Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
BÍ QUYẾT CỦA SỰ THÀNH CÔNG TẠI TRUNG HOA

(MỘT BÀI GIẢNG TRONG LỄ HỘI TRUNG THU Ở TRUNG HOA)
THE SECRET OF SUCCESS IN CHINA
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 30 tháng 9 năm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 30, 2018

“Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…” (Khải-Huyền 2:9).


Người viết tiểu sử của vị mục sư Cơ-Đốc Nhân Trung Hoa đáng kính, Wang Mingdao đã nói,

Không kể là chính sách nào mà chính phủ Trung Hoa đeo đuổi, hội thánh tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng thâm thuý đến hình thù của Cơ-đốc Giáo khắp thế giới cho nhiều thế hệ hầu đến. Với [khoãng] bảy mươi triệu linh hồn [bây giờ là 160 triệu] và tốc độ phát triển với 7 phần trăm hàng năm, con số Cơ-đốc Nhân trong đa số quốc gia trên thế giới. Như Cơ-đốc Nhân khắp thế giới phát triển, Cơ-đốc Nhân Trung Hoa tiêu biểu tiên phong [hạng đầu] của hội thánh trong thế kỷ hai mươi mốt (Thomas Alan Harvey, Quen Thuộc với Nỗi Đau Buồn ‘Acquainted with Grief,’ Nhà Xuất Bản Brazos, 2002, tr. 159).

David Aikman, trong quyển sách của ông Jê-sus trong Bắc Kinh ‘Jesus in Beijing,’ đã nói,

Đáng cân nhắc khả năng rằng không chỉ con số mà thôi, nhưng trung tâm trí thức…cho Cơ-đốc Giáo có thể di chuyển dứt khoát ra khỏi Âu Châu và Bắc Mỹ khi sự theo Đạo Cơ-đốc tại Trung Quốc tiếp tục và Trung Quốc trở nên quyền lực siêu cường toàn cầu…Quá trình có thể đã bắt đầu rồi trong hi vọng và công việc của những người lảnh đạo tư gia của Trung Quốc (David Aikman, Jê-sus trong Bắc Kinh ‘Jesus in Beijing,’ Nhà Xuất Bản Regnery, 2003, tr. 291, 292).

Sự mô tả về hội thánh của Đấng Christ tại Si-miệc-nơ hình dung điều đang xảy ra trong phong trào “hội thánh tư gia” tại Trung Quốc ngày nay,

“Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…” (Khải-Huyền 2:9).

Về việc hội thánh tại Si-miệc-nơ, Tiến sĩ James O. Combs nói,

Si-miệc-nơ, phía bắc của Ê-phê-sô, một hội thánh được quản nhiệm bởi Polycarp cho nhiều thập niên và là người đã tử vì đạo vào 155 S.C.N. trong lúc ông ngoài 90 tuổi…họ chịu đựng nhiều sự đau khổ và sự tịch thu vật chất thế gian, nhưng họ giàu tâm linh (Jamese O. Combs, D.Min., Litt. D., Cầu Vồng từ Khải Huyền ‘Rainbows from Revelation,’ Nhà Xuất Bản Tribune, 1994, tr. 33).

Như hội thánh ở Si-miệc-nơ, những Cơ-đốc Nhân trung tín của những hội thánh tư gia tại Trung Quốc chịu sự bắt bớ lớn và “khổ cực” tuy vậy họ rất “giàu có” tâm linh mà sự truyền bá Phúc Âm của họ đem lại sự tăng trưởng “7 phần trăm hàng năm” (Thomas Alan Harvey, như đã trích). Cho nên, con số Cơ-đốc Nhân ở Trung Quốc đã (làm còi cộc con số Cơ-đốc Nhân trong đa số quốc gia trên thế giới.” Tôi tin rằng đa số trong hơn 160 triệu Cơ-đốc Nhân trong Trung Quốc là biến đổi thật, và đã có hơn Cơ-đốc Nhân thật trong Trung Quốc hơn là trong Hoa Kỳ. Đó làm choáng người! Chúng ta nên hỏi chính mình, “Lý do thành công của họ là gì? Bí quyết của sự truyền bá Phúc Âm là gì?” Tại sao có thế nói về họ,

“Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…” (Khải-Huyền 2:9).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NHỮNG BÀI GIẢNG CHÚNG TÔI HIỆN CÓ
TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN.
VÀO TRANG MẠNG WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NHẤN VÀO NÚT MÀU XANH LÁ CÂY CÓ CHỮ “APP” TRÊN ĐÓ.
LÀM THEO CHỈ DẪN HIỆN LÊN TRÊN ĐÓ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Khi chúng ta xem xét sự thật rằng Cơ-đốc Giáo phúc âm không có tăng trưởng chút nào tại Mỹ, và thực tế rằng có nhiều người nói rằng Cơ-đốc Giáo phúc âm ở tại đây đang chết dần, chúng ta trong Mỹ nên nghĩ sâu sắc về những gì họ không có mà chúng ta có, và những gì họ mà chúng ta không có.

I. Thứ nhất, điều họ không có mà chúng ta .

Họ không có nhà thờ! Chỉ có những hội thánh “Ba-Đơn vị” mới có nhà thờ. Nhưng “hội thánh tư gia” là những hội thánh đang phát triển, và họ có rất ít nhà thờ. Phần đông đa số họ không có nhà thờ như chúng ta!

Họ không có được chính phủ cho phép. Họ liên tục bị bất bớ bởi chính phủ Trung Quốc. Họ không có tự do tôn giáo như chúng ta!

Họ không có chủng viện để đào tạo mục sư như chúng ta. Huấn luyện duy nhất mà những mục sư có được tại Trung Quốc là ở nhà của một người nào đó – và nó rất là ngắn và không kỹ lưỡng. Họ nhận được huấn luyện bao nhiêu thì hay bấy nhiêu “gấp phải chạy.”

Họ không có toà nhà Trường Chúa Nhật. Họ không có xe buýt cho “mục vụ xe buýt.” Họ không có đài “Truyền Hình Cơ-đốc.” Họ không có đài “phát thanh Cơ-đốc.” Họ không có những nhà xuất bản Cơ-đốc. Họ không có những thiết bị cho “Thuyết Trình Trình Chiếu (Power Points).” Họ không có máy chiếu truyền hình để cho thấy mục sư trên màn ảnh lớn. Họ không có “ban nhạc rock Cơ-đốc.” Họ không có điện phím điện tử (đàn organ), và bình thường họ cũng không có đàn dương cầm (piano). Họ không có những tài liệu in của Trường Chúa Nhật. Họ thường thường cũng không có Kinh Thánh cho mỗi một người, hoặc thánh ca. Không, họ không có những gì chúng ta có! Thay vào đó, họ thỉnh thoảng có sự bắt bớ và nỗi khổ từ chính phủ. Họ đôi khi phải bị tù chỉ vì là Cơ-đốc Nhân. Lúc nào cũng có sự đe doạ cho bất cứ ai trở nên Cơ-đốc Nhận thật sự! Vào trang mạng www.persecution.com để đọc về sự bắt bớ Cơ-đốc Nhân tại Trung Quốc. Và tuy vậy Cơ-đốc Nhân tại Trung Quốc thành công nhiệt liệt trong sự chiến thắng linh hồn lạc mất. Con số Cơ-đốc Nhân đang bùng nổ khắp Trung Quốc, trong sự phục hưng vĩ đại của lịch sử hiện đại!

“Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…” (Khải-Huyền 2:9).”

Tôi sợ rằng đa số những hội thánh ở Hoa Kỳ khá được miêu tả bởi những gì Chúa Jê-sus nói với hội thánh tại Lao-đi-xê,

“Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ” (Khải-Huyền 3:17).

II. Thứ hai, cái họ mà chúng ta không có.

Đây là cái họ có mà chúng ta không có. Và ở đây được coi là bí quyết của sự thành công của họ – và là lý do cho sự thất bại của chúng ta!

Họ có sự đau khổ – và vì thế học cách vác thập tự giá! Hầu hết những Cơ Đốc Nhân Hoa Kỳ không muốn chịu khổ để bỏ ra một buổi tối trong tuần để đi nhóm cầu nguyện. Hầu hết những Cơ Đốc Nhân Hoa Kỳ không muốn chịu khổ bỏ ra một buổi tối trong tuần để chiến thắng linh hồn. Hầu hết những Cơ Đốc Nhân Hoa Kỳ không muốn bỏ sự nhàn hạ của buổi tối Chúa Nhật để đi đến nhà thờ! Có nhiều mục sư tại Hoa Kỳ cần giảm cân. Chúng ta cần có sự đau khổ để giảm một ít calo. Nhưng tại Trung Quốc những người giảng đạo thì ốm yếu. Vì thế họ có thể giảng với sự mạnh mẽ và năng quyền. Chúng ta cần giảm cân, bằng không chúng ta không thể giảng với sự mạnh mẽ. Tại Trung Quốc họ có nhiều người ốm yếu là những người đầy dẩy Thánh Linh khi họ rao giảng. Tôi chưa bao giờ thấy một mục sư người Trung Hoa “hội thánh tư gia” mà quá mập. Không lạ gì mà người tại Trung Quốc có một sự phục hưng lớn, trong khi Cơ Đốc Giáo thì đang khô hạn và giảm thiểu ở đây, trong nước Mỹ, và khắp nơi ở thế giới Phương Tây! Phải chịu một số đau khổ mới thể thao được. Phải đau khổ để giảm cân và ăn ít lại cho đến khi bạn sụt cân! Phải có đau khổ để trở nên người mà Đức Chúa Trời mong muốn nơi bạn! Người Trung Hoa truyền bá Phúc Âm vĩ đại Tiến sĩ John Sung nói,

Sự chịu khổ lớn đem đến phục hưng vĩ đại…Đức Chúa Trời dùng chúng trong cách lớn lao…người nào được mài trong hoàng cảnh khó khăn…Nhiều sự đau khổ đem lại nhiều lợi ích…Những đời sống môn đồ được như ô-li-ve: chúng ta bị ép cứng cáp chừng nào, thì dầu sẽ ứa ra từ bên trong chừng nấy. Chỉ có những ai trãi nghiệm qua sự đau khổ mới có thể cho thấy thấu cảm [yêu] và an ủi đến những người khác (John Sung, Ph.D., Nhật Ký Từng Mất ‘The Journal Once Lost,’ Genesis Books, 2008, tr.534).

Chúa Jê-sus phán,

“Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24).

Lần nữa, Chúa Jê-sus phán,

“Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…” (Khải-Huyền 2:9).

Họ có sự đau khổ tại Trung Quốc! Vì thế họ dồi giàu phước hạnh của Đức Chúa Trời trong sự phục hưng! Hãy để chúng ta ở đây trong hội thánh nầy cũng từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa Jê-sus Christ – cho dù là tốn hao cái gì đi nữa!

Thứ hai, họ khóc lóc khi họ cầu nguyện cho người lạc mất! Một người anh em, đã biết, nói với tôi, “Có nhiều nước mắt tại Trung Quốc.” Anh ta nói đúng! Họ khóc lóc khi họ cầu nguyện cho người hư mất. Không lạ gì có rất nhiều người được biến đổi đến với Chúa Jê-sus Christ! Kinh Thánh chép,

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng” (Thi-Thiên 126:5).

Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn một tấm lòng tan vỡ cho những linh hồn lạc mất! (tất cả hãy cầu nguyện).

Thứ ba, họ làm hết khả năng để đem những linh hồn hư mất vào trong “những hội thánh tư gia” của họ. D. L. Moody nói, “Yêu thương họ vào.” Đó là cách mà họ đem người vào trong những hội thánh tư gia tại Trung Hoa – và đó là việc mà chúng ta phải làm! “Yêu thương họ vào.” Chiến thắng linh hồn là trước tiên yêu thương con người đem vào trong Đấng Christ – và vào trong hội thánh địa phương. “Đem họ vào trong tình thương.” Đó không phải là chủ nghĩa tự do! Đó không phải là “kiểu cách” truyền bá phúc âm! Đó là D. L. Moody! Tôi nghĩ là ông nói rất đúng. Nó hữu hiệu tại Trung Quốc – và nó sẽ hữu hiệu tại đây! “Yêu thương họ vào.”

Nếu chúng ta vội vả bỏ đi sau những buổi nhóm chúng ta sẽ không thắng được những linh hồn. Chỉ có những ai chần chừ nán lại mới có thể thắng được những linh hồn. Chỉ những ai có sự thân thiện với những người lạc mất trước và sau những buổi thờ phượng mới có thể thắng được những linh hồn. Không có cách nào khác để đem những linh hồn lạc mất thêm vào hội thánh! Chúng ta phải “Yêu thương họ vào” – giống như họ làm tại Trung Quốc! Hãy hát “Nguyện Tôi Thành Nguồn Phước”! Nó là bài số 4 trong quyển Thánh Ca

.

Nguyện tôi là một nguồn phước hôm nay,
   Nguyện tôi là một nguồn phước, Tôi cầu xin;
Chiếm hữu đời sống tôi, phước hạnh tôi hầu việc
   Nguyện tôi là một nguồn phước hôm nay.
(“Nguyện Tôi Thành Nguồn Phước ‘Make Me a Channel of Blessing’
   bởi Harper G. Smyth, 1873-1945).

Tôi không kết thúc buổi thờ phượng nầy mà không nói một vài lời cho những ai chưa được biến đổi. Đến với hội thánh không có nghĩa là bạn đã được biến đổi. Học Kinh Thánh sẽ không biến đổi bạn. Bạn cần phải ăn năn tội lỗi của mình. Bạn phải quay trở lại với Chúa Jê-sus Christ và đến với Ngài. Ngài đã chết đau đớn và Huyết Ngài đổ ra trên Thập Tự Giá để cứu linh hồn bạn. Bạn phải được rửa sạch tội lỗi mình bởi Huyết của Ngài. Đến với Chúa Jê-sus để được cứu khỏi tội lỗi, sự chết và Âm Phủ. Nguyện đó là kinh nghiệm của bạn, là sự cầu nguyện của tôi. A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Jê-sus Yêu Tôi ‘Jesus Loves Me’” (bởi Anna B. Warner, 1820-1915).


DÀN BÀI CỦA

BÍ QUYẾT CỦA SỰ THÀNH CÔNG TẠI TRUNG QUỐC

THE SECRET OF SUCCESS IN CHINA

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, (dầu ngươi giàu có mặc lòng)…” (Khải-huyền 2:9).

I.  Thứ nhất, điều họ không có mà chúng ta , Khải-Huyền 3:17.

II. Thứ hai, điều họ mà chúng ta không có, Ma-thi-ơ 16:24; Thi-Thiên 126:5.