Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TỪ CHỐI LỜI RAO TRUYỀN

(BÀI GIẢNG SỐ 2 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI ĐOẠN 53)
THE REJECTED REPORT
(SERMON NUMBER 2 ON ISAIAH 53)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 3, 2013

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).


Ê-sai đang nói về Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ. Chúa Nhật tuần rồi tôi đã giảng từ ba câu chót của đoạn 52, chổ mà tiên tri nói trước về sự thương khó của Chúa Giê-su Christ, diện mạo Ngài, “mặt mày Người xài xễ lắm hơn một người nào khác, hình dung xài xể hơn con trai loài người” (Ê-sai 52:14). Đây là hình ảnh của Chúa Giê-su Christ, bị đánh đập và bị đóng đinh vì tội lổi của chúng ta, rồi sống lại từ kẻ chết, “…sẽ được tôn lên, dấy lên, và rất cao trọng” (Ê-sai 52:13). Nhưng bây giờ, trong đoạn văn của chúng ta, tiên tri than vản rằng thực tế chỉ có số ít người tin vào thông điệp của Phúc Âm mà thôi.

Tiến Sĩ Edward J. Young là một học giã Cựu Ước, là người bạn cùng lớp với Mục sư trước kia của tôi là Tiến Sĩ Timothy Lin. Dẩn giãi đến đoạn văn của chúng ta,

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?”

Tiến Sĩ Young nói rằng đây “là một lời than vản thương tiếc hơn là một sự nghi vấn. Nó không đòi hỏi câu trả lời tiêu cực, nhưng được thiết kế đơn giản để kêu gọi sự chú ý đến một [số nhỏ] người thật sự tin nhận trong thế giới nầy …tiên tri [là] người đại diện cho dân sự, đang nói và đang bày tỏ sự ngạc nhiên rằng quá ít người tin” (Edward J. Young, Ph.D., Sách Tiên Tri Ê-sai, Công Ty William B. Eerdmans Xuất Bản, 1972, quyển 3, trang 240.).

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?”

Chữ “rao truyền” có nghĩa là “tuyên bố một thông điệp.” Luther đã dịch nó là “sự giảng dạy của chúng ta” (Young, ibid.). “Ai tin điều chúng ta đã giảng dạy?” Sự diễn tả song song với đoạn văn là, “và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” Cụm từ “cánh tay của Đức Giê-hô-va” là một sự diễn tả đến sức mạnh của Chúa. Ai tin điều chúng ta đã giảng dạy? Và sức mạnh của Chúa đã được tỏ ra cho ai? Quyền năng cứu rổi của Chúa Giê-su Christ đã được tỏ ra cho ai?

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

Câu nầy cho thấy rằng trước hết bạn phải tin nhận sự giảng dạy của Phúc Âm, và khi ấy bạn mới được biến đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ. Và nhưng mà chính câu hỏi của tiên tri cho thấy rằng rất ít người chịu tin nhận và được biến đổi.

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

I. Thứ nhất, rất ít người tin nhận và được biến đổi khi Chúa Giê-su Christ thi hành chức vụ trên đất.

Chúa Giê-su đến ngôi mộ của La-xa-rơ. Ông đã chết bốn ngày rồi. Chúa Giê-su nói với họ, “Hãy lăn hòn đá đi” (Giăng 11:39). Em gái của La-xa-rơ muốn cản ngăn Ngài. Cô nói, “Lạy Chúa, đã có mùi; vì người nằm đó bốn ngày rồi” (ibid.). Nhưng họ vâng lời Chúa Giê-su và lăn hòn đá đã lấp cửa mộ đi. Rồi Chúa Giê-su “kêu lớn tiếng: Hỡi la-xa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-su phán cùng chúng rằng: Hảy mở cho người, và để người đi” (Giăng 11:43-44).

“Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, [chúng ta tính thế nào?]” Giăng 11:47).

Họ thấy rất nhiều phép lạ mà Ngài đã làm, và họ sợ rằng rồi đây tất cả dân chúng sẽ theo Ngài thay vì đi theo họ.

“Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (Giăng 11:53).

Những thầy tế lể cả và người Pha-ri-si hội họp bàn luận với nhau để xem cách nào tốt nhất để tẩy chay Ngài, “lập mưu giết Ngài.” Sứ đồ Giăng nói,

“Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?” (Giăng 12:37-38).

Họ chứng kiến Ngài làm phép lạ cho năm ngàn người ăn. Họ thấy Ngài chữa lành những người phong và mở mắt những kẻ mù. Họ thấy Ngài đuổi quỉ dữ, nâng người bại liệt đứng dậy. Họ thấy Ngài kêu con trai người đàn bà góa sống dậy. Không những họ chỉ thấy Ngài biến nước thành rượu, mà họ còn nghe Ngài nữa

“dạy dổ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bệnh” (Ma-thi-ơ 9:35).

Chưa hết, Ngài còn kêu La-xa-rơ sống dậy nữa, vậy mà họ “hội họp bàn luận lập mưu để giết Ngài” (Giăng 11:53).

“Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng ta, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?” (Giăng 12:37-38).

Vâng, chỉ có một số ít người tin và được biến đổi khi Chúa Giê-su thi hành chức vụ trên đất.

II. Thứ hai, một số ít người tin và được biến đổi trong thời các Sứ Đồ.

Xin vui lòng mở ra trong sách Rô-ma 10:11-16. Hãy đứng lên và đọc đoạn văn tuyệt hay đó.

“Vả, Kinh Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ đưục cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng?” (Rô-ma 10:11-16).

Xin quý vị ngồi xuống.

Chú ý đến một câu trong đoạn văn nầy nói rằng, trong câu 12,

Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài” (Rô-ma 10:12).

Lời nầy được viết bởi Sứ Đồ Phao-lô khoảng ít hơn 30 năm sau khi Chúa Giê-su thăng thiên về Trời. Vì vậy, Phao-lô viết Sách Rô-ma đồng thời với phần cuối của Sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ. Ông nói với người Do-Thái và người Ngoại Bang, nhưng ngược lại hầu như Chúa Giê-su chỉ nói riêng biệt cho người Do-Thái. Phao-lô nói, “Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết.” Tất cả mọi người cần đến Chúa Giê-su Christ!

Hơn nữa, đối với những thính giả không phải là người Do-Thái của ông, Phao-lô cũng nói như Chúa Giê-su đã nói, được trích dẩn từ sách Ê-sai 53:1, thật sự thương tiếc rằng chỉ một số ít người Ngoại Bang tin nhận – và trích dẩn trong Ê-sai 53:1 cho thấy rằng tiên tri đã nói, bằng sự áp dụng, rằng gần hết người ngoại bang đáp ứng lại với Phúc Âm chỉ hơn người Do-Thái một chút thôi. Phao-lô trích dẩn từ sự than vản của Ê-sai để nói lên điều nầy.

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

Người Ngoại Bang mở lòng để đón nhận Phúc Âm hơn là người Do Thái. Tuy vậy, hơn nữa, chỉ có một số ít người Ngoại Bang tin vào Chúa Giê-su trong thời Phao-lô và các Sứ Đồ khác. Có một sự phục hưng lớn trong thời các Sứ Đồ, như chúng ta thấy trong sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ. Ngay cả sự phục hưng mạnh mẽ đó nếu đem so sánh ra thì cũng chỉ có một số ít người Ngoại Bang được cứu rổi trong Đấng Christ. Việc rao truyền phúc âm là khó khăn, ngay giữa những người La-mã.

Lẩn Chúa Giê-su Christ và các Sứ Đồ cũng chỉ thấy ít người được biến đổi. Vì thế, Cơ-Đốc Nhân của thế kỷ đầu tiên được xác định rỏ ràng là tiểu số, và là một tiểu số bị bách hại! Và vì thế, cả Giăng và Phao-lô đều trích dẩn đoạn văn của chúng ta để giải thích sự chống đối của hầu hết con người đối với Phúc Âm – để giải thích tại sao đa số những người đó được nghe họ rao giảng nhưng vẩn không được biến đổi.

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức-giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

Và đây là sự thật đã trải dài qua suốt những thế hệ trong lịch sử Cơ Đốc. Luôn luôn là như vậy, chỉ có một số ít người tin nhận Phúc Âm và thật sự được biến đổi. Và đó cũng là sự thật trong thế giới ngày nay. Không có gì thay đổi cả. Điều đó đem chúng ta đến điểm chót.

III. Thứ ba, chỉ có một số ít người tin và được biến đổi ngày nay.

Trong thời của chúng ta, chúng ta cũng thường đối diện thực tế với lời than thở của Ê-sai, trong câu hỏi buồn bã đó,

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

Thật là buồn, chúng ta phải nói rằng chỉ có một số ít người ngày nay tin vào sự rao giảng của Phúc Âm, và chỉ có một số ít người được cứu trong năng quyền của Đấng Christ. Ngay cả những thân bằng quyến thuộc yêu mến của chúng ta cũng thường từ chối Đấng Christ. Và hầu như chúng ta điều biết rằng chỉ có một số ít người mà chúng ta mời đến nhà thờ để nghe giảng nhận được sự thay đổi. Tôi sẽ đưa ra ba lời phê bình về điều đó:

(1)  Thứ nhất, chổ nào trong Kinh Thánh nói với chúng ta rằng mọi người đều sẽ được cứu? Không có. Thật sự, Chúa Giê-su đã nói ngược lại. Ngài nói:

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẩn đến sự sống kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Kẻ kiếm được thì ít! Chúng ta phải luôn ghi nhớ điều đó trong tâm trí của chúng ta khi kết quả việc truyền bá phúc âm của chúng ta chỉ đem đến một số ít người được biến đổi hơn là điều chúng ta đã mong đợi.


Và rồi, điều thứ hai mà tôi muốn nói đây là,

(2)  Động cơ thúc đẩy việc rao truyền phúc âm của chúng ta không phải dựa vào sẽ có bao nhiệu người được thay đổi. Cho dù sự đáp ứng lại là lớn hay nhỏ, cặp mắt của chúng ta cũng đừng chú tâm trên bao nhiêu người được thay đổi. Động cơ thúc đẩy chúng ta là đặt trên nền tảng của sự vâng lời Đức Chúa Trời. Mắt của chúng ta phải luôn luôn nhìn xem Chúa, và chúng ta vâng lời Ngài khi đi ra rao truyền phúc âm; và mắt của chúng ta luôn nhìn xem Chúa, và chúng ta vâng lời Ngài khi đi ra rao truyền Tin Lành! Chúa Giê-su Christ phán với chúng ta,

“Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người”
       (Mác 16:15).

Đó là điều mà Đấng Christ muốn chúng ta làm, và chúng ta phải làm điều đó cho dù người ta nghe hay không; cho dù họ được thay đổi hay không. Chúng ta phải rao giảng phúc âm bởi vì Đấng Christ muốn chúng ta làm điều đó! Thành quả của chúng ta không lệ thuộc vào sự đáp ứng của con người! Không! Thành quả của chúng ta dựa trên sự vâng lời Chúa Giê-su Christ. Vì vậy chúng ta phải ra đi rao truyền phúc âm cho dù họ có tin hay không!


Và, rồi, có điểm thứ ba ra từ điều nầy.

(3) Bạn có tin vào Chúa Giê-su Christ không? Bạn có được thay đổi trong Đấng Christ chưa? Ngay cả nếu không có một người nào trong gia đình của bạn hay là bạn bè của bạn được thay đổi, thì bạn có bằng lòng tìm kiếm Chúa Giê-su Christ không? Bạn sẽ đến với Ngài không? Nhớ rằng Chúa Giê-su Christ đã nói,

“Ai tin và chịu phép Báp têm, sẽ được rổi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt” (Mác 16:16).

Bạn có đến với Chúa Giê-su, để được thay đổi, và tiếp nhận phép báp têm không? Hay là bạn đứng chung với số đông người từ chối Đấng Cứu Chuộc, và phải bị hình phạt đời đời trong lửa Địa Ngục?

“Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt” (Mác 16:16).

Tôi cầu nguyện cho bạn rằng bạn sẽ không đứng chung với số đông người bị hình phạt trong Địa Ngục, nhưng bạn sẽ đến với chúng tôi và gia nhập vào Hội Thánh nầy. Hãy ra khỏi thế gian! Đến với Chúa Giê-su bằng đức tin! Đến với Hội thánh nầy. Và được sự cứu rổi trong đời nầy và đời sau qua Huyết báu và sự công chính của Chúa Giê-su

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức-giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

Nguyện bạn là một trong số những người tin nhận và được biến đổi! Nguyện bạn là một trong số ít người tin vào sự giảng dạy của Phúc Âm. Nguyện bạn nói, “Vâng, Chúa Giê-su đã chết để đền tội lổi của tôi. Vâng, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Vâng, tôi dến với Ngài bằng cả đức tin.” Nguyện bạn là một trong số ít người đã được cánh tay của Chúa bày tỏ, kinh nghiệm trong sự cứu rổi bởi tin nhận Chúa Giê-su, “Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lổi thế gian đi” (Giăng 1:29). Nguyện bạn là một trong những người đến với Chúa Giê-su, được tẩy sạch tội lổi qua Huyết báu của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển cho bạn để tin sự rao truyền của chúng tôi và kinh nghiệm trong sự cứu rổi từ tội lổi qua Chúa Giê-su Christ! A-men!

Vui lòng đứng lên và hát bài số bảy “Chúa Ôi, Tôi Lại Ngay,” trong tập nhạc của bạn.

Kìa, tiếng Chúa kêu dịu dàng, Gọi tôi mau đến theo Ngài;
   Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, Lòng nay thật trắng trong hoài.
Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây!
   Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngà.

Dẫu tôi yếu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường;
   Ngài xóa hết bao nhăn vết tội tình, Lòng nay sạch sẽ lạ dường.
Chúa ôi, tôi lại ngay! Nay tôi xin lại đây!
   Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngà.
(“Chúa Ôi Tôi Lại Ngay!” bởi Lewis Hartsough, 1828-1919).

Nếu bạn muốn trò chuyện với chúng tôi về tin nhận Chúa Giê-su và trở nên Cơ Đốc Nhân, xin vui lòng bước ra phía sau hậu trường ngay bây giờ. Tiến Sĩ Cagan sẽ đưa bạn đến một chổ yên tịnh để chúng ta có thể nói chuyện. Xin đi ngay bây giờ. Bác sĩ Chan, xin hướng dẩn chúng tôi trong sự cầu nguyện cho những ai đáp ứng. A-men.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Ê-sai 52:13-53:1.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Mão Gai ‘A Crown of Thorns’” (bởi Ira F. Stanphill, 1914-1993).


DÀN BÀI CỦA

TỪ CHỐI LỜI RAO TRUYỀN

(BÀI GIẢNG SỐ 2 CỦA SÁCH TIÊN TRI Ê-SAI ĐOẠN 53)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Ai tin lời đã rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức-giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:1).

(Ê-sai 52:14, 13)

I.   Thứ nhất, rất ít người tin nhận và được biến đổi khi Chúa Giê-su
Christ thi hành chức vụ trên đất, Giăng 11:39, 43-44, 47, 53; 12:37-38;
Ma- thi-ơ 9:35.

II.  Thứ hai, một số ít người tin và được biến đổi trong thời các Sứ Đồ
Rô-ma 10:11-16.

III. Thứ ba, chỉ có một số ít người tin và được biến đổi ngày nay,
Ma-thi-ơ 7:13-14; Mác 16:15, 16; Giăng 1:29.