của dị giáo xưa Pelagianism là những người tin rằng nguyên tội không làm đồi bại con người. Đối với dị giáo Pelagian nầy, con người tự cứu chính mình bằng cách là thân xác hưởng ứng lại với Phúc Âm. Không cần phải có cái nhìn mới thấy rằng đây hoàn toàn là sai. Cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt của bạn để nhận biết sự dạy dổ sai quấy nầy của “học thuyết kiến quyết decisionism” hiện nay!

Người Trẻ Tuổi Giàu Có rời bỏ Chúa Giê-su và trở lại đời sống ích kỷ của mình trong tội lỗi. Chúa Giê-su nói với Môn Đồ là “khó” cho những người như vậy “vào Nước Đức Chúa Trời.” Các Môn Đô thưa, “Như thế thì ai có thể được cứu?” Đức Chúa Giê-su bảo, “Đối với con người thì không thể được…” (Mác 10:24, 26, 27). Tôi viết xuống để đưa ra những chữ chính đó.

(1) Điều là “khó” để “vào Nước Đức Chúa Trời.”

(2) “Như thế thì ai có thể được cứu?”

(3) “Với con người thì không thể” (Mác 10:24-27).

Rồi thì Chúa Giê-su bảo, “nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” Giử ý đó trong tâm trí. Rồi thì suy nghỉ đến Rô-ma 3:11, “Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Rồi thì suy nghỉ đến đoạn văn của chúng ta,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Tôi đang cố rắng để đem bạn rời khỏi dị giáo Pelagian theo “học thuyết kiến quyết” cái mà đã làm tràn đầy người lạc mất trong những hội thánh của chúng ta bằng hàng chục ngàn. Nhìn xem những câu ở trong Mác 10, và Rô-ma 3:11, và Giê-rê-mi 29:13, chúng ta đến một sự thật lớn nầy – Người hư mất không thể nào và sẽ không tìm kiếm Đấng Christ trừ phi Đức Chúa Trời tỉnh thức họ và kéo họ đến với Đấng Cứu Chuộc.

(1) “Vậy thì ai được cứu?” (Mác 10:26).

(2) “Với con người thì không thể” (Mác 10:27).

(3) “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Có người có thể nói, “Cái đó là theo chủ nghĩa Calvin quá cực đoan.” Nhưng họ sai rồi. Không phải thật sự là chủ nghĩa Calvin (Calvinism) đâu, và nhất định là không phải “theo chủ nghĩa Calvin quá cực đoan (hyper-Calvinism) đâu.” Nhiều người chỉ thẩy từ đó khắp nơi mà không có hiểu cái nghĩa của từ đó trong lịch sữ thần học như thế nào. “Theo chủ nghỉa Calvin cực đoan (Hyper-Calvinism) là chỉ nói đến những người nghỉ rằng chúng ta không cần đi ra và đem người hư mất vào, tại vì Đức Chúa Trời sẽ đem họ vào “không cần có sự giúp đở của bạn hay của tôi” – như một người theo chủ nghỉa Calvin cực đoan nói với William Carey (chính ông là người theo chủ nghỉa Calvin năm điểm, nhưng không phải theo quá cực đoan). Nhưng bạn không cần phải là người theo bất cứ hình thức chủ nghỉa Calvin nào để thấy tôi muốn nói gì. Tiến Sĩ A. W. Tozer không phải là người theo chủ nghỉa Calvin một chút nào. Dầu vậy ông là học sinh nghiêm túc của Kinh Thánh, đó là ông nói.

     Bạn có nhận biết rằng đức tin là món quà từ Đức Chúa Trời không? Bạn hãy nên xem đức tin mình như là một phép lạ. Đó là một khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho những nam và nữ hư mất để tin cậy và vâng lời Đấng Cứu Thế và Chúa…(A. W. Tozer, D. D., Giê-su, là Tác Giả của Đức Tin Chúng Ta ‘Jesus, the Author of Our Faith,’ Nhà Xuất Bản Cơ-đốc, 1988, trang 3).

Chỉ có những ai mà được ban cho phép lạ và món quà nầy sẽ gặp được Chúa Giê-su và được cứu. Tất cả những người khác thì bị để mặc cho chính mình, và sẽ không tìm kiếm Đấng Christ. Khi Ngài phán, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được,” Ngài nói cho những ai mà Ngài ban cho đức tin cứu rỗi. Ngài không phải nói với những người nào khác khi Ngài phán,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Lời hứa đó chỉ cho những người mà được ban cho món quà của đức tin cứu rỗi. Họ, và chỉ mình họ là những người mà lời hứa nầy ban cho. Tất cả những người khác sẽ vấp vòng vòng một thời gian và, trước sau gì, họ sẽ bỏ hội thánh – hoặc, khá lắm là, chỉ đôi khi đi nhóm, như có “danh nghĩa,” thành viên chưa được cứu.

Những ai mà Đức Chúa Trời đang làm việc là những người sẽ tìm và gặp được Đấng Christ. Và họ là những người duy nhất sẽ thật sự tìm và thật sự gặp được Ngài! Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su phán,

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta …” (Giăng 6:44).

Một khi người nào đến với Đức Chúa Giê-su, đó luôn luôn chi do là bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng,
   đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy,
   Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.
(“Ơn Lạ Lùng” bởi John Newton, 1725-1807).

II. Thứ hai, những ai mà Đức Chúa Trời không kéo sẽ không gặp được Chúa Giê-su.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Lời hứa đó nói, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được ta.” Chữ “ngươi” ám chỉ đến ai? Như tôi đã nói sáng nay, “Các ngươi sẽ…gặp được ta” ám chỉ đến chỉ những ai mà “tìm kiếm [Ngài] hết lòng.” Vậy thì, ai, là những người không có phần trong lời hứa nầy? Họ là những ai không chịu “tìm kiếm Ngài hết lòng [của họ].”

Những người nào mà nghỉ rằng họ có thể tiếp tục trong tội lỗi mà họ yêu thích thì sẽ không gặp được Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su phán,

“Vả sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19).

Những ai yêu “sự tối tâm hơn sự sáng” sẽ không đến cùng Đức Chúa Giê-su. Spurgeon đã nói, “Sự cầm bằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là lý do tại sao nhiều người quấn chính mình trong nhung gấm của sự yên ổn theo xác thịt, và để xa họ khỏi những ngày xấu xa. Xin Đức Chúa Trời giải thoát bạn khỏi sự ác tưởng lớn nầy! (C. H. Spurgeon, “Lời Thứ Hai cho Những Kẻ Tìm Kiếm ‘A Second Word to Seekers’,” MTP, số 1,313, trang 514).

Rồi thì, cũng vậy, những ai mà buôn xuôi trong nỗi tuyệt vọng sẽ không gặp Chúa Giê-su. Spurgeon nói, “Hãy đến, tâm linh tội nghiệp, Chúa sẽ nhận ngươi, cho dù ngươi là ai. Nếu với cả tấm lòng ngươi bằng lòng ngay để tin cậy Chúa Giê-su, Ngài sẽ nhận ngươi. Vâng, Ngài sẽ chỉ ngươi tin cậy như thế nào, Ngài sẽ ban cho ngươi đức tin…[bạn sẽ] tìm thấy sự nhân từ mà đoạn văn của chúng ta tuyên bố…nếu ngươi tìm [Chúa Giê-su] cách hết lòng” (ibid., trang 515).

Rồi thì, cũng vậy, những ai nhìn xem gương xấu của những Cơ-đốc Nhân giả sẽ không gặp được Chúa Giê-su. Spurgeon nói, “Tôi sợ rằng một số người đã bị ngăn chận khỏi hết lòng để tìm kiếm bởi những hành vi của những giáo sư Cơ-đốc. Hãy để tôi thúc bạn đừng bao giờ lấy làm [gương] từ những ai xưng là mình là môn đồ, vì có một số là [không xứng đáng] là [gương] để theo. Hãy để họ cứ xấu xa như họ muốn, ăn thua vì với bạn? Bạn còn có linh hồn mình để [nghỉ đến]; và bạn cần phải tìm kiếm Đấng Christ sốt sắng hơn…Tấm lòng của họ âm ấm là cùng và vì vậy mà họ không bao giờ đun sôi sự diễn cảm bằng sự ấm ắp và yêu thương” (ibid., trang 515-516). Đừng làm theo gương xấu của họ!

Những người cho rằng họ có thể tiếp tục trong sự tội lỗi ghê tởm sẽ không gặp được Chúa Giê-su. Những ai buôn xuôi trong tuyệt vọng sẽ không gặp được Chúa Giê-su. Những ai mà theo gương của những Cơ-đốc Nhân giả dối sẽ không gặp được Chúa Giê-su.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

III. Thứ ba, vậy thì, ai sẽ tìm gặp được Chúa Giê-su?

Lần nữa, tôi phải trích dẩn lại đoạn văn của chúng ta,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Bạn phải tìm kiếm Đấng Christ với tất cả tấm lòng của bạn! Chúng tôi thường giật mình bởi thế nào mà một số người mới tìm kiếm Chúa và gặp Ngài một cách nhanh chóng! Nhưng những người tìm kiếm Chúa nữa vời thì vẩn lạc mất trong thời gian dài. Một lần nữa, bậc vĩ nhân Spurgeon nói,

     Trong sự tìm kiếm của bạn cần phải toàn tâm toàn ý, bởi vì cái mà bạn tìm kiếm đó là Đấng toàn tâm. Hãy nghe những Cơ-đốc Nhân cầu nguyện thiết tha như thế nào. Họ có cầu nguyện bằng tấm lòng nữa vời không? Không, vì có người nói, “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa” [Thi-Thiên 119:10]…Họ cầu nguyện với Gia-cốp vật lộn, “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi” [Sáng-Thế Ký 32:26]. Sự cầu nguyện là hơi thở cần thiết của Cơ-đốc Nhân, và nếu người đó không thể cầu nguyện toàn tâm toàn ý, thì rỏ ràng rằng muốn có đời sống thuộc linh, bạn, là người tìm kiếm, phải hết lòng đối với đều đó (ibid., trang 512, 513).

Bạn nói, “Tôi có cần dũng cảm trong sự cầu nguyện và sốt sắng như Ông Lee và Ông Prudhomme không? Tôi có cần cầu nguyện với sự nhiệt huyết như John Cagan hay Anthony Kim không?” Vâng! Vâng, không chừng điều đó có thể giúp bạn! Điều đó chắc chắn sẽ không làm hại bạn chút nào để tìm kiếm Chúa Giê-su bằng sự nhiệt huyết! Bạn sẽ không đi đến đâu với tình trạng hiện tại của bạn! Tôi còn nghe những cô gái trẻ, và những người e lệ, cầu nguyện với sự phóng túng thánh khi họ thật sự được biến đổi! Tôi còn nghe những trẻ em cầu nguyện hết sức mãnh liệt, làm lệ tuôn tràn trên đôi mi của tôi. Lý do mà chúng ta không còn nghe trẻ con cầu nguyện như vậy nữa là bởi vì rất ít trẻ con thật sự được biến đổi trong sự bội đạo của ngày nay. Thiếu sức nhiệt huyết trong sự cầu nguyện là lý do phía sau mà George Barna nói cho chúng ta – rằng chúng ta mất 88% trẻ em trong hội thánh trước khi họ trở nên ba mươi tuổi. Đó đúng là khủng khiếp và thật sự bi đát! Nếu như nhiều trẻ em của chúng ta thật sự biến đổi, chúng ta sẽ nghe họ cầu nguyện sốt sắng như Ông Bebout, hay Timothy Chan, hoặc Noah Song.

Bạn có thể nói, “Nhưng chúng tôi còn rất trẻ! Những người trẻ không có thể cầu nguyện sốt sắng như vậy!” Bạn có đùa không vậy? Hãy lắng nghe trong lúc bạn vui chơi ở ngoài. Bạn có gặp vấn đề gì trong sự nói chuyện ngoài đó không? Không! Không một chút nào cả! Bạn có thể làm lủng màn nhỉ của người ta khi bạn vui đùa ở ngoài. Tại sao? Bởi vì những trò chơi đó rất quan trọng đối với bạn! Nhưng sự cầu nguyện thì không quan trọng đối với bạn! Bạn sẽ cầu nguyện cho đến khi đổ mồ hôi khi Đức Chúa Trời kéo bạn đế với Đấng Christ! Tôi từng nghe những sự cầu nguyện mạnh mẽ và khóc lóc trong thời phục hưng thật sự! Nhưng đừng chỉ nghe tôi nói. Cứ đọc trong sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ!

“Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên” cầu Đức Chúa Trời.” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:24).

Họ “cất tiếng” của họ lên. Điều đó ám chỉ đến sự mạnh mẽ, nhiệt thành trong sự cầu nguyện!

“Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:31).

Đó là loại dũng cảm trong sự cầu nguyện và lời chứng chúng ta sẽ thấy nơi bạn khi bạn thật sự biến đổi!

Một mục sư nói với người trai trẻ, “Đừng quá lớn tiếng! Đừng giảng trước Đức Chúa Trời!” Ổng có đúng không? Không, ổng thật sự quá sai! Trong Sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ, “họ cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời.” Nếu một người nào làm điều đó trong nhiều hội thánh của chúng ta, điều đó sẽ làm cho những thành viên trần tục lấy ngón tay bịt lổ tai lại! Những người trần tục như vậy chỉ lấy ngón tay ra khỏi lổ tai và kêu la lên với sự hớn hở tại đấu banh bóng rổ hoặc đấu bóng bầu dục. Đó là những điều mà họ say mê đến! Nhưng một người Cơ-đốc Nhân thật sự tái sinh sẽ ham thích trong sự cầu nguyện mạnh mẽ, và đầy sức sống trong sự giảng dạy – như họ đã làm trong những hội thánh ở Trung Hoa, Ấn-độ, Châu Phi, và Đông Nam Á. Đức Chúa Trời còn lòng nhân từ trên những hội thánh hạng nhì và chết trong Hoa Kỳ và Phương Tây của chúng ta! Chúng ta ở dưới quá mức của tiêu chuẩn của những hội thánh trong Thế Giới Thứ Ba – và những hội thánh trong Sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ!

Hãy để những người trẻ được bùng cháy bởi Đức Chúa Trời và họ sẽ gặp được Chúa Giê-su rất nhanh chóng! Còn những ai mà kéo lê thê theo, và không ca hay cầu nguyện bằng sự hăng hái, sẽ bị mửa ra từ miệng của Chúa khi Ngài đến trong sự phán xét! Đấng Christ phán,

“Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta” (Khải-Huyền 3:16).

Bạn sẽ không được cứu ngoại trừ bạn hết sức nhiệt tình trong sự tìm kiếm Đấng Christ! Chỉ khi nào bạn tìm kiếm Đấng Christ hết lòng, bạn sẽ được cứu!

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).

Nhiệt tình! Nhiệt tình! Nhiệt tình! Trong thời Thức Giấc Vĩ Đại Đầu Tiên (First Great Awakening) người ta gọi những người Giám-Lý xưa là “những người nhiệt tình” bởi vì họ cầu nguyện và ca hát và làm chứng và giảng dạy hết sức mình! Tôi ao ước cùng Đức Chúa Trời cho chúng ta thêm nhiều người Báp-tít như vậy trong hội thánh chúng ta ngày nay! Hèn chi bạn không gặp được Đấng Christ! Bạn đến với hội thánh như người theo Tôn Giáo chết và trông mong để gặp được Đấng Christ! Vô lý! Bạn phải tìm kiếm Đấng Christ toàn tâm toàn ý và ném chính mình vào Ngài. Rồi thì bạn sẽ đi về nhà từ nhà thờ la lên rằng, “Ha-lê-lu-gia! Tôi được cứu!” Hãy quăng đi khỏi bạn Tôn Giáo khô khan, chết và tôn giáo Báp-tít hiện đại! Hãy quăng xa khỏi mặt đất!

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Nguyện bạn kêu lên như Gia-cốp, “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi” (Sáng-Thế-Ký 32:26). Đức Chúa Giê-su có giận ông không? Không! Ngài trả lời sự cầu nguyện của ông và cứu linh hồn của ông, khi ông kêu la lên và tin cậy hiện thân của Đấng Christ bằng sự dũng cảm thánh!

Khi bạn đi đến phòng tư vấn thì không nên kêu la! Ồ, bạn đừng nên kêu la hay khóc lóc! Bạn đừng bao giờ khóc hay cầu nguyện lớn tiếng cho sự cứu rỗi của bạn như John Cagan hay Timothy Chan đã làm! Ai đã nói cho bạn những điều đó? Ma-Quỷ nói cho bạn những điều đó! Chính là nó! Chính là Ma-Qủy! Bạn có ý kiến đó từ Ma-Qủy. Và nó đã giúp được gì cho bạn? Bạn vẩn hư mất như lần đầu bạn bước vào phòng tư vấn! Đường lối của bạn không giúp ít cho bạn cả!

Bạn có đang tìm kiếm một cảm giác không? Bạn sẽ không bao giờ tìm được với cách lạnh lẻo và chết khi đi vào phòng tư vấn! Bạn có thể khá được một cảm giác nếu bạn khóc và kêu la lên như những người Báp-tít, Trưởng Lảo, và Giám-Lý làm trong thời xưa! Họ nài xin bằng cách khóc lóc mạnh mẽ cùng Ngài là Đấng có khả năng cứu linh hồn từ tội lỗi và sự chết! Đó là điều mà bạn cần! Tìm kiếm cách mạnh mẽ! Cầu nguyện cách mạnh mẽ! Nước mắt mảnh liệt! Kêu cầu mãnh liệt! Vui mừng cách mãnh liệt!

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Nếu bạn đi đến phòng tư vấn với phương cách bạn thường làm, bạn sẽ không nhận được sự cứu rổi. Nếu một người nào đi theo đường lối mà tôi đã hướng dẩn bạn đi, với một sự khẩn cầu tha thiết, người đó có thể nhận được sự cứu rổi tối nay! Hãy kêu la giống như Gia-cốp, “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi” (Sáng-Thế-Ký 32:26).

Tại sao không bây giờ? Tại sao không bây giờ?
   Tại sao không đến với Giê-su bây giờ?
Tại sao không bây giờ? Tại sao không bây giờ?
   Tại sao không đến với Giê-su bây giờ?
(“Tại sao Không Bây Giờ? ‘Why Not Now?’
      bởi Daniel W. Whittle, 1840-1901).

Đi đến phòng tư vấn và khóc than giống như Gia-cốp, “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu Người không ban phước cho tôi.” Đi với tấm lòng khao khát đó để được Chúa Giê-su, và bạn sẽ gặp được Ngài.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Chúa Giê-su chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho bạn. Ngài sống lại từ cỏi chết để ban cho bạn sự sống đời đời. Nếu bạn muốn Chúa Giê-su tha thứ tội lổi cho bạn, và thanh tẩy bạn qua Huyết báu của Ngài, đi đến phòng tư vấn kêu la cùng Chúa Giê-su để được cứu rổi. Đi bây giờ về phía sau hội trường. Tiến sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến phòng tư vấn. Bác sĩ Chan, vui lòng cầu nguyện cho những ai đáp ứng đến sự cứu rổi. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Mác 10:23-27.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Tại sao Không Bây Giờ? ‘Why Not Now?’
(bởi Daniel W. Whittle, 1840-1901).


DÀN BÀI CỦA

TÌM KIẾM VÀ GẶP ĐƯỢC ĐẤNG CHRIST

bởi Tiến Sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

(Phi-líp 2:12, 13; Rô-ma 3:11)

I.   Thứ nhất, Đức Chúa Trời kéo những ai thì những người sẽ tìm
và gặp được Chúa Giê-su, Phi-líp 2:13; Mác 10:24, 26, 27;
Rô-ma 3:11; Giăng 6:44.

II.  Thứ hai, những ai mà Đức Chúa Trời không kéo sẽ không gặp
được Chúa Giê-su, Giăng 3:19.

III. Thứ ba, vậy, thì ai, sẽ gặp được Chúa Giê-su? Thi-thiên
119:10; Sáng-Thế-Ký 32:26; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:24, 31;
Khải- Huyền 3:16.