Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
TẮM VÀ ĐƯỢC SẠCH! – DẤU ẤN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

“Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch” (2 Các-vua 5:10).


Nó là một câu chuyện đơn sơ. Nhưng có ý nghĩa sâu đậm. Nếu bạn chưa được cứu bạn cần phải lắng nghe nó cẩn thận. Bạn phải làm theo đó. Nó chỉ cho bạn thấy đó là con đường duy nhất dẩn đến sự cứu rổi thật sự.

Nó là một câu chuyện đơn sơ. Được chép lại trong Kinh Thánh để chỉ cho bạn thấy rằng chỉ có con đường duy nhất dẩn bạn đến sự cứu rổi và trở nên một Cơ Đốc Nhân thật sự

.

Na-a-man là một người hùng vĩ đại. Ông là một người chỉ huy, một tướng lảnh, của quân đội Sy-ri. Ông là một người lính dũng cãm. Ông được vua tôn trọng, và ông là một người rất kiêu hảnh. Nhưng ông mắc phải một cơn bệnh quái ác đó là bệnh phung. Ông biết rằng ông sẽ chết lần chết mòn với chứng bệnh nầy. Ông cố gắng chạy chữa đủ mọi thứ, nhưng không trị được bệnh của ông. Một đứa tớ gái trẻ, người Hê-bơ-rơ làm việc trong nhà Na-a-man. Cô cho ông biết rằng có một vị tiên tri trong Y-sơ-ra-ên có thể chữa bệnh phung cho ông. Ông cố gắng đủ mọi thứ, nhưng không có thứ nào chữa được bệnh của ông. Cuối cùng Na-a-man suy nghĩ, “Vị tiên tri nầy có thể chữa bệnh cho tôi.” Nó là cơ hội cuối cùng để được chữa lành, vì thế ông đi đến gặp Ê-li-sê, vị tiên tri của Đức Chúa Trời.

Nhưng tiên tri là người chính trực của Đức Chúa Trời. Nếu ông đi ra khỏi nhà và cầu nguyện cho Na-a-man thì người nghĩ rằng vị tiên tri đã chữa lành cho ông. Vị tiên tri muốn Na-a-man biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã chữa lành cho ông, chớ không phải là chính tiên tri. Vì thế Na-a-man dừng xe ngựa trước cửa nhà vị tiên tri nhưng vị tiên tri không bước ra để nói chuyện với ông. Thay vào đó ông gởi thông điệp ra cho Na-a-man,

“Hãy đi tắm mình bảy lần [dưới] [sông] Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch” (2 Các-vua 5:10).

Điều đó đã làm cho Na-a-man rất giận dữ. “Tại sao, vị tiên tri nầy ngay cả việc ra gặp tôi cũng không có! À nầy, ổng nghĩ ổng là ai chớ? Ông nghĩ rằng vị tiên tri nầy sẽ bước ra ngoài gặp ông “lấy tay đưa qua đưa lại trên vết phung, và phung được sạch.” Ông nghĩ vị tiên tri nầy cũng giống như Benny Hinn. Ông dựng nên buổi biểu diển phép lạ làm cho người ta nghĩ rằng ông là một người có đức tin lớn để chữa bệnh. Nhưng vị tiên tri nầy muốn đem tất cả sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Ông đơn giản gởi thông điệp ra cho Na-a-man,

“Hãy đi tắm mình bảy lần [dưới] [sông] Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch” (2 Các-vua 5:10).

Na-a-man rất giận dữ. Ông rời đi trong sự phẩn nộ!

Rồi đứa đầy tớ của Na-a-man nói với ông, “Nếu tiên tri có truyền cho ông một việc khó, ông chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo, ‘hãy tắm thì được sạch’?” Sau đó Na-a-man nghĩ, “Được, ta sẽ làm những gì tiên tri nói.” Ông xuống sông Giô-đanh dìm mình xuống nước bảy lần, “người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, [giống như] thịt của một đứa con nít nhỏ” (2 Các-vua 5:14).

Có nhiều bài giảng rất được ơn đã được giảng trên phân đoạn Kinh Thánh nầy. Những nhà truyền giảng lổi lạc đó, giống như Spurgeon, đã nói đúng, rằng sự rửa sạch bệnh phung của Na-a-man là hình ảnh của sự rữa sạch tội lỗi của bạn qua Huyết Báu của Chúa Jê-sus Christ đã đổ ra trên Thập Tự Giá. Hãy lắng nghe và câu chuyện của Na-a-man sẽ chỉ cho bạn thấy được thế nào là sự cứu rổi và được rửa sạch tội lỗi của bạn trong buổi sáng hôm nay!

I. Thứ nhất, ông bị bệnh phung.

“Ông bị bệnh phung” (2 Các-vua 5:1).

Bạn cũng vậy. Bạn đầy những vết phung của tội lỗi! Bệnh phung tội lỗi giáng xuống trên bạn từ tội nhân đầu tiên, A-đam. Sứ đồ Phao-lô nói,

“Cho nên, như bởi một người [A-đam] mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người” (Rô-ma 5:12).

Thật là sự mô tả về bạn trong buổi sáng hôm nay! Tiến sĩ Watts đặt tình trạng của bạn vào trong bài thánh ca,

Chúa ôi, con đê hèn, hình thành trong tội lỗi,
   Sanh ra xấu xa và không sạch;
Nứt ra từ người mà phạm tội ngã
   Làm thối chủng tộc, và ô uế hết thảy chúng ta.

Chú ý, con cuối trước mặt Ngài,
   Nơi ẩn náo duy nhất là ân điển Ngài;
Không hình thức ngoài nào làm con sạch;
   Bệnh phung nằm sâu bên trong.
(Tiến sĩ Isaac Watts, 1674-1748).

Bệnh phung tội lỗi “nằm sâu trong” bạn! Điều đó diển tả bạn trong buổi sáng nầy! “Bệnh phung của tội lỗi sâu lắng trong” bạn! Chúa Jê-sus phán,

“Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng…” (Mác 7:21-23).

Đó là hình ảnh của tấm lòng bạn, đầy những ác tưởng. Tấm lòng bạn đầy những vết phung của tội lỗi!

Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho [bạn] được sạch;
Bệnh phung nằm sâu bên trong –

Đúng không? Đúng không? Bạn biết nó đúng! Và “không có hình thức nào bên ngoài [không có hành động bên ngoài] có thể làm bạn sạch! Không có quyết định nào hay sự cầu nguyện nào có thể làm bạn sạch! Không có gì bạn có thể cảm giác hay học hỏi có thể làm cho bạn sạch được! bạn biết điều đó mà! “Bệnh phung [của tội lỗi] nằm sâu” trong tấm lòng bạn! Và bạn biết điều đó mà – phải không?

Bạn biết sự thật. Bạn biết trước khi bạn bộc lộ tội lỗi ra bên ngoài. Bạn cố tình làm điều đó! Bạn biết rất rõ bạn đang làm gì. Tại sao bạn làm điều đó nếu như bạn đã biết nó sai? Trong tấm lòng chưa thay đổi của bạn nói lên bạn yêu mến sự tối tăm. Bạn hưởng thụ tội lỗi. Bạn vui sướng khi phạm tội. Bạn yêu mến mùi vị của nó. Bạn yêu thích nó ngay cả khi bạn biết nó sai! Đó là tại sao bạn không thích nghe sự thật về tấm lòng đầy tội lỗi của bạn! Bạn ghét tôi khi tôi nói sự thật về tấm lòng gian ác của bạn – phải không bạn? Nó lên án bạn và làm cho bạn cảm thấy khốn khổ để nghe sự thật! Bệnh phung nằm sâu bên trong! Lòng bạn quằn quại và sai lạc. Bạn thích thú tội lỗi hơn là điều tốt và đúng. Bệnh phung nằm sâu trong tấm lòng gian ác và không tin của bạn! Tôi không bịa đặt điều đó. Tôi chỉ tóm tắt Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones, một vị bác sĩ hiểu biết về tấm lòng tội lỗi giống như của bạn!

II. Thứ hai, ông bực mình bởi vị tiên tri nói với ông làm thế nào để được sạch.

Khi vị tiên tri bảo ông “đi tắm” ông quay lại một cách giận dữ. Ông nói, “Tôi nghĩ [tiên tri sẽ cầu nguyện cho tôi].” “Tôi nghĩ.” Bạn nghĩ bạn biết làm gì để được cứu. “Tôi nghĩ.” Bỏ đi sự suy nghĩ sai lầm của bạn! Tống khứ đi sự suy nghĩ của bạn về những gì bạn nghĩ về sự cứu rổi. Bạn không biết một cái gì về nó! Moody nói,

Na-a-man mang những chứng bệnh – tự phụ và phung. Tính tự phụ cần phải được rửa sạch như là bệnh phung. Na-a-man phải xuống khỏi xe ngựa tự phụ của ông; sau đó đi rửa sạch như lời đã bảo.

Và đó là những gì phải xảy ra cho bạn sáng nay. Đó là những gì mà bạn phải làm nếu như bạn muốn được cứu. Tống khứ đi cái gì “bạn nghĩ.” Tống khứ đi tánh kiêu ngạo của bạn và những sự suy nghĩ riêng tư của bạn làm thế nào để được cứu. Bạn phải được rửa sạch như lời đã bảo bạn. “Đi tắm…và ngươi sẽ được sạch.” Đến với Chúa Jê-sus như là một người hư mất và tội lỗi. Đến với Chúa Jê-sus và Ngài rửa sạch tấm lòng tội lỗi của bạn qua Huyết của Ngài đã đổ ra để rửa sạch bạn trên Thập Tự Giá! “Huyết của Chúa Jê-sus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7). “Tắm và được sạch!” Đó là những gì mà chính Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta bây giờ! “Tắm và được sạch!”

Nhưng bạn không thể được rửa sạch cho đến khi tính tự cao của bạn không còn nữa. Tấm lòng của bạn phải được thay đổi. Bạn không thể được tha thứ cho đến khi bạn biết ăn năn. Tấm lòng của bạn phải được thay đổi. Bạn phải cảm biết được tính ích kỷ của bạn. Bạn muốn có cảm giác được cứu. Bạn cần tin chắc rằng bạn đã được cứu. Nhưng bạn lại không muốn thay đổi bạn là ai. Bạn cần được cứu đặng bạn có thể tiếp tục sống một đời sống ích kỷ.

Sự biến đổi nói lên cho chúng ta một tấm lòng biến đổi hoàn toàn. Con người xác thịt của bạn sai trật. Chính tấm lòng của bạn sai trật. Xác thịt của bạn mục nát tận đáy lòng. Sự thay đổi trong bạn phải được cấp tiến rằng bạn phải chết đi chính bạn và được tái sinh trong một đời sống mới, một đời sống trọng tâm trong sự làm vui lòng Chúa hơn là cho chính bạn. Chừa bỏ một số tội lỗi sẽ không giúp được bạn. Nhóm chung nhau lại trong hội thánh và cầu nguyện cùng nhau sẽ không giúp được bạn. Bạn phải là một con người mới, một đời sống mới hoàn toàn.

Lắng nghe John Cagan trong sự vật lộn cho sự biến đổi của ông. “Tôi quá mệt với mọi việc tôi đã làm. Ngay cả tôi lỗi tôi kết án tôi, tôi vẩn không có Chúa Jê-sus. Tôi cố gắng để được cứu. Tôi cố gắng để tin cậy Chúa Jê-sus Christ và tôi không thể. Tôi hoàn toàn không thể [quyết định] để trở thành một Cơ Đốc Nhân. Nó làm cho tôi cảm thấy bơ vơ. Tôi có thể cảm nhận được tội lỗi của tôi đẩy tôi vào Địa Ngục hơn nữa tôi có thể cảm nhận được tính ngoan cố của tôi không cho tôi khóc. Tôi bị lún vào trong sự xung đột nầy.”

Bạn có cảm nhận được bất cứ điều nói đó trong buổi sáng nay không? Nếu có, tại sao bạn giống như vậy? Nó là vì bạn muốn được cứu mà không muốn thay đổi tấm lòng mình. Bạn muốn chúng tôi chấp nhận bạn như là một Cơ Đốc Nhân mà tấm lòng không cần thay đổi. Nhưng chuyện đó không thể được! Bạn phải được tái sinh. Bạn phải có một tấm lòng mới, một tấm lòng yêu Chúa hơn là chính sự sống. Bạn phải ăn năn. Bạn phải ghét bỏ bạn là ai! Bạn phải bỏ đi tánh tự cao của bạn hoặc bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình. Tấm lòng của bạn bị điều khiển bởi bệnh phung của tội lỗi. Jack Ngann nói, “Đức Chúa Trời phài làm cho bạn ghét bỏ bạn là ai.”

Không có hình thức nào bên ngoài có thể làm cho [bạn] được sạch;
Bệnh phung nằm sâu thẳm bên trong.

Moody nói đúng,

Na-a-man mang những chứng bệnh – tự phụphung. Tính tự phụ cần phải được rửa sạch như là bệnh phung. Na-a-man phải xuống khỏi xe ngựa tự phụ của ông; sau đó đi rửa sạch như lời đã bảo.

John Cagan nói, “Tôi không thể nào níu kéo chính tôi lâu hơn được. Tôi phải có chúa Jê-sus. Trong phút chốc đó tôi ngừng kháng cự Chúa Jê-sus Christ. Nó quá rõ ràng rằng tất cả tôi phải làm là tin cậy Ngài; tôi có thể [nhớ] khi tôi dừng tôi là tôi và chỉ có Chúa Jê-sus Christ…tôi quay khỏi tội lỗi, và tôi chỉ nhìn đến duy Chúa Jê-sus! …Chúa Jê-sus đã lấy [tội lỗi của tấm lòng tôi ngay lập tức] và thay vào đó Ngài ban cho tôi tình yêu…Chúa Jê-sus đã rửa sạch tội lỗi của tôi. Ngài ban cho tôi một đời sống mới.”

Trong giây phút bạn tin nhận Chúa Jê-sus, Con Đức Chúa Trời, “huyết của Chúa Jê-sus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta [bạn]” (1 Giăng 1:7). Hết thảy tội lỗi! Hết mọi tôi lỗi – cho dù tội lỗi của tấm lòng bạn, hay là tội lỗi bạn can dự vào – tất cả tội lỗi phải được rửa sạch bởi Huyết của Chúa Jê-sus – và chỉ bởi Huyết của Chúa Jê-sus, Con Đức Chúa Trời. Ngài đã đổ Huyết ra trên Thập Tự Giá để rửa sạch bạn. Tại sao Ngài làm điều đó? Vì Ngài yêu bạn. Ngài muốn rửa sạch bạn với Huyết của Ngài!

Mọi tội tình tôi nay Chúa tha
   đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus
Rày hoàn toàn thoát ách quỉ ma
   Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus
Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao
   Cho tôi sạch trong hơn tuyết
Ấy chẳng nhờ chi khác đâu
   Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.
(“Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao ‘Nothing but the Blood’
      bởi Robert Lowry, 1826-1899).

Bạn đã đi trong tội lỗi đã đủ rồi. Bạn ước mong rằng bạn có thể được cứu giống như John Cagan. Bạn khao khác cũng được như ông. Nhưng bạn nghĩ rằng nó không thể xảy ra. Bạn nghĩ rằng bạn quá kỳ cục. Bạn nghĩ rằng bạn phạm quá nhiều tội. Bạn nghĩ rằng bạn vô vọng. Nhưng bạn đã sai! Chúa Jê-sus yêu bạn. Ngài yêu bạn hơn bất cứ một người nào khác mà bạn đã từng biết. Họ không yêu bạn nếu như họ biết tội lỗi trong tấm lòng bạn. Nhưng Chúa Jê-sus yêu bạn cho dù thế nào đi nữa. Chúa Jê-sus phán, “Hãy đến cùng ta – và được rửa sạch bởi Huyết ta.” Chúa Jê-sus phán, “Tắm và được sạch.” Ngài chỉ đòi hỏi là bạn trở lại bỏ đi tánh kiêu ngạo của mình và tin cậy Ngài. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ hát trong Thiêng Đàng.

“Đấng yêu thương chúng ta [tôi], đã lấy huyết mình rửa sạch [tôi] tội lỗi chúng ta [của tôi]” (Khải-Huyền 1:6).

“Tắm và được sạch.” Ông Griffith, đến đây và hát bài hát “Vâng, Tôi Biết” một lần nửa.

Nếu bạn muốn được sạch xin vui lòng ở lại trên những hàng ghế phía trước nầy và chúng tôi sẽ trò chuyện với bạn về sự tin nhận Chúa Jê-sus

.

Bác sĩ Chan, xin vui lòng đến đây và cầu nguyện cho họ, và rồi dân lời tạ ơn cho thức ăn mà chúng ta sẽ cùng nhau dùng chung trong phòng thông công. A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Vâng, Tôi Biết! ‘Yes, I Know!’” (bởi Anna W. Waterman, 1920).


DÀN BÀI CỦA

TẮM VÀ ĐƯỢC SẠCH! – DẤU ẤN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch” (2 Các-vua 5:10).

(II Các-vua 5:14)

I.   Thứ nhất, ông bị bệnh phung, 2 Các-vua 5:1; Rô-ma 5:12;
Mác 7:21-23.

II.  Thứ hai, ông bực bội vì tiên tri biểu ông phải làm thế nào để được sạch,
1 Giăng 1:7; Khải-Huyền 1:6.