Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
NHỜ HUYẾT HAY KHÔNG NHỜ HUYẾT

WITH OR WITHOUT BLOOD
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 21, 2018

“không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).


Phần lớn những người biến đổi của Spurgeon không phải là xảy ra ngay lập tức, nhưng bắt đầu với một vài tuần hoặc là cả vài tháng nhận thức tội lỗi cách đau đớn và sầu não trước khi tin nhận chính Chúa Jê-sus Christ và tìm kiếm sự vui mừng và tin chắc. Đây là hai bài làm chứng lại của hai thanh nữ đã được thay đổi khi nghe Spurgeon giảng.

Mary Edwards,

     Lòng của cô vẩn cứng cỏi cho đến khi được nghe ông Spurgeon giảng. Cô trở nên sợ hãi cho sự xét đoán tội lỗi của cô. Cô vẩn giữ sự nhóm lại nhưng vẩn không có hi vọng gì trong mấy tháng. Rồi sau đó cô được nghe Ông Spurgeon giảng về tình yêu của Chúa Jê-sus. Cô đã tin nhận Chúa Jê-sus bởi huyết cứu chuộc của Ngài, và được tươi mới. Cô chỉ tin cậy nơi Chúa Jê-sus, và đã được cứu. Cô vẩn đang tìm kiếm chỉ một mình Chúa Jê-sus.

Mary Jones,

     Cô đến để nghe Ông Spurgeon giảng vì sự tò mò. Cô rời nhà thờ trong sự sợ hãi. Cô nói, “Tôi ước gì tôi không bao giờ đi đến đó để nghe ông giảng. Tôi quyết định không bao giờ đi đến đó nữa. Nhưng tôi cảm thấy khốn khổ nếu tôi lẩn tránh. Tôi khổ sở nếu tôi đến để nghe ông ta giảng, và tôi khổ sở nếu tôi lánh né. Cuối cùng tôi tin nhận Chúa Jê-sus Christ và trong Ngài tôi tìm được sự bình an và khuây khỏa. Tôi đã không tìm đến Chúa Jê-sus cho đến khi tôi không còn tìm kiếm sự bình an ở nơi đâu khác ngoại trừ Chúa Jê-sus. Tôi đã cố gắng với mọi thứ khác trước. Nhưng không có điều gì đem lại sự bình an cho tôi cho đến khi tôi tìm được Chúa Jê-sus Christ và dòng Huyết cứu chuộc của Ngài.”

Trước khi tôi lên giảng Ông Griffith sẽ đến và hát một bài hát mà đã được dùng trong hội thánh của Spurgeon để giúp đỡ cho nhiều thanh niên tin nhận Chúa Jê-sus.

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Vĩ nhân Spurgeon thường được gán cho cái danh hiệu “Hoàng Tử của Người Rao Giảng.” Thực vậy, không có mục sư nào rao giảng Phúc Âm hay hơn ông. Chủ đề xuyên suốt mục vụ của ông luôn luôn là sự cứu rổi tội nhân qua sự hi sinh của Chúa Jê-sus trên Thập Tự Giá. Và chủ đề đó luôn luôn được nhấn mạnh bởi sự giảng dạy của ông về Huyết của Đấng Cứu Chuộc, đã đổ ra trên Thập Tự Giá để tha thứ tội lỗi. Vì vậy, Spurgeon thường giảng và trích dẫn trên đoạn kinh văn của chúng ta.

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Nhưng chữ “tha thứ (remission)” là xa lạ đối với những người thời nay. Chúng ta phải tìm xem chữ trong tiếng Hy-lạp “tha thứ (remission)” hầu dịch ra để hiểu ý nghĩa của nó tốt hơn. Trong Strong’s Concordance (mục lục) cho chúng ta biết trong tiếng hy-lạp là chữ “aphěsis.” Nó có nghĩa là “tự do,” “xá tội,” “giải phóng,” “đặc quyền,” và “tha thứ.” Đoạn kinh văn của chúng ta có thể hiểu rõ ràng hơn nếu thÊm vào những chữ đó,

“Không đổ huyết thì không có sự tự do, không xá tội, không được giải phóng, không có đặc quyền, không có sự tha thứ.”

Không lạ gì Spurgeon thường trích ra những câu về Huyết. Trong một bài giảng nổi tiếng Spurgeon đã nói ra điều nầy,

“Có một số mục sư không giảng về huyết của Chúa Jê-sus Christ, và tôi có một điều để nói với bạn về việc nầy: Đừng bao giờ đến nghe chúng! Đừng bao giờ lắng nghe họ! Một mục vụ mà không có huyết trong nó thì không có sự sống, và một mục vụ chết thì không tốt cho bất cứ người nào.”

Sự quan trọng của Huyết được làm sáng tỏ bởi đoạn văn của chúng ta,

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

I. Thứ nhất, suy nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra cho bạn nếu không có Huyết của Chúa Jê-sus Christ.

Không có sự đổ Huyết của Chúa Jê-sus Christ thì bạn không có được buông tha khỏi tội lỗi. Không có sự đổ Huyết của Chúa Jê-sus Christ thì bạn không có sự xá tội. Không có sự đổ Huyết của Chúa Jê-sus Christ thì bạn không được giải thoát ra khỏi tội lỗi. Không có sự đổ Huyết của Chúa Jê-sus Christ thì bạn không có được tự do. Không có Huyết của Chúa Jê-sus Christ thì bạn không có được sự tha thứ tội lỗi. Chỉ có một việc chờ đợi bạn là chết trong lửa Địa Ngục.

Địa Ngục được rao giảng trong một cuộc phấn hưng vĩ đại Cambuslang tại Tô-Cách-Lan. “Các mục sư tại Cambuslang tin vào sự thực hữu của Địa Ngục, với tất cả sự giày vò của nó. Họ quá nghiêm chỉnh nên không thể nào mà không cảnh cáo cho người nghe về Địa Ngục. Họ hiểu được bởi nhiều người. Một chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi ‘nghĩ rằng tôi đã thấy Địa Ngục ở cách xa tôi, như một cái hố mà nơi đó những linh hồn hư mất đang bị đốt cháy, và các quỉ sứ đang đi giữa họ.’ Một cậu trai mười lăm tuổi, trước khi ngất đi, đã nói, ‘Tôi thấy lửa của Địa Ngục cháy lên đến tôi.’ Một cô thiếu nữ thấy khó thở vì mùi của lưu huỳnh, ‘mùi của hồ lửa và lưu huỳnh trong hố sâu không đáy.’” (Phấn Hưng tại Cambuslang ‘The Cambuslang Revival’, The Banner of Truth, 1971, tr. 154).

Tôi không, dù đến đâu, căn cứ niềm tin của tôi về Địa Ngục trên kinh nghiệm của những người nầy. Tôi tin có Địa Ngục vì nó được dạy bởi Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Chúa Jê-sus nói thêm về Địa Ngục hơn bất cứ người nào khác trong Kinh Thánh. Ngài nói cho người chưa tin về thời gian của Ngài, “Thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23:33). Chúa Jê-sus Christ cảnh cáo người chưa tin rằng họ phải đi xuống “Địa Ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43). Chúa Jê-sus Christ nói về người nhà giàu trong Địa Ngục, đã kêu lên rằng, “Tôi bị khổ trong lửa nầy quá đổi” (Lu-ca 16:24). Spurgeon nói,

Thật là nổi đau khổ dể sợ khi tiêu phí một giờ trong Địa Ngục! Ô, lúc đó bạn mong ước rằng mình phải chi đi tìm Đấng Cứu Chuộc! Nhưng rồi, không có điều gọi là một giờ trong Địa Ngục. Một khi mất, bạn mất mãi mãi!

Lần nữa Spurgeon nói,

Bạn bị treo qua miệng của Địa Ngục bởi đơn độc một sợi dây; và sợi dây đó đang bị đứt. Chỉ một hơi thở hổn hển, chỉ một sự dừng lại của trái tim bạn trong khoảnh khắc, và bạn sẽ đi vào trong thế giới vĩnh cửu, không có Chúa, không có hi vọng, không có sự tha thứ. Ôi, bạn có thể đối diện với nó được không?

Một khi bạn ở trong Địa Ngục bạn sẽ nhận thức, quá muộn, rằng

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Đó là điều sẽ xảy ra cho bạn ngoại trừ tội của bạn đã được rửa sạch bởi sự đổ Huyết ra của Chúa Jê-sus Christ!

Cùng lúc đó, tội lỗi của bạn sẽ đối diện với bạn và buộc bạn đến trước sự Phán Xét. Bạn nghĩ rằng tội lỗi của bạn đã được giữ bí mật. Bạn quên rằng

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, …” (Truyền-Đạo 12:14).

Có thể một số người có mặt tối nay nghĩ rằng họ có thể giấu kín tội lỗi của họ, rằng không có một người nào biết. Họ quên rằng

“Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian …” (Châm-Ngôn 15:3).

Và nhiều người bị đầu độc bởi tội lỗi nên họ ghi nhớ hoài. Họ thực sự bị làm cho bệnh thể xác bởi tội lỗi thầm kín của họ. Giống như Đa-vít họ cảm nhận “tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi” (Thi-Thiên 51:3). Tôi nghĩ nhiều trường hợp của bệnh tim, và những căn bệnh khác, đến từ sự giày vò không xưng tội và tội lỗi không được tha thứ. Một học giả Thanh Giáo lỗi lạc John Owen đã nói, “Bởi đức tin chúng ta nhận được đức hạnh thanh khiết và sự ảnh hưởng bởi huyết của Chúa Jê-sus Christ.” Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm được bình an thật sự, vì

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Và rồi có những tội lỗi của tấm lòng. Bạn có thể nghĩ rằng không có người nào thấy được tội lỗi bên trong tấm lòng bạn. Nhưng bạn đã sai rồi. Kinh Thánh chép,

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: … Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, ….” (Giê-rê-mi 17:9, 10).

Không có một người nào khác biết được tội lỗi bên trong tấm lòng bạn, nhưng Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng của bạn, và Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những tội lỗi giấu kín đó, bởi vì

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Không có tự do từ tội lỗi bạn. Không có giải thoát từ tội lỗi của bạn. Không có đặc quyền từ tội lỗi của bạn. Không có sự tha thứ từ tội lỗi bạn. Không bao giờ được buông tha khỏi nó. Không bao giờ được giải thoát khỏi nó. Không bao giờ được tự do từ nó. Không bao giờ được tha thứ. Thật là tình trạng nguy hiểm kinh khủng cho bạn!

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời vì Kinh Thánh còn nói thêm nữa.

II. Thứ hai, suy xét đến điều gì sẽ xảy ra cho bạn nếu bạn có Huyết của Chúa Jê-sus Christ.

Huyết của Chúa Jê-sus Christ đảo ngược thứ tự đoạn văn của chúng ta. Bằng Huyết của Chúa Jê-sus Christ tội lỗi của bạn được xoá bỏ mãi mãi! Bởi Huyết của Chúa Jê-sus Christ có sự xá tội lỗi của bạn. Bởi Huyết của Chúa Jê-sus Christ có sự giải thoát khỏi tội lỗi của bạn. Bởi Huyết của Chúa Jê-sus Christ có đặc quyền từ tội lỗi của bạn. Bởi Huyết của Chúa Jê-sus Christ có sự tha thứ khỏi tội lỗi của bạn. Bởi Huyết của Chúa Jê-sus Christ điều mà chờ đợi bạn là vinh hiển của Thiên Đàng! Chúng ta được ban cho sự nhìn thấy thoáng qua về Thiên Đàng trong Sách Khải-Huyền cùng những Cơ-đốc Nhân tôn vinh Chúa Jê-sus trong đó,

“Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước,” (Khải-Huyền 5:9).

Chúng ta là những người được cứu chuộc bởi Huyết của Chúa Jê-sus sẽ hát về Huyết Cứu Chuộc của Ngài đến đời đời! Như Fanny Crosby viết lên lời bài hát diệu kỳ,

Tôi đang an vui nhờ Jê-sus cứu rồi!
   Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu;
Lòng đại từ Ngài rộng cao vô giới hạn,
   Nghìn thu mang danh con cái trên trời.
Được cứu, sống vui, tự do khi Chiên Con tràn huyết báu
   Jê-sus cứu muôn đời sống, nghìn thu mang danh con cái trên trời.
(“Được Jê-sus Cứu ‘Redeemed’” bởi Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Hát điệp khúc với tôi!

Được cứu, sống vui, tự do khi Chiên Con tràn huyết báu
Jê-sus cứu muôn đời sống, nghìn thu mang danh con cái trên trời.

Huyết cứu chuộc chúng ta không phải là Huyết tầm thường. Trong Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 20:28 chúng ta học về Huyết của Chúa Jê-sus Christ cao quí là thế nào. Tôi làm sáng tỏ cho bạn qua bản dịch Quốc Tế Mới (New International);

“Để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 20:28).

Rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta được mua bởi “Huyết của Đức Chúa Trời.” Chúa Jê-sus Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời, “chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không hơn không kém” – Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Vì thế nó hoàn toàn là đúng để gọi Huyết, là “Huyết của Đức Chúa Trời.” Đó là tại sao nhà lỗi lạc Spurgeon đã nói,

“Phúc âm không huyết … là phúc âm của ma quỉ.”

“Sự hi sinh đổ huyết trên đồi Gô-tha là niềm hi vọng duy nhất cho tội nhân,”

Hãy để những mục sư thời nay đề phòng những ai nói “Huyết” là một từ ngữ khác dùng cho sự chết của Chúa Jê-sus – hãy cẩn thận! Phúc âm không có sự đổ huyết là phúc âm của ma quỉ! Lần nữa, nhà lỗi lạc Spurgeon đã nói điều nầy,

“Có thể có một số tội lỗi mà chúng ta không thể nói đến, nhưng không có tội lỗi nào mà huyết của Chúa Jê-sus Christ không thể rửa sạch được.”

Charles Wesley đã nói rất hay,

Ngài bẻ gãy quyền lực tội lỗi được xoá,
Ngài đặt tù nhân được tự do;
Huyết Ngài làm cho kẻ kinh tởm nhất được sạch,
Huyết Ngài có ích cho tôi.
(“Ồ, Cho Ngàn Lưỡi Để Ca Tụng ‘O For a Thousand Tongues to Sing’” bởi Charles Wesley, 1707-1788;
theo điệu nhạc “Để Ngài Ngự ở Trên Con ‘O Set Ye Open Unto Me’”).

Hãy hát!

Ngài bẻ gãy quyền lực tội lỗi được xoá,
   Ngài đặt tù nhân được tự do;
Huyết Ngài làm cho kẻ kinh tởm nhất được sạch,
   Huyết Ngài có ích cho tôi.

“Được Cứu, Tôi Thích Công Bố Nó Ra Làm Sao! ‘Redeemed, How I Love to Proclaim It!’” Hãy hát!

Tôi đang an vui nhờ Jê-sus cứu rồi!
   Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu;
Lòng đại từ Ngài rộng cao vô giới hạn,
   Nghìn thu mang danh con cái trên trời.
Được cứu, sống vui, tự do khi Chiên Con tràn huyết báu
Jê-sus cứu muôn đời sống, nghìn thu mang danh con cái trên trời.

“Quyền Trong Huyết”! Hãy hát

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền trong huyết Chiên Con thánh;
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành!
(“Quyền Trong Huyết ‘There is Power in the Blood’
   bởi Lewis E. Jones, 1865-1936).

Hát lại lần nữa!

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền trong huyết Chiên Con thánh;
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành!

Khi tôi ở trong chủng viện miền bắc của San Francisco tôi tham dự nhiều buổi học Kinh Thánh chung với những người Hippies. Nó ở thời Phong Trào Jê-sus đầu những năm 1970. Đa số những người trẻ đó dùng thuốc thay đổi tâm trí như LSD. Một số trở nên bị quỉ ám qua tội lỗi đó. Họ thật man di – như quỉ ám ở Ga-đa-ra. Tôi còn nhớ có thấy một vài anh em cố gắng đuổi quỉ ra người cô gái Hippie trẻ. Họ ra lệnh các quỉ đi ra khỏi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Rồi có một anh em bắt đầu hát,

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền trong huyết Chiên Con thánh;
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành!

Cô gái la hét to lên. Anh ta hát nữa,

Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền trong huyết Chiên Con thánh;
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
   Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành!

Cô lại la lên nữa và rồi quỉ ra từ miệng của cô, như họ đã từng ra khi Đức Chúa Jê-sus còn trên đất. Sau một hồi thì cô gái đó đã được tự do! Cô ngồi xuống nền và uống vào một ly nước. Tôi quen biết cô ta một thời gian lâu sau đó. Cô đã trở nên một Cơ-đốc Nhân tốt và vững chắc. Tôi nói cho Mục sư Lin là mục sư của tôi tại Hội Thánh Báp-tít Trung Hoa nghe. Ông nói, “Đúng đó Bob. Nếu một mục sư Báp-tít ở Trung Hoa không biết làm sao để đuổi quỉ ra bởi quyền năng của Huyết của Đấng Christ thì không có ai đến để nghe mục sư đó giảng!” Tôi đã biết rằng mình chắc chắn đã chứng kiến sự trình bày gây ấn tượng của việc làm diệu kỳ bởi quyền năng trong Huyết của Đấng Christ! Tôi tin chắc rằng chính Spurgeon cũng sẽ vui lòng! Huyết của Chúa Jê-sus còn quyền năng hơn LSD, heroin, hoặc những thuốc khác dùng bởi Sa-tan để hủy diệt những người trẻ của chúng ta! Huyết của Đức Chúa Jê-sus có thể tẩy hết mọi tội lỗi của tấm lòng hay trong cuộc đời của bạn

Tôi đang coi một cuộn sách “Người Phát Thanh Ân Điển Miễn Phí ‘The Free Grace Broadcaster’.” Nó là tạp chí Cải Cách xuất bản định kỳ với nhiều bài giảng hay từ những vị mục sư trước đây – những người như John Gill, J. C. Ryle, Octavius Winslow, và Spurgeon. Bản sao lại mà tôi xem có những bài giảng do những người có quyền năng của Huyết của Chúa Jê-sus trong sự xức dầu, trong sự làm lành, và trong sự chuộc tội. Một trong những mục sư theo Thuyết Calvin lổi lạc đã nói như vầy,

Có một yếu tố cần thiết quí báu tồn tại trong huyết của Đấng Christ. Nó chảy từ những động mạch còn nguyên, vô nhiễm bởi vi-rút của tội lỗi…một Đấng Cứu Chuộc thánh ban cho sự chuộc lỗi vô tội cho người tội lỗi, không thánh khiết. Do đó là sự quí báu của huyết Ngài.
     Hãy xem nó, nguời thân thương, trong ánh sáng nầy: và trái tim bạn sẽ rực rỡ với sự tôn thờ triều mến và ca ngợi, trong lúc bạn quỳ xuống trước Đấng Christ và [lương tâm của bạn được tẩy bởi] huyết đó, đã tha thứ, bao bọc, và xoá bỏ hết tất cả tội của bạn.

Và bây giờ hãy để chúng ta áp dụng sự miễn giảm nầy, sự tha thứ tội lỗi nầy, đến những ai mà chưa được biến đổi. Một người Hồi Giáo chưa bao giờ được tha thứ tội lỗi. Ông không cho biết điều đó, vì kinh Cô-ran không bao giờ chỉ cho ông biết làm sao để tội lỗi mình được tha. Thứ gặp một người đàn ông đang cố gắng để được cứu bằng cách sống tốt đủ là được. Ông nói, “Tôi hi vọng rằng những tội lỗi của tôi sẽ được tha.” Thử gặp một người vô thần hoặc người theo thuyết không thể biết. Họ không bao giờ biết rằng là tội lỗi của họ đã được tha.

Tôi có một người nam hư mất, hoặc người nữ, hay một người trẻ ở đây chiều nay hay không? Người hư mất! Bạn có cảm thấy rằng bạn là người hư mất hay không? Tôi rất vui khi bạn cảm thấy như vậy. Bởi vì có sự tha thứ, sự tha thứ tội lỗi – bởi Huyết của Đấng Christ. Ôi tội nhân ơi, nhìn đi! Bạn có thấy Chúa Jê-sus trong Vườn Ghết-sê-ma-nê đổ giọt mồ hôi của Huyết cho bạn hay không? Bạn có thấy Chúa Jê-sus bị treo trên Thập Tự Giá hay không? Ngài bị đóng đinh tại đó vì thay cho bạn. Ôi, giá như tôi có thể bị đóng đinh trên cây thập tự cho bạn tối nay, tôi biết bạn sẽ làm gì: bạn sẽ xấp xuống và hôn chân tôi, và khóc la rằng tôi đã chết cho bạn. Nhưng, tội nhân hư mất ơi, Chúa Jê-sus đã chết vì bạn – vì bạn đó! Và vì Ngài đổ vì bạn, bạn không thể nào hư mất nếu bạn đến với Ngài và tin cậy Ngài. Bạn phải, là tội nhân hay không? Bạn có tin chắc về tội lỗi bởi vì bạn không hoàn toàn tin vào Đấng Christ hay không? Tôi có thẩm quyền để giảng cho bạn. Tin cậy vào Chúa Jê-sus thì bạn không thể nào bị hư mất! Tin cậy vào chính mình Ngài, không phải Ngài đã chết cho bạn. Nhưng vào chính Chúa Jê-sus Christ.

Bạn có nói rằng mình không phải là tội nhân hay không? Bạn có nói rằng mình không có tội lỗi nào cần được tha thứ không? Vậy thì tôi không có Đấng Christ để giảng cho bạn. Ngài không có đến để cứu những người tốt; Ngài đến để cứu kẻ có tội. Bạn có tội lỗi hay không? Bạn có cảm nhận được tội lỗi của mình hay không? Bạn có hư mất hay không? Bạn có nhận biết nó hay không? Bạn có tội lỗi không? Bạn chịu thừa nhận nó hay không? Tội nhân! Nếu như Chúa Jê-sus có ở đây tối nay, Ngài sẽ giang tay đẩm máu ra cho bạn, và phán rằng, “Tội nhân, Ta chết vì ngươi. Ngươi có tin cậy ta hay không? Ngài không có ở đây trong thân xát, nhưng Ngài đã sai tôi để nói với bạn điều nầy. Bạn có bằng lòng tin Ngài hay không? Nhưng bạn nói, “Ồ! Tôi là một tội nhân tồi tệ!” Chúa Jê-sus phán, “Ồ! “Đó là lý do tại sao Ta đã chết cho ngươi, bởi vì ngươi là tội nhân.” “Nhưng,” bạn nói, “Tôi đã từng làm những việc và suy nghĩ những điều mà tôi đây cảm thấy xấu hổ.” Chúa Jê-sus phán, “Hết thãy đều được tha, hết thãy đã được tẩy sạch bởi Huyết tuôn từ tay chân và hông Ngài. Chỉ hãy tin vào Ta; chỉ đòi hỏi bấy nhiêu thôi.” Tin cậy chính Chúa Jê-sus Christ.

Nhưng ai đó nói, “Tôi không muốn có một Đấng Cứu Chuộc.” Thì tôi không có điều gì để nói với bạn ngoại trừ điều nầy – “Cơn thạnh nộ sẽ đến! Cơn thạnh nộ sẽ đến! Sự phán xét đang đến cho bạn!

Nhưng bạn có cảm nhận rằng bạn tội lỗi không? Bạn có ghét tội lỗi của bạn không, và bạn có chấp nhận từ bỏ chúng và quay về cùng Đấng Christ không? Vậy tôi có thể nói với bạn rằng Đấng Christ đã chết cho bạn. Tin vào Đấng Christ! Tin cậy vào Ngài! Tin cậy vào chính Chúa Jê-sus Christ.

Một người đàn ông trẻ viết thư đến Spurgeon khi Spurgeon đang đi đến một thành phố nọ để giảng. Anh ta nói, “Thưa ông, khi ông đến, xin giảng một bài giảng thích hợp cho hoàn cảnh của tôi. Tôi đã từng nghe rằng chúng ta phải nghĩ rằng mình là những người xấu xa nhất trên thế gian, hoặc chúng ta không thể được cứu. Tôi cố gắng nghĩ rằng tôi là người xấu xa, nhưng tôi lại không được. Tôi muốn được cứu, nhưng tôi không biết làm sao để ăn năn cho đủ. Spurgeon nói, “Nếu tôi được gặp ông ta khi tôi đi đến đó để giảng, tôi sẽ nói với ông ta, Đức Chúa Trời không yêu cầu rằng bạn phải nghĩ chính mình là người xấu xa nhất trên thế gian, bởi vì hiển nhiên có người còn xấu xa hơn bạn. Có những người không tội lỗi như những người khác.

Điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu là: một người nói rằng, ‘Tôi biết về chính tôi hơn là những người khác biết về tôi. Tôi không biết nhiều về họ. Nhưng điều mà tôi biết về mình, đặc biệt là về tấm lòng của tôi, tôi không nghĩ rằng nhiều người không thể nào xấu hơn tôi. Họ có thể làm nhiều điều xấu hơn tôi, nhưng tôi từng nghe nhiều bài giảng hơn, được nhiều sự cảnh báo hơn, và vì thế tôi tội lỗi hơn họ.’ Tôi muốn đi đến chính Đấng Christ, và nói, ‘Chúa, tôi đã phạm tội.’ Việc của bạn là đến và nói, ‘Chúa Jê-sus, xin thương xót lấy con, là tội nhân.’ Chỉ vậy thôi. Bạn có cảm nhận bạn là hư mất hay không? Vậy lần nữa tôi nói, ‘Hãy đến với chính Chúa Jê-sus. Ngài sẽ tẩy sạch hết tội lỗi trong Huyết báu của Ngài.’”

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Phần cuối của bài giảng nầy tôi sẽ nói không có một tội nhân hư mất nào trong chổ nầy, mà biết rằng mình bị hư mất, mà không thể nhận được sự tha thứ và “vui mừng trong hi vọng và trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Cho dù bạn đen đuốc như Địa Ngục trong tội lỗi, bạn cũng có thể được trắng trong như Thiên Đàng ngay trong tối nay. Ngay trong lúc một tội nhân tin vào Chúa Jê-sus người đó được cứu bởi Huyết của Chúa Jê-sus. Hãy để câu nầy trở thành hiện thực trong tấm lòng và đời sống bạn:

Tuyệt nhiên không cách chi bàu chửa tôi
   Chỉ Huyết Jê-sus đã đổ thay rồi;
Ngài yêu tôi lắm hằng khuyên tôi đến,
   Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện! Đến liền!
(Đến Với Chiên Con ‘Just As I Am’” bởi Charlotte Elliott, 1789-1871).

Đến đây trong hai dãy ghế đầu. Xưng tội bạn với Đức Chúa Trời. Rồi tin nhận Chúa Jê-sus, đến với Chúa Jê-sus, để được rửa sạch khỏi tội lỗi bởi huyết báu của Chúa Jê-sus.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Suối Huyết Tuôn ‘There Is a Fountain’” (bởi William Cowper,
1731-1800; theo giai điệu “Ơn Lạ Lùng”).


DÀN BÀI CỦA

NHỜ HUYẾT HAY KHÔNG NHỜ HUYẾT

WITH OR WITHOUT BLOOD

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

I.   Thứ nhất, suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho bạn nếu không có huyết của Chúa Jê-sus Christ, Ma-thi-ơ 23:33; Mác 9:43; Lu-ca 16:24; Truyền-đạo 12:14; Châm-ngôn 15:3; Thi-Thiên 51:3; Giê-rê- mi 17:9, 10.

II.  Thứ hai, suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho bạn nếu bạn có huyết của Chúa Jê-sus Christ, Khải-Huyền 5:9; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 20:28.