Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
CƠ ĐỐC NHÂN GIẢ BỊ PHÁT HIỆN!

THE FALSE CHRISTIAN DISCOVERED!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle tại Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23).


Tôi lấy đề mục từ câu 21,

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Bài giảng nầy không dựa trên sự suy nghĩ riêng của tôi. Nó đặt nền tảng trên lời của chính Chúa Jê-sus Christ, và được chú giải bởi nhà bình luận Thanh Giáo lổi lạc Matthew Mead (1629-1699). Chú giải Kinh Thánh John MacArthur xác nhận đúng đắng về quyển sách của Mead, Những Cơ Đốc Nhân Gần Được Phát Hiện ‘The Almost Christian Discovered’, Tôi cũng chứng thực nó.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Một người có thể có nhiều kiến thức, hiểu biết nhiều về Chúa Jê-sus Christ, vẫn bị hư mất. Người Pha-ri-si có nhiều kiến thức, và họ vẫn là một dòng dỏi của đạo đức giả. Chao ôi! Nhiều người với nhiều kiến thức đã đi vào trong Địa Ngục! Biết để biết nhiều hơn chỉ là đặt nền tảng trên sự ham biết. Biết để tỏ ra những gì mình biết chỉ là hư vinh hão huyền. Để biết và thực hành những gì bạn biết là Cơ Đốc Giáo chân chính!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NHỮNG BÀI GIẢNG CHÚNG TÔI HIỆN CÓ
TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN.
VÀO TRANG MẠNG WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NHẤN VÀO NÚT MÀU XANH LÁ CÂY CÓ CHỮ “APP” TRÊN ĐÓ.
LÀM THEO CHỈ DẪN HIỆN LÊN TRÊN ĐÓ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Một người có thể có những ân tứ Thánh Linh tuyệt hảo nhưng vẫn bị hư mất. Ơn cầu nguyện là một ân tứ Thánh Linh. Một người có thể cầu nguyện một cách phi thường và vẫn bị hư mất. Một người có thể có một cái ơn giảng dạy nhưng vẫn không được cứu. Giu-đa là một người có tài thuyết giảng. Giu-đa nói, “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi [rao giảng] trong danh Ngài, và trong danh Ngài đã đuổi các quỉ.” Ông có lẽ cầu nguyện hơn, và giảng hơn nhiều Cơ-đốc Nhân chân chính nhưng ông lại không phải là Cơ-đốc Nhân chân chính. Một người có thể giúp đỡ kẻ khác bởi những sự cầu nguyện và giảng dạy, nhưng không tự giúp chính mình chút nào.

Năng quyền của giảng dạy và cầu nguyện không có phụ thuộc vào quyền lực của người giảng đạo, nhưng vào uy quyền của Chúa chúc phước nó. Một ai đó cỏ thể được cải đạo bởi sự giảng dạy của mục sư, nhưng chính vị mục sư đó bị quăng vào Địa Ngục! Pendleton đã giảng cho Sanders trong thời Nữ Hoàng Mary để binh vực cho phúc âm mà ông đã giảng, nhưng rồi sau đó trở nên người bỏ đạo để rồi đi vào Địa Ngục! Tôi từng quen biết những người mục sư trẻ mạnh mẻ, nhưng sau cùng chứng thực họ chỉ là đạo đức giả! Một người có thể giảng như là một trong những Sứ-đồ và cầu nguyện như thiên sứ, nhưng lại có tấm lòng của ma quỉ! Một người có thể đầy ân tứ nhưng chính mình lại lạc mất. Một giám mục lổi lạc nói, “Những người nghèo, dốt nát đến được thiên đàng, trong khi chúng ta, với sự học thức rơi xuống Địa Ngục.” Một người có thể đầy ân tứ nhưng chỉ là một người hư mất. Một ao-xơ ân điển thật còn quí hơn mười pao ân tứ. Giu-đa theo Chúa Jê-sus Christ! Ông giảng phúc âm Đấng Christ, ông đuổi quỉ, trong danh Chúa Jê-sus Christ, ông ăn và uống cùng bàn với Đấng Christ; tuy vậy Giu-đa chỉ là kẻ đạo đức giả, là người đã đi “đến chổ của nó” trong Địa Ngục! Người đã giả vờ nên thánh nhưng lại không tập tành điều nhân đức “bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép.”

Một người có thể xưng nhận mình là Cơ-đốc Nhân, nhưng tấm lòng chưa bao giờ được thay đổi. Ông là người đạo đức giả lại có vẻ là Cơ-đốc Nhân tốt, nhưng lại chứa đầy sự tự cao và sự nổi loan. Phần nhiều có vẻ như công chính, nhưng họ mặc lấy sự công chính của họ như là mặc nạ, để che đậy sự tự cao và sự nổi loạn của tấm lòng. Điều đó mô tả một người trải qua chủng viện và được thụ phong. Nhưng tấm lòng của ông ta không được biến đổi. Cho nên ông ta bỏ hội thánh của chúng ta để đi theo một cô gái đẹp hư mất. “Vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy” (2 Ti-mô-thê 4:10). Điều đó diễn tả Bác sĩ Kreighton L. Chan, là người chứng tỏ chỉ là người đạo đức giả khi sự kêu ngạo của ông và sự nổi loạn trở nên rõ rệt, khi mặt nạ của ông bị xé xuống và chúng ta nhìn rõ ông như là người đạo đức giả.

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta!”

Bầy chuột có thể ở trong nhà. Nhưng khi nhà gần sụp thì họ chạy trốn, để tìm một nơi an toàn khác. Những ngày vui vẻ trong hội thánh đem nhiều người đạo đức giả vào. Nhưng khi hội thánh lung lay, họ bỏ chạy – chứng thật rằng họ không phải là Cơ-đốc Nhân chân chính không cần biết họ đã nói gì trước đây. Đây là một trong những số đó.

Một ông nói, “Ngài dẫn tôi đi đâu tôi sẽ theo đó. Dù tôi có đối diện với những khó khăn hay gian khổ, Chúa Jê-sus…đã ban cho tôi sự sống. Ngợi khen danh Jê-sus quý báu.” Nhưng ông nầy lại là người đầu tiên bỏ chạy khỏi hội thánh của chúng ta khi sự chia rẽ bắt đầu.

Một cô người Hoa nói, “Tôi muốn những người khác biết những việc tốt lành mà Chúa đã làm cho tôi. Nguyện Chúa dùng đời sống của tôi làm nhân chứng cho Ngài.” Nhưng cô ta đã bỏ hội thánh trước khi hội thánh bắt đầu chia rẽ!

Một người nam trẻ gốc Hoa nói, “Tôi không thể bày tỏ sự diệu kì về việc được Chúa Jê-sus cứu là như thế nào…tôi muốn người khác biết điều tốt lành mà Đấng Christ đã làm cho tôi.” Tuy vậy một thời gian ngắn sau đó cậu ta bỏ hội thánh và đi theo Chan, và đã cho thấy lời nói của cậu ta không nghĩa lý gì cả. Cậu ta vẫn là một người đạo đức giả hư mất, đang đi vào Địa Ngục!

Một người đàn ông từ Việt-nam nói, “Bằng tất cả tình yêu Chúa Jê-sus dành cho tôi, tôi không thể nào yêu Ngài đủ. Tôi dâng đời sống tôi cho Jê-sus, là Cứu Chúa tôi.” Một năm sau đó ông ta phản Chúa Cứu Thế, và rời bỏ hội thánh đi theo bội đao Chan.

Một sinh viên đại học trẻ khác nói, “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã rửa sạch tôi qua Huyết báu của Chúa Jê-sus Christ. Ngợi khen Chúa!” Điều tốt, phải không? Nhưng không lâu sau đó, cô ta đã trở lại với nếp sống thế gian và rời khỏi hội thánh chúng ta.

Một cô gái người Mỹ gốc Nhật đã nói, “Lời chứng của tôi rất đơn giản. Tôi tin nhận Chúa Jê-sus, và Ngài đã cứu tôi” – và cô đáp trả lại Ngài bằng sự rời khỏi hội thánh và đi theo người bội đạo, Chan!

Một người đàn ông Mễ-tây-cơ nói, “Tôi cảm thấy sung sướng bởi tình yêu Đấng Cứu Chuộc, và điều nầy tôi sẽ không bao giờ quên” – Nhưng một thời gian ngắn sau đó ông đã quên những gì ông nói, và chạy theo người bội đạo, Chan. Tôi có bức ảnh của ông ta đang đứng với những kẻ chống nghịch đạo đức giả, gần người bội đạo, Chan.

Một người đàn bà trẻ từ Trung Hoa nói, “Chúa Jê-sus yêu tôi! Bây giờ tôi muốn hát cho Đấng Cứu Chuộc tôi, là Chúa Jê-sus Christ!” Rất tốt, phải không? Nhưng rất ngắn ngủi cô đã bội phản hội thánh chúng ta và chạy theo người bội đạo, Chan!

Có người nói với tôi, “Tiến sĩ Hymers, đừng đem những người Trung Hoa vào nữa. Họ là những người hai mặt giả nhân giả nghĩa!” Sự thật là như vậy, ngoại trừ họ kinh nghiệm một sự biến đổi thật sự bằng không họ là người hư mất như những người mà tôi đã đề cập ở đây. Chúa Jê-sus phán, “ngươi phải được sanh lại” (Giăng 3:7).

“Ân điển rẻ mạt” và “chủ thuyết tin dể dàng” là những từ ngữ mới, nhưng “học thuyết chống đạo lý (Antinomianism)” thì không. Martin Luther (1483-1546) cho chúng ta một thành ngữ. Nó ám chỉ đến những ai muốn tất cả những lợi ích của sự cứu rỗi nhưng không cần đến nghĩa vụ và bổn phận (Nhà Xuất Bản Soli Deo Gloria, bìa áo sách của Matthew Mead Đa Số Cơ-đốc Nhân Được Khám PháThe Almost Christian Discovered’, xúc tiến bởi John MacArthur).

Một trong những người bội đạo theo Chan nói, “Tiến sĩ Hymers cho rằng không ai được cứu ngoại trừ họ tham gia vào hội thánh của ông.” Những người bội đạo như ông sẽ nói bất cứ lời nói dối nào để che đậy sự hư mất và tội ác của họ. Và tôi sẽ không ngạc nhiên rằng ông nầy nói dối như vậy, vì ông ta biết quá rõ rằng tôi chưa bao giờ nói điều đó – hoặc tôi tin điều đó

.

Nhưng tôi tin rằng hội thánh là “thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12). Những ai mà rời bỏ hội thánh Ngài là yếu Thân thể Ngài. Những ai tấn công hội thánh Ngài là tấn công Thân thể Ngài. Những ai chia rẽ hội thánh Ngài tức là phân chia Thân Ngài. Nhiều người phái Phúc Âm-mới không có lấy Kinh Thánh làm nghiêm chỉnh. Đó là tại sao họ bỏ đạo khỏi Thân của Đấng Christ!

Có một số người gọi đó là quan điểm “bước ngoặc.” Tôi không cần biết bạn gọi nó là gì, nó là luận điểm Kinh Thánh. Hội thánh là “Thân thể của Đấng Christ!”

Tôi kêu gọi bạn sáng hôm nay hãy đến với Chúa Jê-sus. Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trên Thiên Đàng. Hãy đến với Chúa Jê-sus. Quay khỏi thế gian và tội lỗi. Tin cậy Chúa Jê-sus, và Ngài sẽ tẩy sạch bạn khỏi mọi tội lỗi bằng Huyết báu của Ngài! Tin cậy Chúa Jê-sus và bạn sẽ trở nên chi thể của Thân thể Ngài, tức là hội thánh. A-men.

Nếu bạn muốn trò chuyện với chúng tôi về tin nhận Chúa Jê-sus thì xin vui lòng tiến lên và đứng đây ở phía trước nầy ngay bây giờ. Trong khi chúng ta hát thánh ca số 5, “Đến Với Chiên Con,” khi bạn tiến lên đây.

Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi, Chỉ huyết Jê-sus đã đổ thay rồi;
Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy nhờ pháp môn, Có thể gột sạch vết uế tâm hồn;
Nhờ huyết Jê-sus tội khiên tiêu biến, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Dầu tâm đau đớn, thân hèn, tối tăm, Nhưng trong Ngài đầy đủ phước ơn trời,
Giàu sang, thanh khiết, trùng sinh, vinh hiển, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!
(“Đến Với Chiên Con ‘Just As I Am’” bởi Charlotte Elliott, 1789-1871, thay đổi bởi Mục sư).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.