Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUTHER VỀ NGUYÊN TỘI VÀ CÁCH CHỮA TRỊ CỦA NÓ

(BÀI GIẢNG NHÂN DỊP KỈ NIỆM 500 NĂM CẢI CÁCH TIN LÀNH)
LUTHER ON ORIGINAL SIN AND ITS CURE
(A SERMON PREACHED ON THE 500th ANNIVERSARY OF THE PROTESTANT REFORMATION)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 29, 2017

“Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người” (Mác 7:21-23).


Người Pha-ri-si phàn nàn với Chúa Jê-sus vì các Môn-đồ Ngài không rửa tay trước khi ăn. Khi họ thấy các Môn-đồ không theo nghi thức rửa tay trước khi ăn, họ cho là ô uế. Nhưng Chúa Jê-sus phán cái gì chúng ta ăn thì không làm ô uế chúng ta. Ngài phán rằng cái gì làm ô uế con người là từ tấm lòng của họ. “Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người” (Mác 7:23). “Tự lòng người mà ra những ác tưởng” (Mác 7:21).

Từ đầu đến cuối Kinh Thánh dạy rằng lòng của chúng ta là xấu xa. Kinh Thánh chép, “Lòng người ta là dối trá …ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Kinh Thánh chép, “…ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình” (Giê-rê-mi 18:12). Kinh Thánh chép, “lòng chúng nó chẳng khắng khít” (Thi-Thiên 78:37). “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi-Thiên 14:1). Tiến sĩ Watts, một trong những bài hát của ông nói điều nầy như về tấm lòng của bạn.

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho [bạn] được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong” –

Sâu trong tấm lòng gian ác của bạn. Kinh Thánh nói đến “tấm lòng dữ và chẳng tin” (Hê-bơ-rơ 3:12).

“Không có hình thức nào bên ngoài [không có nghi thức nào bên ngoài – giống như nói bài cầu nguyện của tội nhân] có thể làm cho [bạn] được sạch; Bệnh phung nằm sâu bên trong” –

Không phải vậy sao? Không phải vậy sao? Bạn biết nó là vậy mà! Không có quyết định nào hoặc lời cầu nguyện nào có thể làm cho bạn được sạch. Không có sự học hỏi nào hay cảm nhận nào có thể làm cho bạn sạch! bạn biết điều đó. “Bệnh phung (của tội lỗi) nằm sâu bên trong” tấm lòng dữ và không tin của bạn! Và bạn biết điều đó – phải không?

Nếu bạn là người ngay thẳng bạn biết điệu đó là thật. Bạn biết nó trước khi bạn phạm vào một lỗi lầm nào bên ngoài. Bạn cố tình làm phạm. Bạn biết chính xác bạn đang làm gì. Tại sao bạn làm điều đó nếu như bạn đã biết nó là sai? Trong trạng thái chưa biến đổi của bạn, bạn ưa thích sự tối tăm. Bạn vui hưởng tội lỗi. Bạn thích thú trong tội lỗi. Bạn ưa thích cái vị của nó. Bạn yêu thích nó ngay cả khi bạn nghĩ nó là sai! Đó là tại sao bạn không thích tôi nói sự thật cho bạn về tội lỗi trong tấm lòng bạn! Bạn ghét bỏ sự thật về tấm lòng tội lỗi của bạn. Nó lên án bạn và làm cho bạn khổ sở để nghe sự thật! “Cái bệnh phung nằm sâu bên trong tấm lòng”! Lòng bạn bị méo mó và đồi truỵ! Bạn vui thỏa với tội lỗi hơn là những cái gì đúng và tốt đẹp. Bệnh phung nằm sâu trong tấm lòng dữ và không tin của bạn! Tôi không dựng đứng điều đó. Tôi ngữ giải thích lời của Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones, một bác sĩ biết tất cả về tấm lòng tội lỗi giống như của bạn!

Vâng, bạn đã nghe nó trước kia. Tôi chú giải lời Tiến sĩ Lloyd-Jones trong bài giảng của tôi về sự rửa sạch bệnh phung của Na-a-man. Một cậu thanh niên vội vàng tiến ra nói rằng cậu ấy muốn được cứu sau khi cậu nghe bài giảng đó. Nhưng cậu ấy không đến để gặp Tiến sĩ Cagan để cầu nguyện được cứu. Thay vào đó cậu chạy ra và đọc thêm những bài giảng của Tiến sĩ Lloyd-Jones để xem thử vị Bác sĩ đó có thật sự nói ra điều đó hay không!

Vâng, dĩ nhiên Tiến sĩ Lloyd-Jones nói ra điều đó trong bài giảng của ông “Vấn Đề Nguyên Tắc Cơ Bản của Con Người (Man’s Fundamental Trouble).” Bác sĩ nói, “Chúng ta làm trong sự cân nhắc kỷ lưởng, biết chính xác chúng ta đang làm cái gì. Tại sao chúng ta làm nó nếu như chúng ta biết nó là sai? … Hãy để cho chúng ta thẳng thắng và đối diện với chính chúng ta. Như bản chất tự nhiên của chúng ta. Họ yêu thích sự tối tăm, họ ghét sự sáng. Họ bị méo mó và hư hổng, họ ưa điều sai hơn là đúng và thích thú làm điều xấu thay vì điều tốt…Chúng ta biết cái gì là đúng, là tốt nhưng chúng ta thất bại trong việc thực hành vì con người xác thịt của chúng ta là vậy đó không thích làm…, nó là tánh tự nhiên của bạn đó là điều sai trật, lòng của bạn, bản chất của con người bạn là vậy…tội lỗi của chúng ta là rỏ ràng, cố ý và ngoan cố!” Đây là những lời chính xác của ông – là những lời tôi đã ngữ giải thích! (xem Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones, Những Bài Giảng Phúc Âm tại Aberavon ‘Evangelistic Sermons at Aberavon’, Banner of Truth, 2010, tr. 65-77).

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho [bạn] được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong” –

Những người được cứu tại hội thánh nầy đồng ý với lời trích dẩn của tôi từ Tiến sĩ Lloyd-Jones. Nhưng một thanh niên làm ra vẽ như là mình muốn được cứu đã chạy ra khỏi hội trường nầy. Và tuần sau đó cậu cố gắng để tra cứu xem là thật sự Tiến sĩ Lloyd-Jones có nói ra những điều đó về tấm lòng gian ác của cậu ta hay không. Tại sao cậu ta phải làm điều đó? Vì cậu ta, chính cậu ta, có một tấm lòng dữ không tin! Đó là tại sao! Người thanh niên,

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong” –

Con trai ơi, con không thể trốn tránh được nó. Tiến sĩ Lloyd-Jones tin quả quyết những gì tôi đã nói về tấm lòng tội lỗi và phản loạn của bạn! Và tôi nói với bạn tối nay, Bạn sẽ không bao giờ được cứu cho đến khi bạn thừa nhận với chính mình và với Đức Chúa Trời rằng tấm lòng bạn là thật sự “méo mó và hư hổng” như lời Tiến sĩ Lloyd-Jones đã nói. Vì điều đó mà Chúa Jê-sus đã nói, “Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng … hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng” tấm lòng dữ và không tin của bạn! (Mác 7:21, 23). “Tấm lòng ác kinh khủng” của bạn theo như Giê-rê-mi 17:9.

Bạn không thể nào trách mắng cha mẹ của bạn. Cho dù họ xấu như thế nào đi nữa họ cũng không xấu như cha mẹ của tôi. Không, bạn không thể nào trách mắng cha mẹ của bạn, cho dù họ xấu như thế nào đi nữa! Bạn chỉ có thể khiển trách chính mình. Bạn đã nghe tôi giải thích tấm lòng dữ của bạn từ Bác sĩ. Bạn đã nghe Bác sĩ nói nó là lỗi của bạn, và của chính mình bạn, rằng bạn có một tấm lòng dữ, méo mó và hư hổng của sự không tin. Bạn và chính bạn đã chọn lựa để từ chối Chúa Jê-sus Christ. Bạn và chính bạn đã chọn lựa làm những điều tội lỗi đó. Không một ai biểu bạn làm chúng. Bạn làm chúng vì bạn yêu thích sự tối tăm. Bạn thích thú tội lỗi. Bạn thỏa thích tội lỗi. Bạn thích mùi vị của nó! Bạn yêu thích nó ngay cả khi bạn biết rất rỏ là nó sai. Bệnh phung của sự nguy hại tội lỗi linh hồn nằm sâu trong tấm lòng dữ và không tin của bạn! Đó là tại sao bạn ghét tôi khi tôi nói cho bạn sự thật về tấm lòng tội lỗi của bạn – phải vậy không?

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong” –

Sâu trong tấm lòng tội lỗi của bạn!

Bạn cũng không thể trách cứ hoàn cảnh chung quanh của bạn. Sau cơn Đại Hồng Thủy thì môi trường xấu của thế giới trước nước lụt đã qua. Đức Chúa Trời phán với Nô-ê, “Ta sẽ diệt họ cùng đất” (Sáng-Thế-Ký 6:13). Tất cả những người ác trước thế giới nước lụt đã qua đi. Và hơn thế nữa, ngay sau khi nước Lụt, Đức Chúa Trời phán, “Tâm tánh loài người vẩn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-Thế-Ký 8:21). Luther nói, “Không có người nào khác hơn là những người trong chiếc tàu giữa cơn nước Lụt còn sống sót. Vì vậy Đức Chúa Trời nói về họ là tâm tánh của họ vẩn xấu luôn” (bình luận của Luther dựa trên sách Sáng-Thế-Ký 8:21). Bạn không có một tấm lòng dữ vì bạn học để có một cái như vậy từ những người khác. Tấm lòng bạn xấu từ khi bạn còn trong lòng mẹ. Luther nói rằng một tấm lòng của tội lỗi “tồn tại và sống trong những ai trong những năm còn trẻ, còn thơ ấu, nói cho đúng hơn là còn ở trong bào thai và đang sống trong dạ tử cung, như Thi-Thiên 51:5 cho thấy rằng… [Tội lỗi của tấm lòng] không phải thu được [không phải học được]; nó tìm ẩn trong phôi thai.” Nó sẳn sàng để lộ ra hoàn toàn khi đúng thời điểm!

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong” –

Tấm lòng dữ được truyền đến bạn từ tội nhân đầu tiên, là A-đam. Chúng ta đều là hậu tự của người. Luther nói, “Tâm tánh loài người vẩn xấu từ khi còn trẻ, đó là nói đến bởi lý do của con người…lý do [của bạn]. [Những suy nghĩ của tấm lòng bạn] là luôn luôn chống nghịch lại luật pháp [của Đức Chúa Trời], luôn luôn phục dưới quyền tội lỗi, luôn luôn ở dưới sự phán xét [của Đức Chúa Trời], và không có đủ khả năng để tự giải thoát khỏi quyền lực nầy từ sức riêng của mình.” Kinh Thánh chép,

– Hầu hết bạn “tự nhiên làm con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3).

– Hầu hết bạn “phục dưới quyền tội lỗi” (Rô-ma 3:9)

– Hầu hết bạn “chết vì tội mình” (Ê-phê-sô 2:5).

Tại sao? Bởi vì

– “Bởi một người [A-đam] mà tội lổi vào trong thế gian” (Rô-ma 5;12).

– Đó là tại sao “chẳng có một người công bình nào hết, dẩu một người cũng không… chẳng có một người nào làm điều lành, dẩu một người cũng không” (Rô-ma 3:10, 12).

– “Tâm tánh loài người vẩn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-Thế-Ký 8:21).

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung [của tội lổi] nằm sâu bên trong [bạn]” –

Chúng ta đang kỉ niệm ngày của Martin Luther, là người đã chống lại sự dạy dổ sai lầm của Giáo Hội Công Giáo, bắt đầu khi ông đóng trước cửa nhà thờ của ông tại Wittenberg, Đức Quốc Chín Mươi Lăm Luận Án, 500 năm kể từ Thứ ba nầy. “Nguyên tội” của lòng bạn là trung tâm của Tin Lành và Báp Tít Cải Cách. Kinh Thánh dạy rằng bạn có một tấm lòng xấu – và bạn không thể thay đổi nó!

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong”–

“Tâm tánh” đến từ tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là tâm trí của bạn, tấm lòng xấu và không tin của bạn.

“tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-Thế-Ký 8:21).

Đây là sự dạy dổ chân thật về nguyên tội trong tấm lòng của mỗi người đang hiện diện trong hội thánh nầy – là những người vẫn chưa được tái sinh tối nay! Mỗi người trong các bạn! Luther nói, “Chúng ta giữ rằng nhân loại, không có Đức Thánh Linh và ân điển của Đức Chúa Trời, thì không thể làm được việc gì, ngoại trừ tội lỗi, và tội lỗi cứ tiếp tục, hết vi phạm nầy đến vi phạm khác…[và] người ấy là kẻ thù của Đức Chúa Trời, trong khi họ vâng theo tâm tánh của tấm lòng dữ của mình… ngay cả khi bạn giả là một người ngay thẳng.”

Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong!

Chúng ta có thấy đủ các điều nầy trong hội thánh chúng ta để biết rằng Luther nói đúng không? Chúng ta chẳng phải đã thấy một người rồi đến người khác tới giả vờ như là tin nhận Chúa Jê-sus Christ – và rồi bỏ đi nhà thờ và buông mình vào một đời sống tội lỗi hay sao? Chúng ta chẳng phải đã thấy nhiều người giả vờ là những Cơ Đốc Nhân trong phút chốc, và rồi trở thành những kẻ thù cay đắng của Đức Chúa Trời hay sao? Đó không phải là những gì Olivas và người theo ông ta đã làm hay sao? Khi họ cố gắng để triệt diệt hội thánh chúng ta, chúng ta chẳng phải đã thấy Luther nói đúng,

“tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-Thế-Ký 8:21).

Không phải đó là lý do hội thánh chúng ta rời bỏ Finney và trở lại với Luther, một nhà Cải Chánh, và những tín hửu Báp-tít xưa hay sao? Bài giảng nổi tiếng nhất của Finney được gọi là, “Những Tội Nhân Hướng Về để Thay Đổi Tấm Lòng của Chính Mình ‘Sinners Bound to Change Their Own Hearts’.” Bạn làm điều đó như thế nào? Thế nào? Thế nào? Bạn có thể thay đổi tấm lòng bạn thế nào? Bạn không thể! Finney hoàn toàn là một người theo dị giáo Biển Khơi. Finney tìm đủ cách để chống lại Luther và những nhà Cải Chánh dạy về tấm lòng dữ của con người, và nguyên tội.

Bạn không thể thay đổi tấm lòng của chính mình! Tôi nói cho bạn biết rằng Finney là người dị giáo đã bị ma quỉ ám. Đừng tin hắn! Thà nhìn vào tấm lòng bạn; bạn sẽ không thấy gì ở đó nhưng tội lỗi và sự nổi loạn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời!

“Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho bạn được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong.”

Chỉ có Chúa Jê-sus Christ mới có thể rửa sạch tấm lòng bạn và thay đổi nó. Chúa Jê-sus chịu chết trên Thập Tự Giá để trả thay tội lỗi bạn. Chúa Jê-sus đổ Huyết Ngài ra trên Thập Tự Giá để rửa sạch tội lỗi cho bạn. Chúa Jê-sus đã sống lại từ kẻ chết để ban cho bạn một tấm lòng mới! Khi bạn tin nhận Chúa Jê-sus Ngài sẽ ban cho bạn “lòng mới…và đặt thần mới trong các ngươi …” (Ê-xê-chi-ên 36:26).

Chúa Jê-sus, nầy con hết lòng khiêm tôn nài xin,
   Con đợi, phước Chúa, tại chân khổ hình của Ngài.
Bởi đức tin, được thanh tẩy, con thấy Huyết Ngài chảy,
   Hãy tẩy sạch con, và con sẽ được trắng hơn tuyết.
Trắng hơn tuyết ấy, vâng, trắng hơn tuyết ấy;
   Giờ thanh tẩy con, và con sẽ được trắng hơn tuyết.

Chúa Jê-sus, Ngài thấy con kiên nhẫn chờ đợi,
   Hãy đến, và trong con tấm lòng được dựng mới;
Cho những ai đã tìm Ngài, Ngài không bao giờ nói “Không,”
   Giờ thanh tẩy con, và con sẽ được trắng hơn tuyết.
Trắng hơn tuyết ấy, vâng, trắng hơn tuyết ấy;
   Giờ thanh tẩy con, và con sẽ được trắng hơn tuyết.
(“Trắng Hơn Tuyết ‘Whiter Than Snow’” bởi James Nicholson, 1828-1876).

Tôi đã nói về thần học sâu sắc của Luther trên vấn đề nguyên tội trong tấm lòng con người. Ngay cả, nếu như bạn không hiểu hết, tôi xin bạn hãy tin nhận Chúa Jê-sus ngay bây giờ, tối nay. Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi bạn. Ngài sẽ ban cho bạn một tấm lòng mới và tâm linh mới. “Hãy tin Đức Chúa Jê-sus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:31).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Trắng Hơn Tuyết ‘Whiter Than Snow’” (bởi James Nicholson, 1828-1876).