Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
LÀM SAO ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỈ

HOW TO OVERCOME THE DEVIL
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle của Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 6, 2016

“Chúng đã thắng nó bởi Huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình, chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải Huyền 12:11).


Sa-tan và quỉ nó bị loại ra khỏi Thiên Đàng. Chúng vẫn còn đang phóng túng ở chốn không trung. Sa-tan được gọi là “vua cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2).” Những quỉ vẫn còn có khả năng đi vào “các miền trên [trời]” (Ê-phê-sô 6:12) – chúng có thể đi vào “miền trên trời” ở những lúc. Đó là tại sao Gióp 1:6 cho chúng ta biết rằng những quỉ “ra mắt Đức Giê-hô-va và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.” Nhưng chúng sẽ không có khả năng làm điều đó sau 3 năm rưỡi Đại Nạn. Thời gian Đại Nạn là bảy năm của sự bắt bớ lớn nghịch cùng Y-sơ-ra-ên và Cơ-đốc Nhân dưới sự đến của An-ti Christ. Đại Nạn bắt đầu với An-ti Christ lập giao ước cùng Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:27).

Ở giữa bảy năm Đại Nạn Sa-tan và quỉ nó sẽ bị trục xuất khỏi những chốn không trung và ném ra khỏi trên mặt đất! Chúng ta đọc,

“Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ là Sa-tan, dổ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó” (Khải-Huyền 12:7-9).

Trong lúc nầy Sa-tan sẽ giận dữ. Chúng ta đã được cho biết “vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-Huyền 12:12).

Ma-quỉ bắt đầu giận hoảng càng hơn ngay cả bây giờ. Nó biết rằng sự tái lập của Do Thái là dấu hiệu về sự sau cùng. Nó biết những dấu hiệu về sự sau cùng hơn đa số mục sư và những giáo sự thần học. Đó là tại sao Cơ-đốc Nhân phải nhận thức càng hơn về “mưu chước của ma-quỉ.” Đó là tại sao chúng ta phải “vật lộn” hơn nữa và hơn nữa nghịch cùng nó và những quỉ nó như ngày sau cùng của thời kỳ đến gần. Đó là tại sao chúng ta được cảnh báo, “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn” (2 Ti-mô-thê 3:1). Ma quỉ đã biết “nó biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu” (Khải Huyền 12:12).

Một số người dạy rằng chúng ta không thể có sự phuc hưng lúc nầy. Họ nói quyền lực của Sa-tan quá lớn cho Đức Chúa Trời lúc nầy để ban xuống sự phục hưng trong những hội thánh của chúng ta.

Luật sư Jay Sekulow nói gần đây, “Điều đó là khuôn cảnh cơ bản cho Cơ-đốc Nhân trong Iraq và Syria. Họ đã bị thiêu sống, khổ hạnh và bị chém đầu. Bây giờ ISIS đã mở vũ khí hoá chất. Sự tàn sát thật không chịu đựng được.” Tuy vậy cùng một lúc những cuộc phục hưng lớn qua các thời đại diễn ra tại Iran, Iraq, và Syria. Ông Selkulow nói hãy gửi tiền để chặn những người khủng bố Hồi Giáo tại đó. Tôi nói đó là điều vô lý! Cám heo ăn! Họ không cần tiền! Họ cần chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục đến đó trong sự phục hưng! Đó là tạo sao họ cần Cơ-đốc Nhân để cầu nguyện,

“Ôi, ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và [tiếp tục] làm rung động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy troúc mặt Ngài” (Ê-sai 64:1-2).

Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones nói, “Đó là sự cầu nguyện cơ bản trong sự liên quan với phục hưng! ...sự cầu nguyện khẩn cấp đặc biệt cho sự viếng thăm từ Thần Linh của Đức Chúa Trời trong sự phục hưng. Không có từ nào bày tỏ [sự cầu nguyện] nầy tốt hơn là thành ngữ trong bài thánh ca của Cowper, ‘Ôi, xé nát từng trời, xuống đây nhanh chóng, và làm nghìn tấm lòng cho Ngài’ …Hởi con cái Y-sơ-ra-ên…sẽ phải đối diện cùng những dân tộc nghịch, kẻ thù sẽ họp lại quanh họ, nhưng lại có vấn đề gì? Đây là Đức Chúa Trời mà có thể rung núi và đó là điều [chúng ta nên] cầu nguyện” (Lloyd-Jones, Phục Hưng ‘Revival’, Crossway Books, xuất bản 1994, tr. 305, 307).

Khi bạn đọc những chuyện khủng khiếp mà những người Hồi Giáo đang làm cho Cơ-đốc Nhân, đừng gửi tiền cho luật sư trong Hoa Kỳ! Làm sao ông có thể, hoặc một ai khác trên đất nầy, giúp họ? Họ đang kinh nghiệm sự phục hưng, với hằng trăm người Hồi Giáo quay về cùng Đức Chúa Jê-sus Christ. Đừng gửi tiền. Điều đó không giúp được họ chút nào! Hãy gửi những lời cầu nguyện mạnh mẽ lên cho Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài và chỉ mình Ngài mới có thể cứu họ. Ngay cả những Cơ-đốc Nhân mới nầy bị thiêu sống, chịu khổ hạnh, và bị chém đầu – Đức Chúa Trời sẽ mở rộng vòng tay và đón nhận họ và sự vui mừng đời đời của Thiên Đàng. Và những người tử đạo sẽ, bởi sự chịu khổ của họ, khích lệ những người Hồi Giáo hơn và thêm hơn để quay khỏi chính sách khủng bố đến cùng Đấng Christ đã chịu khổ nạn, là Đấng đã chết trên Thập Tự Giá để cứu linh hồn họ. Như Tertullian đã nói trong thế kỷ thứ nhì của Cơ-đốc Nhân xưa, khi họ đang bị bắt bớ bởi La-mã ngoại đạo, “Huyết của những tử đạo là hạt giống của hội thánh.” Chúng ta nghe những tường trình rằng lãnh đạo Hồi Giáo đã sợ hãi bởi nhiều người đang quay về cùng Đức Chúa Trời làm Chúa mình. Nhà Cải Cách vĩ đại Luther viết bài thánh ca cho những Cơ-đốc Nhân bị bắt bớ ngày nay. Bài số 7 trong tập nhạc của quý vị.

Chúa vốn bức thành kiên cố ta rày, Thuẫn khiên ta che đỡ hằng ngày;
   Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.
Ngày đêm dẫu quân thu xưa nghịch ta, ta khôn nghiêng ngửa,
   Tuy nó thâm mưu đa tài, Quyết chống ta suốt đêm ngày,
Quả không ai trên đất địch tày.

Khá biết sức mình non kém vô tài, Dễ khiến ta thua ngã nằm dài;
   Dẫu thế biết nhờ Đấng chỉ huy mình, Đối phương thua chạy hết rập rình.
Bằng ta hỏi tên Ngài chăng? Là Jê-sus danh chiến thắng;
   Danh tướng thiên binh anh tài, Cứu pháp duy chính tay Ngài,
Đắc thắng Sa-tan đến lâu dài.
     (“Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta ‘A Mighty Fortress Is Our God’
       bởi Martin Luther, Th.D., 1483-1546).

Và điều đã chính xác xảy ra bên Trung Quốc. Những nhà truyền giáo bị đuổi ra khỏi Trung Quốc bởi lãnh tụ Công Sản Mao Tse Tung. Trong thời gian cách mạng phong tục, những hội thánh bị đốt cháy trụi xuống đất. Những vị mục sư bị bỏ tù. Hằng ngàn Cơ-đốc Nhân Trung Hoa bị bắt bớ, giết chết, và bị ngục tù. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng với họ. Một cơn phục hưng lớn của Cơ-đốc Giáo bắt đầu. Cộng sản cố gắng mọi cách mà họ có thể để ngăn chặn sự lan tràn của Cơ-đốc Giáo. Nhưng họ đã thất bại. Bây giờ đã có hơn 150 triệu Cơ-đốc Nhân tại Trung Quốc. Có nhiều người trong nhà thờ tại Trung Quốc ngày nay còn hơn tất cả nơi ở Hoa Kỳ, Gia-nã-đại, và Châu Âu! Đức Chúa Trời đã làm điều đó tại Công sản Trung Quốc – và cùng một Đức Chúa Trời đó có thể làm điều đó tại Trung Đông! Trên thật tế, Ngài đang làm điều đó! Nguyện xin Đức Chúa Trời nâng lên thêm hằng chục ngàn Cơ-đốc Nhân trong những đất nước Hồi Giáo! Như Martin Luther đã nói,

Vợ, con, của, danh, mạng ta, Bằng ai kia toan cướp phá?
   Thôi, cướp đi ta không chồn, Bởi chẳng cướp linh hồn,
Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn.

Và điều đó chính xác sẽ xảy ra cho những Cơ-đốc Nhân thật trong thời gian Đại Nạn hầu đến. Sa-tan sẽ tấn công họ ác liệt.

Những kẻ thù của Đấng sẽ đến và giam cầm và chém đầu hằng ngàn Cơ-đốc Nhân. Nhưng họ sẽ vượt qua Sa-tan! Bằng cách nào?

“Chúng đã thắng nó bởi Huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải-Huyền 12:11).

“Bởi Huyết Chiên Con.” Huyết của Chúa Jê-sus Christ sẽ làm cho họ đời đời vững chắc. Ngay cả ngày nay, khi Sa-tan tấn công bạn, khi nó làm cho bạn cảm giác buồn và tuyệt vọng, hãy nhớ đến Huyết của Đấng Christ. Khi bạn nhìn đến Huyết của Đấng Cứu Chuộc, bạn sẽ được nhắc lên ra khỏi tự trách và sợ hãi, cũng như những Cơ-đốc Nhân sẽ được trong thời kỳ Đại Nạn. Bạn sẽ chiến thắng Sa-tan bởi Huyết của Chiên Con của Đức Chúa Trời mà đã cắt đi tất cả tội lỗi và sầu não.


Và họ sẽ chiến thắng Sa-tan

“bởi lời làm chứng của họ.” Họ sẽ làm chứng về Chúa Jê-sus là Đấng Cứu Chuộc của họ. Sự chết vì đạo là sự đắc thắng lớn hơn Sa-tan. “Huyết của những người tử đạo [quả thực] là hạt giống của hội thánh.” Mục sư Samuel Lamb bị bỏ vào ngục tù người Trung Hoa vài lần. Cuối cùng ông nói, “Cộng sản ngưng việc bắt giữ tôi. Họ ngưng bắt giữ tôi bởi vì mỗi một lần họ bỏ tôi vào ngục, thì hội thánh chúng tôi tăng trưởng. Thêm sự bắt bớ có nghĩa là thêm sự phước hạnh!”


Hãy đứng lên và hát bài số 8 trong tập nhạc của bạn.

Phước âm Jê-sus muôn thuở còn nguyên,
   Lửa, gươm, lao, tù không hề lay chuyển,
Mối hoan tâm tôi chỉ sánh kịp đây,
   Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy!
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới,
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!
(“Phước Âm Jê-sus Muôn Thuở ‘Faith of Our Fathers’
      bởi Frederick W. Faber, 1814-1863).

Và những Cơ-đốc Nhân trong thời kỳ Đại Nạn sẽ chiến thắng Sa-tan bởi sự sẵn sàng để chết cho Đấng Christ. “Và họ yêu thương không phải tánh mạng của họ cho đến chết.” Họ không yêu thương tánh mạng của họ ngay cả như họ phải chết vì Đấng Christ. Đó là cách mà họ chiến thắng Sa-tan! Hãy đứng và hát số 8 lần nữa,

Phước âm Jê-sus muôn thuở còn nguyên,
   Lửa, gươm, lao, tù không hề lay chuyển,
Mối hoan tâm tôi chỉ sánh kịp đây
   Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy!
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới,
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi,
   Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái,
Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh,
   Ước như họ được chết cho Tin Lành.
Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới!
   Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

“Chúng đã thắng nó bởi Huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải-Huyền 12:11).

Những người mà đã chiến thằng Sa-tan bây giờ là những người mà đã sống những lời đó trong đời sống của họ ngày nay. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban sự phục hưng đến hội thánh chúng ta trong 42 năm. Nhưng không có sự phục hưng nào bao giờ đến. Lý do thì thật rõ ràng với tôi. Người ta đến trong một lúc và rồi bỏ để trở lại với tội lỗi. Làm sao những người chưa được biến đổi như vậy có thể bao giờ kinh nghiệm sự phục hưng? Nó không thể nào xảy ra được. Năm nầy qua năm nọ họ bỏ đi để sống một đời sống ích kỷ và tội lỗi. Cuối cùng thì họ ngưng lại không đi. Cuối cùng thì một số con em của chúng ta thật sự được biến đổi. Rồi thì, dần dần thêm một số nữa vào hội thánh và thật sự được biến đổi. Sau đó thì chỉ có khoãng bốn hay năm con em “hội thánh” là chưa được biến đổi. Rồi Đức Chúa Trời cuối cùng cũng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Khi những người độc ác đã đi, Đức Chúa Trời ban sự phục hưng xuống cho chúng ta.

Một cô gái bắt đầu thật sự cầu nguyện, thành tâm cầu xin có sự phục hưng. Rồi một bà cảm động rơi lệ cầu nguyện cho sự phục hưng. Khoãng cùng thời gian, ba người trai trẻ cầu nguyện cùng với tôi tại nhà của tôi cho có sự phục hưng. Sau cùng, khi gần tất cả những người thế gian lạc mất đã bỏ đi, lời cầu nguyện của chúng tôi được nhậm. 24 người hy vọng được biến đổi trong thời gian vài tuần! Họ nhận thức sâu đậm về tội lỗi. Họ khóc lóc và kêu vang trong lúc họ đến cùng Chúa Jê-sus. Trong họ hai người trên 80 tuổi, là điều khá lạ trong thời chúng ta. Mười ba người trong nhóm đó là những người trẻ tuối sinh viên đại học. Một trong số đó là người đàn ông Báp-tít Nam Phương. Ông ta đã gây với tôi mấy tháng rằng ông ta đã được cứu rồi. Nhưng ông chỉ thật sự mới được cứu năm nay trong kỳ phục hưng! Chúng ta chưa bao giờ được thấy 24 người được biến đổi trong một thời gian ngắn như vậy. Tất cả chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những buổi nhóm. Tôi sẽ làm báp-tem khoãng phân nữa số người họ trong vài tuần.

Đây là một thời gian rất vui, thời gian về sự tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban sự đổ đầy Thánh Linh Ngài, kéo những người nầy đến cùng Đấng Christ để được tẩy sạch khỏi tội lỗi bởi Huyết Ngài đã đổ ra trên Thập Tự Giá. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để làm chứng tối thứ Bảy tới về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn!

Có thể sẽ có thêm vài người hy vọng được biến đổi trước khi kết thúc cuối năm. Chúng ta đã có một người nữa tối hôm qua. Và tôi chắc chắn chúng ta sẽ luôn luôn nhớ năm 2016 là một năm mà lần đầu tiên Đức Chúa Trời ban sự phục hưng.

Nhưng chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng hội thánh sẽ luôn luôn trong tình trạng phục hưng. Có thể có mấy tháng, hoặc ngay cả nhiều năm, trước khi Đức Chúa Trời làm điều nầy nữa. Đang lúc nầy chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban sự đổ đầy Thánh Linh Ngài. Chúng ta không nên cố sống trong tình trạng liên tiếp của sự phục hưng bằng không chúng ta sẽ trở nên thất vọng và buồn bã. Một hội thánh không thể nào cứ sống liên tiếp trong tình trạng phục hưng. Chúng ta sẽ phục hưng bằng loại hợp chất hữu cơ (steroids)! Nó chỉ làm chúng ta nóng cháy nhất thời. Cho nên, hãy để chúng ta ngưng bây giờ cho một thời gian và chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời về 24 người được biến đổi đó. Sẽ có thêm sự biến đổi lúc nầy lúc khác. Và trong tương lai, tôi tin rằng sẽ có sự phục hưng khác, tốt hơn cái bây giờ. Nhưng cho thời gian còn lại của năm nay, hãy để chúng ta vui mừng trong quyền năng của Dức Chúa Trời và Huyết của Đấng Christ. Và để tất cả chúng ta cầu nguyện cho những người biến đổi mới nầy, rằng họ, như những Cơ-đốc Nhân trong thời Đại Nạn, sẽ “chiến thắng [Sa-tan] bởi huyết của Chiên Con, và bởi lời của sự làm chứng của họ; và…chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải Huyền 12:11). Chúng ta cùng đứng lên và tôn vinh bài ca chủ đề của sự phục hưng Đức Chúa Trời ban. Nó là số 9 trong tập nhạc của bạn.

Đổ đầy thảy mắt con, Cứu Chúa, con cầu,
   Chỉ để con thấy duy Jê-sus hôm nay;
Dù qua thung lũng Ngài dẫn dắt con,
   Sự vinh hiển không phai Ngài bao phủ lấy con.
Đổ đầy thảy mắt con, Cứu Chúa thánh ơi,
   Đến khi hồn con chiếu sáng vinh hiển của Ngài.
Đổ đầy thảy mắt con, để hầu hết nhìn thấy
   Ảnh Tượng Thánh khiết Ngài phản chiếu trong con.

Đổ đầy thảy mắt con, mọi điều ao ước
   Giữ cho vinh hiển Ngài, hồn con cảm hứng,
Với sự tuyệt mỹ Ngài, tình yêu thánh Ngài,
   Làm ngập bước đường con bằng ánh sáng từ trên.
Đổ đầy thảy mắt con, Cứu Chúa thánh ơi,
   Đến khi hồn con chiếu sáng vinh hiển của Ngài.
Đổ đầy thảy mắt con, để hầu hết nhìn thấy
   Ảnh Tượng Thánh Khiết Ngài phản chiếu trong con.

Đổ đầy thảy mắt con, đừng để tội lỗi
   Làm bóng che mờ ánh sáng toả từ trong.
Cho con chỉ nhìn thấy mặt phước hạnh Ngài,
   Thoả thuê hồn con trên ân điển vô tận Ngài.
Đổ đầy thảy mắt con, Cứu Chúa thánh ơi,
   Đến khi hồn con chiếu sáng vinh hiển của Ngài.
Đổ đầy thảy mắt con, để hầu hết nhìn thấy
   Ảnh Tượng Thánh Khiết Ngài phản chiếu trong con.
(“Đổ Đầy Thảy Mắt Con ‘Fill All My Vision’
      bởi Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Và nều bạn vẫn chưa được cứu chúng tôi xin bạn hãy ăn năn tội lỗi của mình – và quay lại cùng Đấng Christ và tin cậy Ngài, và được tẩy sạch khỏi tội lỗi bởi Huyết Ngài đã đổ ra vì bạn trên Thập Tự Giá. Bạn phải cảm nhận rằng bạn là người tội lỗi. Rồi bạn phải tin cậy Chúa Jê-sus để tẩy sạch những tội lỗi khỏi bạn bằng Huyết Ngài đổ ra trên Thập Tự Giá. A-men.

KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Khải Huyền 12:7-12.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
      “Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta ‘A Mighty Fortress Is Our God’
(bởi Martin Luther, 1483-1546).