Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
SỰ NHẬN LÀM CON NUÔI!

ADOPTION!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Baptist Tabernacle of Los Angeles
Sáng Chúa nhật ngày 3 tháng 11 năm 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 3, 2013

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4”6).


Học thuyết về lẽ đạo Ba Ngôi là căn bản. Những Cơ-đốc Nhân chân chính không chấp nhận tất cả những sự dạy dổ nào mà chối bỏ lẽ đạo nầy. Học thuyết về lẽ đạo Ba Ngôi là nền tảng của Cơ-Đốc Giáo. Và ở đây, trong đoạn văn của chúng ta, chúng ta có cả ba Danh Xưng của Ba Ngôi trong một câu. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Cha, là tác nhân của sự cứu rổi. Chúng ta biết rằng Ngài sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta khi chúng ta được biến đổi. Chúng ta có thể không hiểu hết được về Đức Chúa Trời Ba Ngôi một thể. Nhưng chúng ta thấy Ngài được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Vì vậy chúng ta có thể chấp nhận lẽ đạo Ba Ngôi nầy bởi đức tin.

Đoạn văn cho chúng ta thấy rằng cả Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời. Hai lần Đức Chúa Trời là Cha được đề cập đến trong đoạn văn – một lần là “Đức Chúa Trời” và một lần khác là “Cha.” Đoạn văn ngụ ý rằng Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời. Về thể chất, Ngài được sanh ra bởi một người đàn bà. Nhưng Ngài được diễn tả như là “Đấng được sai tới” – và vì thế, Ngài đã hiện hữu trước khi Ngài được sanh ra. Và Ngài cũng được gọi là “Con Đức Chúa Trời” là Đấng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài tồn tại và có cùng (bản chất) như Cha Ngài. Điều nầy chứng minh thần tánh của Chúa Giê-su Christ. Rồi, Đức Thánh Linh hành động và làm việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm. Ngài sống trong lòng của con dân Ngài. Vì vậy, mà chúng ta có cả Ba Ngôi Một Thể là – “Đức Chúa Trời là Cha,” “Đức Thánh Linh,” và “Con Ngài là Chúa Giê-su Christ”

.

Những Cơ-đốc Nhân chân chính biết rỏ rằng cả Ba Ngôi đều rất cần thiết cho sự cứu rổi của chúng ta. Chúng ta yêu mến Đức Chúa Cha vì Ngài đã chọn lựa chúng ta để chúng ta được trở nên con cái của Ngài. Chúng ta yêu mến Đức Chúa Con vì Ngài đã chịu đổ Huyết Ngài ra trên Thập Tự Giá để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa Thánh Linh vì Ngài cho chúng ta nhận thức được tội lổi, và kéo chúng ta đến cùng Chúa Giê-su Christ. Đó là tại sao mà chúng ta thường hát hai bài hát ngắn trong mỗi buổi thờ phượng. Thứ nhất, là chúng ta hát bài Tôn Vinh Chân Thần (Doxology, được sáng tác bởi Thomas Ken vào thế kỷ thứ 17.

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối;
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi;
Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi;
Chúa Cha, cùng Con, Thánh Linh muôn đời. A-men.
   (“Tôn Vinh Chân Thần ‘The Doxology’” bởi Thomas Ken, 1637-1711).

Và chúng ta cũng hát bài “Gloria Patri,” được viết bởi một người vô danh vào đầu thế kỷ thứ 2. (Phỏng dịch như sau).

Vinh quang đến cùng Đức Chúa Cha, cùng Chiên Con,
   Vinh danh thay Thánh Linh;
Như từ buổi ban đầu, cho đến bây giờ
   Và sẽ muôn muôn đời,
Vẩn còn y nguyên. A-men, A-men.
   (“Gloria Patri,” người vô danh, đầu thế kỷ thứ 2).

Hai bài hát ngắn nầy thường được chúng ta hát vào mỗi buổi thờ phượng Chúa Nhật – để ngợi khen Chúa, tán tụng Ba Ngôi Thánh vì Ngài là Chúa của chúng ta!

Giáo phái Mormons thì nói rằng có ba vị thần riêng biệt. Nhưng họ đã sai. Chỉ có một Đức Chúa Trời trong Ba Ngôi. Giáo phái Chứng Nhân Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) thì loại bỏ thần tánh của Chúa Giê-su. Nhưng họ đã sai. Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, là Ngôi Hai trong Ba Ngôi. Hồi Giáo thì từ chối Đức Chúa Con và Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã sai. Có cả Ba Ngôi Thượng Đế. Chủ nghĩa Thần Học Tin Lành Tự Do, trong ý định, loại bỏ cả Ba Ngôi, cũng như là những người theo Thuyết Nhất Thể (Unitarians) hiện đại – làm cho hai nhóm đó cùng lắm thành ra thuyết không thể biết, và thường thành ra người vô thần. Chủ nghĩa Thần Học Tự Do, hay là mềm mỏng hơn như Chủng Viện Fuller (Fuller Seminary), hoặc cứng rắn hơn như Claremont Graduate School, coi Ba Ngôi như là một thành tích của quá khứ, hoặc là một nền thần học sai lầm. Điều nầy, dĩ nhiên, có nghĩa rằng quan điểm của nhóm tự do về Đức Chúa Trời luôn luôn trên cái đà đi xuống dốc nghiêng về Thuyết Nhất Thể (Unitarianism) – và, sau hết, là chủ nghĩa vô thần, hoàn toàn chối bỏ Đức Chúa Trời.

Nhưng chính Kinh Thánh dạy rằng có Ba Ngôi Đức Chúa Trời – và chúng ta phải cúi đầu trước một Đức Chúa Trời – Cha, Con, và Thánh Linh. Chúng ta phải nhìn nhận và trung thành với Báp-Tít và Tin Lành thuần túy của chúng ta. Còn đa số những giáo phái khác tự xưng là “Cơ-đốc Nhân,” bao gồm Công Giáo và Chính Thống Giáo, cũng dạy rằng Đức Chúa Trời có ba Ngôi. Lịch sử cho thấy hệ phái Báp-Tít và những người rao phúc âm xưa cũng dựa trên thần học của lẽ đạo Ba Ngôi.

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6).

Chúng ta đã thấy Ba Ngôi trong đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những gì Kinh Thánh bày tỏ và dạy dổ cho chúng ta. Đây là một đoạn văn đẹp đẻ, hấp dẫn, sâu sắc, và dồi giàu ý nghĩa.

I. Thứ nhất, đoạn văn nói về học thuyết của sự nhận làm con nuôi.

Câu Kinh Thánh nói, “anh em là con.” Và điều nầy ám chỉ đến câu trước, đã nói, “… cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.” Đây là điều cần thiết để được nhận làm con nuôi bởi Đức Chúa Trời vì chúng ta không phải là những người con xác thịt của Ngài. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là “dòng dõi của Đức Chúa Trời” (Công-vụ-các-sứ-đồ 17:29). Nhưng đó chỉ là ám chỉ đến thân xác con người chúng ta, là loài thọ tạo bởi Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó hoàn toàn khác hẳn với “được làm con nuôi” đã nói trong Ga-la-ti 4:5. Sự đổi mới, được biết như là sự tái sinh, cho chúng ta bản chất là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng sự nhận làm con nuôi, xảy ra là khi chúng ta được tái sinh, cho chúng ta cái quyền được làm con của Đức Chúa Trời.

Cha của tôi rời khỏi khi tôi được hai tuổi. Khi tôi được mười ba tuổi, tôi không thể ở lại với mẹ của tôi vì không có đủ chổ. Vì thế, tôi phải đi đến sống chung với những người bà con lúc tôi mười ba tuổi. Nhưng ở đó họ uống rượu và đánh lộn nhiều quá, nên tôi đi ra cửa sau vào một buổi chiều, đi bộ ngang qua đồng cỏ, trèo qua hàng rào củ, gảy để đi đến nhà Tiến sĩ và bà McGowan để chơi và xem TV với đứa con trai và con gái của họ.

Tôi luôn gỏ cửa sau của nhà họ, và chờ một người nào đó mở cửa cho tôi vào. Nhưng một ngày kia bà McGowan bảo tôi, “Robert, con không cần phải gỏ cửa nữa. Con cứ vào nhà khi con đến đây.” Rồi từ đó tôi cứ ra vào, giống như là một thành viên trong gia đình. Và một vài buổi tối trong tuần, bà McGowan mời tôi vào bếp và ăn buổi tối với họ. Điều đó đã làm cho tôi cảm thấy rất vui vẽ, gần như là một trong những đứa con của họ. Tôi nói, “gần như” là một trong những đứa con của họ. Khoãng bốn năm đó từ lúc 13 tuổi đến 17 tuổi, họ cũng đem tôi theo họ trong những dịp đi nghĩ mát. Tôi biết ơn họ rất nhiều, và tôi cũng thường nói với họ như vậy. Tôi luôn gởi thiệp chúc mừng đến họ trong mỗi dịp Lễ Cha và Lễ Mẹ – trong thời gian mà họ còn sống. Tôi cũng luôn gởi quà Giáng Sinh đến cho họ. Khi ông già yếu, tôi mua cho Tiến sĩ McGowan một cặp kính đeo mắt rất đắt giá để giúp đỡ ông trong tình trạng mắt thoái quá. Cặp kính đó mang theo trong quan tài với ông khi mà tôi làm lễ an táng cho ông. Ông thường nói với tôi rằng tôi giống như đứa con trai của ông. Tôi nghĩ rằng ông biết đó là điều rất quan trọng đối với tôi, vì người cha của ông cũng qua đời lúc ông còn rất nhỏ, và ông có một người cha kế đối xử rất là khắc nghiệt với ông. Phải, gần như tôi là một trong những đứa con của họ – gần như – nhưng không hoàn toàn là vậy.

Đó là đường lối đối với một số bạn. Bạn đến với hội thánh. Bạn cảm thấy rằng bạn gần như đã thuộc thành phần trong gia đình hội thánh – gần như. Nhưng mất đi một điều gì đó. Bạn cảm giác rằng bạn không hoàn toàn là hội viên. Sự nhận làm con nuôi là điều đang mất! Bạn phải được nhận nuôi bởi Đức Chúa Trời như là một trong những đứa con của Ngài, hoặc là bạn sẽ không bao giờ thật sự là phần tử trong hội thánh chúng ta. Ngay cả như bạn được sanh ra và lớn lên trong hội thánh nầy, bạn sẽ không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn cho đến khi bạn được nhận vào làm con trong gia đình của Đức Chúa Trời. Spurgeon nói rằng một người không được biến đổi “đang đứng trong tình trạng của một tội nhân, không phải là con… mà một người nổi loạn chống nghịch lại với [Đức Chúa Trời], và không phải đứa con đang vui vẽ trong tình yêu thương của Cha.” Bạn phải được biến đổi để được trở thành đứa con của Đức Chúa Trời bởi sự nhận làm con nuôi, và vui vẽ trong đặc ân của sự làm con trai. Một bài thánh ca vô danh được viết vào năm 1777 đã nói,

Chúng ta là con qua sự chọn của Chúa,
   Là tin nhận trong Giê-su Christ;
Bởi mục đích đời đời,
   Ân điển tối cao chúng ta nhận đây.
(Số 221 trong “Thánh Ca của Chúng Ta ‘Our Own Hymn Book’,”
   biên soạn bởi C. H. Spurgeon, 1834-1892).

II. Thứ hai, đoạn văn nói về nguyên lý của Thánh Linh ở trong những ai đã được biến đổi.

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta …” (Ga-la-ti 4:6).

Quá trình của Thánh Linh đến với chúng ta từ Cha. Và Đức Chúa Trời sai Thánh Linh Ngài đến trong lòng chúng ta khi chúng ta được cứu.

Hãy chú ý là đoạn văn dẩn chứng rằng Đức Chúa Trời sai Thánh Linh Ngài “vào lòng chúng ta.” Nó không phải nói rằng Ngài sai Thánh Linh Ngài vào óc của chúng ta. Thánh Linh ngự vào trong lòng của bạn. Tấm lòng của bạn là trung tâm của những gì thuộc về bạn. Kinh Thánh nói, “Vì tin bởi trong lòng mà được xưng công bình” (Rô-ma 10:10).

Khi bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời, bạn được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đem bạn đến sự giải hòa và gần gủi với Đức Chúa Trời, và được thông công với Ngài. Thay vì đang đứng bên ngoài, giống như người con trai cả, bạn bước vào trong sự thông công với Đức Chúa Trời, giống như đứa con hoang đàng đã được biến đổi. Có những người đã tự nhận mình là những Cơ-đốc Nhân, nhưng chưa bao giờ được kinh nghiệm điều nầy. Những ai mà không phải là những đứa con, thì không biết gì về việc Thánh Linh ngự trị. Họ thắc mắc đó là ý nghĩa gì. Đôi khi họ còn giận dữ với chúng ta nữa, vì chúng ta nói về cái gì mà chúng ta có mà họ không có. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do mà Ca-in đã giết A-bên. Tôi nghĩ đó là tại sao người con cả giận khi đứa em hoang đàng của anh vui vẽ trong buổi tiệc mà cha tổ chức cho con của ông. “Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà” (Lu-ca 15:28). Vì vậy mà cha nó ra và “khuyên nó vào” – và bào chữa cho em cậu (Lu-ca 15:28). Đức Chúa Trời đang nài xin bạn đến với Chúa Giê-su Christ, và vui hưởng trong đặc quyền được làm con nuôi của Ngài! Lắng nghe bài hát xưa cũ nầy,

“Trao ta tấm lòng,” Cha thiên thượng phán,
   Không quà nào quý giá bằng tình yêu của chúng ta;
Êm dịu Ngài kêu gọi, con đang ở đâu nào,
   “Khoan khoái tin cậy Ta, và trao Ta tấm lòng.”
“Trao Ta tấm lòng, trao Ta tấm lòng,”
   Nghe lời gọi êm dịu, con dầu đang ở đâu:
Từ thế gian tối tăm Ngài kéo ngươi ra khỏi
   Lời gọi quá êm dịu, “Trao Ta tấm lòng.”
(“Trao Ta Tấm Lòng ‘Give Me Thy Heart’” bởi Eliza E. Hewitt, 1851-1920).

Khi bạn đầu phục tấm lòng bạn đến với Chúa Giê-su, bạn sẽ có thể hát,

Tôi là con của Vua, người con của Vua;
Có Giê-su là Đấng Cứu Chuộc, tôi là con của Vua.
   (“Con Của Vua ‘A Child of the King’” bởi Harriet E. Buell, 1834-1910).

III. Thứ ba, đoạn văn nói về mối liên hệ mật thiết mới trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6).

Chú ý đến những chữ sau cùng của đoạn văn, “kêu rằng, A-ba, Cha.” Chú ý đó là Thánh Linh kêu rằng, “A-ba, Cha.” Điều đó rất là lý thú. Sứ-đồ Phao-lô cũng nói điều đó trong thư Rô-ma. Ông nói,

“Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!” (Rô-ma 8:15).

Đầu tiên chính Thánh Linh kêu lên, “A-ba, Cha.” Rồi sau đó chúng ta mới có khả năng kêu lên, “A-ba, Cha.” Thánh Linh kêu lên, và rồi chúng ta kêu lên – “A-ba, Cha.” Thánh Linh cảm hứng chúng ta để kêu lên điều đó khi chúng ta trở thành con cái của Ngài trong lúc biến đổi!

“A-ba” là tiếng của đứa con nhỏ gọi “Cha.” Chữ “A-ba” là từ bé tí của tiếng Xy-ri (Aramaic) cho chữ cha. Nó là từ âu yếm triều mến của một đứa trẻ nói với cha của họ. Nó có thể dịch ra là “papa” hay cũng có thể là “daddy,” dùng để gọi cha mình. Spurgeon nóí rằng A-ba “là một từ ấm cúng, tự nhiên, triều mến, thích hợp cho những ai là một đứa con của Đức Chúa Trời.” Khi Đức Chúa Giê-su chịu thương khó trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài sấp mình xuống đất và kêu rằng, “A-ba, Cha …xin cất chén nầy khỏi con” (Mác 14:36). Ngài kinh sợ rằng Ngài sẽ chết nơi đó, tại trong Vườn trước khi Ngài có thể đi đến Thập Tự Giá – Vì vậy mà Ngài kêu đến Cha trên trời – “A-ba, Cha …xin cất chén nầy khỏi con.” Tiếng kêu đó cho thấy sự gần gủi mật thiết của Chúa Giê-su là Con và Cha Ngài là Đức Chúa Trời là như thế nào!

Khi bạn được biến đổi, như là con được nhận nuôi của Đức Chúa Trời, bạn sẽ có thể cầu nguyện như Chúa Giê-su đã cầu, “A-ba, Cha!”

Hãy quay khỏi tội lỗi của mình và tin cậy Chúa Giê-su. Trong giây phút đó Huyết của Ngài sẽ tẩy sạch tội lỗi của bạn, và quyền năng sống lại của Ngài sẽ mở tấm lòng của bạn ra, và bạn sẽ được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi! Bạn sẽ trở thành con của Ngài mãi mãi! Rồi bạn sẽ có thể hát “Con Của Vua” –

Xưa tôi là kẻ xa lạ bơ vơ trên đất,
   Là tội nhân do tự chọn, và xa lạ khi sanh ra;
Nhưng tôi đã được nhận nuôi, tên tôi được ghi xuống,
   Người thừa kế lâu đài, áo choàng và vương miện.
Tôi là con của vị Vua, là con của vị Vua:
   Khi Giê-su là Cứu Chúa tôi, tôi trở nên con của Vua.
(“Con Của Vua ‘A Child of the King’” bởi Harriet E. Buell, 1834-1910).

Và bạn sẽ hát được như Charles Wesley,

Chúa tôi được giải hòa, tiếng tha thứ của Ngài tôi nghe;
   Ngài nhận tôi làm con Ngài, tôi không còn lo sợ chi;
Với tin cậy tôi nay được kéo gần, và gọi “Cha, A-ba, Cha!”
   Và gọi “Cha, A-ba, Cha!”
(“Vọng Đến! Hồn Tôi, Vọng Đến! ‘Arise! My Soul, Arise!’
      bởi Charles Wesley, 1707-1788).

Hãy đến với Chúa Giê-su bằng đức tin. Tin cậy Ngài và bạn sẽ tức khắc trở nên con của Đức Chúa Trời! Đấng Christ sẽ tẩy sạch tội lỗi của bạn bằng Huyết của Ngài, và ban cho bạn một đời sống qua sự sống lại của Ngài. Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi về việc muốn trở nên Cơ-đốc Nhận thực sự, xin vui lòng rời khỏi hàng ghết của mình ngay bây giờ và đi ra phía sau hậu trường. Tiến sĩ Cagan sẽ dẩn bạn đến một phòng khác; nơi mà chúng tôi có thể trả lời mọi câu hỏi và cầu nguyện. Hãy đi ngay bây giờ. Bác sĩ Chan, xin vui lòng cầu nguyện cho những ai tin nhận Chúa Giê-su sáng nay. A-men

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến Sĩ Hymers bằng tiếng Việt hằng tuần trên
trang mạng tại www.realconversion.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Bạn có thể gởi điện thư bằng tiếng Anh cho Tiến Sĩ Hymers tại rlhymersjr@sbcglobal.net
hoặc bạn có thể gởi thư về địa chỉ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Hoặc gọi điện
thoại cho ông tại số (818) 352-0452.

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Ga-la-ti 4:3-7.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Con của Vua” (bởi Harriet E. Buell, 1834-1910).


DÀN BÀI CỦA

SỰ NHẬN LÀM CON NUÔI!

ADOPTION!

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6).

I.   Thứ nhất, đoạn văn nói về học thuyết của sự nhận làm con nuôi,
Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 17:29; Ga-la-ti 4:5.

II.  Thứ nhì, đoạn văn nói về nguyên lý của Thánh Linh ở trong những
ai đã được biến đổi, Rô-ma 10:10; Lu-ca 15: 28.

III. Thứ ba, đoạn văn nói về mối liên hệ mật thiết mới trong tình yêu
của Đức Chúa Trời, Rô-ma 8:15; Mác 14:36.