Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TẠI SAO NGƯỜI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM
KHÔNG THÊM NGƯỜI VÀO HỘI THÁNH CHÚNG TA

(BÀI GIẢNG SỐ 4 TRONG LOẠT BÀI KÊU GÀO ĐẤU TRANH)
WHY EVANGELISTS DON’T ADD PEOPLE
TO OUR CHURCHES
(NUMBER FOUR IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 11, 2017

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”
(Giăng 5:40).


Vài năm gần đây hội thánh chúng ta hiệp chung với hội thánh khác cho việc họp mặt chứng đạo. Người chúng ta đầy đến nổi dồn hội thánh của mục sư đó vào tường. Ông ấy đã mời một người truyền bá phúc âm nổi tiếng. Người truyền bá phúc âm giảng dạy. Nhiều người tiến lên phía trên trong giờ mời gọi. Nhưng không có một ai được cứu! Đây là những gì mà mục sư khác đã nói:

Hội thánh chúng ta làm việc rất siêng năng để đem đến đầy hội trường nầy trong giờ phút chót của việc vận động chứng đạo đặc biệt là đề cao…một người giảng dạy nổi tiếng…Vào đêm cuối cùng của chiến dịch đó chúng ta có một nhóm đông tràn ngập hơn một trăm người đàn ông đã phải đứng bên ngoài để nhường chổ cho đàn bà và trẻ em trong hợi trường. Gần như không còn chổ trống cho họ đặt chân vào. Cảm tạ Chúa, mọi người có thể nghe…thông điệp của Phúc Âm, với 54 người đáp lại lời kêu gọi để được cứu…Khi tôi gởi bản báo cáo đến nhà xuất bản Sword of the Lord, tôi nhanh chóng nhận được một lá thư với những lời khiển trách mạnh mẽ từ Curtis Hutson [chủ bút của Sword of the Lord]. “Tại sao anh dám diễn tả họ là những người có hy vọng được biến đổi,” ông viết. “Điều đó chỉ cho thấy sự thiếu đức tin về phần anh đã tính chúng như không là gì mà chỉ là một tạo vật mới trong Đấng Christ.” Tôi bị đau nhói bởi lời phê bình của ông. Sau những tuần đếm không hết về thư từ tới lui, gọi điện thoại, thâm viến cá nhân, và rồi không một người nào đáp lại lời kêu gọi tối đó và đọc bài cầu nguyện tin Chúa của tội nhân không bao giờ thâm viếng hội thánh chúng ta nữa, tôi quả quyết [rằng những người nầy chưa được biến đổi]… có một thế giới khác biệt giữa lời công bố đức tin, một là sự chiến thắng linh hồn hoặc đứng tại phía trước hội trường đang lúc mời gọi và thêm một số người vào trong hội thánh.

NGƯỜI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM GIỐNG NHƯ CURTIS HUTSON ĐÃ TUYỆT CHỦNG. NHỮNG MỤC SƯ KHÔN NGOAN KHÔNG CÒN DÙNG ĐẾN CHÚNG. HỌ NHẬN RA RẰNG NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM NẦY KHÔNG BAO GIỜ ĐEM THÊM NHỮNG NGƯỜI THẬT SỰ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI VÀO HỘI THÁNH CỦA HỌ. ĐÓ LÀ TẠI SAO HỌ KHÔNG CÒN DÙNG CHÚNG THÊM NỮA.

Mục sư đúng. Không có một người nào tiến lên để đọc bài cầu nguyện của tội nhân mà được cứu tối đó. Nếu họ đã được cứu, họ phải trở lại hội thánh của ông và ở đó! Họ chưa được biến đổi khỏi tội lỗi của họ. Họ chưa được biến đổi để đến với Đấng Christ. Họ chưa được biến đổi gì hết! Như mục sư đã nói, “Có một thế giới khác biệt giữa…sự công bố đức tin…và thêm người vào hội thánh.” Người truyền bá phúc âm lổi lạc đó không nhận được bất cứ một ai được cứu tối đêm đó. Phương cách của ông tệ quá

!

Curtis Hutson, chủ bút của tạp chí Sword of the Lord, đã quở trách mục sư, “Thế nào anh dám diển tả họ như là có hy vọng biến đổi.” Tất cả họ nên được coi như là “tạo dựng mới trong Đấng Christ.” Thực tế không ai trong họ đã được tạo dựng mới trong Đấng Christ. Phương pháp của Hutson quá tệ!

Có một số người giảng dạy giống như vậy trên toàn nước Mỹ – thậm chí trên toàn cả thế giới. Hò là “những người kiên quyết.” Tôi sẽ đọc từ định nghĩa của “chủ nghĩa kiên quyết” trong sách Sự Bội Đạo Ngày Nay ‘Today’s Apostasy’ (nhấn vào đây để đọc trên máy vi tính của bạn), được viết bởi Tiến sĩ Cagan và tôi:

Chủ nghĩa kiên quyết là tin rằng một người được cứu bởi sự tiến tới, giơ tay lên, nói lời cầu nguyện, tin vào học thuyết Kinh Thánh, cam kết liên hệ với Chúa, hay một vài nghi thứ con người đặt ra.

Người ta tiến tới phía trước. Họ tin vào học thuyết Kinh Thánh. Họ nói lời cầu nguyện của tội nhân. Nhưng họ không đến với Đấng Christ! Chúa Giê-su phán, “Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống” (Giăng 5:40). Bởi vì họ không đến với Đấng Christ, họ không được thay đổi. Họ không được cứu. Đó là tại sao họ không tiếp tục đến với hội thánh. Họ đã làm sự quyết định, nhưng họ không phải là Cơ-đốc Nhân thật sự. Họ không được cứu!

Người rao truyền phúc âm đó (và một số người giống như ông) chỉ không phải là một người kiên quyết. Ông là một người Sandemanian. Lắng nghe người truyền phúc âm đó “chiến thắng những linh hồn, như thế nào” từ bài báo của ông “Sự Chiến Thắng Con Người Sùng Đạo ‘Winning the Religious Person.’” Đây là cách ông “dẩn người đàn bà đến với Đấng Christ.”

Rồi tôi tiếp tục dẩn cô ta xuống con Đường La Mã, tôi hết sức để giúp đỡ cô ta hiểu rằng không phải cô ta chỉ là một tội nhân nhưng giá phải trả cho tội lỗi là điều mà chúng ta không thể làm được bởi sự cố gắng của con người. Rồi tôi giúp đỡ cô ta thấy rằng Chúa Jê-sus đã hoàn toàn trả thay cho giá đó, và nếu Ngài không làm như vậy, thì không có con đường nào dẩn đến sự cứu rổi.

Rồi ông hướng dẩn cô ta cầu nguyện và nói cô “đã được cứu rất vinh quang.” Để ý đã thiếu điều gì. Người đàn bà đó chưa xưng nhận tội lỗi – không đề cập đến điều đó. Không đề cập đến Huyết của Chúa Jê-sus đã rửa sạch tội lỗi của bà. Tất cả nằm trong tâm trí của bà. Ông ta đã giúp đỡ bà hiểu được vài việc và để bà thấy rằng Chúa Jê-sus đã chịu chết cho bà. Khi bà hiểuthấy được vài việc, bà đã cầu nguyện, và chỉ bấy nhiêu đó thôi.

Sự giảng dạy của người truyền bá phúc âm và “chiến thắng linh hồn” là thí dụ điển hình của chủ nghĩa Sandemanianism, nói đến niềm tin trí tuệ đó sẽ cứu được bạn. Như Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones đã nói về Sandemanianism, “Nếu bạn chấp nhận sự dạy dổ cách hiểu biết và sẳn sàng nói lên điều đó, rồi bạn sẽ được cứu” (Giải Nghĩa Thư Rô-ma Chương 10, Cứu Bởi Đức Tin ‘Romans, Exposition of Chapter 10, Saving Faith,’ Banner of Truth, chương 14). Tư tưởng của người truyền giảng phúc âm giống như giáo sư giả R. B. Thieme, tin rằng một người phải “[cấu tạo] câu nói trong sự suy nghĩ, nói cho Đức Chúa Trời là Cha rằng bạn tin cậy Đấng Christ để được cứu. Không cần phải làm gì hơn” (Wikipedia). Chỉ cần nói với Đức Chúa Trời trong tâm trí bạn rằng bạn tin cậy Đấng Christ, Thieme đã nói. Chỉ vậy thôi. Một người nào đó đọc bản in nầy hay xem vi-đi-ô nầy có thể nói, “Thieme là một giáo sư giả.” Nhưng những gì Thieme đã làm khác với những gì người truyền giảng phúc âm đã làm khác nhau ở chổ nào – hay những gì bất cứ người kiên quyết đã làm? Tôi nói rằng không có gì khác nhau cả! Nó là chủ nghĩa kiên quyết. Nó là chủ nghĩa Sandemanianism!

Rất ít – và trong Ngày Phán Xét sẽ chỉ cho thấy rất ít, thật rất ít – người ta được cứu qua sự giảng dạy đó. Rất ít – rất, rất ít – người được cứu qua sự truyền giảng phúc âm đó. Nó đã làm suy nhược hội thánh chúng ta. Bỏ xa nó đi! Một người được thay đổi thật sự còn hơn một ngàn người sai lầm!

Trong loại truyền giảng phúc âm đó, không có sự nhận thức tội lỗi, chỉ chấp nhận bằng trí thức. Không có sự chạm trán với chính Đấng Christ. Không có đức tin cá nhân vào chính Đấng Christ, chỉ chấp nhận trong trí thức về những gì Đấng Christ đã làm. Bởi vì con người không nhận thức được tội lỗi, họ không đến với Đấng Christ. Họ không được cứu. Họ không có sự sống đời đời. Như Kinh Thánh đã chép,

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”

(Giăng 5:40).

Bây giờ tôi không nói đến người truyền giảng phúc âm đó mà tôi nói trực tiếp đến chính bạn. Bạn có tốt hơn ông ta không? Cái mà bạn cho là sự cứu rổi có phải tốt hơn những gì ông ta nói không? Không, không phải vậy!

Đừng lầm lẩn, bạn cần phải được cứu. Khi Đức Chúa Trời nhìn xuống bạn, Ngài thấy điều gì? Ngài thấy bạn phủ đậy tội lỗi! Kinh Thánh chép, “Con mắt Đức-Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác…” (Châm-Ngôn 15:3). Ngài ghi mọi tội lỗi bạn đã phạm trong những quyển sách của Ngài. Trong ngày Phán Xét Sau Cùng, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và bạn sẽ “bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy” (Khải-Huyền 20:12). Ngay cả những tội lỗi thầm kín của bạn cũng sẽ bày tỏ ra. Kinh Thánh chép, “Vì Đức Chúa Trời sẽ đêm đoán xét các công việc, đến đổi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy” (Truyển-Đạo 12:14). Rồi bạn sẽ bị “quăng vào hồ lửa” (Khải-Huyền 20:15).

Bạn cần Đức Chúa Trời nhìn vào bạn một cách khác. Bạn cần Đức Chúa Trời nhìn vào chính bạn và không thấy tội lỗi của bạn. Bạn cần Đức Chúa Trời nhìn thấy Huyết của Chúa Jê-sus Christ. Bạn cần Chúa Jê-sus, vì “chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trpời và loài người, tức là Đức Chúa Jê-sus Christ, là người” (1 Ti-mô-thê 2:5). Bạn cần Chúa Jê-sus là Đấng trung bảo của bạn, đứng giữa bạn và Đức Chúa Trời, trả thay tội lỗi cho bạn.

Nhưng bạn đang cố gắng để học thế nào để được cứu. Bạn là người Sandemanian kiên quyết. Một cậu trẻ nói với Tiến sĩ Cagan, “Tôi sẽ cố gắng để tin cậy Chúa Jê-sus. Tôi sẽ cố gắng để tin cậy Ngài ngoài việc tìm sự cảm xúc.” Cậu ấy cố gắng để học “làm việc đúng.” Khi cậu ta “nhận thức đúng,” cậu sẽ được chấp nhận và rồi cậu có thể tiếp tục như cũ. Cậu trẻ đó không nhận thức được tội lỗi của cậu, cho dù cậu ta đã ghi chép chúng xuống. Cậu ấy cố gắng để tin cậy Chúa Jê-sus như là một sự thực hiện.

Ngày mà Đấng Christ chịu đóng đinh, có một tên trộm cướp cũng bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Ông không biết “thế nào” để tin nhận Chúa Jê-sus – ông chỉ làm một điều. Ông nhận thức được tội lỗi của ông và cần Chúa Jê-sus – và ông đã tin nhận Ngài.

Một ngày kia, khi Chúa Jê-sus Christ đang ăn ở trong nhà, một người đàn bà bò lê dưới bàn và hôn chân Ngài. Bà không biết “phải làm gì” để tin nhận Chúa Jê-sus – bà chỉ biết đến với Ngài. Chúa Jê-sus Christ nói với bà, “tội lỗi con đã được tha” (Lu-ca 7:48).

Một số bạn nghĩ tin nhận Chúa Jê-sus là tin rằng Ngài đã chịu chết thay bạn trên Thập Tự Giá, hay là “biết” rằng Ngài đã chết cho bạn – cái nào cũng giống nhau. Bạn chỉ nói trong tâm tư bạn là bạn tin nhận Đấng Christ. Bạn chỉ nói bằng môi miệng của bạn. Đấng Christ phán trong đoạn văn,

“Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:40).

Bạn chưa có tin vào chính Đấng Christ. Bạn chưa có đến với Ngài. Bạn chỉ đồng ý vài việc trong tâm trí bạn. Bạn nói bằng môi miệng bạn. Điều đó không cứu được bạn. Một số bạn nghĩ nếu bạn có thể học hỏi đầy đủ để hiểu biết sự cứu rổi và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nó, bạn sẽ được cứu. Nghiên cứu và trả lời những câu hỏi giống như một học sinh thì không cứu được bạn. Chúa Jê-sus Christ phán, “Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống.”

Vấn đề là bạn không thật sự nhận thức được tội lỗi của bạn. Bạn nói một hai chữ, nhưng bạn không nhận thức được. Và bạn chưa thật sự nhận thức được bản chất tội lỗi của bạn, là trung tâm của bạn. Bên trong bạn có một sự ích kỷ. Bên trong bạn không muốn Đức Chúa Trời. Bạn cần chính bản than mà thôi. Mỗi việc xấu bạn làm đều đến từ bản chất tội lỗi tự nhiên của bạn. Bạn nên ghê tởm chính bạn. Bạn nên chán ghét với chính bạn. Rồi bạn sẽ vui vẽ để lắng nghe về Chúa Jê-sus là Đấng yêu bạn và phó chính Huyết Ngài cho bạn.

Nhưng bạn chưa thật sự tin vào Huyết của Chúa Jê-sus Christ. Ôi, bạn có thể nghĩ về Huyết theo trí thức, hay nói lời gì vế nó, bởi vì bạn đã nghe về Huyết trong những bài giảng. Nhưng đó là tất cả những gì bạn làm. Bạn không đến với chính Đấng Christ như là một tội nhân, một tội nhân không tự lực – để Ngài rữa sạch bạn trong Huyết của Ngài. Bạn đang cố gắng tự cứu lấy bạn trong đường lối nầy hay đường lối khác. Huyết của Đấng Christ không phải là sự cứu rổi của bạn, cho dù bạn nói vài lời về nó. Trong tấm long bạn, bạn không đồng ý với bài hát cũ:

Hy vọng tôi xây trên không gì ngoài
   Huyết của Chúa Jê-sus và công nghĩa. Tôi không dám tin câu trúc ngọt ngào [suy nghĩ hay cảm súc],
   Nhưng toàn bộ nương trên Danh Jê-sus.
Trên Christ, vầng Đá vững chắc, tôi đứng,    Hết thảy đất khác là cát lún; Hết thảy đất khác là cát lún.
   (“Đá Vững An ‘The Solid Rock’” bởi Edward Mote, 1797-1874).

Bạn là một tội nhân ghê tởm. Nhưng Chúa Jê-sus yêu bạn. Đó là tại sao Ngài đã chết cho bạn. Nếu bạn đến với Ngài, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi bạn. Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi bạn trong Huyết của Ngài. Nếu bạn tin nhận Chúa Jê-sus, Ngài sẽ cứu bạn ra khỏi tội lỗi bạn! Nếu bạn muốn nói chuyện và cầu nguyện với chúng tôi về việc tin nhận Chúa Jê-sus, hãy đến đây ngay bây giờ. A-men.

KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
    “Hãy Đến Với Ta ‘Come Unto Me’” (bởi Charles P. Jones, 1865-1949).