Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
BA BẰNG CHỨNG VỀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA JÊ-SUS CHRIST

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 21, 2019

“Vua biết rõ các sự nầy; lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết; vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).


Trong chương 26 của sách Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ Lu-ca ghi nhận lại lần thứ ba về sự làm chứng về sự biến đổi của Phao-lô. Lý do mà Lu-ca đề cập đến ba lần thì cũng rất là dễ hiểu. Ngoài sự chết và sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ, thì không có biến cố nào của lịch sử Cơ-đốc-Giáo quan trọng hơn là sự biến đổi của Sứ-đồ Phao-lô.

Phao-lô bị bắt vì ông giảng,

“… một tên Jêsus đã chết kia, mà Phao-lô quyết rằng còn sống” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 25:19).

Và bây giờ Phao-lô đứng, với đôi tay bị xiềng, trước mặt vua Ac-ríp-ba. Chính Ạc-ríp-ba cũng là người Do Thái. Vì vậy Phao-lô đã biện hộ những gì ông đã giảng căn bản dựa trên Cựu Ước nói tiên tri về sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ. Phao-lô cũng biện hộ cho chính ông bởi nói rằng Vua Ạc-ríp-ba cũng đã biết về sự đóng đinh và sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ. Việc đóng đinh và sự sống lại đã xãy ra gần ba mươi năm trước đó. Mọi người Do Thái ai cũng biết, bao gồm cả vua Ạc-ríp-ba. Vì vậy, Phao-lô nói,

“…Vua biết rõ các sự nầy; lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết; vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

“Vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu.” Đó là cách nói thông thường của người Hy-Lạp trong thời đó. Tiến sĩ Gaebelein chú giải như sau,

Mục vụ của Chúa Jê-sus được biết một cách rộng rải trong xứ Palestine, và Ạc-ríp-ba cũng nghe và biết về điều đó. Sự chết và sự sống lại của Chúa Jê-sus đã được minh chứng xác thực rộng rời, và phúc âm Cơ Đốc Nhân đã loan truyền trong ba thập niên rồi. Chắc chắn là nhà vua biết về những việc nầy, “vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Phê Bình Kinh Thánh của Người Giải Nghĩa ‘The Expositor’s Bible Commentary’, Frank E. Gaebelein, D.D., Tổng Chủ bút, Nhà Xuất Bản Zondervan, 1981, quyển 9, tr. 554; dựa trên Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:25-27).

Nhiều người ngày nay nghĩ rằng sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ là một biến cố không rõ mà có ít người biết đến chỉ là một số ít người đánh cá đần độn biết thôi. Nhưng không gì có thể thoát khỏi sự thật! Sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ được mọi người Do Thái tại Y-sơ-ra-ên đều biết đến, và được truyền qua thế giới La-mã gần ba mươi năm! Sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ không có gì là một bí ẩn cả!

“vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NHỮNG BÀI GIẢNG CHÚNG TÔI HIỆN CÓ
TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN.
VÀO TRANG MẠNG WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NHẤN VÀO NÚT MÀU XANH LÁ CÂY CÓ CHỮ “APP” TRÊN ĐÓ.
LÀM THEO CHỈ DẪN HIỆN LÊN TRÊN ĐÓ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tiến sĩ Lenski nói,

Tất cả những điều nói về Chúa Jê-sus được thực hiện trong chính thủ đô của quốc gia, và Tòa Án tối cao của Do Thái và [Thống Đốc La-mã] Phi-lát bị dính vào, và Chúa Jê-sus là nhân vật của quốc gia, mà danh tiếng tràn đầy ngay cả những vùng đất phụ cận. “Chẳng làm ra cách chùng vụng”…không phải việc nhỏ không rỏ ràng mà không người nào biết đến, nhưng là một việc có thể nói là to lớn và quan trọng, ra ngoài cộng đồng và xa hơn thế nữa, mà [Vua] Ạc-ríp-ba bị bắt buộc chú ý đến bằng thân phận hoàng gia của ông hoàn toàn (R. C. H. Lenski, D.D., Giải Nghĩa Công Vụ Của Các Sứ Đồ ‘The Interpretation of the Acts of the Apostles’, Nhà Xuất Bản Augsburg, ấn bản 1961, tr. 1053; dựa trên Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

“Vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

Những kẻ thù của Chúa Jê-sus Christ đã có ba thập niên để chứng minh rằng Ngài không sống lại từ kẻ chết. Và rồi họ đã thất bại. Cho dù họ cố gắng như thế nào đi nữa, những kẻ thù đã thất bại để chứng minh rằng Chúa Jê-sus vẫn chết sau khi Ngài bị đóng đinh. Lúc mà Phao-lô nói với Vua Ạc-ríp ba, hàng ngàn người Do Thái, và hàng chục ngàn người ngoại bang, đã tuyên bố rằng, “Chúa Jê-sus Christ đã sống lại từ kẻ chết.”

Sự phục sinh của Chúa Jê-sus Christ là nền tảng của Cơ-Đốc-Giáo. Nếu thân xác của Chúa Jê-sus không sống lại từ phần mộ, thì không có nền tảng cho niềm tin của Cơ-Đốc Nhân. Chính Sứ Đồ Phao-lô đã nói,

“Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng [vô ích]” (1 Cô-rinh-tô 15:14).

Không lạ gì những kẻ thù của Chúa Jê-sus Christ đã cố gắng hết sức để bác bỏ sự sống lại của Ngài! Và rồi họ đều đã thất bại. Tôi không đồng ý với Greg Laurie trên nhiều vấn đề, nhưng tôi đồng ý với ông ta về sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ. Greg Laurie đưa ra ba lý do tại sao kẻ thù của Chúa Jê-sus Christ thất bại – ba chứng cứ cho sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ từ kẻ chết (Greg Laurie, Tại Sao là Sự Sống Lại? ‘Why the Resurrection?’ Nhà Xuất Bản Tyndale House, 2004, tr. 13-24). Tôi sẽ tốm tắt chúng.

“Vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

I. Thứ nhất, ngôi mộ trống.

Bằng chứng thứ nhất về sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ là ngôi mộ trống. Sự thật về ngôi mộ của Chúa Jê-sus trống rổng sau khi Ngài chết ba ngày là một trong những bằng chứng vĩ đại về sự sống lại của Ngài. Tất cả những trước giả của bốn sách Phúc âm đều hoàn toàn chấp nhận rằng ngôi mộ của Chúa Jê-sus Christ đã trống sau khi Ngài chết ba ngày. Nhiều nhân chứng khác nữa cũng đều xác minh sự thật của ngôi mộ trống.

Lập luận đầu tiên công kích chống lại sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ là một người nào đó đã lấy trộm xác Chúa Jê-sus. Những thầy tế lễ cả

“… cho những lính đó nhiều tiền bạc, mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi… Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay” (Ma-thi-ơ 28:12-15).

Nhưng lý lẽ nầy đã không thuyết phục được nhiều người. Thường thức sẽ cho bạn thấy rằng các Môn đồ không có ăn cắp xác Ngài và giả vờ rằng Ngài đã sống lại. Ba ngày trước đó các Môn Đồ đã bỏ trốn để giữ mạng sống của họ khi Chúa Jê-sus Christ bị bắt và bị đóng đinh. Làm sao những người đầy sự sợ hãi nầy lại có thể có can đảm để đánh cắp xác Đức Chúa Jê-sus – và rồi bắt đầu mạnh dạn để rao giảng rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết – rất nguy hiểm đến sự sống của họ! Không, đó là một lý lẽ không đúng chút nào! Sự thật đơn giản là không phù hợp. Các Môn Đồ đã trốn trong một căn phòng cửa đóng kín, “vì sợ dân Giu-đa” (Giăng 20:19). Họ bị khích động. Họ không tin Ngài sẽ sống lại. Không có một người nào theo Ngài mà có đủ đức tin và can đảm để chóng chọi lại với quyền lực của chính quyền La-mã mà ăn cắp xác Chúa Jê-sus. Đó là một tâm lý thật tế không thể bỏ qua.

Chỉ có những người khả nghi khác có thể đánh cắp được xác của Chúa Jê-sus là những kẻ thù của Ngài. Vấn đề với lý luận đó là kẻ thù của Đấng Christ là không có động cơ để trộm mộ Ngài. Những thầy tế lể và những người lãnh đạo tôn giáo khác đẩy Đấng Christ đến chổ chết bởi vì Ngài đe dọa hệ thống tôn giáo và cách sống của họ. Điều sau cùng những người nầy muốn là cho dân chúng nghĩ Đấng Christ đã sống lại! Đó là lý do tại sao những người lãnh đạo tôn giáo cố để loại trừ bắt cứ dấu vết nào về sự sống lại của Ngài. Phúc Âm Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng họ đi đến chính quyền La-mã, Bôn-xơ Phi-lát,

“mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước” (Ma-thi-ơ 27:63-64).

Phi-lát bảo họ đặt lính canh mộ “làm chắc chắn” – cắt lính canh giữ và niêm chắc lại có thể (Ma-thi-ơ 27:65). Cho nên họ niêm phong mả và cắt lính canh giữ (Ma-thi-ơ 27:66). Lạ thay, hình như những người thầy thông giáo và lãnh đạo tôn giáo có sự tin chắc hơn trong sự sống lại của Đấng Christ hơn là chính Môn Đô của Ngài tin!

Sự thật là những lãnh đạo tôn giáo cân nhắc rất cẩn thận làm sao để giữ xác của Đấng Christ khỏi bị trộm. Họ muốn chứng mình rằng lời hứa về sự sống lại từ kẻ chết của Đấng Christ là sự nói láo. Những người lãnh đạo tôn giáo làm đủ mọi việc để có thể loại trừ bất cứ cơ hội nào những câu chuyện truyền rằng Đấng Christ sống lại từ kẻ chết. Ăn cắp xác là điều cuối cùng mà những kẻ thù của Ngài muốn làm. Nhưng nếu như họ đã cắp xác, họ chắc chắn sẽ đã đưa nó ra khi Môn Đồ bất đầu giảng về sự sống lại của Ngài. Nhưng những kẻ thù của Đấng Christ không bao giờ đưa xác Ngài ra. Tại sao? Đơn giản là bởi vì họ không có xác để đưa ra! Cái mộ đã trống không! Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết!

“Vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

Ngôi mộ trống là bằng chứng đầu tiên về sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ từ kẻ chết, nhưng còn thêm nữa!

II. Thứ hai, số người chứng kiến.

Khi Chúa Jê-sus chịu thương khó, Môn Đồ của Ngài tuyệt vọng. Đức tin của họ bị huỷ diệt. Họ không có hi vọng được thấy Ngài sống nữa. Rồi Chúa Jê-sus đến,

“đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi” (Giăng 20:19).

Các Môn Đồ thấy Ngài sống lại hết lần nầy tới lần khác.

“Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày,” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:3).

Sứ-đồ Phao-lô nói về sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ,

“và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy” (1 Cô-rinh-tô 15:5-8).

Tiến sĩ John R. Rice nói,

     Xét cho kỷ đa số trội hơn rằng chứng cớ đúng là hàng trăm người mà đã từng thấy Chúa Jê-sus sau khi sự sống lại của Ngài, một số họ hết lần nầy đến lần khác qua quá trình bốn mươi ngày thời gian [Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:3]. Luật Kinh Thánh là “trong miệng hai hoặc ba người làm chứng.” Ở đây có hàng trăm nhân chứng. Có người đã bị kết án đến chết vì lời chứng của một hoặc hai người chứng kiến.
     Chỉ cần mười hai miệng đồng ý trong bồi thẩm đoàn để dàn xếp một sự kiện quan trọng. Ở đây đúng là hàng trăm người chứng kiến đồng ý rằng Chúa Jê-sus đã sống lại từ kẻ chết. Chưa bao giờ có người nào từng xuất hiện để nói rằng họ đã thấy xác của Ngài sau ngày thứ ba, hoặc để mâu thuẫn bất cứ chứng cớ nào.
     Lời chứng của những nhân chứng – những người chứng kiến, những nhân chứng đã đối đãi Đấng Cứu Thế, đụng đến Ngài, sờ đến những dấu đinh trong tay và chân của Ngài, từng thấy Ngài ăn, nói chuyện cùng Ngài bốn mươi ngày – lời chứng đó là bằng cớ mạnh hơn bất cứ sự kiện nào đồi hỏi trước Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ hay trước toà nào khác trong thế giới…Bằng chứng thật quá choáng ngợp mà chỉ những ai đó không muốn tin và không kiểm tra chứng cớ mà bác bỏ nó. Hèn chi Kinh Thánh công bố rằng Chúa Jê-sus “Sau khi chịu đau đớn rồi…Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống,” Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:3 (John R. Rice, D.D., Sự Sống Lại của Chúa Jê-sus Christ ‘The Resurrection of Jesus Christ,’ Nhà Xuất Bản Sword of the Lord, 1953, tr. 49-50).

“Vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

Ngôi mộ trống, và hàng trăm người chứng kiến, là những bằng chứng mạnh mẽ về sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ từ kẻ chết. Nhưng còn thêm nữa.

III. Thứ ba, sự tử vì đạo của các Sứ-đồ.

Nếu như sự sống lại là sự nói dối thì tại sao mỗi một Sứ-đồ phải trãi qua rất nhiều sự đau khổ để công bố nó? Các Sứ-đồ không những tiếp tục giảng về sự sống lại của Đấng Christ, mà ngay cả chịu chết hơn là chối từ nó! Trong khi chúng ta đọc lịch sử hội thánh chúng ta thấy rằng mỗi một Sứ-đồ [ngoại trừ Giăng – là người bị hành hạ và đày ải] chết cách kinh khủng bởi vì họ đã giảng về Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết. Tiến sĩ D. James Kennedy nói,

     Đây là một sự thật cực kỳ quan trọng. Trong lịch sử của tâm lý học chưa bao giờ được biết rằng có một người sẳn sàng bỏ mạng sống của mình cho điều gì mà anh ta hay chị ta biết là điều dối. Tôi từng lấy làm lạ tại sao mà Chúa cho phép những sứ-đồ và những Cơ-đốc Nhân đầu tiên để trải qua sự đau khổ như vậy, những sự tra tấn kinh khủng, không thể tin được…chúng ta có lòng trung thành, tính cách, đau khổ, và sự chết của những chứng nhân nầy, phần đa số chứng thực lời chứng bằng huyết của họ…Paul Little nói, “Đặng ông sẽ chết cho những gì họ tin là thật…Tuy nhiên, họ không, chết cho điều mà họ biết là dối” (D. James Kennedy, Ph.D., Tại Sao Tôi Tin ‘Why I Believe,’ Nhà Xuất Bản Thomas Nelson, bản 2005, tr. 47).

Những ông nầy đã chết vì họ nói rằng họ là những nhân chứng cho sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ từ kẻ chết;

Phi-e-rơ – bị đánh đập nặng và bị đóng đinh ngược đầu
  Anh-rê – bị đóng đinh trên thập giá hình chữ X.
   Gia-cơ, con của Xê-bê-đê – bị chém đầu.
    Giăng – bị bỏ vào chảo dầu sôi, và bị đày đi đảo Bát-mô.
     Phi-líp – bị đánh đập và bị đóng đinh.
      Ba-thê-lê-mi – bị róc [lột da] sống và bị đóng đinh.
       Ma-thi-ơ – bị chém đầu.
        Gia-cơ, em của Chúa – bị quăng xuống từ nóc đền thờ, Và bị đánh tới chết.
         Tha-đê – bị bắn tên cho đến chết.
          Mác – bị lôi đi cho tới chết.
           Phao-lô – bị chém đầu.
              Lu-ca – bị treo cổ trên cây ô-liu.
              Thô-ma – bị giáo đâm, và bị quăng vào lò lửa.

(Sách về Tử Đạo Mới của Foxe ‘The New Foxe’s Book of Martyrs,’
Nhà Xuất Bản Bridge-Logos, 1997, tr. 5-10; Greg Laurie,
Tại Sao Sư Phục Sinh? ‘Why the Resurrection?’
Nhà Xuất Bản Tyndale House, 2004, tr. 19-20).

Những người nầy trải qua sự đau khổ kinh khủng, và cái chết kinh khiếp, bởi vì họ nói rằng Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết. Những người đàn ông không chết cho điều họ chưa thấy! Những người đàn ông nầy đã thấy Đấng Christ sau khi Ngài đã sống lại khỏi phần mộ! Đó là tại sao chính sự tra tấn và sự chết không thể ngăn chận họ khỏi công bố, “Đấng Christ đã sống lại từ kỏi chết!”

Phi-e-rơ thấy Ngài tại đó trên bờ,
Ăn với Ngài ở đó bên bờ biển;
Jê-sus đã nói, bằng môi từng đã chết,
“Phi-e-rơ, ngươi yêu Ta chăng?”
Ngài là Đấng đã chết mà sống lại rồi!
Ngài là Đấng đã chết mà nay đã sống lại rồi!
Đã bẻ gãy sự giữ chặt chết bằng giá, kiên cố –
Ngài là Đấng đã chết mà nay lại sống lại rồi!
   (“Sống Lại Rồi ‘Alive Again’” bởi Paul Rader, 1878-1938).

Những người đàn ông nầy đã thay đổi từ những người nhút nhát không tin đến những người tử đạo dũng cảm – bởi vì họ đã thấy Đấng Christ sau khi Ngài đã sống lại khỏi phần mộ!

Thô-ma trông thấy Ngài tại trong phòng,
Gọi Ngài là Chủ và Chúa của ông,
Đặt những ngón tay ông vào phía những lỗ
Do bởi những đinh và giáo.
Ngài là Đấng đã chết mà sống lại rồi!
Ngài là Đấng đã chết mà nay đã sống lại rồi!
Đã bẻ gãy sự giữ chặt sự chết băng giá, kiên cố –
Ngài là Đấng đã chết mà nay lại sống lại rồi!
   (Paul Rader, như đã trích).

Tôi ước ao làm sao để tất cả hội thánh chúng ta tập và hát lại bài thánh ca nổi tiếng của Paul Rader! Nếu bạn viết thư cho tôi và yêu cầu nó tôi sẽ gởi cho bạn bản nhạc. Viết thư cho Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr., P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 – và yêu cầu bản nhạc “Sống Lại Rồi ‘Alive Again’” của Paul Rader.

Chúng tôi có thể chất them thành đống bằng chứng của sự sống lại của Chúa Jê-sus Christ, nhưng nó sẽ không thuyết phục được bạn. Một số người sau khi đã trông thấy Chúa Jê-sus Christ sống lại từ kẻ chết vẩn còn “nghi ngờ” (Ma-thi-ơ 28:17). Bạn phải đến với Chúa Jê-sus Christ bằng đức tin. Chúa Jê-sus Christ hiện thân trước kia đã phán,

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

“vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình” (Rô-ma 10:10).

Tôi đã gặp Chúa Jê-sus Christ phục sinh vào lúc 10:30 sáng, vào ngày 28 tháng 9 năm 1961 trong hội trường của trường Cao Đẳng Biola (bây giờ là trường Đại Học) sau khi nghe bài giảng của Tiến sĩ Charles J. Woodbridge, là người đã rời khỏi Chủng Viện Fuller năm 1957 vì sự chớm nở của trường phái Tự Do (liberalism) (xem tác phẩm Sự Tranh Chiến của Kinh Thánh ‘The Battle for the Bible’, của Harold Lindsell, Ph.D., Nhà Xuất Bản Zondervan, ấn bản 1978, tr. 111). Và bạn cũng có thể biết về Chúa Jê-sus Christ phục sinh – nếu bạn muốn hiểu biết đầy đủ về Ngài để “gắng sức bước vào cửa hẹp” (Lu-ca 13:24). Khi bạn đến với Chúa Jê-sus Christ tội lỗi của bạn được chuộc và được rửa sạch bởi Huyết của Ngài – và bạn được sự tái sinh bởi sự sống lại của Ngài từ kẻ chết. Nó là lời cầu xin của tôi cho bạn sẽ sớm đến với Chúa Jê-sus Christ! A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Jack Ngann:
“Chỉ Trong Christ ‘In Christ Alone’”
(bởi Keith Getty và Stuart Townend, 2001).


DÀN BÀI CỦA

BA BẰNG CHỨNG VỀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA JÊ-SUS CHRIST

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vua biết rõ các sự nầy; lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết; vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng vụng đâu” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 26:26).

(Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 25:19; I Cô-rinh-tô 15:14)

I.   Thứ nhất, ngôi mộ trống, Ma-thi-ơ 28:12-15;
Giăng 20:19; Ma-thi-ơ 27:63-64, 65, 66.

II.  Thứ hai, số người chứng kiến, Giăng 20:19;
Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:3; I Cô-rinh-tô 15:5-8.

III. Thứ ba, sự tử vì đạo của các Sứ-đồ, Ma-thi-ơ 28:17;
Giê-rê-mi 29:13; Rô-ma 10:10; Lu-ca 13:24.