Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
QUYỂN SÁCH BỀN VỮNG

THE INDESTRUCTIBLE BOOK
(Vietnamese)

bởi Tiến Sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Tối Chúa Nhật ngày 4 tháng 11 năm 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 4, 2012

“Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời của Đức-giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay. Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẻ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lổi chúng nó” (Giê-rê-mi 36:1-3).


Quốc gia Giu-đa phạm tội chống nghịch lại cùng Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm tội lổi nặng nề, sự bội đạo và nổi loạn. Chúng ta đang sống trong thời điểm giống như vậy trong tối nay. Nhưng giữa những sự lộn xộn đó chúng ta có một đoạn Kinh Thánh tuyệt diệu, Giê-rê-mi đoạn 36.

Tôi đọc đi đọc lại phân đoạn Kinh Thánh nầy trong khi tôi đang tham dự một buổi công kích Kinh Thánh tại Chủng Viện Báp-tít Nam Phương vào đầu năm 1970. Những giáo sư đã công kích Kinh Thánh trong suốt buổi sáng trong những lớp học. Nhưng khi tôi trở về phòng, tôi nhận được sự khích lệ quý báu khi đọc phân đoạn nầy sau mổi đêm. Đây là một phân đoạn quý báu trong Kinh Thánh. Nó cho chúng ta biết Kinh Thánh từ đâu đến. Nó cho thấy tại sao người ác ghét Kinh Thánh, và họ cố gắng thế naò để tiêu diệt nó. Nhưng nó cũng nói cho chúng ta biết thế nào Đức Chúa Trời bảo tồn Kinh Thánh, và số phận cho những ai chối bỏ nó như thế nào.

Tôi ít khi nào giảng nguyên một đoạn Kinh Thánh, nhưng tôi cần làm điều đó tối nay bởi vì phân đoạn nầy rất dồi giàu ý nghĩa, và cũng rất cần thiết cho thời điểm của sự bội đạo trong cuộc sống chúng ta ngày nay. Hãy cùng với tôi học phân đoạn Kinh Thánh nầy, để chúng ta thấy rỏ ràng rằng Kinh Thánh là Lời rất bền vững của Đức Chúa Trời chúng ta! Phân đoạn nầy trả lời ít nhất cho bốn nghi vấn.

I. Thứ nhất, Kinh Thánh đến từ đâu.

Câu trả lời cho thấy trong Giê-rê-mi 36:1-2. Hãy xem hai câu nầy.

“Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời của Đức-giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay” (Giê-rê-mi 36:1-2).

Lời nầy là lời của Đức Chúa Trời phán cho Giê-rê-mi, “Viết…mọi lời ta đã phán cùng ngươi.” Ở đây diễn tả sự linh cảm của Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô nói,

“Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức-Chúa-Trời soi dẩn, có ích cho sự dạy dổ, bẽ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:15-16).

Ở đây Sứ Đồ nói với chúng ta rằng cả “Kinh Thánh” đều là “bởi Đức Chúa Trời soi dẩn.” Trong tiếng Hy-lạp được dịch “linh cảm (inspiration)” là “theopneustos.” Có nghĩa là “Đức Chúa Trời hà hơi.” Có nghĩa là Kinh Thánh là hơi thở từ Đức Chúa Trời. Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng chính những lời được viết ra là hơi thở của Đức Chúa Trời. Những lời viết nầy không đến từ con người, mà Đức Chúa Trời đã hà hơi trên chúng. Không, chính Đức Chúa Trời soi dẩn nhiều lời và cho con người viết ra chúng.

Chúa Giê-su làm sáng tỏ điều nầy khi Ngài nói, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Mọi chữ của Kinh Thánh “ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

Rồi trong 2 Phi-e-rơ 1:21 chúng ta đọc rằng tiên tri của Kinh Thánh “không đến bởi ý một người nào mà ra; nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” Dịch chữ “cảm động (moved)” là “phero” trong tiếng Hy-lạp. Nó có nghĩa là “mang theo hoặc ẳm theo.” Vì thế, người cảm hứng của Đức Chúa Trời được mang theo bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho những lời để viết ra. Đức Chúa Trời mang tâm trí của những tiên tri theo đặng những lời họ viết xuống được ban trực tiếp từ Đức Chúa Trời. C. H. Spurgeon nói,

      Quyển sách nầy [Kinh Thánh] là lời của Đức Chúa Trời hằng sống: từng chữ viết xuống với ngón tay toàn năng; mỗi lời nói ra từ môi miệng đời đời; mỗi câu được quyết định bởi Đức Thánh Linh. Mặc dù Môi-se viết ra những sách lịch sử của ông với ngòi bút nẩy lửa, Đức Chúa Trời hướng dẩn ngòi bút đó [và với mỗi quyển sách khác trong Kinh Thánh]. Đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời chứ không phải của con người; là lời của Đức Chúa Trời…Kinh Thánh nầy là Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, và khi tôi thấy nó, dường như tôi nghe được tiếng nói vang lên từ nó, nói rằng, “Tôi là sách của Đức Chúa Trời: con người, đọc tôi. Tôi là lời viết của Đức Chúa Trời ; hãy mở trang tôi ra, tôi được viết bởi Đức Chúa Trời; đọc nó, bởi vì Ngài là tác giả của tôi” (C. H. Spurgeon, “Kho Bạc Về Kinh Thánh,” trang 45-46).

Chúa Giê-su Christ tiếp tục nói về Kinh Thánh là lời hoàn hảo và đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài nói, “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Ma-thi-ơ 24:35). Ngài nói, “Kinh Thánh không thể bỏ được” (Giăng 10:35). Ngài nói, “Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài…” (Mác 8:38).

Để ý, trong Giê-rê-mi 36:2, Đức Chúa Trời nói với tiên tri, “Viết mọi lời ta đã phán cùng ngươi.” Vì thế, qua suốt Kinh Thánh, chúng ta nói rằng “mọi lời” đã được Đức Chúa Trời linh cảm. Nó không phải là những ý niệm, hay những câu chuyện, đã được linh cảm. Không, nó là “những lời” thánh đã được “Đức Chúa Trời hà hơi” được nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Trong Giê-rê-mi 30:2, Đức Chúa Trời nói với Giê-rê-mi, “Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách.”

Vì vậy, chúng ta đang cầm quyển Kinh Thánh trong tay đã được dịch thành tiếng Anh. Chúng ta có thể chắc chắn rằng hàng trăm bản Kinh Thánh đã được dịch từ nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp đã được “hà hơi” bởi Đức Chúa Trời, và những tác giả viết lại chính xác những gì đã nhận từ Đức Chúa Trời bằng tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp. Để ý đến lời Ba-rúc nói trong câu 18, “Ông [Giê-rê-mi] lấy miệng thuật cho tôi những điều nầy, và tôi dùng mực chép vào cuốn sách” Đức Chúa Trời phán những lời đó cho Giê-rê-mi. Ông lấy miệng thuật lại. Và Ba-rúc chép xuống. Đó là thế nào chúng ta nhận được quyển Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời hà hơi vào!

Một trong những bài hát của Tiến sĩ B. B. McKinney như vầy:

Tôi biết Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời,
   Cựu Ước, như luôn cả Tân Ước;
Được cảm hứng và thánh, là Lời hằng sống,
   Tôi biết Kinh Thánh là thật.
Tôi biết, tôi biết, tôi biết Kinh Thánh là thật,
   Sự linh cảm suốt từ đầu đến cuối,
Tôi biết Kinh Thánh là thật.
    (“Tôi Biết Kinh Thánh Là Thật (I Know the Bible is True)
        bởi Tiến Sĩ B. B. McKinney, 1886-1952).

II. Thứ hai, tại sao Kinh Thánh bị ghét bỏ.

Đừng nhầm lẩn ở đây. Kinh Thánh bị ghét bỏ bởi nhiều người ngày nay - cũng như luôn luôn đã bị ghét bỏ bởi nhiều người. Tại sao vậy? Xem lại câu 2 lần nữa,

“Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay” (Giê-rê-mi 36:2).

Để ý đến những chữ cuối, “Mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại…” Đó là tại sao người ta ghét Kinh Thánh! Kinh Thnáh chống lại chúng! Người ta ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh nói họ là tội nhân. Không có một quyển sách nào được viết ra để lên án tội lổi và đánh mạnh vào lương tâm của con người như là Kinh Thánh.

Người vô thần ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh nói họ ngu dại – “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi thiên 14:1).

Người Phật giáo thờ thần tượng ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh nói người thờ thần tượng “trở nên điên dại” (Rô-ma 1:22).

Ai ủng hộ cho việc đồng tính luyến ái thì ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh nói, “Ấy vì cớ đó…Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu” (Rô-ma 1:26, 28).

Người nào ủng hộ cho việc phá thai thì ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh nói, “ngươi chớ giết người” (Xuất-ê-díp-tô-ký 20:13).

Người theo thuyết tiến hóa ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa” (Sáng-thế-ký 1:1; 1:24; 1:27; v.v …).

Những tội nhân hay chống đối ghét Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh phơi bày tội lổi của họ trong ánh sáng của Kinh Thánh.

“Vả, sự đoán xét đó là như vầy; sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng” (Giăng 3:19-20).

III. Thứ ba, tội nhân chống đối làm gì với Kinh Thánh.

Cuộn giấy, chép mọi lời của Đức Chúa Trời qua môi miệng tiên tri Giê-rê-mi đã được đọc cho vua độc ác Giê-hô-gia-kim. Xem câu 22.

“Bấy giờ là tháng chin; vua đương ngồi trong cung mùa đông, có lò than đỏ trước mặt vua. Xảy ra, Giê-hu-đi vừa đọc được ba bốn hàng trong sách, vua lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò. Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó, không sợ gì cả, không xé áo mình” (Giê-rê-mi 36:22-24).

Ông vua độc ác và chống đối đã đốt Lời của Đức Chúa Trời, từng trang một! Có điều mới mẽ khác không? Chắc chắn không bởi vì sự thật là tội nhân ghét Kinh Thánh! Họ luôn luôn ghét bỏ nó. Trong Vườn Ê-đen, Sa-tan thầm thì với Ê-va, “Đức Chúa Trời nói vậy sao?” (Sáng-thế-ký 3:1). Rồi Sa-tan cám dổ bà Ê-va khi nó nói trái lại với lời Kinh Thánh, “Hai ngươi chẳng chết đâu” khi hai ngươi không vâng lời Đức Chúa Trời (Sáng-thế-ký 3:4). Và Sa-tan đã dẩn tội nhân vào con đường chống nghịch và xem thường Kinh Thánh từ đó.

Người ta thường thường nói rằng họ từ chối Kinh Thánh bởi vì họ suy nghĩ chin chắn hơn, hay học thức nhiều hơn. Nhưng họ chỉ lừa dối chính họ. Lý do thật sự mà họ phủ nhận Kinh Thánh là bởi vì họ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô nói,

“Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa trời, lại cũng không thể phục được” (Rô-ma 8:7).

Tánh xác thịt, tâm trí từ chối chưa được thay đổi đã dẩn họ đến sự phản loạn và chống đối Kinh Thánh càng nhiều hơn. Vua Ê-xê-chia không có khôn ngoan hơn Giê-rê-mi. Và chắc ông cũng không có học thức hơn! Không, ông không có đốt Kinh Thánh bởi vì ông khôn ngoan hay học thức! Ông đốt Kinh Thánh bởi vì tấm lòng độc ác của ông, tánh xác thịt đã “thù nghịch chống lại Đức Chúa Trời.”

Tôi đã nghe người say rượu và người nghiện thuốc cùng dùng chung một tranh luận để chống đối lại với Kinh Thánh mà những giáo sư không tin đã dùng tại Chủng Viện Báp-tít Golden Gate khi tôi học ở đó vào những năm của 1970. Tại sao những giáo sư mà tự xưng là “được học” cùng dùng một tranh luận giống nhau để chống lại Kinh Thánh như những người nghiện ngập và những kẻ trái thói tình dục dùng? Một câu trả lời đơn giản. Họ chưa được biến đổi. Họ chỉ là “con người xác thịt” bởi vì họ chưa có kinh nghiệm được tái sanh! Kinh Thánh cho biết,

“Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (1 Cô-rinh-tô 2:14).

Cho đến khi tội nhân được biến đổi, còn không thì con người tự nhiên nổi loạn và chống lại Kinh Thánh, và công kích nó như vị vua độc ác đã làm, quăng Kinh Thánh vào lửa như trong thời Giê-rê-mi. Người nào công kích và phê bình Kinh Thánh luôn là những người chưa được cứu, dưới sự khống chế của Sa-tan (Ê-phê-sô 2:2). Tiến Sĩ McKinney nói,

Dù cho kẻ thù không thừa nhận với tinh thần cả gan,
   Thông điệp cũ nhưng vẫn mới,
Chân lý ngọt ngào mỗi lần nhắc đến,
   Tôi biết Kinh Thánh là thật.
Tôi biết, tôi biết Kinh Thánh là thật,
   Sự linh cảm suốt từ đầu đến cuối,
Tôi biết Kinh Thánh là thật.

IV. Thứ tư, Đức Chúa Trời bảo tồn Lời Ngài thế nào.

Vua độc ác Giê-hô-gia-kim lấy dao nhỏ cắt đi những trang chứa Lời của Đức Chúa Trời. Rồi ông ném những trang của Kinh Thánh vào lửa trong lò sưởi. “Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó, họ không sợ gì cả…” (Giê-rê-mi 36:24). Đối với người độc ác chúng ta được cho biết, “Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng nó” (Rô-ma 3:18). Tội nhân chỉ có thể đến dưới sự nhận thức tội lổi, và làm cho sợ hãi bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con người sẽ không sợ hãi trước ngày phán xét sau cùng ngoại trừ Đức Chúa Trời mở ra tấm lòng tâm linh mù lòa của họ!

Bây giờ bản sao duy nhất của quyển sách Giê-rê-mi đã bị đốt - mọi lời đã chép! Có phải đây là sự kết thúc của phần sau cùng của Kinh Thánh không? Không, không phải đâu! Hãy xem câu 27.

“Sau khi vua đốt cuốn sách đó có những lời mà Ba-rúc đã cứ miệng Giê-rê-mi chép ra, có lời Đức-giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy: Hãy lấy một cuốn khác, và chép vào đó mọi lời đã chép trong cuốn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa đã đốt đi” (Giê-rê-mi 36:27-28).

Bây giờ xem câu 32.

“Giê-rê-mi bèn lấy một cuốn khác đưa cho thư ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia; Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa đã đốt đi trong lửa…” (Giê-rê-mi 36:32).

Chỉ có Kinh Thánh là quyển sách không bao giờ bị hủy diệt được! Tại sao? Bởi vì Kinh Thánh là một quyển sách rất bền vững. Sứ đồ Phi-e-rơ nói, “Lời Chúa còn lại đời đời” (1 Phi-e-rơ 1:25). Tiên tri Ê-sai nói, “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Và trước giả Thi Thiên nói, “Hỡi Đức-giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (Thi Thiên 119:89). Tiến sĩ John R. Rice dựa vào câu Kinh Thánh (Thi Thiên 119:89) nói rằng, “tất nhiên dạy về tính chất bất diệt của Kinh Thánh thì chắc chắn và bảo tồn trên Thiên đàng” (John R. Rice, D.D., Đức Chúa Trời Hà Hơi Trên Quyển Sách Của Chúng Ta – Kinh Thánh, “ Our God-Breathed Book – The Bible” Sword of the Lord xuất bản, ấn bản 1969, trang 358).

Bạn có thể chắc chắn rằng Phúc Âm là sự thật bởi vì Kinh Thánh đã nói như vậy! Và “lời của Ngài được vững lập đời đời” (1 Phi-e-rơ 1:25). Chúa Giê-su Christ đã đến thế gian, gánh thay tội lổi của bạn lên trên Ngài, và chịu chết trên Thập Tự Giá - để trả thay cho sự vi phạm, và tội lổi của bạn. Và Chúa Giê-su Christ “bị chôn, và…đến ngày thứ ba Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:4). Hãy ăn năn tội lổi của bạn và tin nhận Chúa Giê-su Christ. Ngài sẽ cứu bạn ra khỏi tội lổi, ra khỏi Địa Ngục, và ra khỏi mồ mả. A-men.

(CUỐI BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc bài giảng bằng tiếng Việt hằng tuần của Mục sư Tiến sĩ Hymers ở
trên trang mạng tại www.realconversion.com. BÃm vào “Bài Giãng Ti‰ng ViŒt. ”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Tiến Sĩ Kreighton L. Chan: Thi Thiên 119:9-18.
Đơn ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamine Kincaid Griffith:
“Tôi Biết Kinh Thánh Là Thật (I Know the Bible is True)
( bởi Tiến sĩ B.B. McKinney, 1886-1952)


DÀN BÀI CỦA

QUYỂN SÁCH BỀN VỮNG

bởi Tiến Sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời của Đức-giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay. Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẻ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lổi chúng nó” (Giê-rê-mi 36:1-3).

I.   Thứ nhất, Kinh Thánh đến từ đâu, Giê-rê-mi 36:1-2; 2 Ti-mô-thê 3:15-16;
 Ma-thi-ơ 4:4; 2 Phi-e-rơ 1:21; Ma-thi-ơ 24:35; Giăng 10:35;
Mác 8:38; Giê-rê-mi 30:2; 36:18.

II.  Thứ hai, tại sao Kinh Thnáh bị ghét bỏ, Giê-rê-mi 36:2; Thi Thiên 14:1;
Rô-ma 1:22, 26, 28; Xuất-ê-díp-tô-ký 20:13; Sáng-thế-ký 1:1, 21, 27;
 Giăng 3:19-20.

III. Thứ ba, tội nhân nổi loạn làm gì với Kinh Thánh, Giê-rê-mi 36:22-24;
Sáng-thế-ký 3:1, 4; Rô-ma 8:7; 1 Cô-rinh-tô 2:14; Ê-phê-sô 2:2.

IV. Thứ tư, Đức Chúa Trời bảo tồn Lời Ngài thế naò, Giê-rê-mi 36:24;
Rô-ma 3:18; Giê-rê-mi 36:27-28, 32; 1 Phi-e-rơ 1:25; Ê-sai 40:8;
Thi Thiên 119:89.