Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGÀY SAU CÙNG – SỬA LẠI VÀ MỞ RỘNG

SIGNS OF THE END – UPDATED AND EXPANDED
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 3, 2016

“Khi Đức Chúa Giê-su ra khỏi đền thờ, đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:1-3).


Xin vui lòng giữ phần Kinh Thánh nầy. Phân đoạn nầy được gọi là “Cuộc Đàm Luận Ô-liu (The Olivet Discourse).” Nó là bài giảng mà Chúa Giê-su Christ đã giảng trên Núi Ô-li-ve. Đức Chúa Giê-su Christ nói với các Môn-đệ của Ngài là Đền Thờ Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy diệt. Họ hỏi, “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra?” Trả lời cho câu hỏi đó không có ghi chép trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Nhưng Chúa Giê-su Christ đã trả lời nó, và câu trả lời của Ngài được chép trong Phúc Âm Lu-ca,

“Họ sẽ bị ngã dưới lưởi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24).

“Họ sẽ bị ngã dưới lưởi gươm.” Đây là lời tiên tri về sự vây hảm thành Giê-ru-sa-lem dưới thời của tướng lãnh La-mã Titus vào năm 70 sau Công Nguyên – nó xảy ra 40 năm sau khi Chúa Giê-su đã nói trước. Rồi “[họ] bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại.” Tiến sĩ Henry M. Morris nói, “Lời tiên tri đặc biệt nầy đã nói gần trọn một thế kỷ trước đó và cuối cùng được ứng nghiệm vào năm 135 sau Công Nguyên” – khi thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá hoàn toàn bởi quân đội của Hadrian vào năm 135 sau Công Nguyên, và dân Do Thái bị lưu đày khắp nơi trên thế giới (xem Henry M. Morris, Ph.D., Biện Giải Kinh Thánh ‘The Defender’s Study Bible,’ Nhà Xuất Bản Thế Giới, 1995, tr. 1122; dựa trên Lu-ca 21:20, 24).

Vì vậy Chúa Giê-su Christ đã trả lời cho câu hỏi thứ nhất nầy khi họ hỏi, “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra?” Đền thờ đã bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên. Dân Do Thái đã bị bắt lưu đày khắp nơi trên thế giới vào năm 135 sau Công Nguyên.

Nhưng rồi họ hỏi đến câu hỏi thứ hai, “Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” Trong tiếng Hy-Lạp dịch chữ “thế giới (world)” là “aion.” Nó có nghĩa là “thời đại (age)” – “thời đại” mà chúng ta đang sống bây giờ, thời đại Cơ-đốc Nhân, hệ thống tôn giáo hiện thời nầy. Tôi nhận thấy rằng chúng ta đang sống gần cái ngày tận thế đó. Bây giờ chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng – rất gần với cái ngày tận cùng của thế giới mà chúng ta được biết.

Có ba điều sai lầm về dấu hiệu của tận thế. Điều sai lầm thứ nhất là định ngày giờ. Bất cứ khi nào bạn nghe một người nào đó định về ngày và giờ, thì bạn có thể chắc chắn rằng họ đã sai trật, vì Chúa Giê-su Christ phán rằng,

“Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào” (Mác 13:32, 33).

Sai lầm thứ hai là dồn ép những dấu hiệu nầy vào trong quá khứ. Đây được gọi là “học thuyết quá khứ (preterism).” Nhiều người theo chủ thuyết Calvin làm điều đó. Nhưng họ đã sai. Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào Ma-thi-ơ 24:14. Ngay lúc bạn đọc nó bạn biết rằng họ đã sai. Nếu tất cả những dấu hiệu đã xảy ra từ lâu, lúc bắt đầu lịch sử của Cơ-đốc Giáo, thì câu 14 sẽ không đúng!

“Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).

Các Môn-đồ rao giảng Phúc Âm qua suốt Đế Quốc La-mã. Nhưng họ không có giảng Phúc Âm “ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân” – chắc chắn là họ không có giảng Phúc Âm cho miền Bắc và miền Nam nước Mỹ, Nhật bản, Úc Đại Lợi, hay các đảo trên biển, hoặc những chổ khác nữa. Chắc chắn là họ không có giảng Phúc Âm “ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân.” Đó chỉ là để làm ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta. “Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Phúc Âm nầy được giảng ra khắp đất hiện nay – cho lần đầu tiên trong lịch sử. Thí dụ, hầu hết những người ở những vùng xa xôi trên thế giới đọc bài giảng của tôi trên mạng internet với 33 ngôn ngữ khác nhau. Họ nghe Ra-đi-ô, trên những kênh truyền hình, bởi nhũng làn sóng ngắn, bởi hàng ngàn giáo sĩ, lời tiên tri nầy bây giờ đã được ứng nghiệm. “Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Vì thế, những người theo chủ nghĩa quá khứ (preterist) là sai!

Sai lầm thứ ba là đẩy tất cả những dấu hiệu vào tương lai, vào trong bảy-năm Đại Nạn. Nhiều người dưới Hệ Thống Tôn Giáo thời đại làm điều đó. Nhưng họ thờ ơ dấu hiệu quan trọng nhất bằng cách là bỏ tất cả dấu hiệu phía trước vào thời gian bảy năm. Đấng Christ đưa ra những ngày của Nô-ê là dấu hiệu. Ngài phán, “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37). Bạn không cần phải là thần học gia vĩ đại để biết rằng “đời Nô-ê” còn dài hơn là bảy năm! Kinh Thánh dạy rằng trong đời Nô-ê là 120 năm dài (Sáng-Thế-Ký 6:3). Ê-nốc được cảnh báo về sự phán xét trước đó nữa (Giu-đe 14, 15). Tôi quả quyết rằng thế giới đang đi tới những ngày trong thời gian Ánh Sáng (Enlightenment) vào thế kỷ 18 (1730-1790). Và sự tiến lên của sự bội đạo của thời-cuối làm tăng mau trong thế kỷ mười chín, cùng với sự tiến lên của phê phán Kinh Thánh, Chủ Nghĩa Finney, và Chủ Nghĩa Darwin. Và những dấu hiệu của thời-cuối trở nên rõ rệt hơn bắt đầu với Đệ Nhất Thế Chiến.

Cho nên, sự cuối cùng của thời đại thế giới không thình lình “vọt ra” vào chúng ta! Món hầm của Sa-tan đã nấu thời gian rất lâu rồi. Và lúc nầy mới cái nồi mới đun sôi vào sự bội đạo toàn cầu và những ngày sau cùng của hệ thống thế gian nầy. Như Leonard Ravenhill nói, “Đây những ngày cuối!”

Những Môn-đồ xin cho một dấu hiệu của sự đến của Ngài “và bây giời sự cuối cùng [thời đại] sẽ đến,” nhưng Đấng Christ cho họ nhiều dấu hiệu. Tôi sẽ liệt kê ra vài dấu hiệu ban cho bởi Đấng Christ và Sứ-đồ của Ngài, trong ba loại.

I. Thứ nhất, có những dấu hiệu trong những hội thánh.

Đó là dấu hiệu thứ nhất mà Đức Chúa Giê-su cho biết, trong Ma-thi-ơ 24:4-5,

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dổ dành các ngươi; vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dổ dành nhiều người” (Ma-thi-ơ 24:4-5).

Đây ám chỉ chủ yếu đến ma-quỉ, miêu tả chính họ là Đấng Christ. Sứ-đồ Phao-lô cảnh cáo về “một Giê-su khác với Giê-su chúng tôi đã giảng” (2 Cô-rinh-tô 11:4). Sứ-đồ cũng nói,

“Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ” (1 Ti-mô-thê 4:1).

Ngày nay “Thánh Linh-Đấng Christ” của Thuyết Ngộ Đạo được giảng ra trong nhiều hôi thánh. Đấng Christ ngộ đạo nầy là thần linh, không phải là Đấng Chrsit bằng thịt và xương trong Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy, “còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-su, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 4:3). Giữa vòng những bản dịch mới, chỉ có bản KJV dịch câu đó đúng. Chữ Hy-lạp là “elēluthota.” Trong ngôn ngữ học nó ở thời hoàn thành, tỏ ra trạng thái hiện tại của Đấng Christ (cf. Jamieson, Fausset and Brown). Như đã dịch chính xác bởi bản KJV, Đấng Christ “thật đến trong xác thịt.” Ngài đến trong xác thịt, và vẫn ở trong xác thịt, trong thân thể sống lại bằng thịt và xương. Sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, Chúa Giê-su phán, “thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24:39). Và Ngài vẫn ở trong thân thể sống lại bằng thịt xương – trên Thiên Đàng. Kinh Thánh cho biết, “Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Cho nên, thần-Christ của ngày nay thật sự là ma-quỉ, là “thần lừa dối” (1 Ti-mô-thê 4:1)! Ngay cả trong những hội thánh Báp-tít có nhiều người nghỉ Đấng Christ chỉ là thần. Vì vậy, mà họ tin vào ma-quỉ thay vì Đấng Christ thật sự! Tiến sĩ Michael Horton nói về thần-Christ ngộ đạo trong quyển sách nổi tiếng của ông, Cơ-đốc Giáo Không Có Đấng Christ ‘Christless Christianity’ (Baker Books, 2008). Hãy tìm và đọc nó!

Lần nữa, Đấng Christ phán,

“Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dổ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24).

Sứ-đồ Phao-lô cảnh cáo,

“Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyển” (2 Ti-mô-thê 4:3-4).

Tôi tin chắc rằng chúng ta đang sống trong thời điểm đầu của sự bội đạo, “bỏ đạo đến trước” mà Sứ-đồ Phao-lô đã đoán trước 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3.

Rồi, Đấng Christ cũng phán,

“Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người [sẽ] nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12).

Đấng Christ nói trước rằng sẽ có nhiều tình trạng hỗn loạn trong những hội thánh nên “tình yêu mặc dầu” giữa tín hửu sẽ trở nên nguội lần. Nhiều hội thánh bây giờ đóng cửa tối Chúa Nhật chỉ vì thông công thật sự và tình thương anh em Cơ-đốc Nhân là chuyện của thời xa xưa. Những thuộc viên của hội thánh không còn yêu thương nhau như những hội thánh đầu tiên (tr.d. Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:46-47). Chúa Giê-su cũng nói trước rằng sẽ có ít sự bền bỉ trong sự cầu nguyện trong ngày sau rốt (tr.d. Lu-ca 18:1-8). Hèn gì ngày nay có quá ít những buổi cầu nguyện. Buổi nhóm tối Thứ Tư (nếu còn có!) đã bị đổi từ buổi nhóm cầu nguyện thành buổi học Kinh Thánh, với một hoặc hai sự cầu nguyện thông lệ. ràng đây dấu hiệu của tận thế! “Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8). Nhưng, hãy nhớ, Chúa Giê-su phán,

“Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28).

Hát Thánh Ca số 3, khổ hai!

Đêm thật tối tăm, tội lỗi đấu tranh cùng ta;
   Gánh buồn phiền thật nặng chúng ta mang;
Nhưng giờ đây ta thấy dấu hiệu Ngài tái lâm;
   Lòng ta ngợi sáng trong tâm, chén vui mừng tràn đầy!
Ngài tái lầm rày, Ngài tái lâm rày,
   Chính Chúa Giê-su, chối bỏ bởi con người;
Ngài tái lầm rày, Ngài tái lâm rày,
   Với năng quyền và sự vinh hiển, Ngài tái lâm rày!
(“Ngài Tái Lâm Rày ‘He Is Coming Again’” bởi Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

II. Thứ hai, có những dấu hiệu của sự bất bớ.

Chúa Giê-su phán,

“Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau” (Ma-thi-ơ 24:9-10).

Lại nữa, Chúa Giê-su phán,

“Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta; song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu” (Mác 13:13).

Có sự bất bớ nặng đang xẩy ra ở nhiều nơi trên thế giới nầy. Bấm vào đây để đọc về điều đó tại www.persecution.com. Sự áp lực nghịch lại Cơ-đốc Nhân thật đang gia thêm được tìm thấy tại đây ở thế giới Phương Tây. Những mục sư trung tín đã bị tấn công bởi những người đã gây ra sự chia rẽ hội thánh. Cha mẹ bất bớ con cái khi chúng trở nên Cơ-đốc Nhân. Và rất sửng sốt khi thấy một số người làm những điều tệ đến những cha mẹ Cơ-đốc Nhân thật cao tuổi! Một số đông hầu như đã bị khoá lại, hoàn toàn cô lập, không bao giời được thăm viếng bởi những người con không tin Chúa của họ. Nhiều mục sư nói với tôi là họ nghĩ Cơ-đốc Nhân ở Hoa Kỳ sẽ sớm kinh nghiệm sự bất bớ rất lớn. Nhưng nhớ, Chúa Giê-su phán,

“Phước cho các ngươi khi vì cớ Con Người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rở, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm; bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy” (Lu-ca 6:22-23).

Nếu bạn nghĩ tôi đây quá khích, hãy nghe tường thuật của Fox News đưa ra về Franklin Graham vài ngày trước đây. Franklin Graham là con trai của nhà truyền giảng nổi tiếng thế giới, Billy Graham. Fox News nói,

Nhà truyền giảng Franklin Graham rập mạnh, nghỉ GOP

Tin Tức Fox News, ngày 22 tháng 12 năm 2015

http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/evangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop

Nhà truyền giảng Franklin Graham tuyên bố vào ngày Thứ Ba là ông sẽ rời bỏ Đảng Cộng Hoà qua việc GOP-cho phép dư luật được tuyên bố tuần rồi, gọi nó là “hoang phí” và giống như quỹ của Kế Hoạch Tư Cách Làm Cha Mẹ cho trại tập trung Quốc Xã.

Graham nói,

“Thật xấu hổ cho Đảng Cộng Hoà và Đảng Dân Chủ đã cho phép tuyên bố một dư luật hoang phí tuần vừa qua,” ông nói. “Và thêm lên đó, quỹ Kế Hoạch Tư Cách Làm Cha Mẹ!”

Graham, là người trước đây rập mạnh hai đảng chính trị, để cho tâm trạng thất vọng của ông tuôn ra trên Facebook.

“Thấy và nghe Kế Hoạch Làm Cha Mẹ nói vô tình về việc bán bộ phận từ những bào thai bị phá với hoàn toàn coi nhẹ cho sự sống của con người là gơi lại [Bác sĩ] Joseph Mengele và trại tập trung của Quốc Xã!,” ông viết. “Điều đó cũng đủ cần để tắt vòi cho quỹ của họ. Không có làm điều gì để tỉa 2,000 trang, $1.1 tỷ ngân sách.”

Graham, là người đã ủng hộ Toà Bạch Óc GOP hy vọng Donald Trump cũng như hoan nghin tranh luận của ông về sự kêu gọi cấm người Hồi Giáo khỏi Hoa Kỳ, nói rằng ông đã mất lòng tin với hệ thống chính trị.

“Tôi không có lòng tin vào Đảng Cộng Hoà, Đảng Dân Chủ, hoặc Đảng Trà để làm điều gì tốt nhất cho nước Mỹ,” ông đã viết.

Ôi chao! Thật là một câu phát biểu, từ một vị lảnh đạo truyền giảng! Hãy hát lại nữa – Thánh Ca số 3 – khổ thứ nhì!

Đêm thật tối tâm, tội lỗi đấu tranh cùng ta;
   Gánh buồn phiền thật nặng chúng ta mang;
Nhưng giờ đây ta thấy dấu hiệu Ngài tái lâm;
   Lòng ta ngợi sáng trong tâm, chén vui mừng tràn đầy!
Ngài tái lầm rày, Ngài tái lâm rày,
   Chính Chúa Giê-su, chối bỏ bởi con người;
Ngài tái lầm rày, Ngài tái lâm rày,
   Với năng quyền và sự vinh hiển, Ngài tái lâm rày!

III. Thứ ba, có dấu hiệu của sự truyền giảng khắp thế giới.

Để ý dấu hiệu khích lệ xuất hiện cách lạ lùng nầy, trong giữa những dấu hiệu khủng khiếp nầy,

“Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dổ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dổ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24: 9-14).

“Tin Lành Vương Quốc” đơn giản “là Tin Lành” trong Mác 13:10, đã chép, “Nhưng trước hết Tin Lành phải được [giảng ra] cho khắp muôn dân.” Ở giữa sự bội đạo và bất bớ, thình lình Đấng Christ phán Tin Lành nầy sẽ được giảng ra khắp đất, “bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).

Thật là sự tiên đoán! Còn rất ít nơi trên thế giới mà Tin Lành chưa được nghe đến ngày nay. Qua mạng lưới (Internet), qua ra-đi-ô, làn sóng ngắn, truyền hình vệ tinh, và qua hàng ngàn cuộc truyền giáo – Tin Lành được giảng ra khắp thế giới sáng nay. Ma-thi-ơ 24:11-14 được ứng nghiệm trong thời đại chúng ta. Lạ lùng làm sao, cho dù những hội thánh ở Phương Tây đang đóng những buổi cầu nguyện và ngưng sự nhóm lại những buổi chiều, mà có Tin Lành bùng nổ trong Thế Giới Thứ Ba – ở Trung Quốc, Đông Nam Châu Á, vài nước ở Châu Phi, giữa vòng người Hmong, và Tiện Dân (Untouchables) ở Ấn Độ! Sự bội đạo và sự phục hưng – xảy ra cùng lúc – như Chúa Giê-su nói trước! Đúng là sự nghịch lý lạ lùng! Tuy thế, sự việc xảy ra chính xác như vậy, như Đấng Christ đã nói trước sẽ xảy ra như vậy.

“Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dổ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:11-14).

Ha-lê-lu-gia! Chúa Giê-su đến! Hát lại lần nữa!

Đêm thật tối tâm, tội lỗi đấu tranh cùng ta;
   Gánh buồn phiền thật nặng chúng ta mang;
Nhưng giờ đây ta thấy dấu hiệu Ngài tái lâm;
   Lòng ta ngợi sáng trong tâm, chén vui mừng tràn đầy!
Ngài tái lầm rày, Ngài tái lâm rày,
   Chính Chúa Giê-su, chối bỏ bởi con người;
Ngài tái lầm rày, Ngài tái lâm rày,
   Với năng quyền và sự vinh hiển, Ngài tái lâm rày!

Bạn có nhật biết Đấng Christ chưa? Bạn có sẳn sàng khi Ngài đến? Bạn đã được biến đổi chưa? “Tái xác nhận” sẽ không giúp được bạn nếu bạn đã lạc mất. Có một số nói là họ trở lại với Đấng Christ, như đứa Con Trai Hoang Đàng. Nhưng Kinh Thánh chép rằng người Con Trai Hoang Đàng đã một lần được cứu, sa ngã, rồi tái xác nhận cuộc đời. Không! Kinh Thánh rõ ràng nói nó đã lạc mất! Chính người cha của cậu ta đã nói điều đó!

“Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng” (Lu-ca 15:24).

Bạn phải đến với Đấng Christ nhận thức rằng bạn lạc mất! Một người mà không nhận thức rằng mình đã lạc mất sẽ không đến với Chúa Giê-su, sẽ không tin nhận chỉ mình Ngài, sẽ không kinh nghiệm được sự biến đổi thật sự, sẽ không được rữa sạch khỏi tội lỗi bởi Huyết của Đấng Christ, hoặc tái sinh bởi sự sống lại của Đấng Christ. Bạn phải nhận biết bạn lạ người lạc mất trước khi bạn được cứu!

Chúa ối, chúng con tha thiết cầu xin để có linh hồn lạc mất, nghe hay đọc được bài giảng nầy, sẽ đến dưới sự nhật thức về tội lỗi và tin nhận Đức Chúa Giê-su Christ Con Ngài. A-men. Bấm vào đây để đọc “ Phương Pháp của Ân Điển ‘The Method of Grace’” bởi nhà truyền giáo lổi lạc George Whitefield (1714-1770).


Nếu bạn nhận được phước từ bài giảng nầy, Tiến sĩ Hymers rất muốn nghe từ bạn. KHI BẠN VIẾT CHO TIẾN SĨ HYMERS BẠN CẦN PHẢI CHO ÔNG BIẾT BẠN VIẾT TỪ QUỐC GIA NÀO BẰNG KHÔNG ÔNG KHÔNG THỂ TRẢ LỜI E-MAIL CHO BẠN ĐƯỢC. E-mail của Tiến sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net (bấm vào đây). (bấm vào đây). Bạn có thể viết cho ông bằng bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể bằng tiếng Anh được thì tốt. Nếu bạn muốn viết thư đến Tiến sĩ Hymers và gởi bưu điện thì địa chỉ của ông là P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Bạn có thể gọi điện thoại cho ông tại (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Mác 13:1-13.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Tôi Ước Chúng Ta Đã Sẳn Sàng ‘I Wish We’d All Been Ready’” (bởi Larry Norman, 1947-2008).


DÀN BÀI CỦA

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGÀY SAU CÙNG –
SỬA LẠI VÀ MỞ RỘNG

SIGNS OF THE END – UPDATED AND EXPANDED

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Khi Đức Chúa Giê-su ra khỏi đền thờ, đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế” (Ma-thi-ơ 24:1-3).

(Lu-ca 21:24; Mác 13:32, 33; Ma-thi-ơ 24:14, 37)

I.   Thứ nhất, có những dấu hiệu trong hội thánh, Ma-thi-ơ 24:4-5; 2 Cô-rinh-
tô 11:4; 1 Ti-mô-thê 4:1; 1 Giăng 4:3; Lu-ca 24:39; Hê-bơ-rơ 13:8;
1 Ti-mô-thê 4:1; Ma-thi-ơ 24:24; 2 Ti-mô-thê 4:3-4; 2 Tê-sa-lô-ni-ca
2:3; Ma-thi-ơ 24:12; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:46-47; Lu-ca 18:1-8; 21:28.

II.  Thứ hai, có những dấu hiệu của sự bắt bớ, Ma-thi-ơ 24:9-10; Mác 13:13;
Lu-ca 6:22-23.

III. Thứ ba, có những dấu hiệu của sự nổ lực truyền bá phúc âm, Ma-thi-ơ
24:9-14; Mác 13:10; Lu-ca 15:24.